مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: زبان فارسی در فضای مجازی با تهدیدها و فرصت‌هایی روبه رو است و شاهد تشتت و تسامح در این فضا هستم که می‌تواند برای زبان فارسی خطرناک باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید علی قاسم‌زاده در گفت‌وگو با  صبح قزوین اظهار کرد: 25اردیبهشت ماه بعنوان بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فاسی نامگذاری شده تا فرهنگ و زبان فارسی را که سال‌های سال میراث دار انتقال فرهنگ و ادب کشور بوده مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.

   

وی ادامه داد: زبان از ابزارهای قدرتمند در احراز هویت ملی محسوب می‌شود و هرگونه بی اعتنایی به آن می‌تواند موجودیت، هویت و ماندگاری ملی را در معرض خطر قرار دهد.  

دانشیار زبان و ادبیات فارسی ابراز کرد: روز پاسداشت زبان فارسی که با تولد فردوسی قرین شده گویای این مساله است که باید از تلاش‌های امثال فردوسی در حفظ زبان فارسی که به نوعی حفظ هویت ملی ایرانی قدردانی کرد. 

وی افزود: باید مردم این روزگار را که درگیر مشکلات مختلف هستند به بحث پاسداشت زبان و حفظ آن بعنوان یکی از ابزارهای قدرت ملی توجه داد.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عنوان کرد: قطعا فضای رسانه مجازی با نوعی ولنگاری، تسامح، تساهل و شتاب زدگی همراه است و این شتاب زدگی‌ها به نوعی لازمه چنین دنیا و فضایی است.

زبان معیار تابعی از فضای مجازی نیست

وی ادامه داد: زبان فضای مجازی نمی‌تواند ملاک و عامل سنجش زبان ملی محسوب شود؛ امروزه فضای مجازی به جای فضای حقیقی نقش ارتباطات را بازی می‌کند اما این ارتباطاتات در سطح روزمره و آنی است و آنچه که واقعیت دنیای زبان فارسی است در آن منعکس نمی‌شود.

 قاسم زاده تاکید کرد: اصطلاحات و کلمه سازی‌های جدید در ذات فضای مجازی قرار دارد اما قطعا فضای زبان معیار و علمی نمی‌تواند تابعی از زبان فضای مجازی باشد؛ البته لازم است فضای مجازی از دو بعد فرصت و تهدید مورد نظر قرار گیرد. 

وی افزود: کلمه سایز‌های جدید و ناهمگونی در رسم الخط آسیب و تهدید فضای مجازی است و ترس و هراس ما ناشی از این است که این زبان غالب شده و از زبان مجازی وارد زبان واقعی مردم شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: فضای مجازی درکنار تهدید بودن این فرصت را در اختیار سازندگان و متولیان فضای فرهنگی کشور قرار می‌دهد که دستاوردهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی خود را در فضایی عمومی‌تر و بازتر گسترش دهند؛ به همین دلیل می‌توان با این فضا دو گونه برخورد و مواجهه داشت.  

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اذعان کرد: درصورتی که تسامحات، خطاهای نگارشی و تشتت در رسم الخط و نوشتار به فضای غالب تبدیل شود نگران کننده است. 

وی ادامه داد: غالب شدن زبان آشفته مجازی؛ نسل جدید که بیشتر با آن در ارتباط هستند را درگیر کرده و در نوشتار آن‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه شاهد تربیت نسلی خواهیم بود که دانش، مهارت، دقت و توانایی‌های نگارشی را که پیش از ایجاد این فضا در کشور حاکم بود را ندارند.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی گفت: فضای مجازی از جهتی که تهدید است در تقویت هویت ملی ما نقص ایجاد می‌کند و لازم است در چنین فضایی بتوانیم با تولید برنامه‌های مختلف اهمیت زبان مادری و فارسی را برای کاربران فضای مجازی بیشتر برجسته کنیم.

وی ادامه داد: باید کاربران مجازی را نسبت به تبعات این ولنگاری، ناهمگونی و استفاده نابجا از اصطلاحات و حتی هجوم زبان‌های بیگانه آشنا کنیم؛ چنین امکانی می‌تواند با تلاش، برنامه ریزی و برنامه‌های متنوع فراهم شود.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: مردم با هر گرایش فکری اعتقاد دارند که فردوسی قطعا از بزرگترین شاعران جهان است و توانسته زبان فارسی را از گزند و گرایش به سایر زبان‌ها حفظ کند و از این بابت ارزشمند است.

وی افزود: ما نیز باید همان رسالتی که فردوسی در زمان خود داشت را داشته باشیم و نهایت تلاش را برای حفظ زبان فارسی از گزند آسیب‌ها داشته باشیم و برذای آن برنامه ریزی کنیم.

ناهمگونی درعرصه زبان به نسل کنسروی امروز آسیب می‌زند

قاسم زاده ابراز کرد: برخورد جزیره‌ای؛ مشکل اساسی ما در حوزه فرهنگی، ادبی و علمی است؛ لازم است اتاق فکری مشترک با تمام افکار، سلیقه‌ها و نهادهای متولی فرهنگ داشته باشیم که همسو و همگون رفتار کنند. 

وی ادامه داد: نهادهای متولی فرهنگ باید برنامه‌های کلان خود را متناسب با سیاست‌های کلی برنامه ریزی کنند، اکنون فرهنگستان زبان فارسی راهی را می‌رود که نهادهای دیگر، صدا و سیما و رسانه‌ها با آن هماهنگ نیستند؛ سایر نهادهای فرهنگی نیز راه خاص خود را در پیش گرفته‌اند.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اذعان کرد: زبان فارسی چنان سترگ و محکم است که به راحتی از بین نمی‌رود؛ اما ناهمگونی‌های موجود نوعی آشوب و چندگانگی در فضای نوشتاری و فکری ما ایجاد کرده و بیشتر نسل جدیدتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

وی ادامه داد: نسل جدید نسلی کنسروی است که عمق ندارد و در فضایی سطحی که مدرنیته ایجاد کرده زندگی می‌کند و به تمام موضوعات نگاه تسامحی دارد؛ بنابراین این ناهمگونی‌ها در عرصه زبان برای آن‌ها که آینده سازان هستند مشکل ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: لازم است در آینده پژوهی زبان و ادبیات فارسی پژوهش‌ها در سطح گسترده فضای کنونی زبان فارسی و جریان‌هایی که زبان فارسی را با خود درگیر می‌کند از جمله فضای مجازی را رصد کند.

آینده پژوهی زبان فارسی فرصتی مناسب برای برنامه ریزی فرهنگی

وی افزود: پژوهشگران در زمینه آینده پژوهی می‌توانند با پژوهش‌های جامع و میدانی آینده را به نوعی پیش بینی کرده و متناسب با آن برنامه ریزی‌هایی را برای متولیان فرهنگی ارائه کنند تا از برخی آسیب‌ها پیشگیری شود.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی بیان کرد: زبان بیگانه توسط دو قشر وارد زبان فارسی می‌شود؛ بخشی از افراد فعالیت علمی انجام می‌دهند و ناگزیر هستند اصطلاحات علمی را به شکل اصلی خود به کار ببرند و از این رو اصطلاحاتی را وارد زبان فارسی می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از افراد به نوعی تفاخر به زبان بیگانه دارند که برآمده از حس غرب زدگی و تمایل به غرب است و اساسا این قشر هستند که به زبان آسیب می‌زنند و اصطلاحات علمی آسیب جدی به شمار نمی‌رود. 

قاسم زاده گفت: زبان امروز زبان باز است و باید در راستای پویایی و حیات با سایر زبان‌ها ارتباط فرهنگی و زبانی داشته باشد اما رها کردن این فضا و ورود سیل وار واژه‌هایی که ضرورتی برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد و بوی تفاخر و روشن فکر مآبی دارد زبان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: واژه‌ها دارای بار معنایی خاص هستند و می‌توانند در نوع رفتارهای عمومی و اجتماعی تاثیر بگذارند؛ از این رو نیز ورود نابه جای واژه‌ها از زبان بیگانه آسیب به شمار می‌رود و این برای کشور ما با زبان فارسی را قابل هضم نیست.

زبان عامل انسجام و قدرت ملی است

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عنوان کرد: آنچه که در زبان فارسی و فضای مجازی اتفاق می‌افتد به گونه‌ای تسامح و تشتت در گزینش واژه‌ها و رسم الخط است و این می‌تواند خطرناک باشد.

وی توضیح داد: خط چهره زبان به شمار می‌آید و کار انتقال فرهنگی را انجام می‌دهد؛ از این رو آشفتگی در این زمینه زبان را از اصالت خود دور کرده و به گسست نسل را که از پیامدهای دنیای مدرن است سرعت می‌بخشد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: دنیای جدید به رسانه و فضاهای بازتر و آزادتری که سانسور کمتری در آن اتفاق می‌افتد تمایل دارد تا بتواند عواطف، احساسات و افکارش را بی پرده ابراز کند و این موضوع و تشتت موجود در آن برای زبان آسیب به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تمدن بابل به دلیل جدایی و قطع شدن ارتباط زبانی بین اقوام مختلف از بین رفت؛ درواقع کمرنگ شدن ارتباط زبانی عوامل انسجام را نیز تضعیف کرده و زمینه فروپاشی تمدن بابل را فراهم ساخت.

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بیان کرد: لازم است فرهنگ سازی اتفاق بیفتد تا گرایش به زبان بیگانه، غلط نویسی رایج و بی توجهی به خط الرسم معیار کاهش یابد.

وی تاکید کرد: با همه تهدیدات فضای مجازی هنو زهم زبان فارسی در رنج معیار عظمت و ثبات خود را حفظ کرده؛ البته اگر ولنگاری و تسامح در فضای مجازی ادامه پیدا کند در معرض خطر نیز قرار می‌گیرد.

لزوم حفظ نسل جدید از سرگشتگی زبانی

قاسم عنوان کرد: زبان در کنار دین، تاریخ و جغرافیای مشترک یکی از ارکان اصلی و اساسی هویت ملی است؛ از این رو حفظ آن از اهمیت ویژه برخوردار است و می‌تواند شناسنامه ملی ما ایرانی‌ها را از گزند خطرها در امان نگه دارد و زمینه اتحاد ملی را تقویت کند. 

وی ادامه داد: در ایران اقوام با گویش‌های مختلف وجود دارند امام تمام آن‌ها به زبان معیار فارسی پایبند بوده و آن را عامل اتحاد ملی می‌دانند و می‌تواند پیوندهای فرهنگی و تاریخی را حفظ و تقویت کند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: فضای مجازی که در جامعه ما رسوخ کرده بیشتر ناشی از پیامدهای شتاب زده‌ای است که انسان امروزی به آن دچار است اما نکته مهم این است که نسل جوان را ماندن از این سرگشتگی حفظ کنیم. 

وی افزود: نسل جوان نباید بین دنیای سنت گرای ما و گرایش به ساختار شکنی غربی و دنیای پسامدرن امروزی سرگردان بماند که لازمه آن برنامه ریزی منسجم و منظمی است که باید توسط ارگان‌های مختلف فرهنگی و به دور از رفتار جزیره‌ای صورت گیرد.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تاکید کرد: زبان یکی از ابزارهای قدرت به شمار می‌رود؛ مانند زبان انگلیسی که با رواج داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی نیز همراه است.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت و جایگاه زبان باید تلاش کنیم زبان فارسی را همانطور که در گذشته در جهان گسترش و قدرت داشته با زبان علم در قالب زبان فارسی گسترش دهیم.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی در پایان عنوان کرد: زبان فارسی با فرهنگ اسلامی همراه شده و از این رو می‌تواند بار معنایی و معرفتی زیادی را به همراه داشته باشد و بنابراین می‌تواند به زبان گسترده در سطح جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

منبع این خبر، وبسایت www.dana.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۶۱۶۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

نتایج نهایی انتخابات مجلس یازدهم| حذف اصلاح‌طلبان؛ انقلابیون اصولگرا مجلس را به دست گرفتند+اسامی

ایران در لیست سیاه FATF قرار گرفت| واکنش مقامات ایران: مشکلی برای بازار ارز ایجاد نخواهد شد

تصاویر| خانه ۸.۵ میلیون دلاری جاستین بیبر

حمله تند ستاره لیگ برتری به رادو

خبر بعدی:

مزایا و معایب جدی دوستی در فضای مجازی


اولین قدم برای دوستی در فضای مجازی پرسیدن از سن جنسیت و محل سکونت طرف مقابل است که اغلب با سوال ASL در روزگاران گذشته و محیط یاهومسنجر شناخته می شود.صحبت هایی که با کلمات مخفف شده بیان می شد یکی از مشخصات این نوع دوستی بود.
هدف اصلی بیشتر آشنایی بود و در مواردی دیگر ارسال تصویر و دوستی البته برخی از این گفتگوها تا مرحله ازدواج نیز پیش می رفت.برای نشان دادن انواع ایموجی های مختلف نیز استفاده می شد.

سنتی که تا کنون نیز هنگام مکالمه های اینترنتی استفاده می شود .بعدها مسنجر های مختلفی روی کار آمده اند که فصل جدیدی در دوستی های مجازی به نام شبکه های اجتماعی را آغاز کردند.

انواع تعامل در شبکه های اجتماعی

شبکه های اجتماعی از نظر نوع ارتباط کاربران به چند دسته تقسیم می شوند بخشی از این شبکه ها بر مبنای ارتباط یک کاربر است مانند گوگل ریدر ، توییتر و پینترست.در این حالت به طور معمول هر کاربری از آخرین پیام های به روز رسانی شده دوستان خود و دیگران می تواند استفاده کند مگر اینکه از طرف کاربر مورد نظر بلاک یا ممنوع شده باشد.

از سوی دیگر ممکن است برخی افراد به روزرسانی خود را محدود به افراد کنند.البته ممکن است برخی از کاربران به روزرسانی های خود را محدود به افراد کند .در این گونه شبکه های مجازی معمولاً ارتباطی میان دو کاربر وجود ندارد مگر اینکه دوستی مجازی در فضای دیگری ادامه پیدا کند.

برخی دیگر از شبکه های اجتماعی مبتنی بر دوستی هستد و چنانچه در این بخش از نمناک توضیح داده ایم در این شبکه ها ، برای ایجاد ارتباط و دوستی ،کاربر باید درخواست دوستی به دیگران بدهد و در صورت پذیرش از سوی آنها به ، دوستی میان آنها ایجاد شود .لایک کردن نیز نوعی تعامل میان کاربران مجازی است لایک کردن در زبان انگلیسی به معنای دوست داشتن است.

دوستی ، آشنایی و دوست داشتن چه تفاوتهایی دارند؟

در بحث درخواست های دوستی، مانند تداخل درخواست دوستی و آشنایی در شکل سنتی و مجازی است به این صورت که در دوستی های سنتی ، پس از آشنای با فرد مورد نظر ، درخواست دوستی به او داده می شود.

این نوع آشنایی با داشتن روابط دوستی عمیق تفاوت دارد ، در برخی موارد همین آشنایی کم نیز وجود ندارد و کاربر به صرف داشتن دوستان مشترک ، به فرد دیگر درخواست دوستی می دهد که فقط شاید حس آشنایی با طرف مقابل وجود داشته باشد . در ادامه تاثیر چنین روابط دوستانه ای را بیان خواهیم کرد.

در بحث دوست داشتن ، کاربر به جای این که به دوستان واقعی خود پیغام دوستی بفرستد؛ به افرادی که علاقمند است و در دسترس نیستند ، درخواست دوستی می فرستد. مانند هنرمندان، ورزشکاران.

در این گونه موارد ، به جای فقط لایک کردن مطالب و تصاویر ، به دوستی با یکدیگر می پردازند ، مثلا فرد مشهوری که میلیونها دوست مجازی دارد ، نمی توانست در دنیای حقیقی ، این تعداد دوست را پیدا کند چرا که اگر از ابتدای تولد نیز هر روز یک دوست به جمع دوستان او اضافه می شد ، باز هم این تعداد غیر ممکن به نظر می رسد . وجود این مشکلات معنایی و مفهومی شبکه های اجتماعی را وادار به اصلاح و تغییر رویه کرده است.

به طور نمونه ، موضوع " فالو کردن " یا دنبال کردن ، که باعث می شود تا از به روز رسانی دوستان خود با خبر شود.

مزایای شبکه های اجتماعی
قابلیت برقراری ارتباط با دیگر افراد در سراسر دنیا :

مهمترین نکته مثبت شبکه های اجتماعی ، وصل کردن کاربران در سرتاسر دنیا با یکدیگر است . به طور نمونه در اینستاگرام و فیسبوک می توان دوستان دوران مدرسه خود که را بیابید در حالیکه از مکان زندگی آنها بی خبر هستید ،یا کسب و کاری راه بیندازید و مشتری های خود را از همه جای دنیا داشته باشید ،همینطور می توان با کسب و کار دیگران آشنا شوید و ... .

دسترسی سریع به اخبار :

در سالهای دور ، برای کسب اطلاعت و اخبار باید منتظر می ماندیم تا روزنامه های صبح منتشر شود ، اما امروزه هر آنچه را که در دنیا اتفاق می افتد به راحتی در دسترس شما قرار می گیرد ، حتی می توان نوع اخباری که می خواهید را سفارشی سازی کنید . مثلا اخبار ورزشی ، فرهنگی و ...

تفریح و سرگرمی :

باید اعتراف کرد که شبکه های اجتماعی تبدیل به تفریح و سرگرمی برای خیلی از افراد شده است .هر زمانی که فرصتی برای استراحت پیدا می کنند ، شبکه های اجتماعی را چک می کنند و اگر خود پستی خیلی از کاربران احوال روزانه خود را در پست و یا استوری ها می گذارند و دیگر نیاز به احوالپرسی با آنها و جویا شدن احالشان ندارید.

برقراری ارتباط آسان و فوری :

برای برقراری ارتباط دیگر مثل سابق نیازی به تلفن ، نامه ، و ایمیل نیست ، دسترسی به اینترنت و داشتن یکی از این شبکه ها برای ارسال پیام و یا گفتگوی اینترنتی کافی است.

فرصت های کاری :

شبکه های اجتماعی فرصتی برای رونق کسب و کار است ، صاحبان این مشاغل به راحتی می توانند محصولات خود را معرفی و بفروشند .خیلی از مشاغل ، فروش خود را تنها به شبکه های اجتماعی محدود کرده اند و بدون آنها ، قادر به ادامه فعالیت خود نمی باشند و عملا ، شغل خود را از دست می دهند.

معایب شبکه های اجتماعی
حفظ حریم شخصی :

با این تعداد ارسال عکس و پست ، حفظ حریم شخصی کمی مشکل به نظر می رسد . زیرا ممکن است باعث ایجاد بحث در مورد نحوه زندگی ، تفریحات ، طرز فکر و خیلی موارد دیگر میان دنبال کننده ها و کاربران شبکه های اجتماعی نسبت به شما شود و یا ممکن است در محل کار برایمان دردسرساز شود.این مشکلات شاید گاه غیر قابل حل شدن و بازگت باشند.

حجم زیاد پست و اطلاعات :

هر چقدر دایره افرادی که با آنها در ارتباط هستید بزرگتر باشد ، همانقدر ، تعدا پست ها ، سلفی ها ، توئیت ها و موارد دیگر بیشتر برای شما ارسال می شود که شبکه های اجتماعی را کمی شلوغ می کند . با گذشت زمان شاید دیگر مایل به دنبال کردن خیلی از افراد و مشاغل نباشیم ، چون نه پست های آنها را دوست داریم و نه علاقه ای به تصاویر و محصولات آنها داریم.

روابط دوستانه مجازی :

دسترسی آسان و سریع به شبکه های مجازی ، مانع از روابط حقیقی میان افراد شده است ، مثلا دید و بازدیدها و معاشرت های حقیقی جای خود را به دیدن تصاویر و تبریک های اینترنتی داده است که باعث ترویج رفتار ضد اجتماعی میان مردم شده اند.

کلاهبرداری های اینترنتی و فشار اجتماعی :

الگو قرار دادن دیگران و تقلید از رفتار و پوشش کاربران در شبکه های اجتماعی بیشتر از سوی نوجوانان صورت می گیرد ، فشاری که برای انجام دادن کارهای خیلی خاص متحمل میشوند میتواند در شبکه های اجتماعی خیلی بدتر از مدرسه یا هر محیط دیگری باشد.

فشاری که برای انجام دادن کارهای خیلی خاص متحمل میشوند میتواند در شبکه های اجتماعی خیلی بدتر از مدرسه یا هر محیط دیگری باشد. اغلب در موارد شدید، فشار بیش از حدی که از سوی شبکه های اجتماعی، پست های ارسال شده در آنها و یا کلاهبرداریهای اینترنتی و مزاحمت های سایبری اعمال میشود منجر به کاهش اعتماد بنفس و حتی افسردگی در آنها می شود.

عدم تحرک و بی نظمی در خواب :

چرخیدن در شبکه های اجتماعی گاه زمان زیادی را ار افراد سلب می کند ، این افراد ممکن است ساعت ها بدون حرکت بدنی ، فقط با موبایل و کامپیوتر خود مشغول معاشرت و دیدن پیج های اینترنتی هستند به همین دلیل عدم تحرک و فعالیت بدنی ،خیره شدن به نورهای مصنوعی، یعنی همان نور صفحه ی کامپیوتر و لپ تاپ، میتواند در دراز مدت بر داشتن خوابی آرام و مناسب و سلامت بدن تاثیر منفی می گذارد.

حواس پرتی و به تعویق انداختن کارها :

در روز افرادی را که به طور مداوم با گوشی و تبلت و یا لپ تاپ کار می کنند را مشاهده می کنید ؟پیامهای و موضعات شبکه های اجتماعی معمولا باعث پریشانی و حواس پرتی در افرادد می شود که می تواند باعث مشکلات زیاد و خطرناکی از قبیل حواس پرتی در هنگام رانندگی یا ناتوانی در جلب توجه افراد در هنگام گفت و گوهای واقعی و رو در رو بشود. بدغذایی و شانه خالی کردن از برخی از مسئولیت ها از عوارض وقت گذرانی بیش از حد در شبکه های اجتماعی می باشد.

نکته مهم دررابطه با روابط دوستانه در شبکه های مجازی

مهم ترین تاثیر این نوع روابط ، عدم تعهد به یکدیگر است. در این گونه شبکه های اجتماعی ،مثلا اگر فردی از نارحتی خود سخن بگوید ، دیگران با لایک کردن و یا نوشتن کامنت هایی ، ابراز احساسات می کنند در صورتی که در دنیایی حقیقی ، این گونه ابراز احساسات می توانست عمیق تر و واقعی تر باشد.

از سوی دیگر با امکان بلاک کردن ، به راحتی میتوان روابط دوستی را از بین برد ، در این شرایط افراد با یک رفتار اشتباه می توانند دوست مجازی خود را از دست بدهند در صورتی که در دنیای حقیقی می توان فرصتی برای رفع اشتباه به وجود آورد.       منبع:نمناک

دیگر خبرها

 • چاپ ۴ مجموعه جدید در حوزه ادبیات پایداری دفاع مقدس
 • رمزارزها: یک چالش برای نظام حقوقی
 • هنرمندی که فارغ از زمان و مکان اثری خلق می‌کند جاودانه است
 • ارائه ۳۰ هزار مثل فارسی در فرهنگ امثال/ شمه‌ای از ظرفیت زبان فارسی
 • فیلم/ پیام مردم چین به مردم ایران با زبان فارسی
 • نشست بحثی پیرامون کتاب احوال شیخ اجل سعدی برگزار شد + تصویر
 • حال من مثل عاشقی در جوار معشوق است
 • اهدای ۵ هزار جلد کتاب به کتابخانه‌ سوخته شده در اغتشاشات آبان ماه
 • برخی مصوبات مجلس دهم دانشگاه آزاد را با چالش مواجه کرد/ نمره ضعیف مجلس در حوزه عدالت آموزشی
 • چالش جدید بارسلونا
 • کاهش ۴ هزارتومانی قیمت دام زنده/چالش کارخانجات لبنی در فروش
 • ملت ایران و چین کنار هم با کرونا می‌جنگند
 • 5 بازی سخت و فشرده، چالش جدید بارسلونا
 • ویدئوی سفیر چین به زبان فارسی؛ ملت ایران و چین در کنار هم با ویروس کرونا می‌جنگند
 • درباره محمد دبیرسیاقی
 • یک دقیقه بعداز نیمه‌شب؛ رمانی به زبان شعر آزاد
 • وارد مافیای موسیقی نمی‌شویم/ هنوز زبان فارسی نمی‌دانستم اما آوازها را تمرین می‌کردم
 • داستان‌های آخر‌الزمانی منتشر شد
 • پیام جالب چینی‌ها به مردم ایران به زبان فارسی + فیلم
?>