Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «ایرنا»
2024-06-13@21:03:07 GMT

قربانی اسیدپاشی در قزوین از بیمارستان مرخص شد

تاریخ انتشار: ۲۱ خرداد ۱۳۹۷ | کد خبر: ۱۹۱۰۹۸۱۹