در فرآیند قابل آشامیدن ساختن آب، مراحل مختلفی وجود دارد که آب آلوده باید از آن عبور داده شود تا به آب سالم تبدیل شود. آب‌های زیر زمینی در مقایسه با آب‌های سطحی که آلوده‌تر و کدر ترند، آلودگی کمتری دارند و با مقادیر کمی کلر تصفیه می‌شوند. اما آب‌های سطحی به مراحل و فرایند‌های پچیده‌تری نیاز دارند.

مراحل تصفیه آب در تصفیه خانه به صورت زیر است:

۱.
آبگیر

در این مرحله آب از منبع آلوده برداشت شده و به تصفیه خانه انتقال داده می‌شود. در مسیر آبگیر فیلتر‌هایی برای گیر انداختن مواد معلق در آب وجود دارد که در این مرحله آب تا حدودی پاکسازی می‌شود. این عمل برای آب‌های زیرزمینی هم انجام می‌شود.

۲. آشغالگیر
برای افزایش کیفیت آب در مراحل بعدی، ذرات معلق بیشتری در این مرحله از آب گرفته می‌شود. با این کار می‌توانیم از ایجاد انسداد و عملکرد نامطلوب در تصفیه خانه جلوگیری کنیم. آشغال‌ها با توجه به سایز و اندازه در آشغال گیر‌های مختلفی قرار می‌گیرند؛ آشغالگیر‌ها در سایز‌های مختلفی وجود دارند: ریز، متوسط و درشت. آشغالگیر‌های درشت‌تر جلوتر از آشغالگیر‌های ریزتر قرار می‌گیرند.

۳. تصفیۀ شیمیایی مقدماتی
انواع جلبک‌ها و گیاهان آبزی در این نوع آب‌ها وجود دارند که به سرعت تکثیر می‌شوند و باعث آلوده شدن و تغییر رنگ، بو و مزه در تمام آب‌های موجود در تصفیه خانه می‌شوند. برای از بین بردن آن‌ها از تصفیه شیمیایی مقدماتی که شامل روش‌های فیزیکی، بیولوژیکی و شیمیایی است، استفاده می‌شود.

۴. ته نشینی مقدماتی
در این مرحله، آب در استخر‌های به عمق معمولا ۳ تا ۵ متر قرار میگیرد تا ذرات معلق موجود در آب مثل سنگ ریزه ها، شن و ماسه‌ها در کف ته نشین شود. سرعت انجام این مرحله بسته به اندازه و میزان ذرات معلق و حتی دمای آب، متغیر است.

۵. توری‌های آب‌های سطحی
برای تصفیه آب‌های سطحی از توری‌هایی با سوراخ‌های بسیار ریز (حدودا ۳۰ میکرومتر) استفاده می‌شود. این توری‌ها دارای واحد شستشو هستند که همزمان با وارد کردن موارد میکروب زدا از گرفتگی توری جلوگیری می‌کنند.

۶. هوادهی
برای خارج سازی گاز‌های آلوده و افزودن اکسیژن بیشتر به آب، از این روش استفاده می‌شود. هوادهی به دو صورت است: فرستادن و پمپاژ آب به هوا و دیگری دمیدن هوا به آب. معمولا از این روش‌ها برای آب‌های زیر زمینی که با هوا در تماس نبوده اند و اکسیژن کافی ندارند مورد استفاده قرار می‌گیرد.

۷. انعقاد و لخته سازی
در این مرحله مواد منعقد کننده، موادی که باعث می‌شوند نیروی دافعه بین ذرات معلق از بین برود و به یکدیگر بچسبند و منعقد شوند، به آب اضافه می‌شود. در نتیجه اندازه و وزن و چگالی مواد زیاد شده و به آسانی ته نشین می‌شوند؛ بنابراین ذرات ریزی که در مراحل قبلی از آب جدا نشده اند، در اثر عمل انعقاد به راحتی ته نشین می‌شوند.

۸. کاهش سختی آب
کاهش سختی آب یا به اصطلاح نرم کردن آب، با توجه به میزان سختی آب؛ یا توسط مصرف کننده انجام می‌شود و یا در تصفیه خانه صورت می‌گیرد. نرم کننده‌های خانگی دارای یک سری مبادله گر یونی هستند که برای نرم کردن آب‌های با سختی پایین به کار می‌روند، ولی آب‌هایی که درجه سختی بالایی دارند در تصفیه خانه‌ها با ته نشین شدن شیمیایی و تبادل کننده‌های یونی، نرم می‌شوند.

۹. ذﺧﯿﺮه ﺳﺎزی
آﺧﺮﯾﻦ واﺣﺪ ﻣﻮﺟﻮد در ﻫﺮ ﺗﺼﻔﯿﻪ ﺧﺎﻧﻪ واﺣﺪ ذﺧﯿﺮهﺳﺎزی است ﮐﻪ ﭘﺲ از آن آب ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﺷﺪه و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی اﻧﺘﻘﺎل آب ﺑﻪ دﺳﺖ ﻣﺼﺮف کنندگان می‌رسد. اﻧﺠﺎم دادن مرحله ضد عفونی کردن، راﺑﻄﻪی ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎ ﺳﻼﻣﺖ ﺟﺎﻣﻌﻪ دارد و ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاری در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﯿﻢ ﺑﺎﻋﺚ ﮐﺎﻫﺶ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی درﻣﺎﻧﯽ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.   منبع:ستاره

منبع: پارسینه

خبر بعدی:

ابرهایی که بر کویر نمی‌بارند، زمینی که خشک است

خشکسالی جدی ترین معضل فیزیکی برای کشاورزی در همه جای دنیا است. بارورسازی ابرها می‌تواند این معضل را تا حدودی برطرف کند اما نمی‌تواند کاملا آن را برطرف کند.

به گزارش ایسنا، خشکسالی یا به عبارتی دوره امتداد خشکی می‌تواند از چند ماه تا چند سال باشد.

در واقع از نظرگاه علمی عبارت دقیق‌تر و مناسب‌تر به جای خشکسالی، دوره کم‌آبی است. به‌طور کلی، دوره کم‌آبی دوره ممتدی است که طی آن یک منطقه با کمبود در منابع و ذخیره آبی مواجه است.

خشکسالی می‌تواند باعث عدم توازن در میزان آب و در نتیجه آن کمبود آب، نابودی گیاهان، کم شدن شدّت جریان آب برای نیروگاه‌های برق‌آبی، کاهش عمق آب‌های سطحی و خاک مرطوب شود.

خشکسالی جدی ترین معضل فیزیکی برای کشاورزی در همه جای دنیا است و این معضل در خراسان جنوبی که عمده شغل مردم آن کشاورزی است، معضلی به اندازه تمام رنج‌های زندگی این کشاورزان است.

برای مقابله با این پدیده بارور کردن ابرها می‌تواند روشی مؤثر باشد اما کوتاه‌مدت است.

بر اساس گفته کارشناس بارورسازی ابرها در افزایش 15 تا 20 درصدی بارندگی‌ها تاثیرگذار است اما این امر به تنهایی مشکلات آب در استان را حل نمی‌کند.

بارندگی‌های زیر خط نرمال

علیرضا خندان رو، مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی به ایسنا گفت: با خشکسالی‌های پیاپی و 18 ساله در استان مواجه هستیم و به شاخص‌های زیر درصد نرمال رسیدیم.

وی اظهار کرد: میانگین بارندگی‌های استان از ابتدای سال زراعی جاری تاکنون 20 میلی متر بوده است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی با بیان اینکه بارندگی‌ها در استان نسبت به سال گذشته 19 میلی متر افزایش داشته است، گفت: اما این بارندگی‌ها نسبت به بلند مدت 27 درصد کاهش داشته است.

خندان رو با بیان اینکه 100 درصد مساحت خراسان جنوبی در دوره‌ای 10 ساله تحت تاثیر خشکسالی قرار دارد، افزود: تا پایان آذرماه امسال 13 درصد از مساحت استان خشکسالی متوسط، 75 درصد خشکسالی شدید و 12 درصد خشکسالی بسیار شدید داشته است.

مدیرکل هواشناسی خراسان جنوبی ادامه داد: خشکسالی‌ها در استان تاثیر خود را بر کاهش آب‌های زیرزمینی و خالی شدن روستاها از سکنه‌ و حاشیه نشینی شهرها گذاشته و بیشتر قنوات نیز خشک شده است.

خندان رو با اشاره به وضعیت بارندگی در استان طی ماه‌های دی، بهمن و اسفند، خاطرنشان کرد: بارندگی‌های دی ماه در برخی از نقاط استان نرمال و برخی مناطق زیر نرمال، در بهمن‌ماه وضعیت بارندگی استان نرمال و در اسفندماه نیز بارندگی در برخی نقاط نرمال و برخی از نقاط دیگر زیر نرمال است.

وی یادآور شد: خشکسالی در استان از نوع متوسط به بالا است لذا لازم است مردم، مصرف آب و مدیریت مصرف را مدنظر داشته باشند.

افتتاح تصفیه خانه بیرجند

حسین امامی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی نیز به ایسنا گفت: به زودی تصفیه خانه بیرجند با ظرفیت کامل وارد مدار می‌شود و امیدواریم از سال آینده این تصفیه خانه به بخش خصوصی واگذار شود.

وی اظهار کرد: با توجه به ظرفیت آبی در استان از انتهای سال 92 تاکنون مجوز حفر چاه کشاورزی داده نشده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه تنها برای حفر چاه‌های صنعتی، خدماتی، مرغداری و دامپروری مجوز می‌دهیم، گفت: در حال حاضر هیچ چاه جدیدی در استان حفر نمی‌شود و منابع آب موجود را مدیریت می‌کنیم.

امامی افزود: با توجه به مصوبه شورای عالی آب و کارگروه حفاظت آب استان تا پایان برنامه ششم توسعه کسری مخزن آب صفر می‌شود و سفره‌های زیر زمینی به تعادل می‌رسد.

وب با بیان اینکه تا پایان برنامه 20 ساله تمام اضافه برداشت‌ها را جبران می‌کنیم، تصریح کرد: بحث انتقال آب از دریای عمان به استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان رضوی و خراسان جنوبی در مجلس و دولت مطرح و تایید شده است.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای خراسان جنوبی با بیان اینکه انتقال آب به این سه استان زمان بر است، ادامه داد: برای انتقال آب به سه استان در فاز اول نیاز به اعتباری بالغ بر 30 تا 40 هزار میلیارد تومان است.

امامی با اشاره به تصفیه خانه آب بیرجند، خاطرنشان کرد: با همراهی نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی و استاندار مبلغ 5 میلیارد تومان از محل ماده 10 و 12 مدیریت بحران برای تصفیه خانه آب بیرجند در سال جاری اعتبار گرفتیم اما هنوز تخصیص پیدا نکرده است.

وی با بیان اینکه برای تصفیه خانه آب بیرجند 15 تا 20 میلیارد تومان سرمایه گذاری صورت می‌گیرد، یادآور شد: تا اواسط بهمن ماه امسال مسأله تصفیه خانه حل خواهد شد.

خسارت به باغات کشاورزی

رضا یزدان مهر، رییس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی خراسان جنوبی نیز به ایسنا گفت: در سال زراعی اخیر خسارت خشکسالی با باغات و مزارع کشاورزان استان مبلغ 480 میلیارد تومان بوده است.

وی اظهار کرد: با توجه به سیلاب ابتدای سال 97 و بر اساس مصوبه دولت مبلغ 100 میلیارد تومان تسهیلات از طریق بانک کشاورزی و بانک ملی بین متقاضیان توزیع می‌شود.

رییس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه تسهیلات سیل با سود 5 درصد و بازه زمانی 10 ساله است، افزود: همچنین برای خسارت‌های خشکسالی طی دو سال اخیر در استان نیز مبلغ 100 میلیارد تومان تسهیلات برای کشاورزان مصوب و پرداخت شده است.

یزدان مهر تصریح کرد: 33 هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی استان از تسهیلات خشکسالی با بهره 5 درصد و بازپرداخت 10 ساله برخوردار شدند.

وی خاطرنشان کرد: تاکنون از محل اعتبارات تملک دارایی در سال جاری مبلغ 2 میلیارد تومان و از محل اعتبارات ماده 10 و 12 مدیریت بحران مبلغ 100 میلیارد تومان به استان کمک شده است.

رییس اداره مدیریت بحران جهاد کشاورزی خراسان جنوبی با بیان اینکه در سال زراعی اخیر خسارت خشکسالی با باغات و مزارع کشاورزان استان مبلغ 480 میلیارد تومان بوده است، اظهار کرد: در حال حاضر تعداد 6250 قنات در خراسان جنوبی وجود دارد که آبدهی 32 تا 36 درصد از این قنوات کاهش یافته است.

یزدان مهر یادآور شد: آبیاری تحت فشار، تجهیز اراضی، افزایش کارایی و بهره‌وری زمین، بهروری انتقال آب در مزرعه، بارورسازی ابرها و حفر چاه‌های عمیق از جمله اقدامات دولت برای مبارزه با خشکسالی است.

انتهای پیام

خبرنگار: زهرا حمیدی

دبیر: مرجان طاوسی

ماجرای هاله نور احمدی‌نژاد چه بود؟ آیا محسن رضایی مالبرو وارد می‎کرد؟ سلطان قیر و شکر چه کسانی هستند؟ پرونده فساد 3 هزارمیلیاردی و بابک زنجانی چگونه افشا شد؟

تجمع مردم در اعتراض به خودروسازان+فیلم

اقدام تحسین برانگیز جوانان تبریزی پس از بی‌حرمتی به دو دختر در پارک ائل گلی +عکس

کلیدواژه: علم و دانش دانستنی های علمی تصفیه آب تصفیه خانه

منبع این خبر، وبسایت www.parsine.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۵۶۷۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تهران| بوی نامطبوع فاضلاب بادامک با تکمیل تصفیه‌خانه فاضلاب شهرقدس مهار می‌شود
 • 30 میلیارد ریال برای تکمیل فاز دوم تصفیه خانه سقز اختصاص یافت
 • اجرای ۱۱۸ طرح ملی آبرسانی در کشور
 • اجرای ۱۱۸ طرح ملی آبرسانی در ایران
 • براي رفع معضل فاضلاب بادامک بايد تصفيه خانه شهر قدس تکميل شود
 • تجهیز تصفیه خانه آب سقز به فناوری نوین
 • واحدهای آلاینده شهرک صنعتی چرمشهر اخطار گرفتند
 • آب مناطقی از آبادان قطع شد
 • صنعت آب و فاضلاب در گذر 40 سال تاریخ انقلاب
 • اجرای کامل معاینه فنی تنها ۱.۵ درصد ذرات معلق را کاهش می‌دهد
 • مطالبات معارضین سدتنگ سرخ پرداخت شود/جلوگیری از تعطیلی پروژه تصفیه‌خانه شهر یاسوج
 • ۲۹ تصفیه خانه تا پایان سال در کشور به بهره برداری می‌رسد
 • ۵ نکته کلیدی از تقابل ملی‌پوشان کشورمان با عمان؛ از رکورد ضعیف ایران در مراحل حذفی تا رکورد آزمون در مرحله گروهی
 • افتتاح ۴۰ واحد تصفیه‌خانه آب و فاضلاب
 • در خوزستان آب، هست اما ...
 • ۴۰ تصفیه‌خانه آب و فاضلاب افتتاح می‌شود
 • تصفیه پساب واحدهای تولید الکل در شهرک صنعتی اراک به راحتی امکان‌پذیر نیست
 • 40 واحد تصفیه‌خانه آب و فاضلاب افتتاح می‌شود
 • راه اندازی دو نیروگاه خورشیدی و یک نیروگاه برقابی در تصفیه خانه آب قم/نیروگاه خورشیدی قم پیشرفت ۹۵ درصدی دارد