فرارو- دادگاه رسیدگی به اتهام تعدادی از متهمان بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلال گران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی مقام در حال برگزاری است.

سید هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری وزیر کار است

نماینده دادستان در اولین جلسه رسیدگی به اتهامات سید هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر پرونده بانک سرمایه، گفت: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.

قاضی مسعودی مقام در ابتدای جلسه رسیدگی به اتهامات تعدادی از متهمان پرونده بانک سرمایه گفت: در این جلسه به اتهامات ۲۱ نفر از ارکان اعتباری بانک سرمایه و ۸ نفر از مدیران این بانک رسیدگی می‌شود.

مسعودی مقام افزود: در رابطه با بانک سرمایه چون بحث مشارکت در اخلال اقتصادی مطرح است، ابتدا کیفرخواست‌های ارسالی را رسیدگی می‌کنیم.

رأی حسین هدایتی تا چند روز دیگر اعلام می‌شود

وی افزود: در رابطه با سه نفر از اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه آقایان بخشایش و توسلی و کاظمی رأی صادر شده است. رأی حسین هدایتی هم صادر شده که تا چند روز دیگر اعلام می‌شود.

قاضی مسعودی با اشاره به اتهامات محمد هادی رضوی گفت: نماینده دادستان ابتدا اتهامات هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت می‌کند و بعد سپس اتهامات ۸ نفر از مدیران این بانک را قرائت می‌کند.

قاضی مسعودی مقام در ادامه از متهمان خواست تا از مسائل حاشیه‌ای پرهیز کنند و گفت: بیان سوابق و خوش‌نامی‌ها در رسیدگی ما بی‌تأثیر است و سعی شود دفاعیات حقوقی باشد.

در ادامه رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی اظهار کرد: آقای نماینده دادستان تهران کیفرخواست آقای سید هادی رضوی و احسان دلاویز را قرائت فرمائید، با توجه به اینکه متهمان اتهامات دیگری نیز دارند که در صلاحیت این دادگاه نیست.

قهرمانی نماینده دادستان با حضور در جایگاه در قرائت کیفرخواست، گفت: کیفرخواست پرونده ناظر بر اتهامات منتسب بر سید محمد هادی رضوی و احسان دلاویز مرتبط با فساد بانک سرمایه قرائت می‌شود. بانک سرمایه به عنوان ششمین بانک خصوصی ایران با مجوز بانک مرکزی فعالیت خود را آغاز کرد.

وی افزود: صندوق ذخیره فرهنگیان و گروه ریخته‌گران دو گروه عمده سرمایه‌دار این بانک هستند که دو گروه مزبور خسارات جبران ناپذیری را به بانک و سپرده گذاران تحمیل کرده‌اند و در برخی موارد مدیرانی از سوی دو گروه مزبور انتخاب شدند که توسط بانک مرکزی رد صلاحیت شده‌اند که سبب ارائه تسهیلات به افراد خاص شده است.

نماینده دادستان خاطرنشان کرد: یکی از دریافت کنندگان تسهیلات از بانک سرمایه آقای سید محمد هادی رضوی است که موفق شده از طریق شرکت‌های آینده‌سازان و ره‌پویان کوثر ۶۰ و ۲۰ میلیارد تومان به نام شرکت‌های فوق و بدون تودیع وثیقه تسهیلات دریافت کند و از طریق شرکت شایگان تجارت آتیه با ۳ فقره ضمانت‌نامه ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بدون اعتبارسنجی و تودیع وثیقه دریافت کند و اقدام به خرید گوشت و مرغ از شرکت پشتیبانی دام استان تهران کرده و سپس در بازار به فروش رسانده و بانک مذکور را با چالش جدی مواجه کرده است.

وی افزود: همچنین سید محمد هادی رضوی اقدام به خرید چندین ملک در نقاط مرغوب تهران کرده است که ملک موسوم به صبا را در خیابان اندرزگو به مبلغ ۱۹ میلیارد تومان خریداری کرده است و در اسفندماه سال ۹۴ قصد داشته تا از طریق گران‌نمایی به مبلغ ۱۲۰ میلیارد تومان بدهی خود را به بانک سرمایه تسویه کند و در این خصوص از شخصی به نام محسن پارسائیان کمک می‌خواهد و کارشناسان فوق پیرو تبانی به میزانی بیش از ۴ برابر ارزش واقعی ملک یعنی ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی می‌کنند در حالیکه چند ماه پیش از ارزیابی از قبال تسهیلات بانک سرمایه این ملک را خریداری کرده بود و برای خوش خدمتی محسن پارسائیان ۳۰۰ میلیون تومان پاداش پرداخت کرده است.

وی تصریح کرد: متهم سید هادی رضوی ۱۲۰ میلیارد تومان به بانک سرمایه بدهکار بوده و از طریق گران‌نمایی ملک مذکور به مبلغ ۱۲۵ میلیارد تومان از بانک سرمایه ۵ میلیارد تومان طلبکار شده و چندین چک بابت طلب خود از بانک سرمایه دریافت و بابت طلب خود به شهرداری ارائه کرده است.

قهرمانی گفت: متهم سید هادی رضوی از طریق شرکت آینده سازان ۳ فقره ضمانت‌نامه به میزان ۶۰ میلیارد تومان، ره‌پویان کوثر یک فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۰ میلیارد تومان، شایگان تجارت آتیه ۳ فقره ضمانت‌نامه به مبلغ ۲۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و مجموعاً با توجه به مراتب فوق ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از بانک سرمایه تسهیلات و ضمانت‌نامه دریافت کرده است.

نماینده دادستان اظهار کرد: در خصوص ملک صبا در خیابان اندرزگو که اقدام به تهاتر کرده است این ملک حسب ارجاع بازپرس ناحیه ۳۶ تهران به مبلغ ۷۱ میلیارد تومان ارزیابی شده و هیأت کارشناسی سازمان بازرسی و کمیته تحقیق و تفحص مجلس ملک را به ۲۶ میلیارد و ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده‌اند.

سید هادی رضوی ۱۰۷ میلیارد تومان صرف عیش و نوش کرده است

وی افزود: متهم سید هادی رضوی از مجرای پرداخت رشوه به مدیران بانک سرمایه بدون تودیع وثیقه در حدود ۱۰۷ میلیارد تومان را در سال ۹۱ تا ۹۴ از شبکه بانکی خارج و صرف عیش و نوش، سفرهای خارجی، خودروهای لوکس و ملک کرده است.

قهرمانی در ادامه به تشریح مشخصات و عناوین اتهامی متهمان پرداخت و گفت: متهم سید محمد هادی رضوی متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان آزاد با قرار وثیقه است که اتهامات دیگری دارند که در دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم احسان دلاویز آزاد با تودیع وثیقه است که متهم به معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق معاونت تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۱۰۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ ۲ میلیارد تومان است.

نماینده دادستان ادامه داد: متهم دیگر احسان دلاویز از دوستان سیدهادی رضوی و امامی بوده است که نفوذ قابل توجهی داشته است. سید محمدهادی رضوی برای افزایش خط اعتباری اقدام به پرداخت ۲ میلیارد تومان به آقای دلاویز کرده است که نظر به نقش مؤثر متهم، انتساب معاونت در اخلال عمده در نظام اقتصادی، معاونت در تحصیل مال نامشروع و خیانت در امانت برای او محرز و مسلم است.

نماینده دادستان در تشریح برخی ادله انتسابی به مواردی همچون جوابیه بانک مرکزی، جوابیه اداره بررسی‌ها و سیاست بانک مرکزی مستندات ناظر بر پرداخت تسهیلات، گزارش مرکز عملیات پلیس آگاهی کشور، اظهارات سید محمدهادی رضوی در بازپرسی و رونوشت ضمانت نامه‌های فروش گوشت، اظهارات خانم شریف کاظمی، مستندات تصویب و پرداخت تسهیلات، گزارش سازمان بازرسی کشور، رونوشت سند ملک اندرزگو و اظهارات آقای احسان دلاویز در بازپرسی، استعلام اداره حقوقی قوه قضائیه در خصوص وصف کیفری و غیره اشاره کرد.

وی افزود: نظر به مراتب فوق و مستندات قانونی، انتساب اتهامات فوق به نامبردگان محرز و مسلم است و تعیین مجازات قانونی مورد استدعا است. همچنین جرایم ذکر شده در محدوده قضائی شهر تهران ارتکاب یافته است.

نماینده دادستان بیان کرد: آقای سید محمدهادی رضوی سه فقره ضمانت نامه از بانک سرمایه دریافت کرده و هنوز در بانک سرمایه وصول نشده است. همچنین اتهامات انتسابی مبنی بر دریافت تسهیلات از بانک مسکن، دی، اقتصاد نوین و صادرات در شعبه دادسرای جرایم پولی و بانکی مفتوح و قابل رسیدگی است.

در ادامه قاضی ضمن تفهیم اتهام به محمدهادی رضوی گفت: شما متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی از طریق تحصیل مال نامشروع در قالب ۵ فقره تسهیلات بانکی به میزان یک هزار و ۷۵ میلیارد ریال هستید، آیا اتهامات را قبول دارید؟

متهم محمدهادی رضوی ضمن رد اتهامات وارده گفت: از برگزاری دادگاه علنی خوشحالم و از شما می‌خواهم که بدون ترس و لرز مطالبم را بگویم.

وی ادامه داد: اتفاقات عجیبی در پرونده من رخ داده که حواشی است و شاید در پرونده مهم باشد. آقای نماینده دادستان و بازپرس گفتند نامه‌ای از دادسرا به بانک مرکزی صادر شده است و من خواستم از بانک مرکزی استعلام بگیرم آنها به من گفتند در پرونده می‌گذاریم. بنده نامه‌ای به معاونت بانک مرکزی ارسال کردم و از بانک مرکزی پرسیدم آیا این نامه مشمول تسهیلات گیرندگان می‌شود؟ که بانک مرکزی نامه‌ای به دادسرای پولی و بانکی صادر و تمام مستندات را ذکر می‌کند. من از نماینده دادستان می پرسم چرا این نامه را به دادگاه نمی‌فرستید که نماینده دادستان صراحتاً می‌گوید بانک مرکزی پاسخ را صراحتاً مطرح کرده است.

در این هنگام متهم نامه‌های بانک مرکزی را قرائت کرد.

متهم رضوی ادامه داد: در کیفرخواست گفته شده من برای مخفی کاری شرکت‌هایی ثبت کردم و تسهیلات گرفته‌ام. باید بگویم که در شرکت صنایع آینده سازان فاطمی نوین من سمت مدیرعامل را دارم و در شرکت رهجویان کوثر ضامن تسهیلات بودم. پنهان کاری آن کجاست؟ ظاهراً خیلی دوست دارند بگویند محمدهادی رضوی داماد شریعتمداری است ولی من که داماد نتانیاهو نیستم. من از دادگاه می‌خواهم فارغ از داماد فلانی پرونده من بررسی شود.

این متهم ادامه داد: در کیفرخواست گفته سقف اعتباری خود را رعایت نکردید. اصل بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است و من امیدوارم مبارزه با نزول خواری در این پرونده و از این به بعد شروع شود. از ۸۰ میلیارد تومان ده درصد دست آقایان مانده است و بعد از ارائه شدن این مبلغ ۲۲ میلیارد تومان پول نقد به بانک سرمایه پرداخت کرده‌ام. چرا کذب می‌گویید. ۸۰ میلیارد که داده‌اید ۲۲ میلیارد گرفته‌اید و مابقی به صورت ملک بوده است.

متهم رضوی گفت: براساس ارائه ماده ۱۸۶ توسط دارایی، بنده مجاز به دریافت تسهیلات بوده‌ام و دارایی این موضوع را صراحتاً به بانک اعلام کرده است. در جایی از کیفرخواست ادعا شده است که بنده به بانک قراردادهای جعلی ارائه داده‌ام اما من اعلام کرده‌ام که اگر قراردادهایم جعلی بوده است پس چطور دارایی به من ماده ۱۸۶ را ارائه داده است. بنده برای دریافت تسهیلات به بانک سرمایه اعلام کردم که تسهیلات با موضوع سرمایه گردش در امور جاری می‌خواهم اما بانک به من می‌گفت که فرمول پرداخت تسهیلات من مشارکت مدنی است.

این متهم افزود: همانطور که آقای قهرمانی گفته‌اند برخی افراد در یک روز حساب باز می‌کردند و ۲ روز بعد تسهیلات خود را دریافت می‌کرده‌اند اما من حداقل زمان از افتتاح حساب تا دریافت تسهیلاتم ۳ ماه تا یکسال بوده است. نمی‌دانم چگونه شده که یکسری قراردادها با یکسری شرکت‌ها با سربرگ من و امضا من به پرونده‌ام اضافه شده است که من در جریان آنها اصلاً نبوده‌ام و وقتی از بازپرس پرونده این موضوع را می‌پرسم می‌گوید بروید از دارایی ماده ۱۸۶ را بگیرید تا مشخص شود و من نسبت به این پرونده‌ها اعتراض کرده‌ام و حتی خواستار وصول دریافت قراردادها شدم تا بفهمم موضوع قراردادها چیست و خوشبختانه برای من قرار منع تعقیب صادر شد.

در این لحظه قهرمانی نماینده دادستان اظهار کرد که قرارهای منع تعقیب شما نقض شده بوده است که متهم گفت: خیر، تمامی آنها قطعی بوده است. سوال من این است که چرا باید پرونده ام از یک شعبه بازپرسی به یک شعبه دیگر برود و در روند آن مشکل ایجاد بشود. بنده یکسال و نیم است که به بانک می‌گویم شما قرارداد سفید امضا از من گرفته‌اید، در حالیکه من برای امور جاری تسهیلات گرفته‌ام، کار من تولید، بازرگانی و ساخت سالن‌ها و مراکز رسانه‌ای و کنفرانسی است اما در قرارداد سفید امضای من موضوع دوربین مداربسته نوشته شده است. با این حال معاونت حقوقی بانک سرمایه در رابطه با قراردادهای جعلی که به پرونده وارد شده است اعلام می‌کند که قرارهای منع تعقیب را قبول دارد و نسبت به این قرارها اعتراضی ندارد. البته آقای قهرمانی نسبت به این قرارهای منع تعقیب گویا اعتراض دارند که بنده می‌گویم بنده که در خدمت شما هستم و جایی نرفته‌ام و نمی‌دانم چرا از ارائه دادن اسناد توسط بنده ناراحت می‌شوند.

این متهم در رابطه با این قراردادها گفت: بنده پس از مطلع شدن از این موضوع به دادگاه صدر رفتم که بگویم اصلاً قراردادهایی که بنده به بانک داده‌ام کجاست و اصلاً بدهی من به شما چقدر است که توانستم از دادگاه حکم بگیرم و ثابت کنم که قراردادهای ارائه شده به بانک سرمایه سفید بوده است. من در دادخواستی که در دادگاه صدر ارائه دادم و از بانک سرمایه شکایت کردم اعلام کردم که بانک باید موضوع قراردادهای من را اعلام کند و گفتم که اگر شما قرارداد سفید را خودتان پُر کنید به اتهام جعل از شما شکایت می‌کنم که بانک سرمایه پس از این شکایت اقداماتش را متوقف کرد، چون من به بانک سرمایه مجدداً اعلام کردم که تسهیلات دریافتی بنده در امور جاری باید باشد اما بانک به من تسهیلات با موضوع مشارکت مدنی داده است و در ازای آن از من قرارداد سفید امضا اخذ کرده است.

مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان

متهم محمدهادی رضوی خطاب به ریاست دادگاه گفت: آقای مسعودی‌مقام، بانک سرمایه ۳۱ بدهکار کلان دارد که بدهی‌هایشان ۳۰۰ میلیارد، ۴۰۰ میلیارد و ۱۰۰۰ میلیارد است، بدهی من کجای این ارقام قرار دارد؟! لیست اسامی این ۳۱ بدهکار توسط هیأت تحقیق و تفحص مجلس اعلام شده است که اصلاً اسم من در آنجا نیست. مگر بدهی من چقدر بوده است، حدود ۸۰ میلیارد تومان.

این متهم خطاب به نماینده دادستان گفت: آقای قهرمانی شما می‌گوئید که بنده با مدیران بانکی تبانی کرده‌ام، اگر من تبانی کرده بودم می‌توانستیم تسهیلات بسیار بیشتری بگیریم و گران‌نمایی‌های بالاتری هم داشته باشم.

وی در رابطه با گران‌نمایی خانه واقع در خیابان اندرزگو گفت: در ابتدا لازم است از آقای مسعودی‌مقام بابت حوصله و سعه‌صبرشان تشکر کنم که به حرف‌های من با حوصله گوش می‌کنند چون من کلاً آدم عصبی مزاجی هستم و از خداوند خواسته‌ام که به من کمک کند بتوانم با حوصله از خود دفاع کنم یا دائم دعا می‌کردم که مبادا آقای قهرمانی چیزی بگوید و من را عصبانی کند و من از عدل خارج شوم، اما درباره خانه خیابان اندرزگو باید بگویم که بنده بیش از ۵ ماه با مدیران بانکی نامه‌نگاری کردم که بیایید این ملک را ارزیابی کنید و به عنوان وثیقه آن را تعیین تکلیف کنید و پس از ۵ ماه بالاخره هیأت مدیره اعلام کرد که ما این ملک را ارزیابی می‌کنیم. آقای قاضی، بدهی من در سال ۹۳ حدود ۷۰-۸۰ میلیارد تومان بوده است که حدود ۲۲ میلیارد آن را نقداً در حساب بانک پرداخت کرده بودم.

این متهم اضافه کرد: بنده کارم تولید سالن‌های آمفی‌تئاتر و سالن‌های کنفرانس رسانه‌ای است و تصمیم داشتم این ملک را به (بانک سنتر) و بیمه تبدیل کنم. این ملک یک ملک بی ارزش نبوده است که مثلاً بگویم در جهرم یک ملک را به عنوان وثیقه معرفی کرده‌ام بلکه وثیقه من بَرِ خیابان اندرزگو که یکی از خیابان‌های شلوغ و جز خیابان‌های پولداری تهران بوده، واقع شده است.

من برای این ملک ۷ طبقه جواز تجاری گرفته بودم که ۲ هزار متر مربع میزان آن بود. بانک برای اینکه این ملک را ارزیابی کند ۳ نفر کارشناس مشخص کرد که آن را ۱۲۵ میلیارد تومان ارزیابی کردند اما این را هم باید بگویم که قرار شده بود که این ملک را از طریق اقاله به جای بدهی خود بردارند و من هم این روش را قبول نداشتم چون می‌دانستم در این صورت هرچه ارزش ملک بالاتر رود بدهی من بیشتر می‌شود و از این امر ناراضی بودم.

این متهم افزود: نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ به ما ابلاغ شد که آقای رضوی بیا و بدهی‌ات را مشخص کن که همان ۸۰ میلیارد تومان را قبول داریم. یکی از مدیران وقت بانک سرمایه _ حیدرآبادی _ به من گفت که بیا ما ملک تو را ۱۲۰ میلیارد ارزیابی می‌کنیم که ۸۰ میلیارد بدهی تو را تسویه می‌کند و ۴۰-۵۰ میلیارد هم به تو داده می‌شود اما تو باید ۵ میلیارد تومان نقد به من بدهی و یک ملک را هم بدهی تا حسابت تسویه شود که من این موضوع را قبول نکردم و نمی‌دانم که چرا این آقا از _اسپانیا_ سر در آوردند.

این متهم ادامه داد: آقای قهرمانی گفته‌اند که این ملک ۳۰ میلیارد تومان می‌ارزد، در این خصوص باید بگویم که در برج ۵ سال ۹۵ اکیپی از آگاهی عملیات ویژه و فردی به نام آقای فرجی نزد من مراجعه کردند و من را به داخل خودرویی بدون پلاک بردند و گفتند که بیا تا تکلیف بدهی تو را مشخص کنیم. من را نزد فردی به نام شادان بردند که اخراجی قوه قضائیه بود. اینها رابط عملیات ویژه آگاهی با یکسری از بدهکاران کلان بانکی بودند که به من گفتند چقدر می‌دهی تا پرونده‌ات را زودتر تمام کنیم؟ آنها تا برج ۱۰ من را بازی دادند و بالاخره در این ماه من را احضار کردند. در آنجا آقای فرجی به من گفت که من تو را در تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ به دادسرا می‌برم و کسی هم تو را نمی‌بیند و همین هم شد! یعنی در تاریخ ۹۵.۱۲.۳ من را دوباره احضار کردند و دیدم بازجویی تاریخ ۹۵.۱۲.۳ را به تاریخ ۹۵.۱۰.۱۳ ثبت کرده‌اند. آنها به من گفتند که باید پول را پس بدهی و من را نزد شخصی به اسم آقای پسندیده بردند.

متهم رضوی خطاب به قاضی دادگاه گفت: آقای قاضی، من استرس دارم که مبادا برای من اتفاقی بیفتد و حتی در چندین نوبت این مطلب را هم اعلام کرده‌ام چون دائماً به من می‌گفتند که مبادا بخواهی چیزی را بگویی. بنده از تاریخ ۹۵.۱۲.۳ تا ۹۵.۱۲.۲۰ با افراد خاصی به دفترم می‌رفتم و می‌آمدم و در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۰ بازپرس شاه‌بختی پرونده‌ام را گرفت و نهایتاً در تاریخ ۹۵.۱۲.۲۶ با قرار کفالت آزاد شدم. در تاریخ ۹۶.۱.۱۶ وقتی به بازپرسی مراجعه کردم آقای پسندیده به من گفت که من ۳ کارشناس برای شما تعیین می‌کنم که ملک را ارزیابی کند، در حالیکه قرار بود من یک کارشناس، دادسرا یک کارشناس و بانک سرمایه هم یک کارشناس معرفی کند ولی هر ۳ کارشناس را آقای پسندیده تعیین کرد و جلوی خود من به آنها گفت که ملک دیگر بالا نیاید و نهایتاً این ملک را ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کردند. خلاصه اینکه تا برج ۶ برای من و پرونده‌ام اتفاقات عجیب و غریبی افتاد.

متهم رضوی در ادامه دفاعیات خود اظهار کرد: برج ۶ سال ۹۶ بازپرس وقت من را به خاطر حرکات سیاسی که می‌خواستند انجام بدهم بازداشت می‌کند. من در دادگاه انتظامی قضات در حال شکایت بودم که این اتفاق افتاد و قرار من به ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه تبدیل شد. بازپرس عوض شد و آقای سادات‌نژاد بازپرس شد و مطالب را مطالعه کردند. از من مصوبه بانک سرمایه را خواستند اما مصوبه‌ای که بانک سرمایه صادر کرده بود را من نداشتم.

وی افزود: در سال ۹۶ آقای پسندیده نامه‌ای به آقای خانی می‌زنند تا محاسبات بدهی من انجام شود و محاسبه در می‌آید و بدهی طبق قوانین بانک مرکزی ۶۷ میلیارد تومان تومان بود اما آقای علی‌محمدی این را به بانک ارائه نمی‌کنند. این نامه اکنون نیست، من کپی آن را به شما می‌دهم. در برج ۹ سال ۹۵ در سمت مدیرعاملی‌ام در بانک، آقای خانی شخصی را به عنوان مدیر وصول مطالبات بانک به نام آقای علی‌محمدی معرفی می‌کنند و آقای علی‌محمدی یک روز من را در کوچه پایینی بانک خواست و ایشان تقاضای ۷ درصد کرد و گفت پرونده را اصلاً مطرح نکنید و در ادامه همسر خانم شیخی موضوع ۱۰ درصد را مطرح کرد. پس از این موضوع پیش دکتر خانی رفتم و گفتم که چنین جریانی در حال رخ دادن است که ایشان صراحتاً گفت «هرکسی که گفته، غلط کرده». گفتم آقای علی‌محمدی را در اتاق بخواهید و صدای وی را ضبط کنید. آقای علی‌محمدی وارد اتاق شد و آقای دکتر خانی گفت آقای علی‌محمدی مگر من خودم چُلاق هستم که بگیرم؟ آقای علی‌محمدی گفت که اصلاً صحت ندارد و دروغ می‌گوید.

متهم رضوی گفت: گفتم بگویید عطسه که آقای علی‌محمدی احساس کرد که صدا ضبط کرده باشم، آقای خانی گفت من قضیه را جمع می‌کنم گفتم اگر برخورد نکنید موضوع دیگری است. آقای علی‌محمدی می‌گفت که پشت بنده قرص است، بعد از این جلسه پشت او قرص‌تر شد و به آقای خانی نامه‌ای زدم و نوشتم که خانم شیخی و همسر وی اینقدر پول خواستند و اگر برخورد نکنید به مرجع قضائی اعلام می‌کنم. بعد از اینکه نامه را به خانی زدم اتفاقات عجیبی افتاد و خانم شیخی از مصوبه هیأت مدیره ۹۵.۱۰.۱ عوض شد. دکتر خانی در آن نامه صراحتاً اشاره می‌کند در مورد آقای علی‌محمدی و پاراف می‌کند.

من یک خائن فاسد رانت‌خوار هستم

این متهم با بیان اینکه امیدوارم بقیه متهمان شجاعت داشته باشند و این مسئله را بگویند، گفت: من فایل صوتی شوهر خانم شیخی را که به کارمند من زنگ می‌زند و می‌گوید چرا رضوی با من نمی‌بندد را ارائه می‌کنم. خبرگزاری تسنیم در مورد تصدیق حرف‌های من در خصوص شوهر خانم شیخی گزارشی دارد. من یک خائن فاسد رانت‌خوار هستم، در مورد آقای علی‌محمدی به آقای خانی گفتم من و شما با هم هستیم، ۲ هفته زنگ می‌زدم به آقای خانی از دو هفته به بعد قضیه بدتر شد و شاخ و شانه‌ها بیشتر شد. من به خانی زنگ زدم گفتم چرا جواب ندادید که گفت درگیر بودم و گفتم چرا اینها را برکنار نکردید گفتم یا شما دزدی یا اگر با اینها نیستی باید اقدام عاجل کنید. من فایل صوتی را به شما می‌دهم. من از آقای قهرمانی می‌ترسم.

باید از حق مردمی که لنگ ۵۰ هزار تومان پول هستند دفاع کنم

این متهم افزود: آقای خانی صراحتاً می‌گفت من برای حفظ آبروی افراد این کار را می‌کنم ایشان می‌آید ژست آی دزد آی دزد می‌گیرد که من با دادسرا هماهنگ هستم. من به آقای تورک نامه زدم که این ادعا کرده من با ضابطین بستم و بیچاره‌ات می‌کنم و گفتم آقای قهرمانی دارد شائبه ایجاد می‌شود و ایشان (علی محمدی) همیشه در اتاق آقای قهرمانی بودند. عباس اوره‌ای کیست؟ برادر همسر ایشان گفت اگر مطلبی شد با ایشان و با این شماره تماس بگیر. آقای قاضی من باید از حیثیت یک جمع دفاع کنم. من باید از حق مردمی که لنگ ۵۰ هزار تومان پول هستند دفاع کنم. من نامه زدم که مکتوب در پرونده هست و ۸ ماه است که صدا در نمی‌آورد.

این متهم افزود: آقای قهرمانی گفت که اسناد را به من بده و من هر حرفی زدم مدارک را خدمت شما ارائه کردم و عجیب است بعد از این حرف‌ها اسناد از پرونده بیرون کشیده می‌شود. مدارک پرونده برای چه باید دست آقای علی محمدی باشد و در دفتر آقای قهرمانی ورق می‌زند و بیرون می‌کشد.

این متهم تصریح کرد: آقای سادات نژاد بازپرس از همه اتهامات منع تعقیب زد و کلاهبرداری از طریق گران نمایی آن را زد و گفت که مصوبه اقاله را بیاور اما من آن مصوبه را نداشتم و من نمی‌دانم چرا هر چه خلاف آقای قهرمانی در دادگاه ارائه می‌شد حذف می‌شود. آقای تورک جلسه‌ای با اعضای هیأت مدیره بانک سرمایه تشکیل داد و گفت که آقای رضوی ملک شما اینقدر نمی‌ارزد. چه کار می‌کنی. گفتم وثیقه ارزیابی شود. روی آدم خیلی فشار عصبی است. گفتم لطفاً دست آقای قهرمانی ندهید که به آقای توانگر دادند و سه نماینده گذاشتیم.

وی افزود: کارشناسی این ملک توسط نماینده دادگاه درآمد که در زمان تهاتر ۷۲ میلیارد و در زمان حال یعنی برج ۷ سال ۹۷، ۲۰ میلیارد تومان بوده است. همانطور که کارشنا سی ملک را بالا بزنند عجیب است و پایین هم بزنند عجیب است. نماینده بانک امضا نکرد و گفت قیمت حال ۵۰ میلیارد تومان است. اما چه اتفاقی می‌افتد؟

متهم تصریح کرد: آقای قهرمانی به هم می‌ریزد که چه شد و اذعان قطعی دارد که این ملک ۳۰ میلیارد است و رضوی خلاف کرده است. زمین بر اندرزگو و مغازه زیر ۱۵۰ میلیارد تومان نیست چطور می‌شود که ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی می‌شود. می‌گویند که ملک رضوی را ۳۰ میلیارد تومان بر می‌داریم و یک ملک دیگر برای مابقی بدهی‌ها بر می‌داریم. در آخر کیفر خواست این حقیر نوشته شده که آقای رضوی در املاک و گران نمایی تخصص دارد.

رضوی در ادامه دفاعیات خود گفت: آقای قاضی من مطالبم را درباره قراردهای موجود و پرداخت‌ها گفته ام. در سال ۹۴ دفاتر می‌گویند من بدهکارم، در حالی که در سال ۹۵ هم امضا کردند من بدهکار هستم اما در صورت مالی به گفتند بدهکار نیستم، در سال ۹۶ هم گفتند نیستم. در سال ۹۷ کلی گویی می‌شود که ۱۰۰ میلیارد تومان گران نمایی کرده‌ام.

متهم رضوی ادامه داد: درباره قرارداد شرکت پشتیبانی دام، نماینده دادستان می‌گوید من قرارداد ندارم در حالیکه نامه شرکت دام و پشتیبانی دام را به شما نشان می‌دهم که بانک سرمایه نامه زده مبنی بر اینکه قرارداد پیوستی در ضمیمه است یعنی به قرارداد پیوستی من اشاره کرده است.

رضوی خطاب به نماینده دادستان گفت: شما از روز اول گفتی رضوی رضوی، شما یک قرارداد داری اما من نامه شرکت دام را دارم که در آن به قرارداد پیوستی اشاره کرده است.

این متهم خطاب به قاضی مسعودی مقام گفت: آقای قاضی وقتی علما نامه را از پرونده بیرون می‌آوردند دقت نکردم که شرکت دام گفته و به قرارداد پیوستی اشاره کرده است. من آقای نماینده دادستان را به عنوان شخص سالم قبول دارم اما احساس می‌کنم اطلاعات غلط به او ارائه می‌دهند. می‌گویند رضوی کی قرارداد داده و ضمانتنامه گرفته است در حالیکه در ضمانتنامه من صراحتاً می‌گوید طبق قرارداد فلان….

در این هنگام متهم متن قرارداد را به قاضی مسعودی مقام تحویل داد و گفت: آقای قاضی چطور به کسی تهمت می‌زنند؟ من التماس می‌کردم که دادگاه علنی برگزار شود و چه جایی بهتر از اینجا که من داد خود را بزنم و مدارکم را ارائه کنم. به من می‌گویند قصد کلاهبرداری داشتی، به شما عرض می‌کنم مصوبه من در بانک سرمایه ۵۰ میلیارد است و اگر می‌خواستم کلاهبرداری کنم چرا با شرکت دام و مرحله به مرحله و کارت به کارت این کار را انجام می‌دادم؟ خب خودم شرکت مجزا می‌زدم.

وی گفت: من در برج ۱۰ سال ۹۴ تسویه و ملکم را معرفی کردم و تسهیلات دریافتی را به طور شفاف در سیستم مالی خود ثبت کرده‌ام. در تاریخ ۹۶.۶.۱ به شرکت دام نامه زدم که ملک مرا ارزیابی کن و بردار، من با چه زبانی توضیح بدهم؟ آقای رئیس دادگاه گفتند من به آقای اعلایی ۶۰ میلیون تومان داده‌ام، در این باره باید توضیح بدهم که آقای اعلایی از من تقاضا کردند که می‌خواهند مسجد بسازند و ۸۰ نفر را هم به مشهد بفرستند که همه مدارک در این باره موجود است اعم از سربرگ هیأت امنا، سفته، چک، فاکتور هزینه‌های افرادی که به مشهد رفته‌اند و این ۶۰ میلیون تومان نبود، ۲۰ میلیون تومان در ۳ فقره بود.

از سرمایه‌گذاری در سریال شهرزاد اصلاً پشیمان نیستم

در ادامه جلسه دادگاه، متهم رضوی با اشاره به موضوع لاشه‌های پول‌های کثیف در سینما، گفت: نزدیک به ۸ میلیارد تومان در سریال شهرزاد سرمایه گذاری انجام شده است و اصلاً پشیمان نیستم اما آقای امامی هنوز به ما بدهکارند و هنوز اصل پول را برنگردانده‌اندو در این خصوص شکایت کردم .۵۰ درصد شهرزاد یک مال من بود اما در شهرزاد دو دیدم که ما نیستیم که این موضوع به خاطر اختلافات سیاسی بوده است. ۵۰ درصد آن را داشتند ۱۵ میلیارد تومان می‌فروختند که گفتم مالک آن ۵۰ درصد من هستم و افتخار دارم اگر وامی گرفتم کاری در ازای آن ارائه کردم. در شهرزاد یک فقط من و سعید ملکان تهیه کننده ویلایی‌ها و تنگه ابوغریب بودیم. هر ماه ۲۵ تا ۳۰ میلیون تومان به سوپراستارها می‌دادیم که معقول بوده و خبری از پول‌های کثیف نبوده است. عجیب است که از بانک سرمایه مصوبه بیرون می کشند و این خیانت در امانتی است که مدیران فعلی بانک سرمایه در حال انجام آن هستند.

وی ادامه داد: ملکی را بر اندرزگو ارائه کردم که با حداقل ۲۰ میلیارد تومان طرحی بالغ بر ارزش افزوده ۴۰۰ میلیارد تومان بوده است و پول رهن آن ملک پول کل بدهی من است. می‌گویند من Bmw ایکس چهار دارم اما آن موقع ۲۰۰ میلیون تومان بوده است و تمامی املاکی که توقیف شده به نام من است.

وی افزود: شعبه دوم بازپرسی نامه‌ای به بانک سرمایه می‌زند و می‌گوید که پیرو فساد اقتصادی رضوی هیچ تصمیمی بدون هماهنگی نمی‌گیرید اما مگر در سیستم بازپرسی داریم که به بانک سرمایه نامه می‌زنند و می‌گویند که هیچ کاری بدون نظر من انجام ندهید.

وی افزود: در مورد قراردادهای جعلی مطلبی دارم. خیلی عجیب است که در کیفرخواست آقای بخشایش به من اشاره کردیم و یک تکه از مشورت نامه اداره حقوقی را در آوردند و بر اساس آن دارند مرا محکوم می‌کنند. مطلب بعدی در مورد ضمانت نامه‌ها این است که میگویند من، قرارداد جعل کرده‌ام اما بانک موظف به پرداخت پول به ذی نفع است. بازپرس شعبه یک آقای سیاوشی دستور عدم پرداخت خلاف قوانین را داده است. اینها دارند سود پول نداده را می‌گیرند و می‌خواهند نزول پول نداده را بگیرند. از طرفی آقای قهرمانی می‌گویند در زمینه تولیدات اخلال ایجاد شده اما مگر می‌شود با وام ۴۰ درصد تولید کرد.

رضوی افزود: آقای قاضی از برج ۷ سال ۹۶ به بعد دائم در حال لایحه دادن هستم اما پرونده من که در شعبه ۲ در حال رسیدگی بود به شعبه ۱ فرستاده شده است و نمیدانم چرا این اتفاق افتاده است. بانک سرمایه می‌گوید ملک من نمی‌ارزد من می‌گویم اجازه دهید یک ملک دیگر معرفی کنم و نمی‌گذارند چون آن را ۳۰ میلیارد تومان ارزیابی کرده بودند ولی می‌دانستند بیشتر می‌ارزد. در زمینه کارشناسی ملک به من تهمت زده شده که به کارشناسان پول دادم اما باید بگویم برای مبالغ بالای ۱۲۰ میلیارد تومان باید ۳۰ میلیون تومان پرداخت شود که جمعاً ۹۰ میلیون تومان می‌شد و من خودم یک چک ۹۰ میلیونی به بانک دادم و گفتم به کارشناسان بدهید اما ان پول را هم به کارشناسان ندادند، یعنی نه تنها خودشان به کارشناسان ندادند بلکه پولی که من داده بودم را هم ندادند.

وی ادامه داد: هیچ رد تماسی بین من و آقای پارسایان که کارشناس است وجود ندارد و به شعبه بازپرسی هم گفتم بدهی ۱۲۰ میلیارد تومانی را قبول ندارم اما بانک‌ها حقه بازی می‌کنند و چون می‌خواهند پول بیشتری بگیرند.

۵ ماه است درخواست ملاقات با وزیر آموزش و پرورش دارم

وی افزود: بنده یکسال است در حال شکایت هستم که بگویم برای من پرونده سازی می‌کنند اما در این مدت حتی یک بار هم نخواستند که بیا و آن را بگو. ۵ ماه است درخواست ملاقات با وزیر آموزش و پرورش دارم اما جواب نداد. یک ماه و نیم پیش اسنادمان را به وزیر دادیم اما جوابی ندادند.

با اینکه ممنوع الخروج نبودم نرفتم

وی خطاب به رئیس دادگاه گفت: یک بار نشد بگویند رضوی بیا حرفت را بزن، شاید حرف من درست باشد، مگر می‌شود من همه افراد را خریده باشم. چون او دارای اسم و رسم است. یک آقا با ۴۰۰ میلیارد بدهی به آلمان فرار می‌کند. اما من با اینکه ممنوع الخروج نبودم نرفتم چون کلاهبردار نبودم.

وی ادامه داد: حالا این رضوی کیست که سر زبان‌ها افتاده است، به طوری که شبکه voa آمریکا سه ویژه برنامه برای مسخره کردن درست می‌کند. چون زورشان آمده برای مدافعان حرم جشنواره برگزار کردم. حالا طوری شده است حرف از قاچاق خودرو می‌شود می‌گویند کار داماد فلانی است.

رضوی ادامه داد: پدر من از سال ۶۳ در کار تولید تجهیزات استودیویی است. استودیو برج میلاد ساخته بنده است. می‌گوئید بنده در ایام تحریم با نظام مقابله کرده‌ام در حالی که ۱۸۰ تجهیزات استودیویی ساخته‌ام که می‌توانم فردا همین جا نمایشگاه بگذارم.

رضوی گفت: بیش از ۱۰ مورد ادعا در کیفر خواست من وجود دارد که جواب داده‌ام، مثلاً می‌گویند با دادن چک و سفته وام گرفته‌ام و یا برای اعطای تسهیلات اعتبار سنجی نشده است و دلیل ش این است که اعتبار داشتم و خوش پرداخت بوده‌ام و بدهی من ۸۰ میلیارد تومان است. آقای دلاویز گفت من به دنبال او بوده‌ام مگر می‌شود من آویزان کسی شوم که از پایین است، مگر نمی‌گویند من مرکز رانت بوده‌ام.

رضوی افزود: آقای قهرمانی می‌گوید لاشه پول‌ها در سینمای خانگی وارد کردم. این حرف درست نیست و با افتخار می‌گویم در سریال شهرزاد هزینه کرده‌ام و ریز کرد هزینه‌ها مشخص است.

در ادامه قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و خطاب به سید محمد هادی رضوی گفت: شما می‌گوئید از بانک مرکزی استعلام دارید. به من بگویید شما چطور از بانک استعلام می‌گیرید؟ همچنین بگویید بانک مرکزی چگونه وظیفه دارد استعلامات را پاسخ دهد؟ ما از بانک مرکزی استعلام کردیم که تسهیلات در جای خود استفاده نشده است. بانک مرکزی به استعلام خیلی‌ها پاسخ نمی‌دهد چطور به استعلام شما پاسخ می‌دهد؟

نماینده دادستان ادامه داد: اخذ تسهیلات، مصرف تسهیلات و تسویه آن کاملاً مجرمانه بوده و آقای رضوی در ۹۱/۷/۹ تحت پوشش شرکت آینده سازان فاطمی ۲۰ میلیارد تومان تسهیلات از بانک می‌خواهد و پرونده بررسی می‌شود و به آقای رضوی اعلام می‌شود که ۲ و نیم میلیارد تومان بدهید. آقای رضوی مبلغ ۲ و نیم میلیارد تومان را نمی‌گیرد و یک ماه و نیم بعد می‌بینیم او ۷ میلیارد تومان تسهیلات می‌گیرد و برایش مصوب می‌شود که این جای سوال دارد.

نماینده دادستان گفت: بر اساس گزارش کارشناسی اعتباری عملیات شرکت واقعی به نظر نمی‌رسد و ایرادات اساسی وجود داشت که کارشناسان وثیقه به بانک اعلام می‌کنند. قد و اندازه آقای رضوی وام ازدواج بوده است و بیش از این صلاحیت نداشت. آقای شیانی منفی منفی‌های گزارش را حذف می‌کند و ۷ میلیارد را تصویب می‌کند چرا آقای شیانی گزارش منفی را حذف می‌کند؟

نماینده دادستان خطاب به آقای رضوی گفت: آقای رضوی اسناد بانکی شما بیرون کشیده نشده است بلکه همه سر جای خودش است و بر اساس گزارشات خانم رام که من نمی‌دانم که آیا در بانک هستند یا نه، مشخص می‌شود که این خانم پرونده فساد آقای رضوی را قبل از تسهیلات گزارش داده بود و طبق گفته خانم رام صورت‌های مالی قابل اعتنا نیست و دارای مغایرت‌های فراوانی است و مبلغ ۲ و نیم میلیارد هم حد و اندازه آقای رضوی نبوده است.

قهرمانی ادامه داد: آقای رضوی شما که اینجا نمایش ضمانت‌نامه بازی کردید ضمانت‌نامه با تسهیلات فرق می‌کند. شرکت آینده سازان ۶۰ میلیارد تومان تسهیلات گرفته که ۲ و نیم میلیارد هم حق او نبود. آقای رضوی در جای دیگر شرکت ره‌جویان کوثر و خانم زهرا شریف کاظمی را به عنوان مدیر معرفی می‌کند و او را برای دریافت تسهیلات به بانک می‌فرستد که در اینجا هم ۲۰ میلیارد تومان هم تقاضا می‌شود. علی‌رغم تذکرها و هشدارها ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود که نشان می‌دهد که مدیران میانی تحت فشار مدیران بالا دست بوده‌اند

نماینده دادستان خطاب به متهم رضوی گفت: شما پنهان کاری می‌کردید و شگرد شما این است که خود را مهم جلوه می‌دهید در حالیکه ما شما را شخص مهمی نمی‌بینیم. بارها مصوبات آقای رضوی تجدید شده است و همه امضاها و تسهیلات مشارکت مدنی است در حالی که می‌گوید این گونه تسهیلات نگرفته است. آقای رضوی به بانک نامه می‌زند که به جای وثیقه ملکی از من سپرده بگیرید و بانک هم قبول می‌کند و او سپرده‌ای می‌گذارد که آقای محمد امامی (هم دست او) تأمین می‌کند.

وی ادامه داد: آقای رضوی بعد از گرفتن تسهیلات ملکی می‌خرد و سپس ملک را به عنوان وثیقه می‌گذارد و پول امامی را باز پس می‌گیرد که این شگرد او بوده است.

قاضی مسعودی مقام، با نزدیک شدن به وقت اذان ظهر ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: جلسه بعدی دادگاه ساعت ۹ صبح روز دو شنبه ۳۰ اردیبهشت ۹۸ ساعت برگزار خواهد شد.

منبع: فرارو

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

جلسه چهارم دادگاه علیرضا زیبا حالت منفرد / یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود بردم

چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد به ریاست قاضی صلواتی در شعبه پانزدهم دادگاه انقلاب اسلامی برگزار شد.

قاضی صلواتی در چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات علیرضا زیبا حالت منفرد ضمن قرائت ماده ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آ‌یین دادرسی کیفری از وکلای شرکت نفتی HK خواست در جایگاه حاضر شود.

شکاری یکی از وکلای شرکت نفتی HK در جایگاه حاضر شد و گفت: بنده و آقای صادقی قهاره به وکالت از شرکت ملی نفت ایران و HK شکایت خود را از علیرضا زیبا حالت منفرد اعلام می‌کنیم، ادله شکایت نیز در کیفرخواست به خوبی بیان شده است و اگر لازم شد توضیحات را ارائه می‌دهیم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم علیرضا زیبا حالت منفرد از وی خواست برای ادامه دفاعیات در جایگاه حاضر شود.

متهم زیبا حالت منفرد در بیان دفاعیات خود گفت: در کیفرخواست بیش از نیمی از ۵۸ صفحه مربوط به اقدامات مجرمانه بابک زنجانی و شرکای وی است و فقط چند بار از بنده نام برده شده است.

وی افزود: متاسفانه عدم حضور من در ایران بنا به توصیه آقای شمس بود تا زمینه را برای انداختن بخشی از تقصیر علیه بنده فراهم کنند، شمس طی تماس تلفنی به من گفت: زور گربه بیرون قفس از شیر داخل قفس بیشتر است. آقایان فکر نمی‌کردند که توسط پلیس اینترپل به کشور بازگردم.

متهم منفرد اضافه کرد: اظهارات و اقاریر متهمین علیه بنده کذب محض است و پس از دستگیری با ضابطین همکاری لازم را داشته‌ام.

وی مدعی کذب بودن اظهارات زینب مددی هماهنگ کننده امورات بابک زنجانی شد و گفت: خانم مددی اظهار داشته که بنده چندین بار در سال به دفتر بابک زنجانی رفت و آمد داشته ام این در حالی است که در طول مدت آشنایی ام فقط سه بار به آنجا مراجعت داشتم.

متهم منفرد بیان کرد: همچنین طبق اظهارات خانم مددی مدیریت “آی بن” با بنده بوده است در حالی که طبق بررسی‌ها مشخص شد بنده هیچ نقشی چه در مراحل ثبت و چه در مدیریت آن نداشته‌ام. همچنین تاسیس بانک CIMB که ۴۰ سال پیش در مالزی تاسیس شد را به عهده من گذاشته‌اند. کیفرخواست متنافض و حاوی مطالب کذب است.

متهم گفت: حدود ۴ هزار حواله به نام بابک زنجانی انجام داده‌ایم و به ازای هر حواله ۵۰ دلار می‌گرفتم حوالجات ارسالی از بانک FIIB بوده است، اما بازپرس نتیجه گیری ناصوابی کرده است مبنی بر اینکه این درآمده از شرکت “آی بن” است.

وی اضافه کرد: آقای مالاژ مدیرعامل گرین مالین فردی مالزیایی تبار است و دو کشتی برای انبارداری نفت ایران قرار می‌دهد و قرار بر این می‌شود که این موضوع مخفی و پوشیده بماند. ماهانه یک دلار و ۱۰ سنت بابت هر بشکه نفت آن را اجاره دادند و آقای شمس و بابک زنجانی با آن موافقت کردند بنده از جهت دلسوزی به چانه زنی ادامه دادم و آن را به ۹۵ سنت رساندم. برآیند تمام تحقیقات این بود که اینجانب با جان و دل مسئولیت حسن انجام کار را از طریق دو کشتی فراهم کردم. دلیل اعتماد بابک زنجانی به من حسن انجام کار و امانتداری من بود.

متهم در ارتباط با مشارکت در ارسال حواله از ایران به مالزی افزود: حدود ۴ هزار حواله به نام زنجانی انجام دادم به ازای هر حواله ۵۰ دلار می‌گرفتم صددرصد تراکنش‌ها موفقیت آمیز بود.

وی اضافه کرد: فلاح هروی در اظهارات خود بیان داشته است که نود درصد منابع بابک زنجانی از مالزی حواله شده و از حساب‌های منفرد بوده است و خرید و اداره بانک FIIB توسط اینجانب عنوان شده است این درحالی است که در چارت سازمانی این بانک بنده یکی از اعضای کمیته حسابرسی بوده‌ام و نام من در آنجا افتخاری بود تا در مواقع لزوم برای نفوذ در مقامات مالزی استفاده شود و اعضای هیئت مدیره بانک FIIB زنجانی، فلاح هروی، ساروخانی، سعیدی، غفاری، علی دیوان دره‌ای بوده‌اند.

این متهم افزود: ادعا‌های آقای مهدی شمس در بیانات خود دروغ‌های فاحشی است که من به آن اعتراض دارم.

منفرد افزود: درباره شرکت یورونست در تحقیقات مقدماتی در تاریخ ۳/۸/۹۲ بازپرسی شخصی اقرار داشته که از این شرکت خبر ندارم و وجود نداشته. من می‌پرسم چطور وجود خارجی ندارد و این شخص ادعا کرده شرکت به نام او ثبت شده است.

این متهم گفت: آقای قاضی، شما حکم بابک زنجانی، مهدی شمس و حمید فلاح هروی را انشاء کرده‌اید و می‌توانید کذب گفتار‌های من با مهدی شمس را درک کنید.

وی افزود: حسب اظهارات مهدی شمس در تاریخ ۲۶/۱۰/۹۶ مبنی بر هزینه انبارداری باید بگویم تفاوت، تناقض و افترا در این اقرار‌ها مشهود است. تناقضات فاحش مهدی شمس در طرح اطلاعات واهی بی‌اساس بوده و این راستی‌آزمایی به دلیل نبودن من قابل قبول نیست و من خواهان بررسی این موارد هستم.

منفرد گفت: او در اقاریر خود بیش از ۱۰ مرتبه از شخصی بدون نام به عنوان نماینده سنگاپوری شرکت ایزو یاد کرده‌اند که نماینده سنگاپوری شرکت ایزو خود اظهاراتی داشته و اجازه بدهید در خصوص نام نماینده سنگاپور اطلاعاتی بدهم.

وی ادامه داد: نماینده سنگاپوری شرکت ایزو آقای بجنوردی معروف به کاپیتان بجنوردی کارمند اخراجی شرکت نفت‌کش بوده است و پس از دستگیری زنجانی به خانم یو، طی تماس تلفنی، قبولی هرگونه پیشنهادی را می‌دهند که صدای این نفت را درنیاوریم و در یک اقدام بی‌شرمانه به من گفتند پول آن را ۵۰، ۵۰ با هم تقسیم خواهیم کرد.

قاضی صلواتی در این لحظه به متهم زیبا حالت منفرد تذکر داد و گفت: شما اجازه ندارید در دفاعیات به بازپرس توهین کنید مواظب اظهارات خود باشید.

وی گفت: درباره اتهام خرید ۵ فروند کشتی به شخص اول دومینیکا این موضوع بدون هیچ ادله‌ای فقط بر اساس شنیده‌ها مطرح شده است.

در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان خطاب به متهم علیرضا زیبا حالت منفرد گفت: در کدام حوزه با بابک زنجانی فعالیت اقتصادی داشتید؟

متهم منفرد پاسخ داد: در دو حوزه ثبت شرکت‌های صوری در مالزی برای انجام حوالجات و پیدا کردن مخازن نفتی.

نماینده دادستان پرسید: شغل شما در مالزی چه بود؟ و چند شرکت تاسیس کردید؟

متهم پاسخ داد: کار من دکوراسیون ساختمان در مالزی بود و به هیچ عنوان در نفت و بانک تخصص نداشتم. شرکت‌هایی که تأسیس کردم سوئیفت، اینترنشنال ایزو و پترو مستر بود که ریاست دادگاه خواستند در مورد صحبت نکنیم. این شرکت‌ها را به نام خودم و برای انجام حوالجات از ایران ثبت کرد و برای استفاده بابک زنجانی بوده است در تمام شرکت‌ها رئیس هیئت مدیره بوده‌ام.

نماینده دادستان گفت: در دفاعیات خود مطالب را طوری بیان کردید که انگار شما نقشی نداشته‌اید، شما در کدام شرکت امضای مجاز داشتید؟

متهم گفت: در شرکت “آی بن” نقشی نداشتم و در بانک FIIB امضا داشتم.

نماینده دادستان گفت: آیا از طرف این بانک به عنوان نماینده به بانک دیگر معرفی شدید؟

متهم پاسخ داد: از طرف بانک ارزش طی یک نامه‌ای معرفی شدم، چون بابک زنجانی مسلط به زبان انگلیسی نبود معرفی نامه به من داد تا مراحل خرید بانک را به اتمام برسانم.

وکیل شرکت HK از متهم پرسید: بانک FIIB در این میان نقش مهمی داشته است، چون LC‌ها را تأیید می‌کرده و بابک زنجانی در تاسیس آن نقش مهمی داشته است، LC‌ها را شرکت اس تی تی بنکرز بازگشایی می‌کرد. نقش شما در تاسیس این شرکت چه بوده است؟ به اظهارات خانم مهربانی نیز در این زمینه اشاره شود.

متهم منفرد گفت: شرکت اس تی تی بنکرز چند سال قبل در اقلیم کردستان ثبت شده بود و به نام اس تی تی بود که در دوبی شرکت اس تی تی بنکرز ثبت شد و کار صرافی را از کیش به دوبی انجام می‌دادند، زنجانی به من گفت توسط وکلایش در مالزی توانسته‌اند بانکی تأسیس کنند؛ اما چون تابعیت ایرانی داشتند در نهایت موفق به تاسیس بانک نشدند بنده نقشی در شرکت اس تی تی بنکرز نداشتم.

نماینده دادستان گفت: ارتباط اس تی تی بنکرز را با FIIB توضیح دهید؟

متهم اظهار کرد: بنده اصلا در عملیات بانک FIIB نقشی نداشتم و هیچ سمتی نیز نداشتم.

نماینده دادستان گفت: مستندات در پرونده موجود است گردش کار و نتیجه پرونده اصلی به پرونده شما ضمیمه شده است.

متهم گفت: زمانی که FIIB ثبت شد نام من در چارت سازمانی به عنوان افتخاری و مشاور بوده است تا از نفوذم برای رفع مشکل استفاده کنم وقتی FIIB به بانک ملت منتقل شد چارت عوض شد.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: شما در FIIB مشاور ویژه بوده اید نقش خود را کمرنگ نشان می‌دهید در صورتی که اگر اقدامات مجرمانه شما نبود بابک زنجانی هیچ وقت نمی‌توانست به عملیات مجرمانه برسد.

نماینده دادستان گفت: حلقه نهایی جهت اینکه بابک زنجانی به نیت مجرمانه خود برسد شما هستید. اگر متواری نبودید در پرونده اصلی به پرونده شما رسیدگی می‌شد.

متهم گفت: بنده متواری نبودم، ۱۵ سال است که خارج از کشور هستم و مقیم کشور مالزی هستم.

نماینده دادستان گفت: شما از جریان تشکیل پرونده مطلع بودید.

متهم پاسخ داد: قطعا از تشکیل پرونده اطلاع داشتم، پیگیر هم بودم، اما فکر نمی‌کردم به بنده ارتباطی داشته باشد.

قاضی صلواتی گفت: شما ازبانک منابع سرشاری داشتید کارمند‌ها را شما استخدام کردید و امکانات را برای کار‌های مجرمانه بابک زنجانی فراهم کردید. شما همه کاره FIIB و شرکت‌های صوری بابک زنجانی بودید.

متهم پاسخ داد: وجود خارجی در ساختار بانک نداشتم هیچ کدام از ۴ هزار حواله نیز به مشکل نخورد بنده چطور می‌توانستم حدس بزنم بابک زنجانی می‌خواهد کاری کند آن هم وقتی که در روند کارمشخص شد وی شخصی است که مورد وثوق وزیران وقت بوده است.

نماینده دادستان پرسید: شما سهامدار کدام بانک بودید و نقش خود را در خرید بانک گرجستان توضیح دهید؟

متهم گفت: به هیچ عنوان سهامدارنبودم و در خرید بانک گرجستان نقشی نداشتم.

نماینده دادستان گفت: چه میزان نفت تحویل شما شد؟

متهم پاسخ داد: ۵ فروند کشتی نفت کش میعانات گازی پارس جنوبی که مدت‌ها روی کشتی مانده بود و هیچ کس به خاطر مسائل زیست محیطی انبارداری آن را قبول نمی‌کرد.

نماینده دادستان گفت: در اظهاراتتان گفته‌اید ۲۰ میلیون بشکه بوده است.

متهم پاسخ داد: تا آنجایی که خاطرم هست حدود ۱۰ تا ۱۱ میلیون بشکه بوده است. زمانی که شرکت ایزو تحریم شد آقای زنجانی با شرکت HK در این زمینه صحبت کردند.

نماینده دادستان گفت: شما هیچ نفتی از شرکت ایزو نفروختید؟ جمع کل کسری نفت چقدر بود؟

متهم پاسخ داد: هیچ نفتی نفروختم تنها مورد کسری که شمس نیز به آن اشاره کرد کشتی‌ای به نام هرکولس بوده است که قرارداد آن با شرکت گلان مالین بود که کشتی را از آنجا به مبلغ یک میلیون و ۵۰۰ هزاردلار در ماه اجاره کرده‌اند.

نماینده دادستان گفت: طبق گزارش بازرسان بانک مرکزی، شما مجوزی برای فعالیت بانکی نداشتید.

نماینده دادستان گفت: آیا اس تی تی بنکرز بانک بوده است؟

متهم پاسخ داد: اس تی تی بنکرز یک جواز مشاوره صرافی و جواز نقل و انتقال حوالجات داشته است که از اقلیم کردستان عراق جواز داشته است.

قاضی صلواتی گفت: شما کارمند زنجانی بوده‌اید، چه منفعتی از ذخیره نفت‌ها بردید؟

متهم پاسخ داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود بردم.

قاضی صلواتی گفت: شما ۶۰ میلیون دلار بابت ذخیره نفت‌ها به جیب زده‌اید، حتی وقتی در مالزی بودی از دانشجویان مقیم مالزی کلاهبرداری می‌کردی و در اظهارات شمس و بابک زنجانی به این مورد اشاره شده است.

متهم پاسخ داد: یک میلیون و ۲۰۰ هزار دلار سود برده‌ام در این زمینه اگر اسناد و مدارکی وجود دارد حتما می‌پذیرم.

نماینده دادستان پرسید: چقدر به خانم یو بابت انبارداری نفت دادید؟ دراظهاراتتان گفته‌اید که شناختی از وی ندارید؟

در ادامه نماینده دادستان خطاب به متهم پرسید شما در اظهارات خود گفته‌اید خانم یو را نمی‌شناسید و آقای بجنوردی معرفی کرده شما قرارداد نداشته‌اید.

متهم پاسخ داد: نه نداشتم.

نماینده دادستان پرسید: چرا خانم یو به شما پیشنهاد سود حاصل از فروش نفت را به صورت ۵۰، ۵۰ می‌دهد.

متهم گفت: آقای مهدی شمس با من تماس گرفتند که این محموله برای خانم یو است.

نماینده دادستان پرسید: پس شما خانم یو را می‌شناختید چطور با شما تمام گرفت؟

متهم پاسخ داد: از طرف کاپیتان بجنوردی با من تماس گرفتند کاپیتان گفته‌اند فروش آن ۵۰، ۵۰ بین ما تقسیم می‌شود.

نماینده دادستان پرسید: شما قرارداد فروش نفت را امضا کردید؟

متهم پاسخ داد: نه، من قرارداد پیش فروش نفت را امضا کردم.

نماینده دادستان پرسید: درباره فروش پالایشگاه سریلانکا آن را چه کسی انجام داد؟

متهم پاسخ داد: من خبر ندارم.

در این هنگام قاضی صلواتی مهدی شمس را که از محکومین پرونده است خواست در جایگاه حاضر شود و در باره اظهارات زیبا حالت توضیح بدهد.

شمس در جایگاه حاضر شد و گفت: من منفرد را انسان گرفتاری می‌دانستم، ولی الان با اتهاماتی که او به من زده من این حق را برای خودم قائلم که علیه او به دلیل نشر اکاذیب شکایت کنم و برای صحبت‌هایم مدرک دارم.

متهم شمس که به عنوان مطلع حاضر شده بود گفت: تخصص من در کشتی‌رانی، هواپیمایی و مسائل بانکی است و دکترای اقتصاد دارم تاسف می‌خورم که مسائل را به من اتهام زدند در حالی که مدارکی به من داده بودند را ترجمه کردم.

وی افزود: با او هیچ ارتباطی نداشتم، چون می‌خواستم خود را درگیر مسئله‌ای نکنم که برای منفرد مشکلی ایجاد کند، اما الان چیز دیگری می‌بینم.

شمس گفت: آقا منفرد به من می‌گوید ایران نیا در حالی که آن موقع به او گفتم اگر ریگی به کفش نداری ایران نیا بنابراین اگر نصیحت قابل تفسیر توسط او بود اول خودم به ایران نمی‌آمدم تا گرفتار نشوم.

وی تصریح کرد: درباره انبار‌ها باید بگویم زنجانی به من زنگ زد و من این مطالب را ۶ سال قبل هم گفته‌ام البته شاید الان حضور ذهن نداشته باشم، اما طبق پرونده و رسید‌های انباری یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن در ذخایر چین تخلیه شد که همه این‌ها را منفرد امضا کرده بود.

در این هنگام شمس یکی از این سند‌ها را به دادگاه نشان داد و گفت: آقای منفرد ادعا می‌کند هیچ قراردادی امضا نکرده، باید بگویم امضا کرده‌اند در شرکت کشتی هرکلولس را نیز آقای منفرد امضا کرد.

وی ادامه داد: تمام بارنامه‌ها که جعلی هم صادر شده اشتباه است شرکت ISA مال شما بود و امضا‌های شما اینجا است.

شمس گفت: این بارنامه‌های جعلی که شما نماینده ISA بوده‌اید و امضا می‌کردید.

شمس به قرارداد‌های نفتی اشاره کرد که با امضای منفرد بوده است.

شمس ادامه داد: هر آنچه که من گفتم مستند است و تمام سوئیفت‌های شرکت‌ها موجود است و همه را تقدیم دادگاه می‌کنم.

قاضی صلواتی در این هنگام از مهدی شمس پرسید: درباره فروش نفت به سریلانکا توضیح دهید.

شمس توضیح داد طبق قرارداد در سربرگ ICC به مالزی فروخته شده و ۱۰۰ هزار تن به سریلانکا با سر برگ ایزو فروخته شده است که مجری این کار آقای کاپیتان بجنوردی بود.

شمس گفت: موضوع آب در نفت محرز و مدارک موجود است. آقای زیباحالت منفرد آقای مالوژ را معرفی کرد.

در این هنگام قاضی صلواتی ختم جلسه را اعلام کرد و گفت: دادگاه رسیدگی به پرونده را به روز یکشنبه ۵ خرداد ساعت ۱۰ صبح موکول می‌کنم.

واکنش عجیب علم‌الهدی به سخنان روحانی: آنهایی که گفتند به ما اختیار بدهید، چند ماه بعد سفیداب و سرخاب کرده و از این مملکت فرار کردند!| نشاط جوان با تار و رقص نامشروع یک مشت دختر هرجایی مهیا نمی‌شود|نشاط این است که جوان در عرصه جنگ اقتصادی قدم بردارد

رقبای خودروسازها در راه ایران

رییس جمهور به بحث تعویق کنکور ورود کند

منبع این خبر، وبسایت fararu.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۷۳۳۶۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • رضوی چگونه رؤیاهای پسر شریعتمداری را تعبیر کرد؟
 • رئیسی کسی که دو رئیس قوه را بیچاره کرده بود عزل کرد/ برکناری کفایت نمی‌کند، باید محاکمه شود
 • طراحی کلیدواژه داماد وزیر برای مقابله با آقای وزیر
 • توضیح داماد وزیر کار درباره اروپاگردی با خانم منشی و سرمایه مردم: از آن ۱۰۰ ورود و خروج، ۵۰ موردش فقط مربوط به عراق بود| ۷ بار به امارات رفتم، ۵ بار آلمان و ۴ بار هم اتریش
 • از حضور با لباس شخصی در دادگاه تا وثیقه میلیاردی
 • چرا هادی‌رضوی با لباس زندان به دادگاه نمی‌آید؟
 • واکنش انصارالله به ادعاهای جدید مزدور عربستان/ تلاش هادی برای منحرف کردن توافقنامه سوئد
 • چرا متهم میلیاردی با لباس زندان به دادگاه نمی آید؟
 • چرا شاه داماد با لباس زندان به دادگاه نمی آید؟
 • چراه شاه داماد با لباس زندان به دادگاه نمی آید؟
 • داستان «سرمایه»؛ یک پرونده ابرفساد مالی
 • بی هوش شدن مرد میلیارد در دادگاه مفساد اقتصادی + عکس
 • چرا هادی رضوی لباس زندان نمی پوشد؟
 • درخواست دیده‌بان حقوق بشر برای محاکمه عربستان
 • درخواست دیده‌بان‌حقوق‌بشر برای‌محاکمه آل‌سعود
 • درخواست دیده‌بان‌حقوق‌بشر برای‌محاکمه آل‌سعودی
 • مروری بر مهمترین خبرهای حقوقی هفته گذشته
 • دادگاه به متهمان پرونده شرکت پدیده مهلت داد
 • دادگاه به متهمان پرونده شرکت پدیده برای معرفی و بازگرداندن اموال مهلت داد