خبرگزاري آريا - مدير کل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي گفت: پس از اجراي برجام، دسترسي‌هاي تکميلي زيادي در ايران داشته‌ايم. به گزارش گروه بين الملل خبرگزاري تسنيم،‌ يوکيا آمانو مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در کنفرانس خبري امروز خود در وين با اشاره به آزمايش هسته اي اخير کره شمالي گفت: «در اين آزمايش جديد که ششمين و بزرگترين آزمايش از سال 2006 ميلادي تاکنون به شمار مي رود، کاملاً به مطالبات مکرر جامعه بين المللي بي اعتنايي شده است.

ماه گذشته، تيم (مختص) کره شمالي در بخش پادمان ها تشکيل شد. هدف، ارتقاء توانايي ما براي نظارت بر برنامه هسته اي کره شمالي و حفظ آمادگي خود براي بازگشت احتمالي (بازرسان) آژانس به اين کشور، به محض امکان پذير شدن اين موضوع بر اثر تحولات سياسي است. از کره شمالي مي خواهم کاملاً از همه قطعنامه مرتبطِ شوراي امنيت سازمان ملل و آژانس بين المللي انرژي اتمي تبعيت کند. نهايتاً از همه شما دعوت مي کنم در همايش علمي تکنيک هاي هسته اي در سلامت بشر در سال 2017 که سه شنبه هفته آينده آغاز مي شود، شرکت کنيد. اکنون خوشحال مي شوم که به سؤالات شما خبرنگاران پاسخ دهم.
در ادامه خبرنگاري از آمانو پرسيد: نظر به سفر اخير نيکي هيلي نماينده دائم آمريکا در سازمان ملل به وين، ممکن است توضيح دهيد آيا ايشان، به نمايندگي از آمريکا مطالبه خاصي از آژانس داشتند؛ چون نيکي هيلي سپس بازرسي از اماکن نظامي ايران را خواستار شد. شما در بيانيه امروزتان اعلام کرديد آژانس، دسترسي تکميلي به سايت ها و ديگر اماکن را ادامه خواهد داد. آيا اين، شامل سايت هاي نظامي نيز خواهد شد؟
آمانو پاسخ داد: نخست، در خصوص بازديد نيکي هيلي از وين بايد بگويم ما هر چند وقت يکبار با کشورهاي عضو (آژانس بين المللي انرژي اتمي) تعامل داريم و اين نيز يکي از موارد تعامل بين کشورهاي عضو با آژانس بود. تا جايي که مي دانم، هدف نيکي هيلي از سفر به وين، کسب اطلاعات است و او سؤالات بسياري پرسيد. ما نيز پاسخ هاي مبتني بر واقعيت به سؤالات او داديم. شيوه آژانس بين المللي انرژي اتمي اين است که محتواي (گفتگوها در اين) تعامل ديپلماتيک را فاش نمي کند.
در پاسخ به سؤال دوم شما مبني بر اينکه آيا بيانيه من شامل سايت ها و اماکن غيرنظامي نيز مي شود يا خير، بايد بگويم از زمان روز اجراي (توافق هسته اي) در سال 2016 ميلادي، آژانس بين المللي انرژي اتمي پروتکل الحاقي را در ايران اجرا کرده است. در اجراي پروتکل الحاقي، زماني که نيازي را شناسايي مي کنيم، فرصت لازم براي شفاف سازي را فراهم مي کنيم و دسترسي را خواستار مي شويم.
وي تاکيد کرد: ما همچنين بين سايت ها و اماکن غيرنظامي و نظامي تفاوت قائل نمي شويم. اين اصل به خوبي جا افتاده است و شامل همه کشورها، از جمله ايران مي شود.
خبرنگار آسوشيدپرس به آمانو گفت: شما در بيانيه خود گفتيد ايران به تعهدات هسته اي تشريح شده در برجام عمل کرده است، اما در گزارش هايتان بسيار محتاط بوديد که از اينگونه اصطلاحات و تعابير، استفاده نکنيد و خودتان را به گزارش کردن آنچه ديده ايد، محدود کرديد. ممکن است اين تفاوت رويکرد بين بيانيه و گزارش ها را شرح دهيد. آيا سخنان شما اصولاً بدين معنا است که ايران به توافق هسته اي عمل کرده است؟
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي گفت: هيچ تفاوتي (بين گزارش و بيانيه) وجود ندارد و اين نخستين بار نيست که بيانيه صادر مي کنم. در بيانيه خود گفتم تعهدات هسته اي که ايران آنها را تحت برنامه جامع اقدام مشترک پذيرفته، اجرايي شده است. همچنين در گذشته گفتم برنامه جامع اقدام مشترک اجرا شده است. همه تعهدات هسته اي که ايران پذيرفته، اجرا شده است.
خبرنگار رويترز گفت: در خصوص تعامل و گفتگوهايتان با نيکي هيلي، اشاره کرديد که محتواي گفتگوها محرمانه است؛ اما نيکي هيلي پس از بازگشت به آمريکا علناً گفت صدها سايت با فعاليت هاي مشکوک (در ايران) وجود دارند که آژانس از آنها بازديد نکرده و اين مشکل ساز است. واکنش شما به اين اظهارات چيست؟
يوکيا آمانو پاسخ داد: من درباره اظهارات نيکي هيلي اظهار نظر نمي کنم. بنابراين اگر سؤالاتي درباره اظهارات هيلي داريد، لطفاً از خود او بپرسيد. بايد بگويم «سايت مشکوک»، ادبيات رايج در پادمان (هسته اي) نيست. ما مي گوييم زمانيکه نيازي را شناسايي کنيم، به کشورها و در اين مورد خاص، ايران، فرصت شفاف سازي مي دهيم و هر زمان که نيازي احساس کنيم، دسترسي (به سايت ها) را درخواست مي کنيم. همچنين براي رسيدن به نتايج کلي تر، بايد دسترسي هاي تکميلي بسياري داشته باشيم؛ ما هم اکنون و پس از روز اجرا (توافق هسته اي)، دسترسي هاي تکميلي زيادي در ايران داشته ايم و کماکان نيز دسترسي هاي تکميلي بسياري در ايران خواهيم داشت. در خصوص ساير کشورها نيز روال به همين شکل است. در خصوص ساير کشورها مانند ژاپن و آلمان نيز به همين شکل، ما پيش از نتيجه گيري کلي، از دسترسي هاي تکميلي بسياري در چارچوب پروتکل الحاقي برخورداريم. اين، رويه استاندارد آژانس بين المللي انرژي اتمي است.
خبرنگار ديگري پرسيد: آيا اين بدين معنا است که آژانس بين المللي انرژي اتمي در حال حاضر، هيچ گونه فعاليت مشکوکي را که نيازمند دسترسي به سايت هاي نظامي (ايران) باشد، تشخيص نداده است؟
يوکيا آمانو گفت: من نمي گويم که آيا سايتي مشکوک است يا خير، زيرا اين جزء مفاهيم آژانس بين المللي انرژي اتمي نيست. ما از کشورها و در اين خصوص ايران، اظهاريه دريافت و آن را بررسي مي کنيم؛ زمانيکه نيازي را شناسايي کنيم، به ايران فرصت شفاف سازي مي دهيم و سپس دسترسي را درخواست مي کنيم. روند کار به اين شکل است و اين روند ادامه خواهد يافت. ما تاکنون نيز دسترسي هاي بسياري داشته ايم و کماکان اين دسترسي ها را خواهيم داشت و بين سايت ها و اماکن غيرنظامي و نظامي تفاوت قائل نيستيم.
آمانو: دسترسي هاي ما در ايران به مراتب بيشتر از ديگر کشورها بود
يوکيو آمانو، مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي در ادامه نشست خبري در پاسخ به سوال خبرنگار رويترز درباره دسترسي به پايگاه هاي نظامي به عنوان بخشي از بازرسي هاي انجام شده در ايران گفت در خصوص شماري از برخي دسترسي هاي مکمل، بايد بگويم اين بخشي از اطلاعات محرمانه پادمان ها به شمار مي آيد و نمي توانم بگويم چند دسترسي مکمل انجام داده ايم. با اين حال، مي توانم اين را بگويم که دسترسي هاي مکمل زيادي انجام شده است و ما دسترسي هاي آزادانه تري در مقايسه با ديگر کشورها با برنامه هاي هسته اي گسترده داشته ايم.
وي افزود در خصوص پايگاه هاي نظامي نيز بايد بگويم چيزي که در حال حاضر مي توانم بگويم اين است که ما دسترسي هاي مکمل بسياري از زمان «روز اجرا» در سال 2016 داشته ايم. فعاليت هاي راستي آزمايي براساس پروتکل در جريان است و پروتکل الحاقي را به شکلي که براي ديگر کشورها اجرا مي کنيم، اجرا خواهيم کرد به اين معني که ما تفاوتي بين سايت ها و مکان هاي نظامي و غير نظامي نداريم.
آمانو گفت درباره بازديدهاي مکمل منظور اين است که نمي توانم بگويم آژانس چند بار دسترسي مکمل داشته است ولي تعداد آن به مراتب بيشتر از کشورهاي ديگري است که برنامه اتمي گسترده دارند. صحبت من درباره نظامي و غير نظامي نبود بلکه درباره شمار اين دسترسي‌ها بود که در مقايسه با ديگر کشورها، به مراتب بيشتر بود.
آمانو در پاسخ به سوال خبرنگار خبرگزاري فرانسه مبني براينکه آژانس چه زمان مي تواند نتيجه کلي تري درباره برنامه اتمي ايران داشته باشد؟ گفت اين سوال بسيار سخت است و نمي توانم دقيق بگويم ولي مي توانم بگويم سالها طول مي کشد و طولاني خواهد بود. اين چيزي است که مي توانم بگويم.
وي ادامه داد ما چنين طرحي نداريم که بگوييم چه زماني مي توانيم نتيجه گيري کلي تري را بگيريم. اين کار، سالهاي زيادي زمان مي برد.
مدير کل آژانس بين المللي انرژي اتمي درباره اينکه آيا دسترسي هاي مکمل بر اساس اطلاعات به دست آمده از دوران پسابرجام است يا اطلاعات پيش از آن گفت بسياري از دسترسي هاي مکمل بر اساس پروتکل الحاقي است که دريافت، ارزيابي و بعد شناسايي مي کنيم. فرصتي براي شفاف سازي ارائه مي کنيم و درخواست دسترسي را مي دهيم. اينها مربوط به قبل از پروتکل نيستند و بعد از اجراي پروتکل الحاقي توسط ايران انجام مي شود. دسترسي جامع بخشي از اجراي پروتکل الحاقي است.
به نقل از خبرگزاري صداوسيما، يوکيو آمانو درباره درک همه اعضاي برجام از نحوه بازرسي ها و دسترسي ها گفت بسيار خوشحالم که اين اطلاعات را در ميان مي گذارم. ديروز در سميناري درباره اشتراک اطلاعات در خصوص پادمان ها حضور داشتم و به چنين ديدارها و اطلاع رساني ادامه مي دهيم.
انتهاي پيام/

کلیدواژه: مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی | آژانس بین المللی انرژی اتمی | دسترسی های تکمیلی | دسترسی های مکمل | توانم بگویم | مراتب بیشتر | پروتکل الحاقی | دیگر کشورها | باید بگویم | شفاف سازی | نیکی هیلی | دسترسی ها | کره شمالی | داشته ایم | سایت ها | هسته ای

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۵۴۲۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

شهادت یکی از نیروهای ارتش در حین امدادرسانی به زلزله‌زدگان

حاکمیت، رفتار ناشیانه احمدی‌نژاد را بیش از این تحمل نمی‌کند/اپوزوسیون سیاه باز؛ راه خروج را از حاکمیت هدف گرفته است

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۷ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

در همین زمینه