مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) گفت: زبان فارسی در فضای مجازی با تهدیدها و فرصت‌هایی روبه رو است و شاهد تشتت و تسامح در این فضا هستم که می‌تواند برای زبان فارسی خطرناک باشد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ سید علی قاسم‌زاده در گفت‌وگو با  صبح قزوین اظهار کرد: 25اردیبهشت ماه بعنوان بزرگداشت فردوسی و پاسداشت زبان فاسی نامگذاری شده تا فرهنگ و زبان فارسی را که سال‌های سال میراث دار انتقال فرهنگ و ادب کشور بوده مورد توجه عموم مردم قرار گیرد.   

وی ادامه داد: زبان از ابزارهای قدرتمند در احراز هویت ملی محسوب می‌شود و هرگونه بی اعتنایی به آن می‌تواند موجودیت، هویت و ماندگاری ملی را در معرض خطر قرار دهد.  

دانشیار زبان و ادبیات فارسی ابراز کرد: روز پاسداشت زبان فارسی که با تولد فردوسی قرین شده گویای این مساله است که باید از تلاش‌های امثال فردوسی در حفظ زبان فارسی که به نوعی حفظ هویت ملی ایرانی قدردانی کرد. 

وی افزود: باید مردم این روزگار را که درگیر مشکلات مختلف هستند به بحث پاسداشت زبان و حفظ آن بعنوان یکی از ابزارهای قدرت ملی توجه داد.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عنوان کرد: قطعا فضای رسانه مجازی با نوعی ولنگاری، تسامح، تساهل و شتاب زدگی همراه است و این شتاب زدگی‌ها به نوعی لازمه چنین دنیا و فضایی است.

زبان معیار تابعی از فضای مجازی نیست

وی ادامه داد: زبان فضای مجازی نمی‌تواند ملاک و عامل سنجش زبان ملی محسوب شود؛ امروزه فضای مجازی به جای فضای حقیقی نقش ارتباطات را بازی می‌کند اما این ارتباطاتات در سطح روزمره و آنی است و آنچه که واقعیت دنیای زبان فارسی است در آن منعکس نمی‌شود.

 قاسم زاده تاکید کرد: اصطلاحات و کلمه سازی‌های جدید در ذات فضای مجازی قرار دارد اما قطعا فضای زبان معیار و علمی نمی‌تواند تابعی از زبان فضای مجازی باشد؛ البته لازم است فضای مجازی از دو بعد فرصت و تهدید مورد نظر قرار گیرد. 

وی افزود: کلمه سایز‌های جدید و ناهمگونی در رسم الخط آسیب و تهدید فضای مجازی است و ترس و هراس ما ناشی از این است که این زبان غالب شده و از زبان مجازی وارد زبان واقعی مردم شود.

این استاد دانشگاه بیان کرد: فضای مجازی درکنار تهدید بودن این فرصت را در اختیار سازندگان و متولیان فضای فرهنگی کشور قرار می‌دهد که دستاوردهای فرهنگی، تاریخی و تمدنی خود را در فضایی عمومی‌تر و بازتر گسترش دهند؛ به همین دلیل می‌توان با این فضا دو گونه برخورد و مواجهه داشت.  

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اذعان کرد: درصورتی که تسامحات، خطاهای نگارشی و تشتت در رسم الخط و نوشتار به فضای غالب تبدیل شود نگران کننده است. 

وی ادامه داد: غالب شدن زبان آشفته مجازی؛ نسل جدید که بیشتر با آن در ارتباط هستند را درگیر کرده و در نوشتار آن‌ها تاثیر می‌گذارد و در نتیجه شاهد تربیت نسلی خواهیم بود که دانش، مهارت، دقت و توانایی‌های نگارشی را که پیش از ایجاد این فضا در کشور حاکم بود را ندارند.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی گفت: فضای مجازی از جهتی که تهدید است در تقویت هویت ملی ما نقص ایجاد می‌کند و لازم است در چنین فضایی بتوانیم با تولید برنامه‌های مختلف اهمیت زبان مادری و فارسی را برای کاربران فضای مجازی بیشتر برجسته کنیم.

وی ادامه داد: باید کاربران مجازی را نسبت به تبعات این ولنگاری، ناهمگونی و استفاده نابجا از اصطلاحات و حتی هجوم زبان‌های بیگانه آشنا کنیم؛ چنین امکانی می‌تواند با تلاش، برنامه ریزی و برنامه‌های متنوع فراهم شود.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: مردم با هر گرایش فکری اعتقاد دارند که فردوسی قطعا از بزرگترین شاعران جهان است و توانسته زبان فارسی را از گزند و گرایش به سایر زبان‌ها حفظ کند و از این بابت ارزشمند است.

وی افزود: ما نیز باید همان رسالتی که فردوسی در زمان خود داشت را داشته باشیم و نهایت تلاش را برای حفظ زبان فارسی از گزند آسیب‌ها داشته باشیم و برذای آن برنامه ریزی کنیم.

ناهمگونی درعرصه زبان به نسل کنسروی امروز آسیب می‌زند

قاسم زاده ابراز کرد: برخورد جزیره‌ای؛ مشکل اساسی ما در حوزه فرهنگی، ادبی و علمی است؛ لازم است اتاق فکری مشترک با تمام افکار، سلیقه‌ها و نهادهای متولی فرهنگ داشته باشیم که همسو و همگون رفتار کنند. 

وی ادامه داد: نهادهای متولی فرهنگ باید برنامه‌های کلان خود را متناسب با سیاست‌های کلی برنامه ریزی کنند، اکنون فرهنگستان زبان فارسی راهی را می‌رود که نهادهای دیگر، صدا و سیما و رسانه‌ها با آن هماهنگ نیستند؛ سایر نهادهای فرهنگی نیز راه خاص خود را در پیش گرفته‌اند.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) اذعان کرد: زبان فارسی چنان سترگ و محکم است که به راحتی از بین نمی‌رود؛ اما ناهمگونی‌های موجود نوعی آشوب و چندگانگی در فضای نوشتاری و فکری ما ایجاد کرده و بیشتر نسل جدیدتر را تحت تاثیر قرار می‌دهد. 

وی ادامه داد: نسل جدید نسلی کنسروی است که عمق ندارد و در فضایی سطحی که مدرنیته ایجاد کرده زندگی می‌کند و به تمام موضوعات نگاه تسامحی دارد؛ بنابراین این ناهمگونی‌ها در عرصه زبان برای آن‌ها که آینده سازان هستند مشکل ایجاد می‌کند.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: لازم است در آینده پژوهی زبان و ادبیات فارسی پژوهش‌ها در سطح گسترده فضای کنونی زبان فارسی و جریان‌هایی که زبان فارسی را با خود درگیر می‌کند از جمله فضای مجازی را رصد کند.

آینده پژوهی زبان فارسی فرصتی مناسب برای برنامه ریزی فرهنگی

وی افزود: پژوهشگران در زمینه آینده پژوهی می‌توانند با پژوهش‌های جامع و میدانی آینده را به نوعی پیش بینی کرده و متناسب با آن برنامه ریزی‌هایی را برای متولیان فرهنگی ارائه کنند تا از برخی آسیب‌ها پیشگیری شود.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی بیان کرد: زبان بیگانه توسط دو قشر وارد زبان فارسی می‌شود؛ بخشی از افراد فعالیت علمی انجام می‌دهند و ناگزیر هستند اصطلاحات علمی را به شکل اصلی خود به کار ببرند و از این رو اصطلاحاتی را وارد زبان فارسی می‌کنند.

وی ادامه داد: بخشی دیگر از افراد به نوعی تفاخر به زبان بیگانه دارند که برآمده از حس غرب زدگی و تمایل به غرب است و اساسا این قشر هستند که به زبان آسیب می‌زنند و اصطلاحات علمی آسیب جدی به شمار نمی‌رود. 

قاسم زاده گفت: زبان امروز زبان باز است و باید در راستای پویایی و حیات با سایر زبان‌ها ارتباط فرهنگی و زبانی داشته باشد اما رها کردن این فضا و ورود سیل وار واژه‌هایی که ضرورتی برای استفاده از آن‌ها وجود ندارد و بوی تفاخر و روشن فکر مآبی دارد زبان را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: واژه‌ها دارای بار معنایی خاص هستند و می‌توانند در نوع رفتارهای عمومی و اجتماعی تاثیر بگذارند؛ از این رو نیز ورود نابه جای واژه‌ها از زبان بیگانه آسیب به شمار می‌رود و این برای کشور ما با زبان فارسی را قابل هضم نیست.

زبان عامل انسجام و قدرت ملی است

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) عنوان کرد: آنچه که در زبان فارسی و فضای مجازی اتفاق می‌افتد به گونه‌ای تسامح و تشتت در گزینش واژه‌ها و رسم الخط است و این می‌تواند خطرناک باشد.

وی توضیح داد: خط چهره زبان به شمار می‌آید و کار انتقال فرهنگی را انجام می‌دهد؛ از این رو آشفتگی در این زمینه زبان را از اصالت خود دور کرده و به گسست نسل را که از پیامدهای دنیای مدرن است سرعت می‌بخشد.

این استاد دانشگاه اظهار کرد: دنیای جدید به رسانه و فضاهای بازتر و آزادتری که سانسور کمتری در آن اتفاق می‌افتد تمایل دارد تا بتواند عواطف، احساسات و افکارش را بی پرده ابراز کند و این موضوع و تشتت موجود در آن برای زبان آسیب به شمار می‌رود.

وی ادامه داد: تمدن بابل به دلیل جدایی و قطع شدن ارتباط زبانی بین اقوام مختلف از بین رفت؛ درواقع کمرنگ شدن ارتباط زبانی عوامل انسجام را نیز تضعیف کرده و زمینه فروپاشی تمدن بابل را فراهم ساخت.

دانشیار دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) بیان کرد: لازم است فرهنگ سازی اتفاق بیفتد تا گرایش به زبان بیگانه، غلط نویسی رایج و بی توجهی به خط الرسم معیار کاهش یابد.

وی تاکید کرد: با همه تهدیدات فضای مجازی هنو زهم زبان فارسی در رنج معیار عظمت و ثبات خود را حفظ کرده؛ البته اگر ولنگاری و تسامح در فضای مجازی ادامه پیدا کند در معرض خطر نیز قرار می‌گیرد.

لزوم حفظ نسل جدید از سرگشتگی زبانی

قاسم عنوان کرد: زبان در کنار دین، تاریخ و جغرافیای مشترک یکی از ارکان اصلی و اساسی هویت ملی است؛ از این رو حفظ آن از اهمیت ویژه برخوردار است و می‌تواند شناسنامه ملی ما ایرانی‌ها را از گزند خطرها در امان نگه دارد و زمینه اتحاد ملی را تقویت کند. 

وی ادامه داد: در ایران اقوام با گویش‌های مختلف وجود دارند امام تمام آن‌ها به زبان معیار فارسی پایبند بوده و آن را عامل اتحاد ملی می‌دانند و می‌تواند پیوندهای فرهنگی و تاریخی را حفظ و تقویت کند.

این استاد زبان و ادبیات فارسی اظهار کرد: فضای مجازی که در جامعه ما رسوخ کرده بیشتر ناشی از پیامدهای شتاب زده‌ای است که انسان امروزی به آن دچار است اما نکته مهم این است که نسل جوان را ماندن از این سرگشتگی حفظ کنیم. 

وی افزود: نسل جوان نباید بین دنیای سنت گرای ما و گرایش به ساختار شکنی غربی و دنیای پسامدرن امروزی سرگردان بماند که لازمه آن برنامه ریزی منسجم و منظمی است که باید توسط ارگان‌های مختلف فرهنگی و به دور از رفتار جزیره‌ای صورت گیرد.

مدیر گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) تاکید کرد: زبان یکی از ابزارهای قدرت به شمار می‌رود؛ مانند زبان انگلیسی که با رواج داشتن قدرت سیاسی و اقتصادی نیز همراه است.

وی ادامه داد: باتوجه به اهمیت و جایگاه زبان باید تلاش کنیم زبان فارسی را همانطور که در گذشته در جهان گسترش و قدرت داشته با زبان علم در قالب زبان فارسی گسترش دهیم.

این دانشیار زبان و ادبیات فارسی در پایان عنوان کرد: زبان فارسی با فرهنگ اسلامی همراه شده و از این رو می‌تواند بار معنایی و معرفتی زیادی را به همراه داشته باشد و بنابراین می‌تواند به زبان گسترده در سطح جهانی تبدیل شود.

انتهای پیام/

منبع: دانا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

«آشفتگی» جیرانی، مجوز نمایش گرفت

به گزارش پارس نیوز، 

شورای پروانه نمایش، مجوز نمایش ۳ فیلم را صادر کرد. 

شورای پروانه نمایش فیلم‌های سینمایی، در جلسه اخیر که با حضور اکثریت اعضا برگزار شد، مجوز نمایش سه فیلم «بی‌حسی موضعی» به تهیه‌کنندگی حبیب رضایی و کارگردانی و نویسندگی حسین مهکام ، «جان‌دار» به تهیه‌کنندگی ابراهیم طالش‌مجیدی، کارگردانی مشترک حسین امیری دوماری و پدرام پورامیری و نویسندگی مشترک حسین امیری دوماری ، پدرام پورامیری و محمد داودی و «آشفتگی» به تهیه‌کنندگی، کارگردانی و نویسندگی فریدون جیرانی را صادر کرد. 

 

مسافرین کلیپ تک‌خوانی یک زن در روستای ابیانه احضار شدند

حمله پادشاه عربستان به ایران و دعوت از سران عرب برای بررسی تنش در خلیج فارس| عربستان خواهان جنگ نیست| عادل الجبیر: عربستان دست‌هایش برای صلح به سوی همه دراز است

عذرخواهی شبکه 5 از پخش جملات اهانت آمیز یک مداح

منبع این خبر، وبسایت www.dana.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۶۱۶۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • نبود مدیریت بر فضای مجازی، زمینه‌ساز فحشا در جامعه است
 • عدم مدیریت فضای مجازی، زمینه‌ساز فحشا در جامعه است
 • عموم مردم نسبت به آسیب‌های فضای مجازی حساس شوند
 • بارزترین مصداق امر به معروف ونهی از منکر، کنترل فضای مجازی است
 • واکنش کابران فضای مجازی به پست انتخاباتی مشاور امور ایثارگران استاندار+تصاویر
 • ایجاد قطب علمی حبوبات در پژوهشکده علوم گیاهی دانشگاه فردوسی/بانک بذر بقولات دستاوردی مهم درکشور
 • ادبیات قارچی یا پیوند با ریشه‌ها؟
 • معاون فناوری مرکز ملی فضای مجازی: پیشرفت چشمگیر وزارت ارتباطات در گسترش شبکه ملی اطلاعات طی ۲ سال اخیر/ متولیان لایه‌های خدمات و محتوای شبکه ملی اطلاعات ضرورت مساله را باور نکرده‌اند
 • راه‌ و رسمِ مواجهه با مسائل!
 • گفتگوی دیدنی ژاوی هرناندز و عادل فردوسی پور + فیلم
 • 'جان‌دار'، 'آشفتگی' و 'بی‌حسی موضعی' مجوز نمایش گرفتند
 • «فارسی» در غل و زنجیر
 • مردم نسبت به زبان فارسی نوعی غیرت ملی از خود نشان دهند/ ضرورت توجه به نقش زبان‌شناسان در پاسداری از زبان/ رابطه زبان و موسیقی در فارسی تنظیم شده است
 • آشفتگی تجربه تازه فریدون جیرانی در کارگردانی/بازگشت بهرام رادان به سینمای کلاسیک
 • تبلیغات گمراه‌کننده و خارج از عرف پزشکان در فضای مجازی زیر ذره‌بین نظام پزشکی
 • قدردانی همسر ناصر حجازی از فردوسی‌پور و انتقاد تند از میثاقی!
 • همگرایی روابط عمومی و فضای مجازی با خرد فناورانه
 • نگذارید زبان فارسی دچار فرسودگی و ویرانی شود
 • وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برپاسداشت زبان فارسی تاکید کرد