فهرست‌بهای ۹۸ ساخت و ساز در پایتخت، از افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن تنها به فاصله دو فصل خبر می‌دهد. 

به گزارش دنیای اقتصاد؛ تازه‌ترین فهرست‌بهای ۹۸ ساخت‌وساز در شهر تهران نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن در شهر تهران برای مناطق متوسط رو به بالای پایتخت (عمدتا مناطق ۴ و۵ و بخشی از منطقه ۲)، بدون محاسبه قیمت زمین، هم‌اکنون به حدود مترمربعی ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که این میزان در نیمه پاییز سال گذشته حدود ۲میلیون و۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود.

برآورد‌های انجام شده درخصوص تازه‌ترین هزینه ساخت مسکن در شهر تهران بدون محاسبه سهم زمین در قیمت تمام‌شده واحد‌های مسکونی در شرایط فعلی، از داده‌های مربوط به یک پروژه مسکن‌سازی به کارفرمایی دولت در نقطه‌ای از شهر تهران صورت گرفته است؛ مطابق با اطلاعات این پروژه، هم‌اکنون هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی بدون محاسبه قیمت زمین در پایتخت، معادل ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در ازای ساخت هر مترمربع است؛ این در حالی است که برای اجرای فاز اول این پروژه در نیمه پاییز سال گذشته هزینه ساخت بدون احتساب قیمت زمین حول و حوش مترمربعی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعریف شده بود.

 

مقایسه هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در میانه بهار امسال نسبت به نیمه پاییز سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳۱ درصدی هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی برای سازندگان واحد‌های مسکونی تنها به فاصله دو فصل است. این میزان افزایش عمدتا متاثر از افزایش هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی از یکسو و افزایش میزان دستمزد عوامل ساخت و ساز از سوی دیگر است؛ هر چند نرخ رشد دستمزد‌ها در این بازه زمانی به مراتب کمتر از نرخ رشد هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی در فاصله دو فصل بوده است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در مناطق معمولی شهر تهران گذشته از این گروه از پروژه‌های دولتی که قرار است در مقیاس بزرگ احداث شود و به لحاظ تیراژ، مساحت زمین، تعداد طبقات و سایر مشخصات ساختمانی با ساخت‌وساز‌های معمولی شهر تهران دارای برخی تفاوت‌ها است نیز در همین محدوده قیمتی است.

 

فهرست‌بهای ساخت و ساز در شهر تهران در حالی از افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی نیمه پاییز ۹۷ تا اواسط بهار ۹۸ خبر می‌دهد که این فهرست بها علاوه بر هزینه ساخت، شامل هزینه تامین زمین موردنیاز برای شروع پروژه‌های مسکونی نیز هست؛ در واقع این فهرست‌بها ترکیبی از هزینه ساخت مسکن (هزینه مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزدها) و هزینه تامین زمین است. میانگین قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران نیز در فاصله این دو فصل-نیمه پاییز ۹۷ تا میانه بهار ۹۸- با رشد ۵۰درصدی مواجه شده است؛ در واقع تورم هزینه‌ای در بازار ساخت و ساز مسکن شهر تهران در سمت تامین زمین و ملک کلنگی به مراتب بیش از تورم هزینه‌ای مصالح ساختمانی بوده است.

 

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بهای تمام‌شده ساخت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون حداقل قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی در مناطق متوسط رو به بالای شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵ و بخشی از منظقه ۲ شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت مسکن شامل هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزد‌ها نیز در این مناطق حدود ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ با توجه به سهم قیمت هر مترمربع زمین در هر مترمربع واحد مسکونی، در شرایط فعلی قیمت تمام شده ساخت مسکن در این مناطق حداقل حدود ۹ میلیون و۸۰۰هزار تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد هزینه تمام شده ساخت مسکن در مناطق متوسط رو به بالای شهر تهران هم‌اکنون در مرز ۱۰ میلیون تومان به ازای ساخت هر مترمربع آپارتمان قرار گرفته است. این در حالی است که در مناطق ضعیف‌تر شهر تهران در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع زمین وملک مسکونی کلنگی هم‌اکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است، هزینه ساخت مسکن ازسوی سازنده (هزینه تامین مصالح و دستمزد) به‌طور میانگین مترمربعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین در این مناطق نیز با توجه به سهم زمین در قیمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکونی، هزینه ساخت به‌طور میانگین مترمربعی حدود ۸ میلیون تومان خواهد بود. این هزینه‌ها براساس قیمت مصالح مرغوب محاسبه شده است. بررسی‌ها حاکی است در مناطق متوسط و متوسط رو به بالای شهر تهران، سهم زمین از قیمت تمام شده ساخت در مقایسه با مناطق ضعیف‌تر بیشتر است؛ این سهم در مناطق متوسط و متوسط رو به بالا حدود ۶۱درصد و در مناطق ضعیف‌تر شهر تهران حدود ۵۶ درصد برآورد می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از شرایط فعلی بازار ساخت و ساز حاکی است هم‌اکنون اگرچه شرایط سختی برای سازندگان مسکن به لحاظ تامین مصالح وتجهیزات ساختمانی از یکسو و تامین زمین و ملک کلنگی مورد نیاز برای ساخت و ساز از سوی دیگر وجود دارد، اما به‌طور کلی وزن دردسر سازنده‌ها برای تامین زمین بیش از مصالح و تجهیزات ساختمانی است. در شرایطی که به دلیل بروز تورم در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی هم‌اکنون هزینه ساخت مسکن برای سازنده‌ها از این محل به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، اما نرخ رشد قیمت زمین در بازه زمانی یکسال گذشته و همچنین دو فصل اخیر، به مراتب بیش از سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی بوده است. علاوه بر تورم شدید در بازار زمین که گران‌ترین بخش هزینه ساختمانی در ساخت و ساز‌های شهر تهران محسوب می‌شود بنا بر دو علت عمده هم‌اکنون سازنده‌ها با مشکل تامین زمین برای شروع پروژه‌های ساختمانی مواجهند.

 

از آنجا که عمده ساخت و ساز‌های شهر تهران به دلیل کمبود موجودی زمین خام در پایتخت روی زمین املاک کلنگی و در قالب عملیات تخریب و نوسازی واحد‌های قدیمی انجام می‌شود، بخش قابل توجهی از این ساخت و ساز‌ها در نتیجه مشارکت سازندگان با مالکان املاک قدیمی قابل تخریب و نوسازی صورت می‌گیرد. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از مالکان املاک کلنگی شهر تهران به دلیل وجود انتظارات تورمی، عرضه املاک خود به سازندگان برای مشارکت در ساخت را به میزان محسوسی کاهش داده‌اند؛ این گروه از مالکان تا زمان تثبیت شرایط تورمی، عرضه املاک کلنگی به سازنده‌ها را محدود کرده‌اند. این موضوع در بازار معاملات خرید و فروش زمین و املاک مسکونی کلنگی نیز محسوس است؛ به این معنا که هم‌اکنون نه‌تن‌ها دسترسی سازنده‌ها به املاک کلنگی برای مشارکت در ساخت با مالکان محدود شده است بلکه متقاضیان خرید ملک کلنگی و زمین نیز برای شروع پروژه‌های ساختمانی، با مشکل کمبود عرضه زمین مواجهند.

 

علت دوم برخورد سازنده‌ها با مشکل تامین زمین برای شروع پروژه‌های ساختمانی، مطالبه نرخ بالا برای مشارکت در ساخت از سمت محدود سازندگانی است که در شرایط فعلی تمایل به تخریب و نوسازی واحد‌های مسکونی خود با شراکت سازندگان دارند. در حالی که در سال گذشته نسبت مشارکت در عمده قرارداد‌های مشارکت در ساخت در مناطق مختلف شهر تهران به‌طور متوسط ۶۰ به ۴۰ به نفع مالکان املاک کلنگی بود، اما اخیرا مالکان این املاک اقدام به سهم‌خواهی بیشتر از فرآیند مشارکت در ساخت کرده‌اند. برخی از این مالکان توقع دارند در شرایط فعلی و به دنبال افزایش قابل توجه قیمت زمین در شهر تهران طی یک‌سال گذشته، نسبت مشارکت حداقل به سهم ۶۵ درصدی مالکان زمین و ملک کلنگی تغییر یابد؛ این در حالی است که در شرایط فعلی و به دنبال جهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی و در نتیجه افزایش هزینه ساخت مسکن در شهر تهران، سازنده‌ها نیز حاضر به کاستن از سهم خود به نفع مالکان املاک کلنگی نیستند و در برابر این سهم‌خواهی مقاومت می‌کنند؛ در واقع در شرایط فعلی نوعی «تقابل در تعیین سهم» با شدت بالا، بین سازنده‌ها و مالکان زمین و املاک کلنگی قابل تخریب و نوسازی وجود دارد که این موضوع در بسیاری از موارد، به‌عنوان یک مانع قوی از توافق بین طرفین برای مشارکت در ساخت جلوگیری می‌کند.

 

در این حالت، اگر چه هر دو سمت مشارکت در ساخت (سازندگان و مالکان املاک مسکونی کلنگی)، به شکل بالقوه قادر و مایل به مشارکت هستند، اما هر کدام از طرفین بنا به دلایل خاص خود (سازندگان به دلیل افزایش هزینه ساخت‌وساز و تورم مصالح ساختمانی و مالکان به دلیل افزایش قیمت زمین) حاضر به کاستن از سهمشان در فرآیند مشارکت به نفع طرف مقابل نیستند. به همین علت در شرایط فعلی اگر چه هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی به میزان قابل توجهی برای سازنده‌ها افزایش یافته است، اما مشکلات مربوط به تامین زمین برای ساخت و ساز به مراتب از مشکل تامین هزینه مصالح برای سمت عرضه پررنگ و محسوس‌تر است.


کاهش میل به تجاری‌سازی در تهران

تحقیقات میدانی «دنیای ااقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت بازار ساخت و ساز در شهر تهران همچنین از کاهش تمایل سازنده‌ها به تجاری‌سازی و در مقابل، استقبال بیشتر از ساخت و ساز‌های مسکونی خبر می‌دهد. در حالی که در نتیجه ساخت و ساز‌های تجاری انبوه به خصوص درچند منطقه از شهر تهران این مناطق به لحاظ تعداد واحد‌های تجاری به حالت اشباع رسیده است؛ هم‌اکنون بسیاری از سازنده‌ها با اطلاع از این موضوع ورود به ساخت و ساز‌های تجاری را محدود کرده‌اند؛ در واقع این گروه از سازنده‌ها متوجه شده‌اند که در شرایط فعلی پایتخت برای تجاری‌سازی کشش ندارد؛ بنابراین طی ماه‌های اخیر با تغییر کاربری و تغییر برخی از نقشه‌های آماده ساخت، سهم واحد‌های مسکونی از پروژه‌های چندمنظوره را افزایش و سهم واحد‌های تجاری را کاهش داده‌اند تا از این طریق نقدپذیری پروژه را افزایش داده و هزینه‌های ساخت را از سوی دیگر کاهش دهند. نکته مهم دیگری که هم اکنون در بازار ساخت و ساز شهر تهران مشاهده می‌شود آن است که در شرایط فعلی برخلاف برخی دوره‌های قبل، سازنده‌ها دیگر با هر نرخی حاضر به ساخت و ساز نیستند؛ در شرایط فعلی چشم‌انداز هزینه‌ای ساخت مسکن به قدری مبهم و نامشخص است که ساخت و ساز به فعالیتی توام با ریسک تبدیل شده و سازنده‌ها نمی‌توانند با هر نرخی اقدام به مشارکت در ساخت کنند؛ بنابراین در شرایط فعلی عمده سازنده‌های مسکن با احتیاط بسیار زیادی اقدام به توافق با مالکان برای شروع پروژه‌های عمرانی می‌کنند؛ چراکه به دلیل افزایش هزینه ساخت، جهش قیمت مسکن وافزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مسکن و قیمت واحد‌های مسکونی، یک نگرانی دیگر از بابت فروش نرفتن واحد‌ها یا طولانی شدن دوره فروش آپارتمان‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت در میان سازنده‌ها وجود دارد.

منبع: فرارو

کلیدواژه: مسکن نبض بازار قیمت مسکن برای مشارکت در ساخت برای شروع پروژه هزار تومان برآورد زمین و ملک کلنگی بازار ساخت و ساز شرایط فعلی واحد های مسکونی ساخت هر مترمربع مناطق متوسط تخریب و نوسازی ساخت و ساز تمام شده ساخت برآورد می شود قیمت تمام شده مالکان املاک میلیون تومان ساخت و ساز ها مسکونی کلنگی افزایش هزینه دنیای اقتصاد شهر تهران املاک کلنگی نشان می دهد قابل توجهی نیمه پاییز تامین زمین ۳ میلیون قیمت زمین سال گذشته سازنده ها هم اکنون واحد ها دو فصل

تحریف و تخریب ظریف؛ وزیر خارجه درباره مذاکره با آمریکا چه گفته بود که دلواپسان برآشفته شدند؟

«هاریسون‌ گیت»؛ چرا امثال عباس تبریزیان، آیت‌الله می‌شوند و پرطرفدار؟

نامه علی مطهری به شورای نگهبان: دایه دلسوزتر از مادر نباشد

اصولگرایان پیروز میدان بی‌رقیب انتخابات مجلس؟ در انتخابات باشيم يا نباشيم؟

زلزله، خان زنیان شیراز را لرزاند

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۹۸۴۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

ایران جزو ۵۸ کشور دارای توانمندی ساخت ماهواره است

سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع گفت: تنها ۵۸ کشور توانمندی ساخت ماهواره دارند و بقیه فقط سفارش ساخت به کشورهای سازنده می‌دهند زیرا زیرساخت کافی را ندارند.

به گزارش گروه خبر خبرگزاری برنا، «سیداحمد حسینی»، شامگاه دوشنبه در گفت‌وگویی درباره نحوه پرتاب ماهواره ظفر با ماهواره بر سیمرغ خاطرنشان کرد: موشک‌های نظامی و موشک‌های ماهواره‌بر از لحاظ منطق طراحی سیستمی و تجمیع سامانه دو منطق کاملا متفاوت دارند. موشک‌های بالستیک برای جنگ هستند و باید بتوانند به سرعت عملیاتی شوند و قابلیت جابه جایی بالایی داشته باشند اما ماهواره‌برها به صورت مراحل مجزا حمل می شوند.

او اضافه کرد: سایت های پرتاب ماهواره همه شناسنامه‌دار هستند اما سایت های پرتاب موشک‌های نظامی اینطور نیست.

 سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع با بیان اینکه حدود ۲۰ تا ۲۲ سایت پرتاب ماهواره در دنیا وجود دارد، افزود: ما هم پایگاه فضایی حضرت امام خمینی(ره) در سمنان را داریم که کاملا شناخته شده و شناسنامه‌دار است. ماهواره برها به صورت مجزا به پایگاه فضایی سمنان منتقل می‌شوند و  در دو طول دو هفته آماده پرتاب می‌شوند.

او خواستار تصحیح ادبیات رسانه‌ای درباره پرتاب موشک ماهواره‌بر شد و تاکید کرد: موشک ماهواره بر، اهداف علمی و مدنی دارد و نباید با موشک‌های نظامی مقایسه و در کنار آنها مطرح شود.

حسینی به توانایی بالای موشکی ایران اشاره کرد و گفت: ما در حوزه موشکی نظامی توانایی بالایی داریم اما فعالیت موشکی فضایی با فعالیت موشکی تفاوت دارد و فعالیت موشکی فضایی سرفصل جدیدی برای توسعه علم در کشور محسوب می‌شود.

 سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع ماهواره و ماهواره بر را از زیرساخت‌های پرتاب ماهواره عنوان کرد و درباره حجم مبادلات مالی در صنعت فضایی گفت: حدود ۴۰۰ میلیارد دلار حجم اقتصاد فضایی است که بالای ۳۰۰ میلیارد آن در بخش خصوصی و در صنایع پایین دستی هزینه می‌شود.

 این مقام مسوول ۱۰ کشور دنیا به اضافه رژیم صهیونیستی را دارای توان پرتاب موشک ماهواره بر عنوان و خاطرنشان کرد: روسیه، آمریکا، چین، اتحادیه اروپا، ژاپن و هند پایگاه پرتاب دارند که ما بعد از این کشورها توانسته ایم پایگاه پرتاب داشته باشیم و در صدد توسعه سایت‌های پرتاب هستیم.

حسینی با بیان اینکه پایگاه‌های فعلی پرتاب ماهواره کشور برای پرتاب همین ماهواره‌ها کفایت می‌کنند، افزود: علاوه بر ماهواره و پایگاه پرتاب، ایستگاه زمینی برای گرفتن اطلاعات ارسالی ماهواره و دادن دستور به ماهواره از دیگر عناصر دخیل در زنجیره فضایی است.

او به پرتاب بیش از ۵ هزار ماهواره در جهان از سال ۱۹۵۷ اشاره کرد و افزود: تنها حدود ۲ هزار ماهواره عملیاتی هستند که این تعداد ماهواره به ۹۲ کشور دنیا تعلق دارند.

 سخنگوی گروه فضایی سازمان هوافضای وزارت دفاع با بیان این موضوع که ۸۰ درصد ماهواره‌ها متعلق به ۲۰ درصد این کشورهاست، تصریح کرد: تنها ۵۸ کشور توانمندی ساخت ماهواره دارند و بقیه فقط سفارش ساخت به کشورهای سازنده می‌دهند زیرا زیرساخت کافی را ندارند.

حسینی با تاکید بر این موضوع که پرتاب ماهواره به لحاظ توان دانشی و علمی پیچیدگی خاصی دارد، اضافه کرد: از آنجا که مراحل فناوری فضایی را با توانمندی داخلی توسعه دادیم، هزینه‌های تحقیق و توسعه ما زیر ۲۰ درصد هزینه‌های تحقیق و توسعه دنیاست.

او در خصوص هزینه‌های ماهواره‌بر سیمرغ برای پرتاب ماهواره ظفر نیز گفت: قراردادی که با سازمان فضایی برای پرتاب ماهواره ظفر داریم، ۳.۵ میلیون دلار است اما اگر قرار بود دیگر کشورها انجام دهند، بسیار گران‌تر تمام می‌شد.

 این مقام مسوول با اشاره به تاثیر مسائل سیاسی بر انجام پرتاب توسط دیگر کشورها افزود: صف پرتاب تا سال ۲۰۲۲ پر است و موضوع دیگر اینکه کشورها حاضر نمی‌شوند ماهواره‌های ساخت ایران را پرتاب کنند چون می‌خواهند انحصار فناوری ماهواره‌ای را در اختیار خود داشته باشند.

حسینی همچنین از کاهش هزینه‌های پرتاب ماهواره در کشور خبر داد و گفت: هزینه های ما برای پرتاب در حال کاهش است و ماهواره سیمرغ نسبت به ماهواره سفیر که قبل‌تر پرتاب شد، هزینه کمتری داشت.

او با بیان این موضوع که هزینه‌های ما زیر میانگین هزینه‌های جهانی برای پرتاب ماهواره است، گفت: ابتدای مسیر دستیابی به فناوری فضایی هستیم و ماهواره‌برهای ما در حد متوسط جهانی هستند.

سخنگوی فضایی سازمان هوافضا، ماهواره‌بر «سریع» و «سروش» را نسخه‌های بعدی ماهواره‌های ایران عنوان کرد که این سازمان قصد ساخت آنها را دارد و افزود: کاهش هزینه ها با استفاده از فناوری سوخت جامد، توسعه سکوهای پرتاب موشک ماهواره‌بر را در دستور کار سازمان هوافضا قرار دارد.

ماهواره‌بر سیمرغ قابلیت حمل ماهواره تا ۲۵۰ کیلوگرم را دارد و در مدار بالای ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار می‌گیرد و به‌نوعی با این ماهواره‌بر شاهد ارتقای مداری خواهیم بود. همچنین طول عمر این ماهواره‌بر به ۵ سال می‌رسد و برخلاف ماهواره‌بر سفیر که در مدار بیضوی زمین قرار گرفت، سیمرغ می‌تواند به صورت دایروی، دور کره‌ زمین در هر ۹۴ دقیقه بچرخد.

موتور ماهواره‌بر سیمرغ از دیگر دستاوردهای پژوهشگران کشور است که با دستیابی به این فناوری از این پس کارخانجات ساخت موتور ماهواره‌برها قادر خواهند بود که موتورهای مورد نیاز حامل ماهواره را تولید کنند. این قابلیت، مرحله‌ نوینی برای طراحی ماهواره برای آینده است. ارتفاع این ماهواره‌بر حدود ۲۶ متر و قطری در حدود۲/۵ متر است. وزن این موشک در لحظه‌ استارت به حدود ۱۰۰ تن خواهد رسید.

ماهواره‌بر سیمرغ با استفاده از نسل جدید و پیشرفته‌ موتورهای سوخت مایع قادر خواهد بود به سرعتی برابر ۷۵۰۰ متر بر ثانیه جهت تزریق ماهواره در مدار ۵۰۰ کیلومتری دست پیدا کند. پیش‌بینی شده است که ماهواره‌  «ظفر» با ماهواره‌بر «سیمرغ» به فضا پرتاب شود و در مدار ۵۰۰ کیلومتری از سطح زمین قرار گیرد. طول عمر ماهواره‌ ظفر بیش از یک و نیم سال در نظر گرفته شده که با ماهواره‌بر سیمرغ و با وزنی حدود ۱۳۰ کیلوگرم قرار است به فضا پرتاب شود. این یک جهش فناوری است که می‌تواند ایران را به یک مدار عملیاتی در سطح زمین برساند و این ماهواره یک مسیر تحقیقاتی را طی کند.

 

دیگر خبرها

 • قیمت مسکن ۱۰۰ متری در تهران +جدول
 • ساخت واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن در تهرانسر به صورت مشارکتی
 • رصد مسکن از دوربین زمین
 • واحدهای تولیدی صنایع دستی زنجان در ناحیه ظریفان مستقر می‌شوند
 • ۲۴ متری که وِتو بردار نیست
 • ساخت واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد
 • ساخت واحد‌های طرح اقدام ملی مسکن آغاز شد/ ۱۵۰۰ واحد مسکن ملی تهرانسر هنوز بدون متقاضی
 • مسکن ملی در شهرهای جدید احداث شود / از توسعه پیوسته در شهر اصفهان پرهیز کنیم
 • رهن و اجاره خانه‌های ۵۰ متری در مناطق مختلف تهران
 • توان تولید ریل‌های ۷۲ متری با پروژه مشترک را داریم
 • قیمت آپارتمان ۵۰ متری در تهران +جدول
 • برای تولید ریل ‌۷۲ متری آمادگی داریم/ ریل‌های ذوب آهن اصفهان با استانداردهای سخت‌گیرانه تایید شده است
 • پرداخت ۱۹۱ میلیاردتومان تسهیلات از محل صندوق پس‌انداز یکم برای ساخت مسکن/بهره‌برداری سازندگان مسکن از تسهیلات مسکن یکم
 • مسکن در تهران رکورد زد؛ متوسط قیمت متری ۱۳میلیون‌ و ۸۸۰ هزار تومان!
 • واگذاری ۷ قطعه زمین برای اجرای پروژه اقدام ملی در قم
 • ظرفیت استان قم برای ساخت مسکن ملی ۹۵۰۰ واحد است
 • حمایت شورای شهر اصفهان از بیماران ALS با واگذاری زمین ۵۰۰ متری
 • واگذاری زمین ۵۰۰ متری به جمعیت حمایت از بیماران ALS
 • قم ظرفیت ساخت ۹ هزار و۵۰۰ واحد درطرح اقدام ملی مسکن دارد