خبرگزاري آريا-مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان بيان كرد: بيش از 77 هزار نفر در استان همدان عضو صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير هستند.
به گزارش خبرنگار آريا، مهدي سماواتي خاطر نشان ساخت: در حال حاضر صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان استان همدان بيش از 77 هزار و 500 نفر را تحت پوشش دارد که از اين تعداد 70 هزار و 298 نفر بيمه شده روستايي، هزار و 700 نفر بيمه شده عشايري، 3 هزار و 502 نفر بيمه شده کميته امداد امام خميني (ره) و دو هزار نفر بيمه شده زنان سرپرست خانوار بهزيستي مي باشند.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان بيان كرد: با تصويب قانون بازنشستگي پيش از موعد روستائيان و عشاير تعداد 1121 خانوار در سال 96 مشمول دريافت مستمري ماهانه گرديده اند.
سماواتي افزود: براي نخستين بار در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير پرداخت مستمري بازنشستگي پيش از موعد با 10 سال سابقه و 70 سال سن آغاز شده، اين در حالي است كه طبق قانون گذشته افراد با داشتن حداقل 15 سال سابقه و 65 سال سن مي توانستند مشمول اين طرح باشند.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان همچنين از دريافت مستمري ماهانه فوت و از کارافتادگي تعداد هزار و 700 خانوار اين صندوق خبر داد.
سماواتي با بيان اينكه ميانگين جذب صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان 6 درصد بالاتر از ميانگين كشوري است، افزود: ميانگين جذب کشوري صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير 28 درصد بوده در حالي که ميانگين جذب استان همدان 34 درصد مي باشد.
مدير صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان خاطر نشان ساخت: از انتهاي سال 91 تا انتهاي سال 95، با 79 درصد رشد در جذب و ثبت نام توانستيم بيش از 33 هزار نفر را به عضويت صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير درآوريم.
سماواتي همچنين از رشد 8 درصدي جذب در سال 95 نسبت به سال 94 خبر داد و گفت: 7 هزار نفر در سال 95 جذب صندوق بيمه اجتماعي کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان شدند.
وي تعداد جامعه مشمول استان همدان را 211 هزار نفر برآورد كرد و افزود: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان از نظر تعداد ثبت نام در سال هاي 93 و 94 رتبه سوم کشور و در سال 95 نيز رتبه دوم کشور را به خود اختصاص داده است.
سماواتي در ادامه خاطر نشان ساخت: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير داراي 8 کد درآمدي بوده که هر فرد با توجه به توان مالي خود، يک کد را به عنوان سطح درآمدي انتخاب و به صورت يک بار در سال آن را پرداخت مي نمايد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان مبالغ مستمري سال 96 را در پايين ‌ترين سطح 210 هزار تومان و در بالاترين سطح 480 هزار تومان اعلام كرد.
وي افزود: دولت به ازاي هر مبلغ پرداختي توسط فرد دو برابر آن را به عنوان سهم خود در حمايت از افراد روستايي و عشايري به صندوق پرداخت مي نمايد.
سماواتي با اشاره به افزايش 50 درصدي حقوق مستمري ‌بگيران از سال 92 تا 95،‌ تصريح کرد: 25 درصد در سال 93،‌ 15 درصد در سال 94 و 10 درصد در سال 95 به ميزان حقوق مستمري بگيران اضافه شده است.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان در خصوص نحوه پرداخت حقوق مستمري مشمولان، اذعان داشت: دو سوم آخرين سطح درآمدي انتخابي بيمه شده که بر مبناي آن حق بيمه پرداخت کرده باشد ملاک پرداخت مستمري است.
وي افزود: مستمري افراد در هر سال مشابه حقوق مستمري افراد تحت پوشش تامين اجتماعي و ساير صندوق هاي بيمه اي افزايش مي يابد.
سماواتي با تاكيد بر تفاوت بين بيمه محصولات کشاورزي و بيمه اجتماعي کشاورزان گفت: بيمه محصولات کشاورزي در صدد بيمه نمودن محصولات کشاورزان در مقابل خسارات و صدمات پيش بيني نشده در آينده است در صورتيکه بيمه اجتماعي کشاورزان با بيمه نمودن افراد روستايي و کشاورزان آينده زندگي فردي و خانوادگي ايشان را در مقابل خسارات و صدماتي که ممکن است به خود فرد بيمه شده وارد آيد بيمه نموده و در زمان پيري، ازکارافتادگي و فوت بيمه شده حامي و پشتيبان ايشان مي باشد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان ساکنين روستا و مناطق عشايري، افراد ساکن و رانندگان بين شهري در شهرهاي زير 20 هزار نفر، کشاورزان شهرهايي با جمعيت بالاي 20 هزار نفر، زنان سرپرست خانوار بهزيستي، کليه مشاغل وابسته به کشاورزي، کارکنان مراکز دامپزشکي و اعضاء نظام مهندسي کشاورزي را به عنوان جامعه هدف و مشمول عضويت و استفاده از مزاياي اين صندوق دانست.
وي مزاياي اصلي صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير را بازنشستگي، ازکارافتادگي، مستمري فوت به بازماندگان و انتقال سوابق برشمرد و افزود: هر فرد با سن 18 لغايت 50 سال و با همراه داشتن مدارک شناسنامه اي مي تواند عضو صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير شود.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان تقسيط پرداخت حق بيمه را از اقدامات جديد اين صندوق برشمرد و ادامه داد: در سال 96 افرادي که توانايي پرداخت حق بيمه به صورت يکجا را ندارند مي‌توانند طي دو قسط حق بيمه خود را پرداخت کنند.
سماواتي با اشاره به ايجاد کارگزاري در مناطق و بخش هاي مختلف به منظور تکريم ارباب رجوع و حضور مستقيم در روستاها و آشنايي روستائيان و عشاير از خدمات صندوق بيمه، بيان کرد: صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان موفق شد تا ابتداي مرداد ماه سال جاري وضعيت تمامي کارگزاران اين استان را مشخص و تعداد 47 کارگزاري را در مناطق مختلف فعال نمايد.
مدير صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان يادآور شد: کارگزاران مسئوليت اطلاع رساني، ثبت نام و تمديد افراد در مناطق تحت پوشش خود را برعهده دارند، لذا افراد مشمول مي توانند با مراجعه به دفاتر کارگزاري و ثبت نام اوليه در سامانه صندوق بيمه عضو گرديده و در زمان مورد نياز از مزاياي اين صندوق استفاده کنند.
سماواتي با اشاره به در نظر گرفتن سهميه تکليفي براي كل استان و ايجاد رقابت بين کارگزاران با تعيين ميزان جذب، اظهار داشت: در صورتي که کارگزاري در جذب افراد موفق نباشد در نهايت مجبور به تغيير آن خواهيم بود.
سماواتي در خصوص مجموعه اقدامات صورت گرفته در راستاي افزايش انگيزه افراد مشمول جهت ثبت نام در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير ، گفت: دستورات استاندار، معاونين و فرمانداران محترم شهرستان ها در جهت فراگير شدن بيمه روستائيان وعشاير، اجراي طرح تحول نظام سلامت و تغيير در نظام درمان روستائيان، تغيير رويکرد و تقويت کارگزاران، اجراي طرح ده گردشي و اطلاع رساني مستقيم در روستاها، برگزاري جلسات در مساجد روستايي و اهدا احکام مستمري، اجراي بخشنامه کشاورزان غير ساکن در روستا، همکاري شوراها و دهياران و برگزاري ستاد توسعه بيمه روستائيان و عشاير در استان و شهرستان ها، آموزش بهورزان خانه بهداشت روستايي، تهيه گزارش تصويري به تفکيک هر شهرستان و انجام تبليغات محيطي و رسانه اي از جمله اقدامات صورت گرفته در جهت ثبت نام افراد مشمول در صندوق بيمه کشاورزان، روستائيان و عشاير استان همدان است.


کلیدواژه: روستائیان و عشایر استان همدان | مدیر صندوق بیمه کشاورزان | بیمه اجتماعی کشاورزان | نفر بیمه شده | حقوق مستمری | هزار نفر | ثبت نام | حق بیمه

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۲۶۶۱۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۶ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت+فیلم و عکس

در همین زمینه