به گزارش خبرنگار مهر، دکتر سعید نمکی امشب در حاشیه نشست با دانشجویان استعداد درخشان دانشگاه‌های علوم پزشکی در محل دانشگاه علوم پزشکی ایران در جمع خبرنگاران درباره وضعیت کیفیت آموزش پزشکی گفت: دانشجویان استعدادهای درخشان به کیفیت آموزش اشاره کرده اند و خوشبختانه با طرحی که در حوزه معاونت آموزشی وزارت بهداشت دنبال می‌شود ما بحث تحول نظام آموزش پزشکی را در کشور در دست اجرا داریم.

وی افزود: در این راستا تکیه بر ظرفیت‌های ملی و استفاده از نخبگان چه در سطح تحصیلات عالی چه در بخش کارشناسی، همین طور تحول در ساختار آموزشی چه در واحدهای درسی، چه در شیوه‌های آموزشی و چه در شیوه‌های ارزیابی، اگر این تحول کامل محقق شود و همکاران ما در وزارت بهداشت آن را دنبال می‌کنند ساماندهی مناسبی را در ساختار آموزشی کشور خواهیم داشت.

وزیر بهداشت یادآور شد: ما در وزارت بهداشت به دنبال این هستیم که چه کسی را در چه سطحی از مهارت، در چه زمانی، توسط چه کسی، با چه هزینه و برای کدام بخش نظام ارائه خدمت تربیت کنیم.

وی گفت: اگر بتوانیم این بخش را به سرانجام برسانیم هم گله مردم از نوع ارائه خدمت دانش آموختگان علوم پزشکی حل می‌شود و هم دانش آموختگان علوم پزشکی مهارت‌هایی را خواهند آموخت که در نظام خدمت به آن نیاز است و هم اساتید با آن مهارت‌ها آشنا خواهند شد که چه مهارت‌هایی را آموزش دهند.

نمکی درباره بحث کوچ نخبگان و چگونگی حمایت دولت از نخبگان گفت: اولین گامی که باید برداریم نخبه نوازی است به این معنی است که باید نخبگان را کشف کنیم و بشناسیم و دوم اینکه راه‌هایی را برای رشد آنها فراهم کنیم. سوم اینکه وقتی دانشجوی نخبه تحصیل اش به پایان رسید باید راهکارهایی برای جذب وی پیدا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: نخبگان تا از آینده کاری خود مطمئن نباشند قطعاً در حین تحصیل به فکر کوچ می‌افتند. خیلی از کسانی که کشور می‌روند نمی‌روند که جای بهتری را تجربه کرده باشند. می‌روند زیرا ما زیرساخت‌های اشتغال آنها را فراهم نکردیم.

وزیر بهداشت گفت: ما در وزارت بهداشت درصدد هستیم که با همکاران خود سعی کنیم که در ۲ تا ۳ سال آینده تمام دانشجویان استعداد درخشان و نخبه را در نظام ارائه خدمت چه در دانشگاه و چه در مراکز تحقیقاتی و چه در تقویت شرکت‌های دانش بنیان و پارک‌های علم و فناوری برای جذب آنها و چه در نظام ارائه خدمات از آنها استفاده کنیم.

کد خبر 4618698

منبع: مهر

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

اولویت‌های پژوهشی حوزه آموزش پزشکی اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، اولویت‌های پژوهشی چهارمین فراخوان مرکز ملی تحقیقات راهبردی آموزش پزشکی (نصر) اعلام شد و اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و دانشجویان و کارشناسان می‌توانند تا ۱۱ تیرماه ۹۸ پروپوزال‌های خود را در این زمینه‌ها ارائه دهند.

کمیته برنامه ریزی درسی:

تعیین چارچوب صلاحیت‌های گروه رشته مقاطع مختلف (Competency Framework)

طراحی الگوی برنامه درسی مبتنی بر صلاحیت (Competency-based Curriculum Model)

توسعه الگوی بهینه تخصصی سازی علوم پزشکی

تعریف نقش و تحلیل وظایف نیروهای سلامت دهان و دندان

طراحی الگوی عمومی دوره‌های آموزش دکتری ( )PhDو پیشنهاد چارچوب اصلاحات برنامه‌های درسی متناظر

بررسی امکان پذیری مدل کاهش طول دوره آموزش پزشکی عمومی و حذف دوره کارورزی و ارائه مدرک MBBS در ایران

نیازسنجی از بازار خدمات سلامت در رابطه با آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای

تحلیل گرایش‌های اخیر در روند برگزاری برنامه‌های آموزش مداوم در ۵ سال اخیر

طرح نیاز سنجی اولویت‌های آموزش مهارتی و حرفه‌ای در نظام سلامت ایران

مطالعه تطبیقی نظام‌های احراز صلاحیت‌های حرفه‌ای آموزش مهارتی و حرفه‌ای در جهان و تدوین سند راهبردی آن در ایران

کمیته مدیریت و رهبری آموزشی:

مطالعه تطبیقی الگوهای سیاستگذاری آموزش عالی سلامت و طراحی مدل بومی

طراحی و استقرار الگوی ارزیابی سیاست‌های تحولی نظام آموزش عالی سلامت

مطالعه تطبیقی الگوهای تمرکززدایی و طراحی مدل بومی مأموریت گرایی در نظام آموزش عالی سلامت

طراحی مدل تقسیم بندی آمایشی آموزش عالی سلامت در کشور مبتنی بر سند آمایش سرزمینی آموزش عالی در کشور

شواهد اوریجینال در خصوص برآورد نیاز به نیروی انسانی در حوزه سلامت در رشته مقاطع مختلف مانند تعداد شاغلین

فعال در رشته‌های گوناگون و برآورد دقیق از نیاز به دانش آموختگان رشته‌های مختلف مبتنی بر شواهد عینی

طراحی الگوی عملیاتی توسعه آموزش (مبتنی بر کارکرد مدیریت و ترجمان دانش) در دانشگاه‌های علوم پزشکی

آینده نگاری نیازهای سلامت دهان و دندان کشور

طراحی راهکارهای تخمین نیروهای انسانی در نظام سلامت دهان و دندان کشور

بررسی منافع و مضرات روش‌های مختلف پذیرش دانشجو (با آزمون سراسری و بدون آزمون سراسری) برای پزشکی عمومی در ایران و ارائه مدل ملی

تعیین نقش‌های فرادستی هدف به منظور هدایت استعدادهای درخشان

تعیین چارچوب صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی به منظور توانمند سازی استعدادهای درخشان

تدوین برنامه تمایز یافته جهت نیل به صلاحیت‌های نقش‌های فرادستی

توسعه الگوی برون سپاری خدمات آموزشی به دانشگاه‌های علوم پزشکی و نهادهای (نیمه) خصوصی

توسعه الگوی تخصیص سهمیه جذب به دانشگاه‌ها در فراخوان هیئت علمی

توسعه الگوی مشارکت انجمن‌های علمی در سیاست گذاری‌های رشته مرتبط

بازاندیشی و بازنگری ساختار سهمیه‌ها در آزمون‌های ورودی وزارت بهداشت و درمان (Rational, Value Based Quota Structure)

طراحی نظام رشته مقاطع حوزه علوم دارویی و داروسازی جهت پوشش خدمتی بهینه در صنعت و سطوح سه گانه خدمات بهداشتی و درمانی

طراحی نظام رشته مقاطع حوزه سلامت دهان و دندان جهت پوشش خدمتی بهینه در نظام سلامت( با تمرکز بر-Midlevel Care Provision )

کمیته ارزشیابی:

تحلیل جامع داده‌های سازمان سنجش کشور در رابطه با وضعیت پذیرش به منظور ارائه راهکارهای مؤثرتر پذیرش در حوزه علوم پزشکی از طریق کنکور سراسری و ارائه راهکارهای ارتقا آن

ارزشیابی و مطالعه تطبیقی برنامه‌های پزشکی عمومی در کشور

تعیین الگوی استاندارد مصاحبه در پذیرش‌های مختلف

طراحی نظام اعتباربخشی جامع مراکز برگزارکننده برنامه‌های حضوری و غیر حضوری آموزش مداوم

طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی پایه

طراحی الگوی بهینه ورودی دانشگاه‌ها در مقاطع تحصیلی تکمیلی

طراحی الگوی نمره سازی استاندارد آزمون‌های پذیرش برای ایجاد امکان استفاده از رتبه یک آزمون پذیرش در یک بازه ۴ ساله

کمیته روانشناسی شناختی:

بررسی و مقایسه وضعیت آموزشی (۸ نیمسال تحصیلی) دانشجویان سهمیه‌ای و غیر سهمیه‌ای در مقطع دکترای حرفه‌ای

وضعیت فارغ التحصیلان دکترای حرفه‌ای استفاده کننده از سهمیه استعدادهای درخشان در ۱۰ سال گذشته

کمیته آموزش مجازی:

طراحی، اجرا و ارزشیابی دوره آموزشی پودمانی مجازی ویژه دانشجویان شرکت کننده در آزمون‌های المپیاد علوم پزشکی در حیطه‌های مختلف

طراحی ارتقا سامانه هوشمند جامع آموزش مداوم

طرح پایلوت کشوری خدمات تمام الکترونیک آموزش مداوم

طراحی سامانه مدیریت برنامه‌های درسی دکتری عمومی( CurrMit)

کد خبر 4620786

توافق واشنگتن و تهران چه کسانی را نگران می‎کند؟|چه کسی خواستار جنگ آمریکا علیه ایران است؟

سفیر ایران در لندن: تمام ملت ایران پشتیبان نظام هستند| طرفدار درگیری نیستیم| مردم برای پرداخت هزینه مقاومت در برابر آمریکا آماده‌اند| انقلابی خاموش در حال رخ دادن در اقتصاد ایران است

طرح «تعویق کنکور» هفته آینده در دستور کار مجلس قرار می‌گیرد

کلیدواژه: سعید نمکی دانشگاه های علوم پزشکی استعداد درخشان وزارت بهداشت

منبع این خبر، وبسایت www.mehrnews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۷۹۰۵۹۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • سرپرست مرکز ملی آموزش‌های مهارتی و حرفه‌ای علوم پزشکی منصوب شد
 • دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی منصوب شد
 • استفاده از فناوری روز نیاز ضروری نظام آموزشی
 • طرح تحول آموزش پزشکی بعد از ۴ سال به کجا رسید؟
 • سند تحول بنیادین، فصل مشترک صدا و سیما و آموزش و پرورش
 • تبدیل سند تحول بنیادین به گفتمان رایج در جامعه نیازمند همکاری رسانه است
 • صدا و سیما یاری گر تحقق سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است
 • آموزش رشته‌های علوم پزشکی عمده نیاز کشور افغانستان است
 • آموزش رشته‌های علوم پزشکی عمده نیاز کشور افغانستان است / تحصیل ۸۵ دانشجوی افغانستانی در دانشگاه علوم پزشکی تهران
 • علوم پزشکی عمده نیاز افغانستان/ همکاری «علوم پزشکی تهران» با کابل
 • سند تحول بنیادین بهترین گزینه تربیتی برای دانش آموزان است
 • نتایج نوزدهمین دوره انتخابات شورای مرکزی انجمن اسلامی دانشجویان علوم پزشکی هرمزگان مشخص شد
 • تغییرات ساختاری در راستای چابک سازی نبود
 • واکاوی نسبت عدالت و رسانه در گفتگو با سردبیر تلویزیون اینترنتی آوانت/ هم عدالت‌خواهی ساختاری، هم عدالت‌خواهی مصداقی
 • طراحی فعالیت های آموزش و پرورش بر مبنای اهداف سند تحول بنیادین
 • دو سال فرصت برای اصلاح اقتصاد
 • بررسی«گفتمان‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب» درنشست اساتید و نخبگان دانشگاهی
 • نشست هم‌اندیشی استادان و نخبگان دانشگاهی با موضوع گفتمان‌سازی بیانیه گام دوم انقلاب
 • «انقلاب بودجه‌ای» در گروی همت دولت و مجلس/ توقف اصلاح در ایستگاه بهارستان؟