خبرگزاري آريا- نماينده دادستان: رضوي متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال نامشروع به مبلغ 107 ميليارد و 500 ميليون تومان است.
به گزارش خبرگزاري آريا به نقل از صدا و سيما،  دادگاه رسيدگي به اتهامات محمدهادي رضوي و 30 متهم ديگر پرونده بانک سرمايه، در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي مقام در حال برگزاري است.


در ابتداي جلسه قاضي مسعودي مقام گفت: آغاز جلسه دادرسي به پرونده اتهامي موضوع فساد در بانک سرمايه با 21 ارکان اعتباري و 8 نفر از مديران و سيد محمدهادي رضوي اعلام مي‌شود و بحثي که اکنون مطرح است 3 کيفرخواست است.
وي افزود: کيفرخواست‌هاي ارسالي را به نوبت رسيدگي مي‌کنيم، در ابتدا به اتهام سيد محمدهادي رضوي رسيدگي و بعد به اتهام 8 نفر از مديران رسيدگي خواهد شد.
قاضي مسعودي مقام در ادامه ضمن قرائت و تفهيم مواد 193 و 194 قانون آئين دادرسي کيفري گفت: در رابطه با پرونده اتهامي بانک سرمايه در رابطه با 3 تن از مديران بخشايش، توسلي و کاظمي رأي صادر شده و رأي حسين هدايتي نيز صادر شده و در چند روز آينده اعلام و سعي مي‌شود تا صدور آراء در فرجه قانوني انجام شود.
وي در ادامه از متهمان خواست از مسائل حاشيه‌اي پرهيز کنند و گفت: بيان سوابق و خوش‌نامي‌ها در رسيدگي ما بي‌تأثير است و سعي شود دفاعيات حقوقي باشد.
رئيس شعبه سوم رسيدگي به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادي افزود: نماينده دادستان کيفرخواست سيد محمدهادي رضوي و احسان دلاويز را قرائت کنيد، با توجه به اينکه متهمان اتهامات ديگري نيز دارند که در صلاحيت اين دادگاه نيست.
قهرماني نماينده دادستان براي قرائت کيفرخواست در جايگاه قرار گرفت و گفت: کيفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سيد محمدهادي رضوي و احسان دلاويز مرتبط با فساد بانک سرمايه قرائت مي‌شود.
وي افزود: بانک سرمايه به عنوان ششمين بانک خصوصي ايران با مجوز بانک مرکزي فعاليت خود را آغاز کرد.
قهرماني گفت: صندوق ذخيره فرهنگيان و گروه ريخته‌گران دو سرمايه‌دار عمده اين بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذيري را به بانک و سپرده گذاران تحميل کرده‌اند و در برخي موارد مديراني از سوي دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزي رد صلاحيت شده‌اند که سبب ارائه تسهيلات به افراد خاص شده است.
نماينده دادستان افزود: يکي از دريافت کنندگان تسهيلات از بانک سرمايه سيد محمدهادي رضوي است که موفق شده از طريق شرکت‌هاي آينده‌سازان و ره‌پويان کوثر 60 و 20 ميليارد تومان به نام شرکت‌هاي فوق و بدون توديع وثيقه تسهيلات دريافت کند و از طريق شرکت شايگان تجارت آتيه با 3 فقره ضمانت‌نامه، 27 ميليارد و 500 ميليون تومان بدون اعتبارسنجي و توديع وثيقه دريافت کند و اقدام به خريد گوشت و مرغ از شرکت پشتيباني دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک يادشده را با چالش جدي مواجه کرده است.
قهرماني گفت: همچنين سيد محمدهادي رضوي اقدام به خريد چندين ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خيابان اندرزگو به مبلغ 19 ميليارد تومان خريداري کرده است و در اسفندماه سال 94 قصد داشته تا از طريق گران‌نمايي بدهي خود را به بانک سرمايه تسويه کند و در اين خصوص از شخصي به نام محسن پارسائيان کمک مي‌خواهد و کارشناسان فوق پيرو تباني به ميزان بيش از 4 برابر ارزش واقعي ملک را ارزيابي مي‌کند، در حاليکه چند ماه پيش از ارزيابي از قبال تسهيلات بانک سرمايه اين ملک را خريداري کرده بود و براي خوش خدمتي محسن پارسائيان، 300 ميليون تومان پاداش به وي پرداخت کرده است.
وي افزود: متهم سيد هادي رضوي 120 ميليارد تومان به بانک سرمايه بدهکار بوده و از طريق گران‌نمايي ملک مذکور به مبلغ 125 ميليارد تومان، از بانک سرمايه 5 ميليارد تومان طلبکار شده و چندين چک بابت طلب خود از بانک سرمايه دريافت و بابت طلب خود به شهرداري ارائه کرده است.
قهرماني گفت: متهم رضوي از طريق شرکت آينده سازان 3 فقره ضمانت‌نامه به ميزان 60 ميليارد تومان، ره‌پويان کوثر يک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 20 ميليارد تومان، شايگان تجارت آتيه 3 فقره ضمانت‌نامه به مبلغ 27 ميليارد و 500 ميليون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق 107 ميليارد و 500 ميليون تومان از بانک سرمايه تسهيلات و ضمانت‌نامه دريافت کرده است.
نماينده دادستان افزود: در خصوص ملک صبا در خيابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است بايد گفت که اين ملک را حسب ارجاع بازپرس ناحيه 36 تهران به مبلغ 71 ميليارد تومان ارزيابي کرده‌اند و هيأت کارشناسي سازمان بازرسي و کميته تحقيق و تفحص مجلس ملک را به 26 ميليارد و 30 ميليارد تومان ارزيابي کرده‌اند.

سيد محمدهادي رضوي با پرداخت رشوه و بدون وثيقه 107 ميليارد تومان را صرف عيش و نوش کرده است
وي گفت: متهم سيد هادي رضوي از مجراي پرداخت رشوه به مديران بانک سرمايه بدون توديع وثيقه در حدود 107 ميليارد تومان را در سال 91 تا 94 از شبکه بانکي خارج و صرف عيش و نوش، سفر‌هاي خارجي، خودرو‌هاي لوکس و ملک کرده است.
قهرماني در ادامه به تشريح مشخصات و عناوين اتهامي متهمان پرداخت و افزود: سيد محمدهادي رضوي متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 107 ميليارد و 500 ميليون تومان است و آزاد با قرار وثيقه است و اتهامات ديگري دارد که در دادگاه صالح رسيدگي خواهد شد.
نماينده دادستان گفت: متهم احسان دلاويز آزاد با توديع وثيقه، متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي کشور از طريق معاونت در تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 107 ميليارد و 500 ميليون تومان و تحصيل مال از طريق نامشروع به مبلغ 2 ميليارد تومان است.
در ادامه نماينده دادستان مهم‌ترين ضوابط فرآيند دريافت تسهيلات بانک مرکزي را قرائت کرد و افزود: سه شرکت يادشده همگي ذينفع هستند و در سال‌هاي 91 و 94 بيش از 80 ميليارد تومان اخذ کردند، همچنين عدم رعايت ماده 2 تسهيلات کلان مبني بر شناسايي صحت انجام معامله مشارکت مدني و اجراي آن توسط شرکت‌ها مورد ترديد است و فاکتور‌ها توسط شرکت موهوم صادر شده است.
وي گفت: حسب مفاد قرارداد و پرونده رضوي، موضوع خريد مشارکت مدني و خريد دوربين مدار بسته بود، ليکن بر اساس گزارش‌ها و اقارير متهم اين مبالغ در موضوع تسهيلات در خريد املاک، خودرو، ارز و ديگر اقدامات لوکس صرف شده است.
نماينده دادستان افزود: سيد محمدهادي رضوي 80 ميليارد تومان را دريافت و در محل غير صرف کرده است که اتهام خيانت در امانت متوجه وي است که البته خارج از موضوع اين شعبه دادگاه است، نظر به کارشناسي بانک مرکزي و گزارش‌هاي واصله اتهام سيد محمد هادي رضوي محرز و مسلم است.
قهرماني گفت: در شرايطي که کشور با نرخ بالاي بيکاري، تعطيلي کارخانه‌ها و ديگر مشکلات مواجه است برخي اشخاص فرصت طلب مثل رضوي موفق شده‌اند بدون رعايت بهداشت اعتباري اين مبلغ را از بانک به يغما ببرند و نظر به علم متهم به شرايط کشور و اعمال تحريم‌ها و مشکلات موجود، علم وي به موثر بودن اقدامات او عليه نظام جمهوري اسلامي ايران محرز است.
وي افزود: متهم ديگر احسان دلاويز از دوستان هادي رضوي و امامي بوده است که نفوذ قابل توجهي داشته است.
وي گفت: رضوي براي افزايش خط اعتباري و پذيرش اقدام به پرداخت دو ميليارد تومان به احسان دلاويز کرده است که نظر به نقش موثر متهم انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادي، معاونت در تحصيل مال نامشروع و خيانت در امانت براي او محرز و مسلم است.
نماينده دادستان در تشريح برخي ادله انتسابي به نکاتي همچون جوابيه بانک مرکزي، جوابيه اداره بررسي‌ها و سياست بانک مرکزي، مستندات ناظر بر پرداخت تسهيلات، گزارش مرکز عمليات پليس آگاهي کشور، اظهارات رضوي در بازپرسي، رونوشت ضمانت نامه‌هاي فروش گوشت، اظهارات خانم شريف کاظمي، مستندات تصويب و پرداخت تسهيلات، گزارش سازمان بازرسي کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو، اظهارات احسان دلاويز در بازپرسي، استعلام اداره حقوقي قوه قضاييه در خصوص وصف کيفري و ... اشاره کرد.
قهرماني افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانوني، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعيين مجازات قانوني مورد استدعا است، همچنين جرايم ذکر شده در محدوده قضايي شهر تهران ارتکاب يافته است.
پس از پايان قرائت کيفرخواست قاضي مسعودي مقام از سيد محمدهادي رضوي خواست در جايگاه حاضر شود و ضمن تفهيم اتهام گفت: آيا شما موارد ذکر شده را قبول داريد؟
متهم گفت: خير
قاضي مسعودي مقام گفت: دفاعيات خود را مطرح کنيد.
متهم رضوي گفت: خيلي خوشحال هستم که دادگاه علني برگزار مي‌شود.
وي افزود: نماينده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌اي از دادسرا به بانک مرکزي صادر شده است. من خواستم از بانک مرکزي استعلام بگيرند چراکه آن‌ها به من گفتند در پرونده مي‌گذاريم، بنده نامه‌اي به معاونت بانک مرکزي ارسال کردم که بر حسب نامه اين عزيزان و جوابيه بانک مرکزي درباره بند (ح) ماده يک اظهار نظر مي‌کنم.
متهم رضوي گفت: من از بانک مرکزي خواستم که آيا اين نامه شامل تسهيلات گيرندگان مي‌شود که بانک مرکزي در اين زمينه نامه‌اي به دادسراي پولي بانکي صادر و تمام مستندات را ذکر مي‌کند.
وي مدعي شد: در کيفرخواست گفته شده من براي مخفي کاري شرکت‌هايي ثبت و تسهيلات گرفتم، بايد بگويم در شرکت صنايع آينده سازان فاطمي نوين من سمت مدير عامل دارم در شرکت رهجويان کوثر ضامن تسهيلات بودم پنهان کاري آن کجاست؟
متهم رضوي افزود: ظاهرا خيلي دوست دارند بگويند محمد هادي رضوي داماد شريعتمداري است، من که داماد نتانياهو نيستم، از دادگاه مي‌خواهم فارغ از داماد فلاني پرونده من بررسي شود.
وي گفت: در کيفرخواست گفته شده سقف اعتباري خود را رعايت نکرده‌ايد. اصل بدهي من 80 ميليارد تومان است و اميدوارم مبارزه با نزول خواري در اين پرونده و از اين به بعد شروع شود از 80 ميليارد تومان ده درصد دست آقايان مانده است و بعد از ارائه شدن اين مبلغ 22 ميليارد تومان پول نقد به بانک سرمايه پرداخت کرده‌ام.
متهم رضوي افزود: 80 ميليارد که داده ايد 22 ميليارد گرفته‌ايد و مابقي به صورت ملک بوده است. نماينده دادستان گفته‌اند تسهيلات ماده 186 ندارد در حالي که در نامه دارايي صراحتا و در نامه بانک به دارايي اين موضوع بيان شده است.
وي گفت: بر اساس ارائه ماده 186 توسط دارايي، بنده مجاز به دريافت تسهيلات بوده‌ام و دارايي اين موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.
متهم رضوي افزود: در جايي از کيفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌هاي جعلي ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهايم جعلي بوده است پس چطور دارايي به من ماده 186 ارائه داده است.
وي گفت: بنده براي دريافت تسهيلات به بانک سرمايه اعلام کردم که تسهيلات با موضوع سرمايه گردش در امور جاري مي‌خواهم؛ اما بانک به من مي‌گفت که فرمول پرداخت تسهيلات من مشارکت مدني است.
متهم رضوي افزود: همانطور که نماينده دادستان گفته‌اند برخي افراد در يک روز حساب باز مي‌کردند و 2 روز بعد تسهيلات خود را دريافت مي‌کرده‌اند؛ اما حداقل زمان از افتتاح حساب تا دريافت تسهيلاتم 3 ماه تا يکسال بوده است.
وي مدعي شد: نمي‌دانم چگونه شده که يکسري قرارداد‌ها با يکسري شرکت‌ها با سربرگ و امضاء بنده به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جريان آن‌ها اصلاً نبوده‌ام و وقتي از بازپرس پرونده اين موضوع را مي‌پرسم مي‌گويد برويد از دارايي ماده 186 بگيريد تا مشخص شود.
متهم رضوي گفت: نسبت به اين پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتي خواستار وصول دريافت قرارداد‌ها شدم تا بفهمم موضوع قرارداد‌ها چيست. نسبت به اين قرارداد‌ها اعتراض کرده‌ام که خوشبختانه براي من قرار منع تعقيب صادر شد.
در اين لحظه قهرماني نماينده دادستان گفت که قرار‌هاي منع تعقيب شما نقض شده بوده است که متهم مدعي شد خير، تمامي آن‌ها قطعي بوده است.
متهم رضوي گفت: سوال من اين است که چرا بايد پرونده‌ام از يک شعبه بازپرسي به يک شعبه ديگر برود و در روند آن مشکل ايجاد شود.
وي افزود: بنده يک سال و نيم سال است که به بانک مي‌گويم شما قرارداد سفيد امضاء از من گرفته‌ايد در حاليکه براي امور جاري تسهيلات گرفته‌ام، کارم توليد، بازرگاني و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌اي و کنفرانسي است؛ اما در قرارداد سفيد امضاي من موضوع دوربين مداربسته نوشته شده است.
متهم رضوي گفت: با اين حال معاونت حقوقي بانک سرمايه در رابطه با قرارداد‌هاي جعلي که به پرونده وارد شده است اعلام مي‌کند که قرار‌هاي منع تعقيب را قبول دارد و نسبت به اين قرار‌ها اعتراضي ندارد.
وي افزود: البته نماينده دادستان نسبت به اين قرار‌هاي منع تعقيب گويا اعتراض دارند که بنده مي‌گويم در خدمت شما هستم و جايي نرفته‌ام.
متهم رضوي درباره اين قرارداد‌ها گفت: بنده پس از مطلع شدن از اين موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگويم اصلاً قرارداد‌هايي که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهي من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگيرم و ثابت کنم که قرارداد‌هاي ارائه شده به بانک سرمايه سفيد بوده است.
وي افزود: در دادخواستي که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمايه شکايت کردم، اعلام کردم که بانک بايد موضوع قرارداد‌هاي من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفيد را خودتان پُر کنيد به اتهام جعل از شما شکايت مي‌کنم که بانک سرمايه پس از اين شکايت اقداماتش را متوقف کرد. چون من به بانک سرمايه مجدداً اعلام کردم که تسهيلات دريافتي بنده در امور جاري بايد باشد؛ اما بانک به من تسهيلات با موضوع مشارکت مدني داده است و در ازاي آن از من قرارداد سفيد امضاء اخذ کرده است.
متهم رضوي خطاب به رياست دادگاه گفت: آقاي مسعودي‌ مقام، بانک سرمايه 31 بدهکار کلان دارد که بدهي‌هايشان 300 ميليارد، 400 ميليارد و 1000 ميليارد تومان است، بدهي من کجاي اين ارقام قرار دارد؟! ليست اسامي اين 31 بدهکار توسط هيئت تحقيق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نيست؛ مگر بدهي من چقدر بوده است، حدود 80 ميليارد تومان.
وي خطاب به نماينده دادستان گفت: آقاي قهرماني شما مي‌گوييد که بنده با مديران بانکي تباني کرده‌ام، اگر من تباني کرده بودم مي‌توانستيم تسهيلات بسيار بيشتري بگيرم و گران‌نمايي‌هاي بالاتري هم داشته باشم.
متهم رضوي درباره گران‌نمايي خانه واقع در خيابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقاي مسعودي‌مقام بابت حوصله و سعه‌صدرشان تشکر کنم که به حرف‌هاي من با حوصله گوش مي‌کنند، چون من کلاً آدم عصبي مزاجي هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم يا دائم دعا مي‌کردم که مبادا آقاي قهرماني چيزي بگويد و من را عصباني کند و من از عدل خارج شوم؛ اما درباره خانه خيابان اندرزگو بايد بگويم که بنده بيش از 5 ماه با مديران بانکي نامه‌نگاري کردم که بياييد اين ملک را ارزيابي کنيد و به عنوان وثيقه آن را تعيين تکليف کنيد و پس از 5 ماه بالاخره هيأت مديره اعلام کرد که ما اين ملک را ارزيابي مي‌کنيم.
وي افزود: آقاي قاضي، بدهي من در سال 93 حدود 70-80 ميليارد تومان بوده است که حدود 22 ميليارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.
متهم رضوي گفت: بنده کارم توليد سالن‌هاي آمفي‌تئاتر و سالن‌هاي کنفرانس رسانه‌اي است و تصميم داشتم اين ملک را به (بانک سنتر) و بيمه تبديل کنم، اين ملک يک ملک بي ارزش نبوده است که مثلاً بگويم در فلان روستا يک ملک را به عنوان وثيقه معرفي کرده‌ام بلکه وثيقه من بَرِ خيابان اندرزگو که يکي از خيابان‌هاي شلوغ و جزء خيابان‌هاي پولداري تهران بوده، واقع شده است.
وي افزود: من براي اين ملک 7 طبقه جواز تجاري گرفته بودم که 2 هزار متر مربع ميزان آن بود، بانک براي اينکه اين ملک را ارزيابي کند 3 نفر کارشناس مشخص کرد که آن را 125 ميليارد تومان ارزيابي کردند، اما اين را هم بايد بگويم که قرار شده بود اين ملک را از طريق اقاله به جاي بدهي خود بردارند و من هم اين روش را قبول نداشتم، چون مي‌دانستم در اين صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهي من بيشتر مي‌شود و از اين امر ناراضي بودم.
متهم رضوي گفت: نهايتاً در تاريخ 95.12.20 به ما ابلاغ شد که آقاي رضوي بيا و بدهي‌ات را مشخص کن که همان 80 ميليارد تومان را قبول داريم. يکي از مديران وقت بانک سرمايه (حيدرآبادي) به من گفت که ما ملک تو را 120 ميليارد ارزيابي مي‌کنيم که 80 ميليارد بدهي تو را تسويه مي‌کند و 40-50 ميليارد هم به تو داده مي‌شود، اما تو بايد 5 ميليارد تومان نقد به من بدهي و يک ملک را هم بدهي تا حسابت تسويه شود که من اين موضوع را قبول نکردم و نمي‌دانم که چرا اين آقا از (اسپانيا) سر در آورد.
وي افزود: آقاي قهرماني گفته‌اند که اين ملک 30 ميليارد تومان مي‌ارزد، در اين خصوص بايد بگويم که در برج 5 سال 95 اکيپي از آگاهي عمليات ويژه و فردي به نام فرجي نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرويي بدون پلاک بردند و گفتند که بيا تا تکليف بدهي تو را مشخص کنيم.
متهم رضوي گفت: اين‌ها رابط عمليات ويژه آگاهي با يکسري از بدهکاران کلان بانکي بودند که به من گفتند چقدر مي‌دهي تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنيم؟ آن‌ها تا برج 10 من را بازي دادند و بالاخره در اين ماه من را احضار کردند.
وي افزود: بر اساس ارائه ماده 186 توسط دارايي، بنده مجاز به دريافت تسهيلات بوده‌ام و دارايي اين موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است.
متهم رضوي گفت: در جايي از کيفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قرارداد‌هاي جعلي ارائه داده‌ام؛ اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهايم جعلي بوده است پس چطور دارايي به من ماده 186 ارائه داده است.
وي افزود: بنده براي دريافت تسهيلات به بانک سرمايه اعلام کردم که تسهيلات با موضوع سرمايه گردش در امور جاري مي‌خواهم؛ اما بانک به من مي‌گفت که فرمول پرداخت تسهيلات من مشارکت مدني است.

منبع: خبرگزاری آریا

کلیدواژه: تحصيل مال نامشروع رضوي

منبع این خبر، وبسایت www.aryanews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۶۶۰۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم| حذف اصلاح‌طلبان؛ انقلابیون اصولگرا مجلس را به دست گرفتند+اسامی

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت| واکنش مقامات ایران: مشکلی برای بازار ارز ایجاد نخواهد شد

تصاویر| خانه ۸.۵ میلیون دلاری جاستین بیبر

ترکیه مرز با ایران را برای مهار کرونا موقتاً بست

خبر بعدی:

پرداخت۱۲۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض مسکن در همدان

حسن ظفری عصر یکشنبه در نشست فوق العاده اعضای ستاد پیشگیری، هماهنگی و فرماندهی عملیات پاسخ به بحران استان همدان بیان کرد: ۸۰ میلیارد تومان تسهیلات بلاعوض باقی مانده نیز اسفند امسال و فرودین ماه سال آینده به حساب شبا افراد واریز می شود.

وی بیان کرد: بازسازی و احداث واحدهای آسیب از سیل فروردین امسال به طور متوسط ۵۵ درصد واحدهای تعمیری ۱۰۰ درصد پیشرفت داشته است و  چهار ماه نخست سالجاری بازسازی واحدها به درصد قابل توجهی رسید.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی همدان ادامه داد: به موازات بازسازی، بهسازی واحدها نیز پیشرفت خوبی داشته است و از چهار هزار و ۱۶ فقره عقد قرداد با بانک های عامل برای بهسازی مسکن روستایی صورت گرفته است.

ظفری با بیان اینکه همدان به کارگاه بهسازی و نوسازی مسکن روستایی تبدیل شده است بیان کرد: همدان در بهسازی مساکن روستایی ۱۰ درصد رشد داشته در حالیکه میانگین کشوری ۲،۵ درصد رشد است.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر همدان نیز گفت: خودروهای نجات این جمعیت توان رها سازی سرنشینان گرفتار در داخل یک خودرو مچاله شده را دارد اما پس از بروز یک سانحه جاده ای در همدان این موضوع توسط نیروهای امدادی و شهروندان حاضر در محل به هلال احمر اطلاع رسانی نشده و راننده ساعت ها داخل خودرو گرفتار بود.

بهروز کارخانه بیان کرد: جمعیت هلال احمر همدان برای حوادث احتمالی ملزومات مورد نیاز را ذخیره و انبار کرده است و هم اینک پتو و نایل به اندازه کافی وجود دارد و در صورت بروز سیلاب کسی بدون کمک باقی نمی ماند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر همدان از مسوولان مدیریت بحران خواست محل اسکان اضطراری مسافران در راه مانده از هم اینک مشخص کرده تا نسبت به تجهیز آن و قراردادن جیره خشک و بسته غذایی آماده اقدام شود.

کارخانه ای اطلاع رسانی به موقع به مردم برای بالا بردن آمادگی، تشویق به خود امدادی در راستای شعار هر خانواده یک امدادگر را مورد تاکید قرار داد و افزود: موقع بروز حادثه نباید افراد به فکر فیلم و سلفی گرفتن با حادثه دیده باشند بلکه باید به کمک او بشتابند.

وی گفت: نباید احساسی با اقلام امدادی برخورد کرده و برای سه ساعت راه بندان اقدام به پهن کردن سفره برای در راه ماندگان کرد بلکه افراد گرفتار در برف می توانند با مراجعه با نزدیکترین محل نسبت به تهیه غذا و موادمورد نیاز اقدام کنند.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر همدان گفت: مسوولان از هلال احمر امکانات اضافه نخواهند برای یک یا دو ساعت بسته شدن راه نمی توان جیره خشک و بسته غذایی ۷۲ ساعته در اختیار افراد قرار داد.

مدیر اورژانس پیش بیمارستانی دانشگاه علوم پزشکی همدان نیز گفت: به علت بی توجهی هنگام مطالعه آمایش سرزمینی ۲ بیمارستان این استان در محل نامناسب قرار گرفتند که بلافاصله پس از بارندگی و بروز سیلاب، آب به داخل انها نفوذ می کند.

حبیب الله معصومی اضافه کرد: برای این ۲ بیمارستان که مکان نامناسبی برای ساخت آنها پیشتر انتخاب شده باید به گونه ای اقدام کرد که هنگام بروز سیلاب آسیب نبیند.

وی بیان کرد: حوزه بهداشت و درمان بر اساس سیل فروردین ماه امسال دستورالعملی تحت عنوان کد ۵۰۰ تدوین و پیش بینی کرده که تمامی دستورالعمل ها در آن گنجانده شده است. 

وی افزود: ۶۲ پایگاه شهری و جاده ای با یکصد دستگاه امبولانس به شهروندان و مسافران عبوری خدمات رسانی می کند که با توجه به کوهستانی و سخت گذر بودن جاده های همدان امسال ۱۲ دستگاه آمبولانس بنز کمک دار به همدان اختصاص یافت.

وی ادامه داد: ۲ دستگاه اتوبوس آمبولانس و یک بالگرد اورژانس برای خدمات رسانی آماده است اما احتمال می رود به علت شرایط جوی نامناسب نتوان از بالگرد برای امداد و نجات بهره گرفت.

برچسب‌ها همدان سازمان مدیریت بحران کشور سیل سازمان امداد و نجات هلال‌ احمر

دیگر خبرها

 • ۴۲۰ میلیارد طرح توسعه دامداری در کردستان به بانک‌ها معرفی شد
 • همشهری آوا | پادکست هم داستان - قسمت یازدهم | خیال ناخداییِ قایقی که مال خودش باشد
 • تسهیلات بانک کشاورزی قزوین یک هزار و ۵۴۵ روستایی را شاغل کرده است
 • هفت فیلم اکران نوروزی اعلام شد
 • اجرای همه دستورالعمل‌های وزارت بهداشت علیه کرونا در ایران‌مال
 • روشنگری نماینده دادستان در مورد تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان / قاضی: تمام اقدامات بخشایش بعد از ساعات اداری و در ویلا‌ها انجام شده است
 • پولشویی ازطریق واگذاری املاک به ارزش ۱۰ هزار میلیارد تومان
 • تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان
 • ایجاد ۱۰۱۴ نفر شغل جدید در حوزه صنعت ، معدن و تجارت شهرستان آق قلا
 • پولشویی با ثبت ملک ۶۴ میلیاردی به نام خانم خانه دار
 • روشنگری نماینده دادستان در مورد تصویب یک شبه ۸۰ میلیارد تسهیلات به متهمان / قاضی تمام اقدامات بخشایش بعد از ساعات اداری و در ویلا‌ها انجام شده است/ ده هزار میلیارد ملک برای پولشویی به نام این و آن شده است
 • پرداخت بیش از ۹ میلیارد تومان تسهیلات اشتغال زایی به مددجویان زاهدان
 • برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی و ۴ متهم دیگر
 • جلسه دادگاه داریوش امان کی و ۴ متهم دیگر برگزار شد
 • جلسه رسیدگی به پرونده داریوش امان کی و ۴ متهم دیگر برگزار شد
 • محمدزاده: گل آنها را آفساید نگرفتید، مال ما را هم نمی‌گرفتید
 • دستگیری یکی از اعضای باند 2 نفره زورگیران غرب پایتخت
 • شبح قرمز در غرب پایتخت دستگیر شد
 • مدیران مشهور دنیای فناوری در چه رشته و دانشگاهی تحصیل کردند؟ +تصاویر
?>