خبرگزاري آريا -

عقد موقت يا دائم با دختر باکره بايد با اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدري باشد
در اين مقاله دو سوال را در مورد ازدواج موقت مطرح کرده و به آن پاسخ خواهيم گفت:
سوال: حکم ازدواج موقت با دختر باکره چيست؟
اکثر مراجع فعلي، عقد نکاح (موقت يا دائم) با دختر باکره را مشروط به اجازه پدر و در صورت فقدان پدر، جد پدري مي‏دانند، ولي اگر باکره نباشد و يا پدر و جد پدري نداشته باشد، نيازي به اجازه نيست.
اکثر مراجع عظام در اين خصوص مي فرمايند: دخترى که به حد بلوغ رسيده و رشيده است، يعنى مصلحت خود را تشخيص مى‏دهد، اگر بخواهد شوهر کند، چنانچه باکره باشد بايد از پدر يا جدّ پدرى خود اجازه بگيرد. و اگر پدر و جدّ پدرى غايب باشند، به طورى که نشود از آنان اذن گرفت و دختر هم احتياج به شوهر کردن داشته باشد لازم نيست از پدر و جدّ پدرى اجازه بگيرد و نيز اگر دختر باکره نباشد در صورتى که بکارتش بوسيله شوهر کردن از بين رفته باشد، اجازه پدر و جد لازم نيست. ولى اگر بواسطه وطى به شُبهه يا زنا از بين‏ رفته باشد، احتياط مستحبّ آن است که اجازه بگيرند. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آية الله نوري همداني از سايت معظم له (از قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است.)
در اين باره آيات عظام خامنه اي، فاضل لنکراني، صافي، مکارم، وحيد، تبريزي مي فرمايند: بنابر احتياط واجب، بايد از پدر يا جد پدريِ خود اجازه بگيرد. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آيت الله نوري همداني از سايت معظم له (قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است.)
حضرت آية الله العظمي بهجت ره مي فرمايد: بنابر احتياط تکليف اجازه شرط است. (حضرات آيات امام خميني، سيستاني و نوري همداني؛ توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2، صص: 459-458؛ نظر آيت الله نوري همداني از سايت معظم له (قسمت توضيح المسائل) گرفته شده است.) (يعني هر چند عقد بدون اجازه پدر باطل نيست، اما گناه و معصيت است).
لازم به ذکر است که رشيده به دختري اطلاق مي گردد که مصلحت خود را تشخيص مي دهد و به دور از فشار هيجانات و تحريکات شهواني تصميم مي گيرد و به آينده خود و خانواده و حيثيت خانوادگي توجه دارد. اما دختري که از بلوغ عقلي برخوردار نيست و نمي تواند راجع به آينده تصميم بگيرد و خير و صلاح خود و خانواده اش را نمي داند، هر چند سنّش زياد باشد، رشيده نخواهد بود و بدون اذن پدر يا جد پدري نمي تواند ازدواج کند.
گفتني است اکثر فقها در اين مسئله اتفاق نظر دارند در مواردي که پدر و جدّ پدري غايب باشند به طوري که نشود از آنان اجازه گرفت و دختر نياز مبرم به ازدواج داشته باشد، يا همسر مناسبى براى دختر پيدا شده که شرعاً و عرفاً هم کفو اوست و پدر و جد پدرى، بدون جهت مانع مى‏شوند و سخت گيرى مى‏کنند،(آيات عظام فاضل، نورى، بهجت، سيستانى، مکارم شيرازي) لازم نيست از پدر و جد پدري اجازه بگيرد.
سوال: آيا ازدواج موقت دختران باکره موجب سر خوردگي و وارد آمدن ضرباتي به احساسات و عواطف آنان و از جهت ديگر موجب کشيده شدن آنان به وادي گناه و معصيت نمي شود؟
دستورات و قوانين دين مبين اسلام يک مجموعه است که همگي مکمل يکديگرند و اگر همه اين مجموعه در زندگي انسان ها مورد توجه قرار گرفته و بدان ها عمل شود، قطعاً سعادت بشري را به دنبال خواهد داشت، اما اگر اين مجموعه دستورات يا بعضي از آن ترک شود و يا احياناً بر خلاف آنها عمل شود، موجب ضررها و ضربات روحي و جسمي بسياري بر جامعه بشري خواهد شد. گرچه ممکن است عمل به يک دستور به تنهايي اثرات مثبت محدودي داشته باشد، اما منظور و هدف اسلام و هر قانونگذار ديگري که براي سعادت جامعه بشري قانون وضع مي کند اين است که به مجموعه قوانين وضع شده عمل شود تا جامعه و افراد به نتيجه کامل و مطلوب برسند.
ازدواج موقت يکي از دستورات اسلام است که دلايل متعددي در تشريع آن وجود دارد از جمله: جلوگيري از انحرافات جنسي افرادي که خواهان عفت و پاکي هستند، و خصوصا براي افرادي که به هر دليل امکان ازدواج دائم براي آنها وجود ندارد، ولي اين هيچگاه به معني اولين و تنها راه حل نيست به خصوص در مورد دختران باکره اي که امکان ازدواج دائم آنان وجود دارد، بلکه چنين افرادي بايد با حفظ عصمت و پاکدامني منتظر ازدواج دائم بمانند و گوهر نجابت و عفت خود را در راه يک ازدواج دائم سرمايه گذاري نمايند. مگر جايي که از ازدواج دائم نااميد شده باشند يا آگاهانه از آن صرف نظر کرده باشند.
جداي از اين نکته اگر ازدواج موقت با تمام احکام و لوازم و شرايط به درستي شناخته شود و هدف و منظور اسلام از وضع چنين قانوني در نظر گرفته شود و التزام و عمل به احکام و لوازم و شرايط آن را در کنار التزام و عمل به ساير دستورات اسلام نظير پاکدامني، وفاي به عهد، رعايت حقوق زناشويي، رعايت حق الناس، حفظ چشم از نگاه حرام، راستگويي و ... قرار دهيم، مسلماً ازدواج موقت بهترين راه براي حفظ جامعه و افراد، از مضرات و ناگواري هايي است که در اثر عدم ازدواج دامنگير افرادي است که به دليلي توانايي ازدواج دائم را ندارند با شدت غريزه جنسي در آنان شرايطي را فراهم نموده است که در صورت عدم پاسخ گويي صحيح، انحرافاتي در آنان پديد مي آيد و منظور و مقصود شارع مقدس اسلام نيز همين بوده است که از انحرافات جنسي پيشگيري نمايد.
اما اگر در جامعه اي افرادي به ديگر دستورات اسلام پاي بند نباشند، بلکه مرتکب همه گناهان بشوند و فقط بخواهند با ازدواج موقت به سعادت برسند، قطعاً امکان پذير نخواهد بود، همانظوري که با ازدواج دائم نيز چنين چيزي ميسر نمي باشد. و چه بسيار ازدواج هاي دائمي که متأسفانه روزانه منجر به طلاق شده و مي شود که بايد ريشه اين جدائي ها را در عدم تعهد به ساير دستورات اسلامي جستجو کرد.
اسلام هرگز نفرموده است اگر پسر يا دختري که هوسباز و خوشگذران و بي مبالات به دستورات دين است و هيچ ابايي از ارتکاب انواع گناهان و اصرار بر آنها ندارد. تنها با يک ازدواج موقت سعادتمند خواهد شد، چنين افرادي حتي با ازدواج دائم و با قرار دادن هزاران قيد و شرط قانوني براي محکم نگه داشتن ازدواج دائم خود موفق به رسيدن زندگي سعادتمندانه نخواهند شد و حتي اگر ازدواج دائم آنها منجر به طلاق نشود، اما زندگي دلپذير و مورد رضايت طرفين نخواهند داشت.
آيا اگر دختري که از والدين و نزديکان خود هيچ محبتي نديده است و در يک ازدواج موقت تمام احساسات خود را به پاي همسر موقت خود مي ريزد و بعد از پايان زمان ازدواج موقت سرخورده مي شود و دچار مشکلاتي مي شود اين اشکال به ازدواج موقت است يا به خالي بودن کانون خانواده از محبتي که در اسلام بسيار مورد تأکيد بوده است و پيشوايان معصوم ما به آن اهميت داده و بدان پاي بند بوده اند. آيا اگر چنين زني امکان ازدواج دائم نداشته باشد و از ازدواج موقت هم منع شود از مشکلات روحي و رواني مصون خواهد بود؟
نکته ديگر سوء استفاده هاي افراد سودجو از ازدواج موقت است که بايد بگوئيم اگر سطح فرهنگ جامعه در حد قابل قبولي نباشد نه تنها امکان سوء استفاده از ازدواج موقت منتفي نيست که در چنين جوامعي سوء استفاده از ساير دستورات و قوانين و حتي مقدسات شايع است. آيا مي توان به دليل چنين سوء استفاده هايي اين دستورات و مقدسات را کنار گذاشت؟ يا بايد فرهنگ جامعه را ارتقاء بخشيد تا از برکات چنين قوانين و دستورات بهره مند شود. مسلما راه حل دوم عاقلانه است.
بنابراين اگر ازدواج موقت به درستي شناخته شود و در کنار عمل به ساير دستورات اسلام، به صورت صحيح مورد استفاده افرادي که خواهان پاکي و عفت هستند و توانايي ازدواج دائم را ندارند قرار گيرد، قطعاً نتيجه مورد نظر از آن برآورده خواهد شد.
اين نکات را نيز بايد يادآوري کرد که، اولا: ازدواج موقت يک امر اختياري است؛ يعني شارع آن را واجب نکرده است، و طبيعي است که در شرايطي براي افرادي که انتخاب و تصميم گيري درستي نداشته باشند، مي تواند پيامدهاي منفي نيز به دنبال داشته باشد، اما اين ربطي به وجود چنين قانوني (اصل جواز ازدواج موقت) ندارد.
ثانيا: اکثر فقها براي ازدواج موقت دختر باکره، اذن پدر را شرط مي دانند و اين گرچه دلايل خاص فقهي خودش را دارد، اما از حکمت هاي چنين شرطي آن است که از ضررهايي که ممکن است به جهت فقدان تجربه هاي لازم متوجه دختر شود، جلوگيري گردد.
منابع:
سايت اسلام کوئيست
توضيح المسائل (المحشى للإمام الخميني)، ج‏2


کلیدواژه: المحشى للإمام الخمینی | ازدواج موقت | توضیح المسائل | دستورات اسلام | دختر باکره | سایر دستورات | ازدواج دائم | سوء استفاده | اجازه بگیرد | نوری همدانی | اجازه پدر | پدر و جد | جد پدری

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۰۸۵۰۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۶ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت+فیلم و عکس

در همین زمینه