محدثه جلیلی پژوهشگر مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری در این باره تحلیلی ارایه کرده است که می خوانید  :
سالانه شاخص‌های مختلفی توسط نهادهای جهانی تولید می‌شود که توسط سرمایه‌گذاران و نهادهای بین‌المللی برای ارزیابی و مقایسه نسبی روند رشد و توسعه کشورها مورد تجزیه‌وتحلیل قرار می‌گیرد که بی‌شک بر روند روابط اقتصادی و سرمایه‌گذاری هر کشور تأثیرگذار است. این شاخص‌ها به‌نوعی بیانگر نگاه جهانی به وضعیت اجتماعی و اقتصادی در هر کشور است و البته شناخت لازم برای برنامه‌ریزی را در اختیار کشورها قرار می‌دهند و کشورها به‌واسطه آن از جایگاه نسبی رفاه مردمشان مطلع می‌شوند. همچنین نگاه به آمارهای تولیدشده توسط این مؤسسات نشان می‌دهد اکثر کشورهای جهان گرفتار چه مشکلات اقتصادی و اجتماعی هستند. اکثر رتبه‌بندی‌هایی که ارائه می‌شود در ارتباط با نهادهایی است که حاکم بر تعاملات اقتصادی و اجتماعی بین مردم و دولت هستند.آمار این مؤسسات به طرق مختلفی به دست می‌آید. برخی از مؤسسات از طریق پیمایش، برخی مصاحبه با متخصصان و برخی ترکیب هر دو روش را در دسترسی به اطلاعات موردنظر استفاده می‌کنند. در قرن بیستم با کشف تولید ناخالص داخلی توسط کوزنتس دنیا وارد مرحله جدیدی از توجه به توسعه شد و به‌سرعت کشورها برای رسیدن به نقطه مطلوب شروع به برنامه‌ریزی در این زمینه کردند. این اتفاق که هم‌زمان با رکود بزرگ اقتصادی در آمریکا بود، به‌عنوان شاخص منجی بسیار مورد استقبال قرار گرفت و هر کشوری به تقلا برای پیشرفت در این زمینه روی آورد. اما این شاخص تنها یک ابزار اندازه‌گیری در اقتصاد بوده است و به‌تنهایی توان لازم برای سنجش رفاه یک کشور را نداشت. در مدت‌زمان کوتاه اما متأسفانه با توجه به آسیب‌های فراوانی که نگاه صرف توسعه اقتصادی داشت، جامعه آگاه شد و دانست که نمی‌تواند تنها با بالاترین نمره اقتصادی، شادترین و مرفه‌ترین افراد را داشته باشد. به دنبال این آگاهی، دهه ۶۰ و ۷۰ میلادی را باید آغاز نگرانی‌ها و توجه مردم به توسعه اجتماعی و نیز توجه به آثار زیست‌محیطی در فعالیت‌های اقتصادی دانست. دژ اقتصادی با بحران سال ۲۰۰۸ ترک بزرگی برداشت و بنابراین باز نیاز به شاخص‌های کمکی برای سنجش سطح رفاه کشورها احساس می‌شد. این احساس که برای شاد و مرفه بودن چه مکانیسم‌هایی ضروری است. در این خصوص شاخص‌های مختلفی به سنجش وضعیت کشورهای جهان و رتبه‌بندی در این خصوص ورود کرده‌اند. این تفکر قوت گرفت که توسعه واقعی باید پیشرفت اجتماعی و اقتصادی را توأمان مدنظر داشته باشد. از این رو شاخص‌های اجتماعی و به عبارتی توسعه اجتماعی به‌کندی مورد توجه قرار گرفت. اهمیت این دیدگاه از آنجا است که اندازه‌گیری توسعه را با احساس واقعی مردم از میزان تبعیض، امید به زندگی آنها، امنیت، محیط‌زیست سالم و ... را اندازه‌گیری کرده و پایداری واقعی را لحاظ می‌کند.شاخص‌های مربوط به رفاه اجتماعی بهبود واقعی برای زندگی مردم را مدنظر دارند.
شاخص پیشرفت اجتماعی
93 اعلام کرده است. مرکز سازمان غیرانتفاعی ضرورت پیشرفت اجتماعی در سال 2012 در آمریکا ثبت شده است و از آن سال شاخص «پیشرفت اجتماعی» (Social Progress Index) را هرساله اندازه‌گیری می‌کند. پیشرفت اجتماعی عبارت است از «ظرفیت جامعه در برآوردن نیازهای اساسی شهروندان، ایجاد شرایطی که به شهروندان و اجتماعات محلی اجازه دهد کیفیت زندگی خویش را ارتقاء داده و تثبیت نمایند و به وجود آوردن موقعیتی است که همه افراد بتوانند به همه ظرفیت‌ها و توانمندی‌های خود دست یابند». شاخص پیشرفت اجتماعی از سه بعد «نیازهای اساسی انسان»، «بنیان‌های به‌زیستن» و «فرصت» تقسیم‌بندی می‌شود. این ابعاد با 12 مؤلفه و 54 سنجه از 26 مؤسسه جهانی توسط سازمان غیرانتفاعی «ضرورت پیشرفت اجتماعی» از سال 2012 تاکنون به‌صورت سالانه جمع‌آوری و منتشر می‌شود. وضعیت ایران در این شاخص از سال 2014 تا 2016 بررسی شده است. اکنون ارقام متناظر با مؤلفه‌های تغذیه و مراقبت‌های پایه پزشکی، آب و بهداشت عمومی، سرپناه و امنیت فردی در بعد «نیازهای اساسی» ،دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، سلامت و تندرستی و کیفیت محیط‌زیست در شاخص «بنیان‌های به‌زیستن» در باره ایران  بررسی شده  است . علاوه بر این در بعد «فرصت» مؤلفه‌های حقوق فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، مدارا و ادغام و دسترسی به آموزش پیشرفته مورد توجه بوده است.

آمارها و اطلاعات نشان می دهد ایران از نظر شاخص پیشرفت اجتماعی، در سال ۲۰۱۴ با امتیاز 56.65 در رتبه 94 از 132 کشور قرار داشت.طبق نتایج چهار سال اخیر، در سال 2014 نیوزیلند با امتیاز 88.24 از 100 در رتبه اول و ایران با امتیاز 56.65 در رتبه 94 از 132 کشور قرار داشت. در سال 2015 نروژ با 88.36 در رتبه نخست و ایران با 56.85 در رتبه 95 از 133 کشور رتبه‌بندی شده بود و در سال 2016 با امتیاز 90.09 امتیاز در رتبه نخست و ایران با 59.45 در رتبه 93 جهانی از 133 کشور قرار داشته است. در بررسی سال‌های بین 2014 تا 2016 ایران در دو بعد نیازهای اساسی انسانی و بنیان‌های بهزیستی بهبود داشته است اما در بعد فرصت روند نزولی داشته است. در سال 2016 ایران در بین 13 کشور منطقه در رتبه 9 قرار دارد که چندان مطلوب نیست. در بین کشورهای منطقه امارات و کویت در رتبه‌بندی این شاخص متوسط رو به بالا، کشورهای ترکیه، عربستان، اردن، آذربایجان، لبنان، مصر و ایران متوسط رو به پایین و کشورهای عراق، پاکستان، یمن و افغانستان خیلی ضعیف و بد ارزیابی شده است. در همین سال در بررسی مؤلفه‌های این شاخص وضعیت ایران در مؤلفه‌های تغذیه و مراقبت‌های پایه پزشکی، آب و بهداشت عمومی، دسترسی به دانش پایه خیلی خوب ارزیابی شده‌اند. مؤلفه‌های سرپناه، سلامتی و تندرستی، نسبتاً خوب، مؤلفه‌های امنیت فردی، آزادی فردی و حق انتخاب، متوسط، مؤلفه‌های دسترسی به اطلاعات و ارتباطات، کیفیت محیط‌زیست، مدارا و ادغام و دسترسی به آموزش پیشرفته وضعیت بد و ضعیف و در نهایت مؤلفه «حقوق فردی» که شامل سنجه‌های (حقوق سیاسی، آزادی بیان، آزادی گردهمایی و تجمعات، آزادی جنبش‌ها و حقوق مالکیت خصوصی) بسیار بد ارزیابی شده‌اند.

مطابق با اطلاعات دردسترس  در مؤلفه‌های تغذیه و مراقبت‌های پایه، امنیت فردی، دسترسی به دانش پایه، دسترسی به اطلاعات، پایداری محیط‌زیست و دسترسی به آموزش پیشرفته در وضعیت صعودی طی سال‌های مورد بررسی را شاهد بوده‌ایم و در مقابل در مؤلفه‌های آب و بهداشت عمومی، سلامت و تندرستی، آزادی فردی و حق انتخاب و مدارا و ادغام روند نزولی را شاهد بوده‌ایم. در زمینه حقوق فردی نیز جهش قابل‌توجهی داشته‌ایم. با بررسی زیر شاخص‌های این مؤلفه شاهد افزایش نمره آزادی جنبش‌ها در سال 2017 به نسبت سال قبل آن هستیم. شاخص سرپناه از سال 2014 تا 2016 روند بهبود را در پیش داشته است اما در سال 2017 رو پسرفت رفته است.در سال 2016 ایران در بین 13 کشور منطقه در رتبه 9 قرار دارد که چندان مطلوب نیست.

منبع: ساعت24

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

نمایندگان آموزش و پرورش قزوین در جشنواره سفیران سلامت درخشیدند

مدیرکل آموزش و پرورش قزوین شامگاه یکشنبه با اعلام این خبر گفت: در مرحله ملی این جشنواره، محمد امین رمضانی دانش آموز شهرستان آوج در رتبه نقاشی رتبه نخست را کسب کرد.

وی اظهار داشت: مریم لشگری از فرهنگیان ضیاء آباد تاکستان نیز در رشته عکاسی این جشنواره مقام دوم را به دست آورد.

این مسئول گفت: سحر کشتکار از فرهنگیان ناحیه دو قزوین نیز در این جشنواره رتبه سوم بخش عکاسی را از آن خود کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین یادآور شد: جشنواره سفیران سلامت در سطوح استانی و کشوری با هدف ترویج سلامت در جامعه دانش آموزی و فرهنگیان برگزار شد.

۳۰۱۳

قبل از گیردادن به ویلا‌های لواسان، به حوزه لواسان باید گیر بدهید+فیلم

واکنش آملی‌لاریجانی به اظهارات آیت‌الله یزدی: چرا به این وضع افتاده‌اید و به همه توهین می‌کنید؟ سینه‌ام خزانه اسرار مسئولان و آقازاده‌هاست| ساختمان‌هایی که از آنها استفاده می‌کنید، ارث پدرتان است؟| اکبر طبری رئیس دفتر من نبود| چرا درباره معاون اقتصادی سپا

مکارم‌شیرازی خطاب به آملی‌لاریجانی و یزدی: به این وضع خاتمه دهید

منبع این خبر، وبسایت www.saat24.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۵۷۶۵۷۵۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • در کافه‌ها «فضا» می‌فروشند، نه «غذا»
 • قیمت موبایل در سراشیبی نزول!
 • سلامت غذایی رستوران‌ها با ۶ شاخص کیفی ارزیابی می شود
 • تدوین شاخص‌های سلامت شهری پایتخت آغاز شد
 • شاخص بورس ۱۹۴۹ واحد رشد کرد
 • سبب نزول آیه ولایت و تبلیغ چیست؟
 • البرز در جشنواره ملی سفیران سلامت، برتر شناخته شد
 • ارزیابی سلامت غذایی رستوران ها با ۶ شاخص کیفی
 • کاهش متوسط رشد اقتصادی اتحادیه اروپا
 • البرز در جشنواره ملی سفیران سلامت برترشناخته شد
 • درخشش نمایندگان آموزش و پرورش قزوین در جشنواره سفیران سلامت
 • رونق زیست‌بوم نوآوری ایران با ۱۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان حوزه سلامت
 • کتابخوانی؛ مؤلفه پیشرفت کشورهای توسعه یافته
 • ایران، پیشرو در تولید دارو‌های زیستی است / صادرات ۶۰ میلیون دلاری دارو‌های زیستی ایران‌ساخت
 • شاخص بورس ۴۱۳ واحد افت کرد
 • معرفی کتاب‌های تقریبی-7 «تقریب مذاهب از نظر تا عمل»/تحمل و مدارا موجب وحدت مسلمانان می‌شود
 • ۱۱۰۰ شرکت دانش‌بنیان حوزه سلامت زیست‌بوم نوآوری ایران را رونق بخشیده‌اند
 • مروری بر وضعیت اصلاحات اقتصادی ایران و گرجستان
 • علت نزول‌ آیه‌ اکمال در تمام روایات شیعی، اعلان ولایت علی(ع) است