خبرگزاري آريا- سهم آموزش و پرورش از اعتبارات دولت در سال 98 با افزايش 2 درصدي در مقايسه با 97، 13 و 4 دهم درصد است.
به گزارش آريا، سيد محمد بطحايي با حضور در برنامه «نگاه يک» گفت: امسال حدود 11 و سه دهم درصد از اعتبارات دولت به آموزش و پرورش اختصاص يافت در حالي که اين رقم براي سال 98 با افزايش حدود 2 درصدي 13 و 4 دهم درصد خواهد بود.
وي با اشاره به فشارهاي دشمن و ملاحظات بودجه سال 98 افزود: به رغم همه اين بودجه انقباضي، سهم آموزش و پرورش از بودجه سال 98 تقريبا متعارف است.
وي ادامه داد: سهم آموزش و پرورش در لايحه بودجه سال 98 حدود 56 هزار و 500 ميليارد تومان پيش بيني شده در حالي که اين رقم در سال 97، چهل و سه هزار و 500 ميليارد تومان بود.
بطحايي از سياستگذاران نظام بودجه ريزي تشکر کرد و گفت: سهم آموزش و پرورش از کل بودجه دولت حدود 2 درصد افزايش يافت که اين موجب شده کسري بودجه در سال 98 نسبت به سال 97 اندکي کم شود اما امسال حدود 1850 ميليارد تومان کسري بودجه داريم که به سال 98 منتقل مي شود بنابراين همچنان با کسري بودجه مواجهيم ولي اهتمام دولت، اين فاصله را کمتر کرده است.
وي ابراز اميدواري کرد سال آينده سال خوبي از نظر بودجه ريزي و انضباط مالي و شفافيت باشد.

بطحايي افزود: شرايط براي همه کارکنان دولت در زمان شرايط انقباضي درآمدي دولت، سخت است و اين سختي براي معلمان هم وجود خواهد داشت اما رضايت شغلي و آرامش معلمان تاثير زيادي براي انگيزه او و آينده کشور دارد.
وزير آموزش و پرورش با اشاره به اينکه دولت در حد مقدورات و بضاعت سعي مي کند به معيشت معلمان توجه کند، گفت: دولت پذيرفت رديف مستقلي را براي اجراي طرح رتبه بندي در بودجه سال 98 بگنجاند.
بطحايي افزود: لايحه رتبه بندي را هم به دولت ارسال کرديم و در کميسيون هاي دولت تصويب شده و اکنون در صحن دولت مطرح است و به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي شود.
وي اضافه کرد: ارتقاي شايستگي ها و توانمندي هاي نيروي انساني از مهمترين اهداف طرح رتبه بندي است که بر ارتقاي کيفيت نظام آموزش و پرورش تاثيرگذار است.
بطحايي افزود: بهبود نظام پرداخت ها هم پيگيري و اجرا مي شود و نظام پرداخت ها براي نيروهاي انساني آموزش و پرورش متناسب با نظام رتبه بندي، بهبود مي يابد.
وزير آموزش و پرورش گفت:در يکسال گذشته زيرساخت سند تحول بنيادين آموزش و پرورش را به پايان رسانديم و زيرنظام هاي آن يعني برنامه هاي عملياتي استقرار اين سند آماده است.
سيد محمد بطحايي در ادامه سخنان خود در برنامه "نگاه يک" درباره همسان سازي حقوق بازنشستگان افزود: اين همسان سازي متناسب با اعتباراتي که دولت مي تواند همه ساله براي آن پيش بيني کند به جلو مي رود البته سرعت پيشرفت آن قابل توجه نيست.
بطحايي افزود: براي امسال اعتباراتي پيش بيني شد و براي سال آينده هم اين اعتبارات قدري افزايش يافته است.
وي با اشاره به اينکه بودجه سال آينده با دو سناريو نوشته شده است، افزود: اگر درآمدهاي خزانه و دولت بر اساس سناريوي دوم، محقق شود شرايط همسان سازي بازنشستگان در سال آينده به مراتب از امسال بهتر خواهد بود و فاصله بين بازنشستگان و شاغلان کم مي شود.
بطحايي اضافه کرد: در سال 97 با اينکه درآمدهاي دولت، کمتر بود عملکرد ما در پرداخت معوقات بازنشستگان از سال هاي پيش، بهتر بود.
وزير آموزش و پرورش گفت: از بيش از 300 برنامه زيرنظام هاي سند تحول بنيادين، 72 برنامه براي اجرا در سال 98 انتخاب شده است که براي اجراي آن ها به حدود 10 هزار و 200 ميليارد تومان اعتبارات نياز داريم.
وي اضافه کرد: سند تحول بنيادين به تنهايي توسط وزارت آموزش و پرورش قابل اجرا نيست و براي اجراي آن به همکاري دستگاه هاي ديگر نيز نياز است.
بطحايي در پاسخ به اين پرسش که چرا برخي مدارس هنوز غير استاندارد هستند و از بخاري هاي نفتي استفاده مي کنند؟ گفت: متاسفانه در برخي مناطق گازکشي نشده است و چاره اي جز استفاده از بخاري هاي نفتي نيست. بايد از وسايل گرمايشي استاندارد براي کلاس هاي درس استفاده کرد.
وي با بيان اينکه حدود 140 هزار کلاس در کشور از وسايل گرمايشي غير ايمن استفاده مي کنند، افزود: پويش "همه" ايجاد شده است تا يک بار براي هميشه از اتفاقات ناشي از اين موضوع جلوگيري کنيم. هر کسي با هر بضاعتي که دارد براي جمع آوري وسايل گرمايشي غير ايمن مي تواند در اين پويش شرکت کند و متولي آن هم سازمان نوسازي مدارس است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه با اعتبارات اندکي امکان برچيده شدن وسايل گرمايشي غير ايمن وجود دارد، گفت: آموزش و پرورش در 2 هفته اخير 5 هزار بخاري استاندارد را براي مناطق سردسير محروم ارسال کرد.
بطحايي با اشاره به نقش مثبت خيران مدرسه ساز افزود: در مهر امسال 50 درصد کلاس ها توسط خيران ساخته شد.

­وزير آموزش و پرورش گفت: 70 درصد مدارس کشور ايمن است.
سيد محمد بطحايي درادامه برنامه نگاه يک افزود: در حالي که اکنون يک سوم مدارس کشور ناايمن است، 10 سال پيش اين نسبت برعکس بود.
وي گفت: زماني که کمترين امکانات را در اختيار دانش آموزان قرار مي دهيم نبايد توقع داشته باشيم آسيب هاي اجتماعي کاهش يابد.
بطحايي افزود: نبايد فقط زماني که يک مدرسه دچار حادثه مي شود همه دلسوزي کنند اما پس از مدتي بحث ايمني مدارس فراموش شود.
وزير آموزش و پرورش گفت: بايد تلاش کنيم تا زماني که همه مدارس کشور ايمن سازي نشده است هيچ ساختمان دولتي بازسازي يا ساخته نشود.
وي با بيان اينکه اولويت همه ما و همه آحاد جامعه بايد مدرسه باشد افزود: در بازديد از شهري در کنار ساختمان مجلل شهرداري آن شهر، مدرسه اي ديديم که 400 دانش آموز در آن درس مي خواندند اما اين مدرسه، ايمن نبود.
بطحايي با اشاره به اينکه در سال هاي پس از پيروزي انقلاب اسلامي از نظر کمي، پيشرفت قابل توجهي داشته ايم و در عرصه بين المللي، جمهوري اسلامي ايران را تحسين مي کنند گفت: اکنون نرخ دانش آموزان تحت پوشش در حوزه پيش دبستاني به رقم بيش از 70 درصد رسيده است در حالي که 20 سال پيش اين رقم 19 درصد بود.
وزير آموزش و پرورش افزود: اکنون نرخ تحت پوشش قرار گرفتن دانش آموزان پسر و دختر برابر و عدالت جنسيتي در حوزه آموزش و پرورش ايجاد شده است.
وي گفت: عدد تحت پوشش قرار گرفتن دانش آموزان ابتدايي نيز به بيش از 98 درصد رسيده است.
بطحايي با بيان اينکه 5 هزار کلاس درس فقط يک دانش آموز دارد افزود: هزاران کلاس نيز در کشور با سه دانش آموز تشکيل مي شود.
وي گفت: از نظر کيفي بايد بيشتر تلاش کنيم و اکنون کيفيت آموزشي در استان هاي مختلف متفاوت است.
وزير آموزش و پرورش با بيان اينکه امسال به طور ميانگين براي هر دانش آموز از مقطع ابتدايي تا پايان دوره متوسطه 2 ميليون و 800 هزار تومان هزينه مي شود افزود: در برخي استان ها اين عدد 6 ميليون تومان و در برخي ديگر 1 ميليون و 700 هزار تومان است.
بطحايي گفت: در برخي استان ها که پراکندگي جمعيت وجود دارد هزينه سرانه آموزشي دو برابر استان هاي ديگر است.
وي افزود: تعداد کمي از مدارس غيردولتي مبالغ سنگيني را از اولياي دانش آموزان دريافت مي کنند اما بيشتر اين مدارس در اداره خود با مشکل روبرو هستند و بر اساس مقررات از اولياي دانش آموزان هزينه دريافت مي کنند.
وزير آموزش و پرورش گفت: در دوره آموزش عمومي، خصوصي سازي آموزش به هيچ عنوان در نظر مسئولان کشور نيست زيرا خصوصي سازي يعني هزينه تحصيل از جيب اوليا پرداخت شود در حالي که دولت هزينه آموزشي اين دوره را پرداخت مي کند.
بطحايي افزود: بايد به جنبه هايي که هزينه هاي آموزشي را بدون دليل افزايش مي دهد توجه کنيم و اگر توانستيم با حفظ کيفيت روش هاي آموزشي، هزينه ها را کاهش دهيم همه با آن موافقند.
وي گفت: اگر در يک روستا معلم بازنشسته يا "سرباز معلمي" که شايستگي آن را تأييد کرده باشيم به جاي يک معلم براي يک دانش آموز قرار دهيم هزينه 50 تا 60 ميليون توماني آموزش و پرورش به 30 تا 40 ميليون تومان در سال کاهش مي يابد.
بطحايي افزود: به شاخه کاردانش اخيراً بي توجهي شده است اما براي کاهش هزينه ها در اين شاخه به جاي آنکه آموزش و پرورش، کارگاه تجهيز کند براي تعليم اين دانش آموزان با کارگاه ها و کارخانه ها براي آموزش هنرجوها توافق کرده ايم.
وي گفت: به ازاي هر هنرجو به اين کارخانه ها پول پرداخت مي کنيم و حدود 10 سال است اين کار را انجام مي دهيم.
وزير آموزش و پرورش افزود: اگر آموزش و پرورش مي خواست با امکانات خود اين دانش آموزان را آموزش بدهد بايد 6 برابر بيشتر هزينه مي کرد.
بطحايي گفت: بر اساس قانون در حوزه آموزش عمومي تأمين هزينه هاي آموزشي بر عهده دولت است.
وي با بيان اينکه مسير تعليم و تربيت در آموزش عمومي تا حدودي منحرف شده است افزود: دانش آموزان در مدرسه بايد با نشاط، اشتياق و شور و شوق، يادگيري داشته باشند و آن زماني اتفاق مي افتد که آنچه ياد مي گيرند مورد نيازشان باشد.
بطحايي گفت: در غير اين صورت يادگيري يا کوتاه مدت يا منجر به تنفر خواهد شد.
وي افزود: بر اين اساس استفاده از کتاب هاي کمک درسي و برگزاري آزمون هايي که روح و روان دانش آموزان را خسته مي کند در دوره ابتدايي ممنوع شده است.
وزير آموزش و پرورش گفت: برخي کتاب هاي کمک آموزشي، تفکر و خلاقيت دانش آموزان را به تباهي مي کشاند و سمي است که در روح و روان آنان وارد مي شود.
بطحايي افزود: در مدارسي که امکانات دارند تکاليف دانش آموزان پايه اول تا سوم بايد در مدرسه و در خانه تکاليف "مهارت محور" انجام شود.
وي گفت: بايد بخش عمده اي از تعليم و تربيت در آموزش و پرورش عمومي براي آموزش آداب اجتماعي دانش آموزان باشد.
وزير آموزش و پرورش افزود: با همکاري وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، نظام آموزشي کشور مراحل مقدماتي کاهش نقش کنکور را آغاز کرده است.
بطحايي گفت: سال آينده 85 درصد صندلي دانشگاه ها نيازي به شرکت دانش آموزان در کنکور ندارد.
وي افزود: اين صندلي ها بر اساس نمرات امتحان نهايي دانش آموزان پر خواهد شد.
بطحايي گفت: براي پذيرش دانش آموزاني که امسال در پايه دوازدهم هستند نمرات امتحانات نهايي آنان و براي دانش آموزان سال گذشته نمرات امتحان نهايي پايه يازدهم آنان مؤثر خواهد بود.
وزير آموزش و پرورش افزود: تلاش مي کنيم در 3 سال پاياني دوره متوسطه، هر سال تعدادي از درس هاي دانش آموزان به صورت نهايي برگزار شود و نمره آنان در پذيرش َآنان براي دانشگاه ها مؤثر باشد.
وي گفت: اکنون کساني نخبه شناخته مي شوند که فقط استعداد آنان در ساحت علمي سنجيده شده باشد و در ديگر ساحت ها استعدادهاي برتر مورد کم توجهي قرار گرفته اند.
بطحايي افزود: در پي شناسايي استعدادهاي برتر در بخش هاي گوناگون از جمله؛ تربيت بدني، هنري و آنچه در سند تحول آموزش و پرورش آمده است هستيم.
وزير آموزش و پرورش گفت: تنها راه نجات آموزش و پرورش از چالش ها اين است که کار را به دست معلمان بسپاريم.

منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان منصوب شد

ابراهیم رفیعی با حکم وزیر آموزش و پرورش به عنوان مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان منصوب شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ به نقل از موج رسا; سید محمد بطحایی وزیر آموزش و پرورش طی حکمی ابراهیم رفیعی را به سمت مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان منصوب کرد.

متن حکم وزیرآموزش‌وپرورش به این شرح است؛

برادر گرامی، همکار ارجمند

جناب آقای ابراهیم رفیعی

نظر به مراتب تعهد، شایستگی جناب‌عالی در آموزش و پرورش به موجب این ابلاغ به عنوان «مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان» براساس شرح وظایف پیوست منصوب می‌شوید.

امید است با توکل و استعانت از خداوند متعال و پیروی از رهنمودهای مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و سیاست‌های رئیس‌ جمهور محترم با جلب مشارکت، همکاری و همفکری فرهنگیان گرانقدر بویژه کارشناسان، مدیران، صاحب‌نظران عرصه تعلیم و تربیت و نیز مسؤولین استانی در تحقق اهداف متعالی آموزش و پرورش موفق و مؤید باشید.

توفیق شما را در انجام مسؤولیت‌ها به‌منظور دستیابی به اهداف تعلیم وتربیت در راستای سیاست‌های نظام جمهوری‌ اسلامی ایران ودولت تدبیر و امید از درگاه خداوند بزرگ مسألت دارد.

انتهای پیام/

مخالفت عضو مجمع با پیوستن به FATF: بگذاریم اگر قرار است خفه شویم دیگران این کار را انجام دهند| پیشنهاد حذف ریاست‌جمهوری از ساختار سیاسی کشور

مردم چرا به خود اجازه می‌دهند در کار مسئولان مملکت دخالت کنند؟!

عکسهایی از تولد رویا تیموریان در 52 سالگی

کلیدواژه: سهم 13 درصدي آموزش و پرورش اعتبارات

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۳۴۹۰۷۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • ماجرای عیدی دفتر امور مجلس آموزش و پرورش به کارکنان مجلس
 • ماجرای عیدی آموزش و پرورش به کارکنان مجلس
 • مدیرکل جدید آموزش و پرورش استان زنجان معرفی شد
 • آغاز اسکان میهمانان فرهنگی در مراکز اقامتی آموزش و پرورش کردستان
 • ‌پوشش تحصیلی ۹۷ درصدی دانش‌آموزان ابتدایی
 • درخشش دانش آموزان استان کردستان در المپیاد‌های علمی
 • رونمایی از سند توسعه خراسان شمالی در سال ۹۸ و برنامه محوری در هزینه کرد اعتبارات
 • کمبود نیروی انسانی چالش بزرگ آموزش و پرورش خلخال است
 • یزد| دانش آموزان برتر علمی استان یزد تجلیل شدند
 • یزد| سبک زندگی به دانش آموزان آموزش داده شود
 • 24 دانش‌آموز برتر آزمون سراسری سال 97 ابرکوه تجلیل شدند
 • سند تحول بنیادین در شرایط فعلی تکیه‌گاه آموزش و پرورش است/ هیچ فردی جز وزیر و مدیرکل استان حق صدور بخشنامه به مدارس را ندارد
 • برگزاری یادواره شهدای دانش آموز در بیش از ۵۵۰ مدرسه استان کرمان
 • مؤلفه‌های متعددی در موفقیت دانش‌ آموزان یزد تأثیر دارد
 • تربیت انسان و انسان سازی هنر یک معلم است / هدف ما ارتقاء آموزش توام با پرورش
 • هشدار آموزش و پرورش به مراکزی که نرفتن دانش‌آموزان به مدرسه را تبلیغ می‌کنند
 • نگاه امید آفرینی موجب شکوفایی در آموزش و پرورش می شود
 • آموزش به دانش‌آموزان در خانه، خلاف قانون است/ برخورد انتظامی با مراکزی که نرفتن دانش‌آموزان به مدرسه را تبلیغ می‌کنند
 • کاشت نهال در مدرسه شهید اول به یاد دانش آموزان شهید