کمیته وضعیت فدراسیون فوتبال آرای خود را در خصوص تعدادی از پرونده‌های مطروحه اعلام کرد.

به‌ گزارش ‌ایسنا ‌و ‌به نقل از سایت رسمی فدراسیون فوتبال، آرای صادره شده از سوی کمیته وضعیت فدراسیون درباره تعدادی از پرونده های مطروحه، به شرح زیر اعلام شد:

* شکایت اکبر افشاری از باشگاه پاس همدان

پرداخت مبلغ ۴۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸۶/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق اکبر افشاری (غیرقطعی)

* شکایت مهرداد کریمیان از باشگاه فجر سپاسی شیراز

پرداخت مبلغ ۲۳۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۴/۶۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد کریمیان (غیرقطعی)

* شکایت امید سینک از باشگاه استقلال خوزستان

پرداخت مبلغ ۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۹/۴۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امید سینگ (غیرقطعی)

* شکایت وحید همراز از باشگاه نساجی مازندران

پرداخت مبلغ ۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق وحید همراز (غیرقطعی)

* شکایت مهرداد اسماعیل زاده از باشگاه نساجی مازندران

پرداخت مبلغ ۶۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱/۲۸۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق مهرداد اسماعیل زاده (قطعی)

* شکایت رضا درویشی از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ ۱/۰۵۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲۱/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق رضا درویشی (غیرقطعی)

* شکایت محمدحسن آقابابایی از باشگاه بادران تهران

پرداخت مبلغ از ۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۸۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق محمدحسن آقابابایی (قطعی)

* شکایت امیررضا زارع از باشگاه شهرداری بندرعباس

پرداخت مبلغ ۱۳۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۲/۷۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق امیررضا زارع (غیرقطعی)

* شکایت آرش رضاوند از باشگاه نفت تهران

پرداخت مبلغ ۷۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت قرارداد و ۱۴/۰۰۰/۰۰۰ ریال بابت هزینه رسیدگی در حق آرش رضاوند (غیرقطعی)

منبع: بیتوته

خبر بعدی:

شرایط استفاده از خدمات توانبخشی/پرداخت حق پرستاری

به گزارش خبرنگار مهر، توسعه کمی و کیفی خدمات توانبخشی و متناسب سازی امکانات زندگی برای افراد معلول، بیش از هر چیز منوط به این است که اقدامات لازم جهت شناسایی و تشخیص گروه‌های مختلف دارای معلولیت بر اساس عملکرد، ناتوانی و سلامت صورت گیرد تا به تبع آن امکان به روزرسانی و توزیع عادلانه خدمات فراهم گردد.

با توجه به اقدامات معاونت توانبخشی سازمان بهزیستی، در راستای اجرای صحیح ماده یک قانون جامع حمایت از حقوق معلولان و ساماندهی کمیسیون‌های پزشکی، جهت اصلاح ساختاری و محتوایی کارت شناسایی معلولان، در قالب صدور کارت شناسایی معلولان به دو زبان فارسی و انگلیسی مشتمل بر اطلاعات هویتی و تشخیصی انجام شده است که بدون شک به توسعه مشارکت اجتماعی و دسترسی به امکانات جامعه همچون دیگر شهروندان و افراد عادی جامعه برای گروه‌های هدف سازمان کمک شایانی خواهد نمود.

مراحل دریافت کارت شناسایی معلولیت

۱- بررسی درخواست اولیه در سامانه

۲- بررسی فرد با کدملی در سامانه کمیسیون پزشکی و صدور کارت

۳- در صورت تأیید معلولیت فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، پیگیری از حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت

۴- در صورت عدم وجود فرد در سامانه کمیسیون پزشکی، ارجاع به کمیسیون پزشکی جهت تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

۵- ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی و تأیید در سامانه

۶- ارجاع به حراست جهت صدور کارت شناسایی معلولیت

۷- صدور کارت شناسایی معلولیت

۸- تحویل به مددجو

در تمام مراحل از ثبت در سامانه کمیسیون پزشکی تا صدور کارت شناسایی معلولیت، اطلاع رسانی مراحل توسط پیامک به فرد متقاضی انجام می‌گردد.

حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

با عنایت به وضعیت ویژه افراد دارای آسیب نخاعی از نظر جسمی و روحی و نیاز به مراقبت ویژه و گاه تمام وقت از این افراد، پرداخت حق پرستاری به افراد ضایعه نخاعی به عنوان راهکاری برای حل مشکلات فوق در نظر گرفته شد که پس از بررسی‌های کارشناسی در سال ۸۱ پیشنهاد پرداخت حق پرستاری به معلولین ضایعه نخاعی با هدف ارتقا سطح سلامت ایشان مطرح گردید که در سال ۸۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آئین نامه اجرایی آن نیز در سال ۱۳۸۵ توسط هیأت محترم وزیران مصوب و ابلاغ گردید.

در حال حاضر این کمک هزینه مستند بر بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی سازمان، و در سه سطح گردنی، سینه‌ای و کمری از ۱,۸۰۰ هزار ریال تا ۲,۳۰۰ هزار ریال در ماه پرداخت می‌گردد.

پرداخت حق پرستاری افراد دارای آسیب نخاعی

بررسی درخواست اولیه

بررسی فرد با کد ملی در سامانه کمیسیون پزشکی

بررسی فرد با کد ملی در بانک جامع اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی (جهت تأیید آسیب نخاعی)

ارجاع به کمیته توانبخشی شهرستان

بررسی پرونده و طرح در کمیته توانبخشی شهرستان

اعلام نتیجه به درخواست کننده مبنی بر مشمول و یا عدم شمول این کمک هزینه

لازم به ذکر است پرداخت متمرکز این کمک هزینه مستند بر بانک اطلاعاتی افراد دارای آسیب نخاعی در دستور کار حوزه توانبخشی قرار دارد و به زودی اجرایی می‌گردد.

تحت پوشش قرار گرفتن در حوزه توانبخشی

۱- بررسی درخواست اولیه در سامانه

۲- بررسی مدارک و ارسال مدارک به پذیرش کمیسیون پزشکی

۳- بررسی فرد درخواست کننده به همراه مدارک و مستندات پزشکی در کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

۴- ثبت اطلاعات فرد در سامانه کمیسیون پزشکی در UI (هم تأیید شده و هم تأیید نشده)

۵- در صورت تأیید معلولیت تشکیل پرونده توانبخشی در سامانه UI

مراکز توانبخشی مراقبتی شبانه روزی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن

تأمین نیازهای مراقبتی و بهداشتی و توانبخشی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن در قالب مراکز شبانه روزی صورت می‌گیرد. مراکز فوق بر اساس دستورالعمل‌های تخصصی مربوطه با بهره گیری از تجهیزات و فضاهای مورد نیاز و نیز نیروی انسانی تخصصی، متناسب با نیازهای گروه هدف خدمات توانبخشی و مراقبتی را ارائه می‌دهند.

گام اصلی فرآیند اجرایی

درخواست متقاضی

بررسی درخواست

ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

طرح پرونده در کمیته توانبخشی جهت ارائه خدمت

در صورت تأیید نهایی و وجود ظرفیت خالی، معرفی به مرکز

در غیر این صورت پشت نوبت دریافت خدمات توانبخشی

کمک هزینه معیشت توانبخشی (مستمری)

کمکی است که به صورت نقدی با نظر مددکار اجتماعی یا کارشناسان مربوطه طبق ضوابط و بر اساس دستورالعمل حمایت‌های مالی سازمان و شیوه نامه نحوه پرداخت مستمری حوزه توانبخشی به معلولین، سالمندان و بیماران روانی مزمن نیازمند به طور ماهانه پرداخت می‌شود.

تأمین حداقل‌های معیشتی معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و توانمندسازی گروه‌های هدف و جبران محدودیت هخای فراروی آنان و نیز کمک به بهبود کیفیت زندگی آنها.

گام اصلی فرآیند اجرایی

درخواست متقاضی

اخذ و بررسی مدارک

استعلام از ارگان‌ها و دستگاه‌های حمایتی

ارجاع به کمیسیون پزشکی تشخیص نوع و تعیین شدت معلولیت

بررسی و تهیه گزارش مددکاری

سنجش سطح توانمندی و نیازسنجی

معرفی به کمیته توانبخشی جهت بررسی

تأیید نهایی کمیته توانبخشی

ثبت در سامانه پیمنت سازمان

انتظار به عنوان پشت نوبت دریافت مستمری تا زمان ایجاد ظرفیت خالی

در صورت ایجاد ظرفیت خالی در سامانه برقراری ثبت می‌گردد

تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولین

سازمان بهزیستی بر اساس قانون نسبت به تأمین وسایل کمک توانبخشی معلولان اقدام می‌نماید. این اقدام می‌تواند شامل تهیه و در اختیار گذاشتن کل وسیله مورد نیاز و یا تأمین کمک هزینه خرید وسیله مورد نیاز باشد. معلولان می‌توانند وسایل کمک توانبخشی مورد نیازشان را درخواست نموده که پس از بررسی در کمیته توانبخشی شهرستان و در صورت واجد شرایط بودن نسبت به تأمین آن اقدام خواهد شد.

فرآیند درخواست

۱- فرد متقاضی باید دارای پرونده معلولیت در سازمان بهزیستی باشد در غیر این صورت به عنوان اولین اقدام باید نسبت به تشکیل پرونده اقدام نماید.

۲- تکمیل فرم درخواست وسیله کمکی

۳- ارجاع به بهزیستی شهرستان جهت بررسی در کمیته توانبخشی (ظرف مدت حداکثر سه روز)

۴- اطلاع به فرد متقاضی در خصوص داشتن شرایط دریافت یا عدم دریافت وسیله درخواستی توسط بهزیستی (ظرف مدت حداکثر یک هفته کاری)

۵- تهیه وسیله مورد درخواست یا تأمین کمک هزینه وسیله مورد درخواست و اطلاع به فرد متقاضی جهت تحویل (ظرف مدت حداکثر ۱۰ روز کاری)

۶- ثبت در سامانه

شرایط استفاده از خدمات (مراکز روزانه آموزشی، توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی)

سازمان بهزیستی برای ارائه خدمات آموزشی و توانبخشی به معلولان، سالمندان و بیماران روانی مزمن و افراد دارای اختلالات طیف اتیسم، نسبت به راه اندازی مراکز روزانه آموزشی توانبخشی، با همکاری بخش غیردولتی اقدام می‌نماید.

این مراکز شامل روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ذهنی زیر ۱۴ سال، روزانه آموزشی توانبخشی معلولان جسمی حرکتی در تمام سنین، روزانه آموزشی توانبخشی معلولان ضایعه نخاعی در تمام سنین، روزانه آموزشی توانبخشی خانواده و کودک مبتلا به اختلالات شنوایی تا ۱۵ سال، روزانه آموزشی توانبخشی خانواده و توانخواه کم بینا و نابینا تا ۱۵ سال، روزانه آموزشی توانبخشی سالمندان از ۶۰ سال، روزانه آموزشی توانبخشی بیماران روانی مزمن از ۱۷ سال، روزانه آموزشی توانبخشی افراد با اختلالات طیف اتیسم از دو سال و روزانه آموزشی توانبخشی اختلالات دهان، بلع و تغذیه (دندانپزشکی) در تمام سنین، روزانه توانبخشی پیش حرفه‌ای، حرفه آموزی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی از ۱۴ سال.

هدف از راه اندازی این مراکز، رساندن افراد فوق به حداکثر سطح استقلال و عملکرد می‌باشد در این مراکز فرد به مرکز مراجعه و از بسته خدمات تخصصی برخوردار و خانواده وی نیز از آموزش‌های لازم بهره مند خواهند شد. متخصصان مرکز به صورت تیمی نسبت به ارزیابی، هدف گذاری فردی، طراحی برنامه درمانی و توانبخشی و اجرای آن، برای خدمت گیرندگان مراکز اقدام می‌نمایند.

در این طیف از مراکز، غالباً تجهیزات کامل توانبخشی موجود است و فضا برای دسترسی خدمت گیرندگان به خدمات مناسب سازی شده است. سازمان بهزیستی به صورت مستمر نسبت به نظارت بر فضا، کارکنان و خدمات مراکز اقدام می‌نماید. خانواده‌ها در قبال دریافت خدمات از مراکز فوق در طول یک ماه و هر روز هفته، موظف به پرداخت سهم مشارکت ماهیانه تا سقف ۶۴۰ هزار تومان (در سال ۹۷ و متناسب با نوع و درجه مرکز) بوده و در صورت تأیید مراتب عدم استطاعت خانوار در کمیته توانبخشی، سازمان در قالب یارانه، تا سقف ۴۶۰ هزار تومان از مبلغ فوق را تأمین خواهد نمود. در مراکز حرفه آموزی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی، فرد در سنین بالای ۱۴ سال وارد چرخه آماده سازی برای شغل حمایتی خواهد گردید.

فرآیند ارائه درخواست

۱- توانخواه باید دارای پرونده معلولیت در سازمان بهزیستی باشد در غیر این صورت باید (خود و یا سرپرست وی) نسبت به تشکیل پرونده در اداره بهزیستی شهرستان محل زندگی، اقدام نماید.

۲- تکمیل فرم درخواست برخورداری توانخواه از خدمات مراکز فوق در بهزیستی شهرستان توسط توانخواه یا سرپرست وی

۳- ارجاع مدارک توانخواه به کمیته توانبخشی یا کمیته توانبخشی حرفه‌ای (متناسب با نیاز وی) مستقر در شهرستان (ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری)

۴- اطلاع به توانخواه (و یا سرپرست وی) در خصوص داشتن شرایط برخورداری از خدمات مراکز فوق متناسب با درخواست سن، نوع و شدت معلولیت، به صورت با یارانه یا بدون یارانه (ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری)

۵- ارجاع توانخواه به مرکز روزانه آموزشی توانبخشی، حرفه آموزی و کارگاه‌های تولیدی حمایتی (ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری)

۶- ثبت در سامانه (ظرف مدت حداکثر ۷ روز کاری)

کد خبر 4563807 مهناز قربانی مقانکی

ظریف: به هیچ‌کس اعتماد نداریم اما می‌توانیم با همه مذاکره کنیم| مردم مبنای قدرت کشور هستند

فردوسی‌پور: اجازه پخش برنامه 90 را ندادند| فرزندم را با پست و مقام معاوضه نمی‌کنم

مرگ تلخ 3 قهرمان کشتی در تصادف شدید جاده فومن / شامگاه دوم عید رخ داد + عکس

منبع این خبر، وبسایت beytoote.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۰۶۵۴۱۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • فدراسیون فوتبال ایران با آل اشپورت قرارداد اسپانسری ندارد
 • از شورای عالی کار بابت تعیین حداقل دستمزد مناسب تشکر می‌کنم/ انتقادها باید منطبق بر واقعیت‌ها باشد
 • عضو کمیته فنی فدراسیون فوتبال: رنار و بلان را نمی‌شناسم! / قرارداد سرمربی تیم ملی را رسانه‌ای می‌کنیم
 • از آسیای شرقی در تور چین بالی و مالدیو لذت ببرید
 • آرای بالای هواداران کلوب بروژ برای حفظ کاوه رضایی + عکس
 • درآمد میلیونی با ایستادن در ایستگاه بی آر تی و مترو
 • راهپیمایی خشم اردنی‌ها در مخالفت با قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی
 • آشنایی با اصول حاکم بر تفسیر قرارداد‌ها
 • تظاهرات اردنی‌ها در اعتراض به قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی
 • اردنی ها خواستار لغو قرارداد گازی با رژیم صهیونیستی شدند
 • دریس مرتنز: انتقال به لیگ چین؟ یک سال دیگر قرارداد دارم و بعد خواهیم دید
 • انعقاد قرارداد فروش گاز‌های همراه میادین نفت‌شهر و سومار/مزایده فروش گاز‌های مشعل ۱۰ میدان در سال جدید برگزار می شود
 • بازیکنان مدنظر شفر برای تمدید قرارداد با استقلال
 • اختلاف نظر نیمار و الخلیفی بر سر قرارداد دنی آلوس
 • اخذ شهریه دروس جبرانی؛ اجبار یا استقلال؟
 • سنای فرانسه از ۳ نفر از نزدیکان مکرون شکایت می‌کند
 • مانده قرارداد کی‌روش از طریق مطالبات فدراسیون از AFC پرداخت شده
 • خبر خوش وزیر ارشاد به ناشران/ تعلیق دو ساله آرای صادره در سی‌اُمین نمایشگاه کتاب تهران/ خانه کتاب از کتاب‌های تالیفی حمایت کرد
 • اساسنامه 4 فدراسیون‌ را من نوشته‌ام/ اگر بله‌قربان‌گو بودم ادینیو را جذب می‌کردیم