فهرست‌بهای ۹۸ ساخت و ساز در پایتخت، از افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن تنها به فاصله دو فصل خبر می‌دهد. 

به گزارش دنیای اقتصاد؛ تازه‌ترین فهرست‌بهای ۹۸ ساخت‌وساز در شهر تهران نشان می‌دهد هزینه ساخت مسکن در شهر تهران برای مناطق متوسط رو به بالای پایتخت (عمدتا مناطق ۴ و۵ و بخشی از منطقه ۲)، بدون محاسبه قیمت زمین، هم‌اکنون به حدود مترمربعی ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان رسیده است، این درحالی است که این میزان در نیمه پاییز سال گذشته حدود ۲میلیون و۹۰۰ هزار تومان برآورد شده بود. برآورد‌های انجام شده درخصوص تازه‌ترین هزینه ساخت مسکن در شهر تهران بدون محاسبه سهم زمین در قیمت تمام‌شده واحد‌های مسکونی در شرایط فعلی، از داده‌های مربوط به یک پروژه مسکن‌سازی به کارفرمایی دولت در نقطه‌ای از شهر تهران صورت گرفته است؛ مطابق با اطلاعات این پروژه، هم‌اکنون هزینه ساخت هر مترمربع واحد مسکونی بدون محاسبه قیمت زمین در پایتخت، معادل ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان در ازای ساخت هر مترمربع است؛ این در حالی است که برای اجرای فاز اول این پروژه در نیمه پاییز سال گذشته هزینه ساخت بدون احتساب قیمت زمین حول و حوش مترمربعی ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان تعریف شده بود.

 

مقایسه هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در میانه بهار امسال نسبت به نیمه پاییز سال گذشته نشان‌دهنده افزایش ۳۱ درصدی هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی برای سازندگان واحد‌های مسکونی تنها به فاصله دو فصل است. این میزان افزایش عمدتا متاثر از افزایش هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی از یکسو و افزایش میزان دستمزد عوامل ساخت و ساز از سوی دیگر است؛ هر چند نرخ رشد دستمزد‌ها در این بازه زمانی به مراتب کمتر از نرخ رشد هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی در فاصله دو فصل بوده است. تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد هم‌اکنون هزینه ساخت هر مترمربع مسکن در مناطق معمولی شهر تهران گذشته از این گروه از پروژه‌های دولتی که قرار است در مقیاس بزرگ احداث شود و به لحاظ تیراژ، مساحت زمین، تعداد طبقات و سایر مشخصات ساختمانی با ساخت‌وساز‌های معمولی شهر تهران دارای برخی تفاوت‌ها است نیز در همین محدوده قیمتی است.

 

فهرست‌بهای ساخت و ساز در شهر تهران در حالی از افزایش ۳۱ درصدی هزینه ساخت مسکن در شهر تهران در بازه زمانی نیمه پاییز ۹۷ تا اواسط بهار ۹۸ خبر می‌دهد که این فهرست بها علاوه بر هزینه ساخت، شامل هزینه تامین زمین موردنیاز برای شروع پروژه‌های مسکونی نیز هست؛ در واقع این فهرست‌بها ترکیبی از هزینه ساخت مسکن (هزینه مورد نیاز برای تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزدها) و هزینه تامین زمین است. میانگین قیمت زمین و املاک مسکونی کلنگی شهر تهران نیز در فاصله این دو فصل-نیمه پاییز ۹۷ تا میانه بهار ۹۸- با رشد ۵۰درصدی مواجه شده است؛ در واقع تورم هزینه‌ای در بازار ساخت و ساز مسکن شهر تهران در سمت تامین زمین و ملک کلنگی به مراتب بیش از تورم هزینه‌ای مصالح ساختمانی بوده است.

 

تحقیقات میدانی «دنیای اقتصاد» از آخرین وضعیت بهای تمام‌شده ساخت مسکن در مناطق مختلف شهر تهران نشان می‌دهد هم‌اکنون حداقل قیمت هر مترمربع زمین و ملک کلنگی در مناطق متوسط رو به بالای شهر تهران شامل مناطق ۴، ۵ و بخشی از منظقه ۲ شهر تهران حدود ۲۰ میلیون تومان است و هزینه ساخت مسکن شامل هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی و دستمزد‌ها نیز در این مناطق حدود ۳ میلیون و۸۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ با توجه به سهم قیمت هر مترمربع زمین در هر مترمربع واحد مسکونی، در شرایط فعلی قیمت تمام شده ساخت مسکن در این مناطق حداقل حدود ۹ میلیون و۸۰۰هزار تومان برآورد می‌شود. این موضوع نشان می‌دهد هزینه تمام شده ساخت مسکن در مناطق متوسط رو به بالای شهر تهران هم‌اکنون در مرز ۱۰ میلیون تومان به ازای ساخت هر مترمربع آپارتمان قرار گرفته است. این در حالی است که در مناطق ضعیف‌تر شهر تهران در حالی که میانگین قیمت هر مترمربع زمین وملک مسکونی کلنگی هم‌اکنون حدود ۱۵ میلیون تومان است، هزینه ساخت مسکن ازسوی سازنده (هزینه تامین مصالح و دستمزد) به‌طور میانگین مترمربعی ۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان برآورد می‌شود؛ بنابراین در این مناطق نیز با توجه به سهم زمین در قیمت تمام‌شده هر مترمربع واحد مسکونی، هزینه ساخت به‌طور میانگین مترمربعی حدود ۸ میلیون تومان خواهد بود. این هزینه‌ها براساس قیمت مصالح مرغوب محاسبه شده است. بررسی‌ها حاکی است در مناطق متوسط و متوسط رو به بالای شهر تهران، سهم زمین از قیمت تمام شده ساخت در مقایسه با مناطق ضعیف‌تر بیشتر است؛ این سهم در مناطق متوسط و متوسط رو به بالا حدود ۶۱درصد و در مناطق ضعیف‌تر شهر تهران حدود ۵۶ درصد برآورد می‌شود. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» از شرایط فعلی بازار ساخت و ساز حاکی است هم‌اکنون اگرچه شرایط سختی برای سازندگان مسکن به لحاظ تامین مصالح وتجهیزات ساختمانی از یکسو و تامین زمین و ملک کلنگی مورد نیاز برای ساخت و ساز از سوی دیگر وجود دارد، اما به‌طور کلی وزن دردسر سازنده‌ها برای تامین زمین بیش از مصالح و تجهیزات ساختمانی است. در شرایطی که به دلیل بروز تورم در بازار مصالح و تجهیزات ساختمانی هم‌اکنون هزینه ساخت مسکن برای سازنده‌ها از این محل به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است، اما نرخ رشد قیمت زمین در بازه زمانی یکسال گذشته و همچنین دو فصل اخیر، به مراتب بیش از سرعت رشد قیمت مصالح ساختمانی بوده است. علاوه بر تورم شدید در بازار زمین که گران‌ترین بخش هزینه ساختمانی در ساخت و ساز‌های شهر تهران محسوب می‌شود بنا بر دو علت عمده هم‌اکنون سازنده‌ها با مشکل تامین زمین برای شروع پروژه‌های ساختمانی مواجهند.

 

از آنجا که عمده ساخت و ساز‌های شهر تهران به دلیل کمبود موجودی زمین خام در پایتخت روی زمین املاک کلنگی و در قالب عملیات تخریب و نوسازی واحد‌های قدیمی انجام می‌شود، بخش قابل توجهی از این ساخت و ساز‌ها در نتیجه مشارکت سازندگان با مالکان املاک قدیمی قابل تخریب و نوسازی صورت می‌گیرد. هم‌اکنون بخش قابل توجهی از مالکان املاک کلنگی شهر تهران به دلیل وجود انتظارات تورمی، عرضه املاک خود به سازندگان برای مشارکت در ساخت را به میزان محسوسی کاهش داده‌اند؛ این گروه از مالکان تا زمان تثبیت شرایط تورمی، عرضه املاک کلنگی به سازنده‌ها را محدود کرده‌اند. این موضوع در بازار معاملات خرید و فروش زمین و املاک مسکونی کلنگی نیز محسوس است؛ به این معنا که هم‌اکنون نه‌تن‌ها دسترسی سازنده‌ها به املاک کلنگی برای مشارکت در ساخت با مالکان محدود شده است بلکه متقاضیان خرید ملک کلنگی و زمین نیز برای شروع پروژه‌های ساختمانی، با مشکل کمبود عرضه زمین مواجهند.

 

علت دوم برخورد سازنده‌ها با مشکل تامین زمین برای شروع پروژه‌های ساختمانی، مطالبه نرخ بالا برای مشارکت در ساخت از سمت محدود سازندگانی است که در شرایط فعلی تمایل به تخریب و نوسازی واحد‌های مسکونی خود با شراکت سازندگان دارند. در حالی که در سال گذشته نسبت مشارکت در عمده قرارداد‌های مشارکت در ساخت در مناطق مختلف شهر تهران به‌طور متوسط ۶۰ به ۴۰ به نفع مالکان املاک کلنگی بود، اما اخیرا مالکان این املاک اقدام به سهم‌خواهی بیشتر از فرآیند مشارکت در ساخت کرده‌اند. برخی از این مالکان توقع دارند در شرایط فعلی و به دنبال افزایش قابل توجه قیمت زمین در شهر تهران طی یک‌سال گذشته، نسبت مشارکت حداقل به سهم ۶۵ درصدی مالکان زمین و ملک کلنگی تغییر یابد؛ این در حالی است که در شرایط فعلی و به دنبال جهش قیمت مصالح و تجهیزات ساختمانی و در نتیجه افزایش هزینه ساخت مسکن در شهر تهران، سازنده‌ها نیز حاضر به کاستن از سهم خود به نفع مالکان املاک کلنگی نیستند و در برابر این سهم‌خواهی مقاومت می‌کنند؛ در واقع در شرایط فعلی نوعی «تقابل در تعیین سهم» با شدت بالا، بین سازنده‌ها و مالکان زمین و املاک کلنگی قابل تخریب و نوسازی وجود دارد که این موضوع در بسیاری از موارد، به‌عنوان یک مانع قوی از توافق بین طرفین برای مشارکت در ساخت جلوگیری می‌کند.

 

در این حالت، اگر چه هر دو سمت مشارکت در ساخت (سازندگان و مالکان املاک مسکونی کلنگی)، به شکل بالقوه قادر و مایل به مشارکت هستند، اما هر کدام از طرفین بنا به دلایل خاص خود (سازندگان به دلیل افزایش هزینه ساخت‌وساز و تورم مصالح ساختمانی و مالکان به دلیل افزایش قیمت زمین) حاضر به کاستن از سهمشان در فرآیند مشارکت به نفع طرف مقابل نیستند. به همین علت در شرایط فعلی اگر چه هزینه تامین مصالح و تجهیزات ساختمانی به میزان قابل توجهی برای سازنده‌ها افزایش یافته است، اما مشکلات مربوط به تامین زمین برای ساخت و ساز به مراتب از مشکل تامین هزینه مصالح برای سمت عرضه پررنگ و محسوس‌تر است.


کاهش میل به تجاری‌سازی در تهران

تحقیقات میدانی «دنیای ااقتصاد» درخصوص آخرین وضعیت بازار ساخت و ساز در شهر تهران همچنین از کاهش تمایل سازنده‌ها به تجاری‌سازی و در مقابل، استقبال بیشتر از ساخت و ساز‌های مسکونی خبر می‌دهد. در حالی که در نتیجه ساخت و ساز‌های تجاری انبوه به خصوص درچند منطقه از شهر تهران این مناطق به لحاظ تعداد واحد‌های تجاری به حالت اشباع رسیده است؛ هم‌اکنون بسیاری از سازنده‌ها با اطلاع از این موضوع ورود به ساخت و ساز‌های تجاری را محدود کرده‌اند؛ در واقع این گروه از سازنده‌ها متوجه شده‌اند که در شرایط فعلی پایتخت برای تجاری‌سازی کشش ندارد؛ بنابراین طی ماه‌های اخیر با تغییر کاربری و تغییر برخی از نقشه‌های آماده ساخت، سهم واحد‌های مسکونی از پروژه‌های چندمنظوره را افزایش و سهم واحد‌های تجاری را کاهش داده‌اند تا از این طریق نقدپذیری پروژه را افزایش داده و هزینه‌های ساخت را از سوی دیگر کاهش دهند. نکته مهم دیگری که هم اکنون در بازار ساخت و ساز شهر تهران مشاهده می‌شود آن است که در شرایط فعلی برخلاف برخی دوره‌های قبل، سازنده‌ها دیگر با هر نرخی حاضر به ساخت و ساز نیستند؛ در شرایط فعلی چشم‌انداز هزینه‌ای ساخت مسکن به قدری مبهم و نامشخص است که ساخت و ساز به فعالیتی توام با ریسک تبدیل شده و سازنده‌ها نمی‌توانند با هر نرخی اقدام به مشارکت در ساخت کنند؛ بنابراین در شرایط فعلی عمده سازنده‌های مسکن با احتیاط بسیار زیادی اقدام به توافق با مالکان برای شروع پروژه‌های عمرانی می‌کنند؛ چراکه به دلیل افزایش هزینه ساخت، جهش قیمت مسکن وافزایش شکاف بین قدرت خرید متقاضیان مسکن و قیمت واحد‌های مسکونی، یک نگرانی دیگر از بابت فروش نرفتن واحد‌ها یا طولانی شدن دوره فروش آپارتمان‌ها بعد از اتمام عملیات ساخت در میان سازنده‌ها وجود دارد.

منبع: فرارو

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

عدم استقبال یزدی‌ها از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده/ سهم تسهیلات در ساخت مسکن کاهش یافته است

رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی راه و شهرسازی استان یزد گفت: از سه هزار و 325 فقره سهمیه تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده استان یزد در سال گذشته، برای دریافت حدود 60 فقره تسهیلات معرفی متقاضیان به بانک انجام شد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ رضا خسرو آبادی در گفتگو با خبرنگار یزدرسا، درخصوص پرداخت تسهیلات برای نوسازی بافت فرسوده گفت: تسهیلات بافت فرسوده به دو شکل پرداخت می‌شود یکی از آنها به صورت پیش پرداخت است که مبلغ تسهیلات در این مورد به ازای هر واحد مسکونی 40 میلیون تومان است.

وی ادامه داد: سهمیه‌ای که برای استان در این نوع تسهیلات در سال گذشته تعیین شد حدود سه هزار و 325 فقره و در واقع بالغ بر 130 میلیارد تومان بود و برای امسال هم فعلا همین میزان در نظر گرفته شده است و در سال 95 و 96 نیز مورد استقبال مردم قرار گرفت اما تقریبا از پایان سال 96 با توجه به مسائل اقتصادی، تورم و در نتیجه کاهش رقم تسهیلات در ساخت مسکن میزان جذب و معرفی برای این تسهیلات با استقبال پایینی روبرو است.

استقبال پایین یزدی‌ها از بهره‌مندی از تسهیلات نوسازی بافت فرسوده

رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد عنوان کرد: از میزان سهمیه تسهیلات برای بافت فرسوده استان یزد در سال گذشته، معرفی برای دریافت حدود 60 فقره تسهیلات به بانک انجام شد و برای امسال نیز تاکنون برای دریافت وام کمتر از 20 فقره معرفی صورت گرفته که نشاندهنده جذب پایین سهم این تسهیلات است.

خسروآبادی با بیان اینکه سهم تسهیلات در آورده مسکن پایین است و باید این سهم توسط دولت افزایش پیدا کند، ادامه داد: پیشنهاد شده تا تسهیلات از 40 میلیون تومان به 110 میلیون تومان برسد که این پیشهاد در حال بررسی در شورای عالی پول و اعتبار است و پس از بررسی و تعیین تکلیف امکان افزایش تسهیلات وجود دارد اما در حال حاضر همان مبلغ 40 میلیون تومان به ازای هر واحد پرداخت می‌شود.

وی در خصوص شرایط دریافت تسهیلات نوسازی بافت فرسوده گفت: دارندگان ملک‌های قدیمی و فرسوده، در صورتی ملک یا بنای آن‌ها در محدوده بافت‌های فرسوده مصوب شهری قرار گرفته باشد، واجد شرایط برای دریافت تسهیلات بانکی برای تخریبا یا بازسازی واحد مسکونی خود هستند و می‌توانند با قراردادن سند ملک خود به عنوان وثیقه در رهن بانک، از مزایای وام بافت فرسوده تا اتمام نوسازی استفاده کنند.

دولت هنوز سهم خود در تسهیلات بافت فرسوده را نپرداخته است

خسروآبادی افزود: بازپرداخت این تسهیلات براساس سود 10 درصد پیش بینی شده است اما این سود توسط بانک‌ها به شکل 18 درصد اعمال می‌شود و سهم دولت در این سود هنوز پرداخت نشده است، بانک‌های عامل با متقاضیان قرارداد را براساس سود 18 درصد می بندند و منتظرند که دولت بخشی از سود را به عنوان یارانه پرداخت کند اما این اتفاق هنوز نیفتاده است و بالا بودن اقساط نیز موجب پایین آمدن استقبال از این تسهیلات شده است.

وی تسهیلات خرید و ساخت واحد مسکونی برای متاهلین با افتتاح حساب صندوق پس‌انداز مسکن یکم را یکی دیگر از تسهیلات عنوان کرد و ادامه داد: این تسهیلات در یزد به مبلغ 120 میلیون تومان در وجه زوجین قابل پرداخت است و هر یک از زوجین قادر خواهند بود با امتیاز صندوق پس‎‎انداز مسکن یکم و سپرده گذاری 30 میلیون تومان به مدت 6 ماه، از  سقف تسهیلات به میزان 60 میلیون برخوردار شوند و یا اگر از امتیاز صندوق برخوردار نباشند می‌توانند از محل خرید 15 میلیون تومان اوراق حق تقدم از این تسهیلات برخوردار شوند.

پرداخت 300 فقره تسهیلات مسکن یکم به زوجین یزدی

رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد با بیان اینکه تسهیلات مسکن یکم به طور مستقیم از بانک مسکن پرداخت می‌شود، گفت: در سال گذشته تقریبا 300 فقره از این نوع تسهیلات به زوجین در استان یزد پرداخت شده که سود آن در بافت‌های فرسوده 6 درصد و در سایر بافت‌ها 8 درصد است و بازپرداخت تسهیلات نیز در واقع 12 ساله است که شامل دو سال دوران مشارکت و 10 سال دوران پراخت اقساط می‌شود.

خسرو آبادی با تاکید بر اینکه تورم و کاهش درصد سهم تسهیلات در خرید و ساخت مسکن استقبال از تسهیلات را از سال گذشته کاهش داده است، عنوان کرد: این مسائل موجب شده  که حتی صدور پروانه، تشکیل پرونده از سوی برخی متقاضیان و پیش بینی تسهیلات، منجر به قرارداد نشود و تا زمانی که سهم تسهیلات در مسکن افزایش نیابد استقبال از آنها نیز رشد پیدا نمی‌کند.

وی با بیان اینکه 7300 هکتار بافت فرسوده در استان یزد وجود دارد که با وجود انواع مشکلاتی که دارند نیاز به نوسازی دارند، افزود: همزمان با پرداخت تسهیلات، سهم دولت در ارتقای خدمات نیز 47 میلیارد تومان بوده است که به این میزان اداره راه و شهرسازی استان به شکل مستقیم در این بافت خدمات تامین کرده که شامل اقدامات زیربنایی، روبنایی، ساخت خدمات شهری و ... همزمان با نوسازی بوده که موجب ارتقای کیفیت زندگی در این بافت‌ها می‌شود.

فرسودگی بافت موجب خالی شدن آن از جمعیت می‌شود

وی با اشاره به آسیب‌هایی که بافت فرسوده به همراه دارند، تصریح کرد: عمدتا فرسوده بودن بافت، مسئله کالبدی است که نهایتا منجر به فرسودگی در حوزه‌های اجتماعی فرهنگی و حتی اقتصادی می‌شود و همزمان با از بین رفتن بناها و ساختمان‌ها در این بافت، این محل‌ها از جمعیت نیز خالی شده و کم کم دچار تخلخل بافت می‌شوند.

خسرو آبادی افزود: در بافت فرسوده باید جنبه‌های دیگر غیر از کالبد بافت دیده شود چرا که مسائل اجتماعی فرهنگی و اقتصادی در این محدوده‌ها دست به دست هم می‌دهند و نیاز است در این زمینه‌ها نیز کار شود و در این خصوص دولت به دنبال این است که همزمان با نوسازی مسکن در بافت فرسوده اقدامات فرهنگی اجتماعی و اقداماتی در حوزه توانمندسازی اقتصادی نیز انجام دهد.

رئیس اداره هماهنگی ستاد بازآفرینی اداره کل راه و شهرسازی استان یزد در خصوص ارزیابی تاثیر ارائه تسهیلات در نوسازی بافت فرسوده استان گفت: پس از معرافی متقاضیان برای دریافت تسهیلات، بانک به صورت مرحله‌ای تسهیلات را پرداخت می‌کند و برای ارزیابی در خصوص نوسازی‌ انجام گرفته در بافت فرسوده باید از شهرداری در مورد پروانه‌هایی که بر مبنای آنها تسهیلات پرداخت شده استعلام بگیریم و با توجه به درصد پیشرفت فیزیکی ساخت به جمع بندی برسیم که تاکنون آمارگیری در این خصوص انجام نشده است.

انتهای پیام/

 

پوتین: در صورت خروج تهران از برجام تمام کشورها ایران را مقصر می‌دانند| کاری از دست اروپایی‌ها برای نجات برجام برنمی‎آید| از ایران خواستیم که علی‌رغم اقدامات آمریکا در برجام بماند| روسیه آمده میانجی‌گری است| روسیه آتش‌نشانی نیست

اعتراض فرزند شهید مطهری به ماجرای برنامه نود، پرونده قاری معروف و ساسی مانکن؛ وقتی پرونده سعید طوسی را به آن شکل می‌بندید و برنامه ۹۰ را تعطیل می‌کنید، مردم لج می‌کنند

زمان برگزاری کنکور سراسری تغییر می کند؟

کلیدواژه: مسکن نبض بازار قیمت مسکن

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۶۹۸۴۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • موازی کاری و بودجه اندک، سازمان زمین شناسی را پیر کرد
 • اهدای زمین رایگان برای کاهش قیمت خانه
 • اسلامی: افزایش 65 درصدی وام ساخت مسکن/ برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم
 • افزایش ۶۵ درصدی وام ساخت مسکن/وام ساخت مسکن قابل انتقال به خریداران است
 • افزایش65درصدی وام ساخت مسکن
 • وام ساخت مسکن 65 درصد افزایش پیدا کرد
 • وام ساخت مسکن ۶۵ درصد افزایش پیدا کرد/ برنامه‌ای برای افزایش وام خرید مسکن نداریم
 • لیبرال‌ترین اقتصادهای دنیا هم بازار مسکن را رها نکرده‌اند
 • کاهش عرضه مسکن در دوره وزارت عباس آخوندی/ وضعیتی کنونی محصول سیاست‌های 6 ساله دولت
 • گره گرانی مسکن از کجا باز می‌شود؟
 • بازار مسکن تهران جلوتر از بارسلونا و دوبلین و شانگ‌های
 • تخفیف ۵۰ درصدی کمک هزینه خدمات مهندسی برای پژوه های پیشتاز نوسازی
 • رونق تولید به جای تشویق تقاضا در بازار مسکن
 • رونق تولید به جای تشویق تقاضا
 • حریم ساحل بندرعباس، مظلومِ بی دفاع
 • تدبیر دولت در مهار قیمت مسکن از زبان وزیر
 • از آغاز گلاب گیری درقم تا پروژه جدید ساخت مسکن
 • آخرین آمار فروش فیلم‌های روی پرده/ «متری شش و نیم» ۲۵ میلیاردی شد
 • فیلم‌های سینمایی روی پرده چقدر فروختند؟ / «متری شش و نیم» مرز ۲۵ میلیارد فروش را رد کرد