خبرگزاري آريا -

مطلب کتاب و کتابخواني
اهالي کتاب، هيچ وقت در حوالي«روش»ها، قدم نمي زنند! روش مطالعه، روش يادداشت برداري، روش خلاصه نويسي و ... نمي خواهم حرف هاي حرفه اي را تکرار کنم؛ اما بايد کمي هم به فن «تحقيق» حق داد و گرنه به راه باطل رفته ايم.
باور کنيد، دست آدمي که «روشمند» نيست، به هيچ جا، بند نيست و فقط روش تحقيق است که آدم را «صاحب نظر» مي کند؛ صاحب يک انديشه نقاد و ديدگاه عميق، مثل دريا!
من مطمئن هستم که آشنايي با روش ها، بالاخره - يک روز - کار خودش را مي کند؛ آن گاه تمام دانشگاه هاي ما دانشمند مي شوند و روشنفکر نماها، ديگر به دنبال «ارتجاع»، خودشان را خسته نخواهند کرد.


روز کتاب و کتابخواني
کتاب، مقبول­ترين و نزديک­ترين چيز به طبع آدميان است که نه فراموش مي­شود و نه تغيير مي­يابد. نگاه به کتاب، لذت تو را فزوني مي­دهد و ميل تو را در فراگيري دانش، شديدتر مي­سازد. زبان تو را گوياتر، سخنان و بيان تو را فصيح­تر، جان تو را مسرورتر و سينه تو را فراخ­تر مي­کند و براي تو در ديدگاه عامه مردم، مقام و بزرگي و نزد بزرگان و مسئولان، دوستي و احترام به ارمغان مي­آورد. از مطالعه کتابي در مدتي کوتاه و در عرض يک ماه، مطالبي مي­توان آموخت که درطول يک عمر، از زبان و دهان مردم نمي­توان شنيد.
کتاب، هم نشيني است که تو را خسته و ملول نمي­سازد، دوستي­ است که تو را فريب نمي­دهد، رفيقي است که به تو آزار نمي­رساند، بلندنظر و جوانمردي است که تو را گرفتار يکنواختي و روزمرگي نمي­سازد و همسايه­اي است که در کار تو تأخير روا نمي­دارد.
کجاست مونسي مانند کتاب که نخوابد، مگر به همراه تو و سخن نگويد، مگر هنگامي که تو خواسته باشي؟ در کجاي جهان امين­تر از کتاب و رازدارتر از آن مي يابي که رازهاي تو را نگاه دارد و نگهبان منافع تو باشد؟ کجاست اندرزدهنده­اي که تو را به نشاط آورد و بازدارنده­اي که تو را شيفته خود سازد؟گويا هميشه و همه جا رسم بر اين بوده که هرکس کتابي امانت گرفت، پس ندهد يا بال و پر شکسته به آشيان بازش آرد. حال صاحبان کتاب که محبوب خود را با اين سر و وضع بازمي يابند، نگفته پيداست.

متن ادبي در مورد روز کتاب و کتابخواني
خط و خال دوست را به تو نمايانده اند و با لحني فصيح مي­گويند: اقرء؛ بخوان کتاب جمال ما را! بخوان ديوان پررمز و راز آفرينش ما را! بخوان به نام آن که لب هاي تو را از خون بسته گل سرخ آفريد!
خداوند، زيبايي را به انسان آموخت. خداوند در بزم ماهرويان دو عالم، چيزهايي در گوش انسان زمزمه کرد. يک روز انسان، در سحري ازلي بيدار شد و از خداوند، وقت ملاقات گرفت.
خداوند، نويسنده«نون و القلم» است، خداوند شعر را آفريد تا کتاب آفرينش را ترجمه کند.
هر نويسنده­اي فرشته­اي است که روزي معرفت آدميان را نازل مي­کند.
من مي­گويم: خوانندگان، بازماندگان سلسله جبال آوازند.
يک کتاب را درنظر بگيريد، مشرق کتاب، مد «بسم الله» است. سراسر کتاب، زير تابش اشراق بسم الله قرار دارد. مشرق، «بسم الله الرحمن الرحيم» است.

مطلب کتاب و کتابخواني
به همه کتاب ها نبايد به يک چشم نگاه کرد! برخي کتاب ها، به هر رنگي در مي آيند، تا آدم را رنگ کنند و هر چيزي که رنگ الهي نداشته باشد، زود رنگ مي بازد.
به بعضي کتاب ها اصلا نبايد نگاه کرد حتي اگر مصور باشند. بعضي کتاب ها آدم را بازي مي دهند؛ اين کتاب ها معمولا آدم را راضي نمي کنند. آدم بايد خودش قاضي باشد.
بعضي کتاب ها يک «دام» هستند و برخي ديگر«صد دام». کتاب هاي گمراه کننده، مثل غذاهاي مسموم هستند؛ با اين تفاوت که غذاهاي مسموم، فقط با «جسم» آدمي سر و کار دارند، اما کتاب هاي گمراه کننده، «روح» را فاسد مي کند.

جمله هاي زيبا در مورد کتاب و کتابخواني
«کتاب ها دو جورند: کتاب­هايي که وقتي با آنها محشوري، تنهايي و کتاب­هايي که وقتي تنهايي، با آنها محشوري».
«کدام محروم ترند؟ کسي که کتاب خوب دارد، ولي وقت ندارد يا آن که وقت دارد، ولي کتاب خوبي در دست ندارد؟».
«وقتي کتاب­هاي خوب را بد تبليغ کنند، مثل اين است که کسي با صداي خرناس، ديگران را به استراحت دعوت کند».
«کتاب، عسل است... لطفاً مواظب زنبورهاي تقلبي باشيد».
«کتاب خوب، عسل طبيعي است، احوال ذائقه شما چطور است؟».
«پيش از آنکه کتاب هاي بد، ما را به آتش بکشند، خوب است ما با آب معرفت بشوييمشان».
«اگر با خواندن يک کتاب خوب، به هيچ يک از اهدافتان نرسيديد، لطفا اهدافتان را تغيير دهيد».
«دفن کتاب فاسد و مرده، وظيفه خواننده اي است که مي­خواهد سالم و زنده بماند».‍
«کتابي که حرفي براي گفتن داشته باشد، حرف ندارد».
«ناداني بد است، ولي از آن بدتر، بدداني است که از بدخواني مي­آيد».
«کتاب بد، کتابي است که در جواني پير شده و کتاب خوب، کتابي است که هرچه مي­گذرد، جوان­تر مي­شود».
«کتاب بد، تو را خسته مي­کند، ولي کتاب خوب را تو خسته مي­کني، از بس مکرر مي­خواني».
«فرق جامعه غربي و اسلامي در اين است که آنجا اثر«من» مطرح است و اينجا «اثر» من».
«به نظر يک ناشر پول دوست، هر کتابي که «سودآور» نباشد، «سوز آور» است».
«خواننده زيرک کسي است که قبل از خواندن يک کتاب شيطاني، بتواند دست ناشر و نويسنده را بخواند».
«اگر واقعاً کتاب خواني، يک برگ از کتاب وجود خودت را بخوان!».
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

بررسی «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» در یک کتاب

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» نوشته حبیب‌الله مهرجو است و همان‌طور که عنوانش پیداست، با نگاهی ویژه به جریان شعری انقلاب اسلامی و سروده‌های دوران جنگ تحمیلی در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۵۷ می‌پردازد. مهرجو این جریان شعری را در سه دهه طبقه‌بندی کرده است؛ دهه نخست «جنگ و دفاع»، دهه دوم« پایان جنگ» و دهه سوم «ثبت حماسه دفاع مقدس در فضای شعر و شاعران».

«جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» به روش بیشتر آثار پژوهشی، در نخستین فصل کتاب به «کلیات و تعریف مفاهیم» پرداخته است. نویسنده در این فصل با توضیحی درباره «جریان‌شناسی» به «ویژگی‌های جریان شعری» و ماهیت شعر پایداری می‌پردازد.

فصل دوم کتاب، نگاهی انتقادی به جریان‌شناسی شعر معاصر ایران دارد. این فصل «اصطلاح جریان شعری»، «سبک و مکتب ادبی و تبیین خصایص و ویژگی‌های آن‌ها»، «جریان شعری» و «اختلافات آن با سبک‌ و مکاتب ادبی» و «پیشینه جریان‌شناسی در شعر معاصر ایران» را بیان کرده است.

«جریان‌های شعری فعال در عصر انقلاب اسلامی» نیز با بخش‌هایی چون «تاثیر انقلاب اسلامی بر شعر فارسی»، جریان‌های شعری پس از انقلاب اسلامی» و «جریان شعری پایداری» در سومین فصل کتاب مورده مطالعه قرار گرفته‌اند.

پس از این مقدمات، فصل چهارم نگاه جدی‌تری به موضوع شعر دفاع مقدس دارد و نویسنده در این فصل، تاریخچه شعر مقاومت را در آمریکا، آفریقا، اروپا، آسیا و حتی اقیانوسیه بررسی کرده و پس از آن به اوضاع ادبی ایران پس از انقلاب اسلامی می‌پردازد. مهرجو «تهییج مردم برای حضور در جبهه‌ها»، «شورآفرینی در رزمندگان»، ترویج فرهنگ شهادت‌طلبی»، «اشعار عرفانی و حماسی»، «سوگ‌نامه‌های حماسی» و «فراخوانی آنان برای پایداری در جبهه‌ها» را از مهمترین مضامین شعر دفاع مقدس برمی‌شمارد.

آخرین فصل کتاب «تاثیر تحولات اجتماعی بر ادبیات و گفتمان‌های شعر دفاع مقدس» نام دارد. نویسنده در این فصل پس از مقدمه‌ای به بررسی «شعر انقلاب اسلامی در بستر تحولات اجتماعی» و «گفتمان‌های شعر دفاع مقدس» می‌پردازد و پس از نگاه جامعه‌شناختی به انقلاب اسلامی، نمونه ‌اشعار متاثر از این واقعه‌ را از جنبه‌های ساختار واژگانی، ساختار نحوی و لحن حماسی-ملی، تحلیل می‌کند.

در ادامه، «فرم و ساختار شعر دفاع مقدس»، «منظومه‌پردازی دفاع مقدس» و ویژگی‌های سبکی آن ارزیابی شده‌اند.

مهرجو، در پایان و بخشی با عنوان «فرجام سخن» با نتیجه‌گیری از پژوهش‌های خود (در صفحه ۲۰۳) می‌نویسد: «تحول اساسی شعر و ادبیات دفاع مقدس، مربوط به جنبه محتوایی و درونی آن است. عمده شاعران و نویسندگانی که در جریان شعر دفاع مقدس تلاش می‌کردند پس از جنگ با نگاهی متفاوت با دهه ۱۳۶۰ و ۱۳۷۰ به ادبیات دفاع مقدس نگاه می‌کردند. طبیعی‌است هرچه از بحران‌های اجتماعی و سیاسی فاصله بگیریم، آثار ادبی که در ارتباط مستقیم با آن بحران یا حادثه سروده می‌شوند، به لحاظ کمی رو به کاهش بگذارند...»

«جریان‌شناسی شعر دفاع مقدس» به کوشش دفتر پژوهش‌ مرکز آفرینش‌های ادبی حوزه هنری از سوی انتشارات سوره مهر با شمارگان دوهزار و ۵۰۰ نسخه، قطع رقعی، ۲۱۰ صفحه و به بهای ۱۲‌هزار تومان روانه بازار نشر شده است.

کد خبر 4517275

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

اقدام تحسین برانگیز جوانان تبریزی پس از بی‌حرمتی به دو دختر در پارک ائل گلی +عکس

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۶۱۰۷۹۲۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • کتاب به پایتختی دیگر فکر می‌کند
 • نشست شهریار ماکیاولی به مثابه یک متن فلسفی برگزار می شود
 • چرا نقد ادبی در ایران چندان علمی نیست؟
 • آموزش مایکروسافت ورد | چگونگی صف بندی متن و حرکت دادن پاراگراف‌ها (قسمت ۱۴)
 • سازهای اشعار حافظ در یک کتاب جمع شد
 • تعداد کتاب‌خوان‌ها کم است/ لزوم ترویج فرهنگ مطالعه در بین جوانان
 • «لبخند مسیح» کتابی برای کسانی که در اندیشه به قطعیت نرسیده‌اند/ هدفم از نگارش طرح سوال رد ذهن مخاطب بود/ نمی‌خواستم اسلام را به مخاطب بشناسانم
 • کتابی برای بررسی جناح‌های سیاسی جمهوری اسلامی در دهه ۶۰
 • برنامه 40 مدرسه 40 کتاب ویژه جشن انقلاب برگزار می شود
 • شخصیت‌های اسلامی معاصر| بنت الشّاطی، عایشه عبدالرحمان؛ قرآن پژوهِ مبرِّز در مکتب ادبی
 • شرکت ۹۶ دانش آموز در لیگ کتابخوانی استان سمنان در شاهرود
 • انتشار فراخوان بیست و سومین دوره جایزه ادبی استان همدان
 • فراخوان بیست و سومین جایزه ادبی استان همدان منتشر شد
 • «زایش مرگ‌های متن ۳» منتشر می‌شود
 • «در عمق یک و نیم متری» کتابی درباره مردسالاری و تاثیر انسان‌ها روی هم
 • ثبت کتابخوانی پیرمرد ایتالیایی؛ سوژه امروز نشنال جئوگرافیک
 • کافه کتاب برای ترویج کتابخوانی راه اندازی شود
 • برگزاری مراسم پایانی جایزه ادبی «سیمرغ»
 • برترین کتاب‌های سال ۲۰۱۸ از نگاه منتقدان گاردین