حجت الاسلام پارسانیا گفت: منورالفکری در ایران حاصل تامل عده ای از متفکران برای حل مسایل داخلی کشور نیست بلکه حاصل به وجود آمدن رابطه ای جدید از اقتدار و هیمنه ای است که طی آن بخشی از جهان به بخش دیگری از جهان راه می یابد.

به گزارش خبرنگار گروه اندیشه خبرگزاری شبستان: نشست «تقی‌زاده‌های جدید و وضع منورالفکری در ایران» به همت گروه فرهنگ‌پژوهی و با همکاری گروه مطالعات انقلاب اسلامی پژوهشکده فرهنگ و مطالعات اجتماعی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی، عصر روز گذشته (دوشنبه، 26 فروردین ماه) در تالار علامه جعفری این پژوهشگاه برگزار شد.

 

بنابر این گزارش، حجت الاسلام والمسلمین «حمید پارسانیا» در این نشست با بیان اینکه بحث منورالفکری و عنوان تقی زاده ها، به نظرم بازگوکننده یک جریان در جامعه است، اظهار کرد: چیزی به اسم منورالفکری یک وضع اجتماعی دارای هویت فرهنگی و تاریخی است و مثل همه پدیده های فرهنگی و تاریخی از درون افراد عمل کرده و در واقع افراد، کارگزار این جریان بودند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: مساله در این میان شخص نیست و شخص و افراد مهم نیستند بلکه چگونگی شکل گیری این جریان ها در جامعه و تعامل آنها با افراد اهمیت دارد و اینکه چه طور جریان منورالفکری در تقی زاده ها کنش می کند، از دیدگاه من بحث این چنین رقم می خورد یعنی ما به دنبال شخصی به اسم «سید حسن تقی زاده» و زندگی او و خصوصیات فردی او نیستیم که به این هم البته احتیاج داریم اما از این منظر نمی خواهیم نگاه کنیم.

 

وی تصریح کرد: بحث سر این موضوع است که او چگونه حامل یک موضع و موقعیت فرهنگی و فکری می شود، به عبارت دیگر، آیا تقی زاده صد سال پیش از آن زمان که به دنیا آمد ممکن بود همین آدم بشود و اگر امروز به دنیا می آمد چه می شد؟ این بحث ما است، چیزی که تقی زاده را هویت بخشیده یک چیز فراتر از وضعیت شخصی او است. تاریخ تولد آن هویت از تقی زاده چه زمانی است و تاریخ تحولات فکری او چیست و در این تحولات او با تقی زاده هایی که در ذیل اش قرار می گیرند یا تقی زاده هایی که او را تحقق می بخشند به اقتضای مقاطع این تاریخ چه عملکردی دارد؟

 

حجت الاسلام پارسانیا در ادامه بیان کرد: بنابر این، باید ابتدا خود منورالفکری را بشناسیم، منورالفکری در ایران و کشورهای غیرغربی یک هویتی دارد و در موطن تولد خودش هویتی دیگر؛، هویت ها کامل تفاوت دارد هرچند که در غیر موطن اصلی خود گاهی پر رنگ تر هم باشد، جریان منورالفکری دو مقابل و رقیب دارد، یک رقیب در موطن اصلی خودش که در عرض او است و یک رقیب که در درون او و در طولش قرار می گیرد.

 

استاد حوزه علمیه اظهار کرد: ما منورالفکری را معادل روشنگری قرار دادیم اما در صدر مشروطه به منورالفکری ترجمه می شد و رقیبش مربوط به سنت فکری دیگری است، تولد منورالفکری با دکارت و وضع فلسفه جهان جدید که با نقطه عطف دکارت شکل می گیرد، آغاز شد و این روشنگری چند نقطه عطف را طی می کند، یکی عقل روشنگر به صورت عقل کانتی در می آید و یک سده بعد یا بیشتر در نیمه دوم قرن بیستم، یک شکل پُست مدرن یا چیزی از این قبیل پیدا می کند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی تاکید کرد: در دو نوشته از کانت و فوکو می توان تفاوت این دو را با دکارت دید، اما سوال آن است که روشنگری واقعا چیست؟، در تاریخ شاید معنای دیگری از روشنگری مطرح شود که شاید آن را به عنوان روشنگری قلمداد نکنیم،  وجه شاخص روشنگری که ابتدا مطرح می شود راسیونالیسم و عقل مفهومی است و مقابل آن عقل شهودی است، اگر بخواهیم با عنوان مفهوم تاریخی به کار ببریم، عقل جزئی است. البته این روشنگری بروزهای سیاسی و یا اجتماعی مختلفی دارد و در سده نخستین با لیبرالیسم بسیار پیوند می خورد و بعد در آغاز قرن بیستم، رقیب دوم که متولد می شود بازگشت اینتلکت است که از آن به عنوان روشنفکری یاد می شود.

 

وی ابراز کرد: اینتلکت از محدوده روشنگری که به وجود آمده و در علم گرایی قرن نوزدهم بروز یافته، می خواهد کارهای کلی انجام داده و ارزش را داوری کند و از محدوده ساینس (علم) فراتر رفته و درباره هویت و ارزش ها و مسایل کلی جامعه سخن بگوید. کار روشنفکر فراتر از کار کسی است که کار علمی کند، روشنفکر یک کار  را در جریان انتقادی انجام داده و می خواهد فعالیت اجتماعی داشته باشد، اما در حرکت های جهادی و مقاومت های پیشین نیست و  در آن سنخ قرار نمی گیرد.

 

حجت الاسلام پارسانیا در ادامه گفت: بنابر این، در جهان مدرن، روشنگری یا منورالفکری با رویکرد لیبرالیستی همراه است، روشنفکری ابتدا با رویکرد چپ و سوسیالیستی و عدالت خواهانه می آید، آن چیزی که از آن عبور کرده یک معنای تاریخی است که آن هم روشنفکری است، در این دیدگاه سنت عادت مستقر شده بدون علم است اما در درون خودش جریان نوینی به وجود می آید  که شاخص های سلبی منورالفکری را داشته و داعیه روشنگری در برابر سنت دارد.

 

وی افزود: این هر دو در غرب با تفکرات، تاملات و با تحولات اجتماعی و وجودی کنشگران همراه هستند. ویژگی روشنگری یا منورالفکری مدرن، آدم هایی است که پای این جریان جان داده و ایستاده اند، نسل هایی که هر کدام در مقطعی از فکر تامل کرده و اندیشه ای را آورده اند و مسایلی از حاشیه آنها به وجود آمد.

 

پارسانیا تصریح کرد: روشنفکری تا نیمه دوم قرن بیستم به عنوان یک رقیب در مقابل لیبرالیسم است اما در پایان قرن بیستم با افول مواجه می شود، با فروپاشی بلوک شرق، روشنفکری هم با فروپاشی مواجه می شود و جهان تک قطبیِ ناظر به بازگشت جریان پیشین، با عنوان لیبرالیسم متاخر بروز و ظهور می یابد.

 

این پژوهشگر با طرح این پرسش که «در ایران منور الفکری چه هویتی دارد؟»، اضافه کرد: در ایران منورالفکری کاملا در مکانیزم دیگری فعال شده که  به نظر من مکانیزم اقتدار و قدرت است که این پدیده را به وجود آورد، ما در هر فرهنگی دو سطح داریم، یک سطح فرهنگ عمومی است که فارابی در مورد آن اصلاح عوام و خواص را دارد، سطح دیگر از فرهنگ کار کسانی است که افق گشایی می کنند و هسته های مرکزی فرهنگ را شناسایی و پیوند وجودی با آن برقرار کرده و در سطح فرهنگ عمومی با روش های ترویجی آن را توسعه می دهند، پیامبر(ص) حدود ۲۰ سال تبلیغ می کند تا دین بسط می یابد، اما بعد از فتح مکه تازه گروه گروه می آیند و مواجه می شوند و این قدرت جامعه و فرهنگی است که در درونش وجود دارد.

 

وی اظهار کرد: اما زمانی که  دو فرهنگ با یکدیگر مواجه می شوند و یکی در موضع ضعف و دیگری در موضع قدرت قرار می گیرد، فرهنگ عمومی جامعه ای که در موضع ضعف است، آسیب پذیری های ویژه ای دارد، رنگ می گیرد، به تعبیر ابن خلدون زبان شان عوض می شود، در ایران با آمدن برخی قدرت ها برخی زبان ها از بین رفتند، اکنون ما فارسی پهلوی نداریم و فقط فارسی دری باقی مانده، اما تَشَبُهی که ایرانیان با برخی قدرت های غالب پیدا می کردند این بود که برخی تاریخ نویسان نوشته اند از جمله که اینکه آنها موی صورت خود را بند می انداختند تا با فرهنگ غالب همراه شوند.

 

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه ابراز کرد: وقتی که کفار غالب شوند، فرهنگ عمومی آسیب پذیر می شود لذا کار مجاهدان برای حفظ هویت فرهنگی کمتر از کار عالمان و محققانی که جوهره و حقیقت فرهنگ را حراست می کنند، نیست.

 

وی با بیان اینکه جهان غرب با قدرت و اقتداری که به جود می آورد نسبت به همه فرهنگ های دیگر که به آنجا ورود پیدا می کنند چنین مکانیزمی را ایجاد می کند، تصریح کرد: آمدن مفاهیمی از درون یک فرهنگ به درون فرهنگی دیگر تابع یک هژمونی بوده و هژمونی تابع قدرت و اقتدار است. من فکر می کنم پدیدار شدن منور الفکری در ایران حاصل تامل عده ای از متفکران برای حل مسایل داخلی خودشان نیست بلکه حاصل به وجود آمدن یک رابطه جدیدی از اقتدار و هیمنه ای است که طی آن بخشی از جهان به بخش دیگری از جهان راه می یابد.

 

حجت الاسلام پارسانیا تاکید کرد: منورالفکری در کشورهایی که در حاشیه قدرت غرب و در موضع ضعف هستند، یک وضعیت آیینه سان دارد، یک بخشی از حوزه فرهنگ عمومی طرف قدرت را بر می تاباند و آن را نشان می دهد، منورالفکری یا روشنگری مدرن در کشورهای غیرمدرن خصوصیاتی دارد که در کشورهای مادر وجود ندارد، رفتن منورالفکری و لیبرالیسم در کشورهای غربی و آمدن جریان های چپ و سوسیالیستی ده ها تحولات عظیم اجتماعی را درون خود می طلبد اما زمانی که در اثر کشکمش های داخلی این مهم انجام شد، مجموعه آیینه سان بلافاصله آن طرف را نشان می دهد.

 

وی ادامه داد: تقی زاده، نسل دوم جریان منورالفکری در ایران است، نسل اول سفرا و درباریان هستند که زودتر آن سو را می بینند، حتی شهری ها هم نیستند، لذا افرادی چون «ملکم خان» و سفرا تاثیر پذیرفته و به اینجا منتقل می کردند، اما نسل دوم کسانی  هستند که در فرهنگ علمی جامعه هستند نه در حوزه نهاد قدرت، وقتی که قلمرو اقتدار و زندگی عوض می شود طلبه جوانی که می خواهد وارد جامعه شود و هویت اش را پیدا کند عوامل مختلفی روی او اثر می گذارد، یک عقبه ای دارد که در آن شکل گرفته است، لذا در نسل دوم سید ضیاءالدین طباطبایی، کسروی، تقی زاده را داریم که دنبال هویت اجتماعی در این شرایط جدید هستند.

 

حجت الاسلام پارسانیا بیان کرد: اگر اقتدار تعیین کننده است و یک سو هژمونی جهان مدرن قرار می گیرد و یک سوی دیگر اقتدار فرهنگ بومی و سنت و این جابجایی قدرت زمان می طلبد و به تدریج فرهنگ بومی در حالت تضعیف قرار گرفته و فرهنگ جدید اقتدار خود را نشان می دهد. به بیان دیگر سنت علمی و معرفتی و تاریخی می خواهد از خود دفاع کند اما فرهنگ مدرن هم جاذبه دارد و در این شرایط است که می بینیم برخی که سطح را می بینند هر دو این موارد را با هم جمع می کنند و فضایی از جمع میان مفاهیم فرهنگی تاریخی و مفاهیم مدرن ایجاد می شود.

 

وی اضافه کرد: نسل اول منورالفکران با دو قدرت و اقتدار مواجه است و باید هر دو را لحاظ کند، دل به آن سو می سپارد اما قدرت فرهنگ بومی همچنان به قوت خود باقی است. جریان منورالفکری در ایران به سرعت هژمونی دین و تاریخ فرهنگ را در هم شکست، مفاهیم منورالفکری که خصوصیت بارز آن تفکیک میان وحی و نقل بود و ویژگی سکولار بودن را داشت، در مرحله اول پوشش دینی می گیرد اما در دوره رضاخان سکولاریسم آشکار می شود.

 

حجت الاسلام پارسانیا در پایان خاطرنشان کرد: تقی زاده مربوط به نسل دوم است، چه او را از پایگاه حوزوی ببینیم، که طلبه ای است که می خواهد شان اجتماعی اش را ببیند و می رود به دور از چشم دیگران فرانسه یاد می گیرد و می خواهد بداند چه خبر است و جذب می شود، اما به همین سرعت همین آدمی که روزی روزگاری میان طلبه بودن و این مفاهیم می خواهد جمع ایجاد کند، در می یابد نیازی به این کار نیست و در نتیجه شخصی مثل تقی زاده دو سه مقطع را تجربه می کند، مقاطعی که در آن جابجایی سنت مسیحیت رخ داد و منورالفکری به غرب آمد، چند سده طول کشید اما در شخصی چون تقی زاده دو دهه هم طول نمی کشد و او هر دو را تجربه می کند.

پایان پیام/248

منبع: شبستان

کارخانه‌ای در ایران که پرچم‌های آمریکا، انگلیس و اسرائیل را برای آتش‌زدن می‌سازد+تصاویر

نقویان: می‌ترسم روزی سریال «معمای روحانیت» را بسازند

خانم مجری، حرف شاه را تکرار نکنید!

تکرار گفتمان «رستاخیزی» شاه پهلوی در صداوسیما و خط و نشان برای مردم؛ آیا منتقدان باید از ایران بروند؟

مدارس تهران فردا دوشنبه ۳۰ دی تعطیل است؟

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۴۶۷۴۷ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مسابقات قرآن خسارت سیل سیل سپاه پاسداران سی و ششمین دوره مسابقات بین المللی قرآن کریم مسابقات قرآن کریم خبرگزاری شبستان کمک به سیل زدگان قرآن کریم تقی زاده حجت الاسلام پارسانیا پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

خبر بعدی:

انصاری‌فرد: اگر AFC حق میزبانی را از تیم‌های ایرانی بگیرد، قطعا در مسابقات حضور نخواهیم داشت/ کویت چون در فوتبال حرفی برای گفتن ندارد، در مسائل سیاسی سر بلند کرده است

مدیرعامل باشگاه پرسپولیس گفت: پرسپولیس جایگاه ویژه‌ای در بین هواداران آسیا دارد و ما پرتماشاگرترین تیم آسیا هستیم.

به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری برنا، محمدحسن انصاری‌فرد، مدیرعامل باشگاه پرسپولیس صحبت هایی درخصوص مسائل مختلف انجام داد.

انصاری فرد درباره وضعیت آنتونی استوکس توضیح داد: ما در حال مذاکره با دو بازیکن خارجی هستیم که اگر نهایی شود به اطلاع هواداران می رسانیم.

وی درباره تصمیم کنفدراسیون آسیا برای گرفتن میزبانی مسابقات لیگ قهرمانان آسیا از ایران گفت: این تصمیم قطعی نیست و در کمیته مسابقات این تصمیم گرفته شده است. متاسفانه اغلب کارکنان AFC از هندی ها هستند که در فوتبال حرفی برای گفتن ندارند و به این کارهای روانی متوسل می شوند. کویت هم که همیشه در مسائل سیاسی و جنگ هایی که اطرافش اتفاق افتاده دست به دامان ایران بوده است، سر بلند کرده و این پیشنهاد را داده است. این موضوع از کمیته مسابقات به کمیته اجرایی می رود و تصمیم گیری می کند و ما باید از این اتفاق پیشگیری کنیم. جلسه ای در وزارت ورزش با آقای علی نژاد معاون وزیر داریم تا موضع رسمی مان را اعلام و از این اتفاق جلوگیری کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به اینکه آیا باشگاه های ایران از لیگ قهرمانان آسیا کنار می کشند، تاکید کرد: اگر این اتفاق بیفتد اصلا در مسابقات شرکت نمی کنیم چون اعتقاد داریم که پرسپولیس جایگاه ویژه ای در بین هواداران آسیا دارد و ما پرتماشاگرترین تیم آسیا هستیم. در فینال باشگاه های آسیا وقتی آقای اینفانتینو رئیس فیفا آمد واقعا از این شکوه تعجب کرده بود. با اینکه پرسپولیس نتیجه را واگذار کرده بود نهایت احترام را گذاشتند و خویشتندار بودند و این را نمی شود نادیده گرفت.

انصاری فرد تصریح کرد: از AFC و فیفا متعجبم که می گویند مسائل سیاسی نباید وارد فوتبال شود اما حرف های سیاسی مطرح می کنند که با شعارهایشان متناقض است و ضربه بزرگی به آبرو و حیثیتشان وارد می شود.

وی تاکید کرد: تیم هایی که در تهران و شهرستان ها بیشترین تماشاگر را برای بازی های آسیایی دارند چطور می خواهید با مسائل سیاسی از حضور در مسابقات محرومشان کنید. گناه هواداران ما چیست. ایران جزو امن ترین کشورهای منطقه و غرب آسیا است. همین عربستان هر آن به خاطر جنگی که با یمن دارد ممکن است توسط پهبادهای یمنی مورد حمله قرار بگیرد ولی ما نه داخل جنگ هستیم نه مشکلی داریم. چطور عراق و عربستان می توانند میزبان باشند ما نمی توانیم. این موضوع نشان می دهد بحث های سیاسی مطرح است و ما نباید زیر بار این داستان برویم. چون هرچقدر عقب برویم جسارت بیشتری پیدا می کنند. فیفا باید عاقلانه و به دور از مسائل سیاسی عمل کند. فیفا دارد آبرو و اعتبار خود را می برد و این برای فیفا و AFC  یک آزمون و راستی آزمایی است تا نشان بدهند بحث های سیاسی مطرح نیست.

مدیرعامل پرسپولیس درباره مصاحبه نصیرزاده مبنی بر اینکه اگر ما از مسابقات انصراف بدهیم دو سال محروم می شویم، گفت: من نمی دانم هدف ایشان از این صحبت ها چیست. آقا ما محروم هم بشویم نباید زیر بار این تحریم ها برویم. این چه صحبتی است وقتی ما هنوز موضعمان را مشخص نکرده ایم و داریم رایزنی می کنیم. کمیته اجرایی هنوز نیامده است. نمی دانم ایشان چرا هر بار خودش را وسط می اندازد. او ناامیدی بین مردم انتشار می دهد و نصیرزاده باید بهتر از این عمل کند و به موقع صحبت کند. چرا مردم را ناامید می کند. حتی اگر این اتفاق هم بیفتد ما نباید زیر بار این داستان برویم.

وی درباره وضعیت علیپور که پست گلایه آمیزی به خاطر مسائل مالی منتشر کرده، اظهار کرد: من این پست را ندیدم. ما خداراشکر تا به الان هیچ بدقولی درباره بازیکنان نداشته ایم. جا دارد از آنها تشکر کنم که کمی و کاستی هایی که بوده تحمل کرده اند ولی ما سعی کرده ایم امسال به تعهداتمان عمل کنیم. از بازیکنان تشکر می کنیم که برخی شان طلب هایی از گذشته دارند اما با ما همکاری کرده اند و واقعا جا دارد صمیمانه از آنها تشکر کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس درباره بازی تراکتور اظهار کرد: آقای گل محمدی هم گفتند اولین اولویت ما این است که بازی اول را به خوبی پشت سر بگذاریم. من مطمئنم تماشاگران خوب ما آن روز ورزشگاه را پر خواهند کرد و یک بازی خیلی جذابی را شاهد خواهیم بود و امیدوارم بتوانیم شکست بازی رفت را جبران کنیم.

وی در پاسخ به اینکه پس اگر میزبانی به صورت قطعی از ما گرفته شود پرسپولیس و تیم های دیگر حاضر نخواهند شد؟ گفت: بله. این حق ما است چون ما ثابت کرده ایم مشکلی برای برگزاری مسابقات نداریم و تصمیم آنها ناعادلانه است اما امیدواریم که این اتفاق رخ ندهد.

انصاری فرد در پاسخ به اینکه اگر یک درصد بخواهیم در رقابت ها بازی کنیم، ممکن است در چه کشوری میزبان رقابت ها باشیم، تاکید کرد: ما اصلا به این مسئله فکر نمی کنیم. باشگاه و هواداران ما زیر بار این مسئله نمی روند. هواداران ما خیلی وقت است انتظار شروع بازی های آسیایی را می کشند تا به ورزشگاه بیایند و تیمشان را تشویق کنند و اگر AFC بخواهد این میزبانی را از ما بگیرد قطعا شرکت نمی کنیم.

مدیرعامل پرسپولیس در پاسخ به اینکه اگر مسئله حل شود مشخص هست ما در چه کشوری از تیم های عربستانی میزبانی خواهیم کرد، گفت: ما در امارات طرفداران بیشتری داریم و احتمالا در این کشور برگزار می کنیم.

وی درباره بازی های تیم ملی امید و حذف آن از رقابت ها اظهار کرد: متاسفانه هر دوره این بحث ها مطرح شده و همیشه امیدهای ما برای بازی های مقدماتی المپیک بهترین هایی بودند که در آن بازی ها شرکت کردند اما نقص بزرگی که همیشه داشته ایم و به محرومیت از حضور در بازی های المپیک منجر شده این است که کارشناسی نکرده ایم و ندیده ایم واقعا مشکل چیست؟ اگر کارشناسی کرده ایم هم برای رفع نقاط ضعف تلاش نکرده ایم و این سریال تا الان ادامه پیدا کرده است.

انصاری فرد در پاسخ به اینکه آیا موافق جابجایی فرهاد مجیدی و استیلی در آن مقطع بودید، گفت: این در حیطه وظیفه من نبود و اظهارنظری نمی کنم اما به نظرم ایشان خیلی بهتر عمل می کند.

دیگر خبرها

 • لزوم توجه دستگاه‌های اجرایی به مساله ازدواج و طلاق در جامعه/ فرهنگ‌سازی لازمه تسهیل در ازدواج
 • بوشهر|امام جمعه اهل‌سنت شهر نخل تقی: سپاه پاسداران محور مقاومت و امنیت منطقه است
 • دهقان: نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد
 • دشمن مسیر ترور دولتی را انتخاب کرده است/ آمریکا به دنبال ایجاد اعتراضات معیشتی در سوریه
 • تئاتر کودک و نوجوان مقوله بسیار مهمی به لحاظ پرورش این رده سنی است
 • مسائل مستحدثه جامعه ناظر به مبانی حکمت اسلامی تبیین شود
 • مسائل فکری نظام در قم بیان شود/ شناسایی اثرات شهادت سردار سلیمانی
 • اسناد رسانه بریتانیایی درباره محسن فخری زاده پدر برنامه‌ هسته‌ای ایران/ مکانیسم ماشه به بهانه ساخت بمب اتم فعال شد؟ +تصاویر
 • عضو شورای نگهبان: نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد/ اجازه ندهیم افراد فاسد در کشور حاکم شوند
 • تولید ژل رویال زنبورعسل در البرز سه برابر شد
 • «مهدی فخیم‌زاده» و «داریوش فرهنگ» در «چهل تیکه»
 • نباید از اشتباهات افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی صرفنظر کرد
 • عضو حقوقدان شورای نگهبان: نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد
 • نباید به افراد گرفتار در مسائل اخلاقی و مالی رحم کرد
 • ساجدی: تهدید ماشه‌ای اروپا بیشتر از جنبه عملیاتی، فشار روانی است / روسیه و چین به دنبال ممانعت از اجرای مکانیزم ماشه هستند
 • توسعه شاخص ها در گرو بررسی مسائل فعالان اقتصادی است
 • تحول درآموزش‌وپرورش در پیوند با مسائل واقعی جامعه اتفاق می افتد
 • تشکیل کمیته پاسخگویی به مسائل امور مالیاتی فعالان اقتصای استان اصفهان
 • آموزش و پرورش با مسائل واقعی جامعه پیوند برقرار کند