مشاهده اخبار داغ روز

خبرگزاري آريا -

ازدواج مجدد با همسر قبلي
زن و مردي که روزي با عشق و علاقه پاي سفره عقد نشسته اند، حالا با اصرار بر جدايي در جلسات دادگاه بي محابا همديگر را به همه بدي ها متهم مي کنند و از اين که طرف مقابل را تسليم کرده اند، احساس غرور و پيروزي مي کنند. اما اين احساس عمر زيادي ندارد. همين که جوهر مهر طلاق خشک شد، تمام حجم مغز زن و مرد پر مي شود از افکار پريشان و قلبي که بلاتکليف است.

دنياي بيشتر افراد مطلقه، دنيايي پر از تضادها و دوگانگي ها و افسردگي هاست.
فرصت هاي از دست رفته
آنها يک حس عجيب هم دارند يعني در همان حالي که از همسر سابقشان دلخوشي ندارند، همزمان نسبت به او احساس مثبتي هم دارند و پيش وجدان خود اعتراف مي کنند که جنبه هايي از وجود او را که در گذشته دوست داشته اند، هنوز هم مي پسندند. اما اين احساسات راه به جايي نمي برد، چون ميان آن ها و همسرانشان فاصله اي افتاده که به اين راحتي ها مرمت نمي شود. براي همين، بيشتر اين آدم ها حسرت گذشته را مي خورند، چون فکر مي کنند مي توانسته اند بهتر رفتار کنند اما نکرده اند.
انتخاب بدترين گزينه
براي همين زيادند کساني که پس از طلاق در محکمه وجدان خود به قضاوت مي نشينند و چنين نتيجه مي گيرند که شريک سابق زندگي شان آن قدرها هم غيرقابل تحمل نبوده است. آن ها تصميم مي گيرند براي يک بار هم که شده به اشتباهشان اعتراف کنند و همسر سابق شان را رو در رو بنشانند و سوگند بخورند که روزهاي جدايي از او به آنان ثابت کرده که طلاق بدترين راهي بوده است که براي حل مشکلاتشان انتخاب کرده اند.
انگيزه هايي براي شروع دوباره
عوامل مختلفي وجود دارد که مي تواند جوشش و ميل دوباره براي بازگشت به زندگي مشترک به وجود آورد؛ عواملي مثل وجود دلبستگي و مهر ميان زوجين و وجود خاطرات گذشته، يا وجود افراد ديگري که با دخالت هاي شان باعث جدايي اين افراد شده اند و زوجين پس از جدايي متوجه اين موضوع مي شوند و گاهي هم وجود رابطه اي خارج از چارچوب خانواده است که فرد پس از فروپاشي زندگي مشترک به تاثير منفي آن پي مي برد.
بسيارند افرادي که با ازدواج مجدد به زندگي که مي خواستند رسيده‌اند. همچنين شاهد زوج هايي بوده ايم که با بازگشت به همسر سابق‌شان توانسته‌اند بر مشکلات چيره شده و به آرامش خاطر برسند. در شرايطي که فرزنداني هم در ميان باشد ارزش و لذت بازگشت بيشتر مي شود؛ اما نبايد فراموش کنيد که فرزندان نمي توانند عاملي براي خوشبختي شما باشند. بنابراين بهتر است درباره تصميمي که گرفته‌ايد بيشتر بيانديشيد. در ادامه به مواردي که براي ازدواج با همسر سابق تان بايد توجه داشته باشيد، اشاره مي کنيم.
آيا ازدواج دوباره با همسر سابق درست است؟
پيش از هر چيز در نظر داشته باشيد که اطرافيان به دليل آمارهايي که به گوششان رسيده؛ نظر مثبتي راجع به بازگشت و ازدواج با همسر سابق تان ندارند. افراد در ازدواج هاي مجدد در 30 تا 60 درصد موارد با شکست روبرو مي شوند. طبق آمارهاي گزارش شده، طلاق دوم به مراتب زودتر از طلاق اول اتفاق مي افتد. بنابراين پيش از هر اقدامي بايد به تصميمي که گرفته ايد، مطمئن باشيد.

شرايط ازدواج مجدد با همسر قبلي
راه هاي موفقيت براي ازدواج مجدد با همسر سابق
در صورتي که تصميم به ازدواج با همسر سابق خود را داريد؛ توصيه هاي زير شديدا شانس موفقيتتان را افزايش مي دهند:
به خاطر خودتان برگرديد:
اگر فرزندانتان دليل بازگشت به همسر سابق تان هستند؛ بايد بدانيد انتخاب تان نياز به بررسي بيشتري دارد. اگر قرار به برگشت است به خاطر همديگر و دوست داشتن مابين خودتان برگرديد. در صورتي که واقعا دلتان مي خواهد باز هم با هم باشيد. سختي هاي بعد از طلاق نبايد شما را دوباره به انتخاب اشتباهتان برگرداند. اگر خود طلاق شما را خسته کرده؛ براي بازگشت به زندگي بعد از طلاق تلاش کنيد.
چراغ خاموش:
ديگر افراد و خصوصا اگر بچه داريد؛ نبايد در جريان ارتباط دوباره شما قرار بگيرند. متوجه شدن ديگران به ارتباط مجدد شما، در حالي که هنوز به نتيجه مشخصي نرسيديد، نتيجه مثبتي نخواهد داشت. فهميدن فرزندان يا آشنايان باعث اميدواري در آنها مي شود و فشار بيشتري روي شما براي آشتي کردن وارد مي کند. قبل از اطمينان به تصميم تان قضيه را مخفي نگه داريد.
به يک مشاور رجوع کنيد:
از اشتباهات زندگي گذشته خود عبرت بگيريد و اين بار با دقت عمل بيشتري حرکت کنيد. با تکرار اشتباهات، دوباره رابطه تان خراب خواهد شد. يک مشاوره خانواده مي تواند بدون قضاوت به تصميم گيري مناسب شما کمک کند.
علت طلاق را مشخص کنيد:
مشخص کنيد که دقيقا به چه دليل از يکديگر جدا شديد و اينبار در مورد مسئله مورد نظر به يک نتيجه مشترک برسيد. مثلا اگر موضوع به عدم تعهد بر مي گردد ابتدا تعهد پذيري خود را اصلاح کنيد و سپس به رابطه برگرديد.
قضاوت صحيحي از طلاق تان کسب کنيد:
رابطه گذشته خود را بررسي کنيد و متوجه اشتباهات خودتان شده و آنها را به گردن بگيريد. شناخت اشتباهات خودتان و مهم تر از آن گردن گرفتن اشتباهات در عدم رخ دادن دوباره آنها موثر است.
بچه بازي در نياوريد:
صادق باشيد. بچه بازي در آوردن؛ نقش بازي کردن؛ به اصطلاح زرنگ بازي کردن و يا تلاش براي احساسي کردن رابطه و ... را فراموش کنيد. فکر همديگر را نخوانيد؛ قرار نيست در يک معامله اداري شرکت کنيد. منطقي و بالغانه رفتار کنيد.
گذشته را در گذشته رها کنيد:
مشکلات و بحث هاي نيمه تمام زندگي قبلي را در همان زندگي قبلي تمام کنيد. کشاندن دلخوري هايي که پيش آمده را به زندگي جديد فراموش کنيد يا اگر مي شود آنها را حل کنيد. نگذاريد به عنوان يک کابوس در زندگي جديدتان تکرار شوند.
از مشکلات نترسيد:
دلخوري هايي را که فراموش نمي شوند، حل کنيد؛ در اين بين از روبرو شدن با مشکلاتي که از گذشته باقي مانده نترسيد. به صورت بالغانه و با آرامش راجع به آنها صحبت کنيد و به يک راه حل برسيد. قرار نيست مقصر را پيدا کنيد، بايد به راه حل بيانديشيد. براي حل دعواي خانوادگي کليک کنيد.
اعتماد کسب کنيد:
همسر سابقِ شما ديگر مانند گذشته احساس نزديکي و تعلق به شما ندارد. اعتماد شکسته شده براي التيام به زمان نياز دارد و شما بايد صبورانه براي کسب اين اعتماد تلاش کنيد.
اين فرصت را از دست ندهيد:
شناخت دوبارۀ همسر سابق خود را جدي بگيريد و فراموش نکنيد در صورتي که اعتماد مناسب او را دوباره کسب کنيد و تعهد واقعي به رابطه نشان بدهيد؛ کشف دوباره اي اتفاق مي افتد و مي تواند بلوغ رابطه اي شما را تقويت کند و باعث رشد رابطه تان گردد.
مي توانيد در دوره هاي آموزش خانواده در کنار يکديگر باشيد:
دوره هاي متفاوتي که به آموزش خانواده و سازگاري افراد در خانواده مي پردازند، شرکت کنيد و بعد از جلسات با يکديگر راجع به صحبت هاي جلسه و نظرات خودتان گپ بزنيد و به نقاط درک مشترک برسيد.
بقيه چي مي گن؟
فراموش نکنيد که بخش زيادي از رابط گذشته خود را به دليل توجه زياد و نگراني هاي بيش از حد به حرف هاي مردم از دست داده ايد و باز نبايد در اين چاله بيافتيد. دوستان و نزديکان شما اگر مخالفتي مي کنند از روي نگراني است و در صورتي که شما بتوانيد دوباره با يکديگر به سازگاري برسيد، خوشحال خواهند شد. فرزندان شما هنوز براي بازگشت شما به يکديگر لحظه شماري مي کنند اما فراموش نکنيد که لازم است براي اين مدت دوري، از آنها دلجويي کنيد. در نهايت اگر تصميمتان قطعي است، نگران چگونگي کنار آمدن ديگران با اين مسئله نباشيد. ديگران در نهايت شما را درک خواهند کرد.
گردآوري: بخش زناشويي بيتوته


منبع: خبرگزاری آریا

فیلم| دفاع روحانی از قطع اینترنت جهانی و راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات!

درگیری در مجلس/ پایداری‌ها علیه نماینده اصلاح طلب/سلحشوری: به جز اقلیتی برخوردار از تبعیض و امتیاز، بقیه مردم را رها کرده‌ایم

سهم ائمه جمعه، شورای نگهبان، بسیج، تبلیغات اسلامی و حوزه‌های علمیه از بودجه ۹۹ چقدر است؟+جدول

تصور این نباشد که ماجرای اعتراضات بنزینی تمام شد| هشدار درباره تبدیل جامعه به «انبار باروت» و اعتراض پابرهنه‌ها و محرومین| اشتباه‌ مسئولان این است که دنبال پیداکردن دشمن خارجی هستند

حرکات ناهنجار رحیم استرلینگ در روز تولدش جنجال ساز شد

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۲۷۲۳۴۰۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

بشار الجعفری: دور کنونی مذاکرات آستانه از مذاکرات قبلی حساس‌تر است

به گزارش گروه بین‌الملل باشگاه خبرنگاران جوان به نقل از شبکه تلویزیونی روسیا الیوم، بشار الجعفری، رئیس هئیت اعزامی دولت سوریه به گفتگو‌های آستانه قزاقستان برای حل و فصل بحران سوریه گفت دور کنونی مذاکرات آستانه به دلیل اقدام آمریکا به سرقت نفت سوریه و اشغالگری ترکیه در سوریه و نیز بازگشت تروریسم به شهر حلب، از مذاکرات قبلی حساس‌تر است.

سرجون هدایه، خبرنگار روسیا الیوم در قزاقستان گفت صبح امروز توانستم با بشار الجعفری که نماینده دائم سوریه در سازمان ملل متحد نیز است و همچنین با الکساندر لاورنتیف، نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور سوریه درباره محتوای چهاردهمین دور از مذاکرات آستانه صحبت کنم.

خبرنگار افزود این دور از مذاکرات با توجه به تحولات شتابان میدانی و سیاسی انجام می‌شود و در آن درباره حضور آمریکا برای سیطره بر نفت سوریه و حضور ترکیه در شمال که دولت سوریه آن را اشغالگری ترکیه می‌نامد و همچنین اوضاع در حلب و ادلب گفتگو می‌شود.

بشار الجعفری به روسیا الیوم گفت این دور از مذاکرات به دلیل این اتفاقات از همه مذاکرات قبلی حساس‌تر است.

الکساندر لاورنتیف نیز از امکان دستیابی به فرمول جدید آتش بس در ادلب و چه بسا سراسر خاک سوریه خبر داد، اما این توافقنامه همه شبکه‌های تروریستی فعال را در سوریه شامل نخواهد شد بلکه فقط شامل مخالفان میانه روی معتقد به فرآیند قانونی و راهکار سیاسی برای حل بحران سوریه خواهد بود. همچنین لاورنتیف درباره اوضاع شمال شرقی سوریه صحبت کرد. او به بخشی از جزئیات توافقنامه سوچی اشاره کرد که این توافقنامه تضمین کرده است منطقه امن به طول ۱۲۰ و عمق حدود ۳۵ کیلومتر باشد.

بشار الجعفری نیز گفت برخی از گروه‌های هوادار ترکیه پس از دستیابی به این توافق کوشیدند به مناطقی بیش از مناطق مورد توافق گسترش پیدا کنند.

خبرنگار افزود ما درباره فعالیت کمیته قانون اساسی سوریه نیز صحبت کردیم و لاورنتیف خاطرنشان کرد جامعه بین الملل چه بسا انتظارات زیادی دارد و خواستار تسهیل در کار این کمیته است، اما این موضوع زمان بر است تا بین طرف‌های درگیر درباره پرونده سوریه توافقاتی حاصل شود. گیر پدرسون، فرستاده سازمان ملل متحد به سوریه نیز در اینجا حضور دارد. نمایندگان کشور‌های ضامن یعنی اردن و عراق و لبنان و سازمان ملل متحد حضور دارند. درباره موضوع کرد‌ها صحبت کردیم لاورنتیف گفت کرد‌ها یک طیف اساسی در سوریه هستند و تلاش برای نزدیک کردن دیدگاه‌های نیرو‌های سیاسی کرد و دولت سوریه ادامه دارد و پیشرفت‌هایی نیز حاصل شده است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • همسر شهید صفری از محل شهادت همسرش در بهمنشیر آبادان دیدار می‌کند
 • همسر شهید ورامینی: نویسنده کتاب «در هیاهوی سکوت» امانت‌داری کرد
 • مواد مخدر علت 55درصد طلاق ها
 • مواد مخدر علت 55 درصد طلاق ها در کشور است
 • معرفی عناصر مزاحم در صادرات
 • نارضایتی جنسی نیمه پنهان طلاق
 • افزایش وام ازدواج باعث 4 برابر شدن کودک همسری در برخی مناطق شد
 • راهکارهای مواجهه با همسران کاهل نماز/ وظیفه ما در برابر همسر بی‌نماز چیست؟
 • صدور دستور بازداشت شماری از مقامات کنونی و سابق عراق در ماه گذشته
 • کدام اعضای مجمع تشخیص، کاندیدای انتخابات مجلس شدند؟/حضور جنجالی قالیبافی‌ها/پایداری‌ها دسته جمعی آمدند/صف طویل مدیران احمدی‌نژاد
 • آیا گذشته همسر اهمیت دارد؟
 • بدون داشتن حق طلاق از شوهر چگونه میتوان طلاق گرفت؟
 • کاهش ۱۱ درصدی ازدواج‌ها در استان همدان
 • مشارکت جوانان در غرب کشور افزایش یافت/ شور انتخاباتی در گام اول
 • احتمال اختصاص مجدد بودجه برای برنامه‌های عقب مانده شهرداری
 • کدام گروه سنی بیشتر در معرض طلاق قرار دارند؟
 • در چه صورتی زن می‌تواند بدون داشتن حق طلاق از شوهر خود جدا شود؟
 • چقدر به گذشته همسر اهمیت دهیم؟
 • دوئل میان همسر پیشین و کنونی+ عکس / انگلیس