جدول حقوق کارگران سال ۹۶ ، جدول دستمزد ۲۰ گروه شغلی کارگری در سال ۹۶ ، دانلود جدول حقوق و دستمزد سال ۹۶ ، دانلود بخشنامه حقوق سال ۹۶ ،پایه حقوق لیسانس ،جدول حقوق ۹۶ ، جدول حقوق و دستمزد ۹۶ ، پایه حقوق بر اساس مدرک تحصیلی ۹۶

حقوق وزارت کار چقدر است ،جدول کامل حقوق و مزایا شامل سنوات، عیدی پایان سال، حق اولاد، حداقل مزد روزانه، حق بن، حق مسکن، اضافه کاری، معافیت مالیاتی و … مشخص شد.
از ابتدای فروردین ماه سال ۱۳۹۶، حقوق و مزایای بیش از ۱۳ میلیون شاغل مشمول قانون کار کشور طبق مصوبه اخیر شورای عالی کار اعمال خواهد شد. از مهم ترین تغییرات افزایش حداقل مزد ماهیانه کارگران از ۸۱۲ هزار تومان به ۹۳۰ هزار تومان است.
مصوبه جدید شورای عالی کار طی روزهای آینده از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای اجرا از ابتدای سال ۱۳۹۶ به واحدهای مشمول قانون کار کشور ابلاغ و کارفرمایان موظف خواهند بود از فروردین ماه طبق تغییرات جدید در جداول حقوق و مزایای کارگران، پرداخت ها را انجام دهند.

 حقوق و مزایای کارگران مشمول قانون کار در سال ۱۳۹۶ ردیف حقوق و مزایا روزانه (ریال)ماهانه (ریال)۱پایه حقوق (بامبنای ۳۰ روزه)۳۰۹,۹۷۷۹,۲۹۹,۳۱۰۲کمک هزینه مسکن۱۳,۳۳۳۴۰۰,۰۰۰۳مزد سنوات۱۷,۰۰۰۵۱۰,۰۰۰۴کمک هزینه اقلام مصرفی خانوار (حق بن کارگری)۳۶,۶۶۷۱,۱۰۰,۰۰۰۵کمک عائله مندی یک فرزند (سه برابر حداقل دستمزد روزانه)۳۰,۹۹۸۹۲۹,۹۳۱۶عیدی و پاداش۵۱,۶۶۳۱,۵۴۹,۸۸۵۷مزایای پایان کار (سنوات خدمت)۲۵,۸۳۱۷۷۴,۹۴۳۸مرخصی (بابت یک ماه در سال)۳۰۹,۹۷۷۹,۲۹۹,۳۱۰۹حق شیفت ۱۰%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و عصر۳۰,۹۹۸۹۲۹,۹۳۱۱۰حق شیفت ۱۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح – عصر – شب۴۶,۴۹۷۱,۳۹۴,۸۹۷۱۱حق شیفت ۲۲.۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت صبح و شب یا عصر و شب۶۹,۷۴۵۲,۰۹۲,۳۴۵۱۲حق شیفت ۳۵%- در ازای ۳۰ روز شیفت شب ثابت (۲۲ شب تا ۶ صبح)۱۰۸,۴۹۲۳,۲۵۴,۷۵۹۱۳سقف معافیت مالیاتی پایه۰۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰۱۴حقوق یک ساعت کار عادی با مبندای حداقل دستمزد۴۲,۲۸۹۱۵مبلغ یک ساعت اضافه کاری با مبنای حداقل دستمزد۵۹,۲۰۴ حداقل عیدی سال۱۸,۵۹۸,۶۲۰حداکثر عیدی سال۲۷,۸۹۷,۹۳۰پایه سنوات در صورت داشتن یک سال سابقه کار و یا گذشت یک سال از دریافت آخرین پایه سنواتی در کارگاه مربوطه روزانه ۱۷,۰۰۰ ریال (ماهانه ۵۱۰,۰۰۰ ریال) پرداخت و جزو مزد ثابت خواهد بود، در صورتیکه تسویه حساب سالیانه شده باشد نیز تعلق خواهد گرفت.کمک عائله مندی در صورت داشتن دو سال (۷۲۰ روز) سابقه بیمه مشروط به اینکه سن فرزندان از ۱۸ سال کمتر و یا منحصراً به تحصیل اشتغال داشته باشند و یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسون پزشکی موضوع ماده ۹۱ این قانون قادر به کار نباشند. ( ماده ۸۶ قانون تامین اجتماعی)ماخذ محاسبه ریالی مبلغ یک ساعت اضافه کار، عیدی، سنوات، پاداش افزایش تولید، فوق العاده ماموریت در کارگاه هایی که فاقد طرح طبقه بندی مشاغل می باشند مزد ثابت می باشد. (ماده ۳۶ قانون کار : مزد ثابت مجموع مزد شغل و مزایای ثابت پرداختی به تبع شغل)سایر سطوح مزدی از اول سال ۹۶ به ماخذ روزانه ( حداقل دستمزد) ۱۲% به اضافه روزانه ۶۷۶۸ ریال افزایش می یابد. فرمول ذیل:

مزد روزانه سال ۱۳۹۶ = ۶۷۶۸+ (۱.۱۲* آخرین مزد روزانه سال ۹۵)

نحوه محاسبه افزایش مزد سنوات سال گذشته : {مزد سنوات سال ۹۶ =۱۷۰۰۰۸+ (۱.۱۲* مزد سنوات سالهای گذشته)}

کارگاه های دارای طبقه بندی مشاغل نیز مطابق جدول ذیل معادل گروه شغلی پایه سنوات تخصیص خواهد یافت.

گروه۱۲۳۴۵۶۷۸۹۱۰ پایه سنوات۱۷۰۰۰۱۷۲۰۰۱۷۴۰۰۱۷۶۰۰۱۷۸۰۰۱۸۰۰۰۱۸۲۰۰۱۸۴۰۰۱۸۶۰۰۱۸۸۰۰گروه۱۱۱۲۱۳۱۴۱۵۱۶۱۷۱۸۱۹۲۰پایه سنوات۱۹۰۰۰۱۹۴۰۰۱۹۸۰۰۲۰۲۰۰۲۰۶۰۰۲۱۰۰۰۲۱۴۰۰۲۱۸۰۰۲۲۲۰۰۲۲۶۰۰

با توجه به اینکه در ماده ۵۶ قانون کار در نوبت کاری علاوه بر مزد درصدهای تعیین شده به عنوان فوق العاده نوبت کاری ذکر گردیده و منظور از مزد صراحتاً مشخص نمی باشد( حداقل مزد قانون کار یا مزد ثابت ماهانه کارگر) ملاک عمل مزد ثابت ماهانه کارگر خواهد بود.

دانلود بخشنامه حقوق سال ۹۶

پایه حقوق روزانه به تفکیک مدرک تحصیلی در سال ۱۳۹۵

پایه حقوق روزانه به تفکیک مدرک تحصیلی و مزد پایه سنوات در سال ۱۳۹۵ به شرح جدول زیر می باشد:

 

تحصیلاتگروهمزد روزانه سال ۱۳۹۵( ریال )پایه سنوات روزانه  سال ۱۳۹۵( ریال)گروهتحصیلاتزیر دیپلم۱۲۷۰,۷۲۲۱۰,۰۰۰۱زیر دیپلم۲۲۷۱,۸۸۲۱۰,۲۰۰۲۳۲۷۳,۰۴۳۱۰,۴۰۰۳۴۲۷۴,۲۰۴۱۰,۶۰۰۴۵۲۷۵,۳۶۷۱۰,۸۰۰۵دیپلم۶۲۷۶,۹۱۲۱۱,۰۰۰۶دیپلم۷۲۷۸,۴۵۹۱۱,۲۰۰۷۸۲۸۰,۰۰۹۱۱,۴۰۰۸۹۲۸۳,۸۸۰۱۱,۶۰۰۹۱۰۲۸۳,۸۷۹۱۱,۸۰۰۱۰کاردانی۱۱۲۸۶,۱۹۲۱۲,۰۰۰۱۱کاردانی۱۲۲۸۸,۵۲۳۱۲,۴۰۰۱۲کارشناسی۱۳۲۹۰,۸۴۵۱۲,۸۰۰۱۳کارشناسی۱۴۲۹۳,۹۳۸۱۳,۲۰۰۱۴۱۵۲۹۷,۰۳۲۱۳,۶۰۰۱۵کارشناسی ارشد۱۶۳۰۰,۱۳۶۱۴,۰۰۰۱۶کارشناسی ارشد۱۷۳۰۳,۹۹۹۱۴,۴۰۰۱۷دکتری۱۸۳۰۷,۸۷۰۱۴,۸۰۰۱۸دکتری۱۹۳۱۲,۵۱۲۱۵,۲۰۰۱۹۲۰۳۱۷,۱۵۷۱۵,۶۰۰۲۰میانگین۲۸۸,۳۲۸۱۲,۳۵۰میانگین

ساتین

۵۰ درصد مجلس به دنبال فروپاشی نظام؟| چرا قوه قضائیه مستندات کریمی‌قدوسی را مطالبه نمی‌کند؟

گرانی آجیل و راه‌حل رئیس انجمن پسته: مردم امسال گرانی پسته را درک و تحمل کنند!

عکس/ مراسم ختم پیام صابری

منبع: ساتین

منبع این خبر، وبسایت saten.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۵۸۰۵۳۱۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • کارگران در نقاط مختلف چقدر حقوق می‌گیرند؟
 • مقایسه حداقل دستمزد کارگران در کشورهای مختلف
 • مهاجرت نیروی کار نتیجه یکسان سازی دستمزدها/افزایش بیکاری استان ها با یکسانی دستمزدها
 • در رده های سنی پایه استعدادهای خوبی در گیلان داریم
 • استفاده مستمر از گوشی همراه درد‌های گردنی را افزایش می‌دهد/برای سلامت عضلات و استخوان‌ها باید حداقل ۱۰ تا ۱۵دقیقه ورزش روزانه داشته باشیم
 • ایران می‌خواهد در اوپک بماند و زندگی کند
 • هنوز تصمیمی برای سهمیه‌بندی یا تغییر قیمت بنزین در دولت گرفته نشده است/ وزارتخانه‌های نفت و نیرو نباید علیه هم عمل کنند
 • بازیگرانی که ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند!
 • بازیگرانی که فقط ۳۰ هزار تومان دستمزد می‌گیرند!
 • مشکل کار تیمی در بین ایرانیان/ ایران دارای نیروی نخبه خوبی است/ وابستگی علوم پایه به بودجه دولتی در کشور
 • فتاوای آیت الله العظمی سبحانی (مدظله) درمورد ارث از مهریه
 • فتاوای آیت الله العظمی نوری همدانی (مدظله) در مورد احکام ارث
 • استاندار جدید خراسان رضوی کمبود‌های سنوات گذشته را با حضور در دانشگاه‌ها جبران کند
 • قرارداد ۱۰۰۰ میلیارد تومانی قرارگاه خاتم‌ در مسکن مهر
 • بررسی سند الگوی پایه‌ اسلامی ایرانی پیشرفت در شورای تخصصی حوزوی
 • افزایش حقوق و دستمزد در سال آینده، باید چقدر باشد؟
 • سفره معیشتی کارگران از ابتدای سال تاکنون بیش از ۸۰ درصد کوچکتر شده است/ دولت باید عقب ماندگی افزایش دستمزد کارگران را جبران کند
 • نگذاریم دستمزدمان را بدزدند!/ اگر مراقب نباشیم مزد توافقی همه کشور را فرامی‌گیرد
 • بررسی مزد ۹۸ تا تعیین تکلیف مزد ۹۷ منتفی است
 • بررسی دستمزد 98 کارگران در گروی مزد 97!