یک عضو هیات علمی دانشگاه یزد با اشاره به این که موج عظیم مهاجرت‌ها به یزد تهدیدآمیز است، اظهار کرد: این جمعیت بدون تخصص که برای اشتغال به یزد هجوم آورده‌اند، با توجه به منابع محدود این شهر نوعی تهدید محسوب می‌شوند.

«ابوالفضل مرشدی» استادیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه یزد در اولین کرسی ‎ آزاداندیشی دانشگاه یزد در موضوع «بازشناسی اخلاق اقتصادی یزدی‌ها»، با اشاره به این که روحیه اخلاق اقتصادی در پرتوی اقتصاد مقاومتی و اقتصاد پایدار در مردمان فلات مرکزی نوعی سرمایه اجتماعی پیش برنده این توسعه پایدار است، گفت: اخلاق اقتصادی در سه بعد باورها و نگرش‌ها، قواعد رفتاری و کنش‌های خرد افراد و نهادهای غیررسمی بررسی می‌شود.

وی خوشنامی یزدی‌ها در حوزه اقتصادی را یکی از مزیت‌های این شهر دانست و اضافه کرد: فرض اساسی این است که دنیای مدرن به سنت نیاز دارد و با گفت‌وگوی سازنده می‌توان سنت را وارد کرد، چرا که در غیر این صورت سنت خود را تحمیل خواهد کرد.

استادیار دانشگاه یزد با اشاره به سازگاری فعالانه به عنوان یکی از دیگر  ‌عوامل موثر در دستیابی به اخلاق اقتصادی، گفت: علاوه بر این سازگاری که به واسطه محدودیت‌های اقلیمی و شرایط جوی بوجود آمده است، عوامل دیگری چون ساختار شهری، اقلیم خشک، موقعیت مواصلاتی و موقعیت سوق‌الجیشی خاص این شهر در فلات مرکزی نیز موثر بوده‎اند.

وی از نقش حاکمان فرهنگ دوست، علما و سادات، نگاه حکومتی به یزد، حضور اقلیت‌ها و زندگی همزیستانه و همچنین مهاجرپذیری و مهاجر فرستی به عنوان دیگر موارد موثر در زمینه توسعه اخلاق اقتصادی در یزد یاد کرد و افزود: اقتصاد مبتنی بر تجارت و صنعت بازآفرینانه از عوامل موثر در خوشنامی یزد‎‌ها در مباحث اقتصادی است چرا که در گذشته به دلیل آن که یزد تولیدکننده مواد اولیه صنایع خود نبوده، به فرآوری صنایعی مانند حناسایی روی آورده است.

مرشدی، یزدی‌ها را مردمانی خودساخته، مقتصد و حسابگر خواند و بیان کرد: مردم عادی و به ویژه صنعتگران یزدی، ذهنی خلاق و ترکیب‌گر داشته‌اند و در عین رفتاری محافظه ‎ کارانه، دست به خیر و فعال در کارهای عام‌المنفعه بودند.

وی ادامه داد: البته مردم یزد فارغ از جنگ و ستیز، نه در متن و نه در حاشیه بودند و نگاهی حمایتی و اعتمادآمیز در تجار و صنعتگران منجر به شکل گیری اخلاق اقتصادی شده‌ است.

استادیار دانشگاه یزد با بیان این که همزمان با ظهور صنعت، فناوری و سرمایه‌گذاری‌های جدید به یزد هجوم آوردند، ‌گفت: به دنبال این جریان، یزد دچار فردگرایی و مصرف گرایی شد و از سوی دیگر، اقتصاد مبتنی بر نفت، تکیه نهاد دین به دولت و سست شدن باورها منجر به کم‌رنگ شدن اخلاق اقتصادی در یزد شد.

وی اضافه کرد: البته مهاجرپذیری و مهاجرفرستی و وقف و امور خیریه، زندگی مسالمت آمیز و شاخص‌های توسعه اقتصادی هر چند با سیر تحولات، همچنان در یزد زنده مانده است.

این استادیار دانشگاه، افق یزد در آینده را در قالب توسعه‌ای با پذیرفتن مدرنیته یا در قالب این که یزد همچنان کوچک بماند عنوان کرد و گفت: یزد می‌تواند کوچک بماند یا این که با در نظر داشتن سه مولفه کار، درست کاری و میانه روی توسعه یابد.

تعامل نسبی یا تحمل اقلیت‎‎ها در یزد

«علی اکبر تشکری» عضو هیات علمی دانشگاه یزد و یکی از داوران این کرسی آزاداندیشی با اشاره به این که یزد شهری دارای کشاورزی اما نه به عنوان اقتصاد معیشتی مبتنی بر این صنعت بوده است، عنوان کرد: به دنبال این که یزد شهری عشایری و حتی در همجواری عشایران و ایلات نبوده، لذا این شهر برای ماندگاری و بقا به اقتصاد تجاری به عنوان بخشی از اقتصاد روی آورده است.

تشکری تعامل نسبی یزد با سایر اقلیت ها ‎‎را بیشتر نوعی تحمل کردن ‌خواند و گفت:  تعامل رابطه‌ای دو سویه است که در روابط تعاملی یزد بیشتر به تحمل کردن نزدیک است لذا نمی‌توان تعامل با سایر اقلیت‌ها را دلیلی بر توسعه اخلاق اقتصادی در یزد دانست، ضمن این که در واقع یزدی‌ها دارای تعصب خاصی در دین هستند، بیشتر با تکیه بر اقتصاد تجاری این روابط شکل سازگاری بخود گرفته است.

این استاد تاریخ دانشگاه با بیان این که نمی‌توان یزد را شهری بدون تهاجم و دور از جنگ عنوان کرد، افزود: یزدی‌ها در حقیقت، جنگ گریز نبودند بلکه موقعیت جغرافیایی این دیار به گونه‌ای بوده که آن‌ها را در مسیر حمله سپاهیان و راهزنان قرار نداده است.

وی در ادامه با اشاره به مهاجرفرستی و مهاجرپذیری یزد، تصریح کرد: یزد در واقع از زمان حکومت پهلوی وارد فاز مهاجرفرستی شد به طوری که تا قبل از آن مهاجرفرستی معنایی نداشت و البته مهاجرپذیری یزد نیز بیشتر در زمینه تجارت و تاجران بوده است.

تشکری در بخش دیگر، از اقتصاد فرآورانه یزد به عنوان یکی از عوامل تاثیرگذار یاد و بیان کرد: مدرنیسم که از مظاهر و اندیشه‌های مدرنیته است، در یزد جریان دارد ولی هنوز مدرنیته به یزد نیامده است.

وی اضافه می‌کند: مصرف‌گرایی خاص یزد نیست و اغلب تمام شهرنشینی‌ها به این سمت کشانده شده‌اند، از طرف دیگر فردگرایی نیز از ویژگی‌های تجارت است و همانند تعاونی و مشارکت‌گرایی، نوعی از تجارت به حساب می‌آید.

سازگاری فعالانه در یزد برای حفظ بقا

«سعید عطار» مدیر گروه علوم سیاسی دانشگاه یزد نیز با بررسی موضوع اخلاق اقتصادی یزدی‌ها از جنبه سیاسی آن، اظهار کرد: این طرح که در دو بعد پیش فرض و محتوا نیازمند بررسی بیشتری است، به ناپیوستگی اتفاقات در طول زمان اشاره دارد در حالی که تمام جوامع با انقطار و پیوستار در حال گذر هستند و یزد نیز از این قاعده مستثنی نیست.

وی از عدم تاثیر اقلیم در توسعه اقتصادی یاد کرد و گفت: لاس وگاس آمریکا که از نظر اقلیمی با یزد مشابه است، توسعه و پیشرفت بسیار زیادی داشته‌است و جای این سوال می‌ماند؛ «آیا جغرافیا در توسعه اقتصادی چنین تاثیری داشته است؟»

وی با اشاره به توجه خاص این طرح به بحث نوستالژی، تصریح کرد: در بررسی بازشناسی الگوهای اقتصادی دگرگونی‌ها نادیده گرفته شده است.

عطار خاطرنشاان کرد: از منظر دیگر، نگاه به مسئله سازگاری فعالانه، همان بقاست که اگر سازگاری در این ابعاد بررسی شود، ساکنان صحرانشین آفریقا در برابر شرایط دشوار، بقای زیادی داشته است.

مدیریت صنایع یزد برگرفته از تمدن کاریزی

«علی اکبر جعفری ندوشن» استادیار گروه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه نیز با اشاره به این که مردمان یزد مسلمانانی شریعت‌مدار بوده و گاهاً دین را ابزاری برای اقتصاد و بازرگانی می‌کردند، اظهار کرد: شاید تعهد و ترس این مردم در دین ‎ داری بر شناخت آن‌ها نسبت به دین غلبه دارد ولی در مجموع این سنت فقهی به شکل قوانینی است که در یزد نمود خاصی داشته است.

وی اضافه کرد: زمانی که سنت بر اساس روش‌های فقهی وارد یزد شد، نوعی انضباط در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی در یزد برقرار شد.

عضو هیات علمی دانشگاه پذیرش اعتماد و مشارکت جمعی در صنایع یزد را ناشی از پیشینه‌ی این مردم عنوان کرد و گفت: تمدن کاریزی و اداره مشارکتی قنوات، سیستمی که اکنون نیز بر شرکت‌های سهامی و مشارکتی یزد حاکم است منجر به برپایی این صنایع بزرگ با تعصب و تقید به قانون فرهنگی در یزد شده‌ است.

وی در ادامه با اشاره به این که یزد نمی‌تواند بزرگ باشد، گفت: منابع آبی و خاکی، محدودیت‌هایی است که از افزایش جمعیت و توسعه بیشتر یزد ممانعت می‌کند و در حال حاضر نیز بهره ‎ وری بیش از حد از منابع آب و خاک، زمین سوخته‌ای را بر جا گذاشته است.

تهدید موج عظیم مهاجرت‌ها به یزد

جعفری ندوشن با اشاره به این که موج عظیم مهاجرت‌ها به یزد تهدیدآمیز است، تصریح کرد: این جمعیت بدون تخصص مهاجر که برای اشتغال به یزد هجوم آورده‌اند، با توجه به منابع محدود این شهر نوعی تهدید محسوب می‌شوند.

وی اخلاق اقتصادی یزد به ویژه خوشنامی و امانت‌داری را مزیتی برای توسعه صنعت‌های مالی در این شهر عنوان و بیان کرد: یزد می‌تواند متکی به صنعت‌هایی مالی و بزرگترین ارائه دهنده خدمات مالی و بازرگانی کشور شود که اینگونه منابع محدودش نیز تهدید نشوند.

وی اضافه کرد: البته این صنعت، نیازمند نیروی انسانی متخصص است که باید وارد شوند یا پرورش یابند./ ایسنا

منبع: ایران آنلاین

کلیدواژه: اخلاق اقتصادی اقتصادی در یزد دانشگاه یزد یزدی ها

نماینده کهنوج: هر کس ترامپ را بکشد، به نیابت از مردم کرمان ۳ میلیون دلار جایزه می‌گیرد/باید موشک‌هایی با بُرد زیاد و حمل کلاهک‌های نامتعارف بسازیم

موج ردصلاحيت‌ها و آینده یک انتخابات مهم| مهره‌چینی اصولگرایانه برای مجلس

مداح مشهور: انتقام سخت شامل داخل کشور هم بشود

عکس| کفش‌های وزیر ارتباطات چقدر قیمت دارد؟

بازداشت خواننده لس آنجلسی در تهران

منبع این خبر، وبسایت www.ion.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۸۹۹۶۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

خبر بعدی:

هشدار «ورود بی‌سابقه‌ترین موج سرما»؛ باور نکنید و مراقب باشید!

«یک موج جدید سرما از جمعه به بعد وارد کشور می‌شود که فوق‌العاده سرد است. شاید بتوانیم بگوییم بعد از سال ۸۶ شمسی، سردترین روز‌هایی باشد که ما با آن سروکار داریم...»
به گزارش «تابناک»، محمد اصغری که با بذله گویی و شوخی حین اعلام گزارش هواشناسی در تلویزیون، برای خود اسم و رسمی به هم زد و به بالاترین سطوح مدیریتی سازمان هواشناسی کشور نیز راه یافت، چند روزی است که با انتشار یک ویدئو به شدت در کانون افکار عمومی قرار گرفته است.
آن گونه که این کارشناس در ویدئویش با مرد در میان می‌گذارد، موج سرمایی که از جمعه وارد کشورمان می‌شود، در یک دهه گذشته بی‌سابقه است و رهاورد ورود و فعالیت این موج، کاهش شدید دما و بارش وسیع و شدید برف است. موضوعی که اصغری وعده پیگیری و تشریحش را در ویدیو‌های بعدی را می‌دهد.
یادآوری بحرانی که در سال ۸۶ گریبان شمار زیادی از ایرانیان را گرفت و مشکلات زیادی برای مردم به وجود آورد کافی ست تا سخنان این کارشناس هواشناسی به شدت مورد توجه افکار عمومی قرار گیرد، دست به دست شود و بازتابش در فضای مجازی آنقدر زیاد باشد که به اصطلاح، «ترند» شود.
البته این سخنان که با تیتر‌هایی شبیه «بی‌سابقه‌ترین سرمای یک دهه گذشته جمعه به تهران می‌رسد» در رسانه‌های کشورمان نیز بازتاب وسیعی یافته، ساعاتی بعد از انتشار توسط یکی از کارشناسان سازمان هواشناسی و در اخبار صبحگاهی صداوسیما تکذیب می‌شود، اما این تکذیب برای توقف بازنشر ادعای مطرح شده کافی نیست تا مدیر مربوطه در سازمان هواشناسی مجاب به واکنش شود.
ساعاتی پیش صادق ضیائیان، مدیرکل پیش‌بینی و هشدار سریع سازمان هواشناسی در واکنش به این خبر می‌گوید: «خبر ورود موج سرمای بی‌سابقه در ۱۰ سال اخیر به کشور از جمعه ۴ بهمن ماه درست نیست و تایید نمی‌شود.» و در ادامه تاکید می‌کند که «دمای هوا از روز جمعه بین ۵ تا ۱۰ درجه در برخی از مناطق کشور کاهش می‌یابد» تا مبادا کاهش دما موجب شود برخی ادعا‌های اصغری را باور کنند.
در پی این تکذیب هاست که اصغری مجاب می‌شود از ادعاهایش دست بکشد و با طرح ادعایی جالب، تلاش کند همه چیز را به حالت عادی بازگرداند. او می‌گوید: «هرچه ما جلوتر رفتیم، مدل‌ها معتدل‌تر و ضعیف‌تر شد. مدل‌ها نشان می‌دهند شرایط عادی است و غیرمتعارف نیست. البته بامداد شنبه و صبح یکشنبه هوا سرد می‌شود که به‌طور نسبی در مقایسه با شرایط نرمال سردتر است.»
وی که با ادعاهایش به صدر اخبار این روز‌ها گره خورده، بی آنکه عذرخواهی کند یا نشانه‌ای از پذیرش اشتباه بروز دهد، ادامه می‌دهد: «این موج از شمال غرب اروپا آمده و الان در مرکز اروپاست و در این مدت روند کاهش دما اتفاق می‌افتد؛ اما الان که ما روند کاهش دما را بررسی می‌کنیم، غیرمتعارف نیست. پیش‌بینی ما این است که حداکثر می‌تواند تا ۱۰ درجه کاهش دما اتفاق بیافتد.»
اصغری در ادامه یادآور می‌شود که طی امروز و فردا افزایش دما را پیش رو داریم که «یک مقدار غیرطبیعی» است و بعد به شرایط نرمال یعنی کاهش دما خواهیم رسید. نکته‌ای که به باور وی، موجب تلطیف شدن موجی خواهند شد که در راه کشورمان قرار دارد و می‌توانست سرمایی بی سابقه بیافریند و همگان را به مانند بحران ۸۶ به دردسر بیاندازد.
وضعیت وخیمی که موجب شده بود کمبود نان و بخاری برقی در اغلب نقاط کشورمان حاکم شود و مسئولان به مانند اغلب اوقات، غافلگیر شوند! غافلگیری‌ای که قرار بود به یمن هشدار به موقع اصغری در روز‌های آتی خبری از آن نباشد، اما حالا شخص می‌شود که بزرگترین غافلگیری یعنی ارائه اطلاعات نادرست رقم خورده است. گزارشی که بد نیست هشیاری ما و مسئولان را به دنبال داشته باشد، اما پیش از آن یادآوری می‌کند که هرچیزی را نباید باور کرد حتی اگر گزارش چهره‌ای مشهور باشد که سال‌ها در رسانه ملی برایمان آب و هوا پیش بینی کرده!

دیگر خبرها

 • موضوع "فولاد میبد" از سوی سازمان بازرسی مورد پیگیری قرار گیرد/ ایجاد سازوکار برای طرح مشارکت مردم در بسیاری از مسائل
 • مهاجرت در یزد تبعات فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشت
 • باید مساله آب را مدیریت کرد/ نیازمند راهبردی جدی در بحث مهاجرت هستیم
 • برگزاری نشست هم اندیشی حوزه اخلاق پزشکی
 • مهاجرت بی‌رویه در استان یزد آمار بیکاری و آسیب‌های اجتماعی را افزایش می‌دهد
 • مهاجرت در یزد تبعات فرهنگی و اجتماعی را به همراه داشته است
 • آسیب‌ مهاجرت در پرونده‌های قضایی استان یزد دیده می‌شود
 • امیدوار به توسعه گردشگری با حمایت قوه قضائیه در یزد هستیم
 • رئیس قوه قضاییه:نباید اجازه دهند هنر و اقتصاد کشور مورد تهدید قرار گیرد/آئین نامه‌ها نباید مختل کننده کار تولیدکننده باشند/دیده بانان فرهنگی از اصالت یزد صیانت کنند
 • موج‌های ۴ و نیم متری در راهند
 • اقتصاد گردشگری؛ ظرفیتی عظیم در یزد/تحقق ایران قوی؛در گرو اقتصاد قوی
 • بخشنامه های ما نباید مانعی برای تولید باشد/ اقتصاد گردشگری، ظرفیت عظیم استان یزد
 • داشته‌های فرهنگی ما از سوی دشمنان در حال تهدید است/لزوم قوی شدن سازوکارهای اقتصادی
 • داشته‌های فرهنگی ما از سوی دشمنان در حال تهدید است
 • کد اخلاق به پژوهش‌‌‌های برتر در حوزه پزشکی اعطا می‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌شود
 • تحرکات معناداری برای تعارض‌نمایی دین و اخلاق ایجاد شده/ شگرد جدید ملحدان مدرن
 • وزرای جدید دادگستری و مهاجرت تاجیکستان منصوب شدند
 • نعمت خلیفه، سرمربی تیم تکواندوی دانشگاه آزاد: مهاجرت یک تصمیم شخصی است اما کیمیا علیزاده نباید اعتقادات و فرهنگی را که در آن بزرگ شده است از بین ببرد
 • واکنش عجیب پدر کیمیا علیزاده به مهاجرت فرزندش : از مدت ها قبل برنامه داشتند