خبرگزاري آريا - در دنياي پيشرفته به دليل بحران‌هايي که در جهان مدرن وجود دارد، بحث مديريت افکار عمومي، بحث پر دامنه و عميقي است. هم سازمان‌هاي افکار عمومي‌سنج وجود دارند و هم مديريت افکار عمومي امر مهم و قابل توجه تمامي دولت‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي در کليه جوامع است.
سوالي که از ديرباز در حوزه ارتباطات وجود داشته و پاسخ هاي متعدد بيشماري براي آن در نظر imageگرفته شده اين است که رسانه ها دقيقا چه کارکردي براي افکار عمومي دارند؟
يک کارشناس ارتباطات در گفتگو با خبرنگار سيناپرس در رابطه با اين مقوله گفت: در مورد مديريت افکار عمومي ما چند مفهوم داريم که مي‌تواند براي درک بهتر اين موضوع به ما کمک کند.
يکي از اين مفاهيم خود افکار عمومي است. افکارعمومي به معناي فعل جمعي که در جامعه مدرن جاري و ساري است، دوم کار‌هاي رسانه‌اي و ارتباطاتي به عنوان شناخت و استخراج افکار عمومي و سوم هم مديريت افکار عمومي به عنوان مديريت و ساماندهي آن فعل اجتماعي يا مديريت به‌کارگيري نتايج حاصل از پژوهش‌هايي تحت عنوان افکار عمومي است.
دکتر تقي آزاد ارمکي ادامه داد: قطعاً در بحث رسانه‌اي منظور اين است که افکار عمومي به‌عنوان فعل جامعه مدرن را چگونه مديريت کنيم. فرض بر اين است که ما با جامعه مدرني روبه‌رو هستيم که اين جامعه مدرن يک فعلي در کل دارد که اين فعل ساحت نگرش و انديشه‌اي پيدا مي‌کند که بايد به آن توجه شود. اگر به اين ساحت توجه نشود و در مورد شناسايي و مديريت آن اقدامي صورت نگيرد، اين امر مي‌تواند بحران‌آفرين شود. در نتيجه چون اين خطر بحران‌آفريني وجود دارد، ضرورت مديريت و به‌سامان کردن افکار عمومي و رفع مشکلات و اختلالات آن بيش از گذشته در شرايط کنوني حس مي‌شود.
وي تاکيد کرد: در اين زمينه ما نيازمند يک ميزان الحراره هستيم. اين ابزار بايد به ما بگويد که کجا‌ها بايد مديريت شود و کجاها بايد در افکار عمومي مداخله صورت گيرد؟ ميزان الحراره در اينجا همان سنجش افکار عمومي است که نشان‌دهنده آن است که افکار عمومي جامعه به کدام ساحت و با چه جهت‌گيري و مختصاتي عمل مي‌کند.
دکتر آزاد ارمکي خاطرنشان کرد: در مديريت افکارعمومي، اولين شرط باور به افکار عمومي، باور به مدرن بودن جامعه، باور به حادثه‌آفريني افکار عمومي و در نهايت باور به ميزان‌الحراره بودن افکار عمومي است. اينها پيش‌نياز‌هاي چيزي است که ما به آن نام مديريت افکار عمومي مي‌دهيم. اگر اينها نباشد، طبيعتاً مديريت افکار عمومي امکان‌پذير نخواهد بود.
وي با اشاره به اينکه خود رسانه‌ها از اساسي‌ترين پديده‌هايي هستند که در ساختن و جهت‌دهي افکار عمومي مهمند، گفت: رسانه به معناي عام آن، هم رسانه‌هاي بصري و هم غيربصري و هم رسانه‌هاي مکتوب و رسانه‌هاي غيرمکتوب. مثلاً خود روزنامه‌ها به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين نيرو‌ها و عوامل سازنده افکار عمومي و يکي از عناصر اساسي که در مديريت افکار عمومي به کار مي‌آيند، هستند. افکار عمومي متعلق به جامعه مدرن است اما بايد در نظر داشت که اين جامعه مدرن يک پديده امروزي نيست. حدود صد سالي است که جوامع، دولت‌ها و عوامل اجتماعي در جهت مديريت مدرن شدن اقدام کرده‌اند. در اينجا ما با نظريات، ديدگاه‌ها، آدم‌ها و بحث‌هاي مختلفي روبه‌رو هستيم.
اين استاد ارتباطات دانشگاه تهران گفت: در دنياي پيشرفته به دليل بحران‌هايي که در جهان مدرن وجود دارد، بحث مديريت افکار عمومي، بحث پر دامنه و عميقي است. هم سازمان‌هاي افکار عمومي‌سنج وجود دارند و هم مديريت افکار عمومي امر مهم و قابل توجه تمامي دولت‌ها و سازمان‌هاي اجتماعي در کليه جوامع است.
وي ادامه داد: تصور مي‌کنم دولت‌ها در دنيا بيش از آنکه در جهت فعل دموکراتيک يا فعل توسعه عمل کنند، در جهت ساماندهي آنها عمل مي‌کنند. به عبارت ديگر، دولت‌ها در جهت مديريت جامعه و نظام اجتماعي عمل مي‌کنند که اصلي‌ترين کار و وظيفه اين دولت‌ها اين است که افکار عمومي جوامع را تحت مديريت و ساماندهي خود در آورند. در واقع در اينجا دولت‌ها سعي مي‌کنند جامعه‌شان را از افتادن در ورطه‌اي که حالت افراطي و قطبي دارد، بازدارند. در واقع عمل دولت‌ها در اينجا اين است که سعي مي‌کنند جامعه را از خارج شدن از اعتدال بازدارند. اين امر زماني تحقق پيدا مي کند که مديريت افکار عمومي به‌خوبي صورت گيرد. اين مديريت افکار عمومي گاهي به صورت يک شوک يا به وسيله يک خبر يا انتشار يکسري اسناد صورت مي‌گيرد.
دکتر آزاد ارمکي عنوان کرد: اصلي‌ترين کساني که در زمينه مديريت افکار عمومي تلاش مي‌کنند، همان حوزه‌هاي رسمي و دولتي هستند. در جامعه ما دولت يکي از اصلي‌ترين کانون‌هاي تصميم‌گيري، تصميم‌سازي و مديريت و ارزيابي است. دولت است که جامعه را ارزيابي مي‌کند و کمتر فرصت ارزيابي به سازمان‌هاي اجتماعي ديگر داده مي‌شود. در اين دولت به معناي عام آن، به غير از سازمان‌هاي امنيتي و اطلاعاتي، حوزه سياسي خيلي تعيين‌کننده است. مثلاً جناح‌هاي سياسي و فعالان و احزاب سياسي در داخل ايران به نوعي مديريت افکار عمومي مي‌کنند. همچنين در اينجا نقش رسانه‌ها نيز اهميت پيدا مي کند، مثلاً تلويزيون با اين ساختاري که اکنون دارد، يکي از نيرو‌هاي عمده و مهم است که در زمينه مديريت افکار عمومي تلاش مي‌کند.
وي ادامه داد: رسانه‌ها در ايران اساس رسانه‌هاي القايي هستند و رسانه‌هايي نيستند که در فرآيند طبيعي رشد کرده باشند و بالا آمده و مخاطب‌مدار باشند. در واقع اين رسانه‌ها مخاطب‌محور هستند و توجه به جلب مخاطب دارند ولي اين نيست که بر اساس خواسته مخاطب يک فضايي را بسازند.
اين استاد ارتباطات خاطرنشان کرد: رسانه‌هاي ايراني از بالا به پايين هستند، از هر جناحي که باشند. به همين دليل مديريت خاصي از افکار عمومي دارند، مديريتي که خودشان تلقي از آن دارند، نه يک مديريت علمي و درست. يک حادثه کوچک و بي‌اهميت را آن قدر مي‌پردازند و بزرگ مي‌کنند که به صورت غيرواقعي به يک مسأله مهم تبديل مي‌شود، در حالي که به يک مسأله مهم اصلاً نمي‌پردازند. اين يعني اينکه اين رسانه‌ها بر اساس انتخاب و گزينش که بر اساس سلايق و علايق خودشان است، عمل مي‌کنند. در واقع اين نحوه برخورد بيشتر يک نوع مداخله در افکار عمومي است تا مديريت افکار عمومي.
وي با بيان اينکه به همين دليل است که افکار عمومي ايراني به نوعي معيوب است گفت: چون نحوه ساخته‌شدنش و زيست اجتماعي که دارد، با هم جور در نمي‌آيد. رسانه اين اشکال را دارد. علت اين اشکال يکي به ساخت سياسي جامعه ايراني و دوم به نحوه توليد، ظهور و غروب رسانه‌ها و کنترل و مميزي‌هاي متعددي که بر اين رسانه‌ها وجود دارد، برمي گردد. سومين دليل هم بر مي‌گردد به نيرويي که در اين رسانه‌ها مشغول به کار است. نيروهايي که در رسانه‌ها هستند، نيرو‌هاي غيرمتخصص هستند و وقتي به سطح تخصص مي‌رسند، ديگر در رسانه کار نمي‌کنند. معمولاً رسانه‌ها تربيت نيرو مي‌کنند تا نظام اجتماعي را مديريت کنند. رسانه‌هاي کنوني مثل دانشگاه شده‌اند و تنها نيرو تربيت مي‌کنند بدون آنکه خودشان از اين نيرو‌ها بهره ببرند.
آزاد ارمکي بيان کرد: ما رشته‌هاي روابط‌عمومي، مديريت افکار عمومي و رشته‌هاي رسانه‌اي بسياري داريم. در دانشگاه‌ها همه اينها را داريم اما چون نيروي ما الزاماً محصولش به رسانه‌ها از جمله تلويزيون وارد نمي‌شود، نتيجه‌اي ندارد. دانشگاه فقط براي خودش کار مي‌کند. اين بزرگ‌ترين ضعف نظام آموزشي در ايران است که اين نظام تنها براي خودش کار مي‌کند. از آن طرف تلويزيون و ادارات دولتي همه براي خودشان دانشکده درست مي‌کنند. رسانه‌ها هم براي خودشان نيرو از بيرون مي‌گيرند. اين يک مشکل ساختاري جدي در جامعه ماست و بايد به‌صورت کلي حل شود.
وي اظهار داشت: اين امر به ضعف ريشه‌هاي سيستم بر مي‌گردد که ما اين را سامان نداده‌ايم. اين عناصر سيستم به هم پيوسته نيستند. کساني که طراحي کلان سيستم را بر عهده دارند، بايد پاسخگوي اين باشند که چرا اينها را به هم چفت نمي‌کنند؟ کساني که در مرکز تصميم‌گيري کلان کشور نشسته‌اند، بايد اين چفت و بست‌ها را معين کنند. از آن طرف چون اين سازمان‌ها هر کدام براي خودشان کار مي‌کنند، يک نوع مداخله‌گري در حوزه افکار عمومي در نظام اجتماعي هم پيدا کرده‌اند و اثراتي را گذاشته‌اند که برخي جا‌ها مخرب است.
آزاد ارمکي ادامه داد: عموماً در اين روابط وجه غالب تعارضي است. اينها در مقابل هم ايستاده‌اند و بايد در مورد اين مشکل فکر جدي کرد. ما نمي‌توانيم اين سازمان‌ها و دانشگاه را تعطيل کنيم بلکه بايد اينها را به هم پيوند بدهيم تا بتوانيم مديريت افکار عمومي را در سطح کلان به خوبي پيش ببريم.
گفتگو: هانيه حقيقي
image
اضافه نمودن به: image
نظر شما:نام:پست الکترونيکي:نظر
imageimageکد امنيتي:
پربيننده ترين مطالب روابط عموميimage جزييات پانزدهمين کنفرانس روابط عمومي ايران اعلام شد
image رسانه ها، روابط عمومي ادارات نيستند
image افکار عمومي به‌عنوان فعل جامعه مدرن را چگونه مديريت کنيم/ دکتر تقي آزاد ارمکي پاسخ مي دهد
image شماره جديد مجله بانک ملي ايران با محوريت بانکداري شبکه‌هاي اجتماعي منتشر شد
image مدير روابط عمومي: اخبار و اطلاعات از اصول مهم افزايش قدرت رقابت هستند
image نمونه هايي از ارتباطات جمعي و برنامه هاي آن/ حمايت مالي
image گزارش برگزاري جلسه تخصصي آينده پژوهي روابط عمومي
image انتصاب مدير روابط عمومي جشنواره فيلم فجر
image از گسترش اخبار جعلي تا از بين رفتن اعتماد عمومي/ چالش‌هاي جهاني مرتبط با هوش مصنوعي
image خلاقيت در مديريتimage مقالات
image گفتگو
image گزارش
image آموزش
image جهان روابط عمومي
image مديريت
image رويدادها
image روابط عمومي ايران
image کتابخانه
image تازه هاي شبکه
image آخرين رويدادها
image فن آوري هاي نو
image تبليغات و بازاريابي
image ايده هاي برتر
image بادپخش صوتي
image گزارش تصويري
image پيشنهادهاي کاربران
image اخبار بانک و بيمه
image نيازمندي ها
image خدمات
image خبرنگار افتخاري
image بخش اعضا
image دانلود کتاب
image پيوندها
image جستجوي پيشرفته
image موبايل
image آر اس اس
image بخشنامه ها
image پيشکسوتان
image لوح هاي سپاس
image پيام هاي تسليت
image مناسبت ها
image جملات حکيمانه
image پايان نامه ها
image درباره شارا
image تماس با ما
Shara English
Public Relation
Social Media
Marketing
Events
Mobile
Content
Iran Pr
About Us - Contact US - Search
imageاستفاده از مطالب اين سايت با درج منبع مجاز است
تمام حقوق مادي و معنوي اين سايت متعلق به شارا است
info@shara.ir
خبر فوري: سخنرانان پانزدهمين کنفرانس بين المللي روابط عمومي ايران

شروط حسن عباسی برای مذاکره ایران با آمریکا: مسلمان شوند، حجاب را به رسمیت بشناسند، بساط اسراییل، ربا و سایت‌های پورن را جمع کنند| باید آمریکایی‎ها را شیعه دوازده‎امامی کنیم!+فیلم

"مسکو با تهران هماهنگ نیست"| در نشست ضدایرانی امارات چه گذشت؟

دستگیری دختر هنرپیشه و پسر خواننده در تهران + جزییات

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۱۰۳۰۵۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • سردار نقدی:‌آمریکا را باید با فعل ماضی صرف کنیم
 • معاون فرماندار شادگان: روابط عمومي ها نقش مهمي در رضايتمندي هاي عمومي در جامعه دارند
 • روابط عمومی ها نقش مهمی در رضایتمندی های عمومی در جامعه دارند
 • تقی‌زاده تا 15 آذر شهردار مشهد است
 • روابط عمومي تعاون روستايي خوزستان سرآمد تعاون روستايي هاي کشور
 • حرف و حدیث های رسانه ای بعد از پیروزی حناچی
 • روحانیون نظام آموزشی و بانکداری اسلامی را در جامعه ترسیم کنند
 • برگزاری اولین جلسه شورای روابط عمومی واطلاع رسانی بانک کشاورزی و شرکت های تابعه با حضور مدیر امور حوزه مدیریت
 • روحانیون نظام اجتماعی و بانکداری اسلامی را در جامعه ترسیم کنند
 • فراست: نویسنده باید زبان گویای جامعه باشد
 • برگزاری نشست دسترسی آزاد به اطلاعات در کنگره متخصصان علوم اطلاعات
 • جلسه نقد و بررسی «ماه را نشانه بگیر» در فرهنگسرای رسانه فراست: پژوهش دقیق، رمز موفقیت «ماه را نشانه بگیر» است
 • مبارزه ای نرم تر از سخت ، سخت تر از نرم/ جدال اسلحه با استدلال
 • انتشار نخستین کتاب تخصصی در حوزه روابط عمومی بین المللی
 • تشريح فعاليت هاي روابط عمومي تبليغات اسلامي البرز از ابتداي سال 97
 • تصاویری از ورزشگاه مدرن فولاد خوزستان
 • تاکید بر آشنایی با تهدیدهای سلامت زنان در هفتمین سمینار سلامت زنان/ زندگی مدرن یکی از عوامل خطرساز سلامت است
 • بررسي ارتقاء گستره فعاليت هاي روابط عمومي سازمان نظام مهندسي ساختمان استان يزد
 • انتخاب هيات رئيسه شوراي هماهنگي روابط عمومي هاي استان چهارمحال و بختياري
 • نشست هم‌انديشي مديران روابط عمومي حوزه ستادي وزارت آموزش و پرورش