خبرگزاري آريا - تهران- ايرنا- رييس فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس گفت: دولت لايحه درآمد پايدار را ارائه کرده و در ماده 9 ذکر شده که 50 درصد ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها ارائه شود.
image
به گزارش ايرنا از خانه ملت، مهرداد بائوج لاهوتي امروز- چهارشنبه- در نشست فراکسيون مديريت شهري مجلس که با حضور فرهاد دژپسند وزير امور اقتصاد و دارايي، سيدکامل تقوي نژاد رييس کل سازمان امور مالياتي کشور و رييس و اعضاي شوراي عالي استان ها برگزار شد، افزود: متاسفانه در برخي موارد عوارض، ماليات خطاب شده در حالي که در گذشته اين ماليات تجميع عوارض بوده است.
دولت لايحه درآمد پايدار را ارائه کرده و در ماده 9 ذکر شده که 50 درصد ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها ارائه شود. تقاضا داريم صدمه به ساير ارکان ماليات بر ارزش افزوده نزنيم، بهتر است ماليات بر ارزش افزوده را به لايحه درآمد پايدار منتقل کنيم.
وي با اشاره به اظهارات رييس سازمان امور مالياتي و همچنين سازمان برنامه و بودجه مبني بر اينکه ما در رابطه با ماليات وصول کننده خوبي هستيم اما ممکن است توزيع کننده خوبي نباشيم، بيان کرد: 50 درصد منابع درآمدي شهرداري ها از طريق ساخت و ساز است و امروزه ساخت و ساز کاهش پيدا کرده هر چند سالانه ساخت يک ميليون و 500 هزار واحد نياز واقعي کشور است اما آمار صدور پروانه هاي ساختماني کشور از 700 تا 800 هزار واحد تجاوز پيدا نکرده است.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه عوارض ماليات بر ارزش افزوده 20 درصد درآمد شهرداري ها است، اظهار داشت: تمامي کمک هاي دولت به شهرداري ها تنها 6 درصد است.
وي ادامه داد: عوارض نوسازي که درآمد پايدار شهرداري ها بوده 2 درصد و سرمايه گذاري 2 درصد و ساير منابع نيز 14 درصد است.
اين نماينده مردم در مجلس دهم، با توضيح ترکيب توزيع ماليات بر ارزش افزوده، بيان کرد: تهران 29 درصد، کلانشهرها 13 درصد، ساير مراکز استان ها 10 درصد، ساير شهرداري هاي کشور 32 درصد و دهياري ها نيز 16 درصد است.
رييس فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي، با يادآوري اينکه امروزه 75 درصد جمعيت کشور در شهرها زندگي مي کنند، خاطرنشان کرد: بايد به فکر حمايت از شهرداري ها باشيم؛ بالاترين سرانه درآمدي مربوط به مشهد و 3 ميليون و صد هزار تومان است رتبه دوم درآمدي نيز مربوط به شهرداري تهران با 2 ميليون و صد هزار تومان است، کلانشهرها يک ميليون و 200 و ساير شهرداري ها نيز 410 هزار تومان است متوسط شهرداري ها حدود 980 هزار تومان است و با اين سرانه ها شهرها را اداره کردن کاري بسيار دشوار است.
نماينده مردم لنگرود در مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه ما حلقه واسط ميان شهرداري ها و دولت هستيم، تصريح کرد: براساس ماده 168آيين نامه داخلي مجلس اگر قانون آزمايشي بخواهد دائمي شود بايد اصلاح شود اما ماليات بر ارزش افزوده را نمي توان اصلاح کرد بلکه قانوني جديد است؛ بهتر بود قانون را اصلاح نمي کرديد.
**ماليات بر ارزش افزوده به لايحه درآمد پايدار منتقل شود
وي يادآور شد: متاسفانه در برخي موارد عوارض ماليات خطاب شده در حالي که در گذشته اين ماليات تجميع عوارض بوده است. دولت لايحه درآمد پايدار را ارائه کرده و در ماده 9 ذکر شده که 50 درصد ماليات بر ارزش افزوده به شهرداري ها ارائه شود. تقاضا داريم صدمه به ساير ارکان ماليات بر ارزش افزوده نزنيم، بهتر است ماليات بر ارزش افزوده را به لايحه درآمد پايدار منتقل کنيم.
رييس فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: اختيار اخذ عوارض از شوراها و شهرداري ها گرفته شده بايد در قانون اصلاح شود؛ در قانون مديريت حمل ونقل بار مسافر تمامي مسئوليت هزينه درون شهري به شهرداري محول شده و از سويي در قانون پسماند از صفر تا صد مديريت پسماند به شهرداري ها واگذار شده از سويي در قانون ساماندهي ريلي حمل ونقل تمامي ريل شهرها به شهرداري ها محول شده است ما نگران شهرداري ها هستيم؛ جلساتي کارشناسي تخصصي برگزار خواهيم کرد.
ابوالفضل ابوترابي عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس با بيان اينکه 6 سال وقت گذاشتيم، 18 کشور دنيا را مطالعه کرديم و 100نفر محقق ما را در رابطه با نحوه اداره و سازماندهي کشورهاي مختلف را ياري کردند تا اين گسست اجتماعي موجود رخ ندهد، گفت: امروز وظيفه اصلي ما شده تامين توپ و تشک ورزشي، اصلاح سرويس بهداشتي خانه فلان روستا، پل، آسفالت و گاز و برق و از اصل مطلب که قانونگذار است افتاديم.
نماينده مردم نجف آباد، تيران و کرون در مجلس شوراي اسلامي، افزود: در دنيا امور محلي به مردم و امور ملي به پارلمان محول شده و به معناي واقعي دو مجلس دارند اما ما ضعف داريم؛ از سال 64 تاکنون مجلس به طور مداوم از دولت خواستار ارائه لايحه مديريت شهري به مجلس شده است اما متاسفانه مورد بي توجهي قرار گرفته است.
**90 درصد نمايندگان کار محلي انجام مي دهند
وي ادامه داد: 90 درصد نمايندگان کار محلي انجام مي دهند زيرا در آن راي است؛ شما انتقاد داريد که چرا مجلس حمايت نمي کند اين در حالي است که شما وظيفه خود را انجام نمي دهيد. طرح امروز در نوبت بررسي صحن قرار دارد نمايندگان بايد در جريان باشند و اگر اصل 85 در مورد طرح به کار گرفته نشود با توجه به نزديک شدن به ارائه بودجه 98 در اين دوره بررسي نخواهد شد در اين رابطه نياز است طرح را به صورت اصل 85 بررسي کنيم.
عضو کميسيون شوراها و امور داخلي کشور مجلس شوراي اسلامي، افزود: مواد 15 و 50 لايحه ماليات بر ارزش افزوده لايحه دولت است و ماليات پايدار هم لايحه دولت است؛ بهتر است در جلسه مشترکي تکليف عوارض و ماليات مشخص شود.
**نمايندگان به جاي پرداختن به مسائل خرد به موضوعات کلان بپردازند
مرتضي الويري رئيس شوراي عالي استان ها با بيان اينکه نمايندگان بايد به جاي پرداختن به مسائل خرد به موضوعات کلان بپردازند، گفت: مسائلي که کشور را دچار بحران کرده بسيار زياد است.
وي ادامه داد: بر اساس قانون برنامه پنج ساله و قانون برنامه بودجه بايد به شوراي عالي استان ها ارائه شود تا دولت کسب نظر کند در مورد پيش نويس اما متاسفانه تاکنون اين مهم اتفاق نيفتاده است ، براي طرح مديريت يکپارچه شهري ترکيبي از شوراي عالي استان ها تعيين کرديم که همکاري کنند و گلايه داريم از آنها که مسئوليتي را بر عهده گرفتند اما متاسفانه به اتمام نرسانند.
رئيس شوراي عالي استان ها بيان کرد: اگر نمايندگان موفق شوند طرح را به صورت اصل 85 بررسي کنند به نفع مديريت شهري خواهد بود و به دست کساني خواهد رسيد که به اين مقوله مسلط هستند؛ هر کمکي از دست ما بر مي آيد براي بررسي و تصويب اين طرح به کار مي بريم.
**لايحه ماليات بر ارزش افزوده بايد بازنگري شود
وي ادامه داد: دو موضوع درآمدي يعني لايحه ماليات بر ارزش افزوده و درآمدهاي پايدار در مجلس مطرح است؛ در جلسه نفسگيري که در کميسيون اقتصادي داشتيم و نمايندگان با ما همکاري کردند و قبول کردند که کميته اي سه جانبه متشکل از دولت، شوراي عالي استان ها و مجلس در مورد لايحه ماليات بر ارزش افزوده بازنگري کنند اما همزمان لايحه درآمدهاي پايدار به مجلس ارائه شد تقاضا کرديم به دليل اينکه اين لايحه از اهميت ويژه اي برخوردار بود بررسي آن مقدم بر ماليات بر ارزش افزوده قرار گيرد.
**لايحه ارزش افزوده 80 درصد درآمد شهرداري ها را هدف قرار داده است
رئيس شوراي عالي استان ها با بيان اينکه وزير اقتصاد در جريان درد و مشکل ما قرار نداشتند، گفت: مساله اصلي ما اين است که لايحه از طرف دولت ارائه شده که در آن مشکلاتي را براي شوراها و شهرداري ها ايجاد مي کند در واقع 80 درصد درآمد شهرداري ها را هدف قرار داده است در اين رابطه نياز است واژه ماليات حذف و عوارض جايگزين شود.
صديف بدري سخنگوي فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس در اين نشست با بيان اينکه اقداماتي که در مورد دغدغه شهرداري ها و شوراها بايد انجام شود مطابق قانون برنامه پنجم و ششم است، گفت: دولت مکلف به ارائه لايحه درآمد پايدار شهرداري ها و همچنين مديريت جامع و واحد شهري است اما متاسفانه در طول ساليان گذشته هيچ اقدام موثري از دولت نديديم.
نماينده مردم اردبيل، نير، نمين و سرعين در مجلس شوراي اسلامي، افزود: بر اين اساس با همکاري تعدادي از نمايندگان با همفکري کارشناساني از سازمان شهرداري ها طرحي به عنوان طرح درآمد پايدار شهري تهيه کرديم و خوشبختانه اين طرح به کميسسيون ويژه مشترک ارائه شد که تمامي مواد آن نهايي شد اما تنها موضوع ارزش افزوده باقي مانده است.
وي ادامه داد: در پي تدوين اين طرح دولت مجبور شد لايحه درآمد پايدار شهرداري ها را تهيه و تدوين و به مجلس ارائه کند اما متاسفانه بين کميسيون شوراها و مشترک درآمد پايدار شهرداري ها سرگردان است و ما به دنبال آن هستيم که به کميسيون مشترک يا ويژه ارائه شود که طرح و لايحه را تلفيق کنيم.
اين نماينده مردم در مجلس دهم افزود: لايحه نکات مثبت و منفي دارد، نکات مثبت آن است که سهم شهرداري ها از ماليات بر ارزش افزوده به نام عوارض 50 درصد است و دغدغه شورا ديده شده است.
بدري افزود: البته کالاهاي مشمول بر ارزش افزوده از عوارض منع کرده است بي شک اگر لايحه با طرح مجلس تلفيق شود دغدغه ها حل خواهد شد.
سخنگوي فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي، با بيان اينکه طرح جامع مديريت شهري نهايي شده و اگر در صحن بتوان چکش کاري آن را انجام داد مشکلات حل مي شود، گفت: شوراي عالي استان ها در مورد دغدغه ها به صورت قانوني مختار هستند لايحه و طرح ارائه دهند و از ظرفيت آنها استفاده کنيم.
وي با بيان اينکه ارتباط شوراي شهر با نمايندگان بايد افزايش يابد، بيان کرد: با نمايندگان به اين نتيجه رسيديم که کارکنان شهرداري ها مشمول قانون مديريت خدمات کشوري شوند تا دغدغه آنها حل شود.
سخنگوي فراکسيون مديريت شهري و روستايي مجلس شوراي اسلامي، افزود: از آقاي الويري انتظار مي رود لايحه اي در مورد امور اداري و استخدامي شهرداري ها با اخذ نظر از شوراي شهر و شهرداري هاي کشور تهيه و تدوين شود؛ اگر شما به فکر شهرداري ها نباشيد دولت هيچ وقت به فکر شهرداري ها نخواهد بود و مجلس نيز با توجه به دغدغه ها و گرفتاري هاي روزمره نتواند انتظارات شما را برآورد کند؛ مطالبات شهرداري ها داده نشده است در اين رابطه انتظار داريم مطالبات داده شود.
**شهرداري ها از انتقال بخشي از وظايف و مسئوليت هاي دولت استقبال کردند
سيدکامل تقوي نژاد معاون وزير و رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور در اين نشست با بيان اينکه نکات مطرح شده در اين نشست کليدي است، گفت: اينکه گفته مي شود دولت بخشي از وظايف و مسئوليت هاي خود را به شهرداري ها منتقل کرده امري بسيار درست و اساسي است، البته خود شهرداري ها تا حدودي استقبال کردند.
وي با يادآوري اينکه هفته اخير مطالعات مختصري را در ارتباط با مسائل شهرداري تهران داشتم، افزود: در اين رابطه به واقعيت هاي جديدي در مديريت شهري مانند عدم تناسب مسئوليت ها، وظايف، ماموريت و نامتقارن بودن ناعادلانه شهرداري ها و عدم تناسب ميان بودجه عمراني و جاري و همچنين در ارتباط با نحوه استفاده موثر از منابع و امکانات در شهرداري ها پي بردم.
تقوي نژاد ادامه داد: البته نظارت ها وجود دارد و شوراها ناظر اصلي بر هزينه کرد درست بودجه شهرداري ها هستند اما در دولت دستگاه هاي نظارتي قدرتمندي مانند وزارت اقتصاد و امور دارايي، سازمان برنامه و بودجه و مجلس وجود دارد و تلاش مي شود که بودجه دولت به درستي هزينه شود.
وي با يادآوري اينکه بيش از 90 درصد بودجه هاي دولت در رابطه با اعتبارات هزينه اي است، گفت: قرار بود دولت کوچک شود و تکاليفي نيز وجود دارد اما نتوانست اين کار را عملي کند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور ادامه داد: در ارتباط با ماليات بر ارزش افزوده اتفاقاتي افتاد؛ قانون ماليات بر ارزش افزوده به صورت آزمايشي به مدت 5 سال تصويب شد و در واقع اين ماليات نسبت به ساير ماليات ها جديدتر است يعني دوره 50 تا 60 ساله اي را در دنيا طي کرده است که در وهله اول در 2 تا 3 کشور اروپايي اجرايي و سپس به تمام کشورها تسري يافت.
تقوي نژاد با يادآوري اينکه ماليات بر ارزش افزوده در سه دسته کلي بيان مي شود، ادامه داد: اين ماليات يا بر کالاهاي خاص مانند سوخت و دخانيات و نوشيدني ها است که در همه جاي دنيا اين نرخ ها متفاوت است و در ايران نيز اين نرخ ها را داريم و با ساير نرخ هاي ماليات بر ارزش افزوده متفاوت است.
وي يادآور شد: دو کشور آمريکا و کانادا و همچنين هند، کامبوج و ويتنام ماليات در حلقه آخر را دريافت مي کنند؛ از حدود 160 کشور در مبادي ورودي کالا درصدي ماليات اخذ مي شود و در حلقه هاي مختلف از ارزش افزوده حاصله در يک حلقه نسبت به حلقه قبل مابه التفاوتي اخذ مي شود و اين مابه التفاوت براي فرد قبلي به عنوان اعتبار تلقي مي شود و در مجموع از فرد جديد تا مرحله دريافت کالا و يا خدمت دريافت کنند.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور افزود: برخي مطرح مي کنند که مالياتي که شما اخذ مي کنيد به توليد کننده فشار وارد مي کند اما اگر ماليات در حلقه آخر اخذ مي شد به محضي که يک فروشنده با هر نرخي کالا مي فروخت 9 درصد به قيمت تمام شده کالا اضافه مي شد و به مصرف کننده نهايي بار زيادي تحميل مي شد.
تقوي نژاد يادآور شد: اين مساله وجود دارد اگر حلقه هاي مياني در بخش واقعي اقتصاد کمک نکنند و در ارتباط با اطلاعات غير از بخش توليد همکاري کنند توليد آسيب مي بيند؛ دو بار اين موضوع از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد يکي در بحث ماليات آستان قدس بود و بار ديگر ابتداي اجراي اين قانون بود که هر دو بار از يک کلمه بسيار کارشناسانه و دقيقي استفاده کردند فرمودند که ماليات بر ارزش افزوده موجب شفافيت اطلاعات در کشور مي شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي تصريح کرد: بنابراين چون موجب شفافيت مي شود حلقه ها همديگر را تکميل و مبارزه بهتر با قاچاق، حمايت از توليدکننده و بخش هايي که از ماليات قرار مي کنند مورد شناسايي قرار مي گيرند بنابراين کساني که در ابتدا در اجراي اين قانون مقاومت کردند کساني هستند که از مردم ماليات دريافت مي کنند و از شفافيت در عملکرد ناراحت بودند.
وي ادامه داد: بر اساس اظهارنظر مسئولان دستگاه ها در خارج از کشور و سازمان هاي نظارتي تصور نمي کردند که در کمتر از 10سال از اجراي اين قانون ماليات و عوارض ما در بحث ارزش افزوده دقيقا با ماليات بر عملکرد برابر باشد.
**در سال جاري 113 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ کرديم
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه در سال جاري 113 هزار ميليارد تومان ماليات اخذ کرديم که حدود 50 هزار ميليارد ماليات بر ارزش افزوده و مابقي عملکرد است، گفت: همچنين نزديک به 20 هزار ميليارد تومان از شهرداري ها عوارض دريافت کرديم.
تقوي نژاد ادامه داد: براساس برآوردها در 7 ماهه امسال حدود 12 هزار ميليارد عوارض دريافت کرديم که خوشبختانه با تمامي مشکلات اقتصادي موجود عملکرد 7 ماهه ما نسبت به سال گذشته در بخش عواض 14 درصد رشد داشته است.
وي افزود: البته به ازاي عوارض ارائه شده بايد ساختار تعريف، پرسنل استخدام و فضاي اداري در اختيار مي گرفتند اما اين افتخار داريم که بدون اينکه يک ريال به شهرداري تحميل کنيم در خدمت شهرداري ها هستيم و تاکنون بيش از 90 هزار ميليارد تومان عوارض در اختيار شهرداري قرار داريم.
**بيش از 80 درصد درآمد شهرداري هاي کوچک از محل عوارضي است که نظام مالياتي کشور در اختيار آنها قرار مي دهد
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور با بيان اينکه بيش از 80 درصد درآمد شهرداري هاي کوچک از محل عوارضي است که نظام مالياتي کشور در اختيار آنها قرار مي دهد، گفت: حدود 25 تا 30 درصد بودجه شهرداري ها از محل عوارض است.
تقوي نژاد با يادآوري اينکه ما در کنار شما هستيم، ادامه داد: بايد توافقي را با هم داشته باشيم؛ بررسي لايحه ماليات بر ارزش افزوده در کميسيون اقتصادي در حال اتمام است؛ بخشي در مورد سامانه ها وجود دارد که به دنبال آن هستيم که آنها را از لايحه ماليات جدا و به صندوق منتقل کنيم اين موضوع 83 درصد راي آورد و مجلس همکاري مناسبي داشته است.
وي افزود: تمامي خريد و فروش ها در کشور در اين سامانه ثبت مي شود و طي دو سال آينده به صورت شفاف هيچ خريد و فروشي نداريم جز آنکه در سامانه مالياتي کشور ثبت شود؛ در لايحه ماليات ذکر شده بود که ماليات بر ارزش افزوده طلا 3 درصد شود که برخي مطرح کردند از اصل و ذات طلا ماليات اخذ نکنيد و از مابه التفاوت اخذ کنيد البته ما به شرطي قبول کرديم که در سامانه سازمان مالياتي خريد و فروش انجام شود.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور بيان کرد: حدود 60 درصد اطلاعات براي دسترسي به عوارض در اختيار ما هست و ما در حال تکميل آن هستيم.
رئيس کل سازمان امور مالياتي کشور يادآور شد: بهتر است مواد 9 تا 13 لايحه درآمد پايدار به لايحه ماليات بر ارزش افزوده انتقال يابد و سهم شهرداري ها از محل درآمد بر ارزش افزوده به 50 درصد افزايش يابد و همچنين واژه عوارض جايگزين ماليات شود.
سيام*3061*1535
انتهاي پيام /*

جهانگیری: بودجه دولت تبدیل به گوشت قربانی شده| پیام بودجه، پیام غیرعادی‌بودن شرایط است

ادای احترام اینستاگرامی نماینده سراوان به خودش +عکس

محمد باسط درازهی نماینده سراوان در مجلس +عکس

منبع: خبرگزاری آریا

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۱۶۲۰۲۴۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تغییر اکوسیستم کارآفرینی در کسب و کار استارت آپ ها
 • رشد ۱۰ درصدی مالیات بر ارزش افزوده/ نیمی از رقم مصوب وصول شد + جزئیات
 • امسال مردم چقدر مالیات ارزش افزوده دادند؟
 • رشد27درصدی مالیات‌های غیرمستقیم
 • رشد ۲۷ درصدی مالیات‌های غیرمستقیم/ سهم مالیات‌های مستقیم به ۴۴ درصد رسید
 • مردم امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده دادند
 • اراک| اختصاص درصدی از مالیات بر ارزش ‌افزوده برای تجهیز آزمایشگاه‌های دانشگاهی ضروری است
 • مردم ۷ ماهه امسال ۱۶ هزار میلیارد تومان مالیات ارزش افزوده دادند
 • بخش خصوصی بیشتر از بخش عمومی مالیات حقوق داد
 • شکری: لایحه مالیات بر ارزش افزوده هفته آینده بررسی خواهد شد
 • کارگاه‌های طلاسازی قربانی نوسانات بازار طلا
 • بررسی لایحه مالیات بر ارزش افزوده در مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران
 • ارزش ۲۲ میلیارد دلاری محصولات پتروشیمی/ سهم ۶ دهم درصد ایران از بازارهای جهانی
 • دخل و خرج خانوار‌ها در سال ۹۶ چگونه بود؟
 • درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان/ هزینه‌ها 14 درصد رشد کرد
 • رشد 14درصدی درآمد ماهیانه خانوار روستایی
 • رشد ۱۵.۶ درصدی درآمد ماهیانه خانوار شهری/۱۴.۱درصد رشد برای خانوار روستایی
 • متوسط درآمد سالانه‌ خانوار شهری، حدود ٣٧ میلیون تومان/رشد ۱۵.۷ درصدی هزینه ها
 • آمار هزینه‌ها و درآمد یک خانوار شهری و روستایی در سال گذشته
 • درآمد ماهیانه روستائیان۱میلیون و۶۸۰هزار تومان شد