به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، کمیته مسابقات سازمان لیگ، برنامه هفته ششم تا هفدهم لیگ دسته اول در فصل 97-96 را به صورت زیر اعلام کرد:

هفته ششم ‏

شنبه اول مهر ماه 96‏

بادران تهرانراه آهن - ساعت 15:45 ورزشگاه کارگران تهران

نفت مسجد سلیمانخونه به خونه مازندران - ساعت 17:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه 2 مهر ماه 96‏

فجرسپاسی شیرازایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

صبای قم- گل گهر سیرجان - ساعت 15:45 ورزشگاه یادگار امام قم

مس رفسنجانشهرداری تبریز - ساعت 15:15 ورزشگاه شهدا رفسنجان

نساجی مازندران – ملوان بندر انزلی - ساعت 15:15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ماشین سازی تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت 16 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمانآینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 16:15 ورزشگاه امام علی کرمان

دوشنبه 3 مهر 96‏

اکسین البرز- شهرداری ماهشهر - ساعت 15:45 ورزشگاه انقلاب کرج

‏ هفته هفتم

پنجشنبه 6 مهر ماه 96‏

راه آهن تهران – نفت مسجد سلیمان - ساعت 15:30 ورزشگاه راه آهن تهران

چهارشنبه 12 مهر 96‏

شهرداری تبریز- ماشین سازی تبریز - ساعت 15:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

آلومینیوم اراک- فجرسپاسی شیراز - ساعت 15:30 ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندرانایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه هفتم تیر بابل

اکسین البرز- نساجی مازندران - ساعت 15:30 ورزشگاه انقلاب کرج

ملوان بندرانزلی- مس رفسنجان - ساعت 15:30 ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیرازصبای قم - ساعت 15:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – بادران تهران - ساعت 16:30 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری ماهشهرمس کرمان - ساعت 16:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته هشتم

سه شنبه 18 مهر 96‏

مس رفسنجان – راه آهن تهران - ساعت 15:00 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – شهرداری تبریز - ساعت 15:00 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

صبای قم- شهرداری ماهشهر - ساعت 15:15 ورزشگاه یادگار امام قم

بادران تهران- خونه به خونه مازندران - ساعت 15:15 ورزشگاه کارگران تهران

فجرسپاسی شیراز- گل گهر سیرجان - ساعت 15:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 15:30 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

مس کرمان – اکسین البرز - ساعت 16 ورزشگاه امام علی کرمان

ایرانجوان بوشهر- آلومینیوم اراک - ساعت 17 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – ملوان بندر انزلی - ساعت 17:15 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته نهم

دوشنبه 24 مهرماه 96‏

خونه به خونه مازندران – ماشین سازی تبریز - ساعت 15:00 ورزشگاه هفتم تیر بابل

آینده سازان برق جدید شیراز- بادران تهران - ساعت 15:00 ورزشگاه حافظیه شیراز

راه اهن تهران- صبای قم - ساعت 15:00 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ملوان بندرانزلی – آلومینیوم اراک - ساعت 15:15 ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری تبریز- نفت مسجدسلیمان - ساعت 15:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

اکسین البرز- مس رفسنجان - ساعت 15:15 ورزشگاه انقلاب کرج

مس کرمان – نساجی مازندران - ساعت 16 ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر – فجرسپاسی شیراز - ساعت 16:15 ورزشگاه شهدای ماهشهر

گل گهر سیرجان- ایرانجوان بوشهر - ساعت 16:15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

هفته دهم

شنبه 29 مهر 96‏

نساجی مازندران – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14:45 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

بادران تهران- شهرداری ماهشهر - ساعت 15 ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- خونه به خونه مازندران - ساعت 15 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- راه آهن تهران - ساعت 15 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- اکسین البرز - ساعت 15:15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

ایرانجوان بوشهر – ملوان بندرانزلی – ساعت 16:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – گل گهر سیرجان - ساعت 16:45 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

یکشنبه 30 مهر 96‏

مس رفسنجان – مس کرمان - ساعت 14:45 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- شهرداری تبریز - ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام قم

هفته یازدهم

چهارشنبه 10 آبان 96‏

نساجی مازندران- مس رفسنجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

ملوان بندرانزلی- ماشین سازی تبریز - ساعت 14:45 ورزشگاه تختی انزلی

آینده سازان برق جدید شیراز- فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:45 ورزشگاه حافظیه شیراز

راه آهن تهران – ایرانجوان بوشهر - ساعت 14:45 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

اکسین البرز- بادران تهران - ساعت 14:45 ورزشگاه انقلاب کرج

گل گهر سیرجان – خونه به خونه مازندران - ساعت 15 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

شهرداری تبریز- آلومینیوم اراک - ساعت 15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

مس کرمان – صبای قم - ساعت 15 ورزشگاه امام علی کرمان

شهرداری ماهشهر- نفت مسجدسلیمان - ساعت 15:45 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته دوازدهم

سه شنبه 16 آبان 96‏

خونه به خونه مازندران- راه آهن تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه هفتم تیربابل

مس رفسنجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم- اکسین البرز - ساعت 14:45 ورزشگاه یادگار امام قم

ماشین سازی تبریز- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:45 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

بادران تهران – نساجی مازندران - ساعت 14:45 ورزشگاه کارگران تهران

آلومینیوم اراک- گل گهر سیرجان - ساعت 14:45 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- ملوان بندرانزلی - ساعت 14:45 ورزشگاه حافظیه شیراز

ایرانجوان بوشهر- شهرداری تبریز - ساعت 15:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان- مس کرمان – ساعت 15:45 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان

هفته سیزدهم

سه شنبه 23 آبان 96‏

مس رفسنجان – بادران تهران - ساعت 14:15 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران- صبای قم - ساعت 14:15 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – ماشین سازی تبریز - ساعت 14:30 ورزشگاه امام علی کرمان

آینده سازان برق جدید شیراز – نفت مسجد سلیمان - ساعت 14:30 ورزشگاه حافظیه شیراز

اکسین البرز- فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:30 ورزشگاه انقلاب کرج

راه آهن تهران- آلومینیوم اراک - ساعت 14:30 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

شهرداری تبریز- خونه به خونه مازندران - ساعت 14:30 ورزشگاه یادگار امام تبریز

ملوان بندرانزلی- گل گهر سیرجان - ساعت 14:30 ورزشگاه تختی انزلی

شهرداری ماهشهر – ایرانجوان بوشهر - ساعت 15:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته چهاردهم

سه شنبه 30 آبان 96‏

آلومینیوم اراک- شهرداری ماهشهر - ساعت 14:15 ورزشگاه امام خمینی اراک

خونه به خونه مازندران – ملوان بندرانزلی - ساعت 14:15 ورزشگاه هفتم تیربابل

بادران تهران- مس کرمان - ساعت 14:15 ورزشگاه کارگران تهران

ماشین سازی تبریز- نساجی مازندران - ساعت 14:15 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

صبای قم- مس رفسنجان - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام قم

فجرسپاسی شیراز- شهرداری تبریز - ساعت 14:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

گل گهر سیرجان – راه آهن تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان

ایرانجوان بوشهر- آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 15 ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر

نفت مسجد سلیمان – اکسین البرز - ساعت 15:15 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته پانزدهم

دوشنبه 6 آذر 96‏

مس رفسنجان- ماشین سازی تبریز - ساعت 14 ورزشگاه شهدای رفسنجان

نساجی مازندران – نفت مسجدسلیمان - ساعت 14 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

مس کرمان – فجرسپاسی شیراز - ساعت 14:15 ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- ایرانجوان بوشهر - ساعت 14:15 ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- آلومینیوم اراک - ساعت 14:15 ورزشگاه حافظیه شیراز

شهرداری تبریز- گل گهر سیرجان - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام تبریز

صبای قم- بادران تهران - ساعت 14:15 ورزشگاه یادگار امام قم

راه آهن تهران- ملوان بندرانزلی - ساعت 14:15 ورزشگاه راه اهن اکباتان تهران

شهرداری ماهشهر- خونه به خونه مازندران - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

هفته شانزدهم

یکشنبه 12 آذر 96‏

ملوان بندرانزلی- شهرداری ماهشهر - ساعت 14 ورزشگاه تختی انزلی

گل گهر سیرجان – آینده سازان برق جدید شیراز - ساعت 14 ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان

خونه به خونه مازندران – اکسین البرز - ساعت 14 ورزشگاه هفتم تیربابل

آلومینیوم اراک- مس کرمان - ساعت 14 ورزشگاه امام خمینی اراک

فجرسپاسی شیراز- نساجی مازندران - ساعت 14 ورزشگاه حافظیه شیراز

ماشین سازی تبریز- صبای قم - ساعت 14 ورزشگاه بنیان دیزل تبریز

راه آهن تهران – شهرداری تبریز - ساعت 14 ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران

ایرانجوان بوشهر – مس رفسنجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ‏

نفت مسجدسلیمان – بادران تهران - ساعت 14:30 ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجدسلیمان

هفته هفدهم

یکشنبه 19 آذر 96‏

بادران تهران- ماشین سازی تبریز - ساعت 14 ورزشگاه کارگران تهران

مس رفسنجان – نفت مسجدسلیمان - ساعت 14 ورزشگاه شهدای رفسنجان

صبای قم – فجرسپاسی شیراز - ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام قم

مس کرمان – ایرانجوان بوشهر - ساعت 14 ورزشگاه امام علی کرمان

اکسین البرز- آلومینیوم اراک - ساعت 14 ورزشگاه انقلاب کرج

آینده سازان برق جدید شیراز- خونه به خونه مازندران - ساعت 14 ورزشگاه حافظیه شیراز

نساجی مازندران- راه آهن تهران - ساعت 14 ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر

شهرداری تبریز- ملوان بندرانزلی - ساعت 14 ورزشگاه یادگار امام تبریز

شهرداری ماهشهر- گل گهرسیرجان - ساعت 14:30 ورزشگاه شهدای ماهشهر

کلیدواژه: ورزشگاه شهید بهنام محمدی مسجد سلیمان | ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان | ورزشگاه راه آهن اکباتان تهران | بهشتی بوشهر نفت مسجد سلیمان | آینده سازان برق جدید شیراز | ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر | ورزشگاه یادگار امام تبریز | ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر | ورزشگاه بنیان دیزل تبریز | ورزشگاه امام خمینی اراک | رفسنجان نساجی مازندران | ورزشگاه یادگار امام قم | ورزشگاه امام علی کرمان | ورزشگاه شهدای رفسنجان | ورزشگاه کارگران تهران | خونه به خونه مازندران | ورزشگاه حافظیه شیراز | ورزشگاه شهدای ماهشهر | ورزشگاه انقلاب کرج | ورزشگاه تختی انزلی | ماشین سازی تبریز | ساعت 14 30 ورزشگاه | ساعت 15 00 ورزشگاه | ساعت 15 30 ورزشگاه | ساعت 15 45 ورزشگاه | ساعت 15 15 ورزشگاه | ساعت 14 15 ورزشگاه | ملوان بندرانزلی | ساعت 14 45 ورزشگاه | ایرانجوان بوشهر | فجرسپاسی شیراز | شهرداری ماهشهر | آلومینیوم اراک | نفت مسجدسلیمان | ساعت 14 ورزشگاه | ساعت 15 ورزشگاه | شهرداری تبریز | راه آهن تهران | بادران تهران | ورزشگاه هفتم | اکسین البرز | مس رفسنجان | آبان 96 rlm | مس کرمان | صبای قم | سه شنبه | مهر 96 rlm | ساعت 16

منبع: خبرگزاری برنا

منبع این خبر، وبسایت www.bornanews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۲۶۱۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۶ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت+فیلم و عکس

در همین زمینه