خبرگزاري آريا -
image
طالع بيني مرداد ماه
فال متولدين فروردين:
مدتي است که احساس ميکنيد که زندگي بر وفق مراد نيست اما بايد توجه داشته باشيد که زندگي فراز و نشيب هاي زيادي دارد ؛ شايد در برخي موارد اوضاع بر وفق مراد انسان نباشد اما نبايد دچار سرخوردگي شويد و آن را به عنوان يک شکست تلقي کنيد بلکه بايد از آن به عنوان پله اي براي موفقيت بهره ببريد.

کارهاي سودآوري به شما پيشنهاد خواهد شد که با خودباوري و تلاش ، به موقعيت هاي بهتري دست ميابيد.
فال متولدين ارديبهشت:
اين ماه با وجود اينکه مي‌دانيد بايد کاري انجام دهيد اما احتمالا به درستي نمي‌دانيد که آن کار دقيقا چيست.ممکن است اين ماه تمرکزتان را از دست بدهيد اما زياد هم نگران اين نيستيد که نتوانيد آن را دوباره بدست بياوريد ، به جاي اينکه سعي کنيد روياهايتان را معقول جلوه دهيد اجازه دهيد آنها به شما نشان دهند که در دنيا چه کار بايد بکنيد.
در اين ماه مسئله اين نيست که آيا اهداف جديدتان تحقق مي‌يابند يا نه! فقط اجازه دهيد آنها زندگي تان را به روش خودشان بسازند. شما اغلب اجازه مي‌دهيد که فلسفه بافي بر شعور عادي تان برتري پيدا کند ولي اين کار مي‌تواند اين ماه شما را به دردسر بيندازد
فال متولدين خرداد:
در اين ماه احساس مي‌کنيد که بايد از نظر احساسي تعديل شويد و مي‌خواهيد انرژي اضافي خود را تخليه کنيد. اگر با همکارتان درگير يک بحث جدي شويد اين بحث به نفع شخص شروع کننده تمام مي‌شود و در عين حال وظايفي که قبلا به خوبي تعريف شده‌اند ، ممکن است در نتيجه اين بحث به سرعت روشني خود را از دست بدهند.
در اين ماه به جاي اينکه سعي کنيد حق را به جانب خودتان دهيد و مدام در پي تصديق خود باشيد آرام بگيريد و از درگير شدن در يک جنگ لفظي اجتناب کنيد.
خوشبختانه اميدها و آرزوهايي که براي آينده‌اي روشن تر داريد براي ديگران انگيزه‌اي مي‌شود تا از خمودگي و افسردگي بيرون بيايند و از طرف ديگر باعث مي‌شود که شما خود را باور کنيد و اعتماد به نفس تان افزايش يابد.
فال متولدين تير:
تغيير و تحول در اين مقطع زماني براي شما مفيد نيست. با افراد خانواده بحث و جدل نکنيد؛ چرا که ممکن است باعث دلخوري يکي از آنها شويد. کمي آرام و قرار داشته باشيد و در کارها عجله نکنيد تا همه چيز به آرامي جلو برود. نسبت به کسي که اشتباهات شما را براي تان بازگو مي کند نه تنها ناراحت نشويد، بلکه از گفتارش درس بگيريد، البته با مشورت افرادي که عقلاني فکر مي کنند. کسي که دوستش داريد از شما کمکي مي خواهد اما شما در اين اقدام ترديد مي کنيد. از قديم گفته اند در کار خير حاجت هيچ استخاره نيست. شما راهي را انتخاب کرده ايد که بايد تا پايان آن را طي کنيد چون که عمرتان را براي آن گذاشتيد.
فال متولدين مرداد:
در اين ماه سياره حاکم شما تحت استرس و فشار است ، از اينکه شما کارهاي بسياري براي انجام دادن داريد‌ و اين مي‌تواند مانع لذت بردن شما از زندگي شود چرا که شما بايد انرژي لازم را براي رويارويي با کارهاي بي شماري که در اين ماه خواهيد داشت بدست آوريد.
اگر چه ممکن است اهداف شما در مسير شما و درست جلوي رويتان قرار داشته باشند، ‌اما به نظر نمي‌آيد که رسيدن به آنها کار آساني باشد.
اگر احساسات ناگفته شما روي هم انباشته شده مي‌تواند موقعيت و حالت خوشي را در شما تبديل به نارضايتي و نگراني کند ؛ وقت را هدر ندهيد و براي حل کردن مشکلي که خودتان مسبب گره خورده شدنش بوديد اقدام کنيد!
فال متولدين شهريور:
در اين ماه شرايط زندگي و حوادث بر وفق مراد شما خواهد بود و به لطف حق و در نتيجه زحمات خود شما ، آينده نيز بي شک بهتر از گذشته پيش خواهد آمد.
به نظر ميرسد کمي صراحت لهجه بيش از حد متعارف داشته باشيد و اگر اينطور است، گرچه دروغ نميگوييد و سخنانتان صحيح است اما لازم است گاهي بعضي از حقايق را به زبان نياوريد.
ضرب المثل زيباي ايراني ميگويد : جز راست نبايد گفت، هر راست نشايد گفت.
ضمنا در ميان اعضاء خانواده شما و يا نزديکان و همکارانتان کساني هستند که در گذشته شرايط مادي و شغلي و اجتماعي بهتري داشته اند ؛ شايسته است با آنان هم خوشرويي و خوشرفتاري تان را حفظ کنيد ؛ رازداري صفتي نيک است، شما را به آن توصيه ميکنم.
image
فال ماهانه مرداد
فال متولدين مهر:
موضوعي از گذشته شما را رنج ميدهد که بايد هرچه زودتر آن را به دست فراموشي بسپاريد تا اينقدر وقت و انرژي شما را نگيرد!قصد تغييري در زندگي خود داريد توجه داشته باشيد که بدون مطالعه و مشورت با ديگران دست به هيچ تغييري نزنيد و فراموش نکنيد که نا اميدي افت زندگيست ، پس با آن مبارزه کنيد.
از آنجا که شما فردي رک و صريح الهجه هستيد اين رک گويي در اين ماه موجب رنجش دوستي از شما خواهد شد ؛ تا زمانيکه دير نشده براي به دست آوردن دل او بکوشيد.
نذري بر عهده شما مقرر شده است بايد هر چه زودتر مقدمات اداي نذرتان را فراهم کنيد.
در اين ماه مسافري از راه دور وارد ميشود که با خود پيشنهادات مناسبي براي شما دارد
فال متولدين آبان:
سعادت زناشويي تان در گرو ايجاد ثبات در آن است و با رفتار پسنديده و جذابيت باعث جذب جنس مخالف خواهيد شد. تفاهم در نهايت منجر به تصميم گيري براي ازدواج خواهد شد. افزايش مسئوليتهايتان ممکن است باعث کاهش زمان استراحت و شخصي تان شود. با زيردستانتان مدارا کنيد و از برخوردهاي پرخاشگرانه خودداري کنيد. در اين ماه به دنبال سفرهاي بين المللي هستيد. سفرهاي دور براي گسترش کسب و کار خواهيد داشت. کمک شريک زندگي تان برايتان بسيار مثبت خواهد بود. شما به خوبي از خدمات تان بهبود زيادي خواهيد ديد. دايره روابط اجتماعي تان بسيار بزرگ خواهد شد و قادر هستيد که موفقيت را با تمام موانع و دشمن تراشي ها بدست آوريد. سلامتي اين ماه طبيعي است فقط برخي عوارض کوچک مثل سردرد يا درد در پاها و يا مشکلات مربوط به استخوان باعث ناراحتي خواهند شد.
فال متولدين آذر:
شما خودتان را پيدا ميکنيد و زمان بيشتري را صرف با يک خواهر يا برادر خواهيد کرد. يک همسايه بيش از حد به شما نزديک شده. خانه شما ممکن است به عنوان محل ملاقات استفاده شود و يا يک شب ميزبان همه باشيد. سطح رقابتي شما از اواسط اين ماه رو به رشد است و اگر شغل شما در ارتباط با رودرويي با مردم يا فروش باشد واقعا خواهيد درخشيد. اگر خودتان را پيدا کرديد علاقه مندي هاي عاشقانه در بالاترين حد خود خواهند بود. البته اين فشار بيشتر از اين مريخ در همسايگي نشان شماست که با عطارد و اورانوس باعث جمع دوستانه که با منافع مشترک هستند ، برخي فرصت هاي غير منتظره شاهد باشيد. کسي به شما معرفي ميشود که طالع شما در مورد او خوش بين است.
فال متولدين دي:
مي خواهي ،تمام آدمهاي منفي زندگي ات را ببخشي و با نيکي کردن آنها را به دوست تبديل کني.خريد وسايل جديد را به زودي شروع مي کني.مي خواهي مسايل مالي را باديد ديگري نگاه کني،اما اهل حساب و کتاب نيستي.اگر لازم است از کسي که بتواند مشاوره هاي خوبي به تو بدهد استفاده کن.هرگز براي دستيابي به اهدافت،قوانين را زير پا نگذاشته اي و هر جايي مي روي اين حسن اخلاقت زبان زد خاص و عام است.
افراد زير دستت را مورد تحسين قرار بده،پس از مدتي خواهي ديد که کارآيي آنها بهتر خواهد شد.نيازهاي ويژه اطرافيان و خانواده ات را درک کن.در اين ماه ،با استرس و عصبانيت برخورد نکن،زيرا نگرش هاي مثبت خود را از دست مي دهي و احساسات منفي بر تو غلبه خواهند کرد.پيش داوري ها را کنار بگذار.کارهاي اداري پيش آمده،که احتياج به زمان دارند،..قدر ساعات خوشي را که با آنها مي گذراني،بدان
فال متولدين بهمن:
اختلافات و نگراني هائي که شما در زندگي خودتان داريد نه اختصاصي است و نه عجيب است. همه افراد در خانواده هاي خودشان از اين گرفتاري هاي کوچک و بزرگ دارند منتها شما بايد بجاي چکنم چکنم خودتان راهي براي خروج از بن بست پيدا کنيد عصبانيت و دلسردي و بگومگوهاي مختلف با اين و آن کار را بدتر مي کند و (گره)ها را (کور)تر مي سازد.
در روابط با ديگران شما در حال گذراندن يک (ماه عسل) شما تبديل به (ماه زهرمار) نشود. با افراد خانواده خودتان تفاهم داريد ولي يکي از آنان بيشتر از همه مورد توجه و محبت شما واقع شده و بر عکس يکي ديگر که هم جنس او هست مورد نفرت شماست. در شناخت افراد سياست و دقت کامل بخرج دهيد. ماهي که شروع کرده ايد براي اقدام به معاملات اقتصادي مناسب نيست. اگر به سفر مي رويد کاملا محتاط باشيد
فال متولدين اسفند:
شايد دوست داشتن براي عده‌اي از متولدين اين ماه ايجاد دردسر کند، بنابراين اگر مي‌‌بينيد که توانايي تحمل دردسرهاي آن را نداريد، فراموشش کنيد. احتمالا در راهي که پيش مي‌‌رويد، دچار مشکلاتي خواهيد شد ولي زود قضاوت نکنيد و زود از کوره در نرويد که در نهايت، تحمل اين مشکلات نتيجه‌بخش خواهد بود. نظرات شما در مورد اطرافيان و دوستان نزديک‌تان تغيير خواهد کرد. شما از طرف آنان مورد لطف قرار مي‌‌گيريد و براي آنان کارهايي انجام خواهيد داد که شما را تشويق خواهند کرد.
پيشنهادي خواهيد داشت که شروعي براي پيروزي‌هاي شما خواهد بود، فقط بايد با احتياط عمل کنيد و پله‌هاي ترقي را باحوصله و بدون عجله طي کنيد. تا آن‌جا که براي شما مقدور است خود را با اعضاي خانواده درگير نکنيد و سعي کنيد اگر بين شما و هر يک از اعضاي خانواده مشکلي وجود دارد، آن را با صحبت کردن برطرف کنيد. در اين بين خبر خوشحال‌کننده و اميدوار‌کننده‌اي به شما مي‌‌رسد. عاشق هم باشيد و روزهاي خوش‌تان را با هم تقسيم کنيد.
گردآوري:بخش سرگرمي بيتوته


چرا افغانستان سهم ایران از هیرمند را نمی‌دهد؟

نخست‎وزیر عراق: نگفتم از تحریم‌ها تبعیت می‌کنیم، از دلار در مبادلات با ایران استفاده نمی‌کنیم

شعار «استخر فرح در انتظارت» اعتراف به فعال بودن دست‌هائی در ماجرای جان باختن آیت‌الله هاشمی است

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۱۹۸۰۱۸۱۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • شیرین‌کاری‌های سگ هار منطقه/ ۴۳۵ سورتی پرواز هوانیروز طی ۴ ماه/ اشغال ساحل دریای خزر/ بررسی نقش آمریکا در «کودتای ۲۸ مرداد»/ زندگی در تراز فقرا/ دولت دلسوزی نمی‌کند
 • پیش بینی وزش باد در چهارمحال و بختیاری
 • کودتای ۲۸ مرداد نتیجه بد عهدی با آمریکا بود
 • فوت و فن های کوچک سازی بینی بدون نیاز به جراحی دردناک
 • «جهان‌بینی‌ها» در آمدی بر تاریخ و فلسفه علم
 • طرح همراه لبیک تا اول شهریور ماه ادامه دارد
 • هوای صاف برای شهرستان‌های اصفهان پیش بینی می‌شود
 • جهان‌بینی‌ها، در آمدی بر تاریخ و فلسفه علم منتشر شد
 • فال روزانه شنبه 27 مرداد97
 • پیش بینی بارش رگباری و کاهش دما در خراسان رضوی
 • پیش بینی ادامه افزایش دما در بیست و هفتم مرداد ۹۷ استان مرکزی
 • پیش بینی باران برای ۵ استان/ تهران خنک‌تر می‌شود
 • بارش رگباری و کاهش دما در خراسان رضوی پیش بینی شد
 • پیش بینی دمای استان گلستان شنبه بیست و هفتم مرداد ماه
 • دانلود Flowx v3.012 بهترین نرم افزار پیش بینی وضع هوا برای موبایل اندروید
 • مراسم تشییع عزت‌الله انتظامی 28 مرداد ماه از تالار وحدت
 • پیش بینی افزایش دما در بیست و ششم مرداد ۹۷ استان مرکزی
 • هوای صاف و گاهی وزش باد برای تهران پیش بینی می شود
 • فیلم‌های تلویزیون در آخرین آدینۀ مرداد
 • یارانه مرداد ماه قابل برداشت شد؟