سخنان رئیس جمهوری درباره مزایای بهره گیری از امکان همه پرسی جهت رفع اختلافات در مورد مسائل مهم کشور هر چند تازه اما مسبوق به سابقه است. روحانی استفاده از این امکان قانون اساسی در شرایط کنونی را راهگشا و بن بست شکن می داند. آفتاب‌‌نیوز :  سخنان اخیر «حسن روحانی» رییس جمهوری در خصوص برگزاری همه‌پرسی در مورد مسائل اساسی کشور، یک بار دیگر بحث و نظر در مورد ضرورت و چالش های بهره گیری از قابلیت اصل ۵۹ قانون اساسی را برجسته کرده است.


در حالی که برخی صاحبنظران امور سیاسی نظرخواهی از مردم در موارد حساس را در شرایط کنونی کشور راهگشا می دانند، عده ای دیگر بهره گیری از آن را زمینه ساز خدشه دار شدن اقتدار و قطعیت حاکمیت در تصمیم گیری ها تلقی می کنند.

همه پرسی به عنوان ابزاری قانونی در اصل ۵۹ قانون اساسی به رسمیت شناخته شده است. با این حال سال ها است عملیاتی سازی آن در کشورمان، با چالش هایی جدی مواجه است. موانع غیرملموس و ناشی از ذهنیت منفی کنشگران سیاسی، استفاده از این ظرفیت قانونی را به «تابویی» تبدیل کرده که شکستن آن دشوار به نظر می رسد.
روحانی و یادآوری چندباره ظرفیت های همه پرسی
این نخستین بار نیست که رییس جمهوری مطالبه برگزاری رفراندوم را در سخنرانی رسمی خود بیان می کند. روحانی در میانه دی ماه سال ۹۳ و در سخنرانی خود در نخستین همایش اقتصاد ایران بیان داشت «برای یک بار هم که شده، درباره مساله بسیار مهم که ممکن است اختلافی هم باشد، برای همه اهمیت دارد و در زندگی همه تاثیرگذار است، نظر مستقیم مردم پرسیده شود.»
پس از آن و در مراسم ۲۲ بهمن ۹۶ بود که روحانی از رجوع به آرای مردم به عنوان راهکاری جهت خروج از بن بست های موجود در کشور یاد کرد و گفت: قانون اساسی بن بست ‌ها را برداشته و ظرفیت بزرگی دارد. اگر در موضوعی با هم بحث داریم باید به اصل ۵۹ مراجعه کنیم.
این بار هم در شرایطی که کشور به خاطر تحریم های آمریکا در تنگنا قرار گرفته و به عبارتی در شرایط «جنگ اقتصادی» قرار گرفته ایم، رئیس جمهوری در ضیافت افطار با فعالان رسانه ای، در کنار طرح مطالبه «اختیارات ویژه» برای رییس جمهوری، خواستار برگزاری رفراندوم در مسائل مهم کشور شد تا با فراهم سازی پشتوانه ای قوی، به فرماندهی شرایط جنگی بپردازد.
روحانی شنبه چهارم خرداد ماه در دیدار با اهالی رسانه، با اشاره به ضرورت روان سازی سازوکارهای کشور در شرایط ویژه کنونی، از همه پرسی به عنوان اصلی بن بست شکنی نام برد که استفاده از آن می تواند دشواری های پیش روی کشور را کاهش دهد.
رییس جمهوری همچنین با اشاره به موافقت رهبری با برگزاری همه پرسی در موضوع هسته ای در سال ۸۳، از موافقت تلویحی ایشان در مورد بهره گیری از این ابزار قانونی خبر داد. به گفته رییس جمهوری «در سال ۸۳ از رهبر معظم انقلاب خواستم تا موضوع هسته ای را به آرای مردم بگذارند، که ایشان هم استفاده از این اصل را خوب دانسته و قبول کردند، اما در مورد زمان اجرای آن مطلبی عنوان نشد و پس از آن هم دولت تغییر کرد و روند به شکل دیگری ادامه یافت، اما به هر حال اصل ۵۹ در هر مقطعی می‌تواند راهگشا باشد.»
منتقدان برگزاری همه پرسی چه می گویند؟
در حالی که رییس جمهوری استفاده از رفراندوم در شرایط کنونی کشور را ضروری می داند و از آن به عنوان ابزاری راهگشا و بن بست شکن یاد می کند، منتقدان انگیزه های صادقانه یا اصلاح گرایانه رییس جمهوری از تاکید بر رجوع به آرای مردمی را زیر سوال می برند.
از دید منتقدان، تاکید بر کسب اختیارات ویژه یا برگزاری رفراندوم، نه با هدف تسهیل و تجهیز فرماندهی جنگ، بلکه با انگیزه فرافکنی مسوولیت های دولت در کاستی های مدیریتی کشور صورت می گیرد.
افزون بر این، طیفی از سکوت روحانی در مورد موضوع رفراندوم مورد نظرش انتقاد می کنند. به گفته آنان گفتمان روحانی در مورد رفراندوم کلی و مبهم است و مشخص نیست رفراندوم مورد نظر او با محوریت چه مساله ای باید برگزار شود؛ آیا مساله اصلی مذاکره با آمریکا است؟ یا سیاست های هسته ای؟ یا سیاست خارجی یا مسائل اقتصادی یا مسائل دیگر.
منتقدان مدعی شده اند بخش بزرگی از مشکلات کنونی را باید در عملکرد دولت جست وجو کرد که آتیه کشور را به برجام گره زد و حال مسوولان ارشد اجرایی برای رهایی از فشار، چالش های موجود را به نداشتن اختیارات کافی رییس جمهوری نسبت می دهند و طلب رفراندوم و اختیارات ویژه می کنند.
گروهی دیگر از منتقدانِ اغلب اصلاح طلب، با حمایت از اصل رفراندوم، طرح مطالبه برگزاری همه پرسی در وضعیت کنونی را منطقی نمی دانند. از دید این افراد، فراهم نبودن زمینه ها و شرایط لازم برای برگزاری همه پرسی، طرح این مطالبه را از منطق تهی کرده است.
این گروه با استناد به عملکرد اصلاح طلبان مجلس در جریان انتخابات اخیر هیات رییسه، معتقدند که در چنین شرایطی هرگز طرح همه پرسی تایید دو سوم نمایندگان مجلس را برای برگزاری کسب نخواهد کرد. اصولگرایان عموماً در مورد رفراندوم نظر مثبتی ندارند و اصلاح طلبان هم قادر به اجماع در این خصوص نیستند.
بر اساس اصل ۵۹ قانون اساسی، در مسائل‏ بسیار مهم‏ اقتصادی‏، سیاسی‏، اجتماعی‏ و فرهنگی‏ ممکن‏ است‏ اعمال‏ قوه‏ مقننه‏ از راه‏ همه‏ پرسی‏ و مراجعه‏ مستقیم‏ به‏ آرای مردم‏ صورت‏ گیرد. درخواست‏ مراجعه‏ به‏ آرای عمومی‏ باید به ‏‌تصویب‏ دوسوم‏ مجموع‏ نمایندگان‏ مجلس‏ برسد.
ظرفیت کارآمد همه پرسی در قانون اساسی
فارغ از مباحث مربوط به ضرورت و امکان برگزاری همه پرسی در شرایط کنونی کشور، وضعیت تابوگونه اجرایی سازی رفراندوم که در قانون اساسی به صراحت به رسمیت شناخته شده، به دور از مولفه های مردم سالارانه نظامی است که پایه های خود را بر مبنای رای مثبت مردم در همه پرسی سال ۵۸ استقرار داد. ده سال پس از آن بود که یک بار دیگر همه پرسی برای بازنگری در قانون اساسی برگزار شد.
امروز برخی منتقدان، مطالبه برگزاری رفراندوم را به مثابه به رای گذاشتن اصل نظام در پیشگاه ملت تعبیر می کنند و بر همین مبنا با واهمه، در برابر هر گونه همه پرسی با هر موضوعی مقاومت می کنند. این نوع برداشت و دریافت است که موجب شده برخی در پاسخ به مطالبه روحانی چنین پاسخ دهند که چطور است اول رفراندوم را در مورد ادامه کار دولت خود شما برگزار کنیم؟ گویی از دید آنها قرار است رفراندوم به جای تقویت نهادهای حکومت، به تضعیف آن منجر شود.
این گروه از مفهوم، ظرفیت و کارایی واقعی رفراندوم درک روشن و درستی ندارند. چنین برداشت های سیاست زده و مضیقی است که مانع از بهره گیری کامل از قابلیت ها و ظرفیت های موسع قانون اساسی کشور در اداره بهینه کشور می شود.
در اهمیت این اصل مردم سالارانه بجز رفراندوم تقنینی در اصل ۵۹، در اصل ۱۷۷ هم چنین اختیاری برای رهبری در نظر گرفته شده که می تواند برای بازنگری در قانون اساسی یا اتخاذ تصمیمات سیاسی فوق العاده دستور رفراندوم دهد.
همه پرسی در مورد مسائل اساسی در حالی در کشور ما به تابو تبدیل شده که به کارگیری آن در بسیاری از موارد می تواند گره از کار فروبسته چالش های جدی بگشاید. امروز اختلاف دیدگاه و نظر جریان های عمده سیاسی در مورد برخی مسائل مهم، تصمیم گیری و سیاستگذاری در مورد آنها را با بن بست مواجه کرده و بسیاری از ظرفیت های کشور را معطل گذاشته است. این در حالی است که رجوع به آرای مستقیم مردم در بسیاری از موارد راهگشا است.
چهره ها و گروه های سیاسی نباید با نگاهی جناحی از ظرفیت های قابل توجه در قانون اساسی از جمله اصل رفراندوم غافل شوند. به گفته رییس جمهوری «اگر در دو تا مسأله اختلاف نظر داریم، جناح‌ها اختلاف دارند، دعوا و شعار ندارد، صندوق آرا را بیاوریم و طبق اصل ۵۹ قانون اساسی هرچه مردم گفتند، به آن عمل کنیم.»
از دید روحانی، پیروزی در جنگ اقتصادی نیازمند شرایط و لوازمی است که مهم‌ترین آنها وحدت فکر و اعتماد به یکدیگر است. در بحث مطالبه گری رفراندوم، نگاه سیاست زده را کنار بگذاریم و چون سال های نخست پیروزی انقلاب، با وحدت و همدلی، از همه قابلیت های قانونی برای اداره بهینه کشور کمک بگیریم.
منبع: خبرگزاری ایرنا

منبع: آفتاب

منبع این خبر، وبسایت aftabnews.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۳۹۵۶۱۴۶ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دعوای تقلب بین اصولگرایان بر سر انتخاباتِ بدون حضور اکثریت مردم

فوت ۵۰ نفر بر اثر کرونا در قم| نماینده مجلس: چرا به مردم دروغ می‌گویید؟ | روزانه ۱۰ نفر در قم از بین می‌روند| اولین نفر در ۲۴ بهمن فوت شده| قرنطینه صد‌ها نفر در قم| حرم باید تعطیل شود

ایران در لیست سیاه FATF؛ تشخیص‌دهندگان مصلحت نظام در دسترس نیستند

پایین‌ترین میزان مشارکت انتخاباتی مردم در تاریخ انقلاب اسلامی؛ ۴۲ درصد در سراسر کشور، ۲۶ درصد در تهران| تاثیر کرونا، حوادث آبان و هواپیمای اوکراینی بر میزان مشارکت

آغاز مذاکرات فدراسیون فوتبال با فیفا در خصوص انتخابات

خبر بعدی:

تمامی انبارهای استان سمنان کالاهای اساسی و مورد نیاز مردم را دارند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان اجرای طرح نظارت بر بازار باید با جدیت هر چه تمام‌تر و به‌صورت کامل و جامع انجام شود. ۰۸ اسفند ۱۳۹۸ - ۱۹:۲۳ استانها سمنان نظرات - اخبار استانها -

به گزارش خبرگزاری تسنیم از سمنان، حشمت‌الله عسگری بعدازظهر امروز در جلسه کارگروه تنظیم بازار استان سمنان که در سالن مدیریت بحران استانداری سمنان برگزار شد اظهار داشت: تا کنون موردی مبنی بر تجمع و هجوم مردم در فروشگاه‌ها برای خرید کالاهای اساسی گزارش نشده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان گفت: در تمامی انبارهای استان سمنان کالاهای اساسی و موردنیاز موجود است و از این بابت هیچ‌گونه مشکلی وجود ندارد.

عسگری یکی از مهم‌ترین آفت‌های اقتصاد را برای روزهای پایانی سال احتکار خانگی کالاهای اساسی عنوان کرد و بیان کرد: مردم باید از هرگونه احتکار خانگی خودداری کنند؛ چراکه این امر منجر به افزایش قیمت کالاها می‌شود.

توضیحات رئیس سازمان بازرسی درباره نظارت بر عملکرد مسئولان در کنترل کرونا، گرانی خودرو و سیلافزایش صدور مجوز افزایش تولید مواد ضدعفونی در شرکت‌های لرستان؛ بر قیمت محصول نظارت می‌شود

وی گفت: باید گشت‌های مشترک بازرسی با حضور اصناف، تعزیرات، علوم پزشکی و صنعت و معدن با محوریت ویروس کرونا در سطح استان سمنان از صندوق مختلف به‌ویژه رستوران‌ها، نانوایی‌ها انجام شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان با اشاره به افزایش تقاضا در این روزها برای مواد ضدعفونی‌کننده در سطح استان بر لزوم تشکیل کمیته‌ای با محوریت صنعت و معدن تأکید کرد و گفت: درخواست افزایش ظرفیت و یا اضافه کردن خط تولید از سوی واحد‌های تولیدی کننده مواد ضدعفونی‌کننده و بهداشتی استان سمنان باید بررسی شود.

عسگری با اشاره به افزایش قیمت برخی اقلام در روزهای اخیر عنوان کرد: متأسفانه به دلیل قاچاق گوشت و کاهش میزان عرضه قیمت گوشت گوسفندی در بازار مصرف افزایش‌یافته است.

وی گفت: 80 تن گوشت منجمد برای توزیع به استان سمنان تخصیص‌یافته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار سمنان بیان کرد: خرید 700 تن پرتقال و 400 تن سیب برای مصرف مردم استان سمنان در عید نوروز امسال سفارش داده شده است.

عسگری تأکید کرد: سرکشی از داروخانه‌ها و مراکز عرضه محصولات بهداشتی با هدف رفع دغدغه‌های مردم در دستور کار قرار گرفته است.

وی گفت: اتوبوس‌های برون‌شهری 20 درصد افزایش قیمت در روزهای پایانی سال و ایام نوروز 99 خواهند داشت و پس از تعطیلات قیمت‌ها به حالت قبل برمی‌گردد.

انتهای پیام/363/ ع

R41366/P1494/S6,64/CT11

دیگر خبرها

 • خود مراقبتی مهمترین اصل در پیشگیری از ابتلا به ویروس کرونا است
 • روند توزیع کالا در سراسر کشور مطلوب است/ عرضه کالا ۵۰ درصد افزایش یافت
 • کابینه عراق امروز هم بلاتکلیف ماند
 • قافله زنجیرزنی برای کرونا در اصفهان؛ اصل ماجرا چه بود؟
 • حفظ سلامت مردم برای شورای شهر یک اصل اساسی است
 • سلامت مردم برای شورای شهر یک اصل اساسی است
 • توزیع اقلام بهداشتی در آسایشگاه‌های سالمندان قم
 • تاریخ برگزاری همه پرسی اصلاحات در قانون اساسی روسیه مشخص شد
 • 2 اصل کلیدی در کاهش شیوع کرونا
 • مایک پامپئو: ایالات متحده از مسکو می‌خواهد تا به "اشغال کریمه" پایان دهد
 • درخواست پمپئو از روسیه
 • مدیریت اجرایی کشور باید در اختیار نیروهای جوان انقلابی قرار بگیرد/ 5 اولویت اساسی مجلس یازدهم
 • منتخب مردم تنکابن: تحکیم جایگاه مجلس نخستین اقدام مجلس یازدهم
 • بازخوانی اهداف جشنواره تجسمی فجر/ جای برنامه‌های اساسی خالی است!
 • جهانگیری: شرایط امروز کشور خطیر است/ کالاهای اساسی تامین شده است
 • فن پرسی: به نظرم مردم کمی غیر منصفانه پوگبا را مورد قضاوت قرار می دهند؛ مردم نمی دانند که پوگبا یک هافبک شماره 6 است یا یک هافبک شماره 10
 • موافقت پوتین با همه‌پرسی تغییرات قانون‌اساسی
 • عرضه گسترده شوینده‌ها و ژل‌های ضدعفونی کننده با نرخ مصوب/عرضه دوبرابری کالاهای اساسی در میادین تره بار و فروشگاههای زنجیره ای
 • موافقت پوتین با برگزاری همه‌پرسی تغییرات قانون‌اساسی
?>