به گزارش خبرگزاری بسیج آق قلا ، سردار حسین معروفی فرمانده سپاه نینوا گلستان در این جلسه به بررسی آخرین وضیعت سیل در استان پرداخت و گفت: کلیه امکانات از قبیل ماشین آلات مهندسی ، هوائی ، پوشاک ، غذای گرم ، قایق و هر آنچه که نیاز مردم نجیب و فهیم سیل زده استان گلستان بوده با هماهنگی سپاه های استانی و نواحی شهرستان ها ، پایگاه های بسیج ، گردان های بیت المقدس و کمک های مردمی آماده خدمات رسانی می باشد.

وی افزود:سپاه نینوا استان گلستان به صورت شبانه روزی آمادگی کامل جهت خدمات رسانی به مردم عزیز را دارد.

انتهای پیام/

منبع: بسیج نیوز

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

مصوبات جلسه قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده اعلام شد

در پی برگزاری اولین جلسه کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده، مصوبات این جلسه منتشر شد.

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو؛ اولین جلسه کمیته "حمایت از تولید و اشتغال" با حضور دین پرست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزارت کشور و معاونین وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور، بانک مرکزی، سازمان میراث فرهنگی، مسئولین اتاق‌های بازرگانی، اصناف و نمایندگان سازمان مدیریت بحران کشور؛ معاونین هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری استان‌های ایلام، چهار محال و بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد، گلستان، لرستان و مازندران و مدیران سازمان‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و میراث فرهنگی استانداری‌های مذکور در محل وزارت کشور برگزار شد.
بنا بر این گزارش، دین پرست معاون وزیر کشور و دبیر کارگروه، برخی از مصوبات این جلسه را بدین شرح اعلام کرد:
۱- سازمان مدیریت بحران کشور، روز چهارشنبه مورخ ۴/۲/۱۳۹۸، ضمن برگزاری جلسه‌ای با حضور نمایندگان وزارتخانه‌های صنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، تعاون، کارو رفاه اجتماعی وسازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، نسبت به تهیه وتنظیم فرمت تعیین خسارات وارده به بخش‌های مختلف اقتصادی اقدام وچارچوب نهایی را حداکثرتا روز پنجشنبه مورخ۵/۲/۱۳۹۸، به استان‌ها ابلاغ نماید.
۲- استان‌های متاثر ازسیل اخیر، مطابق فرمت‌های ابلاغی سازمان مدیریت بحران کشور، میزان خسارت وارده به واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام خود را، ظرف مدت یک هفته به تفکیک استان، شهرستان و روستا، احصاء و دراختیارآن سازمان قراردهند.
۳- با توجه به مصوبه شماره ۵۶۴۳۸/۳۱۱۱ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۸هیات محترم وزیران، مبنی بر اینکه "هریک ازاعضای دولت گزارشی ازخسارت وارده از سیل اخیر و میزان آن درحوزه مأموریت دستگاه متبوع را تا تاریخ ۲۰/۱/۱۳۹۸، به دفتر رئیس جمهور ارائه کند"؛ مقررگردید، سازمان مدیریت بحران کشور، پس از بررسی و تأئید لیست خسارات اعلامی ازسوی استان ها، اقدامات لازم را به منظور اخذ تأئیدیه نهایی بالاترین مقام دستگاه اجرایی درسطح ملی معمول و درنهایت برای تأمین منابع مورد نیاز به مراجع ذی ربط اعلام نماید.
۴- وزارت خانه‌های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری، سازمان برنامه و بودجه کشور و بانک مرکزی، ظرف مدت یک هفته، پیشنهادات عملی و برنامه‌های اجرایی خود را با تعیین اولویت وتقویم زمانی مشخص، برای جبران خسارات وارده به واحد‌های تولیدی وطرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام از قبیل (استمهال وامهال بدهی اشخاص حقیقی وحقوقی به مؤسسات مالی وشرکت‌های خدمات رسان و...، توقف عملیات اجرایی علیه بنگاه‌های اقتصادی و...)، به کمیته ارائه نمایند.
۵- با توجه به ضرورت تسهیل وتسریع در امربازسازی بنگاه‌های اقتصادی استان‌های سیل زده، مقرر شد؛ وزارتخانه هایصنعت، معدن وتجارت، جهاد کشاورزی، تعاون کار و رفاه اجتماعی، اموراقتصادی و دارایی، سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری و بانک مرکزی، دراجرای تصویبنامه شماره۷۵۶۰۱/ت۵۱۰۵۲ ﻫ مورخ ۱۱/۶/۱۳۹۴هیات محترم وزیران، نسبت به تفویض اختیارات لازم به مدیران استانی اقدام نمایند.
تبصره: موارد و مصادیقی که نیازمند مصوبه هیأت وزیران می‌باشد، متن پیشنهادی توسط دستگاه متقاضی، به کمیته ارسال تا ازطریق قرارگاه بازسازی ونوسازی، برای تصویب به هیأت دولت منعکس گردد.
۶- دستگاه‌های اجرایی ذی ربط با هماهنگی استان‌های مشمول، تعداد واحد‌های تولیدی وطرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام دارای پوشش بیمه حوادث (الزاماً عامل خطرسیل) را ظرف یک هفته شناسائی وضمن اعلام آن‌ها به کمیته، زمینه پرداخت خسارت توسط شرکت‌های بیمه گر را فراهم وتسهیل نمایند.
۷- با عنایت به ظرفیت منابع مالی قانون حمایت ازتوسعه و ایجاد اشتغال پایدار درمناطق روستایی و عشایری با استفاده ازمنابع صندوق توسعه ملی وضرورت استفاده ازاین ظرفیت برای حمایت ازبنگاه‌های اقتصادی آسیب دیده ازسیل، مقررشد؛ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دراسرع وقت (حداکثر تا روزیکشنبه مورخ ۸/۲/۱۳۹۸)، نسبت به برگزاری جلسه کمیته فنی ذیل کارگروه تخصصی مدیریت و راهبری اشتغال پایداراقتصاد مقاومتی اقدام و پیرامون بازبینی رسته‌های اولویت دار، دسترسی به سامانه کارا و اختصاص اعتبار ویژه‌ای به استان‌های متأثراز سیل اقدام و تصمیمات لازم را ابلاغ نماید.
۸- وزارت اموراقتصادی ودارایی (سازمان امورمالیاتی)، مطابق مفاد تصویبنامه شماره ۲۳۹۰/ت۵۶۴۳۵ هـ مورخ ۱۸/۱/۱۳۹۸هیات وزیران، مبنی بربخشودگی مودیان مالیاتی که ۵۰ درصد اموال آن‌ها درسیل خسارت دیده است، اقدام لازم معمول وحداکثر ظرف مدت یک هفته گزارش آن را به وزارت کشور (کمیته حمایت ازتولید واشتغال) اعلام نماید.
۹- معاونت توسعه روستایی و مناطق محروم معاون اول رئیس جمهور، ظرف مدت یک هفته، پیشنهادات عملی خود را برای جبران خسارات وارده به واحد‌های تولیدی و طرح‌های سرمایه گذاری نیمه تمام مستقر در مناطق روستایی به وزارت کشور (کمیته حمایت ازتولید واشتغال) ارائه نماید.
۱۰- با توجه به نظریه سازمان مدیریت بحران کشور درانتخاب استان‌های مشمول (ایلام، چهارمحال بختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان، لرستان ومازندران)، مقرر گردید سازمان مدیریت بحران کشور و دستگاه‌های اجرایی تخصصی در سطح ملی، نسبت به بررسی میزان خسارت‌های احتمالی وارده به حوزه‌های اقتصادی سایراستان‌ها اقدام وگزارش آن را ظرف مدت یک هفته به کمیته اعلام تا درصورت نیاز، نسبت به بازبینی تعداد استان‌ها اقدام شود.
۱۱- با عنایت به ظرفیت بند الف تبصره (۱۸) قانون بودجه سال ۱۳۹۷، در راستای تأمین منابع مالی مورد نیاز بخش‌های اقتصادی خسارت دیده از سیل، مقررشد با محوریت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و همکاری سایردستگاه‌های اجرایی ذی ربط، به ویژه سازمان برنامه وبودجه کشور، سهم استان‌های مشمول کمیته ازطرح‌های اشتغالزایی (اشتغال فراگیر، مشاغل خانگی، مشوق‌های بیمه کارفرمایی، کارورزی، مهارت آموزی، برنامه تأمین مالی خرد، یارانه دستمزد و...) مشخص وظرف مدت یک هفته به استان‌ها ابلاغ ونتیجه به وزارت کشور (کمیته حمایت ازتولید واشتغال) اعلام شود.
۱۲- استانداران محترم استان‌های ایلام، چهارمحال وبختیاری، خوزستان، کرمانشاه، کهگیلویه وبویراحمد، گلستان لرستان ومازندران، ضمن تشکیل کمیته متناظر با کمیته حمایت ازتولید و اشتغال قرارگاه، با مسئولیت معاون هماهنگی اموراقتصادی استان، نسبت به عضویت معاون مذکور در قرارگاه بازسازی ونوسازی مناطق سیل زده استان، اقدام نمایند.

شوک قیمت در بازار نفت با تصمیم ترامپ علیه ایران| حالا چه خواهد شد؟

وزیر خارجه آمریکا ایران را تهدید کرد: هیچ معافیت نفتی تمدید نمی‌شود| قدرت ایران در اثر تحریم‌ها کم شده است |می‎خواهیم درآمد نفتی ایران را به صفر برسانیم

هیچ ارتباطی بین قتل حاجیان و حسین هدایتی وجود ندارد

منبع این خبر، وبسایت basijnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۱۹۳۷۴۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • براثر اطلاع رسانی نادرست از وضعیت گلستان ۹۰ درصد رزورهای هتل ها و اماکن اقامتی کنسل شد
 • سکوت معنادار جوامع حقوق بشری در مقابل جنایات آل‌سعود/ چراغ سبز نظام سلطه به اقدامات فجیع بن سلمان
 • قرارگاه های فرهنگی با محوریت کانون  های مساجد جنوب کرمان راه اندازی شد
 • سه ماموریت قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل زده تشریح شد
 • تشکیل کمیته حمایت از تولید و اشتغال قرارگاه بازسازی مناطق سیل زده
 • ارائه خدمات توسط بسیج جامعه پزشکی بوشهر
 • کمک‌رسانی ۳۰ گردان بسیج بانوان به مناطق سیل‌زده / فعالیت ۹ میلیون بانوی بسیجی در کشور
 • برگزاری اولین جلسه قرارگاه خدمت رسانی شهید حاج مهدی عراقی (ره) اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی کشور
 • برگزاری نخستین جلسات بازرسی قرارگاه بازسازی و نوسازی مناطق سیل‌زده
 • خدمت رسانی ارتش به مردم سیل زده روستاهای سرخس
 • ۳۲۰۰ گروه جهادی بسیج در مناطق سیل‌زده خدمت رسانی می‌کنند
 • کمک اصناف، بازاریان و فعالان اقتصادی برای تأمین لوازم منزل سیل زدگان
 • خدمت‎رسانی بسیجیان به مردم سیل زده گلستان ادامه دارد+ تصاویر
 • جلسه بررسی وضعیت سیلاب سیستان در ناحیه بسیج زابل برگزار شد
 • عملیات ضد تروریستی ارتش عراق در «نینوا» و «صلاح الدین»
 • داماد ترامپ: به بن سلمان گفتم درباره پرونده خاشقجی شفافیت به خرج دهد
 • کوشنر:به «بن سلمان» گفتم درباره پرونده «خاشقجی» شفافیت به خرج دهد
 • دبیر قرارگاه محرومیت زدایی سپاه: ۷۷ هزار سری جهیزیه بین نوعروسان توزیع شده است
 • توصیه داماد ترامپ به بن سلمان درباره خاشقجی