به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، متن پیوست حکم حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور، به شرح زیر است:

پیوست حکم ریاست هیأت ویژه گزارش ملی سیلاب‌ها

عرصه هواشناسی و اقلیم‌شناسی

1- ریزش‌های جوی اخیر در مقایسه با ریزش‌های گذشته در ایران، چه وضعیتی داشته است؟

2- تجهیزات سنجش متغیرهای هواشناسی و دیگر سیستم‌های داده‌برداری قبل و حین سیلاب‌های اخیر چگونه عمل کرده‌اند؟

3- پیش‌بینی‌ها و هشدارهای سازمان هواشناسی کشوری طی سال آبی 98-1397 و قبل از وقوع سیلاب چه کیفیتی داشته است؟

4- توانمندی سامانه‌های پایش و پیش‌بینی هواشناسی کشور تا چه اندازه متناسب با نیاز دستگاه‌های اجرایی است؟

5- کیفیت گزارش‌های سازمان هواشناسی، اعم از دقت پیش‌بینی و اخطار، بازه زمانی اطلاع ‌رسانی، و محتوا و زبان اطلاع‌رسانی چه تأثیری بر عملکرد دستگاه‌های کشور در سیلاب داشته است؟

6- منابع مالی، تجهیزات دانش و قابلیت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری سازمان هواشناسی برای پیش‌بینی و اخطار سیلاب در کشور تا چه اندازه برای مدیریت سیلاب در ایران مناسب است؟

7- علت بارش‌های شدید و ترسالی در سال آبی 1398- 1397 چیست؟ تغییر اقلیم چه تأثیری بر بارش‌ها و آینده آبی ایران دارد؟ آیا کمیت بارش‌ها در این سال آبی، ضرورت تغییراتی در نظام مدیریت منابع آب کشور ایجاد می‌کند؟

8- درس‌آموخته‌های سیلاب برای سازمان هواشناسی کشور چیست؟

9- چه اصلاحاتی در سازمان هواشناسی و تعامل آن با سایر دستگاه‌ها برای ارتقای کیفیت عملکردی آن ضروری است؟

عرصه هیدرولوژی، سازه‌های آبی و مدیریت منابع آب

1- تفاوت‌ها و شباهت‌های سیلاب‌های اخیر با سیلاب‌های بزرگ گذشته در ایران چیست؟ و چه تأثیری بر کل رخداد سیلاب و مدیریت آن باقی گذاشته است؟

2- تجهیزات سنجش متغیرهای هیدرولوژیک و دیگر سیستم‌های داده‌برداری قبل و حین سیلاب چگونه بوده است؟

3- نحوه اطلاع‌رسانی درباره سیلاب و ساختار آن در وزارت نیرو و نحوه تبدیل آن به اقدامات مدیریتی چگونه بوده است؟

4- عملکرد سازمان‌های مسئول در زمینه مدیریت منابع آب و سازه‌های آبی (نظیر مدیریت سدها، سیل‌بندها و.

..) در پاییز و زمستان 1397 و بعد از آن برای مدیریت سیلاب چگونه بوده است؟

5- کمیت و کیفیت واکنش سازمان‌های متولی مدیریت منابع آب و سازه‌های آبی به هشدارها و اخطارهای سیلاب سازمان هواشناسی چگونه بوده است؟

6- سدها و سایر سازه‌های آبی مرتبط با سیلاب چه نقشی در تشدید یا مدیریت و تعدیل سیلاب داشته‌اند؟

7- حجم بارش‌ها چقدر بوده و سازه‌های آبی (مخازن سدها و...) در بهترین عملکرد تا چه اندازه می‌توانسته‌اند در تسکین سیلاب نقش داشته باشند و چه میزان سیلاب ناگزیر بوده است؟

8- انجام شدن یا نشدن عملیات مهندسی رودخانه صحیح (لایروبی، حفظ جرایم، دیواره‌سازی و...) چگونه بر سیلاب اثر گذاشته است؟

9- مشکلات قانونی و ساختاری در مدیریت بستر رودخانه‌ها (جلوگیری از دخل و تصرفات، حفظ حریم، برداشت شن و ماسه، تخلیه نخاله و...) چیست؟

10- جایگاه مهندسی رودخانه کشور در مقایسه با پروژه‌های غیررودخانه‌ای در کشور، چه اثری بر حادثه سیل و خسارات آن باقی گذاشته است؟

11- تعارضات نهادی / سازمانی در مدیریت رودخانه‌ها (شهرداری‌ها، بخش کشاورزی، سازمان محیط زیست، وزارت راه و شهرسازی، صنعت معدن تجارت، بخش خصوصی...) چگونه بر سیل و خسارات آن مؤثر بوده است؟

12- تجاوز به حریم و بستر رودخانه‌ها در چه مقیاسی و با اتکا به چه ساز و کارهایی صورت گرفته و چگونه بر سیلاب و خسارات آن اثر گذاشته است؟

13- انجام شدن یا نشدن آبخیزداری چگونه و در چه مقیاسی بر سیلاب و خسارات آن تأثیر گذاشته است؟

14- کمیت و کیفیت استفاده یا عدم استفاده از عملیات غیرسازه‌ای مدیریت منابع آب چگونه بر سیلاب و خسارات آن تأثیر گذاشته است؟

15- رویکردهای کلان و بلندمدت و اولویت‌بندی سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات در نظام مدیریت منابع آب کشور چگونه بر بروز و خسارات سیلاب اثر گذاشته است؟

16-  تعاملات میان سطوح (سطح ملی و محلی) و سازمان‌های مختلف درگیر در مدیریت منابع آب و سازه‌های آبی (وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه، وزارت جهاد کشاورزی، استانداری‌ها و...) چگونه بر مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟

17- سیلاب چه تأثیرات مثبتی بر منابع آب ایران باقی می‌گذارد؟

18- درس‌آموخته‌های سیلاب برای مدیریت منابع آب و سازه‌های آبی کشور چیست؟

19- ارتقای سطح مدیریت منابع و سازه‌های آبی کشور برای افزایش تاب‌آوری در مقابل سیلاب، مستلزم چه اصلاحاتی است؟

عرصه مدیریت بحران

1- ساختار، رویه‌ها، بودجه نیروی انسانی، اختیارات و وظایف ستاد مدیریت بحران کشور چگونه بر کمیت و کیفیت عملکرد این سازمان در مدیریت سیلاب اثر گذاشته است؟

2- کمیت، کیفیت، هماهنگی، زمان‌بندی، میزان استاندارد بودن و تطابق داشتن با پروتکل‌های مدیریت بحران در عملکرد کلیه سازمان‌های درگیر در مدیریت بحران سیلاب، چگونه بر خسارات حادثه اثر گذاشته است؟

3- وضعیت کشور از نظر آمادگی‌های سازمانی، تجهیزات، سخت‌افزارها، نظام ارتباطی، منابع مالی، کیفیت فرماندهی و توانمندی‌های نیروی انسانی برای مقابله با سیلاب چگونه است؟

4- تصمیمات نادرست در مدیریت بحران سیلاب در استان‌های مختلف بر اثر چه فرآیندهایی اتخاذ شده‌اند؟

5- وضعیت رویه‌ها، استانداردها و دستورالعمل‌های مدیریت بحران سیلاب در کشور چگونه است؟ میزان عمل به این استانداردها، رویه‌ها و دستورالعمل‌ها چقدر است؟

6- درس‌آموخته‌های سیلاب برای ارتقای سطح توانمندی‌ مدیریت بحران در کشور چیست؟

7- چه اصلاحاتی در ساختار ستاد و نظام مدیریت بحران کشور برای بهبود و ارتقای مدیریت بحران سیلاب ضروری است؟

عرصه امداد و نجات

1- کمیت عملیات امداد و نجات صورت گرفته در بازه زمانی شروع تا پایان سیلاب چقدر بوده است؟

2- کاستی‌های عملیات امداد و نجات چه بوده و از چه عواملی تأثیرپذیرفته است؟

3- کمیت و کیفیت راهنماها، پروتکل‌ها و دستورالعمل‌های امداد و نجات در کشور چیست؟ آنها به چه اندازه در جریان سیلاب عملیاتی شده‌اند؟

4- فرماندهی عملیات امداد و نجات و کیفیت هماهنگی بین سازمانی در این عملیات چگونه بر خسارات جانی اثر گذاشته است؟

5- وضعیت آمادگی کشور برای عملیات امداد و نجات چگونه و در چه سطحی است؟

6- کمک‌های مردمی چه نقشی در عملیات امداد و نجات ایفا کرده است؟

7- کمک‌های کشورهای خارجی چه اثری بر عملیات امداد و نجات داشته است؟

8- کمیت و کیفیت عملکرد سازمان‌های امداد و نجات کشور (دولتی، غیردولتی، مدنی) در جریان سیلاب چگونه بوده است؟

9- درس‌آموخته‌های سیلاب برای عملیات امداد و نجات کشور در آینده چیست؟

10- اصلاحات مؤثر به منظور ارتقای آمادگی‌های کشور در زمینه امداد و نجات سیلاب چیست؟

عرصه مدیریت ریسک و بیمه

1- کیفیت قوانین مربوط به بیمه در مقابل سیلاب در ایران چگونه است؟

2- صنعت بیمه کشور در زمینه بیمه سیلاب دارای چه ضعف‌ها و قوت‌هایی است؟

3- جایگاه مدیریت ریسک در توسعه سکونتگاه‌ها، زیرساخت‌ها و سایر اقدامات توسعه‌ای در معرض سیلاب چیست؟

4- ضعف‌های مدیریت ریسک و بیمه در جریان سیل چگونه بر بروز خسارات و بازگشت سیل‌زدگان به جریان عادی زندگی اثر گذاشته است؟

5- وضعیت بیمه زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند، چگونه است؟

6- کیفیت تعامل همه دستگاه‌های ذیربط در مقوله سیلاب با صنعت مدیریت ریسک و بیمه، چه نقصان‌هایی داشته و چگونه بر بروز خسارات سیلاب اثرگذار بوده است؟

7- نسبت نظام فنی و اجرایی کشور با مدیریت ریسک و صنعت بیمه، چه تأثیری بر مدیریت سیلاب و تشدید خسارات باقی گذاشته است؟

8- درس‌آموخته‌های سیلاب برای مدیریت ریسک و بیمه سیلاب در کشور چیست؟

9- اصلاحاتی که باید در صنعت مدیریت ریسک و بیمه کشور در زمینه سیلاب صورت گیرد، چیست؟

عرصه زیرساخت‌ها

1- کمیت زیرساخت‌های تخریب شده بر اثر سیلاب چیست و میزان خسارات وارد شده به زیرساخت‌ها چه میزان است؟

2- تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور (جاده‌ها، پل‌ها، خطوط ریلی، ساختمان‌ها، سیل‌بندها، تأسیسات فنی آب و برق، فرودگاه‌ها، تأسیسات بهداشتی و درمانی و...) در مقابل سیلاب چگونه بوده است؟

3- رعایت استانداردهای طراحی تاب‌آور در مقابل سیل در زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند چه اندازه بوده است؟

4- کیفیت اجرا و نظارت بر اجرای زیرساخت‌هایی که در معرض سیلاب قرار گرفته‌اند و بالاخص زیرساخت‌های تخریب شده چگونه بوده است؟

5- ساختار تصمیم‌گیری، بودجه‌ریزی، اجرا و نظارت بر ساخت زیرساخت‌ها و نظام فنی و اجرایی کشور چگونه بر کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌ها در مقابل سیلاب اثر گذاشته است؟

6- تخریب زیرساخت‌ها در برابر سیلاب، چگونه و تا چه اندازه بر بروز خسارات در سکونتگاه‌ها، اراضی کشاورزی، و تأسیسات صنعتی اثر گذاشته است؟

7- درس‌آموخته‌های سیلاب برای نظام فنی و اجرایی کشور در زمینه برنامه‌ریزی، طراحی، بودجه‌ریزی، ساخت و نظارت بر ساخت زیرساخت‌ها چیست؟

8- اصلاحات ضروری برای ارتقای کیفیت و تاب‌آوری زیرساخت‌های کشور در مقابل سیلاب چیست؟

عرصه شهرسازی و معماری

1- شیوه توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی و رعایت نکردن استانداردهای شهرسازی تاب‌آور در مقابل سیلاب، چگونه بر بروز خسارات به سکونتگاه‌ها تأثیر گذاشته است؟

2- عدم رعایت قواعد و قوانین برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه‌ها چگونه سبب آسیب‌پذیری در مقابل سیل و بروز خسارات شده است؟

3- عمده‌ترین تخلفات صورت گرفته در توسعه سکونتگاه‌ها که سبب تشدید خسارات شده است چیست و تحت تأثیر چه ساز و کارهایی رخ داده است؟

4- عملکرد شهرداری‌ها و دهداری‌های مناطق شهری و روستایی سیل‌زده چگونه سبب تشدید خسارات سیل شده است؟

5- درس‌آموخته‌های سیلاب برای نظام برنامه‌ریزی، طراحی و توسعه سکونتگاه‌های شهری و روستایی ایران چیست؟

6- افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌های شهری و روستایی در مقابل سیلاب، مستلزم چه اصلاحاتی در قوانین، رویه‌های اداری، جلوگیری از تخلفات و اقدامات مدیریتی است؟

عرصه اجتماعی و فرهنگی

1- آموزش‌های مربوط به ارتقای تاب‌آوری در برابر سیلاب در کشور چه وضعیتی داشته است و دستگاه‌های مسئول آموزش و ارتقای فرهنگ عمومی ایمنی در این زمینه چه کارکردها، قوت‌ها و ضعف‌هایی داشته‌اند؟

2- رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی در بحران سیلاب چه عملکردی داشته‌اند؟

3- مشکلات رسانه‌های رسمی در زمینه روزنامه‌نگاری و اطلاع‌رسانی بحران چیست؟

4- سازمان های مردم‌نهاد مرتبط با فعالیت‌های پیش از سیلاب، امداد و نجات هنگام سیلاب، و کمک‌کننده به احیای زندگی سیل‌زدگان در کشور چه وضعیتی دارند؟

5- نقش همکاری و همراهی مردم در مدیریت سیلاب (در حوزه بسیج آنها در احداث دایک‌های حفاظتی تخلیه آب با لحاظ موارد فنی و اجتماعی) و سایر اقدامات چگونه بوده است؟

6- اعتماد و سرمایه اجتماعی در روزهای مدیریت بحران و امداد و نجات چه تأثیری بر عملکرد مدیریت بحران داشته است؟

7- تأثیرات اجتماعی سیلاب بر سیل‌زدگان چه بوده و مناسب‌ترین راهکارهای تعدیل و جبران خسارات برای ایشان چیست؟

8- وضعیت آمادگی‌های کشور در زمینه مقابله با آسیب‌های اجتماعی ناشی از سیلاب چگونه است؟

9- درس‌آموخته‌های سیلاب برای سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات اجتماعی و فرهنگی توسعه تاب‌آوری کشور در مقابل سیلاب چیست؟

10- اصلاحات ضروری برای تقویت تاب‌آوری اجتماعی و فرهنگی کشور در مقابل سیلاب چیست؟

عرصه حقوقی

1- قوت‌ها و ضعف‌های نظام حقوقی کشور در زمینه مدیریت سیلاب چیست؟

2- چگونه تخطی از ضوابط حقوقی در عرصه‌های مختلف (از جمله اجرای زیرساخت‌ها، شهرسازی، مدیریت بحران، محیط زیست و منابع طبیعی، مدیریت منابع آب و...) سبب افزایش آسیب‌پذیری کشور در مقابل سیلاب شده است؟

3- قصورها و تقصیرهای حقوقی محقق شده در جریان بروز حادثه سیلاب و پی‌آمدهای ناشی از آن در استان‌های مختلف چیست؟

4- درس‌آموخته‌های حقوقی و قانونی سیلاب چیست؟

5- اصلاحات ضروری برای تقویت نظام حقوقی و قانونی کشور در جهت تقویت تاب‌آوری و افزایش ظرفیت مدیریت سیلاب چیست؟

عرصه محیط زیست

1- نقش متغیرهای محیط زیستی (وضعیت جنگل، مراتع، پوشش گیاهی، دستکاری در پیکره‌های آبی، توسعه کشاورزی، تغییر حرائم و...) در پیدایش خسارات سیلاب چه بوده است؟

2- قوانین، ساز و کارها، رویه‌ها و اقدامات مدیریتی منجر به تخریب‌های محیط زیستی تشدیدکننده سیلاب و خسارات آن چیست؟

3- آثار منفی سیلاب‌ها بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟

4- آثار مثبت سیلاب‌ها بر محیط زیست و طبیعت ایران چیست؟

5- درس‌آموخته‌های سیلاب برای مدیریت محیط زیست که سبب افزایش تاب‌آوری و پایداری محیط زیست ایران شود، چیست؟

6- اصلاحات ضروری برای افزایش ظرفیت استفاده کشور از منابع آبی ناشی از سیلاب ها چیست؟

7- اصلاحات ضروری برای بهبود کیفیت محیط زیست به منظور کاستن از احتمال بروز سیلاب‌ها و خسارات ناشی از آن‌ها چیست؟

کارگروه اقتصاد سیلاب و تأمین مالی

1- بودجه‌ریزی امور مربوط به مدیریت سیلاب در سالیان گذشته چگونه بوده است؟

2- نظام بودجه‌ریزی و مقدار بودجه دستگاه‌های متولی در زمینه مدیریت سیلاب، چگونه بر سیلاب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذارده است؟

3- مدل برآورد خسارات ناشی از سیلاب در کشور چیست و در بردارنده چه نقصان‌هایی است؟

4- ساختارهای کلی اقتصاد ایران چگونه بر سیلاب و خسارات آن اثر گذارده است؟

5- اقتصاد کشور در سال 1398 و سال‌های آینده چگونه تحت تأثیر اقتصاد سیلاب قرار خواهد گرفت؟

6- پی‌آمدهای اقتصادی سیل برای اجتماعات حاضر در مناطق سیل‌زده و اقتصاد کلان چیست؟

7- درس‌آموخته‌های سیلاب برای اقتصاد ایران و تأمین مالی مدیریت سیلاب چیست؟

8- اصلاحات ضروری در بخش اقتصادی به منظور افزایش تاب‌آوری کشور در مقابل سیلاب چیست؟

عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

1- کمیت اراضی و منابع طبیعی که تحت تأثیر سیلاب قرار گرفته‌اند، چقدر است؟ و میزان خسارت‌ها چیست؟

2- تغییر کاربری اراضی و توسعه کشت چگونه بر کمیت سیلاب و خسارات ناشی از آن تأثیر گذاشته است؟

3- افزایش تاب‌آوری کشاورزی و منابع طبیعی در مقابل سیلاب مستلزم چه اصلاحات و اقداماتی است؟

عرصه کسب و کارها

1- کدام کسب و کارها از سیلاب خسارت دیده‌اند؟ میزان خسارات چقدر است؟

2- سیلاب چه اثرات کوتاه‌مدت، میان مدت و بلندمدتی بر اقتصاد کسب و کارها باقی می‌گذارد؟

3- سیلاب علیرغم خساراتش، چه ظرفیت‌هایی برای توسعه کسب و کارها ایجاد می‌کند؟

4- مناسب‌ترین شیوه‌ها برای کمک به کسب و کارها برای آن که به حالت عادی بازگردند چیست؟

5- مناسب‌ترین سیاست‌ها، برنامه‌ها و اقدامات برای تبدیل کردن خسارت ناشی از سیلاب به فرصتی برای تولید و رشد اقتصادی چیست؟

عرصه میراث فرهنگی و درس‌آموخته‌های تمدنی

1- سیلاب چگونه و به چه میزان میراث فرهنگی را در معرض خسارت قرار داده است؟

2- تاب‌آوری میراث فرهنگی در معرض سیلاب چه میزان بوده است؟

3- درس‌آموخته‌های سازه‌های تاریخی و فرهنگی و شهرسازی ایرانی – اسلامی برای افزایش تاب‌آوری در برابر سیلاب چیست؟

4- اصلاحات ضروری برای افزایش تاب‌آوری سکونتگاه‌ها و سایر تأسیسات در مقابل سیلاب براساس درس‌آموخته‌های ناشی از ارزیابی میراث فرهنگی و بافت‌های تاریخی در معرض سیلاب چیست؟

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: تجاوز دانشگاه تهران صنعت کشاورزی و منابع طبیعی وزارت راه و شهرسازی عملیات امداد و نجات مدیریت بحران سیلاب اصلاحات ضروری مدیریت ریسک و بیمه تأثیر گذاشته سازمان هواشناسی افزایش تاب آوری شهری و روستایی خسارات ناشی منابع طبیعی ناشی از سیلاب سیلاب در کشور معرض سیلاب کشور در زمینه مدیریت سیلاب میراث فرهنگی چه تأثیری تا چه اندازه کشور چیست کمیت و کیفیت برای افزایش برای مدیریت اطلاع رسانی کسب و کارها ایران چیست بودجه ریزی زیرساخت ها کشور چگونه چه اصلاحات خسارات سیل ناشی از آن محیط زیست دستگاه ها سیلاب ها پیش بینی سیلاب چه آن تأثیر چه میزان بارش ها رویه ها ضعف ها

نامه علی مطهری به شورای نگهبان: دایه دلسوزتر از مادر نباشد

اصولگرایان پیروز میدان بی‌رقیب انتخابات مجلس؟ در انتخابات باشيم يا نباشيم؟

درباره روحانی‌ جنجالی که کتاب پزشکی هاریسون را آتش زد چه می‌دانیم؟+عکس

فیلم| آتش زدن کتاب پزشکی داخلی هاریسون توسط عباس تبریزیان، مشهور به پدرطب اسلامی

ویدیو؛ دبل سیو سید حسین حسینی در دیدار مقابل الکویت

منبع این خبر، وبسایت www.borna.news است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۶۰۸ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

چرا اقدام قابل توجهی برای کاهش خسارت‌های سیل انجام نشد؟

از سال ۵۷ تا ۱۳۹۲ تعداد ۱۲۵ سد بزرگ و از سال ۱۳۹۲ تا امروز حدود ۳۷ سد ملی اضافه شد و طبق برنامه تا سال ۱۴۰۰ به این عدد در پایان دولت اضافه می‌شود، به این ترتیب که در مدت ۸ سال ۷۰ سد ملی به بهره برداری خواهد رسید و آمار سد ملی به ۲۱۴ مورد می‌رسد.

به گزارش ایسنا، رضا اردکانیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر این‌که چرا اقدام قابل توجهی برای کاهش خسارت‌های ناشی از سیل انجام نشده است؟ اظهار کرد: باید تاب آوری خود و جامعه را در مواجه شدن با این حوادث بالا ببریم. بارش کشور از ابتدای امسال تا چهارم بهمن ۱۴۷ میلی متر بود، اما متوسط بلند مدت (۵۰ ساله) ۱۰۴ میلی متر بوده است به این ترتیب که ما امسال ۴۰ درصد از متوسط بلند مدت بیشتر بارش داشته ایم و از سال گذشته هم که ترسالی بود ۱۵ درصد بارندگی بیشتر بوده است.

وزیر نیرو افزود: دو سال پیش ما شاهد خشک‌ترین سال در ۵۰ سال اخیر بودیم و از خشک‌ترین سال وارد ترترین سال شدیم و باید آمادگی خود را بالا ببریم به این معنا که دیگر سیل را حادثه غیرمترقبه ندانیم.

در سیلاب ابتدای امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت دیدیم

اردکانیان با بیان این‌که باید سیلاب‌ها برای ما منفعت داشته باشد و باید رودخانه‌ها به موقع لایروبی شود و در حریم رودخانه‌ها تجاوز صورت نگیرد و مخازن کافی برای نگهداشت سیلاب ایجاد شود، افزود: البته برای تحقق این موارد علاوه بر دانش و نیروی انسانی نیازمند منابع مالی هم هستیم. در سیلاب ابتدای امسال ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت دیدیم که حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان را دولت تاکنون تأمین کرده است.

اردکانیان افزود: در پیشرفته‌ترین کشورهای دنیا با همه آمادگی هایشان باز خسارت می‌بینند، اما ما باید در برنامه ریزی هایمان سهم بیش‌تری را به طرح‌های پیشگیرانه، مقاوم سازی مسکن روستایی و جاده سازی‌های مناسب‌تر و مهندسی رودخانه بدهیم.

وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه وضع سدسازی در کشور با وجود انتقادات سال‌های گذشته به موضوع سدسازی در چه وضعی است؟ گفت: بیش از ۴۷ هزار سد بزرگ در دنیا وجود دارد که نیمی از آن در چین است و بخش قابل توجهی در نیمه دوم قرن بیستم ساخته شده است و کشورهای معدودی هستند که سدسازی هایشان را در قرن ۲۱ آغاز کرده اند.

وی با بیان اینکه ما ته جدول هستیم که سال‌های جنگ تحمیلی، ساخت و ساز سد را محدود کرده بودیم، گفت: در سال ۵۷ تعداد ۱۹ سد ملی ساخته شد آن زمان وقتی وارد عرصه سد سازی شدیم سراغ ساخت‌های بزرگ رفتیم که با یک سد حجم زیادی از آب را جمع آوری کند.

اردکانیان افزود: یکی از کاربردهای سد علاوه بر کنترل سیلاب کمک به کشاورزی است، یعنی آب تنظیم شده پشت سد می‌تواند منجر به انجام چندین بار کشت شود.

وزیر نیرو افزود: در موضوع شبکه‌ها نیز پس از ساخت سد شاهد ساخت شبکه‌های اصلی خواهیم بود و ما در سال ۵۷، ۵۵۲ هزار هکتار شبکه آبیاری زهکشی اصلی داشتیم که در طول ۳۵ سال ۱ میلیون و ۵۷۳ هزار هکتار اضافه شد و در سال ۹۲ به ۲ میلیون و ۱۲۵ هزار هکتار رسید و تا پایان این دولت به ۲ میلیون و ۴۵۴ هزار هکتار خواهد رسید.

اردکانیان درباره تصفیه خانه‌های آب شهری هم گفت: ما از ۲۷ تصفیه خانه در سال ۵۷ به ۱۱۹ تصفیه خانه در سال ۹۲ رسیدیم و اکنون ۱۴۹ تصفیه خانه در مدار بهره برداری داریم و تا پایان دولت به ۱۷۷ مورد خواهد رسید.

وی افزود: یکی از جذاب‌ترین آمارها موضوع جمع آوری فاضلاب در شهرهاست و بحث فاضلاب فقط مربوط به ارتقای بهداشت عمومی نیست بلکه به فاضلاب تصفیه شده باید به عنوان منبع آب نگریست که می‌تواند در محصولات باغی هم استفاده شود.
وزیر نیرو گفت: زمانی که جمعیت کشور ۳۵ میلیون نفر بود مجموع تصفیه خانه‌های فاضلاب شهری در سال ۵۷ چهار مورد بود که از سال ۵۷ تا سال ۹۲ صد و شصت و چهار تصفیه خانه فاضلاب ساخته شد و از سال ۹۲ تا ۱۴۰۰، ‌ صد و بیست و شش تصفیه خانه دیگر اضافه می‌شود.

اردکانیان با بیان اینکه در موضوع برق نیز باید اشاره کنیم که آسایش هموطنان ما در بخش خانگی، کشاورزی، صنعت و معدن در دسترسی راحت به برق مطمئن و پایدار است و از این حیث واقعاً کشور در نقطه افتخارآمیزی قرار دارد، گفت: از حیث تأمین، ۴۰ سال پیش ۷۰۰۰ مگاوات ظرفیت نصب شده داشتیم که در طول ۳۵ سال ۶۲ هزار مگاوات اضافه کردیم و سال ۹۲ تا نیمه ۱۴۰۰ مطابق برنامه حدود ۱۹ هزار و ۶۰۰ مگاوات دیگر اضافه می‌شود و این علاوه بر نیروگاه‌های تجدیدپذیر است.

اردکانیان افزود: ما از لحاظ ارتباط با کشورهای همسایه و امکان تبادل انرژی، ارتباطات خوبی داریم. وی درباره پویش سازگاری با کم آبی گفت: بر اساس آموزه‌های دینی و اخلاقی هم مصرف کنندگان و هم تولید کنندگان باید انصاف داشته باشند به این ترتیب که مصرف کنندگان اسراف نکنند و تولید کنندگان هم از فناوری‌هایی استفاده کنند که با حداقل هدر رفت، محصول را تولید کنند.

وزیر نیرو افزود: از جهت دیگر ما باید تاب آوری جامعه را به ویژه در شرایط تحریم بالا ببریم و نکته‌ای که مقام معظم رهبری این روزها در بحث قوی‌تر شدن مطرح کردند، یکی از وجوهش این است که ایمنی خود را با اتخاذ روش صحیح مصرف بالا ببریم.

وی گفت: ما فرض کنیم که در ۱۰ سال آینده همچنان ترسالی داشته باشیم آیا منطق ایجاد می‌کند که به ۱۰ سال پس از آن فکر نکنیم؟ ما باید به کاهش هدر رفت آب توجه کنیم و در اسفند ۹۶ وقتی بحث سازگاری با کم آبی را مطرح کردیم به دنبال مقابله با وضع غیرمترقبه نبودیم و خواستیم خودمان را در هر شرایطی سازگار کنیم و بر همین اساس کمیته‌های استانی سازگار با کم آبی در استان‌ها تشکیل شد و هر نوع تخصیص جدید آب مثلاً از دریا یا طرح‌های بزرگ را موکول کردیم که برنامه بلند مدت سازگاری با کم آبی را ارائه کند. مثلاً‌ اگر قرار است از خلیج فارس و دریای عمان آب شیرین تهیه کنیم باید از قبل سیستم استفاده از آب بهینه و نوع کشت و کشاورزی اصلاح شود.

بارندگی سیستان و بلوچستان، ۴۵ برابر پارسال

وی که در  یک برنامه تلویزیونی سخن می‌گفت، با بیان این‌که آخرین جمع بندی مجموعه‌های رسمی بین المللی حاکی از این است که از سال ۱۹۹۵ تا ۲۰۱۵ میلادی از مجموع حوادث سیلاب، توفان، زلزله، موج گرما، رانش، آتشفشان و خشکسالی، بزرگترین حادثه مربوط به سیلاب بود به نحوی که ۴۳ درصد بلایای طبیعی مربوط به سیل بود، افزود: در این ۲۰ سال جمعیت ۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون نفری (۵۶ درصد جمعیت کره زمین) تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند و ۱۵۷ هزار نفر در سیل جان باختند و خسارات قابل توجهی وارد شد به این ترتیب که ۲۵ درصد کل خسارات معادل ۶۶۲ میلیارد دلار در جهان مربوط به سیل بود.

وزیر نیرو گفت: از ابتدای مهر تا ۲۰ دی امسال در استان سیستان و بلوچستان بارندگی‌ها ۴۵ برابر پارسال بود، گفت: ما باید آمادگی‌ها را برای کم کردن خسارات بالا ببریم. در سیل استان سیستان و بلوچستان در سال‌های ۸۹، ۹۲ و ۹۴ خسارات جانی هم داشتیم. یکی از درس‌های سیلاب فروردین امسال که ۲۴ استان را دربر گرفت این بود که با هماهنگی میان سازمان هواشناسی، وزارت نیرو، سازمان‌های امداد و نجات خسارات جانی نداشتیم و همکاری مردم استان سیستان و بلوچستان هم در سیل اخیر بسیار چشمگیر بود.

وی اظهار کرد: نمودارها نشان می‌دهد که از مهر تا شهریور بارش تجمعی در استان سیستان و بلوچستان در خشک‌ترین سال (۹۷ ــ ۹۶) حدود ۲۰ میلی متر و پر بارش‌ترین سال (۹۳ ــ ۹۲) بارش تجمعی حدود ۱۲۰ میلی متر بود و بارش امسال تا دی ماه نزدیک ۱۴۰ میلی متر بود که بالاترین عدد در ۵۰ سال اخیر است.

وزیر نیرو گفت: این آمارها حاکی از بارش وسیع است و با وجود اینکه سال قبل هم ترسالی بود، بارش امسال از اول مهر تا ۲۰ دی در استان سیستان و بلوچستان ۴۵ برابر سال گذشته بود و خساراتی هم در معابر، آبگرفتگی جاده‌های روستایی و قطع برق در تعدادی از روستاها داشتیم و البته در برخی از روستاها هم سیستم برق رسانی به صورت دستی قطع شد تا کسی دچار برق گرفتگی نشود.

وزیر نیرو تصریح کرد: در استان سیستان و بلوچستان، ۱۱ شهر و ۳۱۰ روستا، در استان کرمان ۶۶ روستا و در استان هرمزگان ۱ شهر و ۲۴۲ روستا خسارت دیدند که در مجموع ۵۳ هزار خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند و ما در زمان معقولی توانستیم وضع را به شرایط مطلوب برسانیم به این ترتیب که در بخش برق ۸۷۷ روستا در روزهای نخست برق دار شدند.

وی با بیان این‌که در استان سیستان و بلوچستان قبل از سیلاب اخیر نیز مشکل آبرسانی داشتیم و تعدادی از روستاها با تانکر سیار آبرسانی می‌شدند و ما همزمان با سیلاب برنامه‌ای داشتیم که آبرسانی به ۲۱۶ روستا افتتاح شود که تعدادی از این‌ها که از شبکه تأمین سد زیردان استفاده می‌کردند، آبرسانی متوقف شده بود که البته وضع عادی شده است، افزود: اکنون هر ۵ سد استان سیستان و بلوچستان آبگیری کامل و ۲ سد هم سرریز شدند.

اردکانیان با اشاره به اینکه در مجموع، شرایط استان سیستان و بلوچستان از حیث آب شیرین خوب است، گفت: در بخش برق هم طرح‌های بزرگی را تا پایان سال در این استان با حجم حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان افتتاح می‌کنیم که شامل توسعه نیروگاه، پست و خطوط انتقال و زیرساخت‌های دیگر است.

وی افزود: در سفر اخیر رئیس جمهور به استان سیستان و بلوچستان موافقت شد که منابع لازم برای سرعت دادن به تکمیل سد کهیر و شهری پور فراهم شود که در همین دولت به بهره برداری می‌رسد.

وزیر نیرو در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضع آب و برق در استان‌های کرمان و هرمزگان هم گفت: وضع خوب و در استان کرمان مشکلی نداریم و در استان هرمزگان نیز حجم قابل ملاحظه‌ای آب شیرین در سد استقلال و میناب جمع آوری شده است و در خصوص روستاها هم مشکلاتی وجود دارد که در صدد رفع آن هستیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه چرا همچنان جدای از سیلاب اخیر در برخی روستاهای استان سیستان و بلوچستان آبرسانی با تانکر انجام می‌شود؟ گفت: استان سیستان و بلوچستان پهناور است و روستاهای پراکنده فراوانی دارد و در موضوع آبرسانی روستایی در سال‌های اخیر به ویژه از سال ۹۳ به بعد با اجازه‌ای که از مقام معظم رهبری برای برداشت از صندوق توسعه ملی گرفته شد جهش در موضوع آب روستایی در کشور داشته ایم.

اردکانیان گفت: بر اساس استانداردهای سازمان بهداشت جهانی برای بهره مندی روستاییان اگر یک روستایی با حدود حداکثر ۳۰ دقیقه پیاده روی به منبع آب دسترسی داشته باشد، روستای برخوردار تلقی می‌شود و ما اگر همین استاندارد را ملاک قرار دهیم بیش از ۹۰ درصد روستاهای ما برخوردار محسوب می‌شوند، اما ما دسترسی مناسب را اینگونه می‌دانیم که هموطنان روستایی مان مانند شهرنشینان به آب پایدار در منازل خود دسترسی داشته باشند و این دسترسی باید در همه ساعات شبانه روز باشد.

وی افزود: طبق این تعریف، جمعیت برخوردار ما در مقطع سال ۹۲ و آغاز کار دولت ۱ میلیون نفر بود و به مدد توجه دولت، مجلس و اجازه مقام معظم رهبری، در ۶ سال گذشته ۷ میلیون و ۱۰۰ هزار نفر از هموطنان روستایی ما در ۱۰ هزار و ۶۰۰ روستا به شبکه آب سالم و پایدار دسترسی پیدا کرده اند که تا پایان سال ۱۴۰۰ این رقم به ۱۰ میلیون نفر می‌رسد که شاخص مهمی در جهان است.

وزیر نیرو گفت: امروز با این شاخص می‌توانیم بگوییم که ۷۶ درصد جمعیت روستایی ما به شبکه آب سالم و پایدار دسترسی دارند که با اصلاح ساختاری صورت گرفته و یکپارچه کردن شرکت‌های آب و فاضلاب در شهر و روستا، آبرسانی به روستاها و فاضلاب روستایی به میزان قابل توجهی توسعه یافته است.

تا پایان هفته ۱۳۳ طرح به بهره برداری می‌رسد 

وزیر نیرو با بیان اینکه مقرر شد در نیمه دوم امسال ۲۲۷ طرح بزرگ را افتتاح کنیم که تا پایان این هفته ۱۳۳ طرح به بهره برداری می‌رسد، افزود: ما به عنوان دستگاهی هستیم که بیشترین تماس را با هموطنانمان داریم و باید مدام در تأمین، تولید و عرضه آب و برق اقدام کنیم و باید به هموطنان خود نشان دهیم که چرخ توسعه حتی در شرایط تحریم در حال گردش است.

وی گفت: ما قول داده بودیم که ۲۲۷ پروژه بزرگ را در نیمه دوم امسال با سرمایه گذاری ۳۳ هزار میلیارد تومان افتتاح کنیم که اتصال ۱۱۲۴ روستا به شبکه پایدار آب، وارد مدار کردن ۳۰۰۰ مگاوات نیروگاه جدید و بهره برداری از ۲۹ تصفیه خانه فاضلاب و افتتاح ۱۰ سد بزرگ و چند ۱۰ هزار هکتار شبکه آبیاری زهکشی تعدادی از این طرح هاست.

وزیر نیرو افزود: ما هر هفته در یکی از استان‌ها طرح‌های عمده‌ای را افتتاح می‌کنیم و تاکنون ۶ سد و ۶۳۳۵  هکتار شبکه آبیاری زهکشی با سرمایه گذاری ۱۱۲۹ میلیارد تومان در استان‌ها افتتاح کردیم.

اردکانیان گفت: ۱۱ پروژه آبرسانی شهری و ۱۲ طرح مجتمع آبرسانی شامل ۶۷۰ روستا با جمعیت ۳۸۴ هزار نفر افتتاح کردیم و در بخش آب و فاضلاب نیز ۸ تصفیه خانه فاضلاب و ۶ تصفیه خانه آب افتتاح شد و در موضوع انرژی هم ۱۱ نیروگاه حرارتی و ۳ نیروگاه مقیاس کوچک به ظرفیت هزار و ۶۲۱ مگاوات را با سرمایه گذاری ۱۱ هزار و ۸۴۰ میلیارد تومان افتتاح کردیم.

وی افزود: ۱۱ نیروگاه تجدیدپذیر و پست‌های برق و خطوط انتقال نیز از ۲۲۷ پروژه‌ای که وعده کردیم، به بهره برداری می‌رسد که تا پایان این هفته تعداد طرح‌های بهره برداری شده ۱۳۳ طرح خواهد بود.

وزیر نیرو گفت: سه شنبه این هفته در تهران پروژه‌ای با سرمایه گذاری ۲۰ هزار میلیارد تومان با عنوان واحد دوم تصفیه خانه آب تهران به مدار بهره برداری می‌رسد که مناطق ۱۵ تا ۲۱ تهران و همچنین هموطنان ما در پاکدشت، ورامین و پیشوا که جمعیت ۲ میلیون نفری را شامل می‌شوند از آب با کیفیت بهره‌مند خواهند شد. اردکانیان افزود: با وجود همه محدودیت‌های ممکن تلاش می‌کنیم همه این طرح‌ها بدون هیچ وقفه‌ای انجام شود و سال آینده هم طرح هایمان ادامه خواهد داشت.

تکلیف چاه‌های غیر مجاز چه می‌شود؟

وی در پاسخ به سؤالی درباره اقدامات وزارت نیرو برای مقابله با چاه‌های غیرمجاز گفت: این تکلیفی قانونی است و با همکاری میان وزارتخانه‌های نیرو و کشور با دستگاه قضایی اقدامات خوبی صورت گرفت و از محل مسلوب المنفعه کردن چاه‌های غیر مجاز صرفه جویی‌های خوبی ایجاد شد. از این طریق در مناطقی که محدودیت آب زیرزمینی داشتند معیشت کشاورزان اصلاح شد و به سمت توسعه صنعت گلخانه‌ای رفتند.

اردکانیان در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه برای کاهش مصرف گاز چه برنامه‌ای دارید؟ گفت: این از عرصه‌های کار بین دستگاهی است و ما در تابستان امسال تجربه خوبی به سبب همراهی هموطنانمان در بخش خانگی، صنعت و کشاورزی داشتیم و در موضوع گاز هم در شرایط معمولی ۷۰۰ میلیون متر مکعب تولید و مصرف گاز در بخش‌های مختلف است که ۵۲۰ میلیون متر مکعب مربوط به بخش خانگی و بقیه مربوط به نیروگاه‌ها و صنایع بزرگ و صادرات است.

وی افزود: در این روزها که با سرمای هوا مواجهیم مصرف خانگی گاز به ۶۰۰ میلیون متر مکعب رسیده است که اگر چه برای ما بخش خانگی اولویت دارد، اما قطعاً باید به جنبه‌های دیگر هم بپردازیم و اگر گاز مورد نیاز نیروگاه‌ها را نتوانیم تأمین کنیم جبران آن سخت می‌شود.

وزیر نیرو گفت: ما هم مانند شرکت گاز قراردادهایی برای صادرات برق داریم و درست است که طرف‌های ما می‌دانند که اولویت برای مصرف داخلی خود ماست، اما باید به تعهدات خود هم عمل کنیم و اگر مصرف در کشور کنترل شود به قول و قرارهایمان به همسایگان هم می‌توانیم عمل کنیم.

اردکانیان اظهار کرد: در پنجشنبه گذشته دستورالعملی را دریافت کردیم که هم ما و هم وزارت نفت باید اقداماتی را انجام دهیم و باید پویش اصلاح مصرف به ویژه در زمان تحریم را برنامه ریزی کنیم که البته ۷۵ درصد مردم الگوی مصرف را رعایت می‌کنند.

جزئیات طرح جایگزینی کولرهای گازی

وی در پاسخ به سؤالی درباره جزئیات طرح جایگزینی کولرهای گازی گفت: اگر چه در رسانه‌ها به این موضوع به عنوان طنز پرداخته شد، اما طنز کمک می‌کند تا مسائل مهم در کانون توجه قرار گیرد. من در حاشیه جلسه کمیسیون آب و کشاورزی مجلس در جمع خبرنگاران موضوعی را در بحث دستگاه‌های سرمایشی مطرح کردم به این ترتیب که حدود ۲۰ درصد از کل مصرف انرژی در دنیا مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است.

وزیر نیرو گفت: این میزان در ایران بالاتر است و ما در زمان اوج بار، ۵۶ هزار مگاوات در تابستان مصرف داریم که بیش از ۲۲ هزار مگاوات مربوط به دستگاه‌های سرمایشی است که ۴ تا ۵ هزار مگاوات آن در دستگاه‌های دولتی و سازمان‌های عمومی مصرف می‌شود و بر اساس قانون رفع موانع تولید، دولت موظف است ترتیباتی اتخاذ کند که دستگاه‌هایی که از استاندارد لازم برای مصرف برق برخوردار نیستند اصلاح شوند.

اردکانیان ادامه داد: از سال ۱۳۹۴ کار سنگینی آغاز شد که در سال ۱۳۹۶ به نتایج خوبی رسیدیم، مصوبه‌ای در شورای اقتصاد مطرح شد به این ترتیب که کولرهای گازی بسیار زیادی در مناطق گرمسیری داریم که به لحاظ فرسودگی مصرف بالا دارند که اگر ۱ میلیون کولر اصلاح شود، بیش از هزار و ۶۰۰ مگاوات برق صرفه جویی خواهد شد.

وی درباره طرح برقی شدن موتورسیکلت‌ها هم گفت: امسال به سبب پدیده وارونگی هوا با تعطیلی مدارس مواجه شدیم که شرایط سختی بود و هزینه‌های اقتصادی زیادی وارد کرد.

اردکانیان با بیان اینکه سازمان حفاظت محیط زیست و شهرداری تهران گزارشی در هیأت دولت ارائه کردند به این ترتیب که بر اساس آمارها موتورسیکلت‌های فرسوده تا ۱۸ برابر یک اتومبیل آلایندگی دارند، گفت: امروز جهت گیری در دنیا به سمت استفاده از وسایل نقلیه برقی است و در کشور همسایه که خواستند خودرو ملی عرضه کنند گفتند خودرویشان برقی خواهد بود.

وزیر نیرو با تاکید بر اینکه تعداد قابل توجهی موتور سیکلت فرسوده در کلانشهرها داریم که باید برای برقی کردن آن اقدام کرد یا باید موتور سیکلت‌های موجود برقی شود و یا ساخت موتور سیکلت‌های برقی در دستور کار قرار گیرد، گفت: قطعاً این اقدام صرفه جویی قابل توجهی در مصرف بنزین دارد و برای صاحب وسیله نقلیه هم سودآور است.

اردکانیان افزود: ما ابتدا سراغ شرکت‌های خدماتی و توزیع برق رفتیم و بسیاری از همکاران ما سرکشی‌هایشان را با موتورسیکلت انجام می‌دهند که ما امروز و فردا تعدادی از موتور سیکلت‌های برقی را در اختیار آنان قرار خواهیم داد، امیدواریم این اقدام در سازمان‌های دولتی دیگر هم انجام شود.

وی گفت: یک حرکت خوب دیگری از پارسال شروع کردیم که الحاق جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اقتصادی اوراسیاست. از پنجم آبان رسماً‌ عضو شدیم و همکاری خوبی میان دستگاه‌ها وجود دارد و آخرین گزارش حاکی از افزایش ۷۲ درصدی صادرات ایران به کشورهای اوراسیاست و کاهش ۷ درصدی واردات را هم به دنبال داشته است که این اقدامات موجب توسعه اشتغال می‌شود.

انتهای پیام

دیگر خبرها

 • گزارش ملی از آخرین وضعیت مناطق سیل زده کشور
 • گزارش ملی سیلاب‌ها به رییس جمهوری ارائه شد
 • گزارش هیات ویژه بررسی سیلاب‌ها به رییس جمهوری ارائه شد
 • گزارش جدید از سیلابهای اخیر به رئیس جمهور ارائه شد
 • آیا باروری ابر‌ها در وقوع سیلاب‌های اخیر نقش داشت؟
 • نقش باروری ابرها در وقوع سیلاب‌ها رد شد
 • صدای زنگ خطر سیل این بار از شمال سیستان و بلوچستان
 • نیلی: دومین گزارش هیئت رسیدگی سیلاب به رئیس جمهور تقدیم شد
 • آموزش متن‌خوانی قانون ابن‌سینا
 • بارندگی سیستان و بلوچستان، ۴۵ برابر پارسال
 • سیلاب ابتدای سال ۳۵ هزار میلیارد تومان خسارت به بارآورد/تا پایان هفته ۱۳۳ طرح به بهره برداری می‌رسد
 • بارندگی سیستان و بلوچستان ۴۵ برابر پارسال بود/ در پیشرفته‌ترین کشور‌های دنیا هم سیل خسارت می‌زند
 • وزیر نیرو: ۵۳ هزار خانوار در سیستان و بلوچستان، کرمان و هرمزگان تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند
 • ۵۳ هزار خانوار تحت تأثیر سیلاب قرار گرفتند/انجام اقدامات لازم برای حل مشکلات استان های سیل زده
 • دولت ۲۰ هزار میلیاردتومان برای خسارات سیل پرداخت کرده است
 • اقدامات پیشگیرانه بهترین راه برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی
 • مناظره سدسازی و آبخیزداری ــ ۳ | آغاز مطالعات سدهایی با هدف کنترل سیلاب/ سد کاملا پُر هم در کاهش خسارات سیلاب موثر است
 • مقدسی:اقدامات پیشگیرانه بهترین راه برای کاهش خسارات ناشی از بلایای طبیعی
 • تصویری از خسارات زلزله در ترکیه