شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج به صورت شرکت سهامی خاص در سال ۱۳۸۶ تاسیس شد. این شرکت مالک بزرگترین سرمایه گذاری منطقه جنوب استان کرمان طی سالهای بعداز پیروزی انقلاب یعنی نیروگاه شوباد می‌باشد.

عملیات اجرایی فاز اول این نیروگاه در زمستان ۱۳۹۲ آغاز گردید. واحد اول گازی این بخش در زمستان ۱۳۹۳ و واحد دوم گازی آن در بهار ۱۳۹۴ به بهره برداری رسید.

واحد بخار در شهریور ۱۳۹۵ با شبکه سنکرون گردید و در پاییز ۱۳۹۵ به بهره برداری رسید.

imageimage

عکس نیروگاه شوباد

imageimage

عکس نیروگاه کهنوج

در سال ۱۳۹۵، شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج به عنوان اولین شرکت گروه ما‌ه‎تاب گستر تبدیل به سهام عام شد و ۵ درصد سهام آن وارد فرا بورس گردید. این شرکت در حال حاضر دارای ۲۰۰۰سهامدار است.

imageimage

سهامداران شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج  :سهامدارتعداد سهامدرصدشرکت تجارت انرژی فردا۵۴۳۳۴۹۰.۰۹ %شرکت تولید و گسترش برق امیر کبیر۶۰۰۳۴۹۰.۰۹ %شرکت تولید برق ماهتاب سینا۶۰۰۳۴۹۰.۰۹ %شرکت مایع سازی گاز طبیعی ماهتاب پرتو کنگان۹۳۹۵۵۷۹۱.۴۸ %سایر سهامدارن داری کمتر از یک درصد سهام۹۴۹۵۰۰۰۱.۵ %شرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان۵۴۰۵۸۷۲۵۸.۵۴ %شرکت تولیدی آرین ماهتاب گستر۵۳۰۰۲۴۹۴۸۸۳.۷۳ %

اطلاعات و صورت‌های مالی میاندوره‌ای دوره ۶ ماهه منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱

مقدار فروشنوع گروه یا محصولواقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱درصد تغییرواقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰امادگی نیروگاه شوباد۱۲۲,۵۱۶ مگاوات۱۲۴,۰۱۸ مگاوات(۱.۲۱)۲۶۱,۹۸۵ مگاواتانرژی نیروگاه شوباد۱,۵۳۵,۵۳۳ مگاوات۱,۴۸۱,۹۵۲ مگاوات۳.۶۲۲,۹۲۸,۰۲۸ مگاواتانرژی نیروگاه کهنوج۶۶,۹۷۵ مگاوات۸۷,۵۱۴ مگاوات(۲۳.۴۷)۱۵۷,۹۷۱ مگاواتآمادگی نیروگاه کهنوج۰ مگاوات۱۸۸,۱۵۰ مگاوات(۱۰۰.۰۰)۱۸۸,۱۵۰ مگاواتجمع۱,۷۲۵,۰۲۴۱,۸۸۱,۶۳۴(۸.۳۲)۳,۵۳۶,۱۳۴مبلغ فروشنوع گروه یا محصولواقعی دوره منتهی به ۱۳۹۷/۰۴/۳۱واقعی دوره منتهی به ۱۳۹۶/۰۴/۳۱درصد تغییرواقعی سال منتهی به ۱۳۹۶/۱۰/۳۰امادگی نیروگاه شوباد۷۸,۹۴۳ میلیون ریال۶۴,۸۹۰ میلیون ریال۲۱.۶۶۱۴۸,۰۰۰ میلیون ریالانرژی نیروگاه شوباد۱,۱۲۹,۵۹۶ میلیون ریال۹۲۰,۵۵۶ میلیون ریال۲۲.۷۱۱,۸۹۱,۵۶۵ میلیون ریالآمادگی نیروگاه کهنوج۰ میلیون ریال۲۴,۴۵۳ میلیون ریال(۱۰۰.۰۰)۲۴,۴۵۳ میلیون ریالانرژی نیروگاه کهنوج۷۴,۰۹۱ میلیون ریال۵۷,۱۴۳ میلیون ریال۲۹.۶۶۱۳۶,۹۳۸ میلیون ریالجمع۱,۲۸۲,۶۳۰۱,۰۶۷,۰۴۲۲۰.۲۰۲,۲۰۰,۹۵۶اسامی اعضای هیئت مدیره:نام عضوشمارۀ ثبت /کد ملینام نماینده قبلینام نمایندهکد ملیسمتموظف/غیر موظفشرکت تولیدی آرین ماه تاب گستر۱۸۴۲۷۴رضا حدادیانرضا حدادیان۰۴۵۰۹۶۴۴۷۷رئیس هیئت مدیرهغیر موظفشرکت توسعه و مدیریت انرژی پارسیان۲۳۸۳۰۴علی اکبر نادر عظیم زادهاحمد مشایخی۱۲۱۹۵۹۴۰۵۹نایب رئیس هیئت مدیرهموظفشرکت تجارت انرژی فردا۳۲۸۸۹۰بهمن مسعودیبهمن مسعودی۰۰۴۷۴۵۳۰۰۱عضو هیئت مدیرهغیر موظفشرکت تولید برق ماه تاب سینا۳۲۸۳۹۸محمدعلی کریمیمحمدعلی کریمی۵۰۳۹۶۹۷۱۸۱عضو هیئت مدیرهغیر موظفشرکت تولید برق و گسترش برق امیر کبیر۴۴۴۹۰۵حسین ذهبیحسین ذهبی۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵عضو هیئت مدیرهموظفمدیرعامل:نام مدیر عاملکد ملیمدرک تحصیلیحسین ذهبی۳۹۶۱۷۲۱۰۲۵کارشناسی

نشانی دفتر :
تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی کوچه نیکبخت پلاک ۲۱

نشانی امور سهام :
تهران بزرگراه صدر خیابان بهار جنوبی کوچه نیکبخت پلاک ۲۱

شماره تلفن برای تماس : ۰۲۱۲۸۱۵۴۳۰۱

imageimage

شرکت ماه تاب گستر سهامدار عمده و مالک شرکت تولید برق ماه تاب کهنوج

شرکت ماه‌تاب گستر به عنوان اولین شرکت خصوصی در ایران در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه‎ی نیروگاهی و تولید برق، با بهره‌گیری از تجربیات متخصصین این حوزه، در سال ۱۳۸۰ آغاز به کار کرد. گروه ماه‌تاب در حال حاضر مالک تمام یا بخشی از ۱۳ نیروگاه فعال می‌باشد.

همچنین با توجه به سیاست‌های حمایتی دولت از انرژی‌های تجدیدپذیر، گروه ماه‌تاب فعالیت‌های خود را به حوزه‎ی انرژی‌های پاک گسترش داده و تاکنون جهت احداث نیروگاه‌های بادی و آبی با ظرفیت مجموعاً بیش از ۳۶۶ مگاوات اقدام نموده و تا ابتدای سال ۱۳۹۷ حدود ۶۸ مگاوات آن به بهره برداری رسیده است.

بخش نفت و گاز حوزه‎ی دیگری است که گروه ماه‌تاب در آن وارد شده است و علاوه بر تجارت فرآورده، چند طرح از جمله پروژه مایع سازی گاز طبیعی در حال پیگیری می‌باشد.

شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ ماه تاب گستر

شرکت ماه تاب کهنوج

تولید و گسترش برق امیرکبیر

شرکت تولید و گسترش برق امیرکبیر در سال ۱۳۹۳ و جهت راهبری فعالیت های نیروگاه رودشور تأسیس گردید.
عملیات اجرایی این پروژه در زمستان ۱۳۹۶ آغاز گردید و مطابق با برنامه ریزی انجام شده ظرف مدت کمتر از ۳ سال به فاز بهره برداری خواهد رسید.

ماه تاب کاسپین

شرکت ماه تاب کاسپین به صورت سهامی خاص در سال ۱۳۸۷ تأسیس شده و مالک نیروگاه های گازی نوشهر با ظرفیت ۵۰ مگاوات و امیرآباد با ظرفیت ۳۳ مگاوات است که در حال بهره برداری می باشند.

همچنین عملیات اجرایی پروژه احداث و بهره برداری از نیروگاه سیکل ترکیبی کاسپین در منطقه غرب استان مازندران با ظرفیت ۴۶۰ مگاوات در تابستان ۱۳۹۵ آغاز شده و بهره برداری واحد گازی آن در تابستان ۱۳۹۷ و واحد بخار نیروگاه در تابستان ۱۳۹۸ انجام می گیرد.

شمس سرخس

شرکت تولید برق شمس سرخس در سال ۱۳۸۴ به صورت سهامی خاص تاسیس شده و ۸۵ درصد سهام این شرکت متعلق به گروه ماه‎تاب و ۱۵ درصد سهام آن متعلق به موسسه منطقه ویژه اقتصادی سرخس می باشد.

این شرکت در حال حاضر مالک نیروگاه گازی ۷۵ مگاواتی سرخس ۲ است که در منطقه ویژه اقتصادی سرخس در ۱۵ کیلومتری جاده سرخس- مشهد واقع شده است.

همچنین این شرکت احداث یک نیروگاه سیکل ترکیبی سرخس ۱  کلاس F با ظرفیت نامی ۴۵۶ مگاوات را در برنامه خود دارد.

آرین مه باد

شرکت تولیدی آرین مه‎باد، نیروگاه بادی طارم (سیاهپوش) در منطقه طارم استان قزوین را احداث نموده است. نیروگاه مذکور با ظرفیت نامی ۶۱/۲ مگاوات شامل ۱۸ واحد توربین بادی با ظرفیت ۳/۴ مگاوات در اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷ به شبکه سراسری برق متصل و شروع به تولید انرژی نموده است.

در طرح توسعه این نیروگاه ۷ توربین ۳/۲ مگاوات به ظرفیت نامی ۲۲/۴ مگاوات پیش‎بینی شده است. همچنین توسعه نیروگاه‎های خورشیدی از سوی این شرکت در حال بررسی و امکان سنجی است.

ماه تاب کیش

شرکت آب و نیروی ماه‎تاب کیش در سال ۱۳۹۳ با مشارکت شرکت های تولیدی آب و برق ماهتاب سازان و شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش جهت فعالیت در زمینه تولید آب و برق تاسیس شد.

این شرکت در حال حاضر مالک نیروگاه و آب شیرین کن کیش با ظرفیت ۶۰ مگاوات برق و ۵۰۰۰ متر مکعب آب در روز (قابل توسعه تا ۱۰۰ مگاوات برق و ۲۰۰۰۰ مترمکعب) می‌باشد. این نیروگاه در سال ۱۳۹۵ بهره‌برداری شده است.

سبز ماه آب

شرکت توسعه انرژی های سبز ماه آب در مرداد ماه ۱۳۹۳ تاسیس گردید. هدف از تاسیس شرکت در قدم نخست، اجرای پروژه نیروگاه برق آبی شهر بیجار و در ادامه، سرمایه گذاری، مشارکت، ساخت و بهره برداری از نیروگاههای برقابی در کشور می باشد.

نیروگاه برق آبی شهر بیجار در فاصله ۳۵ کیلومتری شهر رشت قرار دارد و مشتمل بر ۳ واحد توربین فرانسیس عمودی و ظرفیت کل ۶/۳ مگاوات می باشد. تجهیزات اصلی این نیروگاه شامل توربین، ژنراتور، گاورنر و سیستم کنترل از شرکتی اروپایی با تکنولوژی روز دنیا تهیه شده است.

تیزباد نیرو

با توجه به پتانسیل بسیار بالای باد در منطقه خواف، استان خراسان رضوی، شرکت تیزباد نیرو از سوی معاونت تجدید پذیر گروه ماه‎تاب مأموریت اجرای نیروگاه بادی ۹۹/۲ مگاواتی خواف را عهده دارد. فرایند احداث نیروگاه خواف از سال ۱۳۹۷ آغاز شده است و بر اساس برنامه‎ریزی صورت پذیرفته، کلیه‎ی ۳۱ واحد توربین نیروگاه در نیمه دوم سال ۱۳۹۸ وارد مدار خواهند شد.
در برنامه توسعه نیروگاه بادی تیزباد، افزایش ظرفیت تولید نیروگاه به میزان ۱۰۰ مگاوات در دست بررسی است.

ماه تاب پرتو کنگان

شرکت مایع سازی گازی طبیعی ماهتاب پرتو کنگان به عنوان زیر مجموعه شرکت آرین ماهتاب گستر در سال ۱۳۹۴ با هدف توسعه ظرفیت صادراتی گاز از طریق احدات تاسیسات دو میلیون تنی مایع سازی گاز طبیعی (LNG) در منطقه کنگان و صادرات آن به خارج از کشور تاسیس شد.

این شرکت در فروردین ماه سال ۱۳۹۶ به عنوان اولین و تنها شرکت خصوصی، موفق به اخذ موافقت نامه اصولی احداث تاسیسات مایع سازی گاز طبیعی از وزارت نفت گردید و در سال جاری در صدد امضای قرارداد خرید گاز طبیعی با آن وزارتخانه می باشد.

پترو اندوخت پرتو

شرکت پترو اندوخت پرتو در سال ۱۳۹۴ و به منظور انجام فعالیت‌های مرتبط با حوزه نفت و گاز در حوزه بازرگانی، سرمایه‌گذاری و تولید تاسیس شد. از اهداف اصلی این شرکت تولید، واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری در بخش محصولات جانبی نفت مانند نفت کوره، روغن سنگین، بنزین، نفت گاز (دیزل) و … است. در راستای استفاده بهینه از پتانسیل‌های موجود در بازار نفت و گاز امارات متحده عربی به عنوان یکی از قطب‌های اصلی نفت در منطقه، این شرکت اقدام به همکاری و شراکت با برخی از شرکت‌های معتبر داخلی و بین المللی در امارات متحده عربی نموده است.

تجارت انرژی فردا

شرکت تجارت انرژی فردا در راستای توسعه تجارت برق در ایران، به عنوان یکی از اولین شرکت­‎های تجاری فعال در بخش تجارت انرژی، در سال ۱۳۹۱ تأسیس گردید. این شرکت بطور مشخص، در حوزه خرید و فروش برق تولیدی شرکت‎های نیروگاهی از طرق مختلف اعم از عرضه برق در بازار عمده‌فروشی برق، بورس انرژی، عقد قرارداد دوجانبه با مشترکین صنعتی، خرده‌فروشی برق و صادرات برق فعالیت می‌نماید. این شرکت جهت انجام مأموریت تعیین شده سعی دارد با استفاده بهینه از توان تخصصی و تجارب متخصصین داخلی و همچنین همکاری و مشاوره با شرکت­‎های مطرح خارجی، نقش مؤثری در توسعه صنعت برق در کشور ایفا نماید.

شرکتهای وابسته

تدبیر سازان سرآمد

شرکت تدبیر سازان سرآمد در سال ۱۳۹۰ با مشارکت شرکت‎های گسترش انرژی پاسارگاد، آرین ماه‎تاب گسـتر و امید تابان هور و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه و توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تأسیس گردید.

در حال حاضر این شرکت مالکیت نیروگاه سیکل ترکیبی ارومیه با ظرفیت اسمی ۹۵۴ مگاوات را بر عهده دارد.

انرژی گستر جم

شرکت انرژی گستر جم در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ با مشارکت شرکت‎های سرمایه گذاری ایران، فراساحل ایران، آرین ماه‎تاب گستر، توسعه مدیریت نیروگاهی ایرسا، توسعه و مدیریت انرژی پارسیان و توسعه انرژی شمال و جنوب و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه و توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تأسیس گردید.

در حال حاضر این شرکت مالکیت نیروگاه سیکل ترکیبی تابان یزد با ظرفیت اسمی ۴۸۴ مگاوات را بر عهده دارد.

پرتو شمس تابان

شرکت پرتو شمس تابان در سال ۱۳۸۹ با مشارکت شرکت‎های گسترش انرژی پاسارگاد، آرین ماه‎تاب گستر و انرژی گستر جم و با هدف کلی حضور در بازار انرژی منطقه و توسعه بخش انرژی الکتریکی کشور تأسیس گردید.

در حال حاضر این شرکت مالکیت نیروگاه سیکل ترکیبی خوی با ظرفیت اسمی ۳۵۰ مگاوات را بر عهده دارد.

***

شرکت سرمایه گذاری توسعه و عمران کرمان نیر سهامدار عمده شرکت ماه تاب گستر می باشد.

ساتین

ماجرای درگیری دانشجویان در دانشگاه امیرکبیر/ یک مسئول بسیج دانشجویی: آتش به اختیار عمل کردیم/ شعار زندانی سیاسی آزاد باید گردد ساختارشکنانه است

دفاع وزیر صنعت از افزایش قیمت‌ خودرو: ایران‌ خودرو کار غیرقانونی نکرده| سخنگوی‌ تعزیرات: گرانی‌ خودرو غیرقانونی است| آینده بازار خودرو چه خواهد شد؟

علت مرگ پیام صابری همسر زیبا بروفه+عکس

کلیدواژه: اخبار مهم بورس پشت پرده بورس پشت پرده چه خبر شرکت های خصوصی تولید برق نیروگاه های برق ایران

منبع: ساتین

منبع این خبر، وبسایت saten.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۰۹۵۱۴۷۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • عوارض قبوض مردم 2 درصد افزایش می‌یابد
 • زمستان پر بارش نخواهد بود
 • سهم تجدیدپذیرها تا 4 سال آینده به 5 درصد می‌رسد / عوارض قبوض مردم 2 درصد افزایش می‌یابد
 • تا سال 1400 شهر دارای تنش آبی نخواهیم داشت / قبوض 75 درصد مشترکان برق شامل تعرفه‌های جدید نمی‌شود
 • زمستان پربارش نخواهد بود
 • آمار فوق العاده بارش در ایران؛ افزایش ۲۲۰ درصدی بارش‌ها
 • زمستان پربارشی نداریم/ورودی آب سدها دو برابر شد
 • وزیر نیرو: زمستان پر بارش نخواهد بود
 • وزیر نیرو: حتما باید روش مصرف در آب کشاورزی تغییر کند
 • وزیر نیرو: بارندگی امسال 220 درصد افزایش یافت
 • افزایش ۲۲۰ درصدی بارش‌ها/ اعلام جزئیات تغییر قبوض برق
 • مبلغ صرفه جویی را به مشتری برمی‌گرداینم
 • افزایش ۲۲۰ درصدی بارش‌ها/ زمستان پربارش نخواهد بود
 • برنامه های وزارت نیرو برای مدیریت مصرف آب و برق
 • بارندگی امسال ۲۲۰درصد افزایش یافت/۸هزار مگاوات کمبود برق داریم
 • وزیر نیرو: افزایش ۲۲۰ درصدی بارش‌ها در مقایسه با سال گذشته
 • سرقت سیم برق در کهنوج جان یک نفر را گرفت
 • برق گرفتگی جان سارق را در کهنوج گرفت
 • مرگ دردناک بدشانس ترین دزد کهنوج!
 • اختلاف ۲۱ هزار مگاواتی تولید و مصرف برق