نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، گفت: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

 قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک رسیدگی می‌شود.

مسعودی مقام افزود: در رابطه با بانک سرمایه، چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.

رأی حسین هدایتی صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود

وی افزود: در رابطه با سه نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده است. رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی با اشاره به اتهامات محمد هادی رضوی گفت: نماینده دادستان ابتدا اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت می‌کند و بعد سپس اتهامات ۸ نفر از مدیران این بانک را قرائت می‌کند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: آقای نماینده دادستان تهران کیفرخواست آقای سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت فرمائید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست، گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

سید هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفر‌های خارجی، خودرو‌های لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است. سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت ۲ میلیارد تومان به آقای دلاویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به مواردی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات سید محمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات آقای احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری و ... اشاره کرد.

وی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است. همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضائی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای سید محمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.

وی ادامه داد: اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد. آقای نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرم آن‌ها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود؟ که بانک مرکزی نامه‌ای به دادسرای پولی و بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند. من از نماینده دادستان می‌پرسم چرا این نامه را به دادگاه نمی‌فرستید که نماینده دادستان صراحتاً می‌گوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتاً مطرح کرده است.

در این هنگام متهم نامه‌های بانک مرکزی را قرائت کرد.

متهم رضوی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت کردم و تسهیلات گرفته‌ام. باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم. پنهان کاری آن کجاست؟ ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است، ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته سقف اعتباری خود را رعایت نکردید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. چرا کذب می‌گویید. ۸۰ میلیارد که داده‌اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است.

منبع: انتخاب برچسب ها: سید هادی رضوی ، شریعتمداری

منبع: خرداد

کلیدواژه: شریعتمداری اخلال عمده در نظام اقتصادی میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان ۱۰۷ میلیارد تومان نماینده دادستان فقره ضمانت نامه بانک سرمایه محمدهادی رضوی تودیع وثیقه هادی رضوی بانک مرکزی تحصیل مال صادر شده

تحریف و تخریب ظریف؛ وزیر خارجه درباره مذاکره با آمریکا چه گفته بود که دلواپسان برآشفته شدند؟

«هاریسون‌ گیت»؛ چرا امثال عباس تبریزیان، آیت‌الله می‌شوند و پرطرفدار؟

نامه علی مطهری به شورای نگهبان: دایه دلسوزتر از مادر نباشد

اصولگرایان پیروز میدان بی‌رقیب انتخابات مجلس؟ در انتخابات باشيم يا نباشيم؟

خلاصه بازی الریان قطر 0-5 استقلال (لیگ قهرمانان آسیا - 2020)

منبع این خبر، وبسایت www.khordadnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۵۷۳۹ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

درخواست مجدد قاضی از دیواندری برای بازگرداندن متهم فراری به ایران

قاضی خطاب به دیواندری گفت: ما بارها گفته‌ایم که از سعادتی بخواهید بازگردد و قطعا مساعدت خواهیم کرد و تضامن لازم را هم داده‌ایم. او از شما حرف‌شنوی دارد، زنگ بزنید و بگویید بازگردد. ۰۸ بهمن ۱۳۹۸ - ۱۳:۵۸ اجتماعی حقوقی و قضایی نظرات - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، بسیت و چهارمین جلسه محاکمه علی دیوانداری مدیر عامل سابق بانک ملت و تعدادی دیگر از متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران اقتصادی به ریاست قاضی موحدی آزاد برگزار شد. 

در ابتدای این جلسه علی دیواندری در جایگاه قرار گرفت و گفت: از اینکه به من زمان داده شد تا به اتهامات مطرح شده از سوی نماینده دادستان در دو جلسه اخیر پاسخ بدهم از دادگاه تقدیر و تشکر می‌کنم. 

وی افزود: جلسه پیش جلسه تخریب من توسط نماینده دادستان بود؛ این جلسه نه تنها تخریب من بلکه تخریب سرمایه‌های اجتماعی و اعتماد عمومی بود آن هم در شرایطی که دشمن بیش از هر زمان دیگری تیر زهرآگین خود را به سمت کشور نشانه رفته است. 

مدیرعامل سابق بانک ملت اضافه کرد: جلسه قبل، جلسه تخریب یک مدیر ضد تحریمی بود و نمی‌دانم هزینه این خسارتها را چه کسی پرداخت می‌کند. در جلسه گذشته نماینده دادستان با مطرح کردن موارد بی‌مبنا و غیرقانونی و خارج از کیفرخواست من را هتک حرمت کرد و بیشتر مطالب عنوان شده خارج از کیفرخواست بود که غیرحقوقی و غیرتخصصی است. 

وی تاکید کرد: من هیچگونه رابطه سری یا غیرسری با هیچ کسی نداشتم و اگر مدیری در قوه قضائیه در معرض اتهاماتی قرار گرفته مناسب نبود در حین دادگاه مطرح شود. 

دیواندری اضافه کرد: صداوسیما نیز از یک دادگاه، دو دقیقه‌ را به صورت یک طرفه پخش کرد و این ظلم به همه و حتی ظلم به قضات دستگاه قضائی است. سوال این است که با دستور چه کسی متن‌های خبری منتشر و تنظیم می‌شود؟ این در حالی است که بهترین بخش جلسه قبل که باید مطرح می‌شد بازگشت اموال عمومی بود که با زحمات دادگاه و بانکها صورت گرفت و می‌توانست به مردم اعتماد بدهد. 

وی ادامه داد: 80 درصد زمانی که به من برای دفاع داده شد توسط نماینده دادستان و مطلعین که بعضا ذینفع پرونده هستند نیز اشغال شد تا جایی که اگر مدیریت ریاست دادگاه نبود از همان وقت باقیمانده هم نمی‌توانستم استفاده کنم. برخی موارد در دادگاه مطرح شد که کلا خارج از کیفرخواست بود و طرح این مسائل تخلف انتظامی محسوب می‌شود. 

وی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما عاجز از ارائه دلیل در این پرونده هستید زیرا در جلسات گذشته چیزی نگفتید که دلیل بر مجرمیت من باشد. من اولین مدیر بانکی ایران هستم که توسط آمریکا تحریم شدم و با یک جستجوی ساده در اینترنت می‌توانستید حقیقت را متوجه شوید اما گفتید اگر سندی بیاوری که نشان دهد از طریق برجام از تحریم آمریکا خارج شدم عذرخواهی می‌کنم. اکنون این سند را ارائه کرده و خواهش می‌کنم همین الان عذرخواهی کنید تا رسانه‌ها پخش کنند. 

مدیرعامل سابق بانک ملت در ادامه سندی را به نماینده دادستان ارائه کرد و گفت: وزارت خارجه به صراحت اعلام کرده که در سال 94 براساس عهدنامه برجام از تحریم آمریکا خارج شدم و اگر آن عهدنامه را جعلی نمی‌دانید عذرخواهی کنید. 

وی تاکید کرد: هرکسی بدهکار بانک است باید بدهی خود را پرداخت کند اما من اکنون در محضر دادگاه در مقام دفاع از خود هستم. چنانچه مشخص شود فردی وجوه بانک و سودهای ناشی از آن را مورد استفاده قرار داده آن فرد باید پاسخگو باشد و من هیچ حمایتی از هیچ کس را نداشتیم. 

دیواندری تأکید کرد: اگر من هم تخلفی کردم با من نیز برخورد شود و اگر در بیان مطالب مثالهایی می‌زنم به معنای حمایت از کسی یا اتهام زدن به کس دیگری نیست و می‌خواهم از خود دفاع کنم.

وی گفت: در این پرونده 250 برگ اسناد ارائه دادم و خودتان می‌دانید وقتی مدیری از یک مجموعه خارج می‌شود برای اینکه بتواند به اسناد دسترسی داشته باشد کار بسیار سختی دارد اما آنچه در کیفرخواست آمده با اسناد ارائه شده مغایر است. کیفرخواست از دید بغض و انتقام شخصی نوشته شده و 124 بار در آن اسم من آمده و در برخی پاراگراف‌ها سه بار اسم من مطرح شده است.

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: آیا نسبت به وجود غرض شخصی دلایلی دارید؟

متهم پاسخ داد: دلایل موجود است. 

رئیس دادگاه خطاب به متهم گفت: اینکه گفتید جلسه قبل جلسه تخریب شما بود کذب و ادعایی بی‌اساس است. جلسه تخریب شما نبود و به شما فرصت داده شد تا جواب دهید و اینکه دادگاه را متهم می‌کنید درست نیست. بنابراین در این مقام چنین ادعایی را تکذیب می‌کنم. 

رئیس دادگاه افزود:‌ اینکه می‌گویید هر کسی پولی را برده باید پاسخگو باشد درست نیست. نقش شما در اینجا چه بوده است؟ شما مسئول هستید و نمی‌توانید بگویید من مدیر بانک بودم و مجید سعادتی داده است. پس شما چه‌کاره بوده‌اید. برای اینها هیچ جوابی ارائه نداده‌‌اید.

قاضی افزود: به شما می‌گوییم چرا از مراجع مربوطه استعلام نکردید پاسخ می‌دهید که به ما نگفته بودند طرف مشکل دارد، در حالی که شما مکلف به استعلام بودید. کسی که سابقه نفاق دارد چطور می‌توانست برای جمهوری اسلامی تحریمها را دور بزند. فردی که شاخه نظامی نفاق بوده چطور می‌توانسته تحریمها را دور بزند و چرا گذاشتید سعادتی برود. سعادتی دست راست و ابوالحسنی دست چپ شما بود و باید شما سه نفر پاسخگوی وجوه به یغما رفته باشید و دادگاه تا این لحظه پاسخ قانع کننده نشنیده و از کجا معلوم که سعادتی اطلاعات را افشا نکرده باشد؟

در ادامه متهم در پاسخ به اظهارات قاضی گفت: من تعریضی به قضات دادگاه نداشتم. 

قاضی پاسخ داد: ما باید تشخیص بدهیم و اینگونه تشخیص می‌دهیم که شما به دادگاه تعریض کرده و دادگاه را زیر سوال بردید. متاسفانه شما مسئولیت نمی‌پذیرید در حالی که مدیرعامل بانک بودید و درباه خروجتان از بانک پارسیان تحقیق کردم و ادعای شما را تایید نکردند و شما جواب قانع کننده ندادید.

قاضی همچنین درباره بازگشت بخشی وجوه به بیت‌المال گفت: مهمترین هدف بازگشت وجوه به بیت‌المال است و بسیار بهتر از آن است که حکمی صادر شود و به  اجرای احکام برود و بانک سالیان سال برای وصول مطالبات خود پشت در اجرای احکام باشد. حتی اگر بانکها با بدهکاران به مبلغ کمتری هم مصالحه کنند بهتر است تا چند سال پشت در احکام بمانند. 

در ادامه دیواندری به قرائت بخش دیگری از دفاعیات خود پرداخت و گفت: تصویری از من در کیفرخواست ارائه شده به طوری که گویی برای مصوب کردن موضوعات فشار آوردند و این تصویر غیرواقعی است. از دادگاه تقاضا دارم از مدیران اعتباری دعوت شود به دادگاه بیایند و توضیح بدهند. کسانی که در جلسات قبلی عنوان مطلع حضور داشتند خودشان ذینفع بودند و امضا کرده بودند و هرکس هر ادعایی دارد باید اسناد آن را به دادگاه ارائه دهد. تنفیذ، یک اقدام قانونی است و اگر فعالیتی صورت گرفته با هماهنگی همه مدیران انجام شده است. اولا تنفیذ جرم نیست، ثانیا چرا باید از بین امضا کنندگان فقط یکی از آنها مورد سوال قرار گیرد. 

مدیرعامل سابق بانک ملت افزود: من به کسی نگفتم مصوبه نگیرید یا تخلف کنید. امضای من با امضای سایرین در این موارد یکسان است و مسئولیت تضامنی داریم و هیچ دستوری یا شفاهی یا کتبی خارج از قوانین و مقررات صادر نکردم. 

وی اضافه کرد: اگر قرارداد یا وثایق فلاحتیان مشکل داشته چرا بعد از خروج من از بانک ملت باز هم این تسهیلات تمدید شده است وثایق کم ارزش جایگزین وثایق ارزشمند شده است؟ آیا این مورد از موارد نقض تحقیقات نیست؟ اگر باختری بدهکار بانک بوده است چرا چکهای با مبالغ بالا به وی عودت داده شده و باز هم به او تسهیلات داده‌اند و مدیران بعد از من چرا نباید وظیفه نظارتی داشته باشند؟ ضمن اینکه تسهیلات و تهاتر دکل در دوره مدیریت من نبوده و فقط در آن زمان گران‌نمایی شده است.

قاضی خطاب به متهم گفت: در یک پرونده ممکن است معاون جرم به لحاظ فراهم بودن شرایط زودتر از مباشر جرم مورد تحقیق و محاکمه قرار گیرد و از لحاظ قانونی هیچ منعی وجود ندارد. در این پرونده نیز نسبت به برخی افراد پرونده در دادسرا مفتوح است. به عنوان مثال در پرونده بانک زنجانی نسبت به سایر متهمان پرونده همچنان مفتوح است و برای بابک زنجانی حکم اعدام صادر شده است و ظاهرا شما در آنجا هم متهم هستید. 

دیواندری پاسخ داد: من در آن پرونده هیچ اتهامی ندارم.

قهرمانی نیز در پاسخ به سؤال قاضی متهم نبودن دیواندری در پرونده بابک زنجانی را تایید کرد. 

دیواندری در ادامه اظهارات خود به اقدام فلاحتیان در تسویه بخشی از بدهی‌های معوقش اشاره کرد که قاضی دادگاه خطاب به وی گفت: چکهای فلاحتیان دو بار برگشت خورده است. انصاف را رعایت کنید و از کسی که با بهانه‌های واهی پول بانک را نمی‌دهد دفاع نکنید، از کسی که از بیت‌المال سوء استفاده می‌کند نباید دفاع کرد. 

دیواندری پاسخ داد: من دفاع نکردم؛ در سال 93 و 94 تسیهلات فلاحتیان تمدید شده و اواخر سال 95 معوق شده است و بخشی را پرداخت کرده و اواخر سال 95 به صورت معوق درآمده و زمانی شکایت صورت گرفته که از تمدید آن یک سال بیشتر نگذشته است. 

دیواندری اضافه کرد: دستغیب در سال 91 پانزده میلیون دلار وام گرفته و این وام هیچگاه تمدید نشده است؛ هیچ پرداختی هم صورت نگرفته و 7 سال تمام این وام معوق شده است. با پرداخت 19 میلیون دلار به جای 40 میلیون دلار بانک شکایت خود را پس می‌گیرد و پرونده از دادسرا خارج شده است.

در این هنگام نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: پرونده از کدام شعبه دادسرا خارج شده است این حرف شما افتراء است و من به اتهام افتراء علیه شما اعلام جرم می‌کنم. 

مدیرعامل سابق بانک پارسیان ادامه داد:‌ در ارتباط با پرداخت تسهیلات به دستغیب و فلاحتیان در بانک پارسیان هیچ دخالتی در فرآینده اعطای تسهیلات نداشتیم و هیچ کس مدعی نشده که من دستور خلاف دادم. 

در ادامه قاضی به متهم گفت: شما الان به همه بدبین هستید و علیه دادگاه نیز منسوبین شما مطالبی را مطرح کرده بودند که به شما تذکر داده بودیم و شما نیز جلو آنها را گرفتید و از این بابت تشکر می‌کنم. 

دیواندری در ادامه دفاعیات خود گفت:‌ مسئله‌ای که مورد سؤال است این است که چرا اسمی از وام گیرنده در پرونده نیست. وام گیرنده یا بدهکار است یا کلاهبردار؛ مفتوح بودن پرونده در دادسرا مفهومی ندارد و از ریاست دادگاه تشکر می‌کنم که بارها از دادسرا خواسته پرونده این افراد را تعیین تکلیف کند که انجام نمی‌دهند و چرا باید دستغیب مورد تحقیق قرار نگیرد. 

در این هنگام قاضی خطاب به متهم گفت: اگر این ادعای شما صحت داشته باشد باید بگویم که برخی از اینها به خاطر رفتارها و لابیگری‌های شما و اطرافیانتان بوده که به افراد مختلف مراجعه کردید و حتی به یکی از افراد مراجعه کردید و آن فرد با بازپرس تماس گرفته است. اگر این ادعای شما صحت داشته باشد باید بگویم که این اقدامات در این مسئله دخیل بوده و موجب شده پرونده شما زودتر به دادگاه بیاید البته ما الان در مقام رسیدگی نیستیم و فعلا در مقام بررسی هستیم. 

دیواندری در پاسخ گفت: اگر واقعا می‌توانستم کاری انجام دهم برای خودم می‌کردم نه اینکه کاری کنم نفعش به دستغیب برسد. سؤالی که وجود دارد این است که چرا اعتبار حرفهای دستغیب بیشتر از اسناد پرونده است، چون بدهکار و کلاهبردار تفهیم اتهام نمی شود.

وی با انتقاد از نقش ضابط پرونده در تحت تعقیب قرار گرفتن دستغیب و سخایی گفت: اگر ضابط پرونده ورود پیدا نمی‌کرد با فروش کشتی بدهی بانک وصول می‌شد؛ دستغیب 30 میلیون دلار از بانک پارسیان و 20 میلیون دلار از بانک ملت وام می‌گیرد و پشت ضابط پنهان می‌شود. تظلم‌خواهی من همواره این بوده که ضابط پرونده تغییر کند و هیچگاه درخواست عدم رسیدگی نداشتم و همواره نگران اعمال نفوذ سیستمی و تشکیلاتی طرف مقابل بودم. چرا مردم نباید بدانند بدهکار بزرگ چه کسی است و چه کسانی از او حمایت می‌کنند؟ 

وی افزود: دستغیب به عنوان ذینفع مبلغ 36 میلیون دلار برای خرید یک کشتی میعانات گازی دریافت کرده و 11 قسط پرداخت می‌کند اما پس از فروردین 95 بقیه اقساط را پرداخت نکرده و بدهی او تاکنون بالغ 30 میلیون دلار است که امیدوارم آنها نیز ملزم به ردمال شوند. 

در این هنگام قاضی خطاب به دیواندری گفت: مختاری از سعادتی در آن زمان یک وکالت سفت و سختی گرفته بوده که نه‌تنها نمی‌توانست تکانی بخورد بلکه نمی‌توانست حرفی بزند و این موضوع به تازگی افشا شده و قبلا از اعلام آن امتناع می‌کردیم. اگر نمی‌گذاشتیم سعادتی برود و الان در دادگاه حضور می‌یافت بسیاری چیزها مشخص می‌شد و به نفع شما بود و  الان هم می‌تواند بیاید. از شما حرف‌شنوی دارد و علت اینکه جلسات دادگاه طولانی شده به خاطر این است که مجید سعادتی نیست و هر راهی که می رویم به سعادتی می‌رسیم.

دیواندری در پاسخ گفت: این را قبول دارم. سخایی دو میلیون دلار به حساب شخصی خود واریز کرده و باید اقساط را پرداخت می‌کرد اما نه تنها اقساط را پرداخت نکرده بلکه کشتی را هم ناپدید کرده است. دستغیب در جلسه‌ای که در دادگاه حضور یافت کارهای ارزشمند را به نام خودش ثبت کرد و مشکلات را به گردن ما انداخت و باید به او بگویم در دوران مدیریتی من هیچ وجوهی توسط وی جابه‌جا نشده است. دستغیب فقط "بی‌ییر" را به بانک ملت و پارسیان معرفی کرد و او به عنوان وکیل کار خود را انجام داد و تا سنت آخر دستمزدش را دریافت کرد و ممکن است دستغیب از "بی‌ییر" سهم خود را گرفته باشد.  سخایی در سال 95 آمد و گفت که قصد خرید یک کشتی را داریم اما در همان زمان مشخص شد که به عنوان مالک می‌خواهند کشتی را بفروشند و در حال حاضر دستغیب در 3 پرونده 740 میلیارد تومان به سیستم بانکی بدهکار است. در همین دادگاه افرادی به خاطر ارقام کمتر به مجازاتهای سنگین محکوم شدند اما نماینده دادستان از بدهکار بزرگ بانکی حمایت می‌کند و نمی‌دانم چرا تا به دستغیب و سخایی می‌رسیم نماینده دادستان راه خود را کج می‌کند.

در این هنگام قاضی دادگاه خطاب به دیواندری گفت: آقای قهرمانی قبل از اینکه پرونده به شعبه بیاید هیچ اطلاعاتی از آن نداشت و زمانی که دادستانی او را به عنوان نماینده معرفی کرد یک هفته مهلت دادیم تا پرونده را به صورت کامل مطالعه کند و انصافا نیز به صورت شبانه‌روز و حتی در ساعات و روزهای تعطیل پرونده را مطالعه کرد و به آن اشراف یافت. مسائلی که می‌گویید در شأن دادگاه و نماینده دادستان که در خط مقدم مبارزه با فساد قرار دارد نیست. 

در این لحظه دیواندری خطاب به دستغیب گفت: به آقای دستغیب می‌گویم که نبود سعادتی در دادگاه صددرصد به نفع اوست و به ضرر من است.

در این لحظه قاضی خطاب به دیواندری گفت: ما بارها گفته‌ایم که از سعادتی بخواهید بازگردد و قطعا مساعدت خواهیم کرد و تضامن لازم را هم داده‌ایم. او از شما حرف‌شنوی دارد، زنگ بزنید و بگویید بازگردد. 

نماینده دادستان: دیواندری هرجا پا گذاشته، فساد به بار آورده است/تماس دیواندری با اکبر طبری برای فشار به بازپرس

انتهای پیام/

R1332/P/S2,20/CT11

دیگر خبرها

 • بیش از نصف تسهیلات بانکی صرف تامین سرمایه در گردش شد
 • دیدار فرمانده سنتکام با منصور هادی در عربستان
 • رسیدگی به پرونده دیواندری مدیرعامل سابق بانک ملت / نماینده دادستان به من هتک حرمت کرد/ رابطه سری نداشتم
 • تعطیلی مجموعه باستانی شهر زیرزمینی نوش آباد
 • فراهم شدن زمینه اشتغال ۱۰۷ نفر در چهارمحال و بختیاری
 • فرهنگ جامع کلمات حضرت فاطمه(س) بازنشر شد
 • تازه ترین تلفات کرونا؛ ۱۰۷ کشته و ۴۵۰۰ مبتلا
 • آخرین آمار تلفات کرونا؛ ۱۰۷ کشته و ۴۵۰۰ مبتلا
 • مجلس نوش جانتان!
 • پاسدار «جمهوریت» هم باشیم/مجلس هم برای شما، نوش جان‌تان
 • ۱۰۷ هزار نفر از خدمات درمانی پاراکلینیک تامین اجتماعی بهره مند شدند
 • نماینده مجلس خطاب به روحانی: مجلس فعلی نیز نوش جان شما و وزیران شما
 • ویدئو / «مجلس هم برای شما باشد، نوش جانتان»
 • مجلس فعلی نیز نوش جان شما و وزیران شما!
 • هادی العامری: حمله به مراکز دیپلماتیک در عراق را رد می‌کنیم
 • روحانی: مجلس هم برای شما ؛ نوش جان‌تان | چرا اینقدر غصه می‌خورید؟
 • آغاز پروژه احداث بزرگترین مجتمع آموزشی شمال استان اصفهان در نوش آباد
 • کنایه‌های صریح روحانی: مجلس بعدی نوش جانتان /شما که در جلسات خصوصی می‌گویید مجلس بعدی ۱۰۰ درصد برای ما است چرا غصه می‌خورید
 • مجلس بعدی نوش جانتان/ بگذارید یک رقابت سالم شکل بگیرد