خبرگزاري آريا - سمنان- ايرنا- افزايش گستره پديده بيابانزايي، فرسايش بادي و تخريب منابع طبيعي به صورت طبيعي و انساني در سال‌هاي اخير در حاشيه امني به وجود مي‌آيد که کمبود اعتبار لازم و کمبود نيروي حفاظتي از دلايل اصلي آن عنوان مي‌شود.

به گزارش ايرنا، تخريب عرصه هاي طبيعي به عنوان يک پديده جهاني، ايران را نيز گرفتار کرده است، به طوري که ده‌ها ميليون هکتار تخريب زمين و خاک و فرسايش آبي و بادي را در سال‌هاي گذشته شاهد هستيم، وضعيتي که به گفته کارشناسان، مقابله با آن همسويي نهادهاي مرتبط، مشارکت مردم و تربيت نيروي متخصص را مي طلبد.


بيابانزايي و تخريب عرصه هاي ملي به عنوان تخريب زمين در مناطق خشک، نيمه خشک و خشک و نيمه مرطوب تعريف مي شود و ناشي از فعاليت هاي انساني و تغييرات آب و هوايي است.
شرايط آب و هوايي مناطق خشک، بيش از يک سوم از مساحت جهان را پوشش مي دهد و اين سرزمين ها با استفاده نامناسب از زمين بسيار آسيب پذيراست؛ فقر، بي ثباتي سياسي، جنگل زدايي، معدن کاوي، چراي بيش از حد، کشاورزي ناپايدار و آبياري با شيوه نادرست مي تواند به طور کامل، بهره وري از زمين و فرصت تجديدپذيري آن را تضعيف کند.
از 9.7 ميليون هکتار وسعت استان سمنان، 55 درصد نواحي بيابان و خشک، 38.5 درصد مراتع، 2 درصد اراضي کشاورزي و 3.6 درصد جنگل است، در سمنان 22 کانون بحران فرسايش بادي وجود دارد که حدود يک ميليون و 263 هزار هکتار از اراضي استان را تشکيل داده است.
ازسوي ديگر، ميانگين بارندگي سالانه در سمنان کمتر از 150 ميليمتر است و بايد با برنامه ريزي وي‍‍ژه بهترين بهره از آب استان گرفته تا از رشد بيابان‌زايي کاسته شود.
تخريب عرصه هاي طبيعي به دليل خشکسالي و عوامل انساني به يکي از مشکلات اصلي استان سمنان تبديل شده است که لزوم مديريت مصرف بهينه آب، معضلات توليد و کاهش محصولات کشاورزي، خالي شدن روستاها از سکنه، مهاجرت روستائيان به شهر، از بين رفتن پوشش گياهي مناطق کويري و رخداد پديده گرد و غبار، برخي از مشکلات براي استان سمنان در عرصه برنامه ريزي ايجاد کرده است؛ تحقق تمام راهکارهاي درنظر گرفته شده يا نيازمند اعتبار است و يا تمهيدي براي افزايش نيروي حفاظتي.
سمنان با وجود جمعيت بيش از 700 هزار نفري، هفتمين استان کشور از حيث وسعت محسوب مي شود که بايد بدون نگاه جمعيتي براي حفظ و احياي اين عرصه هاي ملي تدابيري منسجم اتخاذ شود، اين روزها به دليل تنش آبي، فرونشست زمين و قاچاق بي رويه تاغ در مناطق بياباني ، وضعيت عرصه هاي طبيعي استان سمنان به مرز هشدار رسيده است و بايد با تلاش و انسجام ملي و استاني و با تخصيص اعتبار لازم براي رفع اين معضل اقدام کرد.
** برداشت بي رويه آب و افزايش فرونشست زمين
يکي از روستاييان اعلاي سمنان گفت: برداشت بي رويه آب موجب فرونشست زمين شده است، تغذيه زمين هاي کشاورزي با آب شور باعث خشک شدن اراضي به وي‍ژه درختان پسته شده است.
محمدعلي اعلايي با بيان اينکه افزايش تعداد چاه هاي غيرمجاز در استان سمنان به بيابان‌زايي افزوده است که بايد با نظارت بيشتري کنترل شود، بيان داشت: چراي بي رويه شترها در اين منطقه در تمام فصل ها نيز باعث از بين رفتن پوشش گياهي در منطقه اعلا مي شود.
** قاچاق تاغ و تشديد بيابانزايي در سمنان
يکي از روستا نشينان منطقه صوفي آباد سرخه گفت: قاچاق تاغ به ويژه براي تهيه زغال تاغ به صورت گسترده افزايش يافته است که اين مساله با از بين بردن پوشش گياهي همراه شده و پديده گرد و غبار را براي روستائيان رقم مي زند.
علي نظرمحمدي با اشاره به هماهنگي خوب نيروي انتظامي و منابع طبيعي و آبخيزداري براي مقابله با پديده قاچاق تاغ و زغال اين گياه، تصريح کرد: مدتي در مغازه هاي استان سمنان شاهد فروش زغال تاغ بوديم که اکنون نيز کاهش يافته است و براي مقابله با پديده بيابان‌زايي اميدوارکننده است.
جلال رامه از اهالي روستاي رامه پايين در شهرستان آرادان با اشاره به اينکه به دليل نبود مديريت ،سالانه شاهد تخريب تاغزار ها در مناطق بياباني اين منطقه از استان هستيم، خاطرنشان کرد: در 10 سال پيش 250 خانوار در 2 روستاي رامه پايين و رامه بالا زندگي مي کردند اما به دليل افزايش فرسايش بادي و تنش بيابانزايي هم اکنون بيشتر اين روستانشينان به مناطق شهري کوچ کردند.
رامه اظهار داشت: بخش قابل توجه از اراضي کشاورزي آرادان به دليل تشديد بادهاي شديد و پخش نمکزارها غيرقابل کشت شدند و بيشتر اهالي روستاهاي رامه در نواحي و شهرک هاي صنعتي گرمسار و آرادان مشغول به کار شدند.
** پديده بيابانزايي چالش عرصه‌هاي طبيعي سمنان
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: کمبود آب، پديده بيابانزايي و فرونشست زمين از چالش‌هاي اصلي و تهديدآميز در عرصه‌هاي طبيعي اين استان است، تاکنون 29 کانون فرسايش بادي در عرصه هاي بياباني استان سمنان شناسايي شده که لازم است با افزايش پوشش گياهي در اين عرصه از تشديد بحران زيست محيطي جلوگيري کرد.
علينقي حيدريان با بيان اينکه اگر براي رفع چالش فرسايش بادي و افزايش روزافزون بيابانزايي در عرصه هاي طبيعي استان سمنان اقدام نشود، در آينده اي نزديک شاهد کاهش توليد محصولات کشاورزي و مهاجرت از مناطق روستايي خواهيم بود، اضافه کرد: قاچاق تاغ از چالش هاي اساسي در تشديد روند بيابانزايي در عرصه هاي طبيعي سمنان است که در چند سال گذشته براي رفع اين بحران تفاهم‌نامه‌هايي بين اداره کل منابع طبيعي و دستگاه قضايي و انتظامي استان سمنان امضا شده است.
حيدريان گفت: حفظ و احيا عرصه هاي طبيعي اولين قدم در اجراي دقيق منويات رهبر انقلاب در بحث اقتصاد مقاومتي است و بايد با احياي اين نعمت خدادادي براي افزايش اشتغال و رونق کسب وکار در کشور اقدام کرد.
وي با اشاره به کشت گياهان داراي ارزش افزوده به عنوان هدفگذاري براي رونق بخشي به عرصه هاي طبيعي و جوامع محلي، اضافه کرد: در سال گذشته بيش از 10 هزار هکتار از مراتع سمنان باريجه کاري شد و درچند سال آينده با ادامه اين روند شاهد اشتغالزايي پايدار براي مرتع‌داران استان خواهيم بود.
** کمبود نيروي حفاظت عامل تخريب عرصه هاي طبيعي سمنان
فرمانده يگان حافظت ادراه کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان با اشاره به اين که در آمار جهاني جنگل به ازاي هر 10 هزار هکتار يک نفر، در مراتع هر 20 هزار هکتار يک نفر به عنوان قرقبان و در مناطق بيابان به ازاي هر 50 هزار هکتار يک نفر تعيين شده است، خاطر نشان کرد: اين در حالي است که در مجموع استان سمنان نياز به 320 نفر حافظ منابع طبيعي دارد که اين تعداد در حال حاضر 59 نفر است.
سرهنگ عباسعلي ترحميان افزود: با توجه به اين که مجوز استخدام در اين نهاد وجود ندارد، 24 نفر از اين نيروها به صورت حجمي و فصلي و بقيه با توجه به وضعيت مکاني به صورت قراردادي و موقت در حال فعاليت هستند.
وي با يادآوري اينکه يک چهارم نيروها معادل 17 نيروي جنگلبان علاوه بر حضور در مراتع و جنگل ها مشغول به کارهاي ادراي اين نهاد هستند، اضافه کرد: نيروهاي موجود استان سمنان يک چهارم ميانگين نيروهاي کشوري است.
وي با اشاره به اينکه برآورد هزينه هاي منابع طبيعي براي تامين تجهيزات در سال گذشته که به استانداري سمنان ارسال شده است، افزود: 2 ميليارد و 200 ميليون تومان براي تامين ابزار و تجهيزات مهار آتش در استان نياز است .
وي خاطرنشان کرد: خاموش کردن آتش به وسيله آتش کوب، بيل و شن کش شکلي ابتدايي دارد و پاسخگوي نياز فعلي نيست و بالگرد نياز اصلي براي مهار آتش سوزي هاي احتمالي در اين عرصه ها است.
وي با اشاره به دمنده هايي در کل کشور به تارگي خريداري شده است، افزود: تعدادي از اين دستگاه ها براي استان سمنان خريداري شده اما به دليل محدوديت اعتباري، توان خريد آنها به قيمت سه تا پنج ميليون تومان براي هر کدام وجود ندارد.
** منابع طبيعي سمنان براي مهار آتش عرصه‌ها به بالگرد نياز دارد
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي استان سمنان گفت: براي حفظ و صيانت از عرصه هاي منابع طبيعي در آتش‌سوزي عرصه‌ها يک بالگرد مجهز به سامانه مهار آتش نياز اصلي استان است.
سرهنگ عباسعلي ترحميان افزود: آتش مهم ترين عامل تهديد عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان است و با توجه به اين که يک بالگرد در استان مازندارن در مواقع ضروري براي مهار آتش جنگل ها به سمنان کمک مي کند، اما به علت طولاني بودن مسافت براي رسيدن بالگرد به مناطق استان سمنان، گاهي کمک بالگرد استان مازندران پاسخگوي شرايط حساس نيست.
وي تصريح کرد: صعب‌العبوربودن عرصه هاي منابع طبيعي، کمبود نيروي انساني و تجهيزات از ديگر مشکلات منابع طبيعي سمنان است.
وي علت 95 درصد آتش سوزي اراضي استان سمنان را سهل‌انگاري شهروندان برشمرد و گفت: عامل آتش سوزي اخيري که در منطقه رودبارک در منطقه حفاظت شده شهرستان مهدي‌شهر رخ داد نيز غفلت چوپانان و بهره برداران بود.
ترحميان ياد آور شد: از 37 فقره آتش سوزي در سال 95، تعداد 31 مورد در مراتع، چهار مورد در اراضي داراي درختچه و 2 مورد در جنگل رخ داد که در مجموع به 30.2 هکتار از اراضي اين استان آسيب زد.
وي بيان داشت: از 16 فقره آتش سوزي در سال 94 در استان سمنان هفت مورد در جنگل و 9 مورد در مراتع رخ داد که 5.2 هکتار از اراضي اين استان را شامل شد.
فرمانده يگان حفاظت اداره کل منابع طبيعي استان سمنان گفت : مشارکت مردم در امر حفاظت از عرصه هاي منابع طبيعي بسيار مهم است و انتظار مي رود مردم در صورت مشاهده هرگونه تخلف، تصرف و آتش سوزي در عرصه ها، مراتب را در اسرع وقت، از طريق سامانه رايگان امداد جنگل و مرتع به شماره 1504 به يگان حفاظت منابع طبيعي گزارش کنند.
** فرسايش بادي علت اصلي افزايش ريزگردها در گرمسار
عضو هيات علمي رشته کشاورزي دانشگاه آزاد سمنان گفت: فرسايش بادي ، کاهش بارندگي هاي فصلي و تشديد پديده بيابانزايي علت اصلي افزايش ريزگردها در شهرستان گرمسار است.
محمد حيدري گفت و گو با ايرنا افزود: 2 نوع ريزگرد در اين منطقه از استان سمنان وجود دارد که بخشي از پديده گرد و خاک منشاء خارجي در کشورهاي همسايه مانند عراق و عربستان دارد که بيشتر منطقۀ استان را در بر مي گيرد.
وي اظهارداشت : در اين پديده ، ديد افقي کمتر از 10 هزار متر و حتي در برخي موارد نادر، تا حدود يک هزار متر را نيز شامل مي شود.
وي تصريح کرد : علاوه بر عامل خارجي، ريزگردها منشاء داخلي نيز دارند و در اثر بادهاي شديد افزون بر يک متر برثانيه و در برخي موارد طوفان هايي که سرعت آن بيش از 75 کيلومتر بر ساعت ايجاد مي شود.
عضو هيات علمي رشته کشاورزي دانشگاه آزاد سمنان با بيان اين که، براساس پژوهش به عمل آمده توسط استادان دانشگاه تهران در زمان بروز پديده ريزگردها 12 تن ماسه بادي جابجا و به شهرها سرازير مي شوند، گفت: بايد با کاشت درختان ماندگار، از افزايش اين پديده جلوگيري کرد.
حيدري تصريح کرد: دولت بايد براي جلوگيري از اين پديده شوم اعتبارات ويژه اي را براي اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري سمنان قرار دهد و اگر اين روند ادامه يابد شاهد نابودي کشاورزي در اين مناطق از کشور خواهيم بود.
وي ادامه داد: حفظ و احيا از عرصه هاي طبيعي و ملي تنها مختص به دولت خاصي نيست بلکه هر دولتي با هرتفکري که براي خدمتگزاري از سوي مردم انتخاب شد بايد حفظ و احياي عرصه هاي طبيعي را مدنظر قرار دهد.
وي وسعت عرصه هاي طبيعي گرمسار را بيش از هفت ميليون هکتار ذکر و اضافه کرد: بايد با برنامه ريزي هاي کلان و راهبردي براي حفظ و احيا اين سرمايه ملي تلاش کرد.
استاد دانشگاه آزاد سمنان گفت: تشديد فزاينده ريزگردها در چند سال آينده بخش قابل توجهي از اراضي کشاورزي استان سمنان را تحت تاثير قرار مي دهد و کشت گونه هاي مختلف درختي راهکاري ارزشمند براي جلوگيري از اين پديده شوم است.
**مهمترين عامل قاچاق تاغ در سرخه کمبود نيروي حفاظتي است
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه گفت: عرصه هاي طبيعي اين شهرستان با مشکلاتي مانند کمبود نيروي انساني و قاچاق تاغ مواجه است و براي رفع اين معضلات، حمايت هاي همه جانبه مسوولان استاني ضروري است.
حميدرضا همتي افزود: در نشست هاي مختلف استاني و شهرستاني در رابطه با کمبود نيروي انساني براي حراست از عرصه هاي طبيعي سرخه مطالبي مطرح شد اما تاکنون اقدام موثري براي رفع اين چالش انجام نشده است.
وي خاطرنشان کرد: عرصه هاي طبيعي شهرستان سرخه به بيش از يک ميليون هکتار مي رسد و هم اکنون يک نفر از عرصه ها حفاظت مي کند.
وي ادامه داد: نبود نيروي انساني براي حفظ و احيا عرصه هاي طبيعي تاکنون مشکلاتي مانند تخريب تاغ‌زار و قاچاق اين گونه کمياب و تخريب محيط زيست را به همراه داشته است.
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه گفت: بسياري از مسوولان استاني به دليل افزايش تخريب عرصه هاي جنگلي از اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان گلايه‌مند هستند در حالي که اعتبار مناسبي را براي رفع اين چالش ها تخصيص نمي دهند.
همتي، بدون اشاره به ميزان اعتبار مصوب و تخصيص يافته اداره منابع طبيعي و آبخيزداري شهرستان سرخه در سال هاي 95 و 96، گفت: در سال گذشته تنها 2 درصد از اعتبارات استاني و ملي اين اداره تخصيص يافته است.
وي تصريح کرد: بيش از 60 بهره بردار گياهان دارويي و کشت باريجه در شهرستان سرخه فعاليت مي کنند که براي رغبت ادامه فعاليت اين افراد، ارايه تسهيلات ارزان قيمت براي افزايش توليد اين گونه هاي دارويي ارزشمند ضروريست.
رئيس اداره منابع طبيعي شهرستان سرخه خاطرنشان کرد: سالانه بخش قابل توجهي از اراضي طبيعي استان سمنان به دليل افزايش ريزگردها و ناتواني در جلوگيري از افزايش پديده بيابانزايي ازبين مي رود و بايد مسوولان استاني براي رفع اين چالش مهم برنامه هاي جامعي را تدوين کنند.
** دامغان نيازمند نيروي حفاظتي بيشتر براي حفظ منابع طبيعي
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان گفت: کمبود نيروي انساني براي حفاظت از يک ميليون و 487 هزار هکتار از عرصه هاي طبيعي اين شهرستان از چالش هاي اساسي به منظور حفظ و احيا اين منابع خدادادي است.
سيد حسين ميرعماد افزود: اکنون به ازاي هر 135 هزار هکتار از عرصه هاي منابع طبيعي اين شهرستان فقط يک نيروي حفاظتي فعال است و درصورت استخدام 30 نفر بخش قابل توجهي از مشکلات کمبود نيروي انساني در اين عرصه هاي ملي برطرف مي شود.
وي اظهارداشت: از مجموع اراضي ملي شهرستان دامغان، 6درصد جنگل، 48 درصد مرتع و 46 درصد آن مناطق خشک و بياباني تشکيل مي دهد.
ميرعماد به تعداد يگان حفاظت شهرستان اشاره کرد و گفت: نيروهاي يگان حفاظت اين شهرستان در 2 بخش اميريه و ديباج با 11 نيروي حفاظتي، مستقر است.
وي به آمار تخلفات در عرصه هاي طبيعي دامغان در سال 95 اشاره و اضافه کرد: دوازده مورد تخلف غيرمجاز دامي در 2 هزار و 875 واحد، 16 مورد تخلف اراضي ملي در پنج هکتار، هفده مورد بوته کني غيرمجاز به تعداد هشت هزار و ٨34 بوته، کشف 220 کيلوگرم هيزم و 700 کيلوگرم ذغال غيرمجاز از جمله تخلفات سال گذشته است.
وي، به پنج فقره رفع تصرف اراضي ملي نيز اشاره کرد و گفت : طبق تبصره يک ماده 55، پنج فقره رفع تصرف اراضي ملي حدود چهار هکتار از اين عرصه ها به سهم دولت بازگردانده شد.
ميرعماد يادآور شد: از سال 94 تا کنون هيچ آتش سوزي در مراتع و جنگل ها گزارش نشد و فقط در سال 93، سه مورد اطفا حريق در 3 هکتار و 800 مترمربع مناطق جنگلي و مراتع شهرستان رخ داد که توسط نيروهاي اين سازمان اطفا شد.
فرمانده يگان حفاظت منابع طبيعي و آبخيزداري دامغان عنوان کرد: سه هزار و 130 هميار طبيعت از دانش آموزان مدارس و مروجين از عموم مردم با اين سازمان همکاري مي کنند که اين اقدام در جهت دريافت گزارش و تخلفات و همچنين به منظور فرهنگ سازي، ايجاد گرديده است.
** آموزش آمادگي جسماني حلقه مفقوده حفاظت از منابع طبيعي سمنان
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: نيروهاي حفاظتي منابع طبيعي براي واکنش سريع به ويژه در زمان آتش سوزي‌ها نيازمند افزايش آمادگي جسماني هستند.
علينقي حيدريان افزود: کهولت سني و اضافه وزن نيروهاي حفاظتي براي واکنش سريع در شرايط آتش سوزي ها و مقابله با تخريب عرصه هاي منابع طبيعي استان سمنان تاثيرگذار است که نياز است با افزايش آمادگي جسماني اين افراد، گامي براي کاهش خسارت هاي آتش سوزي در جنگل ها برداشت.
وي خاطرنشان کرد: واکنش سريع نيروهاي حفاظت از منابع طبيعي در زمان آتش سوزي هاي احتمالي مي تواند در کاهش تخريب عرصه هاي طبيعي تاثيرگذار باشد و بايد در سال 96 تمرين هاي آمادگي جسماي براي افراد درنظر گرفته شود.
وي اضافه کرد: 53 نيرو با متوسط سني 55 سال از عرصه هاي طبيعي سمنان حفاظت مي کنند که لازم است براي افزايش چابکي در گروه حفاظتي نيروهاي جوان و باانگيزه در اداره کل منابع طبيعي و آبخيزداري استان جذب شوند.
حيدريان اضافه کرد: در تيرماه امسال بيش از 10 هکتار از عرصه هاي جنگلي منطقه رودبارک در شهرستان مهديشهر به دليل آتش سوزي تخريب شد که بايد براي جلوگيري ازاين پديده شوم اقدامات پيشگيرانه و فرهنگ سازي هاي لازم انجام شود.
مديرکل منابع طبيعي و آبخيزداري استان سمنان گفت: در سال 95 هم بيش از 30 هکتار از عرصه طبيعي استان به دليل بي‌دقتي عوامل انساني در آتش سوخت که نسبت به مدت مشابه سال 94 حدود 57 درصد
7339/6103 گزارش: محمدرضا يوسف نژاد ** انتشاردهنده: مصطفي دهقان
براي آگاهي از تازه‌ترين اخبار و رويدادها در استان سمنان به نشاني IRNASEMNAN@ کانال اخبار ايرنا سمنان مراجعه کنيد.
انتهاي پيام /*

کلیدواژه: کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان سمنان | منابع طبیعی استان سمنان | اداره کل منابع طبیعی | عرصه های منابع طبیعی | تخریب عرصه های طبیعی | عرصه های طبیعی سمنان | کمبود نیروی انسانی | فرمانده یگان حفاظت | طبیعی شهرستان سرخه | اداره منابع طبیعی | پدیده بیابانزایی | عرصه های طبیعی | عرصه های طبیعی | منابع طبیعی | استان سمنان گفت | استان سمنان | بخش قابل توجه | هزار هکتار | هکتار از عرصه | فرسایش بادی | میلیون هکتار | نیروی حفاظتی | فرونشست زمین | پدیده بیابان | برای رفع | نیروی حفاظت | برای افزایش | عرصه ها | آتش سوزی | آتش سوزی ها | پوشش گیاهی | عرصه ها | حفظ و احیا | برای حفظ | عرصه ها | سال گذشته | اراضی ملی | قاچاق تاغ | مهار آتش | چالش ها | بی رویه | جنگل ها | رخ داد | یک نفر

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۶۹۷۳۴۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

حاکمیت، رفتار ناشیانه احمدی‌نژاد را بیش از این تحمل نمی‌کند/اپوزوسیون سیاه باز؛ راه خروج را از حاکمیت هدف گرفته است

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۷ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

اظهارات تند و بی‌سابقه سردار وحید علیه جهانگیری و دفاع از مسکن‌مهر+فیلم

در همین زمینه