طی چند سال اخیر به ویژه از سال 90 با جهش ایجاد و راه‌اندازی مراکز آموزشی عالی مختلف در شهرستان 100 هزار نفری اسدآباد، تعداد مراکز آموزش عالی این شهرستان به 5 دانشگاه ارتقاء یافت و این امر موجبات سرازیر شدن خیل عظیم از دانشجویان بومی و غیربومی را در این شهرستان فراهم آورد.

به گزارش ایسنا، در حال حاضر این شهرستان با 5 دانشگاه و دو حوزه علمیه و رشد دانشجویان و اساتید و فرهنگیان و دانش‌آموزان و افراد مشتاق و علاقمند به مطالعه تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی در شهر اسدآباد بوده واز کمبود فضای کتابخانه‌ای به شدت رنج می‌برد.

امروزفضای تنها کتابخانه عمومی شهر دیگر پاسخگوی مراجعان نیست و دیگر زمان آن فرارسیده تا مسئولان نسبت به تسریع پروژه‌های کتابخانه‌ای این شهرستان از جملهتوسعهکتابخانه شهید رجایی شهر اسدآبادو نیز نسبت به تسریع در عملیات اجرایی پروژه نخستین کتابخانه استاندارد استان همدان در اسدآباد اقدام کرده و تدابیری بیندیشند.

برای مرتفع شدن نیاز فضای کتابخانه‌ای شهروندان اسدآبادی، کلنگ پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد به عنوان نخستین کتابخانه استاندارد استان همدانو غرب کشور در سال ٩٠در حالی به زمین زده شد که موجباتخوشحالی بسیاری از شهروندان و علاقمندان و مشتاقانبه مطالعه و کتاب را به همراه داشت و ساکنان و اهالی واقع درمجاورتپروژهبرای قرار گرفتن این طرح بزرگ در این نقطه از شهررضایتمندی خود را اعلام می‌داشتند.

اما امروز با گذشت ۶ سال این پروژه با ١٠ درصد پیشرفتتنها در حد فنداسیون باقیمانده و به علت عدم اعتبار متوقف بوده و طی این مدت، ١٠ درصد پیشرفت فیزیکی انجام شده نیز در حال تخریب و فرسودگی است و این مکان محل مناسبی برای انبوه زباله‌ها و به دنبال آن نارضایتی ساکنان و اهالی این منطقه شده است.

فرماندار شهرستان اسدآباددر این‌باره به خبرنگار ایسنا گفت: در سال 91-90 توسط شورای شهر و شهرداری سابق زمینی به مساحت دو هزار و 500 متر به اداره کتابخانه عمومی شهرستان برای ساخت نخستین کتابخانه استاندارد استان در شهرستان اسدآباد واگذار شد.

حسین افشاریاظهار کرد: این کتابخانه استاندارد با دارا بودن بخش مخزن مجزا، سالن مطالعه ویژه خواهران و برادران، سالن آمفی تئاتر، سالن اجتماعات فرهنگی، فروشگاه و نمایشگاه کتاب، بخش کودک، بخش نابینایان، بخش مرجع، اینترنت و دیجیتال و بخش اداریدر ۴ طبقهاحداثخواهد شد.

وی افزود: این پروژه به عنواننخستین کتابخانه استاندارد استان در اسدآباد برای تکمیل و بهره‌بردارینیازمند۵ میلیارد تومان اعتبار است.

افشاری ادامه داد: این پروژه در سال گذشته دارای یک میلیارد و ١۴٩ میلیون تومان اعتبار بوده که به علت عدم تخصیص عملیات اجرایی طرح فوق متوقف است.

وی از اختصاص یک میلیارد و ۵٠٠ میلیون تومان اعتبار برای کتابخانه استاندارد این شهرستان از محل اعتبارات متوازن خبر داد و تصریح کرد: در صورت تخصیص اعتبار عملیات مجدد اجرایی طرح آغاز می‌شود.

سرپرست اداره مسکن و شهرسازیشهرستان اسدآبادنیز در رابطه با پروژه کتابخانه استاندارد شهر اسدآبادبه عنوان نخستین کتابخانه استاندارد استانهمدان به ایسناگفت: کتابخانه استاندارد اسدآباد با دو هزار و ۲۰۰ مترمربع زیربنا در زمینی به مساحت دو هزار و ۵۰۰ مترمربع براساس استانداردهای بین‌المللی کتابخانه‌ای احداثخواهد شد که در حال حاضر دارای پیشرفت فیزیکی ١٠ درصدی بوده و فعلا در مرحله فنداسیون باقیمانده است.

جواد کرمی با اشاره به آغاز عملیات اجرایی پروژه در سال ٩۴، میزان اعتبار هزینه شده برای این پروژه تا کنون را افزون بر ٢٠٠ میلیون تومانعنوان کرد و افزود: برای ادامه عملیات اجرایی و تکمیل پروژه به اعتباری افزون بر ۴ میلیارد و 500 میلیون توماننیاز است.

ویبا بیان اینکه مجری پروژه ساخت کتابخانه استاندارد اسدآباد اداره راه‌وشهرسازی استان همدان است، اظهار کرد: امسال در کمیته برنامه‌ریزی شهرستانیک میلیارد و ۵٠٠ میلیون توماناعتبار برای این پروژه درنظر گرفته شده که در صورت تخصیص، برای ادامه احداث پروژه کتابخانه استاندارد، این طرح بین پیمانکارانبه مزایده گذاشته خواهد شد.

کرمی با اشاره به اینکه با به مزایده گذاشتن پروژه بین پیمانکاران، مجددا ادامه ساخت و احداث کتابخانه استاندارد اسدآباد آغاز می‌شود، تصریح کرد: تخصیص اعتبار درنظر گرفته شده سالجاری تنهاتا مرحله اسکلت و سفت‌کاریپروژه کفایت خواهد کرد.

سرپرست اداره مسکن و شهرسازیشهرستان اسدآباد یادآور شد: مجددا برای ادامه پروژه و اختصاص و تخصیص اعتبار لازم ادامه کار متوقف خواهد شد.

رئیس کتابخانه‌های عمومی شهرستان اسدآباد هماظهار کرد: عملیات اجرایی پروژه کتابخانه استاندارد اسدآباد در سال ٩۴ با ٢٧٠ مترمربع زیربنای ساختمان و به مساحت ٢ هزار و ٣۴۶ متر در ۴ طبقه آغازشده است.

مهدی مرادیان‌تمجید با اشاره به اینکه پروژه فوق تا کنون به علت کمبود اعتبار تنها ١٠ درصد پیشرفت فیزیکی داشته، تصریح کرد: پروژه نخستین کتابخانه استاندارد استان در اسدآباد برای تکمیل و بهره‌بردارینیازمند ۵ میلیارد تومان اعتبار است.

وی با اشاره به طرح توسعه کتابخانه شهید رجایی شهر اسدآباد نیز عنوان کرد: در صورت تخصیص اعتبار عملیات اجرایی این طرح انجام خواهد گرفت.

مرادیان‌تمجید،تعداد کتابخانه‌های عمومی موجود شهرستان اسدآباد را۶ کتابخانه عمومی اعلام کرد و گفت:کتابخانه شهید رجایی شهر اسدآباد از حیث امانت کتاب و مراجعه‌کننده یکی از کتابخانه‌های برتر استان همدان محسوب می‌شود.

وی عنوان کرد: شهر اسدآباد در حال حاضر با ۵۵ هزار نفر جمعیت و ۵ هزار دانشجو تنها دارای یک باب کتابخانه عمومی بوده و احداث و بهره‌برداری کتابخانه استاندارد این کمبود را مرتفع خواهد کرد.

این فرد مسئولبا بیان اینکه در حال حاضر در مجموع ١٣٠۶ متر فضای کتابخوانی در شهرستان اسدآباد وجود دارد، یادآور شد: از ۶ باب کتابخانه عمومی شهرستان، ٢ باب کتابخانه در شهر آجین و اسدآباد، شهری و ۴ باب کتابخانه روستایی هستند.

ویدر ادامه با اشاره به وجود ٣ هزار و ۵٠٠ نسخه کتاب مرجع در کتابخانه شهید رجاییتصریح کرد:در مجموع ۶ بابکتابخانه‌های عمومی فعالاین شهرستان ۴٨ هزار نسخه موجود است و در ۵ سال گذشته منابع کتاب این شهرستان از رشد دو برابری برخوردار بوده است.

مرادیان‌تمجید،تعداد اعضای فعال کتابخانه‌های این شهرستان را ٣ هزار و ٢٠٠ نفر برشمرد و گفت : ماهیانه ٣ هزار نسخه کتاب توسط کتابخانه‌های عمومی این شهرستان به امانت داده می‌شود.

ویبا بیان اینکه سرانه فضای کتابخوانی این شهرستان به ازای هر 100 نفر یک متر و ٢۵ سانت است، عنوان کرد: در شهر اسدآباد سرانه فضای کتابخوانی به ازای هر 100 نفر تنها ٩۵ سانتیمتر است.

تهیه از: شهره اکبری، خبرنگار ایسنا


انتهای پیام

کلیدواژه: نخستین کتابخانه استاندارد استان | کتابخانه استاندارد اسدآباد | پروژه کتابخانه استاندارد | کتابخانه های عمومی | شهرستان اسدآباد | کتابخانه عمومی | کتابخانه شهید | عملیات اجرایی | تخصیص اعتبار | تومان اعتبار | میلیون تومان | باب کتابخانه | استان همدان | کتابخانه ای | شهر اسدآباد | حال حاضر | عمومی شهر | خواهد شد

منبع: ایسنا

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۴۷۳۱۰۲۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۳۶ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت/نیاز به نایلون برای پوشش چادرها در مناطق زلزله‌زده+فیلم و عکس

آخرین‌ اخبار و آمار از زلزله کرمانشاه/افزایش شمار کشته‌‌شده‌ها؛ ۴۷۴ نفر/۹۳۹۷ نفر مصدوم/جزئیات وام کمکی دولت+فیلم و عکس

در همین زمینه