مشاهده اخبار داغ روز

استاد فلسفه علم گفت: چنانچه در حوزه علم دینی به ذکر آیه و حدیث اکتفا کنیم، دچار اخباری‌گری می‌شویم، علم دینی به معنای تجربه، آزمایش، تحقیق و نهایتا به کار گرفتن اصول دینی در مقام نظریه‌پردازی است.

به گزارش دانشجو، این پرسش که علم و ایدئولوژی دو مقوله جدا از هم هستند یا اساسا علم برخاسته از ایدئولوژی است و غیر از آن امکان‌پذیر نیست همواره مورد تدقیق و جستجوی محافل اندیشه‌ای و جویندگان علم بوده است.

علم دینی یعنی تجربه،آزمایش، تحقیق و نهایتا به کار گرفتن اصول دینی در مقام نظریه‌پردازی/رسوخ الحاد از علوم طبیعی به علوم انسانی
برای روشن‌‌تر شدن این موضوع به سراغ استاد فیزیک و نظریه‌پرداز فلسفه علم و عضو بازنشسته‌شده‌ هیأت علمی گروه فلسفه علم دانشگاه شریف، مهدی گلشنی رفته‌ایم تا پس از چند گفتگوی داغ درباره دلایل بازنشستگی‌اش در دانشگاه شریف و حواشی این دانشگاه، این بار یک بحث کاملا علمی را با او آغاز کنیم تا در باب داروینیسم، علوم طبیعی و اثر آن بر علوم انسانی و تعریف مشخص علم دینی به گفتگو بپردازیم. قسمت اول این گفتگو را از اینجا می‌توانید بخوانید.

بسیاری از مسائل در علم تجربی برخاسته از یک اعتقاد یا تفکر فلسفی است نه نتیجه تجربه!

من به این علت علم دینی را مطرح کردم که هم اکنون چیز‌هایی را به اسم علم تحویل دانشجویان می‌دهند که از خود علم بدست نیامده است. مثلا می‌گویند خلأ کوآنتومی جهان را به وجود آورده است. باید بگویم که این موضوع را یک برداشت فلسفی از علم می‌گوید، نه خود علم تجربی. اگر شما این گونه برداشت‌های فلسفی را کنار علم تجربی نگذارید من اصلا صحبتی از علم دینی نمی‌کنم.

منظورم این است که بسیاری از مسائلی که به اسم علم تجربی به ما تحویل می‌دهند از خود تجربه نیامده است، بلکه ناشی از بکار گرفتن اصلی است که از خود تجربه نیامده است و لذا الزام‌آور نیست.

دین خواستار مطالعه و تحقیق و جستجو از ما در حوزه علم است

منظور من از دین با برداشت سطحی بسیار متفاوت است. من دین را یک امر جامع می‌بینم و فقط به تعدادی احکام عبادی منحصر نمی‌کنم. دین سرمشق جامعی برای کلیۀ ابعاد حیات انسانی بدست می‌دهد، و ازجمله انسان‌ها را تشویق به کار علمی (مطالعه دقیق طبیعت) می‌کند.

دانشمندان متدین و غیرمتدین در مقام جمع‌بندی و نظریه‌پردازی اصول اعتقادی خود را برمی‌گزینند

اما سؤال این است که مطالعۀ طبیعت از منظر دین چگونه انجام می‌شود، آیا دقیقا به این صورت انجام می‌شود که باید روی طبیعت دقت کنیم و شقوقی از آن را کشف کنیم یا اینکه در آزمایش‌ها و تجربه‌ها به حقایقی برسیم سپس روی آن‌ها نظریه‌پردازی انجام بدهیم و نهایتا یافته‌های خود را جمع‌بندی کنیم.

واقعیت این است که ما در مقام جمع‌بندی، آنجا که دست‌مان از تجربه کوتاه است به سراغ اصول می‌رویم‌، و این اصول می‌توانند دینی و یا ضد دینی باشند. یعنی هم دانشمندان دین‌مدار و هم دانشندان بی‌دین دست به چنین کاری در نظریه پردازی‌های خود می‌‌زنند.

بگذارید منظورم را واضح‌تر بیان کنم وقتی که دانشمندی به نظریۀ کوآنتوم می‌رسد، نهایتا باید مشخص کند که در جهان شانس حاکم است یا علیت ؟اگر بپذیرد که علیت در جهان حاکم است خود به خود بدون آنکه متوجه شود موضع دینی گرفته است و اگر بگوید شانس حاکم است موضع ضددینی گرفته است.

علم دینی یعنی تجربه، آزمایش، تحقیق و نهایتا به کار گرفتن اصول دینی در مقام نظریه‌پردازی

منظور من از علم دینی این است که ما به کشف، آزمایش‌ها و یافته‌های علمی ادامه می‌دهیم و جلو می‌رویم، ولی در جایی که می‌خواهیم جمع‌بندی و نظریه‌پردازی یا فرمول نویسی کنیم مجبوریم بعضی اصول را در کار بیاوریم.

کسی که نگاه دینی دارد اصلی را در کار می‌آورد که با اصول دین سازگار است .البته باید پیش از آن همه آزمایشها و مطالعات را کامل انجام داده باشد. اما آنکه معتقد به علم دینی نیست آزاد است و می‌تواند هر اصلی را به کار برد.

مصداق چنین رفتاری را در زندگی دانشمندانی، چون ابوریحان می‌بینیم او در محاسبات و آزمایش‌ها ذره‌ای از عباراتی ، نظیر اینکه مثلا این آیه قرآن یا آن حدیث چه چیزی می‌گوید را وارد نمی‌کند.او محاسبات و آزمایشها را کامل انجام می‌دهد .

یا مثلا استدلال خواجه نصیرالدین طوسی علیه هندسه اقلیدوسی را کامل مطالعه کنید. آیا او اخلاقی و دینی به این موضوع می‌پردازد و یا علمی؟ او کاملا علمی - فلسفی هندسه اقلیدوسی را نقد می‌کند و علم را به طریق نظریه‌پردازی و تجربی پیش می‌برد.

یک دانشمندان جایی که می‌خواهد یک جمع‌بندی ارائه دهد ، اصولی را وارد می‌کند که ربطی به تجربه ندارند. دانشمند متدین اصول سازگار با جهان‌بینی دینی را وارد می‌کند، ولی دانشمند غیرمتدین کاری به اینکه اصول مورد قبول او با دین سازگار است یا نه، ندارد.

علم دینی علمی است که جهان‌بینی دینی بر آن حاکم است

در ابتدا مهدی گلشنی استاد فلسفه علم و عضو بازنشسته هیأت علمی دانشگاه شریف گفت: در دوره ۶۰۰ ساله تمدن اسلامی صحبت از علم دینی و غیر دینی نبود چرا که علم‌شان عین دین‌شان بود و چتری دینی بر علم‌شان سایه افکنده بود که نوشته‌های ابن سینا و ابن هیثم و دیگر دانشمندان شاهد بر این قضیه است.

وی افزود: در غرب و در قرون وسطی و حتی عصر جدید هم همین تفکر حاکم بود و امثال نیوتن کار علمی خود را کاری الهی می‌دانستند. نیوتن در کتاب مکانیک خود نوشت امیدوارم این کتاب زمینه قرب الهی شود.

فلسفه تجربه‌گرا و موفقیت علوم تجربی فلسفه و متافیزیک را از حوزه علم دور کردند

وی در ادامه به دو عامل که باعث تغییر این رویکرد شد اشاره کرد؛ عامل اول تغییر این رویکرد رواج فلسفه‌های تجربه‌گرا بود که با لاک شروع شد، او می‌گفت فقط آنچه ریشه حسی دارد وجود دارد. هیوم و آگوست کنت هم شأنی برای متافیزیک قائل نبودند. در همان دوره داروین هم همه چیز را به فیزیک و حس تقلیل داد. در واقع در آن دوره مکاتب تجربه‌گرا همدیگر را تقویت می‌کردند.

گلشنی تاکید کرد: عامل دوم موفقیت چشم‌گیر و تخصص‌گرایی علوم تجربی بود که فلسفه را تحتالشعاع قرار داد و فلسفه با محیط‌های علمی خداحافظی کرد، در کلاس‌های فیزیک نمی‌شد اسم فلسفه و متافیزیک را آورد!

از نیمه دوم قرن بیستم غرب متوجه اشتباه خود در حوزه علم شد

گلشنی خاطرنشان کرد: اما غرب از نیمه دوم قرن بیستم تغییر کرد و همزمان جهان اسلام هم تغییراتی در رویکرد خودش به علم تجربی داشت. می‌توانیم بگوییم مرحوم ابوالاعلی مودودی در این قضیه پیشتاز بود و در عین حال که به لحاظ قوت تحلیل فلسفی و علمی خیلی بالا نبود اما متوجه برخی اشکالات در علوم تجربی شد از جمله اینکه مفروضات فلسفی و متافیزیکی در جمع‌بندی‌های فیزیکی اثر می‌گذارد بلکه حاکم است و مفروضات متافیزیکی است که فرضیه‌ها را متعین می‌کند.

علم دینی علمی است که جهان‌بینی دینی بر آن حاکم باشد. ما حتی یک فرضیه علمی یا فیزیکی نداریم که پیش‌فرض متافیزیکی نداشته باشد. امروزه بسیاری در مورد علم با ما هم عقیده هستند. امروزه فیزیکدانان معتقد بسیاری داریم و ما باید از این اشتراکات و اتفاق نظرها برای دفع شبهات استفاده کنیم.

علوم طبیعی بر علوم انسانی تاثیرات فراوانی نهاده است

این استاد فلسفه علم تصریح کرد: در واقع علوم تجربی دچار فراروی‌های فراوان شده است، یافته‌های علوم طبیعی تأثیرات فراوان بر فلسفه و علوم انسانی غرب گذاشته است که باید متوجه این فراروی‌ها باشیم. فضای علوم انسانی با علوم تجربی خیلی فرق دارد بنابراین مفروضات متافیزیکی در علوم انسانی و علوم شناختی تأثیر بیشتری دارد. اینکه ما انسان را یک موجود فیزیکی بدانیم یا موجودی دارای روح مفروضاتمان خیلی متفاوت خواهد بود و به نتایج متفاوتی هم در علوم انسانی می‌رسیم.

در جامعه ما خلاف روحیه علمی عمل می‌شود

امروز در جامعه ما علم راکد است و خلاف روحیۀ علمی عمل می‌شود . مگر قرآن نمی‌گوید که در جهان بگردید و تامل عقلانی کنید که خدا چگونه جهان را خلق کرده است؟ خدا این را به عهده شما می‌گذارد.

دین تشویق می‌کند که بروید کار علمی بکنید، نه اینکه بگویید من هیچ آزمایش و تحقیقی انجام نمی‌دهم و صرفا به همین آیه و حدیث اکتفا می‌کنم. حتی کسانی چون نیوتن علم را با بینش دینی شروع کردند.

در دانشگاه‌های مطرح دنیا علوم انسانی به رشته‌های فنی و پایه اضافه شده است/نیاز به مطالعات میان رشته‌ای در دانشگاه‌ها داریم

وقتی می‌گوییم دانشگاه MIT یا استانفورد یا دیگر دانشگاه‌های برتر جهان به سمت میان رشته‌ای‌ها رفته‌اند،یعنی دروس علوم انسانی را به رشته‌های فنی و علوم پایه افزوده‌اند و فرد می‌تواند هم مدرک دکتری رشته فنی داشته باشد و هم دکتری رشته‌ای از علوم انسانی.

دلیلش این است که آنها متوجه شده‌اند که هم علوم پایه و هم علوم فنی نیاز به علوم انسانی دارند. لذا حرکتی که باید انجام شود رفتن به سمت میان رشته‌ای‌ها است . ابن‌سینا هم، چون ریاضی و طب او وابسته به فلسفۀ او بود، بینش عمیق‌تری نسبت به مسائل داشت.

محیط علمی ما دید جامع و کامل به علم ندارد

اشکال محیط علمی ما این است که مطالب را اغلب کامل و جامع نمی‌داند و همه نظرات را نمی‌شناسد. مثلا در فیزیک یا زیست‌شناسی فقط یک وجه نظریات را مطالعه می‌کند.

مسئله این است که برخی از رشته‌های علوم تنها یک موضع را پاسخ می‌دهند، اما افق جهان‌شناسی دینی کلی و جامع است. دین وارد جزئیات یک نظریه نمی‌شود بلکه وارد اصول کلی حاکم بر نظریه‌ها می‌شود.

می‌توانیم به پیشرفت علوم امیدوار باشیم در صورتی که ...

یک سوال این است که آینده علم چگونه خواهد بود؟ آیا علم باز هم پیشرفت خواهد کرد یا ممکن است علم‌زدگی پیش بیاید؟

باید بگویم که هیچ چیز قابل پیش‌بینی نیست وقتی در دانشگاه برکلی مشغول دکتری فیزیک بودم یکی از استادانمان اجازۀ طرح مسائل فلسفی را نمی‌داد، اما امروز خود او سؤالات فلسفی می‌پرسد. چراکه هم اکنون نسیم مثبتی در غرب در حال وزیدن است و غالب افراد حاضر شده اند با یکدیگر بحث کنند .

یک اتفاق خوب در غرب همین رشد شاخه‌های میان رشته‌ای‌ است که مذاکرات بین علمای رشته‌های مختلف را ممکن کرده است. امروزه علمای فیزیک، ریاضی، زیست‌شناسی، علوم شناختی و کامپیوتر در آکسفورد و کمبریج با هم جمع شده‌اند و یک گروه را تشکیل داده‌اند و تاکنون هم ده‌ها کنفرانس برگزار کرده‌اند. اگر این طور پیش برود می‌توانیم به پیشرفت علم امیدوار باشیم. مگر اینکه علم چیز‌هایی اختراع کند که به جامعه بشری آسیب بزند.

تا کنون حکومت‌ها به دنبال پیشرفت حقیقی علم نبوده‌اند

یک مشکل دیگر این است که تاکنون حکومت‌ها دنبال پیشرفت حقیقی علم نبوده‌اند وقتی گفته می‌شود که ۵۰ درصد بودجۀ توسعه و تحقیق در آمریکا و ۳۰ درصد در انگلیس صرف پروژه‌های نظامی می‌شود، این نشان می‌دهد که حکومت‌ها غالباً دنبال افزایش قدرت و ثروت بوده‌اند. حتی گاهی برخی از پروژه‌های نظامی را به صورت پروژه‌های کوچک کوچک به دانشمندان و دانشگاه‌های مختلف ارائه می‌دهند که طرح کلی پروژه نظامی آنها مشخص نشود.

جهان‌بینی حاکم بر علم معاصر، اخلاق را از عالمان گرفته و در اختیار قدرتمندان و ثروتمندان قرار داده است

اگر اخلاق در علم تقویت شود اثرگذاری علم قطعا بیشتر خواهد شد، همان طور که کیهان شناس و فیلسوف تمام عیار علم جرج الیس، که در زیست‌شناسی و اعصاب هم فعالیت علمی داشته به این موضوع اذعان دارد.

جهان‌بینی حاکم بر علم معاصر، عالمان را صرفا به ماده محدود کرده و احساس اخلاقی انسان معاصر را تضعیف کرده، وسعت دید را از عالمان گرفته و علم را در خدمت قدرتمندان و ثروتمندان قرار داده تا از طبیعت و انسان بهره‌برداری کنند.

جهان‌بینی اسلامی‌ جامع، کل‌نگر، موحدانه و منسجم با نظم کیهانی است

به عقیدۀ من از آثار سوء علم می‌توان پرهیز کرد اگر بجای جهان‌بینی رایج یک جهان بینی کامل‌تر و شامل‌تری را مبنا قرار دهند که رفع نیاز‌های انسانی، چه مادی و چه معنوی را در نظر داشته باشد و حیات انسانی را با بقیۀ جهان مرتبط سازد.

جهان‌بینی اسلامی چنین چارچوبی دارد. آن بر محور توحید می‌چرخد، در وحی اسلامی ریشه دارد، دیدگاهی کل‌نگر به طبیعت دارد، ساختاری سلسله مراتبی برای واقعیت قائل است و منافع درازمدت انسان‌ها را در نظر می‌گیرد. اینکه غربی‌ها هم اکنون به سمت میان رشته‌ای‌ها رفته‌اند، حرکتی در این راستا است.

براساس جهان‌بینی اسلامی، انسان بخشی از یک نظم کیهانی است و لذا باید همۀ فعالیت‌های خود، از جمله فعالیت‌های علمی و فناورانه‌ را با نظم کیهانی هماهنگ ‌سازد. اگر این تغییر اساسی در ذهنیت علمای نسل ما صورت نگیرد، علم آینده به نتایج تخریبی بیشتری منجر خواهد شد و آینده‌ای برای انسان باقی نخواهد گذاشت.

تمامی رشته‌های فنی و علوم پایه باید بخشی از علوم انسانی را که شامل فلسفه، روانشناسی، جامعه شناسی و ... است، به همراه اخلاق یاد بگیرند تا جامعه تغییر کند.

محیط علمی ما نه غربی است و نه اسلامی/پیشرفت علمی ما در گروه اتکا به جهان‌بینی بومی و دینی خودمان است

هم اکنون فرهنگ حاکم بر محیط علمی ما یک فرهنگ آشوبناک است که نه شرقی است، نه غربی و نه اسلامی. غربی نیست چرا که غرب حداقل بخشی از ظاهر دنیایش را ساخته است، شرقی هم نیست، چون چین و ژاپن هم پیشرفت‌های اساسی داشته‌اند. اسلامی هم نیست، چون همه نگاه‌ها به علم در ایران به طرف غرب است.

لذا این تفکر که باید به خودمان متکی باشیم و خودمان را بسازیم باید در جامعۀ علمی ما حاکم شود تا شاهد پیشرفت‌های شگرف باشیم.

منبع: تابناک

مطهری لیست اموال خود را اعلام کرد/ یک خانه ۵۷۶ متری؛ یک پژو پارس و...

عکس| اعتراض مردمی در فرانسه، اغتشاش و آشوب در ایران!

وزیر کشور: افزایش قیمت کالاها بخاطر بنزین طبیعی است!+فیلم

عکس| مهناز افشار با تیپ متفاوت در کنار ابی و آرش

سخنرانی جنجالی نماینده دانشجویان مقابل رئیس قوه قضائیه در دانشگاه تهران + صوت

منبع این خبر، وبسایت www.tabnak.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۴۵۲۸۳۲ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

کلیدواژه: میان رشته اخلاق علم دینی فلسفه علم

خبر بعدی:

روایت ازغدی از دعوا با روحانی

حسن رحیم پور ازغدی جزئیاتی از بحث خود با رئیس جمهور در جلسه عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره بنزین را تشریح کرد.

به گزارش مهر، حسن رحیم پور ازغدی عضو شورای انقلاب فرهنگی امروز (شنبه) در مراسم گرامیداشت ۱۶ آذر و روز دانشجو در دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ضمن عرض تسلیت به مناسبت وفات حضرت فاطمه معصومه (س) گفت: ۶۶ سال پیش تظاهراتی علیه دربار، انگلیس، آمریکا و کودتا در دانشگاه تهران رخ داد تا منشأ حرکتی شود که روز دانشجو نام گرفته است.

رحیم پور ازغدی در ادامه با بیان اینکه اولین مراکز علمی جدید از زمان ناصرالدین شاه و امیرکبیر آغاز شد، اظهار داشت: امیرکبیر تصمیم داشت با ایجاد علم و فن بدون وابستگی مراکزی مانند دارالفنون ایجاد شد. وی از کشور‌هایی که به دنبال استعمار بودند استاد نپذیرفت.

وی تصریح کرد: امیرکبیر هم جلوی جریان‌های انحرافی، چون باب و بهاییت ایستاد و هم جلوی اجنبی‌ها و کشور‌های استعماری ایستاد. در کنار آن به واردات علم و تکنولوژی مبادرت کرد تا بتواند از کشور دفاع کند و کشور را پیشرفته کند. انگلیسی‌ها این موضوع را برنتافته و وی را شهید کردند.

عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی بیان کرد: بعد از شهادت امیر کبیر نخست وزیری دو تابعیتی آمد که شرایطش مانند وضع کنونی کشور و برخی مدیران کشور بود. مسیر دارالفنون بعد از امیر کبیر تغییر کرد و در تله نیرو‌های استعماری افتاد تا کادر‌های استعماری ساخته شود و نهایتا پهلوی‌ها از آن بیرون آمد.

ازغدی اضافه کرد: بعد از روی دادن انقلاب مشروطه که ریشه دینی داشت نیز ما شاهد انحرافاتی هستیم. مثلاً ابتدا بست نشینی عبدالعظیم بود و، اما در نهایت سفارت انگلیس شد. رهبران آن نیز از شیخ فضل الله به تقی زاده تبدیل شدند. خط تقی زاده‌ها را امروز هم می‌توان دید و حتی در آینده نیز تکرار می‌شوند. آن‌ها وعده‌های می‌دهند و با دروغ پردازی سرمایه کشور را به باد می‌دهند.

وی عنوان کرد: در سال ۱۳۱۳ که دانشگاه تهران در دوره رضا خان تأسیس می‌شود، ابتدا رویکرد فرانسوی داشت، ولی تغییر به رویکرد انگلیسی یافت تا تولید علم نکند و رویکرد کادرسازی برای رژیم داشته باشد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: علم ایجاد نمی‌شود، بلکه موجود می‌شود. باید بستر‌های آن فراهم می‌شود. در رژیم پهلوی تلاش شد تا سیستم و نیرو‌های بروکراتیک و تکنوکرات تحت طراحی غربی‌ها پیاده شود تا با ایجاد صنایع مونتاژ، نفت و ذخایر طبیعی کشور غارت شود.

رحیم پور ازغدی افزود: در آن زمان تحت عنوان مدرن سازی اروپایی تلاش شد به نهاد دین حمله کنند. شما در زمان پهلوی اول شاهد سرکوب تمامی ظواهر روشنفکری و عدم وجود نهاد‌های دموکراتیک بودید و بیست و چند هزار نفر شهید شدند.

وی گفت: رضا شاه آدم بی سواد، تریاکی و قلدر بود. قلدری رضا شاه برای مردم بود و طبق اسناد، از اربابان انگلیسی خود می‌ترسید. فروغی در خاطرات خود نوشته است که وقتی رضا خان می‌خواست ارباب خود را عوض کند و به هیتلر روی آورد، بعد از شکست آلمان و از ترس، ۲۰کیلولاغر شد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: استقلال کشور را رضا شاه از بین برد و تحت فرمان انگلیس قرار داشت، دموکراسی و عدالت نیز نبود. در آن زمان یک فرهنگ تحت طراحی انگلیس برای حمله به دین ایجاد شد.

رحیم پور ازغدی افزود: بعد از پایان رضا شاه و شکست وی از شوروی، انگلیس و آمریکا دیگر از کشور خارج نشدند. تلاش کردند تا با توجه به رویکرد خود، احزاب و نشریاتی درست کنند و از همین روی تشکل‌های دانشگاهی و دانشجویی در دانشگاه تهران شکل گرفته شد.

وی گفت: مردم آنقدر از دیکتاتوری رضا شاه خسته و عصبانی شده بودند که با سقوط رضاخان مقاومت نکردند. آن موقع مردم می‌گفتند که عامل انگلیس رفت و حالا خود انگلیسی‌ها آمده اند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی با بیان اینکه با رفتن رضا شاه، پسرش را آوردند و تحت عنوان آزادی، هرج و مرج را پیاده کردند، خاطرنشان کرد: شاه جدید نیز که جوان و پوست خربزه زیر پایش بود و در همان مدت هم دولت اجیر انگلیس و شوروی سر کار آمد.

رحیم پور ازغدی گفت: اشغالگران با ایجاد توهم آزادی، احزاب و مطبوعات ایجاد کردند که پروژه‌ای برای هرج و مرج شد. پایان این دوران هم سقوط دولت مصدق است. وقتی آمریکا و انگلیس دیدند که کشور از کنترل آن‌ها خارج می‌شود، کودتا کردند.

وی با بیان اینکه اولین تجربه حرکت‌های دانشجویی توسط حزب توده بود، خاطرنشان کرد: مردم از کمونیسم منزجر بودند و حزب توده اولین حزبی بود که اعلام موجودیت کرد. همه احزاب در دوران پهلوی وابسته بودند، وابسته به شوروی، انگلیس و حتی آمریکا. البته جریان‌هایی مانند فداییان اسلام و جبهه ملی هم بودند که هویت مستقل داشتند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: ما حتی در آن دوران احزاب و گرو‌هایی داشتیم که گرایش به آلمان و «فاشیسم» داشتند که بعد از پایان جنگ جهانی دوم، ممنوع شدند.

رحیم پور ازغدی گفت: احزاب و گروه‌ها و همچنین تشکل‌های دانشجویی تحت نفوذ سفارت‌های خارجی کار خود را شروع کردند به طوری که قوی‌ترین آن مربوط به حزب توده تحت نظر شوروی بود.

وی با بیان اینکه سفارتخانه‌ها نیز تلاش داشتند در قالب تشکل دانشجویی کادرسازی برای خود کنند تا در آینده در دولت برای آن‌ها کار کنند، خاطرنشان کرد: کادر پهلوی از همین تلاش‌های «فراماسون ها» از دوران مشروطه تشکیل شد.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه حتی واژه پهلوی از سوی نمایندگان انگلیس اعلام شد، تصریح کرد: اولین رژیم دست نشانده در ایران همان پهلوی است.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه ما پنج خط فکری در دانشگاه‌ها داشتیم، گفت: اولین خط فکری مربوط به حزب توده بود. دومین حرکت مربوط به روشنفکران غربی بود. سومین حرکت «بابیت» بود که می‌توان آن را بمب گذاری در شیعه دانست. ارکان اصلی حکومت پهلوی نیز بهایی‌ها که محصول همین تشکل‌ها بودند. پنجمین تشکل هم دینی و ملی بود که با حرکت‌های وابسته مبارزه می‌کردند.

وی با تاکید براینکه هدف اصلی نفت بود و دغدغه دموکراسی کاملا دروغ بود، تصریح کرد: جنبش دانشجویی ملی و اسلامی با انگلیس و آمریکا درگیر بود که اوج آن را در جریان کودتای ۳۲ و سال بعد از آن می‌توان دید.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: با کودتای آمریکایی ها، آن‌ها ارباب اول شدند و انگلیس به مرتبه دوم سقوط کرد. آمریکا و انگلیس شوری را اخراج کرد و مسکو هم با رژیم پهلوی بد بود.

رحیم پور ازغدی اظهار داشت: رئیس دانشگاه تهران را باید شاه تعیین می‌کرد و شاه نیز مانند برخی وزرا، از سفارت آمریکا و انگلیس دستور می‌گرفت.

وی تاکید کرد: در زمان کودتای ۲۸ مرداد، مردم سرد و مایوس بودند. همین موضوع باعث شد که مردم در صحنه نباشند؛ الان می‌بیند که مشکلاتی که برای کشور پیش می‌آید، مردم در صحنه هستند و با آن مبارزه می‌کنند و گره از مشکلات باز می‌کنند.

این استاد دانشگاه گفت: اولین بارقه‌های مبارزه با آمریکا و انگلیس در دانشگاه‌ها از همان ماه‌های ابتدایی بعد از کودتا شروع شد تا آنکه دانشجویان در اعتراض به سفر «نیکسون» به ایران و اعطای مدال افتخار به وی، حرکتی آغاز کرند و سه شهید محصول آن مبارزه شد.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه امروز چهل سال از اخراج آمریکا و شاه از کشور می‌گذرد، گفت: ما پیشرفت‌هایی کردیم و باید هم پیشرفت کنیم. گام دوم مورد نظر رهبری همین است که از اشتباهات درس گرفته و پیشرفت کنیم.

وی در عین حال خاطرنشان کرد: در آن مقطع نگاه لیبرال سرمایه داری در غرب حاکم شد و در مقابل «سوسیالیسم» در مقام حاکمیت شکست خورد.

این استاد دانشگاه با تاکید براینکه حضرت امام شکست سوسیالیسم را در شعار‌های مادی و اقتصادی نمی‌دانست و آن را مبنایی و محتوایی می‌دانست، تاکید کرد: گورباچوف آن مقطع نفهمید، ولی بعد‌ها به آن اعتراف کرد؛ شوروی و روسیه رو به نابودی بود تا اینکه پوتین آمد و دوباره مبارزه با غرب را آغاز کرد.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه نتانیاهو چند مدت پیش گفت که امپراتوری ایران در حال «تلو تلو خوردن «است، گفت: این اعتراف به این بود که ایران مشکل اصلی غرب است. همچنین اعتراف به این موضوع بود که ایران دوباره به عظمت امپراتوری هخامنشیان رسیده است. البته این موضع را پیش‌تر «کسینجر» هم اعتراف کرده بود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: رسانه‌های غربی در عراق پمپاژ می‌کنند که این ایران است که پول و ثروت شما را غارت می‌کند و در ایران می‌گویند که حکومت پول و ثروت را برای عراق خرج می‌کند. این مسأله به این خاطر است که منطقه در حال از دست رفتن برای غربی‌ها است و از این رو تلاش می‌کنند با اغتشاش از پیشرفت کشور‌های منطقه و مقاومت جلوگیری کنند.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه اقتصاد برجامی امروز محصول تفکرات افرادی است که تفکرات اقتصادی لیبرال غربی دارند و واگن توسعه کشور را به غرب گره می‌زنند، تصریح کرد: عدالت را فراموش می‌کنند و آن را قبول ندارند. حتی آن‌ها عدالت را مانع پیشرفت می‌دانند.

وی اظهار داشت: آن‌ها تقوای اقتصادی و ایثار را مانع توسعه می‌دانند و می‌گویند باید مانند کشور‌های توسعه یافته عمل کرد. کشور‌های توسعه یافته چگونه پیشرفت کردند؟ با چند کشور جنگ کردند، اموال دیگران را غارت کردند و یک درصدی‌ها بر کشور‌ها حاکم شدند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی با بیان اینکه برجام تمام شده و همه، جز ما از آن خارج شده‌اند، گفت: قهرمانان دیپلماسی نه حقوق می‌دانند و نه دیپلماسی. از همان موقع که آن‌ها وا دادند، بیشترین تحریم‌ها علیه کشور وضع شد. شما خودتان بدبخت هستید و ملت را بدبخت کردید و رفتار شما توهین به مردم و کشور است.

رحیم پور ازغدی گفت: حتی وقتی اعتراض می‌کنی، می‌گویند ساکت باش، چرا که مکانیسم ماشه فعال می‌شود. تا به حال بعد از انقلاب اینگونه تحقیر نشده بودیم که محصول این سیاست‌های آقایان است.

وی گفت: رقابت موتور پیشرفت، تکامل و تولید است، اما رقابت ناجوانمردانه مورد قبول نیست. «داروینیسم زیستی» را آقایان به حوزه اجتماع و اقتصاد کشانده‌اند و می‌گویند هر کسی ضعیف است، نابود می‌شود.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی افزود: آقایان می‌گویند که باید در سایه قدرت‌های بزرگ باشیم، حتی باج دهیم تا تحریم نشویم و پیشرفت کنیم. شاه مگر تحریم بود، مصر مگر تحریم است که دو الی سه میلیون «گور خواب» دارد.

رحیم پور ازغدی تصریح کرد: کشور‌های عربی پالایشگاه هستند و تولیدشان توسط غربی‌ها انجام می‌شود و حماقت برخی آقایان در این است که ادعا می‌کنند باید مثل امارات شویم.

وی با بیان اینکه خط اقتصاد لیبرالی همان «داروینیسم» است، اظهار داشت: اخلاق را در حوزه اجتماع و اقتصاد خوب نمی‌دانند. مرز پیشرفت ایران با آن‌ها در همین است. ما پیشرفت عزت مندانه، با عدالت و تولید علم را می‌خواهیم، اما آن‌ها پیشرفت وابسته و با شکاف طبقاتی را قبول دارند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: کارشناسان بانک جهانی اغراق کرده اند که ایران در پتانسیل‌های محقق شده هجدهمین اقتصاد دنیا است و در پتانسیل‌های بالقوه مثل جمعیت، کریدور‌ها و منابع به دوازدهمین اقتصاد جهانی رسیده از این رو ما با اصلاحات انقلابی در مدیریت اقتصادی کشور و در دولت، مجلس و رسانه‌ها می‌توانیم طی هفت الی هشت سال دیگر جزو ۱۰ اقتصاد بزرگ جهان باشیم.

رحیم پور ازغدی با بیان اینکه ما هیچ گاه چنین پتانسیلی نداشتیم که الان داریم، گفت:کارشناسان بانک جهانی همچنین معتقدند از پتانسیل‌های که اصلا استفاده نمی‌کنیم، ایران در صدر جدول است.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: آن‌ها معتقدند که ایران می‌تواند قطب رشد علمی منطقه غرب آسیا باشد و با تکان خوردنی، می‌تواند یک حرکت منطقه‌ای را آغاز کند.

رحیم پور ازغدی افزود: جمعیت زیاد فرصت است. چین با همین جمعیت زیاد که در جهان رتبه اول است، به اقتصاد رتبه یک جهان رسیده است. هند هم جمعیت زیادی دارد، ولی در آنجا تهدید شده‌است.

وی گفت: انتخاب مردم، مسولان و رویکرد‌ها را مشخص می‌کند. باید عاقلان، طراح و برنامه ریز را انتخاب کنیم. دشمن نیز همین را فهمیده که با این جوانان تحصیل کرده، می‌توانیم به جایگاه بالا برسیم و مانع تراشی می‌کند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: ما چند سال پیش جوان‌ترین کشور جهان بودیم و الان رشد جمعیتی منفی داریم. تا چند سال دیگر شاهد جمعیت پیر خواهیم بود. غربی‌ها می‌دانند که اگر جمعیت پیر داشته باشیم، دیگر نمی‌توانیم تحرک داشته و عامل تاثیر گذار بر کشور‌های غرب آسیا باشیم.

رحیم پور ازغدی افزود: ایران از لحاظ علمی پیشرفت کرده و همانطور که از لحاظ امنیت نظامی و دفاعی و همچنین ایدئولوژی و نفوذ مردمی در جهان مطرح است، در خاورمیانه در صدر است. در حال حاظر نیز در حوزه‌هایی مانند نانو تکنولوژی و هسته‌ای با وجود تحریم پیشرفت‌های که دارد می‌تواند به قطب علم و توسعه تبدیل کرده‌است. از همین رو نگران هستند که تمدن سازی از سوی ایران شکل بگیرد که می‌تواند رقیب تمدن غربی باشد.

وی گفت: اگر ما بتوانیم در مدیریت کشور تحول ایجاد کنیم تا از این پتانسیل‌های استفاده نشده بهره بگیریم، شاهد جهش خواهیم بود. پول نفت تمامی شکاف‌ها را پر می‌کند و بی عرضگی‌ها را پوشش می‌دهد. وقتی نتوانیم یک قطره نفت بفروشیم، باید مشکلات را خودمان حل کنیم و راه حل پیدا کنیم.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: در خصوصی سازی برخی صنایع که در خاورمیانه اول بود و در جهان مطرح بودند را به دوستان خود دادند. با این کار هزاران نفر کارگر بیکار شدند و مالکان آنها، بعد از اخذ چندین میلیارد وام در حال عیاشی در کانادا و انگلیس هستند.

رحیم پور ازغدی افزود: صاحب اصلی این بیت المال مردم هستند. خصوصی سازی اشتباه در کنار کار دولتی اشتباه، خیانت به مردم و کشور است. باید فضا را باز کرد تا کار برای همه مردم انجام شود.

وی گفت: در اقتصاد غرب، اقتصاد باز نیست و در دست سرمایه داران است. ما اتفاقا طرفدار اقتصاد باز هستیم و معتقدیم که باید در‌های بازار را برای همه مردم باز کنیم تا در آن فعالیت کنند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: مردم در انتخابات نقش دارند تا بتوانند افرادی را انتخاب کنند که تنظیم گری کنند نه دخالت. ما باید اقتصاد مقاومتی داشته باشیم و نه اقتصاد برجامی.

رحیم پور ازغدی افزود:صندوق توسعه ملی باید در اقتصاد کشور جایگاه خود را بیابد. ما در چهل سال گذشته هر جا موفق شده‌ایم که با نام خود و با وجود مردم گام برداشته ایم؛ تا مردم نباشند، حکومت می‌تواند مقاومت کند.

وی گفت:میدان رقابت سالم و باز در حوزه اقتصاد باید باشد تا به پیشرفت برسیم. سه قوه باید کار کنند تا ساختار و بروکراسی اقتصادی اصلاح شود. برای تولید به چهل مجوز نیاز است و این در حالی است که برای واردات و دلالی سه مجوز می‌خواهد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی اظهار داشت: جنبش دانشجویی در دهه ۳۰ یک هدف داشت و الان هدف دیگری باید داشته باشد. باید مطالبه گری کند تا اصلاحات صورت پذیرد و کشور به پیشرفت برسد.

عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: من مدتی پیش در شورای انقلاب فرهنگی پیشنهاد تشکیل خانه گفتگوی آزاد را دادم که اگر هر کسی نقد یا سوالی نسبت به حکومت دارد، در قالب تریبون آزاد مطرح کنید. این حق شرعی و قانونی مردم است. باید شرایط فراهم شود تا مردم حرف خود را بزنند. ما یک دهه قبل در شورا آن را تصویب کردیم، ولی هنوز شکل نگرفته است. اگر چنین چیزی تشکیل شود، دیگر مسائلی، چون آشوب‌های اخیر را شاهد نخواهیم بود.

ازغدی با اشاره به حمایت رهبر انقلاب از افزایش قیمت بنزین گفت: رهبر انقلاب به جزییات ورود نکردند و از اصل آن حمایت کردند. دولت معتقد بود که ادامه روند قبلی در مورد قیمت بنزین برای اقتصاد خطرناک است؛ ولی نقد ما به شیوه طرح است. خود روسای قوه مقننه و قضاییه گفته اند که از روند اجرا خبر نداشتند و طرح را مربوط به دولت می‌دانند. این اجرای بی تدبیرانه باعث ایجاد چنین آشوبی شد.

وی گفت: رییس جمهور به ما می‌گفت که شما ساکت باشید و حرف نزنید. ما هم به او گفتیم چرا ما ساکت باشیم و نباشیم، شما خودتان حرف نزنید.

عضو شورای انقلاب فرهنگی تاکید کرد: اگر شلیک به معترضی صورت گرفته، خلاف آرمان انقلاب است. اما کجا چنین چیزی صورت گرفته است. کدام صحنه چنین چیزی را نشان می‌دهد. کسی که با اسلحه به پلیس حمله می‌کند یا کلانتری را مورد حمله قرار می‌دهد با مردم معترض متفاوت است.

ازغدی اظهار داشت: بنده فقط از یک جا حقوق میگیرم که حدود پنج و خورده‌ای می‌شود. همین الان هم برای ازدواج دخترم از دو جا وام می‌گیرم که بتوانم خرج عروسی و جهیزیه را بدهم. البته بنده نگفتم که مستضعف هستم، بنده ضد مستکبر هستم. پدر بنده قبل از انقلاب سه خودرو داشت، ولی تمامی دارایی خود را برای انقلاب خرج کرد.

رحیم پور ازغدی ادامه داد: بنده که حرف محرمانه‌ای نزده ام و درخواست دارم مطالب منتشر شود تا همه بفهمند که ما چه گفته ایم و آن‌ها چه توهین‌های کردند. من از زمان آقای خاتمی اعلام کردم که نشست‌های شورا علنی باشد و همه نخبگان بدانند که چه می‌کنیم.

وی اظهار داشت: ما که تصمیم امنیتی نمی‌گیریم و نخبگان، فرهنگیان و دانشگاهیان باید بدانند چه می‌گوییم. از همان زمان هم دوستان مخالف این بودند که محتوای جلسات منتشر شود. من با آن زمان کاری ندارم؛ ولی درخواست می‌کنم محتوای جلسات مورد مناقشه علنی منتشر شود.

عضو شورای انقلاب فرهنگی افزود: شما می‌گویید بنده توهین کردم، خوب متن و صوت جلسه را منتشر کنید. آقای روحانی در جلسه گفت که من تا صبح پیگیر بودم که همه مردم راضی بودند و با اعتراض بعضی مراجع و نمایندگان اوضاع پیچیده شد و اغتشاش آغاز شد.

ازغدی تصریح کرد: بنده در جلسه گفتم که اینگونه نبوده و مسئولان دولتی از یکی دو روز قبل از اجرای طرح آمده اند و دروغ گفته اند و این باعث نارضایتی توده مردم شده‌است. بحث بنده بنزین نبود. آقای روحانی به مقدمه در شورای انقلاب فرهنگی نیم ساعت تا چهل و پنج دقیقه درباره بنزین حرف زد. این صحبت‌ها جایش در دیگر شورا‌ها بود و نه شورای انقلاب فرهنگی.

وی اضافه کرد:شورای انقلاب فرهنگی بعد از عید نوروز تنها پنج یا شش باز تشکیل شده و دائما جلسات لغو می‌شود. مصوبات امضا نشده و یا ابلاغ و اجرا نمی‌شود. ما پیش از این نیز به این روند معترض بودیم.

عضو شورای انقلاب فرهنگی تاکید کرد: مصوبات شورای انقلاب فرهنگی را اجرا نمی‌کنند؛ ولی در مقابل ۲۰۳۰ را اجرا می‌کنند. کنوانسیون حقوق کودک و زن خانواده سازمان ملل متحد را با بودجه و پول بیت المال کامل ابلاغ و اجرا می‌کنند. ما سال گذشته در مورد حقوق کودک بحث مفصل داشته و در این زمینه مصوبه داریم که اجرا نمی‌شود و در جواب اعتراض ما می‌گویند بودجه نداریم و این کار‌ها بار مالی دارند. آن‌هایی که معلوم نیست کجا تصویب شده، بار مالی ندارد؟

ازغدی گفت: ما اعتراض داریم که چرا شورا تعطیل بوده، مصوبات اجرایی نمی‌شود و مصوبات آن‌ها اجرا می‌شود. بحث ما ادامه دارد. شورا باید حداقل ۲۵ جلسه در سال داشته باشد که باز هم کم است؛ ولی به بهانه‌های مختلف جلسات لغو شده و حالا به این بهانه دوباره دنبال عدم تشکیل جلسات هستند.

وی افزود: بنده که علاقه و اراده‌ای در حضور در شورا نداشتم. حتی در جلسه به خود روحانی خطاب کردم که جلسه‌ای که اینگونه اداره می‌شود و شما رئیس آن هستید، به چه دردی می‌خورد. نه مصوبات اجرا می‌شود و نه می‌توان حرف و نقد کوچکی کنیم.

عضو شورای انقلاب فرهنگی تصریح کرد: اصلا ما حرف غلطی می‌زنیم و یا نقد می‌کنیم، شما چرا توهین می‌کنید. با عصبانیت و توهین حرف زدن خلاف قانون اساسی است. اگر بنده بدانم حضور بنده مانع است، شورا نمی‌روم چرا که اصلا آنجا کاری ندارم. به دوستان هم گفتم که این چه طرز تشکیل جلسات است که بعد از سه ماه تعطیلی یک جلسه برگزار می‌شود و دوباره یک ماه تعطیل می‌شود. جلسه هم که برگزار می‌شود از یک ساعت و نیم، چهل و پنج دقیقه در مورد بنزین صحبت می‌شود.

ازغدی تاکید کرد: من به آقای روحانی هم گفتم که این حرف‌هایی که شما می‌زنید را دیشب در تلویزیون هم گفتید، پس چرا آن‌ها را اینجا تکرار می‌کنید. تعبیر آقای روحانی این بود که من اصلا نمی‌خواستم و خلاصه تقصیر گردن مراجع افتاد.

وی افزود: بنده گفتم مراجع و نمایندگانی که صحبت کردند، نمی‌خواستند از مردم عقب بیافتند و این چه طرز تحلیلی است که شما دارید.

عضو شورای انقلاب فرهنگی گفت: البته بنده نمی‌توانم همه چیز را کامل بگویم و برخی مسائل را برای قضاوت نخبگان مطرح می‌کنم؛ ولی آنچه باعث بحث شد، یکی از آن‌ها این بود که من اصلا بعد از صحبت‌های آقای روحانی حرفی نزدم و وارد دستور شدیم. دستور جلسه آن روز آمایش علمی بود که من گفتم که شما ۱۰ سال است که دائما می‌گویید مهندسی نقشه جامعه علمی کشور، ولی هنوز نمی‌دانیم چه کسی جوابگو است.

ازغدی اظهار ادامه داد: در برخی رشته‌ها آنقدر دانشجو می‌پذیریم که بعد از فارغ تحصیلی در مقاطع کارشناسی، ارشد و دکتری کار و شغلی برایشان موجود نیست. رشته‌هایی را باید ایجاد کنید که نمی‌کنید، رشته‌هایی هستند که باید پذیرششان را کم، زیاد یا به کل‌حذفشان کنیم. رشته‌هایی هستند که نه کشور به آن‌ها احتیاج دارد و نه شغل برای آن موجود است و به جای تولید علم دائما تولید مثل می‌کنند.

وی افزود: ما به لحاظ مهندس در دنیا دوم هستیم. باید مشخص شود که در چه رشته‌هایی مهندس می‌خواهیم و چرا. الان افتاده‌ایم در کارخانه تولید مهندس یا در بحث علوم انسانی می‌گوییم بدوید برویم که عقب نمانید. از چه چیزی عقب نمانیم. من یکبار گفتم این که دائما بگوییم ما باید در منطقه اول بشویم، با چه کسی مسابقه گذاشته‌ایم. اول بشویم یعنی چه؟

عضو حقیقی شورای انقلاب فرهنگی گفت: آیا شرایط ایران با ترکیه و امارات یکی است. فرصت‌ها و تهدید‌های ما با هم فرق می‌کند. شرایط ما فرق می‌کند. یکی نفت دارد و کشوری دیگر ندارد. کشوری ۸۰ میلیون جمعیت دارد و کشوری دیگر فقط یک میلیون جمعیت دارد. نباید با کسی مسابقه داد. مثل این است که در خیابان بروی با یکی مسابقه بگذاری و بعد یکی دیگر را ببینی که دارد از آن طرف می‌رود، بروی و با آن هم مسابقه بگذاری. فرصت‌ها، پول و وقت محدود است. ما دشمن داریم و آن‌ها نوکران دشمنان ما هستند.

ازغدی ادامه داد: چرا باید مقایسه کنیم و سر هر چیزی اول بشوید. صریح گفتم که مگر سُک‌سُک است که سریع می‌خواهیم بگوییم اول اول! باید دید چه کاری مصلحت کشور است و شرایط ما چیست. این یکی از حرف‌هایی بود که بنده زدم.

وی در ادامه اظهار داشت: دوم گفتم که این شیوه اجرا غلط است. بحث افکار عمومی یک اشتباه است و بحث دیگر این است که ببینید چرا بخشی از جامعه ما اینقدر راحت تحریکمی شود؛ یعنی منتظر است تا عده‌ای راه بیافتند و او نیز بیاید و اضافه شود. چرا این اتفاق می‌افتد. بله، دشمن وجود دارد، سرویس‌های جاسوسی دشمن هم هستند، جریان‌های داعشی، بهایی، کمونیسم، منافق، قاچاقچی مواد مخدر و اعدامی که از اول انقلاب درگیر بوده‌ایم هم هستند؛ ولی همه که از این‌ها نیستند. بخشی هم بچه‌هایی هستند که یا هیجان زده می‌شوند یا مشکلاتی دارند که به صحنه می‌آیند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی ادامه داد: بنده گفتم که علت را به شما می‌گویم. یک بخشی از جامعه به برخی از مسئولان بی اعتماد کامل شده‌اند. در ذهن آن‌ها این موضوع است که مسئولان دنبال بخور بخور هستند و بچه‌های آن‌ها در آمریکا، انگلیس و کانادا هستند و بعد به ما از این حرف‌ها می‌زنند.

رحیم پور ازغدی تاکید کرد: بچه‌های مسئولان پول، شغل و امکانات خوب دارند و فردی که کارگر ساده یا کشاورز است و با هزار زحمت فرزندش درس خوانده و دکترا گرفته، اما با گذشت سن هنوز نتوانسته ازدواج کند و شغل خوب قطعی داشته باشد. خُب مسلم اسم که عصبانی می‌شود. بنده گفتم که تحریک دشمن و عدم عقلانیت در مدیریت ماجرا هست، ولی بخشی نیز به این دلیل است که بخشی از جامعه را نا امید کرده‌اید.

وی با بیان اینکه دست آن‌ها به شما نمی‌رسد و می‌زند شیشه می‌شکند، اظهار داشت: منظورم بخشی است که جاسوس و فاسد نیست. این موضوعات را قبلاً گفته‌ام، در جلسه شورا هم گفتم و حالا هم می‌گویم. گفتم وقتی خبر می‌رسد که «ب. خ» یا «د. ز» هزاران میلیارد اختلاس کرده اند، آدم وحشت می‌کند و گریه می‌کند. طبیعی است که مردم عصبانی شوند. اینگونه که نمی‌شود.

این استاد دانشگاه با بیان اینکه پنج سال است که دائما وعده می‌دهید، تصریح کرد: برجام اینگونه شد، بانک‌ها راه افتاد، تحریم‌ها ترک خورد. صدا آمد، ولی برای جای دیگری بود و جای دیگری ترک برداشت. این اقتصاد کشور بود که ترک برداشت. چرا مرتبا وعده می‌دهید و می‌گوید درست می‌شود. ۱۰ سال دیگر درست می‌شود! سن ما گذشت و نسل در حال تغییر است. ما به این‌ها اعتراض کرده و می‌کنیم.

رحیم پور ازغدی عنوان کرد: او (روحانی) به من گفت: ساکت باش و حرف بی ربط نزن و گفت که من دیگر نباید شورا بروم. من گفتم که شما مسئول شورا نیستید. ایشان به من گفت: شما چه کسی هستید که بنده در جواب گفتم که خود شما کیستید؟ ایشان گفتند که من رئیس جمهور هستم از این رو ایشان نباید بیاید. بنده در جواب گفتم شورایی که شما رئیسش هستی را چرا اصلا باید بیاییم.

وی گفت: او (روحانی) قانونا حق چنین کاری را ندارد، ولی در مقابل علاقه‌ای نیز برای شرکت در جلسات ندارم. یک دیکتاتوری کامل و بدون توضیح و ادب است. ما که گذشته ایشان نیستیم. او باید با وزرایش اینگونه حرف بزند. من از ۱۴ سالگی وصیت نامه می‌نوشتم و از سال ۵۶ که انقلاب شروع شد، وصیت نامه دارم. در زمان جنگ و ترور‌ها هم وصیت نامه نوشتم. خود همین آقایان گفتند که دو- سه تیم برای زدن تو آمده‌اند. من از این چیز‌ها نمی‌ترسم.

وی افزود: ما به وظیفه شرعی و قانونی خود عمل می‌کنیم و از هیچ کس و هیچ چیزی هم که به هیچ وجه نترسیده و تعاریف با کسی نداریم. اجازه نمی‌دهیم کسی به آرمان‌های انقلاب توهین کند. بنده صد درصد از صحبت‌های خودم دفاع می‌کنم و باز هم می‌گویم که این آقایان، مردم را خودمانی بدانند. من تقاضا دارم که محتوای کامل جلسه شورای انقلاب فرهنگی را به طور کامل منتشر کنند.

عضو شورای انقلاب فرهنگی خاطرنشان کرد: شنیدم که یکی از نمایندگان تهران گفته که بنده فحش داده‌ام. اگر راست می‌گویند، منتشر کنند. جلسه را به طور کامل که از قبل چه مباحثی مطرح شد، من چه گفتم و چه چیزی در جواب شنیدم را به طور کامل منتشر کنند. نمی‌توان از طرفی محتوای جلسه را محرمانه نگه داشت تا کسی نفهمد و از طرف دیگر ادای دموکرات بازی را درآورد.

دیگر خبرها

 • «منبر رفتن» داستان‌نویسان دینی/از ذات اجتماعی دین و انقلاب غافلیم
 • کتاب درسی می‌تواند ابزار استعمار باشد/ حامی بومی سازی علوم هستم
 • جزئیات بحث ازغدی و رئیس‌جمهور/ازغدی: توهین نکردم، روحانی گفت حرف نزن!
 • جزئیات بحث ازغدی ورئیس جمهور/ازغدی: توهین نکردم، روحانی گفت حرف نزن
 • قالیباف: مشکل دولتی است که تولید فقر و بی‌عدالتی می‌کند/ رئیسی: به دولت اطلاع دادم که افزایش قیمت سوخت مشکلاتی را ایجاد می‌کند/رحیم‌پور ازغدی: آقای روحانی! اگر توهین کرده‌ام صوت جلسه را منتشر کنید/ رسائی:
 • بلاتکلیفی رشته‌های علوم انسانی و باستان شناسی در دانشگاه تربت حیدریه/ وزیر علوم: بر اساس ظرفیت‌ها و استعدادهای منطقه‌ای دانشگاه‌ها را حمایت می‌کنیم
 • در زمینه تاریخ‌نگاری تمدن اسلامی کم‌کاری شده/تصویب کلیات برنامه درسی تاریخ علم در دوره اسلامی
 • روایت رحیم پور ازغدی از مشاجره با روحانی
 • امام جمعه بوشهر: دانشجویان باید همه علوم را به مرجعیت علمی تبدیل کنند
 • تصویب کلیات برنامه درسی تاریخ علم در دوره اسلامی/ در زمینه تاریخ‌نگاری تمدن اسلامی کم‌کاری شده است
 • مصوبه سهمیه فرزندان هیات علمی بازنگری می‌شود
 • فراخوان مقاله علمی در حوزه علوم انسانی
 • نقش عالمان ديني در رشد يک جامعه ، انکار ناپذير است
 • کلیات برنامه درسی تاریخ علم در دوره اسلامی تصویب شد
 • عملکرد شورای تحول علوم انسانی مقید به مسائل اجرایی و مدیریتی است
 • حداد عادل: در زمینه تاریخ‌نگاری تمدن اسلامی کم کاری شده است
 • شناسایی 320 گونه جانوری در حیات وحش استان یزد/ عامل انسانی، مسبب همه آتش‌سوزی‌ها در زیستگاه‌های استان است
 • خواب تازه آمریکایی ها برای عراق/ جولان دشمنان ایران در توقف دیپلماسی
 • جنبش دانشجویی پرچم برافراشته در مبارزه با ظلم و استکبارستیزی است