خبرگزاري آريا - روزنامه اطلاعات از اواخر دهه 1330 تا اوايل دهه 1350 هر چند وقت يکبار درباره مطالب منتشره و ترکيب صفحات و ... از مخاطبان نظرسنجي مي کرد و نظرات را پس از جدول بندي در جلسات دبيران و سپس نويسندگان مطرح و مطابق خواست مخاطبان ـ اگر منجر به خروج از اصول ژورناليسم نمي شد ـ دست به تغييرات مي زد
نتايج نظرسنجي روزنامه اطلاعات در دي ماه 1346 از مخاطبان خود نشان داد که صفحه 5 ستون از 5 نويسنده که در اين صفحه ـ نامه ها و نظرات ارسالي مخاطبان و مطالب و درد دل هاي تلفني و نيز مقالات انتقادي هم چاپ مي شد و همچنين ستون «درگوشه و کنار شهر» که تهيه و تنظيم آن از مؤلف تاريخ آنلاين [نوشيروان کيهاني زاده] و در آن زمان از دبيران اطاق خبر آن روزنامه و از سردبيران خبرگزاري پارس و اخبار راديو بود خوانندگان بيشتري داشتند و پس از اينها، صفحه عبور از 5 قاره شامل مطالب جالب، خواندني و دانستني از گوشه و کنار جهان.
مخاطبان گفته بودند که هر ستون درگوشه و کنار شهر داراي چند داستان کوتاه جالب و واقعي است و حاوي اندرز. اخبار حوادث (پليسي و قضايي)، مدارس، ورزشي، هنري و بهداشتي نيز پُرخواننده و اخبار اقتصادي کمترين خواننده را داشتند. مخاطبان گفته بودند که مطالب اقتصادي، دولتي هستند و از منابع رسمي کسب شده اند و تبليغ. ابتکار صفحه 5 ستون از 5 نويسنده از دکتر علي اصغر حاج سيدجوادي است که دوبار خود او و يک هم برادرش دکتر حسن، سردبير روزنامه اطلاعات بودند.
روزنامه اطلاعات از اواخر دهه 1330 تا اوايل دهه 1350 هر چند وقت يکبار درباره مطالب منتشره و ترکيب صفحات و ... از مخاطبان نظرسنجي مي کرد و نظرات را پس از جدول بندي در جلسات دبيران و سپس نويسندگان مطرح و مطابق خواست مخاطبان ـ اگر منجر به خروج از اصول ژورناليسم نمي شد ـ دست به تغييرات مي زد و حتي در تحريريه اش، انتقال و جابجايي به وجود مي آورد که گاهي سردبير اجرايي (که متفاوت از سردبير کل است) به کار ديگري منصوب مي شد. اين نظرسنجي در شهرستانها توسط نمايندگان روزنامه و در تهران، توسط افراد و موسسات حرفه اي انجام مي شد. اين قبيل نظرسنجي از سال 1334 در راديو ايران نيز صورت مي گرفت و هر دو ماه يک بار. فرق کار در اين بود که در مورد راديو، از مخاطب سئوال مي شد که آيا از برنامه اي که مي شنود راضي است و يا ناراضي و نتيجه براي آگاهي کارکنان انتشارات و راديو (که بعدا وزارت اطلاعات و جهانگردي و اينک وزارت ارشاد شده است) در تابلوهاي اعلانات اين سازمان نصب و به مسئولان برنامه ها ابلاغ مي شد تا ايرادهاي واصله را برطرف کنند.
برنامه «درگوشه و کنار شهر» که مبتکر و مدير آن، مؤلف اين تاريخ آنلاين بود و از تابستان 1341 تا زمستان 1343 هر روز در ساعت 4 و 30 دقيقه بعد از ظهر از راديو ايران (سراسري) پخش مي شد در طول اين مدت صد درصد مخاطب (شنونده) داشت ولي 5 و گاهي تا 7 درصد گفته بودند که از محتوا کاملا راضي نيستند. مؤلف اين تاريخ آنلاين بعدا آن را به روزنامه اطلاعات منتقل کرد، در صفحه حوادث و بعدا صفحه 6 اين روزنامه و نيز مجله اطلاعات هفتگي با همان عنوان «درگوشه و کنار شهر» چاپ مي شد و احمد سخاورز (مترجم انگليسي و دبير اخبار وقت راديوتلويزيون) هم بر برخي از مطالب آن کاريکاتور مي کشيد. سخاورز بيش از سه دهه است که در کانادا زندگي مي کند و به «الان سخاورز» معروف است و در اين کشور آثار هنري متعدد به وجود آورده است از کاريکاتور، نقاشي بويژه درباره حيات وحش و مجسمه سازي و از معاريف کانادا است. وي جوائز هنري متعدد به دست آورده و نقاشي هاي او از حيات وحش تمبر پُستي شده اند.

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

عالم حادث ذاتی است، نه زمانی/ چرا غزالی ابن سینا را تکفیر کرد

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از مخالفان فلسفه برای رد فلسفه گفته اند که عقاید فیلسوفان با عقاید اسلامی سازگار نیست. پس فلسفه باطل و کفر است و خواندنش نیز حرام می باشد. یکی از مسائلی که عقیدۀ فلاسفه با عقیده اسلامی سازگار نیست این است که فلاسفه به قدیم بودن عالم معتقد هستند. عالم اگر قدیم باشد به خالق احتیاج ندارد. این عقیده هم مستلزم شرک است، چون در واقع عالم را نیز مانند خدا بی‌نیاز از خالق می داند و در واقع شریک خدا؛ هم مستلزم انکار خلقت است که از ضروریات دینی است. محمد فنایی اشکوری استاد فلسفه و عرفان تطبیقی در پاسخ به این سؤال گفت: مستحضر هستید که این اشکال از ابوحامد غزالی است که در کتاب تهافت الفلاسفه قول به قدم عالم را به فلاسفه نسبت داده و برآن اساس آنها را تکفیر کرده است.

وی افزود: این مسئله همواره در آثار مخالفان فلسفه به عنوان اشکال قاطعی بر فلسفه و تعارض آن با دین تکرار می شود. آنها می گویند فلاسفه قائل به قدم عالم هستند و قول به قدم عالم به معنای بی نیازی عالم از خالق است. در نتیجه فلاسفه به خلقت عالم معتقد نیستند و با قول به قدیم بودن موجوداتی غیر از خدا مشرک و کافر هستند. پاسخ این اشکال غزالی در همان زمان غزالی و پس از او داده شده و فلاسفه مختلف آن را تکرار کرده اند، اما ظاهرا چون مخالفان فلسفه کتب فلسفه را از کتب ضاله می دانند و خرید و فروش و نگهداری و خواندن آنها را معصیت و گناه می شمارند این پاسخ ها را نمی‌خوانند و مرتب همان اشکال قدیمی را تکرار می کنند، البته پاسخی را که ما در اینجا می دهیم نیز محکوم به همان است، یعنی چون از نظر آنان از مصادیق نوشته های ضاله و خواندنش حرام است برای اینکه مرتکب چنین فعل حرامی نشوند آن را نخواهند خواند و پس از این نیز همان اشکالات را تکرار خواهند کرد، البته فرموده اند کسی که شبهه انحراف در خود نمی دهد و به قصد رد کردن مباحث فلسفی آنها را مطالعه می کند خواندن این مطالب بر او حرام نیست، مانند بحثی که در باب سحر و جادو مطرح است، اما با این حال برخی من باب الإحتیاط وارد این مباحث نمی شوند. اما از آنجا که ممکن است کسان دیگری که این شبهه برای آنها مطرح شده این مطالب را بخوانند طرح آن بی وجه نیست.

فنایی اشکوری در ادامه سخنانش اظهارداشت: اولا در اینجا می پرسیم اگر فلاسفه الهی به خلقت معتقد نیستند و عالم را مخلوق خدا نمی‌دانند برای چه بحث دراز دامن علیت را مطرح کرده اند؟ آیا فلاسفه هستی را به علت و معلول تقسیم نمی کنند؟ آیا آنها عالم را معلول خدا نمی دانند؟ آیا معلول به معنای موجودی نیست که علت موجده دارد؟ آیا فلاسفه خدا را علت ایجادی عالم نمی دانند؟ با نگاهی به کتب فلاسفه پاسخ این پرسش‌ها به آسانی روشن می شود، اگر البته آن نگاه را حرام ندانیم. اگر چنین است پس اتهام مخلوق نبودن عالم چه وجهی دارد؟ مگر مخلوق چیزی نیست که از خود هستی ندارد و از سوی علتی ایجاد شده است؟ آیا این سخن فلاسفه نیست؟ پس نباید آنها را متهم به انکار خلقت نمود. همچنین، آیا فلاسفه با براهین متعدد وحدت واجب الوجود الوجود را اثبات نمی کنند؟ کسی که با الفبای فلسفه آشنا باشد می داند که از نظر فلاسفه محال است که واجب الوجود ثانی داشته باشد. از نظر فلاسفۀ اسلامی نمی توان برای واجب حتی فرض دومی کرد، چنانکه در بیانات معصومین(ع) نیز آمده است. چگونه فلاسفه ای که عالم را معلول حضرت حق می دانند و برای وحدت واجب برهان اقامه کنند می توانند عالم را مخلوق ندانند و به واجب الوجود های متکثر معتقد باشند؟ حل نشدن قضیه حدوث و قدم برای کسی مجوز آن نمی شود که کلام صریح و محکم فلاسفه را نادیده بگیرد و سخنی را به آنها نسبت دهد که با امهات مباحث هستی شناختی فلسفی حکمای الهی در تهافت است.

این استاد حوزه و دانشگاه تصریح کرد: ثانیا همه فلاسفۀ اسلامی بدون هیچ استثنائی حدوث ذاتی عالم را اثبات می کنند و قدم ذاتی عالم را نفی می کنند و تنها موجود قدیم بالذات را واجب الوجود می‌دانند. از آنجا که فلاسفه در این گونه مباحث از فهم عرف و عامه فاصله می گیرند درک برخی از مباحث آنها برای عامه مردم قدری دشوار می‌شود به طوری که از باب "الناس اعداء ما جهلوا" آن‌را انکار می کنند. آنچه برخی از فلاسفه در این زمینه گفته اند این است که عالم حادث ذاتی است، اما حادث زمانی نیست. فهم تفاوت این دو نوع حدوث برای عرف آسان نیست. عرف چنین فکر می کند که زمانی بود که عالم نبود و سپس خدا عالم را آفرید. در اینجا می پرسیم آیا قبل از آفرینش عالم زمان بود یا نبود؟ اگر زمان بود معلوم می‌شود زمان مخلوق نیست، بلکه مانند واجب الوجود موجودی قدیم است و این شرک است. اگر زمان نبود، پس نمی‌توان گفت زمانی بود که عالم نبود و پس از آن خدا عالم را در زمانی آفرید.

وی تأکید کرد: فلاسفه می‌گویند عالم مسبوق به زمان نیست؛ عالم آفریده شده است اما در زمانی آفریده نشده است، چون لازمۀ این قول قدم ذاتی و واجب الوجود بودن زمان است. زمان با عالم (یا عالم طبیعت) پیدا می شود نه پیش از آن. عالم آغاز دارد، اما این آغاز زمانی نیست. تنها موجود ازلی و بی آغاز خداوند است. اوست که اول الأولین است. اشکال این سخن در چیست و کجای آن کفر است؟! قول مقابل که عالم را مسبوق به زمان می داند و در نتیجه مجبور است زمان را قدیم بالذات بداند خطا و مستلزم شرک است. به علاوه، ملاصدرا شیرازی با تحلیلی که از ماده و حرکت و زمان ارائه می دهد بر آن است که عالم در هر آن در حال حدوث است، یعنی عالم به این معنا نه تنها قدیم نیست، بلکه در هر لحظه حادث می شود. خلاصه سخن اینکه اگر اندکی دربارۀ حقیقت زمان و معنای حدوث و قدم ذاتی و زمانی و فرق آنها تأمل شود این شبهه برطرف می‌شود، البته این در صورتی است که خواندن این مطالب و تفکر در این زمینه‌ها را حرام ندانیم و در این مسائل به فهم عرفی بسنده نکنیم.

کد خبر 4497282

یکه‎تازی خودروسازان در فشار به مردم| سایپا شبانه قیمت خودروها را دوباره افزایش داد!+لیست قیمت‌های جدید

واشنگتن‌پست: ایرانیان از خودنمایی بچه‌پولدارها‌ و نوکیسه‌ها در شرایط‌ فشار اقتصادی عصبانی‌اند

مدارس کدام استان ها فردا ۲۹ دی ماه تعطیل است؟

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۸۰۴۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • عناوین روزنامه‌های سیاسی ۲۹ دی ۹۷/ تحریم‌ها بیشتر شد +تصاویر
 • عناوین روزنامه‌های ورزشی ۲۷ دی ۹۷/ شلیک به مغز اتحاد +تصاویر
 • صفحه نخست روزنامه‌های اقتصادی ۲۹ دی ماه
 • کلاهبرداری میلیاردی از شیفتگان مهاجرت| بیشترین دلایل مهاجرت از ایران چیست؟ مقصد کجاست؟
 • تاکید بر رساندن انتخابات به طراز انقلاب اسلامی/ طرح اموری مثل استانی بودن انتخابات به جای مطالب مهم جای تاسف دارد
 • «هوشمندسازی شهر» راهکار توسعه پایدار تهران
 • ماموریت‌های فضایی با عضلات نخاعی فضانوردان چه می‌کند؟
 • دروغ‌پردازی برای ترساندن مردم از مصرف روغن کنجد
 • مایکروسافت هم به تولید صفحه نمایش تاشو می‌پیوندد
 • فضانوردی هم کمردرد خاص خودش را دارد
 • اعتراف وکیل سابق ترامپ درباره دستکاری نظرسنجی‌ها
 • نظرسنجی: شمار زیادی از آمریکایی‌ها در انتخابات بعدی علیه ترامپ رأی می‌دهند
 • نظرسنجی: بیشتر روس ها خواستار استعفای دولت هستند
 • مطالب برجسته تارنماها: دستگیری خبرنگار پرس تی وی در آمریکا
 • مقایسه دو گوشی گلکسی نوت ۸ و گلکسی اس ۹ پلاس +تصاویر
 • شکل‌گیری یک صفحه مدور یخی روی رودی در آمریکا
 • مصائب زندگی در فضا/فضانوردی هم کمردرد خاص خودش را دارد
 • بیشترین اعتبارات به میراث فرهنگی و پژوهشگاه رسید/شرکت توسعه گردشگری ایران زیان‌ده‌ترین
 • مقایسه دو گوشی سامسونگ گلکسی نوت ۸ و سامسونگ گلکسی اس ۹ پلاس +تصاویر