تهران-ایرنا- معاون برنامه‌ریزی، توسعه شهری و امور شورای شهردار تهران گفت: لایحه پیشنهادی برنامه سوم توسعه شهرداری پایتخت از امروز -یکشنبه- در دستور کار جلسه علنی شورای اسلامی شهر قرار می‌گیرد.

سکینه اشرفی روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگار ایرنا در این باره اظهارداشت: لایحه بازآرایی شده برنامه سوم شهر تهران که 20 آذرماه توسط پیروز حناچی، شهردار تهران، به شورای شهر ارائه شده بود، 18 دی‌ماه به تائید کمیسیون تلفیق شورای اسلامی شهر تهران رسید و از امروز رسیدگی به این لایحه در صحن علنی شورای شهر آغاز خواهد شد.


وی به برخی تغییرات در لایحه بازآرایی شده برنامه سوم نسبت به متن اولیه این لایحه اشاره کرد و افزود: مهمترین تغییرات ویراست دوم لایحه برنامه سوم مبتنی بر هم‌راستا کردن مواد برنامه با چشم‌انداز و اهداف راهبردی طرح جامع شهر تهران به عنوان سند چشم‌انداز و تطبیق مواد و احکام برنامه با قوانین و مقررات کشور در حوزه مدیریت شهری است.
اشرفی با تاکید بر اینکه تغییرات برنامه در راستای رفع مغایرت‌ها و ارتقای هماهنگی و هم‌افزایی در احکام آن صورت گرفته است ادامه داد: در این جهت، ماتریس وظایف دستگاه‌های اجرایی در جهت شفاف‌سازی و تعیین سطح مداخله و اختیارات دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور در حوزه مدیریت شهری ترسیم شد.
وی اضافه کرد: ترسیم این ماتریس بر این اساس بود که پیچیدگی و چندبعدی بودن فعالیت‌های حوزه مدیریت شهری، صرفاً از طریق درگیر شدن شهرداری تهران به‌تنهایی امکان‌پذیر نیست و نیاز به مسئولیت‌پذیری دستگاه‌های اجرایی مرتبط و هماهنگی بیشتر با مدیریت شهری است.
معاون شهردار تهران به تلاش‌های صورت گرفته برای تدوین و نهایی‌شدن این لایحه اشاره کرد و گفت: در یک ماه گذشته تلاش همکاران معاونت‌های تخصصی شهرداری تهران به همراه مشاوران و کارشناسان کمیسیون‌های تخصصی شورای اسلامی شهر تهران در حالی پیرامون این لایحه انجام شد که امیدواریم به پشتوانه این سرمایه اجتماعی، گام‌های اجرایی مهمی را برای رفع مشکلات جدی و مزمن کلان‌شهر تهران در راستای تحقق این برنامه داشته باشیم.
تهرام/9353 / 1539

منبع: ایرنا

خبر بعدی:

تصویب راه‌اندازی سامانه ثبت اطلاعات تصادف در شهر تا پایان سال ۹۸

اعضای شورای شهر تهران در ادامه بررسی مواد لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران به تصویب تبصره ماده ۵۴ رای دادند که بر اساس آن شهرداری تهران موظف شد سامانه ثبت آمار و اطلاعات تصادف در شهر را تا پایان سال ۹۸ راه‌اندازی کند. ۲۵ دی ۱۳۹۷ - ۱۶:۳۹ اجتماعی تهران نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم، در جریان نوبت عصر یکصد و پانزدهمین جلسه شورای شهر تهران، ادامه بررسی مواد لایحه برنامه 5 ساله سوم توسعه شهر تهران در دستور کار اعضای شورای شهر تهران قرار گرفت.

در همین راستا، ابتدا اعضای شورای شهر تهران ماده (53) را مورد بررسی قرار دادند.

در این ماده شــهرداری موظف اســت به منظور توســعه و ارتقا بهر‌ه‌وری و یکپارچگی حمل و نقل همگانی اقدامات ذیل را انجام دهد:
1 . تکمیل و توسعه ساماندهی‌های ریلی با تأکید بر ارتقاء بهرهوری سامانه‌های ریلی موجود و در دست احداث از طریق افزایش تعداد ناوگان قطار شهری، کاهش سرفاصله زمانی به خصوص در ساعات اوج سفر و رفع نواقص بهره‌برداری مطلوب از خطوط موجود مانند ایســتگاه‌های میان تونلی هواکش‌ها و تکمیل ورودی‌ها، دسترسـی‌ها و آسانسورها و دسترس پذیرکردن شهر برای معلولان و سالمندان
2 . تکمیل و اصلاح خطوط اتوبوس تندرو در شهر براساس نتایج مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک
3 . بازطراحی شــبکه تغذیه کننده در سطوح مختلف سیستم‌های حمل و نقل همگانی تا پایان ســال دوم برنامه به منظور اعمال مدیریت هماهنگ LRT و BRT انبوه‌بــر ریلی
و یکپارچه در سیســتم حمل و نقل همگانی و نیمه‌همگانی (قطار شهری، اتوبوسرانی و اتوبوس‌های تندرو و تاکسیرانی).

در نهایت اعضای شورای شهر تهران با 19 رای به این ماده رای دادند.

سپس اعضای شورای شهر تهران به بررسی ماده 54 پرداختند که پس از اظهارات موافقان و مخالفان این ماده با 16 رای به تصویب رسید.

متن این ماده واحده عبارت است از: شهرداری موظف است به منظور مدیریت عرضه و تقاضای سفر و ساماندهی حمل و نقل بار و مسافر اقدامات زیر را انجام دهد:
1 . نسبت به بهنگام‌سازی مطالعات جامع حمل و نقل و ارائه طرح جامع حمل و نقل کلان شــهر تهران طی ســال اول برنامه اقدام نماید و نتایــج آن را به تصویب مراجع ذیصلاح
برساند. همچنین برنامه‌ریزی به منظور پایش مستمر اجرا و نتایج طرح جامع مصوب را در دستور کار قرار دهد:
تبصره1: با ملحوظ قرار دادن طرح مذکور به عنوان ســند فرادســت اصلی، شهرداری موظف است مفاد برنامه پنج ساله سوم شهرداری در حوزه حمل ونقل و ترافیک را طی سه ماه پس از ابلاغ طرح جامع حمل و نقل و ترافیک شهر، بازنگری و جهت تصویب به شورا ارائه نماید:
تبصره 2: بازنگری طرح‌های جامع، جامع حمل و نقل و ترافیک و تفصیلی شهر با رویکرد طی دو سال اول برنامه؛  توسعه شهری مبتنی بر حمل و نقل همگانی TOD طی دو سال برنامه
تبصره 3: احداث خیابان کامل هر منطقه سالانه یک خیابان، شریانی یا جمع کننده تا پایان برنامه
تبصره 4: تهیه نقشــه زون‌های حمل و نقلی شهر توسط سیستم‌های مترو TOD به شعاع حداکثر 600 متر در نیمه اول سال اول برنامه به طوریکه کل شهر را پوشش دهد.
2. الزام صدور پروانه ســاختمانی کاربری‌های خاص (بزرگ‌مقیاس تجاری، خدماتی فرهنگی) دارای اثرات عمده ترافیکی به انجام مطالعات عارضه سنجی ترافیکی و تصویب آن در کمیته پیگیری و پیاده سازی TOD در شهر
3 . اجرای سیاست های مدیریت تقاضای سفر بر اساس خروجی‌های مطالعات بازنگری طرح جامع حمل و نقل و ترافیک؛
4 . تهیه لایحه تمرکز اختیارات در شهرداری و مدیریت یکپارچه حمل و نقل در پایتخت و ارائه به شورا جهت تصویب طی دو سال اول برنامه؛
تبصره: تا زمان تصویب و اجرای‌سازی لایحه مذکور، نسبت به پیگیری اجرای طرح‌های متفاوت‌سازی ساعات آغاز و پایان کار ادارات، نهادها، سازمان‌ها، در راستای توزیع زمان اوج سفر در شهر از مراجع ذیصلاح اقدام نماید
5 . تدوین لوایح نظام قیمت‌گذاری اســتفاده از زیرســاخت‌های شهری (شبکه معابر و پارکینگ) و وضع عوارض برای کاهش مخاطرات محیط‌زیستی، ایمنی و کاهش ظرفیت زیرساخت‌های حمل و نقل در جریان ترافیک شامل تردد خودروی دودزا، توقف غیرمجاز سدمعبر، پارک دوبله، توقف در حریم تقاطع، توقف در پیاده رو به منظور مدیریت تقاضای سفر و ارائه به شورا جهت تصویب در سال اول برنامه؛
6 . به منظور مدیریت و ساماندهی فضای پارک و پارکینگ در شهر نسبت به انجام مطالعات نحوه شماره‌گذاری خودروهای پلاک تهران و تهیه لایحه مربوطه و ارائه آن به شورا جهت
تصویب طی سال اول برنامه اقدام نماید
تبصره1: نســبت به شناســایی، کدگذاری و شناســنامه‌دار نمودن کلیه پارکینگ‌ها و محل‌های پارک دائمی شهر اعم از خصوصی، عمومی و حاشیه معابر طی سه سال اول برنامه اقدام نماید
تبصره 2: تدوین دستورالعمل ساخت و بهره‌برداری از پارکینگ‌های شهر به نحوی که با تصویب کمیته‌ای که به این منظور در معاونت مکان‌یابی و ســاخت پارکینگ‌ها صرفا حمل و نقل و ترافیک تشکیل می‌گردد، امکان پذیر باشد
7 . ارائه لایحه تشــکیل سازمان بار و کالا و اساسنامه مربوطه به شورا در سال اول برنامه به منظور مدیریت توزیع و جابجایی بار و تدوین ساز و کار نظارتی براساس فنآوری‌های پیشرفته و به روز دنیا به نحوی که تا پایان برنامه بتواند مدیریت، کنترل و نظارت بر عملکرد بار و کالا در شهر را انسجام‌بخشی نماید؛
8 . ایجاد تمهیدات قانونی لازم به منظور مدیریت زمانی و مکانی تردد خودروهای باربری اساس نوع و وزن بار و میزان آلایندگی آن در شهر در دو سال نخست برنامه و انتقال تردد خودروهای توزیع کالا به ساعات غیر اوج ترافیک و هدایت حمل بار بین شهری به رینگ خارجی معابر شهر
9، . تدوین آیین‌نامه و راه‌اندازی ســامانه‌های متمرکز جهت اعطای مجوز، ســاماندهی مدیریت یکپارچه، نظارت بر عملکرد و تمرکز مشاغل و اصناف مرتبط با امور حمل و نقل بار و مسافر شامل اتحادیه ها و صنوف شرکت‌های پخش و توزیع کالا، شرکت‌های اینترنتی و آژانس‌های حمل بار و مسافر با حفظ رقابت‌پذیری بخش خصوصی
10. به منظور ارتقاء و بهبود سطح نظارت و اعمال مقررات راهنمایی و رانندگی، افزایش ایمنی سفر و ایمنی عابران پیاده، کاهش تصادفات و کاهش تأخیر در تردد شهروندان و در راستای اجرای قانون الحاق قانون 3 تبصره به بند 21 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسالمی ایران و آئین‌نامه مربوطه، به منظور تحقق کامل سیاست‌ها و برنامه‌های امور حمل و نقل و ترافیک شهری و ارائه اطلاعات بانک خودرویی، نسبت به تامین بودجه و امکانات مورد نیاز پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ اعم از تجهیزات، تاسیسات و اماکن راهنمایی و رانندگی (به استثنای حقوق و مزایای پرسنل و تجهیزات مخابراتی و سلاح و مهمات) اقدام نماید
تبصره 1: راه اندازی "سامانه ثبت آمار و تحلیل اطالعات تصادفات در شهر" تا پایان سال اول برنامه با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی شــهر تهران، سازمان پزشکی قانونی کشــور و سایر سازمان‌های مرتبط، به منظور شناسایی و اصلاح نقاط حادثه خیز شبکه معابر شهر
تبصره 2: ارائه بانک اطلاعات خودرویی توسط پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ و پردازش آمار و اطلاعات تصادفات به منظور برنامه‌ریزی و کاهش تصادفات درون شهری فوتی و جرحی با همکاری شهرداری؛
تبصره 3: تخصیص ردیف‌های اعتباری این ماده در بودجه های سالیانه شهرداری منوط به ارائه برنامه عملیاتی از ســوی پلیس راهنمایــی و رانندگی تهران بزرگ برای کاهش تصادفات، تلفــات جانی و مالی، کاهش آلودگی هوا و صــدا، اعمال قانون درخصوص خودروهــای فاقد معاینه فنی، روانســازی جریــان ترافیک پس از تأییــد حوزه معاونت حمل و نقل و ترافیک می‌باشد؛

ماده (55) از دیگر موادی بود که اعضای شورای شهر تهران آن را بررسی کردند.

در این ماده آمده است: شهرداری موظف است با همکاری پلیس راهنمایی و رانندگی تهران بزرگ برنامه اجرایئ ســاماندهی موتورسیکلت‌های شــهر را با هدف کاهش آلودگی و انتظام بخشی اجرا کند:
1 . هویت‌بخشــی، شناسایی و شناسنامه‌دار کردن موتورســواران شامل الزام به نصب پلاک جلو و سایر موارد مرتبط
2 . اعمال سیاســت‌های تشــویقی جهت بهبود و استانداردســازی ناوگان با اقداماتی نظیر پرداخــت یارانــه ســود تســهیلات و کمــک بلاعــوض جهــت کمک بــه تبدیل موتورســیکلت‌های کاربراتوری به انژکتوری، جایگزینی موتورســیکلت‌های بنزینی با موتورهای برقی؛
3 .مدیریــت تقاضای اســتفاده از موتورســیکلت از طریق اعمال سیاســت‌هایی مانند شیوه‌های بهینه توزیع بار و وضع محدودیت زمانی و مکانی تردد برای موتورسیکلت‌ها و سایر راهکارهای ساماندهی تردد موتورسیکلت‌سواران.

اعضای شورای شهر تهران با 16 رای این ماده واحده را تصویب کردند.

به گزارش تسنیم، در پایان جلسه امروز نیز اعضای شورای شهر تهران نیز در نهایت ماده 56 را مورد بررسی قرار دادند که در این ماده شهرداری تهران موظف است به منظور توسعه و ارتقاء سامانه‌ها و زیرساخت‌های هوشمند حمل و نقل ITS اقدامات زیر را انجام دهد:
1 . توسعه زیرساخت‌ها و سامانه‌های هوشمند حمل و نقل و ترافیک؛
2 . مدیریت، کنترل، تجمیع و بازیابی داده‌های ترافیکی و توسعه زیرساخت سیستم‌های هوشــمند در جهت ارتقاء، توســعه و بهبود کیفیت و عملکرد سامانه‌ها به لحاظ کمی و کیفی و مدیریت و یکپارچه سازی اطلاعات ترافیکی جهت ارتقاء بهره‌وری سامانه‌های حمل و نقل غیرریلی
تبصره: به منظور یکپارچه ســازی خدمات حمل و نقل و اجرای سیاســت‌های تشویقی استفاده از حمل و نقل همگانی نسبت به صدور کارت شهروندی اشتراکی و یا به‌کارگیری ســایر روش‌های پرداخت الکترونیکی نوین اقدام نماید، به نحوی که شهروندان از این طریق بتوانند از همه خدمات حمل و نقل همگانی یا اشتراکی (اتوبوس، مترو، تاکسی پارکومتر، دوچرخه و ســایر خدمات حمل و نقلی) اســتفاده نمایند. انجام کار از طریق مناقصه عمومی انجام پذیرد.

در نهایت اعضای شورای شهر تهران با 16 رای به این ماده رای مثبت دادند.

به گزارش تسنیم، محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران، در پایان جلسه امروز اظهار کرد: با توجه به باقی ماندن سایر مواد لایحه برنامه 5 ساله سوم شهر تهران، جلسه فوق‌العاده‌ای (یکصدوشانزدهمین جلسه شورای شهر تهران) فردا در دو نوبت صبح و عصر برگزار خواهد شد.

تدابیر شهرداری تهران برای حمایت از آتش‌نشانان در بودجه 98

انتهای پیام/

R1491/P/S2,25/CT11 واژه های کاربردی مرتبط شهرداری تهران

ماجرای ازدواج مجدد همسر شهید حججی+عکس

رئیس بنیاد مستضعفان: ماهیانه ۱۸ میلیون تومان حقوق دریافت می‌کنم| در بنیاد مستضعفان کمتر از ۳ میلیون حقوق دریافت نمی‌کنند| مراکز تفریحی خود را همچنان توسعه می‌دهیم، هم فایده اقتصادی دارد و هم برای مردم مفید است+فیلم

کلیدواژه: اجتماعي شهري برنامه سوم معاون شهردار

منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۷۶۳۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • ایجاد پارکینگ‌های مکانیزه در مجاورت مراکز درمانی و بیمارستانی
 • وضع موجود مصرف «کیسه‌های پلاستیکی» در برنامه سوم توسعه شهر تهران
 • ادامه بررسی لایحه برنامه سوم به روز شنبه موکول شد
 • کاهش ۲۰ درصدی مصرف کیسه‌های پلاستیکی در برنامه سوم توسعه شهر تهران
 • توضیح سخنگوی شورا در خصوص کندی روند بررسی برنامه ۵ ساله
 • بررسی لایحه بودجه ۹۸ پس از تصویب برنامه سوم توسعه شهر تهران
 • واقعیت حمل و نقل عمومی از حرف تا عمل/ رویکرد ویژه برنامه سوم به حمل و نقل عمومی
 • بعد از بررسی برنامه ۵ ساله شهر تهران نوبت به بودجه ۹۸ می رسد
 • ادامه بررسی برنامه سوم در شورا
 • ارسال لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران به فرمانداری
 • لایحه برنامه سوم شهرداری به فرمانداری ارسال می‌شود
 • برنامه پنج ساله سوم تهران به فرمانداری در صورت تصویب در جلسه امروز ارسال می‌شود
 • ارسال برنامه پنج ساله سوم تهران به فرمانداری در صورت تصویب در جلسه امروز
 • رئیس شورای تهران: شهروندان نگران پولی شدن معابر پایتخت نباشند
 • تنظیم لایحه برای قیمت‌گذاری استفاده از زیرساخت‌های شهری تهران
 • شهرداری تهران ملزم به صیانت از حریم پایتخت شد
 • ادامه بررسی مفاد برنامه سوم توسعه در جلسه چهارشنبه شورای شهر تهران
 • سومین برنامه توسعه پنج ساله شیراز به شورای شهر ارائه شد/ توجه به بدبینانه ترین تا خوش بینانه ترین حالت در برنامه توسعه شهری شیراز
 • ادامه بررسی لایحه برنامه سوم توسعه شهر تهران