به گزارش ايكوپرس، ايران خودرو توانسته در ارديبهشت ماه امسال تعداد 40 هزار و 302 دستگاه خودرو سواري و وانت توليد كند و مانند هميشه در تامين نياز مشتريان در بازار پيشتاز و نخستين باشد.

برمبناي اين گزارش،‌ گروه صنعتي ايران خودرو در مجموع از آغاز سال كاري 98 تا پايان ارديبهشت ماه تعداد 61 هزار و 631 دستگاه خودرو سواري و وانت توليد كرده است.

توليد اين تعداد درحالي محقق شده كه ايران خودرو با مشكلات متعددي در زمينه تامين و توليد روبرو بوده اما در نهايت توانسته با برنامه ريزي، همراهي و مشاركت قطعه سازان با شرايط تحميلي ناشي از تحريم مقابله كرده و سبب رونق توليد در زنجيره توليد خودرو كشور شود.

 ايران خودرو در صدد است تا با بهره گيري از توان شركت هاي دانش بنيان و سازندگان توانمند كشور، تيراژ توليد را افزايش داده و با عرضه مستمر خودرو به بازار، در مسير متعادل سازي بازار گام بردارد. کپی متن خبر

منبع: جهان نيوز

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

انتشار رتبه بندی جهانی شانگهای/ رتبه درخشان دانشگاه های ایرانی

به گزارش خبرنگار مهر، رتبه بندی موضوعی (GRAS) ۲۰۱۹ امروز ۲۶ ژوئن توسط مشاوران نظام رتبه بندی شانگهای منتشر شد.

نظام رتبه بندی شانگهای( ShanghaiRanking) از سال ۲۰۰۹ توسط افراد دانشگاهی این رتبه بندی را منتشر می کند. این نسخه از رتبه بندی شامل رتبه بندی دانشگاه ها در ۵۴ موضوع در علوم طبیعی، مهندسی، علوم زیستی، علوم پزشکی، و علوم اجتماعی است و بیش از ۴۰۰۰ دانشگاه در این رتبه بندی حضور دارند.

دانشگاه های برتر هر موضوع در جدول رتبه بندی اعلام شده اند. این جدول نشان می دهد دانشگاه های ایالات متحده آمریکا در ۳۵ موضوع در رتبه های اول حضور دارند و پس از آن دانشگاه های چینی در ۱۱ موضوع در میان برترین ها هستند.

بهترین دانشگاه جهان در این رتبه بندی دانشگاه هاروارد از آمریکا است در ۱۴ موضوع در رتبه اول قرار دارد. این دانشگاه در ۷ مورد از موضوعات اجتماعی، ۳ مورد از علوم پزشکی، ۲ مورد از علوم حیاتی و ۲ مورد از علوم مهندسی در رده اول قرار دارد.

پس از آن انستیتو فناوری ماساچوست MIT در ۵ موضوع در رده اول است که ۴ مورد آن موضوع مهندسی است. سایر دانشگاه هایی که در بیش از یک رتبه بندی موضوعی در رده اول قرار دارند شامل دانشگاه پنسیلوانیا و دانشگاه کلرادو در بولدر از ایالات متحده و دانشگاه فناوری Nanyang از سنگاپور است.

دانشگاه های ایرانی حاضر در رتبه بندی موضوعی شانگهای ۲۰۱۹

علوم طبیعی: ریاضی

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰ / دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم طبیعی: فیزیک

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: شیمی

دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه یاسوج در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: علوم زمین

دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: بوم شناسی

دانشگاه آزاد در رده ۴۰۱-۵۰۰ / دانشگاه تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم طبیعی: علوم جو

دانشگاه آزاد در رده ۳۰۱-۴۰۰ / دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی مکانیک

دانشگاه آزاد در رده ۳۶/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۳۰۱-۴۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی برق و الکترونیک

دانشگاه تهران در رده ۱۰۱-۱۵۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰ / ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏ دانشگاه فردوسی مشهد در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شیراز در رده ۴۰۱-۵۰۰/ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: اتوماسیون و کنترل

‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۱۵۱-۲۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی مخابرات

دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬‏‬ ‏ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه آزاد در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: ابزار علم و فناوری

دانشگاه آزاد در رده ۳۳/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۳۶/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی پزشکی

دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: علوم کامپیوتر و مهندسی

دانشگاه آزاد در رده ۱۵۱-۲۰۰/ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۴۰۱-۵۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی عمران

دانشگاه آزاد در رده ۵۱ - ۷۵ / ‏‬ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه گیلان در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰

علوم فنی و مهندسی: مهندسی شیمی

دانشگاه آزاد در رده ۳۷/‏‬ دانشگاه صنعتی امیرکبیر در رده ۷۶-۱۰۰/‏‬ دانشگاه تهران در رده ۷۶-۱۰۰/‏ دانشگاه صنعتی شریف در رده ۱۰۱-۱۵۱/‏‬ دانشگاه صنعتی اصفهان در رده ۱۵۱ - ۲۰۰/‏‬ دانشگاه تربیت مدرس در رده ۱۵۱-۲۰۰/‏ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه علم و صنعت ایران در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه شیراز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏ دانشگاه تبریز در رده ۲۰۱-۳۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی سهند در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه کاشان در رده ۳۰۱-۴۰۰/ دانشگاه یاسوج در رده ۳۰۱-۴۰۰/‏‬ دانشگاه بوعلی سینا در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه رازی کرمانشاه در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه سمنان در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه علوم پزشکی تهران در رده ۴۰۱-۵۰۰/‏‬ دانشگاه اصفهان در رده ۴۰۱-۵۰۰

بیش از ۱۷۰۰ دانشگاه از ۸۶ کشور و منطقه در این رتبه بندی منتشر شده است و ۱۹ هزار و ۱۹۱ بار در جدول لیگ قرار دارند. دانشگاه های ایالات متحده ۴ هزار و ۸۰۸ بار در لیگ حضور دارند. به دنبال آن دانشگاه های چینی (۲۴۵۱ بار) و دانشگاه های انگلستان (۱۵۵۴ بار).

دانشگاه میشیگان-آن آربور، دانشگاه بریتیش کلمبیا، دانشگاه مک گیل و دانشگاه نیو ساوت ولز ۵۲ بار در جدول لیگ حضور دارند.

فهرست برترین های هر موضوع در رتبه بندی شانگهای ۲۰۱۹

علوم طبیعی ریاضیات: دانشگاه پرینستون ایالات متحده آمریکا

فیزیک: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

شیمی: دانشگاه کالیفرنیا، برکلی ایالات متحده آمریکا

علوم زمین: دانشگاه کلورادو در بولدر ایالات متحده آمریکا

جغرافیا: دانشگاه آکسفورد بریتانیا

بوم شناسی: دانشگاه مونپلیه فرانسه

اقیانوس شناسی: دانشگاه واشنگتن آمریکا

علوم آموزشی: دانشگاه کلورادو در بولدر ایالات متحده آمریکا

مهندسی مکانیک: دانشگاه کمبریج انگلستان

مهندسی برق و الکترونیک: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

اتوماسیون و کنترل: دانشگاه ایلینوی در Urbana-Champaign ایالات متحده آمریکا

مهندسی مخابرات: دانشگاه شینهوا چین

ابزار علوم و فناوری: مؤسسه فناوری هاربین چین

مهندسی پزشکی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم و مهندسی: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا
مهندسی عمران: دانشگاه Tongji چین

مهندسی شیمی: مؤسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

دانش و مواد مهندسی: موسسه فناوری ماساچوست (MIT) ایالات متحده آمریکا

فناوری نانو: دانشگاه Nanyang در سنگاپور

علوم و مهندسی انرژی: دانشگاه Nanyang در سنگاپور

علوم و مهندسی محیط زیست: دانشگاه استنفورد آمریکا

منابع آب: دانشگاه آریزونا ایالات متحده آمریکا

علوم و صنایع غذایی: دانشگاه Jiangnan چین

بیوتکنولوژی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

مهندسی هوا فضا: دانشگاه بیهان چین

مهندسی دریایی / اقیانوس: شانگهای جیائو تونگ چین

صنعت حمل و نقل: دانشگاه Jiaotong چین

سنجش از دور: دانشگاه Wuhan چین

علوم معدن: دانشگاه مرکزی جنوب چین

مهندسی متالورژی: دانشگاه علم و صنعت پکن چین

علوم زیست شناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم انسانی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم کشاورزی: دانشگاه Wageningen هلند

علوم دامپزشکی: دانشگاه گنت بلژیک

علوم پزشکی بالینی: دانشگاه کالیفرنیا سان فرانسیسکو ایالات متحده آمریکا

بهداشت عمومی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

دندانپزشکی و علوم زیستی: دانشگاه میشیگان-ان آربور آمریکا

پرستاری: دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا

پزشکی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

فارماسوتیکس و داروسازی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

اقتصاد اجتماعی: دانشگاه شیکاگو آمریکا

آمار: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

حقوق: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

علوم سیاسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

جامعه شناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

آموزش و پرورش: دانشگاه میشیگان ایالات متحده آمریکا

ارتباطات: دانشگاه آمستردام هلند

روانشناسی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

بازرگانی: دانشگاه پنسیلوانیا ایالات متحده آمریکا

مدیریت: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

اداره امور دولتی: دانشگاه ایندیانا بلومینگتون ایالات متحده آمریکا

مدیریت هتلداری و گردشگری: دانشگاه پلی تکنیک هنگ کنگ کشور هنگ کنگ

کتابخانه و اطلاع رسانی: دانشگاه هاروارد ایالات متحده آمریکا

این گزارش تکمیل می شود… 

کد خبر 4651313

بازداشت و عزل ۲ مامور متخلف در ماجرای درگیری با دختری در تهرانپارس| ۵ دختر و پسر همچنان در بازداشت هستند| چرا از مأمور زن در حادثه استفاده نشد؟

از ماجرای "راننده اسنپ" تا "درگیری پلیس با دختر جوان"؛ چرا عده‌ای تند با مردم برخورد می‎کنند؟

انتشار عکس گلزار با پوشش نامناسب انتقادات را برانگیخت

منبع این خبر، وبسایت www.jahannews.com است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۳۹۲۱۳ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • درخشش دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی 2019 شانگهای
 • دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جدید شانگ‌های حضور یافتند
 • رتبه درخشان ۳۲ دانشگاه ایرانی در تازه ترین رتبه بندی جهانی شانگهای
 • برج آزادی شاهد همایش دوچرخه سواری خانوادگی منطقه۹ خواهد بود
 • “همایش بزرگ دوچرخه سواری خانوادگی” با حضور مدیران شهری ورودی غربی پایتخت
 • حضور درخشان دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی جدید شانگ‌های
 • «آرش فروغی» رتبه نخست جشنواره جهانی کاریکاتور «چهره» را کسب کرد
 • موتور سواری یه خانوم در اتوبان صدر +فیلم
 • قمری: چهار تفاهم نامه همکاری به منظور توسعه همگانی دوچرخه سواری امضا کردیم
 • تازه ترین رتبه بندی جهانی شانگهای/ رتبه درخشان دانشگاه های ایرانی
 • رقابت های قهرمانی موج سواری در چابهار پایان یافت
 • مسافربرهای شخصی و نانی که از پلاک زردها آجر می‌کنند!/لزوم فرهنگ‎سازی استفاده از خودروهای عمومی
 • کسب رتبه برتر هرمزگان در ساماندهی واحد‌های صنفی فاقد پروانه
 • تیم دوچرخه سواری بانوان هرمزگان عازم رقابت های کشوری شد
 • دبیر هیات فوتبال فارس: کسب رتبه سوم کشور حاصل خرد جمعی است
 • ایران رتبه نخست علمی در منطقه را در اختیار دارد
 • گزارش تصویری/ مسابقات موج سواری جام مکران در چابهار
 • دانشمندان ایرانی رتبه نخست هوا فضا در آسیای غربی +جدول
 • دانشمندان ایرانی رتبه نخست هوا فضا در آسیای غربی را کسب کردند