مشاهده اخبار داغ روز

وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حول محور تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، تقویت اقتصاد ملی برنامه هایی را به مورد اجرا گذارده که تامین امنیت غذایی به منظور حفظ امنیت ملی و تامین نهاده های تولید را به دنبال داشته است.

به گزارش خبرگزاری شبستان، وزارت جهاد کشاورزی در دولت تدبیر و امید حول محور تولید ملی، حمایت از کالای ایرانی، تقویت اقتصاد ملی برنامه هایی را به مورد اجرا گذارده که تامین امنیت غذایی به منظور حفظ امنیت ملی، استقلال و اقتدار کشور، توجه به توسعه زیرساخت ها و تامین نهاده های تولید؛ پایداری تولید، اشتغال و خودکفایی در محصولات اساسی را به دنبال داشته است.

نتایج حاصل از اقدامات گسترده‌ ای که در سال ۱۳۹۷ به دست آمده، بیانگر ایجاد تحولات ساختاری در بسیاری از زمینه ‌های اساسی و زیربنایی بوده و ارتقاء ضریب خوداتکایی کشور در محصولات اساسی یکی از دستاوردهای مهم وزارت جهاد کشاورزی ناشی از اجرای پروژه های اولویت دار و برنامه های

رونق تولیدملی و اشتغال است که نشان دهنده کاهش وابستگی‌ به واردات محصولات بوده، به طوری که ارزش مواد غذایی تولید داخلی، معادل ۹۰ درصد ارزش مصرفی آن است.

افزایش ضریب خوداتکایی محصولات راهبردی اساسی در ۵ محصول زراعی

براساس برنامه ریزی انجام شده به منظور قطع وابستگی به واردات محصولات اساسی زارعی با توجه به اهمیت و ارزش غذایی این محصولات و افزایش مصرف سرانه آن در سبد غذایی مردم و تامین امنیت غذایی کشور، ۶۹۶ هزار تن حبوبات، چهار میلیون و ۹۳۱ هزار تن سیب زمینی، سه میلیون تن

شلتوک، سه میلیون تن جو و ۹۱۵ هزار تن ذرت دانه ای در سال ۹۷ تولید شد.

 سال ۹۸ نیز تولید ۷۱۱ هزار تن حبوبات، سه میلیون و ۳ هزار تن شلتوک، سه میلیون و ۵۸۸ هزار تن جو،   پنج میلیون و ۲۹۵ هزار تن سیب زمینی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن ذرت دانه ای هدفگذاری شده است.

استمرار خودکفایی گندم

همچنین با هدف تامین امنیت غذایی کشور با اتکا به گندم تولید داخل، ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تن گندم در سال ۹۷ تولید شد که  با کنترل مناسب آفت سن گندم، درصد سن زدگی به کمتر از ۰.۳ درصد رسید و درصد بهره مندی کشاورزان از بذور گواهی شده از متوسط ۲۴ درصد سال ۹۲ به ۴۷ درصد

در سال ۹۷ افزایش یافت.

امسال گندم تولیدی به رقم ۱۴ میلیون تن خواهد رسید که این رقم هدف برنامه است.

افزایش تولید دانه های روغنی

دانه‌های روغنی بعد از غلات از مهمترین محصولات کشاورزی است که علاوه بر تأمین روغن نباتی مورد نیاز به عنوان منبع انرژی برای افراد جامعه و ماده اولیه صنایع فرآورده‌های غذایی، کنجاله آن به عنوان خوراک دام و طیور، نقش مهمی را ایفا می‌نماید.

همچنین به منظور کاهش وابستگی کشور به روغن و جلوگیری از خروج ارز، اجرای طرح افزایش خوداتکایی در دانه های روغنی در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار دارد.

 سال ۹۷ بالغ بر ۴۹۰ هزار تن انواع دانه های روغنی شامل۳۴۰ هزار تن دانه کلزا، ۸۳ هزارتن سویا، ۱۵ هزار تن گلرنگ، ۴۰ هزار تن کنجد و ۱۲ هزار تن آفتابگردان تولید شد و در سال ۹۸ نیز برای تولید ۸۰۰ هزار تن انواع دانه های روغنی هدفگذاری شده است.

چغندرقند

نقش و جایگاه محصول چغندرقند به منظور تولید شکر مورد نیاز کشور همانند دیگر محصولات راهبردی  غیر قابل انکار بوده و ارتقاء خوداتکایی در تولید چغندرقند با هدف افزایش تولید و پایداری آن با تکیه بر کشاورزی پایدار و محیط ‌زیست موجب تامین بخشی از امنیت غذایی کشور و کاهش واردات

شکر می شود که در برنامه های تولید این محصول کاهش هزینه‌های تولید و اقتصادی سازی آن در دستور کار است.

تولید ۵.۵ میلیون تن چغندرقند بهاره و حدود یک میلیون تن چغندر قند پائیزه، پرداخت حدود ۵۰ درصد هزینه خرید بذر چغندرقند پائیزه، پرداخت حدود ۵۰ درصد یارانه خرید دستگاه های نشاءکار تولید داخل ۹ دستگاه، پرداخت ۳۰ درصد یارانه خرید دستگاه های برداشت چغندرقند حدود ۱۲ دستگاه،

افزایش ضریب اشتغال و افزایش ضریب مکانیزاسیون و کاهش هزینه های تولید، بهبود مدیریت بهینه منابع آبی و کاهش مصرف آب، افزایش رویکرد تحقیقات دانش بنیان و توجه به رفع نیازها و اولویت های تحقیقاتی بخش و کاهش ضایعات و توجه به محیط زیست از  مهمترین دستاوردهای پروژه

افزایش خوداتکایی در چغندرقند در سال ۹۷ بوده و در سال ۹۸ نیز برای تولید هفت میلیون و ۳۳۱ هزار تن چغندرقند هدفگذاری شده است.

پنبه

نقش و جایگاه پنبه همانند دیگر محصولات راهبردی ضروری‌ترین مصارف جامعه (غذا، پوشاک و تهیه محصولات صنعتی) را پاسخ می‌ دهد و تأثیر تولید این محصول بر اقتصاد ملی و اشتغال از برتری مطلق برخوردار است، این گیاه علاوه بر روغن و خوراک دام، از آن ده ها فرآورده با ارزش صنعتی دیگر

نیز تولید می‌ شود و  در بیش از ۶۰ کشور از جمله ایران برای صدها میلیون نفر ایجاد اشتغال داشته است.

تأمین ماده اولیه مورد نیاز صنایع نساجی با کیفیت و قیمت مناسب و کاهش واردات و تامین پنبه مورد نیاز از محل تولید داخل از جمله اهداف طرح افزایش خوداتکایی در تولید پنبه است.

سال ۹۷ با تأمین بذر مناسب و انتقال فناوری، توسعه مکانیزاسیون، ارتقاء بهره وری در زراعت و تصفیه وش، ۱۶۵ هزار تن وش پنبه تولید شد و برای سال ۹۸ نیز تولید ۲۲۸ هزار تن وش پنبه هدفگذاری شده است.

تامین بذور محصولات کشاورزی از داخل

بذر اصلاح شده به عنوان مهمترین نهاده تولید از جایگاه ویژه ای در تولید محصولات زراعی برخوردار است و با هدف افزایش کمی و کیفی تولید بذر چغندرقند با رویکرد تولید بذور اصلاح نژادی (منوژرم ) مقاوم به انواع بیماری ها و تنش‌های محیطی، توسعه زیرساخت‌ها و تجهیزات لازم جهت تهیه، تکثیر

و ارقام جدید، افزایش عملکرد در واحد سطح و تامین بذور مورد نیاز کشور از داخل، در سال ۹۷ به میزان ۴۷۶ هزار تن بذر گندم، ۳۲ هزار و ۱۲۰ تن بذر جو، دو. هزار و ۱۰۰ تن بذر برنج، ۳۷ هزار و ۵۰۰ تن یونیت بذر چغندرقند، ۶ هزارو ۸۰۰ تن بذر دانه های روغنی، دو هزارو ۲۰۰ تن بذر پنبه، ۹۰۰

تن بذر حبوبات و در سطح  پنج هزارو ۱۰۰ هکتار بذر سیب زمینی تولید شد. در سال ۹۸، تولید ۵۰۰ هزار تن بذر گندم، ۴۶ هزار تن بذر ، سه هزارو ۵۰۰ تن بذر برنج،  دو هزارو ۵۰۰ تن بذر حبوبات، سه هزارو ۴۰۰ تن بذر پنبه، ۱۲ هزار تن بذر ذرت، ۴۷ هزار ۵۰۰ یونیت بذر چغندرقند و تولید بذر سیب

زمینی در سطح پنج هزارو ۵۰۰ هکتار، هدفگذاری شده است.

تجهیز و نوسازی ناوگان ماشینی بخش کشاورزی

توسعه مکانیزاسیون با مدیریت مصرف نهاده‌های کشاورزی، بذر، کود و سم ، مدیریت زمان، انجام به موقع عملیات کشاورزی، کاهش ضایعات و هزینه‌های تولید، موجبات ارتقاءکمی و کیفی محصولات کشاورزی را فراهم ساخته و با افزایش بهره‌وری از منابع و عوامل تولید، تولید اقتصادی و توسعه

پایدار کشاورزی را رقم می‌زند. در این پروژه کلیه اولویت‌های بخش کشاورزی، شرایط اقلیمی، قابلیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بهره‌برداران، توان صنعتی کشور و بخش خصوصی، درگیر در ارائه خدمات مورد نیاز به حوزه مکانیزاسیون و منابع قابل دسترسی مورد توجه قرار گرفته است.

 سال ۹۷ با توزیع انواع تراکتور زراعی، باغی و کمباین غلات و شالیزاری و توزیع انواع ادوات زراعی، انواع ادوات باغی و تجهیزات دام و طیور و آبزی پروری، ضریب مکانیزاسیون کشاورزی به میزان ۱.۰۱  اسب بخار در هکتار افزایش یافت و این ضریب به ۱.۷۶ اسب بخار در هکتار رسید.

افزایش سالانه میزان ۱.۰۲  اسب بخار در هکتار برای شاخص ضریب مکانیزاسیون کشاورزی و دستیابی به ضریب مکانیزاسیون ۱.۸۹ اسب به بخار در هکتار تا پایان سال ۹۸ پیش بینی شده است.

شیر و گوشت

تامین پروتئین حیوانی مورد نیاز جامعه، حفظ و حراست از ذخایر ژنتیکی دام و استفاده بهینه از منابع خوراک دام و علوفه مرتعی کشور از جمله اهداف طرح افزایش خوداتکایی در تولید شیر و گوشت است.

سال ۹۷، ۸۳۰ هزار تن گوشت قرمز (گوشت گاو و گاومیش، شتر، گوسفند و بز ) و ۱۰ میلیون و ۵۵۸ هزار تن شیر خام در کشور تولید شد و برای سال ۹۸ تولید ۸۸۰ هزار تن گوشت قرمز و ۱۱ میلیون و ۳۰۲ هزار تن شیر خام هدفگذاری شده است.

مرغ و تخم مرغ

ایران دهمین کشور جهان در  تولید گوشت طیور و نهمین کشور تولیدکننده تخم‌مرغ است. عوامل و فعالیت‌های مؤثر در افزایش تولید گوشت‌مرغ شامل؛ بهسازی و نوسازی و تجهیز سالن‌های پرورشی، بهینه‌سازی تأسیسات، تجهیزات و جایگاه طیور، اصلاح ساختار کسب و کار صنعت طیور به صورت

زنجیره‌ای، افزایش بهره‌وری و افزایش عملکرد در واحد سطح از طریق به روز رسانی واحدهای تولیدی و فعالسازی واحدهای نیمه فعال و غیرفعال به وسیله تأمین نقدینگی و تجهیز و نوسازی بوده است.

 سال ۹۷، دو میلیون و ۳۶۴ هزار تن گوشت طیور و ۹۰۲ هزار تن تخم مرغ تولید و ضمن تامین خوراک مورد نیاز صنعت طیور، جوجه یکروزه شامل یک میلیون و ۱۳۳ قطعه نیمچه گوشتی و ۴۴ میلیون قطعه جوجه تخم گذار تامین شد و یک میلیون و ۱۳۰ میلیون قطعه انواع طیور صنعتی بیمه شد.

 سال ۹۸ برای تولید دو میلیون و ۴۱۴ هزار تن گوشت مرغ و یک میلیون و ۶۳ هزار تن تخم مرغ هدفگذاری شده است.

توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در دریا

اهمیت امنیت غذایی از طریق تولید محصولات شیلاتی، محدودیت های استفاده از منابع آب شیرین ناشی از خشکسالی‌های شدید یک دهه اخیر، ویژگی های اقلیمی دریای خزر، خلیج‌فارس و دریای عمان، ضرورت بهره‌گیری از آب‌های دریایی به منظور افزایش تولیدات آبزی‌پروری، وجود بیش از ۵۰۰۰ 

کیلومتر نوار ساحلی مناسب برای توسعه ماهیان دریایی، وجود گونه‌های بومی با ارزش اقتصادی بالا، ضرورت کاهش فشار صید بر ذخایر آبزیان دریایی، وجود تشکل‌های صید و صیادی، آبزی‌پروری و صادرکنندگان آبزیان، وجود پتانسیل تولید قابل توجه براساس مطالعات مقدماتی و تکمیلی (برآورد

اولیه بیش از دو میلیون تن)، توسعه پرورش ماهی در قفس در ۶۵ کشور دنیا با مجموع تولید بیش از ۳.۵ میلیون‌تن و استفاده از تجارب کشورهای پیشرو توان اشتغالزایی و ارزآوری قابل توجه در این صنعت موجب تعریف و تصویب پروژه توسعه آبزی پروری و پرورش ماهی در دریا شد.

تا پایان برنامه ششم توسعه، تولید ۲۰۰ هزار تن ماهی در قفس و در افق ۱۴۰۴ تولید ۴۰۰ هزار تن ماهی در قفس هدفگذاری شده است. در سال ۹۷، جهت تامین نهاده های ۷۰ مزرعه با ظرفیت اسمی تولید ۳۳۰۰۰ تن شامل تعداد ۳۴.۷میلیون قطعه بچه ماهی و مقدار ۱۶۵۰۰ تن خوراک مورد نیاز

برنامه ریزی و موضوع واردات بیش از ۱۵.۵ میلیون قطعه بچه ماهی از خارج از کشور برای مزارع پرورش ماهی در قفس پیگیری شد. همچنین، پیگیری تامین تسهیلات بانکی مورد نیاز متقاضیان به مبلغ ۲۱۵۳۱ میلیارد ریال، انعقاد تفاهم نامه بین سازمان شیلات ایران و معاونت علمی و فناوری ریاست

جمهوری مبنی بر اجرای ۷ پروژه پایلوت پرورش ماهی در دریا توسط شرکت های تعاونی صیادی منتخب ۷ استان از دیگر اقدامات برای توسعه آبزی پروری دریایی بوده است.

میزان اشتغال مستقیم و غیر مستقیم ناشی از تحقق اهداف به ازاء هر ۱۷ تن تولید یک نفر اشتغال مستقیم و ۲ نفر اشتغال غیر مستقیم صورت می گیرد که برای ۲۸۵۰۰ تن ماهی تولید شده در قفس تعداد ۱۶۷۶ نفر اشتغال مستقیم و ۳۳۵۳ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

۲۹۸ فقره موافقت اصولی با ظرفیت تولید ۳۰۰ هزار تن و ۱۰۳ فقره پروانه تاسیس با ظرفیت تولید ۱۱۸ هزار تن در سال ۹۷ صادر و طرح پرورش ماهی در قفس و حلقه های مرتبط به منظور دریافت تسهیلات ارزان قیمت به میزان۵۸۶۱ میلیارد ریال و ۳۶۹۳۴ هزار یورو معرفی شده است.

در سال ۹۸ برای تولید ۱۰۰ هزار تن ماهی در دریا (قفس) برنامه ریزی شده است.

توسعه گلخانه ها

توسعه کشت‌های گلخانه‌ای در ایران یکی از مهمترین سیاست‌های افزایش بهره‌وری و مدیریت راهبردی آب است؛ به طوری که می‌توان با مصرف مقدار کمی از نهاده‌های تولید و آب به چندین برابر افزایش کمی و کیفی تولیدات دست یافت. لازم به ذکر است از میزان ۴۸۳۵۵ هکتار توسعه گلخانه‌ها در

برنامه اقتصادمقاومتی، مقدار ۳۱۰۰۰ هکتار آن مربوط به انتقال کشت سبزی و صیفی از فضای باز به گلخانه می‌باشد که با تحقق این هدف، حداقل ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی زراعی که زیر پوشش کشت محصولات سبزی و صیفی بوده‌اند، جهت کشت و توسعه محصولات استراتژیک در فضای باز آزاد

می‌گردد. همچنین بیش از ۴.۶ میلیارد متر مکعب در مصرف آب صرفه‌جوئی خواهد شد.

افزایش کمی و کیفی تولیدات گلخانه ای و کمک به تأمین امنیت غذایی کشور، مصرف بهینه آب، ارتقاء بهره‌وری و صرفه‌جویی در آب، افزایش و رونق صادرات محصولات گلخانه‌ای مازاد در جهت مثبت نمودن تراز تجاری کشور، ایجاد زمینه اشتغال پایدار و مولد، استفاده بهینه از نهاده های تولید از جمله

خاک، آب، نیروی انسانی، انرژی، افزایش اشتغال پایدار به خصوص برای دانش آموختگان بخش کشاورزی از جمله اهداف توسعه گلخانه ها در کشور است.

در سال ۹۷ احداث و توسعه ۲۶۵۴ هکتار گلخانه و اصلاح و بازسازی ۵۳۹ هکتار از واحدهای گلخانه ای انجام گرفت و ضمن افزایش بهره وری و صرفه جوئی در مصرف آب به میزان بیش از ۳۵۰ میلیون متر مکعب، با احتساب به طور متوسط ۱۰ نفر اشتغال زایی مستقیم برای هر هکتار، مجموعا طی ۱۲

ماهه سال ۱۳۹۷ با توسعه ۲۶۵۴ هکتار گلخانه و اصلاح و نوسازی ۵۳۹ هکتار گلخانه در کشور (جمعا ۳۱۹۳ هکتار) برای بیش از ۳۰.۰۰۰ نفر اشتغال مستقیم و برای بیش از ۶۰.۰۰۰ نفر اشتغال غیر مستقیم ایجاد شده است.

علاوه بر این، منابع و نهاده های اصلی تولید از جمله آب و خاک حفظ و بیش از ۳۰.۰۰۰ هکتار از اراضی کشاورزی زیر کشت سبزی و صیفی در فضای باز آزادسازی شده است. برای سال ۹۸، توسعه ۳۶۶۳ هکتار و اصلاح، بازسازی و نوسازی ۵۳۹ هکتار گلخانه هدفگذاری شده است.

توسعه باغات در اراضی شیبدار

مهم ترین اهداف و ماموریت‌های طرح ایجاد باغات دیم در اراضی شیبدار شامل انجام «مهندسی سامانه‌ها، مهندسی رواناب بوده که مباحث مربوط به الگوی کشت، ایجاد تنوع کشت پایش عوامل تغییرات اقلیمی، مباحث مدیریت باغی، مدل‌ها و سیستم‌های تحلیلی و تصمیم، اقتصاد بارش، جغرافیا و چرخه بارش، توازن و مدیریت جامع بارش را دربرمی‌گیرد.

جلوگیری از تخریب، تبدیل، تغییر کاربری نامناسب اراضی زراعی و ملی با ایجاد باغات مثمر از طریق آب سبز از جمله اهداف توسعه باغات در اراضی شیبدار است.

در سال ۹۷ در زمینه تدوین برنامه تولید و اشتغال پروژه ارتقاء معیشت مناطق مرزی از طریق توسعه باغات در استان های مرزی کشور، تامین نهال برای گونه‌ها و ارقام تجاری و سازگار مناطق تعیین‌شده کشور حسب توصیه موسسه تحقیقات علوم باغبانی، بکارگیری نرم افزار GIS در تطبیق اطلاعات

۶۱۴ حوزه های آبخیز برای توسعه باغ های دیم، تدوین برنامه جامع توسعه باغ های دیم محصولات فندق، انگور، انار و گردو با همکاری موسسات تحقیقاتی مرتبط، شناسایی و تایید ۵۳ هزارو ۹۱۵  هکتار از اراضی ملی  در کارگروه های استانی اقدام شد و  ۲۳ هزار هکتار باغ در اراضی مستعد و

شیبدار با حداکثر بارندگی ۳۰۰ میلی متر از برنامه مصوب ۲۹ هزار هکتاری طرح در استان ها انجام گرفت.

در سال ۹۸ برای توسعه ۲۰ هزار هکتار باغات در اراضی شیبدار هدفگذاری شده است.

توسعه و فرآوری گیاهان دارویی

گیاهان دارویی یکی از منابع بسیار ارزشمند درگستره وسیع منابع طبیعی ایران هستند که در صورت شناخت علمی، کشت، توسعه و بهره برداری صحیح می توانند نقش مهمی در سلامت جامعه، اشتغال زایی و صادرات غیرنفتی داشته باشند. تنوع آب و هوا و شرایط اکولوژیک مختلف، باعث تنوع و غنای

گیاهان دارویی در سراسر ایران شده است. خوشبختانه در سال های اخیر، تلاش های فراوانی برای شناخت همه جانبه گیاهان دارویی از نظر نوع گیاهان و پراکنش آنها در ایران، شرایط اکولوژیک، استفاده های دارویی، استخراج، تجزیه، شناسایی مواد موثره، کشت و اهلی کردن، اصلاح گونه های مهم،

بررسی روش های نوین در افزایش مواد موثره و مطالعه اثرات دارویی آنها صورت گرفته و نتایج جالب توجهی نیز حاصل شده است.

از نکات بارز این پروژه پتانسیل‌یابی مناطق مستعد برای توسعه کشت گیاهان دارویی، مبتنی بر دانش بنیان بودن پروژه می باشد و فعالیت های اصلی طرح در خصوص گیاهان دارویی دارای اولویت در سه محور به شرح ذیل انجام خواهد شد: ثبت ذخایر ژنتیکی گیاهی و ارقام بومی و محلی گیاهان

داروئی، تهیه استانداردهای مزرعه و بذر، نهال و نهالستان گیاهان داروئی و تهیه پروتکل‌ها و دستورالعمل های کنترل و گواهی بذر و نهال گیاهان داروئی.

رسیدن سطح زیر کشت گیاهان دارویی در پایان برنامه ششم توسعه به ۲۸۴۱۹۰ هکتار، حضور مؤثر در بازارهای بین المللی با تولید استاندارد و توسعه نشان های تجاری با هدف افزایش صادرات ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری، مدیریت مصرف بهینه آب با توسعه کشت گیاهان دارویی و اصلاح الگوی

کشت کشاورزی، توسعه سلامت و بهداشت عمومی و احیاء و توسعه رویشگاه های گیاهان دارویی (منابع طبیعی) از جمله اهداف اجرای طرح توسعه گیاهان داروئی است.

 سال ۹۷، توسعه کشت گیاهان داروئی در سطح ۱۶۷۶۰ هکتار انجام و بیش از ۱۶۴۲۶ تن محصول تولید شد. هماهنگی جهت تولید کشاورزی مبتنی بر قرارداد، کمک به ایجاد یک تشکل منسجم جهت توسعه زنجیره ارزش گیاهان دارویی در سطح تعاونی ها، ایجاد پنجره خدمت در راستای تسهیل

خدمت رسانی به متقاضیان این عرصه با هماهنگی وزارت بهداشت و صمت و افزایش صادرات محصولات گیاهان دارویی از دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

 سال ۹۸، تولید ۲۵ هزار و ۴۴۸ تن گیاهان داروئی و ۲۱ هزار و ۲۷۱ هکتار افزایش سطح زیرکشت این گیاهان هدفگذاری شده است.

تامین نهال های اصلاح شده

تولید نهال اصیل و سالم، اصلاح فرآیندهای تولید نهال، به عنوان یکی از اساسی‌ترین ابزارهای تحول بخش باغبانی در جهت مقابله با تهدیدات و تنش‌های محیطی و بیولوژیکی و استفاده از فرصت‌ها و مزیت‌های موجود در بخش باغبانی، مورد توجه قرار گرفته است. لذا در این پروژه به منظور دستیابی

به تولید نهال گواهی شده و تامین نهال اصلاح شده داخلی، برنامه‌ریزی لازم از طریق ایجاد زیرساخت‌های لازم از جمله هسته‌های اولیه ارقام تجاری وارداتی و بومی و همچنین باغ‌های مادری در حال انجام است.

مهمترین اقدامات انجام شده در این حوزه در سال ۹۷ عبارتند از: تولید نهال سالم، اصیل و استاندارد، تدارک و تامین انواع نهال و اندام تکثیری یارانه دار، حمایت از تامین ژرم پلاسم عاری از ویروس ارقام تجاری و به روز دنیا از طریق واردات ‌هسته های اولیه توسط بخش خصوصی، ایجاد صندوق ملی

حمایت از سرمایه گذاری نهال و اندام های تکثیری، حمایت از ایجاد هسته های اولیه، باغ های مادری از طریق بخش خصوصی، پیگیری تکثیر ارقام توزیع شده گل محمدی شامل ارقام یزد ۹۴ و کاشان ۹۳ و ۷ ژنوتیپ برتر، پیگیری تفاهم نامه بین موسسه تحقیقات ثبت و گواهی بذر و نهال و سازمان

تعزیرات حکومتی به عنوان ضابط قضایی به منظور جلوگیری از تولید و توزیع نهال از سطح نهالستان های غیر مجاز.

 سال ۹۸، برای تامین داخلی ۲۹.۹ میلیون اصله نهال اصلاح شده هدفگذاری شده است.

احداث و تکمیل شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی

احداث و تکمیل شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی و تجهیز و نوسازی اراضی کشاورزی با هدف ارتقای بهره‌وری آب کشاورزی به منظور افزایش توان تولیدی بخش کشاورزی و امکان ایجاد ارزش افزوده و اشتغال در سال ۹۷ در سطح ۹۳.۶ هزار هکتار اجرا شد.

حفاظت از منابع آب و خاک و ارتقا، بهره‌وری از آن ها و پتاسیل صرفه جویی آب به میزان ۵۲۳ میلیون متر معکب در برنامه سالیانه، انتقال مدیریت منابع آب کشاورزی به بهره برداران از طریق ایجاد تعاونی های تولید و امکان دو نوبت کشت در سال از جمله اهداف اجرای این طرح بوده است.

 سال ۹۸ برای احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی در سطح ۵ هزار هکتار از حوضه‌های آبریز کشور، طرح جامع احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی شمال و غرب کشور در سطح ۲۷ هزار هکتار، اجرای فاز دوم احداث شبکه‌های فرعی آبیاری و زهکشی خوزستان و ایلام در سطح ۱۱۳ هزار

هکتار و اجرای طرح انتقال آب با لوله ۴۶۰۰۰ هکتار دشت سیستان در سطح ۵ هزار هکتار هدفگذاری شده است.

سامانه های نوین آبیاری

به منظور حفاظت کمی و کیفی از منابع آب و خاک و افزایش راندمان آبیاری و همچنین تولید پایدار محصولات کشاورزی، انواع سامانه‌های نوین آبیاری در سطح کشور توسعه می‌یابد.

پتانسیل صرفه جویی سالانه ۱.۱ میلیارد مترمکعب مصرف آب در سطح برنامه ریزی شده، پتانسیل افزایش حداقل ۳۰ درصدی در عملکرد محصول، امکان کاهش حداقل ۲۵ درصدی مصرف بذر و سم و کود شیمیایی، متوسط پتانسیل کاهش ۲۵ درصدی مصرف انرژی (در منابع آب زیرزمینی) از جمله

اهداف اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری است.

 سال ۹۷، با اجرای سامانه های نوین آبیاری در سطح ۲۰۳۵۰۶ هکتار، امکان صرفه جویی ۸۹۵ میلیون مترمکعب آب بخش کشاورزی متناسب با عملکرد پروژه، امکان افزایش حدود ۳۰ درصدی عملکرد محصول، کاهش حدود ۲۵ درصدی مصرف سم و کودشیمیایی و کاهش حدود ۲۵ درصدی مصرف

انرژی (درمنابع آب زیرزمینی) در سطح یاد شده فراهم گردید.

 سال ۹۸، اجرای طرح سامانه های نوین آبیاری در سطح ۱۵۰ هزار هکتار پیش بینی شده است.

 اجرای عملیات آبخیزداری و حفاظت خاک

 دو دهه اخیر، فعالیت های آبخیزداری نقش موثری در بهبود و پایداری وضع منابع آبی در مناطق مختلف کشور به ویژه در مناطق روستائی دورافتاده و صعب‌العبور داشته و این مهم مورد اقبال عمومی و همچنین مسئولین نظام در سطوح مختلف قرار گرفته است. نتایج ارزیابی بالغ بر ۴۰ پروژه

آبخیزداری نشان داده است که به طور متوسط می توان با اجرای عملیات آبخیزداری به حجم آب استحصالی سالیانه حدود ۵۳۰ مترمکعب در هکتار، کنترل فرسایش سالیانه به میزان ۹ تن در هکتار، کنترل رسوب سالیانه به میزان ۴ مترمکعب در هکتار، افرایش تولید علوفه سالیانه به مقدار ۱۲۰کیلو گرم

در هکتار، دست یافت. بر اساس نتایج ارزیابی صورت گرفته توسط پژوهشکده حفاظت خاک و آبخیزداری در اثر اجرای هر هکتار عملیات آبخوانداری حدود ۱۰۰۰ متر مکعب آب استحصال شده است.

حفاظت از منابع پایه طبیعی، مدیریت یکپارچه و نظام مند حوزه آبخیز و ارتقاء بهره وری و استفاده پایدار از منابع و بهبود شاخص های پایداری آب، خاک، پوشش گیاهی و معیشت ساکنان حوزه های آبخیز از اهداف اجرای این طرح است.

 سال ۹۷، عملیات آبخیزداری در حوزه آبخیز سدها و حوزه سایر مناطق در سطح ۸۵۷ هزار هکتار از یک میلیون و ۱۰۰ هزار هکتار اجرا شد. توانمندسازی ساختار مدیریت منابع طبیعی متناسب با وظایف محوله و شاخص های زیستی و تشکیل مجمع خیرین آبخیزدار و مشارکت آنها در طرح های توسعه

آبخیزداری در مناطق مختلف از جمله دیگر اقدامات در این حوزه بوده است.

 سال ۹۸، اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری در سطح ۲ میلیون و ۸۰ هزار هکتار از اراضی پیش بینی شده است.

تامین کود مورد نیاز بخش کشاورزی

حوزه نهاده‌های کشاورزی به دلیل قرار گرفتن در ابتدای زنجیره ارزش بخش کشاورزی از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است. با هدف افزایش سهم تولید و تامین انواع کود مورد نیاز در داخل کشور و گسترش بازار نهاده های کشاورزی، ساماندهی خرید و توزیع کودهای شیمیایی با اولویت تامین از داخل و

استقرار زنجیره عرضه نهاده‌ها و افزایش کارایی کود و مدیریت تغذیه گیاه در سال ۹۷ تامین و تدارک ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن کود به شرح اوره یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن، فسفات ۵۵۰ هزار تن و پتاس ۲۵۰ هزار تن انجام شد و اقدام های دیگری همچون کنترل فنی انواع کود شیمیایی، برگزاری کارگاه

های آموزشی در سطح کشور در خصوص مصرف بهینه انواع نهاده های کشاورزی به طور عمده کود شیمیایی، دسترسی راحت کشاورزان آزمایش آب و خاک و انواع نهاده با کیفیت با قیمت مناسب، آموزش کشاورزان و تامین ذخیره استراتژیک انواع کودهای کشاوزی نیز انجام شد.

 سال ۹۸ تامین و تدارک ۲ میلیون و ۸۵۰ هزار تن کودهای کشاورزی هدفگذاری شده است.

تامین آفت‌کش های غیرشیمیایی

برنامه ریزی در خصوص مدیریت تلفیقی آفات و در کنار آن تامین و تدارک بیشتر نهاده های کم خطر مورد نیاز برای کنترل آفات در سطح کشور از اولویت های بخش کشاورزی است.

افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات نسبت به آفت‌کش‌های شیمیایی در عملیات کنترل عوامل خسارتزای گیاهی و ساماندهی واردات، تولید داخلی و مصرف آفت‌کش های غیرشیمیایی و بیولوژیک و بومی سازی تولید از اهداف این طرح است.

افزایش سطح کنترل بیولوژیک و غیرشیمیایی آفات و بومی سازی تولید آفت کش های غیر شیمیایی و بیولوژیک، افزایش سطوح تحت پوشش آفت‌کش‌های غیرشیمیایی و بیولوژیک و جایگزینی تدریجی آفتکش های شیمیایی با آفت کش های غیر شیمیایی، تولید داخلی و مصرف آفتکش های

غیرشیمیایی و بیولوژیک از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه است.

 سال ۹۸ افزایش سطوح تحت پوشش آفتکش های غیرشیمیایی و بیولوژیک در سطح ۹۷۸ هزار هکتار پیش بینی شده است.

گسترش زیرساخت های اطلاعاتی و ارتباطی بخش کشاورزی

طراحی و پیاده سازی سامانه جامع پهنه بندی کشاورزی و ثبت و جمع آوری اطلاعات به هنگام از فرآیند تولید انواع محصولات و صنایع تبدیلی و تکمیلی وابسته جهت استفاده در برنامه ریزی های تولید و تجارت محصولات، خرید تضمینی محصولات شناسنامه دار، ایجاد امکان پرداخت یارانه نقدی یا غیر

نقدی به تولید محصولات نیازمند حمایت در بخش کشاورزی و ... از جمله اهداف این بخش است.

ثبت پرونده های بهره برداران در سامانه، گزارش پایش بازار کالاها و محصولات کشاورزی و پایش اطلاعات ۲۳ قلم کالا کشاورزی و ثبت ۲۰۰ هزار پرونده بهره برداران کشاورزی توسط کارسناسان مسئول پهنه از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه در سال ۹۷ است.

 سال ۹۸، ثبت اطلاعات ۴۰۰ هزار بهره بردار در این سامانه پیش بینی شده است.

 حمایت از توسعه صادرات تولیدات صنایع تکمیلی و تبدیلی بخش کشاورزی

فراهم آوردن شرایط مناسب جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی از طریق ارتقاء سطح فناوری و استانداردهای بهداشتی و کیفی تولیدات صنایع تبدیلی، تسهیل و تشویق برندسازی و جهت‌دهی حمایت ها به سمت تکمیل حلقه‌های مفقوده و توسعه زنجیره‌های عرضه محصولات از اولویت های بخش

کشاورزی است.

توسعه بازارهای صادراتی محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی، ارتقاء رقابت پذیری صادرکنندگان در بازارهای بین المللی، بهبود کیفیت و افزایش ارزش افزوده محصولات کشاورزی و ماندگاری در بازارهای هدف صادراتی و فراهم آوردن شرایط جهت افزایش صادرات بخش کشاورزی با

اولویت خشکبار (پسته، خرما، کشمش، بادام، گردو، فندوق، میوه های خشک و ...)، زعفران، شیر و فراورده های لبنی، اسانس و عرقیات، وسمه، حنا و سایر محصولات نباتی، خوراک دام، طیور و آبزیان، میوه و فراوری میوه، سبزیجات تازه و فراوری شده، فرآوری آبزیان، ارتقاء فناوری ها و سطح

استانداردهای کیفی و بهداشتی از جمله اهداف این بخش است.

ساماندهی برندهای موجود و معرفی برندهای جدید در قالب گروه های کالایی، حضور فعالان بخش خصوصی در نمایشگاه های بین المللی، نهایی شدن زنجیره ملی و ثبت برند زنجیره سیب ایرانیان توسط بخش خصوصی مرتبط و رشد فزاینده صادرات محصولات کشاورزی و محصولات فراوری شده

نسبت به مدت مشابه سال قبل از جمله مهمترین اقدامات در این حوزه در سال ۹۷ است.

 سال ۹۸ برای پنج میلیارد و ۲۵۰ میلیون دلار صادرات محصولات صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی هدفگذاری شده است./

پایان پیام/50

منبع: شبستان

منبع این خبر، وبسایت shabestan.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۴۸۹۰۴۴۴ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

دختر ستایش در ماشین لوکسش / عکس

فیلم| توهين و تمسخر علی دایی در صداوسیما

گزارش لحظه به لحظه بازی تیم‌های ملی هندبال ایران و کره جنوبی

کلیدواژه: مسجد هفته دولت روز جهانی مسجد عید غدیر شیراز اردبیل شبستان یزد مراسم عمامه گذاری کانون های فرهنگی هنری مساجد محصولات کشاورزی کشاورزی جهاد کشاورزی

خبر بعدی:

تشریح دستاوردهای ایران در زمینه ارتقای سلامت کودکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید نمکی، در دیدار نماینده یونیسف در ایران، خاطرنشان کرد: همکاری ایران و یونیسف، همکاری بسیار ارزشمند و تاریخی است، بنده حدود ۳۰ سال قبل معاون بهداشتی وزارت بهداشت بودم و از همان زمان نیز همکاری های ارزنده‌ای با یونیسف داشتیم.

وی افزود: کشور ما در رسیدگی به گروه های آسیب پذیر به خصوص کودکان در مقابل بیماری های مهلک مسری قابل پیشگیری با واکسن، دستاوردهای ارزشمندی داشته است؛ همچنین در زمینه غربالگری بیماری ها در سطح ملی، درمان بیماریهای های عفونی در کودکان و ترویج تغذیه با شیر مادر نیز به موفقیت های مهمی دست پیدا کردیم.

وزیر بهداشت تاکید کرد: همچنین، در زمینه ریشه کنی فلج اطفال علاوه بر اینکه در کشور خودمان موفق عمل کردیم، با همکاری یونیسف و سازمان های مردم نهاد به کشور افغانستان نیز کمک کردیم.

وی ادامه داد: در زمینه کاهش سوءتغذیه چه با آموزش هایی که به مادران دادیم و چه در مورد حمایت هایی که در مورد کودکانی که با تغذیه با شیر مادر مشکل داشته و با دریافت غذای کمکی سوبسیددار این خلا را برطرف کردند، سعی کردیم سوء تغذیه را در کودکان به حداقل برسانیم.

وزیر بهداشت بیان کرد: نمونه موفق این همکاری بین بخشی در سیلاب های اخیر در ایران بود که ما اجازه ندادیم هیچ کودکی بدون مواد غذایی و هیچ مادر بارداری بدون مراقبت های قبل از زایمان باقی بماند؛ لذا با قایق، بالگرد و تمام امکاناتی که در اختیار داشتیم، موادغذایی، شیرخشک و دارو واکسن را به کودکان و مادران باردار و شیرده رساندیم.

نمکی در خصوص توسعه شبکه واکسیناسیون در کشور، تصریح کرد: تولید واکسن پنوموکوک و روتاویروس را در دستور کار داریم و به زودی این واکسن ها به پروتکل واکسیناسیون کشور افزوده خواهد شد، ساخت این واکسن ها در موسسه پاستور با کمک دو شرکت خارجی آغاز شده و از سال آینده مصرف همگانی آن آغاز خواهد شد.

وزیر بهداشت گفت: امروز انتظاری که از یونیسف داریم توجه به آموزش همگانی از مدارس است و باید آموزش همگانی را در مدارس آغاز کنیم چراکه اعتقاد داریم مدرسه اولین جایگاهی است که می‌توانیم برای پیشگیری از بیماری ها روی آن حساب کنیم.

وی در خصوص سلامت دهان و دندان در کودکان افزود: در مورد سلامت دهان و دندان در مدارس برنامه‌هایی را آغاز کردیم و طرح «مدارس عاری از پوسیدگی» را تا پایان سال به اتمام خواهیم رساند.

قصد داریم سلامت را جامعه محور کنیم

نمکی با اشاره به اجرای «طرح هر خانه یک پایگاه سلامت»، عنوان کرد: در طرح «هرخانه یک پایگاه سلامت» زنان و کودکان را به عنوان دو گروه آسیب پذیر تحت آموزش های گسترده قرار خواهیم داد. چراکه قصد داریم سلامت را جامعه محور کنیم.

وزیر بهداشت بیان کرد: کمک یونیسف به ما در زمینه آموزش‌ها بسیار موثر است، مثلا در زمینه تامین هزینه های آموزش از راه دور و تهیه پوستر ها و بروشور ها و همچنین کمک های تکنیکال قطعا موثر خواهد بود.

وی گفت: در حال حاضر تعداد زیادی کودک مهاجر در کشورمان داریم که بیشتر از کشور افغانستان هستند و بسیاری از آنها به دلیل نداشتن شناسنامه و شرایط اقامت، کارت سلامت هم ندارند، اما به تمام آنها سرویس های بهداشتی و درمانی ارائه می دهیم و دریافت گواهینامه حذف سرخک نیز با پوشش این گروه انجام شد. خواهش ما از یونیسف این است که در کمک رسانی به این گروه به ما کمک کند.

وی اظهار کرد: ما وارد مرحله جدیدی از تحول در نظام سلامت شده‌ایم و اولویت های ما پیشگیری بر درمان و درمان سرپایی بر درمان بستری، است. در این مرحله، تخت های بستری بیشتری را در مناطق مختلف کشور اضافه نخواهیم کرد و به جای دستگاه های گران قیمت تشخیصی به دنبال توسعه زیرساخت‌های ارزان قیمت و مفید تر خواهیم بود.

نمکی گفت: در این دوره، علاوه بر رسیدگی به بیماران و سالمندان، بیشترین تمرکز خود را بر کودکان گذاشته ایم، چراکه معتقدیم کودکان برای آینده مملکت، سرمایه محسوب می شوند، همچنین، به جای افزایش تعداد تخت ها در مناطقی که ممکن است ضریب اشغالی نداشته باشند، می‌توانیم با منابع مالی ۱۰ تخت بستری، ۴۰۰ خانه بهداشت عشایری ایجاد کنیم تا کودکان، زنان باردار و مادران شیرده در عشایر کوچ رو نیز از خدمات بهداشتی و درمانی ما بی بهره نمانند. در این طرح، افرادی را از خود عشایر انتخاب می کنیم تا به عشایر خدمات رسانی بهداشتی و درمانی کنند.

وزیر بهداشت بیان کرد: در این دوره همچنین، به سراغ مدرسه می رویم و معتقد هستیم چنانچه بخواهیم سبک زندگی را اصلاح کرده و چاقی و آمار فشار خون را کاهش دهیم، باید به سراغ مدارس و کودکان در سنین پایین تر برویم، تا با تغییر سبک زندگی و اصلاح سبک تغذیه در دانش آموزان، بار نظام سلامت را در آینده کاهش دهیم.

نمکی اظهار کرد: حدود ۳۰ سال قبل که فقط ۲۵۰ فرد HIV مثب در کشور داشتیم، کار گسترده ای را در زمینه غربالگری HIV آغاز کرده بودیم، در حال حاضر نیز این کار را در قالب پروژه ملی دنبال می کنیم و امیدوارم یونیسف در زمینه تکنیکال و روش های آموزش عمومی مبتنی با فرهنگ و اقلیم و اقتصاد کشورمان به ما کمک کند.

وزیر بهداشت در پایان تصریح کرد: امیدوارم در طول مدت حضورم در وزارت بهداشت بتوانیم اقدامات ارزشمندی را در زمینه توسعه و ارتقای خدمات بهداشتی در منطقه با همکاری یونیسف انجام دهیم.

کد خبر 4749441

دیگر خبرها

 • سطح زیر کشت پنبه خراسان رضوی بیش از 24 هزار هکتار است
 • کدام تدبیر قیمت گوشت را اندکی کاهش داد؟
 • گندم در ۳۱۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی زنجان کشت می شود
 • اصفهان| پُز عالی یا سفره‌های خالی؛ کدام تدبیر قیمت گوشت را اندکی کاهش داد؟
 • دستاوردهای آستانه توسط «چشمه صلح» نابود شد/ دولت سوریه تصمیم‌گیرنده وضعیت ادلب خواهد بود
 • تولید پسته در ابرکوه ۴۰ درصد افزایش یافت
 • احداث ۲۱۰ هکتار گلخانه در همدان
 • اربعین می تواند برای ما دستاوردهای فراتمدنی داشته باشد
 • از نگاه دولت تدبیر و امید نقد حق رسانه است
 • رتبه برتر همدان در تولید گندم/تولید سالانه نزدیک به ۵ میلیون تن محصولات کشاورزی
 • سالانه ۴.۹ میلیون تن محصول کشاورزی در استان همدان تولید می شود
 • ۶ هکتار از اراضی کشاورزی شهرستان ری رفع تصرف شد
 • برگزاری جلسه تشکیل صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی رودان
 • توسعه کشت گلخانه‌ای راهکار ادامه حیات کشاورزی است
 • توسعه گلخانه‌ها راهکار ادامه حیات کشاورزی در خراسان جنوبی است
 • برگزاری چهل و هشتمین نمایشگاه تخصصی دستاوردهای هسته‌ای کشور در دانشگاه شهید باهنر کرمان
 • ۳۰۸ هزار هکتار از زمین‌های کشاورزی زنجان زیر کشت گندم می‌رود
 • مسیر توسعه شهرستان نظرآباد از حوزه کشاورزی، صنعت و گردشگری و اعتماد اجتماعی می گذرد
 • تجهیز بیش از ۴ هکتار اراضی مزارع به آبیاری تحت فشار/ برداشت ۱۲ تن گندم از مزرعه‌ دانشگاه