شرط چهارم: (از حیوان حرام گوشت نباشد)

(مسأله 824) لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد1، نماز او باطل است.

1- مکارم: اشکال دارد.

*****

بهجت: مسأله- لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشتی که خون جهنده دارد نباشد و اگر مویی از آن هم همراه نمازگزار باشد، نماز او بنابرأظهر و أحوط باطل است، و اگر خون جهنده ندارد، احتیاط در اجتناب است، بلکه اجتناب بی وجه نیست، اگر چه بشود آن را تذکیه کرد، یعنی به دستور شرع آن را ذبح کرد و یا تذکیهٔ آن مشکوک باشد.

زنجانی: مسأله- لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد؛ بلکه اگر مویی از حیوان حرام گوشت به بدن یا لباس نمازگزار چسبیده باشد، نماز او باطل است.

وحید: مسأله- لباس نمازگزار باید از اجزای حیوان حرام گوشت نباشد، و اگر مویی از آن هم بر بدن یا لباس نمازگزار باشد، نماز او باطل است.

سیستانی: مسأله- شرط چهارم: لباس نمازگزار -غیر چیزهایی که به تنهایی عورت را نمی پوشاند، مثل جوراب – باید از اجزاء درندگان، بلکه بنابراحتیاط لازم از مطلق حیوان حرام گوشت نباشد؛ و همچنين بايد كه بدن و لباسش به بول و يا مدفوع يا عرق يا شير يا موهاي آن حيوان آلوده نباشد ولي اگر يك موي حيوان مثلاً بر لباس او باشد، ضرر ندارد و همچنين است اگر چيزي از آنها را مثلاً در قوطي گذاشته و با خود حمل نمايد.

سبحانی: مسأله- لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر مویی از آن به بدن یا به لباس او چسبیده باشد، نماز او اشکال دارد.

مظاهری: مسأله- شرط چهارم: لباس نماز گزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد و اگر کسی عمدا و در حال اختیار و با دانستن اینکه لباس او از حیوان حرام گوشت است و با علم به مسأله، در آن نماز بخواند نماز او باطل است، ولی اگر سهوا یا در حال ناچاری یا ندانستن اینکه لباس او از حیوان حرام گوشت است یا ندانستن مسأله باشد اشکال ندارد.

(مسإله 825) اگر آب دهان يا بيني يا رطوبت ديگري از حيوان حرام گوشت1 مانند گربه بر بدن يا لباس نمازگزار باشد2 چنانچه تر باشد نماز باطل و اگر خشك شده و عين آن برطرف شده باشد، نماز صحيح است.

این مسأله در رساله آیت الله مظاهری نیست.

1- زنجانی: حرام گوشت پاک...

2- بهجت: بايد در حال نماز از آن اجتناب كرد.‍[پايان مسإله]

مكارم: مادام كه عين آن برطرف نشده، نماز با آن اشكال دارد؛ امّا اگر خشك شود عين آن برطرف گردد نماز صحيح است.

(مسأله 826) اگر مو و عرق و آب دهان 1كسي2 بر بدن يا لباس نمازگزار باشد3 اشكال ندارد4. و همچنين است اگر مرواريد و موم و عسل همراه او باشد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- وحید: یا بینی...

2- زنجانی: اگر مو و عرق و آب دهان مسلمانی...

3- بهجت: و آنها پاك باشند نماز اشكال ندارد.[پايان مسأله]

4- سيستاني: و همچنين جايز است با مرواريد و موم و عسل نماز بخواند.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 828.

(مسإله 827) اگر شك داشته باشد كه لباسي از حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت، چه در داخله تهّيه شده باشد چه در خارجه1، نماز با آن خواندن مانعي ندارد2.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- وحید: چه در مملکت اسلامی تهیه شده باشد چه در غیر آن...

2- گلپايگاني: احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخواند.

خوئي، تبريزي،صافی، سيستاني: جايز است كه با آن نماز بخواند.

*****

بهجت: مسأله- اگر شك داشته باشد كه لباسي از مو يا پشم يا كرك حيوان حلال گوشت است يا حرام گوشت.، چه در كشورهاي اسلامي تهيه شده باشد چه در كشورهاي غير اسلامي، نماز خواندن با آن مانعي ندارد؛ و اگر جنس آن از پوست و چرم و مانند آن باشد حكم آن در احكام طهارت (بحث مردار) گفته شد.

. مكارم: نماز با آن صحيح است، خواه در داخل تهيه شده باشد يا در خارج.

زنجاني:مسأله- اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حرام گوشت است یا حلال گوشت ، احتیاط مستحب ان است که با آن نماز نخواند . و فرقی نیست که آن لباس در کشورهای اسلامی تهیه شده باشد یا در کشورهای غیر اسلامی.

مظاهری: مسأله- اگر شک داشته باشد که لباسی از حیوان حلال گوشت است یا حرام گوشت، اگر در مملکت اسلامی تهیه شده باشد نماز خواندن با آن مانعی ندارد ولی اگر در مملکت غیر اسلامی تهیه شده باشد، در مثل پوست نماز باطل است و در مثل پشم و مو اشکال ندارد.

(مسأله 828) اگر انسان احتمال دهد تكمه صدفي و مانند آن از حيوان است نماز خواندن با آن مانعي ندارد و اگر بداند صدف است و احتمال بدهد صدف گوشت نداشته باشد نماز خواندن با آن مانع ندارد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

*****

گلپايگاني، صافي: مسأله- تكمه صدفي و مانند آن كه معلوم نيست از حيوان حرام گوشت است نماز خواندن با آن مانعي ندارد.

خوئي، سيستاني: مسأْله- معلوم نيست كه صدف از اجزاء حيوان حرام گوشت باشد پس جايز است كه انسان با آن نماز بخواند.

تبريزي: مسأله- صدف از حيوانات حرام گوشت است ولي اگر انسان نداند كه تكمه و مانند آن از آن حيوان است، جايز است كه با آن نماز بخواند.

زنجاني: مسأله- نماز خواندن در صدف جايز است ولي خلاف احتياط استحبابي است؛ مگر بداند كه از اجزاء حيوان حرام گوشت مي باشد، كه نماز خواندن در آن صحيح نيست.

وحید: مسأله- نماز خواندن با صدف و آنچه از آن ساخته می شود ، مانند تکمه صدفی جایز است.

مكارم: مسأله- نماز خواندن با دكمه صدف كه از حيوان حرام گوشت گرفته مي شود، مشكل است.

مظاهری: مسأله- اگر چیزهایی از حیوان حرام گوشت همراه نماز گزار باشد نظیر موی گربه و مروارید و تکمه صدف و مانند این ها اشکال ندارد.

(مسأله 829) با پوست سنجاب و خز نماز خواندن اشكال ندارد.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

*****

گلپايگاني، صافي، وحید: مسأله- پوشيدن خز خالص در نماز اشكال ندارد. و احتياط واجب آن است كه با پوست سنجاب نماز نخوانند.

خوئي، تبريزي: مسأله- پوشيدن خز خالص (خوئي: و همچنين سنجاب) در نماز اشكال ندارد، ولي احتياط مستحبّ آن است كه با پوست سنجاب نماز نخوانند.

فاضل: مسأله- با پوست خز نماز خواندن اشكال ندارد، ولي بنابراحتياط واجب با پوست سنجاب نماز نخواند.

زنجاني: مسأله- پوشيدن پوست خزّ خالص، و همچنين چيزي از سنجاب در نماز اشكال ندارد؛ ولي احتياط مستحب آن است كه با پوست سنجاب نماز نخواند.

مكارم: مسأله- بنابراحتياط واجب بايد از پوست خز و سنجاب در نماز اجتناب كرد.

بهجت: مسأله- با پوست سنجاب و خز نماز خواندن بنابراظهر اشكال ندارد، بعد از اين كه بدانيم به دستور شرع تذكيه شده است؛ ولي احتياط اجتناب از سنجاب است.

سيستاني: مسأله- پوشيدن پوست سنجاب در نماز اشكال ندارد گرچه احتياط مستحب آن است كه با آن نماز نخوانند.

(مسأله 830) اگر با لباسي كه نمي داند كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند نمازش صحيح است1، ولي اگر فراموش كرده باشد، بنابراحتياط واجب بايد ان نماز را دوباره بخواند.

این مسأله در رساله آیت الله سبحانی نیست.

1- اراكي، بهجت: [پایان مسأله]

مكارم: رجوع كنيد به مسأله اختصاصي 758.

مظاهری: رجوع کنید به ذیل مسأله 665 بعداز مسأله 823 متن اصلی.

*****

خوئي: مسأله- اگر با لباسي كه نمي داند يا فراموش كرده كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند بنابراحتياط مستحبّ ان نماز را دوباره بخواند..

. گلپايگاني، تبريزي، صافي، سيستاني: نماز او صحيح است.

.وحید: اعاده بر او لازم نیست هر چند احتیاط مستحب ان است که اعاده نماید و همچنین در صورتی که جاهل قاصر به حکم باشد.

زنجاني: مسأله- اگر با توجه به مسأله شرعي با لباسي كه غفلت دارد كه از حيوان حرام گوشت است، يا فكر مي كند از حيوان حرام گوشت نيست نماز بخواند، بنابراحتياط مستحب آن نماز را دوباره بخواند؛ امّا اگر از روي فراموشي در لباسي كه از حيوان حرام گوشت است نماز بخواند، بايد آن نماز را دوباره بخواند.

مسائل اختصاصي

مكارم:مسأله 758- فاضل: مسأله 833- نماز خواندن با چرمهاي مصنوعي كه بوسيله موادّ پلاستيكي و مانند آن مي سازند، اشكال ندارد بنابراين هرگاه انسان شكّ كند كه چيزي چرم مصنوعي است يا چرم واقعي يا از حيوان حرام گوشت، يا حيوان مرده(فاضل: يا حلال گوشت و مذّكي)، نماز با آن اشكال ندارد.

فاضل: مسأله 834- اگر غير از لباسي كه از حيوان حرام گوشت تهيه شده لباس ديگري ندارد چنانچه ناچار باشد لباس بپوشد، مي تواند با همان لباس نماز بخواند، و اگر ناچار نباشد بايد به دستوري كه براي برهنگان گفته شد نماز را بجا آورد و بنابراحتياط واجب يك نماز ديگر هم با همان لباس بخواند.

1 زنجانی: شرط چهارم: لباس نمازگزار باید از حیوان حرام گوشت نباشد

 

منبع: تابناک

خبر بعدی:

افتتاح نمایشگاه هوایی پایگاه چهارم شکاری دزفول

تین‌نیوز | 

نمایشگاه بزرگ راهیان نور نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز سه شنبه در آیینی با حضور فرمانده نیروی هوایی و رئیس عقیدتی سیاسی ارتش جمهوری اسلامی در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول گشایش یافت.

به گزارش تین‌نیوز به نقل از ایرنا، فرمانده پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول در این آیین ضمن گرامیداشت یاد و خاطره شهدای مدافع حرم و هشت سال دفاع مقدس گفت: چهار دهه از عمر پر برکت انقلاب اسلامی می گذرد که با فراز و فرودهای زیادی همراه بوده است.

امیر سرتیپ دوم سید حمیدرضا آشنا با بیان اینکه رزمندگان دفاع مقدس هر لحظه افتخارآفرینی کردند، افزود: هشت فصل عاشقی دفاع مقدس از جمله فرازهای انقلاب بود که دشمن تلاش کرد با ایجاد چالش های اقتصادی، تهاجم فرهنگی و جنگ خاموش، افکار جوانان را هدف قرار دهد.

وی راهیان نور را از راه های مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن دانست و گفت: حرکت راهیان نور به مناطق عملیاتی هشت سال دفاع مقدس اقدامی ارزشمند در راستای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن بوده و هر سال با شکوه بیشتری در حال گسترش است.

فرمانده پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول با اشاره به پیشرفت های ایران در عرصه های اقتصادی، علمی، صنعتی، هوایی، نظامی و نانو افزود: نمایشگاه هوایی راهیان نور هر سال در دزفول برگزار می شود و حدود 200 هزار نفر از این نمایشگاه دیدن می کنند.

وی اظهار داشت: نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران نزدیک به 2 دهه با برپایی نمایشگاه هوایی در پایگاه چهارم شکاری وحدتی دزفول میزبان کاروان های راهیان نور سراسر کشور است.

امیر آشنا افزود: نمایشگاه هوایی راهیان نور در سال های آغازین برپایی تنها نمایشگر بخشی از توان تجهیزاتی و عملیاتی پایگاه چهارم شکاری دزفول بود اما با استقبال کم نظیر راهیان نور از این حرکت، این نمایشگاه به بزرگترین نمایشگاه نیروی هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبدیل شده است که هر ساله با نوآوری و ابتکار جدیدی ظاهر می شود.

به گزارش ایرنا نمایشگاه هوایی راهیان نور که امروز با حضور مسئولان کشوری گشایش یافت از سه شنبه 28 اسفند ماه تا 11 فروردین ماه 1398 میزبان کاروان های راهیان نور و مسافران نوروزی است.

انجام پروازهای نمایشی توسط هواپیماهای شکاری از جمله ویژگی های این نمایشگاه است.

نمایشگاه هوایی راهیان نور از جمله جاذبه های گردشگری جنگ در استان خوزستان است که هرسال مورد استقبال گسترده کاروان های راهیان نور و مسافران نوروزی قرار می گیرد.

علاوه بر نمایش هواپیماهای جنگنده و شکاری در نمایشگاه هوایی راهیان نور دزفول انواع تجهیزات هوایی، نظامی و فرهنگی به نمایش در آمده است.

پایگاه چهارم شکاری دزفول با اجرای یک هزار و 515 سورتی پرواز برون مرزی در دوران دفاع مقدس نقش مهمی در بمباران مواضع دشمن بعثی و پشتیبانی از رزمندگان داشت.

به پاس ایستادگی و مقاومت مردم دزفول در مقابل بمباران موشکی، هوایی و توپخانه ای دشمن، این شهر به عنوان پایتخت مقاومت ایران اسلامی انتخاب شد.

شهر دزفول پایتخت مقاومت ایران در ایام نوروز پذیرای مسافران نوروزی و راهیان نور از سراسر کشور است.

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

اکبر طبری از معاونت اجرایی حوزه ریاست رفت

کلیدواژه: احکام

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۶۲۱۷۳۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تجهیز لباس پلیس به دوربین ثبت تصویر
 • بررسی دیدگاه دین اسلام نسبت به شادی و شادمانی
 • رونمایی از لباس رسمی تیم ملی ایتالیا، طراحی برند معتبر آرمانی (عکس)
 • معرفی اعمالی که در اعتکاف حرام است +اینفوگرافی
 • لباس تیم ملی کلمبیا برای کوپا آمریکا مشخص شد
 • کارهایی که در حال اعتکاف حرام است و آن را باطل می‌کند
 • فیلمی عجیب از مردان داعشی که لباس زنانه به تن دارند! + جزییات باورنکردنی
 • طراحان لباس و اهالی موسیقی باهم می اندیشند!
 • فراخوان کمیته ملی المپیک برای طراحی لباس کاروان ایران در المپیک ۲۰۲۰
 • جشنواره حرکت قابل استناد نیست- بخش پایانی
 • نمایشگاه هوایی راهیان نور در پایگاه چهارم شکاری دزفول گشایش یافت
 • حیوان آزار لاهیجانی به مراجع قضایی معرفی شد
 • اعتکاف یکی از مترقی‌ترین نماد‌های خودسازی
 • بازدید ۲۰۰ هزار نفر از نمایشگاه هوایی پایگاه چهارم شکاری دزفول
 • رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر؛ مسأله این نیست
 • محسن تنابنده بازیگر «راند چهارم» شد/ یک شرط‌بندی خطرناک
 • اعتکاف از مترقی ترین نمادهای تعالی روح در عین حضور در جامعه است
 • رئیس‌جمهور یا نخست‌وزیر؛ مسأله این نیست/قیمت دلار کاهش نمی‌یابد؟ / جمهوری اسلامی خواهد باخت یا معماران تحریم‌ها؟!
 • نخست‌وزیر نیوزیلند: قوانین حمل سلاح را ظرف یک هفته اصلاح می‌کنیم