رئیس انجمن علمی گردشگری ایران و عضو هیئت علمی دانشکده علوم گردشگری دانشگاه علم و فرهنگ گفت: گردشگری در حال حاضر به عنوان اهرم توسعه بسیاری از کشورها به شمار می‌رود و مطابق با آمارهای منتشر شده جایگاه ویژه‌ای را در اقتصاد جهانی به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا، دکتر «محمدحسین ایمانی خوشخو»، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی خود با عنوان مقاله «نقش گردشگری با رویکرد معنوی در تحقق الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» گفت: با این حال پیشرفت از طریق گردشگری بدون در نظر گرفتن مبانی کلیدی فلسفه حرکت انسانی بر روی زمین، امکان پذیر نخواهد بود و اگر توسعه‌ای هم به همراه داشته باشد، موقتی بوده و مسیر صحیحی را در پیش نخواهد گرفت.

این استاد دانشگاه افزود: از این رو گردشگری با رویکرد معنوی، خواهد توانست با ماهیت انسانی مطابقت داشته و مسیر پیشرفت را هر چه بهتر محقق کند. این رویکرد هم جهت با مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت قرار دارد که نگاه همه جانبه ای را مطرح می‌کند.

دکتر ایمانی گفت: الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت با هدف ارائه مسیر حرکت پیشرفت یکپارچه، نیارمند ارائه راهکار و اقداماتی است که این مسیر را محقق کند. گردشگری با رویکرد معنوی از جمله مفاهیم جدید در مطالعات گردشگری به شمار می‌رود که می‌تواند به جهت یکپارچه بودن مفاهیم با فلسفه سفر، گام‌های موفقیت را در این مسیر پیشرفت بپیماید.

وی خاطرنشان کرد: از این رو در این پژوهش که به صورت کیفی با استناد به مبانی نظری بر پایه توصیف و تحلیل انجام گرفت، در ابتدا ضمن تحلیل و بررسی الگوی معنویت در گردشگری و مبانی الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت و ارتباط ویژه‌ای که میان این الگوها وجود دارد، نقش گردشگری با رویکرد معنوی در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ارائه می‌شود.

همچنین دکتر «محمدجواد رودگر»، دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان «بهداشت معنوی (راهبردها، روش‌ها و باید و نبایدها)» گفت: یکی از نعمت‌های جانشین نابردار خدای سبحان به انسان، نعمت قلب سلیم، باطن سالم و نفس صاحب صحت مزاج است که اگر انسان با آگاهی و معرفت همه جانبه از صحت مزاج جسمانی - روحانی، سلامت قلب مادی - معنوی‌اش مراقبت کند.

وی ادامه داد: درحقیقت «بهداشت معنوی» را رعایت کرده و از اختلال و بیماری‌های ظاهری و باطنی پیشگیری کرده و درصورت کوتاهی در این امر و عروض عدم اعتدال در مزاج‌های جسم و جان، به درمانگری بپردازد، بهداشت معنوی را در دو مقام: الف) رفع ب) دفع نسبت به روح و جان خویش محقق ساخته است.

این دانشیار پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی افزود:. اینک پرسش این است که بهداشت معنوی چیست و راهبردها و روش‌های تحقق آن در دو مقام رفعی – دفعی چه چیزهای اند؟ نوشتار پیش روی پس از طرح حوزه‌های مختلف و اقسام بهداشت معنوی، با اشاره به مکتب اخلاقی قرآنی (مکتب اخلاق توحیدی، عبودی - حبی) به دو راهبرد بنیادین راهبرد معرفت نفس توأم با روش تزکیه بر مدار شریعت حقه و شهودفقروجودی و راهبرد مراقبت نفس توآم با مراقبه قبل و بعد از عمل به همراه مراعات ادب مع الله و عندالله، درک عظمت خدا و حقارت خود، دریافت قدرت مطلقه حق تعالی، فهم درونی درمحضر خدا بودن و چشیدن لذت عبودیت حق سبحانه و… اشاره کرده که بروندادهای آنها، تحقیق و تحقق بهداشت معنوی خواهد بود.

دکتر «فتح‌الله نجارزادگان»، استاد گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه تهران، پردیس فارابی در این پانل در سخنرانی خود با عنوان مقاله «آموزه خودکنترلی و مسئولیت‌پذیری در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت بر پایة «تقوا الله» با اهرم انذار» گفت: اسلامیت الگوی پیشرفت در گرو التزام به باورهای دینی است که گوهر معنایی آن چیزی جز «توحید» نیست؛ نمود عملی توحید در سطح جامعه، رعایت تقواالله است که نقش پررنگی را در درمان مسئولیت گریزی و تحقق این الگو ایفا می‌کند.

وی ادامه داد: بر این اساس ضروری است این نیرو تحریک و تقویت گردد. بدین منظور این مقاله با روش توصیفی تحلیلی به بیان گونه‌های انذار (هشدار به پندارزدگان؛ هشدار به وقوع تنبیه در دنیا؛ هشدار نسبت به کیفرهای نابودکننده در دنیا؛ هشدار نسبت به کیفرهای دوزخ) و نقش آن‌ها در تحریک و تقویت نیروی تقوا الله پرداخته است و سپس برای کاربردی کردن آن‌ها، فاصله جامعه دینی را با این انذارها نشان می‌دهد.

براساس این گزارش، دکتر «سیدمهدی سلطانی رنانی» پژوهشگر حوزه و دانشگاه، دکترای علوم قرآن و حدیث و مدرس معارف اسلامی در این پانل در سخنرانی با موضوع مقاله «تحلیل نقش اخلاقی رسانه‌ها در تحقق الگوی پیشرفت» گفت: امروزه با توجه به گستردگی نقش رسانه‌های جمعی در جهان معاصر و کارکرد ویژه آن‌ها در شکل دهی افکار عمومی و نیز با توجه به وجود زمینه‌های مناسب برای انحرافات اخلاقی فعالان این عرصه، اهتمام به رعایت ارزش‌های اخلاقی و ارائه شاخصه‌های هنجاری و مطلوب اخلاقی در حوزه رسانه و سیاست گذاری رسانه‌ای به جهت تحقق الگوی پیشرفت ضروری به نظر می‌رسد.

وی ادامه داد: شاخصه‌های هنجاری اخلاق رسانه در عرصه سیاست گذاری رسانه‌ای ونقش رسانه‌ها در تحقق الگوی پیشرفت وامدار اصول اخلاقی گرفته شده از جهان بینی و نظام ارزشی اسلام و شامل بایدها و نبایدهای رفتاری درحوزه مأموریت حرفه‌ای است که بحث اصلی این مقاله را تشکیل می‌دهد.

همچنین «خوان (حسین) فرانسیسکو پاردس»، متخصص بیزینس اینتلیجنس، روانپزشک، مشاور تکنولوژِی صندوق توسعه پارک علم و فناوری پردیس، در پانل معنویت واخلاق الزامات تحقق الگو در سخنرانی با عنوان مقاله «پیشران‌های الگوی پیشرفت: نقش نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق پیشرفت» گفت: نظام باورها و ارزش‌ها در یک کشور از اهمیت بسیاری برخوردار است چراکه مسیر آینده یک کشور را تعیین خواهد کرد و سبب پیشرفت آن می‌شود.

وی ادامه داد: هم‌اکنون ایران از سمت صهیونیسم جهانی با استفاده از رسانه‌های مختلف به روشی بسیار مؤثر مورد حمله قرار گرفته است که آن استفاده از بالاترین سطح فناوری‌ها می‌باشد. هدف از این مقاله ترویج استفاده از این فناوری پیشرفته برای ارتقای نظام باورها و ارزش‌ها در تحقق پیشرفت می‌باشد.

این روانپزشک افزود: در این روش داده‌های مشخص درباره تمام موضوعاتی که بر رفتار انسانی تاثیرگزار است مانند داده‌های روانشناختی، اجتماعی، اقتصادی، پزشکی، فرهنگی، مذهبی و.. جمع اوری شده و با استفاده از روش پیشنهاد شده در این مقاله، به صورت تخصصی تحلیل شده و سپس مدل‌های مختلفی تولید خواهد شد که بر رفتار گروه‌های مختلف مردم که مورد نظر هستند، تأثیر خواهد گذاشت.

همچنین دکتر «اکرم‌السادات سادات‌حسینی» دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران در این پانل در سخنرانی با موضوع «مدل‌های دستیابی به تدابیر پیشران در الگوی پیشرفت: پرستاری حکیمانه، الگویی عملکردی برای مراقبت بر پایه متون اسلامی» گفت: پرستاری از انسان نیازمند آن است که ابعاد جسمی و روانی وی تواما در نظر گرفته‌شود تا به نهایت سلامت که همان قلب سلیم است دست‌یابد. اگرچه انسان با دانش فیزیکی خود قادر است جنبه‌هایی از ابعاد غیرفیزیکی انسان را شناسایی کند ولی بعلت محدودیت در دانش مادی قادر نیست همه آنرا بیابد.

وی ادامه داد: لذا نیازمند دانشی برتر است که این دانش همان دستورات الهی و دانستن بایدها و نبایدهای واقعی در زندگی و عمل بر اساس آن است. در نظریه حاضر به این توانایی حکمت گفته می‌شود یعنی عمل بر اساس دستورات الهی و مطابق با نیازهای واقعی انسان و پرستاری حکیمانه یعنی پرستاری بر مبنای همین دستورات از انسان بادرنظر گرفتن همه جوانب و بر اساس فطرت الهی انسان.

این دانشیار دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: در پرستاری حکیمانه، پرستار این دیدگاه را پیدا خواهد کرد که از انسانی که به دلیل بیماری دارای موقعیتی ممتاز در نزد خداوند است مراقبت کند و در این فرآیند مراقبتی دارای موقعیتی ممتاز شود.

سادات‌حسینی خاطرنشان کرد: پرستاری حکیمانه بر اساس فرآیند پرستاری و با دیدگاه کل نگر به انسان انجام می‌گردد و مهمترین نکته در این فرآیند توجه به تعالی و ارتقا انسان در طی کردن مراحل بیماری و دستیابی به سلامت است.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

مطالب پیشنهادی:
خبر بعدی:

برگزاری طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه آذربایجان غربی

معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی گفت: طرح نشاط معنوی در ۱۵ امامزاده و بقعه متبرکه استان آذربایجان غربی میزبان در اوقات فراغت سال ۹۸ برگزار می شود.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین داوود میرزایی، معاون فرهنگی و اجتماعی اداره‌کل اوقاف و امور خیریه آذربایجان غربی، در گفتگو با خبرنگار شبستان، با بیان اینکه طرح نشاط معنوی در امامزادگان و بقاع متبرکه استان برگزار می شود، گفت: این طرح امسال نیز مثل سال های قبل در راستای غنی‌سازی هرچه‌ بهتر اوقات فراغت نوجوانان و جوانان استان در ۱۵ امامزاده و بقاع متبرکه این استان برگزار می شود.

 

وی با بیان اینکه هدف از اجرای این طرح در فضای معنوی امامزادگان در راستای جذب نوجوانان و به‌ویژه جوانان نسبت به مسائل دینی و مذهبی بوده، افزود: این طرح در سه محور آموزشی، اردویی و ورزشی اجرا خواهد شد.

 

این مقام مسوول با اشاره به اینک طرح نشاط معنوی با همکاری بسیج، سازمان تبلیغات اسلامی، اداره‌کل آموزش و پرورش و کانون‌های فرهنگی هنری مساجد استان برگزار می‌شود، ادامه داد: مبلغان بومی و اعزامی از قم نیز در اجرای هر چه بهتر این طرح به ما کمک خواهند کرد.

 

میرزایی در پایان سخنان خود زمان برگزاری طرح نشاط معنوی را از سیزدهم تیرماه همزمان با آغاز دهه کرامت تا (29مرداد) و همزمان با عید غدیرخم اعلام کرد.

پایان پیام/322

نماینده مجلس: معنی وجود حیات شبانه این است که اجازه دهید مردم به کلوپ و کازینو بروند!

از ماجرای نفت‌کش‌ها تا بسته‌شدن راه ورود و خروج به سفارت ایران؛ بریتانیا در کنار آمریکا علیه تهران

واکنش رامبد جوان به حمله‌های اخیر! +عکس

کلیدواژه: الگوي اسلامي ايراني پيشرفت دانشگاه علم و فرهنگ

منبع این خبر، وبسایت www.isna.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۰۴۵۲۹۵ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.

دیگر خبرها

 • آغاز اجرای طرح تابستانی نشاط معنوی در بقاع متبرکه اردبیل
 • اجرای طرح «نشاط معنوی» در همدان
 • طرح «نشاط معنوی» در بقاع متبرکه لرستان آغاز می‏‌شود
 • طرح «نشاط معنوی» در ۲۰ بقعه متبرکه چهارمحال و بختیاری اجرا می‌شود
 • فراخوان شرکت در نهمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت
 • برگزاری طرح نشاط معنوی درهمدان
 • برگزاری طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه استان
 • طرح نشاط معنوی در ۱۵ بقعه استان کرمانشاه اجرا می‌شود
 • 13 تیر؛ آغاز میزبانی آستان امامزادگان در طرح نشاط معنوی
 • نقش و اهمیت خانواده در الگوی اسلامی
 • الزامات سیاسی و اجرایی تحقق سند الگوی اسلامی-ایرانی پیشرفت
 • اهمیت خانواده در الگوی اسلامی ایرانی واكاری می‌شود
 • توسعه گردشگری مذهبی نیازمند برنامه ریزی
 • اجرای طرح «نشاط معنوی» در کرمانشاه
 • برگزاری طرح نشاط معنوی در بقاع متبرکه لرستان
 • ۲۰ امامزاده استان اردبیل میزبان طرح تابستانی نشاط معنوی
 • طرح تابستانی «نشاط معنوی» در اردبیل اجرا می‌شود
 • تکرار/ یادداشت|حجاب از فینیقی‌ها تا رضا خان
 • سنت‌های معنوی؛ حلقه گمشده سبک زندگی اسلامی