خبرگزاري آريا - معاون دفتر نظارت بر بهره‌داري از آزاد راه‌ها با اشاره به فراخوان جديد وزارت راه براي اجراي طرح ETS در آزادراه‌ها گفت: حدود 77.5 درصد از آزادراه‌هاي کشور با مشارکت بخش غير دولتي و بانک‌هاساخته شده است.
به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاري ميزان، با توجه به تاخير اجرايي شدن طرح ETC در تمامي آزاد راه‌هاي کشور موجب شد تا با هما سحر خيز معاون دفتر نظارت بر بهره‌داري از آزاد راه‌هاي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده‌اي گفت‌و‌گوي مفصلي انجام دهيم که در ادامه مي‌خوانيد.
چند کيلومتر راه در کشور ساخته شده است؟
براساس سالنامه آماري سال 95 سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،حدود 87 هزار و 166کيلومتر راه اصلي بدون احتساب راه روستايي در کشور داريم که 2.7 درصد معادل 2 هزار 401 کيلومتر آن مربوط به آزادراه‌ها است.
سرمايه‌گذاري در آزاد راه‌ها در کشور به چه صورت بوده است؟
از ميان تمامي آزادراه هاي کشورتعدادي با مشارکت سيستم بانکي و بخش خصوصي‌ ساخته شده‌اند يعني وزارت راه و شهرسازي به دليل محدوديت منابع اعتباري با بخش غير دولتي و بانک‌ها مشارکت داشته که 19 پروژه آزادراهي به اين صورت سرمايه‌گذاري شده‌اند در واقع يک هزار و 862 کيلومتر (حدود 77.5 درصد از طول آزادراه‌هاي کشور) با مشارکت بخش غير دولتي و بانک‌ها ساخته شده است.
چند درصد آزادراه‌ هاي کشور دولتي هستند؟
به علاوه آزادراه هاي فوق الذکر ،15 آزاد راه‌ ديگر کشور به طول 539 کيلومتر توسط دولت ساخته شده است.
علت الکترونيکي شدن عوارض درکليه آزادراه‌هاي کشورچيست؟
ازسال 1391 در راستاي بکارگيري سيستمهاي حمل و نفل هوشمند در جاده هاي کشور و همچنين مشکلاتي که درسيستم اخذعوارض دستي در آزادراهها وجودداشت،طرح الکترونيکي شدن اخذعوارض در آزادراهها مطرح شد.
در حال حاضر در کدام يک از آزادراه‌هاي کشور طرح ETC اجرايي مي‌شود؟
درحال حاضردر آزادراه تهران- قم،تهران- پرديس و آزادراه اهواز- بندرامام خميني(ره) عوارض به صورت الکترونيکي دريافت مي‌شودکه البته درآزادراه اهواز- بندرامام خميني(ره) اين سامانه براي خودروهاي سواري اجرا مي شود.
مزاياي راه‌اندازي طرح ETC در آزاد‌ راه‌ها چيست؟
علت اصلي راه‌اندازي ETC درکشورکاهش هزينه‌هاي سوخت،صرفه جويي درزمان سفر،صرفه جويي دراستهلاک وسايل نقليه،کاهش عوارض زيست محيطي ،جلوگيري ازازدحام ترافيک درمقابل دروازه‌هاي آزادراه‌هاو شفافيت مالي شرکت‌عوارض اخذ شده، بوده است.
طرح ETC با همکاري کدام ارگان‌ها در کشور اجرايي مي‌شود؟
يک تفاهم نامه سه جانبه بين سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي ،بانک مسکن و شرکت آزادراهي شکل گرفت که بر اساس آن سامانه ETC راه‌اندازي شد.
شروع طرح دريافت عوارض الکترونيکي در جاده‌ها از چه زماني آغاز شد؟
از سال 1391اين سامانه در کشور راه اندازي شد که با انجام تبليغات و فرهنگ سازي به منظور حمايت از اين سامانه و بکارگيري آن توسط تردد کنندگان از سه آزادراه فوق الذکر به منظور پرداخت عوارض به شيوه غير دستي، مراحل توسعه سيستم ETC طي گرديد.
از اوايل سال 95 به منظور توسعه سيستم در ساير آزادراههاي کشور سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي به بررسي و مذاکره با شرکتهاي خصوصي و سايربانکها جهت تسريع در راه اندازي اين طرح اقدام نمود. البته در اين راستا به منظور جذب سرمايه گذار درسال 96 معاونت برنامه ريزي ومديريت منابع وزارت راه وشهرسازي به همراه واحدهاي ذيربط اقدام به برگزاري "فراخوان واگذاري طراحي وپياده‌سازي سامانه پرداخت‌هاي نوين درآزادراه‌ها" نمود که در حال حاضر اسناد شرکت‌ها در دست بررسي است.
سيستم اخذ عوارض الکترونيکي در جاده‌هاي دولتي چه مزايايي دارد؟
سيستم اخذ عوارض الکترونيکي درآزاد راه‌هاي دولتي مي‌تواند علاوه بر مزاياي ذکر شده، تردد تمامي خودروهايي عبوري ثبت و در سياست گذاري و برنامه ريزي توسعه شبکه راهها استفاده مي شود.
درآمد سرمايه‌گذاران آزادراه‌ها مشارکتي از کجا تامين مي‌شود؟
در آزادراه‌‌هاي مشارکتي استهلاک سرمايه گذاري و هزينه‌هاي انجام شده در ساخت آزاد راه‌ مي بايست از طريق منابع درآمدي آزادراه تامين ‌شود که عوارض عبور از آزادراه يکي از منابع اصلي درآمد شرکت‌ها به شمار مي‌آيد. البته ساير منابع شامل درآمد مجوزهاي صادره جهت فعاليت بخش خصوصي در آزادراه مي باشد نظير ساخت مجتمع هاي خدماتي رفاهي بين راهي و اجاره بيلبوردهاي تبليغاتي .
ETC از چند سيستم تشکيل شده است؟
سيستم ETC، از دو سيستم پلاک خوان و سيستم RFID به طور همزمان تشکيل مي‌شود و همين امر باعث مي‌شود تا نرخ رويت و دقت اين سامانه و تشخيص آن را افزايش دهد. در واقع توسط دوربين‌هاي نصب شده در گيت‌هاي عوارضي و سيستمهاي نرم افزاري و سخت افزاري اطلاعات تصوير خودرو و پلاک آن همزمان برداشته و به سيستم هاي مربوطه وارد مي‌شود.
آياشکستن دوربين‌هاي پرداخت الکترونيکي عوارض درآزادراه‌هاصحت دارد؟
اين موضوع به طور کامل تکذيب مي‌شود. زيرا در کليه آزاد راه‌ها عوامل نظارتي از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و طرف مشارکت همواره ناظر بر تجهيزات مستقر در ايستگاههاي عوارضي بوده و از طرفي شکستن اين دوربين‌ها در آزادراه‌ها جز يک هزينه اضافه براي سرمايه‌گذار و بخش دولتي منافعي به دنبال نخواهد داشت.
پرداخت الکترونيکي عوارض در آزاد راه چه مزيت‌هايي دارد؟
اخذ عوارض توسط شرکت‌هاي آزادراهي يکي از درآمدهايي است که منتهي به استهلاک سرمايه‌گذاري ابتدايي در مشارکت ساخت پروژه و همچنين بعضاً پوشش هزينه هاي نگهداري آزادراه در طول دوران مشاکت مي‌شود از اين جهت استهلاک سرمايه‌گذاري و به دنبال آن اتمام دوران مشارکت موضوع بسيار مهمي مي باشد که در اين راستا توسط طرفين مشارکت نظارتهاي مستمر و دقيقي صورت مي گيرد نظير بازديدهاي ميداني از اجراي صحيح روشهاي اخذ عوارض ، بررسي و تحليل گزارشهاي تردد و عوارض دريافتي در ايستگاههاي عوارضي آزادراهها و ساير فعاليتهاي مرتبط .
با اجراي سامانه اخذ عوارض الکترونيکي علاوه بر مزاياي ذکر شده براي تردد کنندگان، براي شرکتهاي آزادراهي نيز شفاف سازي عوارض دريافتي را به همراه کاهش شديد نيروي انساني در باجه هاي ايستگاههاي عوارضي و لذا کاهش هزينه ها را بهمراه خواهد داشت. لذا توسعه اين سامانه در آزادراههاي کشور علاوه برمنافع شرکت سرمايه گذار و وزارت راه و شهرسازي با کاهش هزينه هاي سوخت، استهلاک وسيله نقليه و زمان سفر و... منافع هموطنان عزيز را نيز به همراه خواهد داشت.
نگهداري آزاد راه‌ها توسط دولت صورت مي‌گيرد يا بخش خصوصي؟
براساس قرارداد في مابين طرفين مشارکت در زمان ساخت آزادراهها، برخي از آزادراه‌ها توسط وزارت راه و شهرسازي (سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي از طريق ادارات کل استاني) وبرخي توسط شرکت‌هاي آزادراهي، نگهداري مي‌شوند.
آيا پيمانکاران از طرح ETC استقبالي مي‌کنند؟
با اجراي اين سامانه نظارت دقيق بر عبور و مرور تمامي خودروهايي که از درگاه‌ آزادراه ها عبور مي‌کنند ، انجام مي شود که سبب شفافيت عوارض دريافتي از خودروهاي عبوري به عنوان منبع اصلي درآمد سرمايه‌گذاران بوده و لذا در تمامي موارد براي شرکت‌هاي طرف مشارکت توجيه اقتصادي به همراه خواهد داشت و بازگشت سرمايه‌گذاري شرکت‌ها زودتر انجام خواهد شد.
طرح ETC چه مقدار از هزينه‌هاي سرمايه‌گذاران کم مي‌کند؟
با حذف روش دستي اخذ عوارض در ايستگاههاي آزادراهي، هزينه هاي مربوط به نيروي انساني براي پرداخت حقوق، مزايا و بيمه و... به شدت کاهش مي‌يابد.
چه ميزان زمان براي الکترونيکي کردن تمامي آزادراههاي کشور لازم است؟
در حال حاضر با اقداماتي که از سوي مسئولين ذيربط جهت يکپارچه سازي اخذ عوارض در آزادراههاي کشور صورت گرفته اميد مي رود در آينده نزديک شاهد توسعه اين سامانه در سطح کشور باشيم.
آيا مبلغ مصوبي براي نرخ عوارض در آزادراه‌هاي کشور داريم؟
مبلغ عوارض آزادراه‌هاي کشور هر ساله توسط کميته‌اي در وزارت راه و شهرسازي با مشارکت سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و پيشنهاد شرکت‌هاي آزادراهي براساس گزارشهاي درآمد –هزينه آنها مورد بررسي،جمع بندي، تصويب و توسط مقام عالي وزارت جهت اجرا ابلاغ مي‌شود.
تفاوت عوارض الکترونيکي و نقدي در جاده‌ها چيست؟
خودروهايي که از سيستم ETC براي پرداخت عوارض در آزادراه‌ها استفاده کنند مي‌توانند از تخفيف 20 درصدي پرداخت عوارض استفاده نمايند و سايرخودروها بايد مبلغ را به طور کامل پرداخت کنند.
نرخ مصوب عوارض در جاده‌ها بر چه اساسي تعيين مي‌شود؟
نرخ مصوب عوارض در جاده‌هاي کشور براساس نوع خودرو در هريک از آزادراهها متفاوت خواهد بود . البته در آزادراههاي دولتي نرخ عوارض بسيار رقم پاييني مي باشد.
به طور مثال نرخ سواري عادي در آزادراه تهران-شمال به عنوان يک آزادراه مشارکتي 5 هزار تومان در صورتيکه درآزادراه پل زال-انديمشک 4 هزار و 500 تومان و مسير ساوه-سفچگان 2 هزارو 500 تومان است. در حاليکه در آزادراه دولتي تهران – قم نرخ سواري 500 تومان مي باشد.
عوامل موثر بر تغيير نرخ عوارض در آزادراه‌ها چيست؟
نرخ عوارض بر اساس عوامل موثر در هزينه هاي اوليه ساخت آزادراه و نگهداري در دوران بهره برداري نظير طول آزادراه ، توپوگرافي منطقه ، شرايط آب وهوايي و جغرافيائي ، تاسيسات آزادراه شامل تونل،پل و...، به همراه منابع درامدي در دوران بهره برداري آزادراه و نرخ تورم سالانه تعيين مي گردد. عوامل مذکور منجر به تهيه گزارش درآمد- هزينه مربوط به آزادراه و تعيين نرخ عوارض براي انواع خودرو مي شود که در آزادراه‌هاي مختلف اين نرخ متفاوت خواهد بود.
آماري از درآمد عوارض آزادراه‌ها در کشور وجود دارد؟
هر ماه از تمام شرکت‌هاي طرف مشارکت اطلاعات مالي و تردد عبوري دريافت مي‌شود و آمار درآمد عوارضي در آزادراه‌هاي کشور موجود است.
هزينه نگهداري آزادراه‌ها در کشور چقدر است؟
به منظور ارائه سطح سرويس مناسب به تردد کنندگان از آزادراهها، هزينه نگهداري آنها در کشور در مقايسه با درآمد اخذ شده از عوارض عبوري رقم قابل توجهي است.
سيستم اخذ عوارض الکترونيکي در کشور چه زماني بدون درگاه صورت خواهد گرفت؟
به همراه توسعه اجراي سيستم ETC در سطح کليه آزادراه‌هاي کشور و يکپارچه سازي سيستم اخذ عوارض الکترونيکي برداشتن درگاه‌هاي اخذ عوارض در دستور کار قرار خواهد گرفت.
تمامي آزادراه هاي کشور داراي دروازه هستند؟
تقريبا تماي آزادراه هاي کشور داراي دروازه هستند جز تعداد محدودي که به علت تکميل نشدن آزادراه هنوز دروازه اي براي آن‌ها تعبيه نشده است.
آخرين آزادراهي که در کشور به بهره برداري رسيده کجاست؟
در حدود دو سال اخير در آزاد راه ساوه-همدان 28 کيلومتر باقيمانده از باند جنوبي آزاد راه تکميل و 4 کيلومتر باقيمانده از آزادراه قزوين- رشت تکميل و مورد بهره برداري قرار گرفته است .همچنين آزاد راه قم –گرمسار به طول 152 کيلومتر آخرين آزادراهي است که به طور کامل ساخته و زير بار ترافيکي قرار دارد.
طولاني‌ و کوتاه‌ترين آزادراه‌هاي کشور کدامند؟
طولاني‌ترين آزاد راه کشور زنجان- تبريز به طول يک 287 کيلومتر و کوتاه‌ترين پل روگذر درياچه اروميه به طول حدود 2 کيلومتر و آزاد راه تهران-شمال منطقه 4 حدود 20 کيلومتر است.
آيا جاده‌اي در کشور وجود دارد که عوارض در آن اخذ نشود؟
بعضي از آزاد راه هاي دولتي چون هنوز تکميل نشده اند فرآيند اخذ عوارض درآن‌ها صورت نمي‌گيرد.
امکان دريافت عوارض بالاتر از نرخ مصوب در آزاد راه ها وجود دارد؟
به منظور اطلاع رساني مناسب به استفاده کنندگان از آزادراهها، نرخ عوارض در تابلوهاي نصب شده موجود در ايستگاه هاي اخذ عوارض آزاد راه‌ها اعلام شده است ولذا امکان دريافت عوارض خارج از مصوبه وجود ندارد و همچنين با بازرسي و نظارت مستمر در درگاه‌هاي آزاد راه‌ها از سوي سازمان راهداري و حمل و نقل جاده اي و شرکت‌هاي طرف مشارکت امکان تخلف وجود ندارد.
انتهاي پيام/

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

اعلام رسمی شماره حساب های مشارکت های مردمی برای کمک به سیل زدگان

به گزارش خبرگزاری مهر، متن این اطلاعیه به شرح زیر است: «جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران به دنبال درخواست‌های متعدد مردمی و همچنین ساماندهی و تمرکز دریافت کمک‌های نقدی و جلوگیری از سو استفاده‌های احتمالی از احساسات عمومی، فراخوان جدید جلب مشارکت‌های مردمی خود را پس از زلزله کرمانشاه به سیل زدگان شمال کشور اختصاص داد. بدین ترتیب هموطنان کشورمان می‌توانند جهت اهدای کمک‌های نقدی خود برای جبران خسارات سیل زدگان شمال کشور از مسیرهای قانونی زیر اقدام نمایند:
-شماره حساب ۹۹۹۹۹ نزد تمامی بانک‌های کشور به نام جمعیت هلال احمر
-واریز از طریق شماره کارت: ۶۱۰۴۳۳۷۷۷۰۰۶۴۶۰۶
-شماره شبای بانک ملت: ۹۲۰۱۲۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۰۰۰/۰۹۹۹۹۹
واریز از طریق موبایل: *۷۸۰*۱۱۲#
گفتنی است حساب رسمی مشارکت‌های مردمی جمعیت هلال احمر تحت نظارت کلیه دستگاه‌های ذیربط قرار دارد و هرگونه جلب مشارکت از این طریق تا اطلاع ثانوی در اختیار سیل زدگان شمال کشور قرار خواهد گرفت و گزارش آن نیز در اسرع وقت به اطلاع افکار عمومی می‌رسد.»

کد خبر 4574325 مهسا شمس

ایران یکی از افسرده‌ترین جوامع در دنیا| چرا شاد نباشیم؟

استاندار گلستان برکنار شد

پست اینستاگرامی لیندا کیانی پس از حضور در خندوانه

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۴۳۷۶۴۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • عوارض سوء مصرف مكمل‌ها/ بلاهايى که استفاده زياد ویتامین‌ها سرتان می‌آورد+ حد مجاز مصرف
 • راه‌های مقابله با عوارض دیابت
 • ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران به کرج
 • ترافیک نیمه سنگین در آزادراه تهران-کرج و کرج-قزوین/ بارش باران در استان‌های غرب و شمال غرب کشور
 • توییتر رفع فیلتر می‌شود؟/ تکذیب مذاکره محرمانه با مقامات آمریکایی/ فردوسی‌پور: نه نامه نوشته‌ام و نه خداحافظی کرده‌ام/ ایران از آمریکا شکایت کرد
 • ترافیک نیمه سنگین آزادراه های قزوین در چهارمین روز نوروز
 • فراخوان نوپا‌های فناوری‌های همگرا تا ۲۰ فروردین ۹۸ تمدید شد
 • کارکنان عوارضی‌ها در خدمات جدید آزادراهی به کار گرفته می‌شوند
 • داغ ترین‌های پزشکی سال ۹۷/ از ژن دردسرساز تا پرواز صندلی دانشگاه
 • درآمد‌های پایدار در بودجه ۹۸ شهرداری بیشتر شامل عوارض است/ معرفی پروژه‌های مشارکتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • اطلاعیه شماره ۳ جمعیت هلال احمر در خصوص سیل شمال کشور/ اعلام رسمی شماره حساب های مشارکت های مردمی
 • شماره حساب مشارکت‌های مردمی برای کمک به سیل‌زدگان شمال کشور
 • اطلاعیه مهم جمعیت هلال احمر در خصوص سیل شمال کشور/ اعلام رسمی شماره حساب‌های مشارکت‌های مردمی + فیلم
 • اطلاعیه شماره ۳ جمعیت هلال احمر درباره سیل شمال کشور/ اعلام رسمی شماره حساب‌های مشارکت های مردمی
 • تخفیف 50 درصدی هتل های تهران در نوروز به علت گرانی های اخیر
 • عضویت انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف کنندگان در کارگروه تنظیم بازار
 • ارائه خدمات کنسولی به حجاج ایرانی/تهرانی‌ها در صدر مشارکت کنندگان بازسازی عتبات عالیات
 • درآمدهای پایدار در بودجه ۹۸ شهرداری بیشتر شامل عوارض است/معرفی پروژه‌های مشارکتی برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی
 • چابهار، نگین درخشان خلیج فارس