خبرگزاري آريا -

ازدواج مجدد با همسر قبلي
زن و مردي که روزي با عشق و علاقه پاي سفره عقد نشسته اند، حالا با اصرار بر جدايي در جلسات دادگاه بي محابا همديگر را به همه بدي ها متهم مي کنند و از اين که طرف مقابل را تسليم کرده اند، احساس غرور و پيروزي مي کنند. اما اين احساس عمر زيادي ندارد. همين که جوهر مهر طلاق خشک شد، تمام حجم مغز زن و مرد پر مي شود از افکار پريشان و قلبي که بلاتکليف است.
دنياي بيشتر افراد مطلقه، دنيايي پر از تضادها و دوگانگي ها و افسردگي هاست.
فرصت هاي از دست رفته
آنها يک حس عجيب هم دارند يعني در همان حالي که از همسر سابقشان دلخوشي ندارند، همزمان نسبت به او احساس مثبتي هم دارند و پيش وجدان خود اعتراف مي کنند که جنبه هايي از وجود او را که در گذشته دوست داشته اند، هنوز هم مي پسندند. اما اين احساسات راه به جايي نمي برد، چون ميان آن ها و همسرانشان فاصله اي افتاده که به اين راحتي ها مرمت نمي شود. براي همين، بيشتر اين آدم ها حسرت گذشته را مي خورند، چون فکر مي کنند مي توانسته اند بهتر رفتار کنند اما نکرده اند.
انتخاب بدترين گزينه
براي همين زيادند کساني که پس از طلاق در محکمه وجدان خود به قضاوت مي نشينند و چنين نتيجه مي گيرند که شريک سابق زندگي شان آن قدرها هم غيرقابل تحمل نبوده است. آن ها تصميم مي گيرند براي يک بار هم که شده به اشتباهشان اعتراف کنند و همسر سابق شان را رو در رو بنشانند و سوگند بخورند که روزهاي جدايي از او به آنان ثابت کرده که طلاق بدترين راهي بوده است که براي حل مشکلاتشان انتخاب کرده اند.
انگيزه هايي براي شروع دوباره
عوامل مختلفي وجود دارد که مي تواند جوشش و ميل دوباره براي بازگشت به زندگي مشترک به وجود آورد؛ عواملي مثل وجود دلبستگي و مهر ميان زوجين و وجود خاطرات گذشته، يا وجود افراد ديگري که با دخالت هاي شان باعث جدايي اين افراد شده اند و زوجين پس از جدايي متوجه اين موضوع مي شوند و گاهي هم وجود رابطه اي خارج از چارچوب خانواده است که فرد پس از فروپاشي زندگي مشترک به تاثير منفي آن پي مي برد.
بسيارند افرادي که با ازدواج مجدد به زندگي که مي خواستند رسيده‌اند. همچنين شاهد زوج هايي بوده ايم که با بازگشت به همسر سابق‌شان توانسته‌اند بر مشکلات چيره شده و به آرامش خاطر برسند. در شرايطي که فرزنداني هم در ميان باشد ارزش و لذت بازگشت بيشتر مي شود؛ اما نبايد فراموش کنيد که فرزندان نمي توانند عاملي براي خوشبختي شما باشند. بنابراين بهتر است درباره تصميمي که گرفته‌ايد بيشتر بيانديشيد. در ادامه به مواردي که براي ازدواج با همسر سابق تان بايد توجه داشته باشيد، اشاره مي کنيم.
آيا ازدواج دوباره با همسر سابق درست است؟
پيش از هر چيز در نظر داشته باشيد که اطرافيان به دليل آمارهايي که به گوششان رسيده؛ نظر مثبتي راجع به بازگشت و ازدواج با همسر سابق تان ندارند. افراد در ازدواج هاي مجدد در 30 تا 60 درصد موارد با شکست روبرو مي شوند. طبق آمارهاي گزارش شده، طلاق دوم به مراتب زودتر از طلاق اول اتفاق مي افتد. بنابراين پيش از هر اقدامي بايد به تصميمي که گرفته ايد، مطمئن باشيد.

شرايط ازدواج مجدد با همسر قبلي
راه هاي موفقيت براي ازدواج مجدد با همسر سابق
در صورتي که تصميم به ازدواج با همسر سابق خود را داريد؛ توصيه هاي زير شديدا شانس موفقيتتان را افزايش مي دهند:
به خاطر خودتان برگرديد:
اگر فرزندانتان دليل بازگشت به همسر سابق تان هستند؛ بايد بدانيد انتخاب تان نياز به بررسي بيشتري دارد. اگر قرار به برگشت است به خاطر همديگر و دوست داشتن مابين خودتان برگرديد. در صورتي که واقعا دلتان مي خواهد باز هم با هم باشيد. سختي هاي بعد از طلاق نبايد شما را دوباره به انتخاب اشتباهتان برگرداند. اگر خود طلاق شما را خسته کرده؛ براي بازگشت به زندگي بعد از طلاق تلاش کنيد.
چراغ خاموش:
ديگر افراد و خصوصا اگر بچه داريد؛ نبايد در جريان ارتباط دوباره شما قرار بگيرند. متوجه شدن ديگران به ارتباط مجدد شما، در حالي که هنوز به نتيجه مشخصي نرسيديد، نتيجه مثبتي نخواهد داشت. فهميدن فرزندان يا آشنايان باعث اميدواري در آنها مي شود و فشار بيشتري روي شما براي آشتي کردن وارد مي کند. قبل از اطمينان به تصميم تان قضيه را مخفي نگه داريد.
به يک مشاور رجوع کنيد:
از اشتباهات زندگي گذشته خود عبرت بگيريد و اين بار با دقت عمل بيشتري حرکت کنيد. با تکرار اشتباهات، دوباره رابطه تان خراب خواهد شد. يک مشاوره خانواده مي تواند بدون قضاوت به تصميم گيري مناسب شما کمک کند.
علت طلاق را مشخص کنيد:
مشخص کنيد که دقيقا به چه دليل از يکديگر جدا شديد و اينبار در مورد مسئله مورد نظر به يک نتيجه مشترک برسيد. مثلا اگر موضوع به عدم تعهد بر مي گردد ابتدا تعهد پذيري خود را اصلاح کنيد و سپس به رابطه برگرديد.
قضاوت صحيحي از طلاق تان کسب کنيد:
رابطه گذشته خود را بررسي کنيد و متوجه اشتباهات خودتان شده و آنها را به گردن بگيريد. شناخت اشتباهات خودتان و مهم تر از آن گردن گرفتن اشتباهات در عدم رخ دادن دوباره آنها موثر است.
بچه بازي در نياوريد:
صادق باشيد. بچه بازي در آوردن؛ نقش بازي کردن؛ به اصطلاح زرنگ بازي کردن و يا تلاش براي احساسي کردن رابطه و ... را فراموش کنيد. فکر همديگر را نخوانيد؛ قرار نيست در يک معامله اداري شرکت کنيد. منطقي و بالغانه رفتار کنيد.
گذشته را در گذشته رها کنيد:
مشکلات و بحث هاي نيمه تمام زندگي قبلي را در همان زندگي قبلي تمام کنيد. کشاندن دلخوري هايي که پيش آمده را به زندگي جديد فراموش کنيد يا اگر مي شود آنها را حل کنيد. نگذاريد به عنوان يک کابوس در زندگي جديدتان تکرار شوند.
از مشکلات نترسيد:
دلخوري هايي را که فراموش نمي شوند، حل کنيد؛ در اين بين از روبرو شدن با مشکلاتي که از گذشته باقي مانده نترسيد. به صورت بالغانه و با آرامش راجع به آنها صحبت کنيد و به يک راه حل برسيد. قرار نيست مقصر را پيدا کنيد، بايد به راه حل بيانديشيد. براي حل دعواي خانوادگي کليک کنيد.
اعتماد کسب کنيد:
همسر سابقِ شما ديگر مانند گذشته احساس نزديکي و تعلق به شما ندارد. اعتماد شکسته شده براي التيام به زمان نياز دارد و شما بايد صبورانه براي کسب اين اعتماد تلاش کنيد.
اين فرصت را از دست ندهيد:
شناخت دوبارۀ همسر سابق خود را جدي بگيريد و فراموش نکنيد در صورتي که اعتماد مناسب او را دوباره کسب کنيد و تعهد واقعي به رابطه نشان بدهيد؛ کشف دوباره اي اتفاق مي افتد و مي تواند بلوغ رابطه اي شما را تقويت کند و باعث رشد رابطه تان گردد.
مي توانيد در دوره هاي آموزش خانواده در کنار يکديگر باشيد:
دوره هاي متفاوتي که به آموزش خانواده و سازگاري افراد در خانواده مي پردازند، شرکت کنيد و بعد از جلسات با يکديگر راجع به صحبت هاي جلسه و نظرات خودتان گپ بزنيد و به نقاط درک مشترک برسيد.
بقيه چي مي گن؟
فراموش نکنيد که بخش زيادي از رابط گذشته خود را به دليل توجه زياد و نگراني هاي بيش از حد به حرف هاي مردم از دست داده ايد و باز نبايد در اين چاله بيافتيد. دوستان و نزديکان شما اگر مخالفتي مي کنند از روي نگراني است و در صورتي که شما بتوانيد دوباره با يکديگر به سازگاري برسيد، خوشحال خواهند شد. فرزندان شما هنوز براي بازگشت شما به يکديگر لحظه شماري مي کنند اما فراموش نکنيد که لازم است براي اين مدت دوري، از آنها دلجويي کنيد. در نهايت اگر تصميمتان قطعي است، نگران چگونگي کنار آمدن ديگران با اين مسئله نباشيد. ديگران در نهايت شما را درک خواهند کرد.
گردآوري: بخش زناشويي بيتوته


منبع: خبرگزاری آریا

خبر بعدی:

معصومه ابتکار خبر داد: طلاق دادن زنان دارای محدودیت می‌شود؟/ ارسال لایحه برابری دیه زنان و مردان به دولت

خرداد: معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده از ارسال لایحه اصلاح قانون در راستای برابری دیه زن و مرد و لایحه ایجاد محدودیت برای طلاق زنان به دولت خبر داد.
معصومه ابتکار، در زمینه حمایت از زنان و حل مشکلات آنان گفت: طی دو هفته اخیر سه لایحه به دولت داده‌ایم و در حال کار روی سه لایحه دیگر هم در زمینه مشکلات زنان هستیم.
معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده اضافه کرد: یکی از لوایحی که طی دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در زمینه طلاق و مشکلات زنان است. لایحه حمایت از بنگاه‌هایی که زنان سرپرست خانوار را به کار می‌گیرند نیز اکنون در دولت است و سومین لایحه‌ای هم که طی دو هفته اخیر به دولت داده‌ایم، در بحث برابری دیه زنان و مردان است که بحث بسیار مهمی‌ است.
وی درخصوص لایحه مرتبط با طلاق بیان کرد: یکی از مواد قانون مدنی به مرد اجازه می‌دهد، هر زمانی که خواست همسر خود را طلاق دهد و از نظر ما نباید چنین اتفاقی بیفتد. طلاق باید شرایطی داشته باشد و در لایحه‌ای که به دولت داده‌ایم به این موضوع پرداخته شده است.
ابتکار در پاسخ به این پرسش که برای حل مشکلات زنان در زمینه حضانت فرزندانشان پس از طلاق تاکید کرد: ما بنا بر اولویت‌ها کار کرده‌ایم و به همین دلیل تاکنون به این موضوع ورود نکرده‌ایم، اما در در برنامه‌های آتی حتما بحث حضانت فرزندان را برای زنان دنبال خواهیم کرد. برچسب ها: معصومه ابتکار ، معاون رییس جمهور ، دیه ، طلاق

ظریف: ماندن یا نماندن در برجام به نظر مردم بستگی دارد| ترامپ غافلگیری دوست دارد و ما برهمین مبنا رفتار می‎کنیم| مردم در حال آسیب دیدن از تحریم‌ها هستند| بخشی از جمعیت ایران با سیاست خارجه ما موافق نیست

واکنش‌‌ فعالان اجتماعی به‌ تبلیغ کتک‌ زدن "زن" در رسانه‌ ملی| صدا‌ و‌ سیما به‌ دنبال عادی‌ جلوه ‎دادن خشونت علیه زنان؟!+فیلم

عکس/ پرچم ژاپن در دست هواداران نفت مسجدسلیمان

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۳۴۰۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • تصویر مریم کاویانی در مراسم ختم همسر سابق رامین مهمانپرست
 • تبعات فرهنگ غربی در دهه‌های اخیر؛ دوبرابری نرخ طلاق و نصف شدن نرخ ازدواج در اروپا!
 • یزد | مخاطب طرح رایگانِ دانشنامه ازدواج همه اقشار هستند
 • واکنش ها به حضور یک زوج در تلویزیون که 27 بار اقدام به گرفتن طلاق کرده بودند
 • فرزندانی که از برچسب نامنصفانه «طلاق» رنج می‌کشند
 • ازدواج جنجالی خانم بازیگر با آقای دیپلمات!
 • گریفیث موفقیت در مرحله اول طرح استقرار مجدد نیروها در الحدیده را مهم خواند
 • گریفیث موفقیت در مرحله نخست طرح استقرار مجدد نیروها در الحدیده را مهم خواند
 • مخاطب طرح رایگانِ دانشنامه ازدواج همهٔ اقشار هستند
 • حسین پناهی آذر:اتهام آمریکایی بازداشت شده،جاسوسی نیست
 • ازدواج عقلانی؛ ازدواج پایدار
 • آمریکایی بازداشت شده در ایران، نظامی است؟
 • اتهام آمریکایی بازداشت شده، جاسوسی نیست
 • مریم کاویانی در مراسم ختم بانوی سابق مهمانپرست! + عکس
 • طرح جامع آموزش های پیش از ازدواج در قزوین اجرا می شود
 • معاون وزارت خارجه: اتهام آمریکایی بازداشت شده،جاسوسی نیست/جزء ۲۰کشور اول مهاجر فرست نیستیم/«اسدی» تفهیم اتهام شد
 • اتهام آمریکایی بازداشت شده،جاسوسی نیست/جزء ۲۰کشور اول مهاجر فرست نیستیم/«اسدی» تفهیم اتهام شد
 • طرح «دانشنامه ازدواج» در یزد کلید خورد
 • اجرای طرح دانشنامه ازدواج جوانان در یزد آغاز شد