به گزارش خبرنگار حوزه شهری گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران جوان، یکم شهریور ۹۶ تاریخ شروع به کار پنجمین دوره فعالیت شورای شهر تهران بود.

چندی پیش حجت نظری رئیس کمیته تنقیح شورای شهر تهران از سامانه جامع طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران رونمایی کرد.

بیشتر بخوانید: عرصه برای ورود مردم به قانون‌گذاری در مدیریت شهری باز شد 

شهروندان با ورود به این تارنما می‌توانند تمام مصوبات شورای شهر تهران را از ابتدای شروع به کار این شورا تا پنجمین دوره رصد و مورد ارزیابی قرار دهند.

از ابتدای فعالیت شورای اول شهر تهران تا به امروز که شاهد پنجمین دوره فعالیت آن هستیم، بیش از ۵ هزار و ۶۹ مصوبه در شورای شهر تهران به تصویب رسیده است.

یکی از موضوعات داغی که همواره با چالش‌های متعددی در شورای شهر تهران همراه است، طرح تعیین تلیف باغ بودن یا نبودن  پلاک ثبتی است.

طبق آخرین آمار ارائه شده در سامانه جامع طرح‌ها و لوایح شورای شهر تهران، شورای شهر پنجم از ابتدای شروع به کار (یکم شهریور ماه ۹۶) کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران، ۱۲۴ پلاک ثبتی را در صحن شورای شهر برای تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن ارائه کرده است.

در حالی شورای شهر پنجم تا امروز نزدیک به ۱۲۴ مصوبه درباره باغ‌ها را گذرانده است که این رقم در عمر شورای دوم ۴۷۴، شورای سوم ۳۳۸ و شورای چهارم ۶۳۱ مصوبه بوده است.

در تمام ادوار شورای شهر تهران یک هزار و ۵۶۸ مصوبه با موضوع باغ‌ها به تصویب رسیده است.

یکی از موضوعات مهم در این زمینه ورود شورای شهر تهران به موضوع زمین‌های مزروعی است که در برخی از موارد مشاهده می‌شود که برخی از پلاک‌های ثبتی پرونده پلاک ثبتی خود را با عنوان زمین مزروعی به کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر تهران ارائه می‌کنند.

همچنین بسیاری از پلاک‌های مطرح شده برای تعیین تکلیف باغ بودن یا نبودن در صحن شورای شهر تهران، متعلق به نهادهای دولتی است که همواره موجب چالش در بین اعضای شورای شهر تهران می‌شود.

این در حالی است که محسن هاشمی رفسنجانی رئیس شورای شهر تهران در گزارش عملکرد شورا در 2 سال گذشته، در معرض دید عموم قرار دادن اطلاعات و آرای اخذ شده برای تعیین کاربری پلاک‌های ثبتی را جزء اقدام‌های مثبت شورای پنجم و آن‌ را گامی برای تحقق شعار شفافیت دانست.

در ادامه برخی از مصوبات مهم شورای پنجم در این ارتباط را می بینید:

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ فرعی از ۳۱۵ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۳۱۵/۲/۲) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۳۰ هزار و ۱۵۵ فرعی از ۳ اصلی (۳/۳۰۱۵۵) واقع در محدوده منطقه ۱۸ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۳۹۳ فرعی از ۳ هزار و ۷۵۸ اصلی (۳۷۵۸/۳۹۳) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵۶ فرعی از ۸۰ اصلی (۸۰/۵۶) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۸۲۷ فرعی از ۳ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۳/۸۲۷/۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ هزار و ۸۰۱ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۲۸ تفکیکی (۳/۲۸۰۱/۲۸) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۹۰۱ فرعی از ۳ اصلی قطعه چهار تفکیکی (۳/۱۹۰۱/۴) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵۳۴ فرعی از ۳۵ اصلی قطعه ۱۳۵ تفکیکی (۳۵/۵۳۴/۱۳۵) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۹ فرعی از ۲۹ اصلی (۲۹/۹) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۶ هزار و ۸۲۰ فرعی از ۱۲۲ اصلی قطعه ۳ هزار و ۷۸۶ قطعه تفکیکی (۱۲۲/۱۶۸۲۰/۳۷۸۶) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲۶۲ فرعی از ۶۸ اصلی (۶۸/۲۶۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۲ فرعی از ی هزار و ۱۱۵ اصلی قطعه دوم تفکیکی (۱۱۱۵/۲/۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۵۱ فرعی از چهار اصلی (۴/۱۵۱) واقع در محدوده منطقه ۲۱ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۶ و ۱۷ فرعی از ۳۷ اصلی (۱۷ و ۳۷/۱۶) واقع در محدوده منطقه ۳ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۶۵۹ فرعی از ی اصلی (۱/۱۶۵۹) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و ۶۶ فرعی از ی اصلی (۱/۱۶۶۰) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۹۲۳ فرعی از ۳ اصلی قطعه ۱۷۲ تفکیکی (۳/۹۲۳/۱۷۲) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک‌های ثبتی به شماره ۲۲ فرعی از ۱۱۸ اصلی قطعه ۸۸ تفکیکی (۱۱۸/۲۲/۸۸) و ۲۳ فرعی از ۱۱۸ اصلی قطعه ۸۹ تفکیکی (۱۱۸/۲۳/۸۹) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۵ فرعی از ۵۴۶ اصلی (۵۴۶/۵) واقع در محدوده منطقه ۱۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ۱۱۶ فرعی از یک اصلی (۱/۱۱۶) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک‌های ثبتی به شماره یک هزار و هفتصد و چهل فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست تفکیکی (۷۲/۱۷۴۰/۲۰) یک هزار و هفتصد و چهل و یک فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست و یک تفکیکی (۷۲/۱۷۴۱/۲۱) یک هزار و هفتصد و چهل و دو فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه بیست و دو تفکیکی (۷۲/۱۷۴۲/۲۲) واقع در محدوده منطقه ۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و یکصد و هفتاد فرعی از یک اصلی (۱/۱۱۷۰) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شانزده فرعی از یک اصلی قطعه دوم تفکیکی (۱/۱۶/۲) واقع در محدوده منطقه ۲۲ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و نود و سه فرعی از یکصد و هیجده اصلی قطعه اول تفکیکی (۱۱۸/۲۹۳/۱) واقع در محدوده منطقه ۵ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و ششصد و نوزده فرعی از بیست و پنج اصلی (۲۵/۴۶۱۹) واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از سه‌هزار و چهارصد و یک اصلی (۳۴۰۱/۱) واقع در محدوده منطقه ۱ شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و شصت و چهار و ششصد و هشتاد و چهار فرعی از هفت اصلی (464 و7/684) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و چهارصد و شصت و هفت فرعی از هشت اصلی قطعه سوم تفکیکی (8/2467/3) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یکصد و پانزده فرعی از سه‌هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی (3764/115) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یکصد و چهارده فرعی از سه‌هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی (3764/114) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتاد فرعی از سه‌هزار و هفتصد و شصت و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (3764/80/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پلاک ثبتی آپارتمانی به شماره شش‌هزار و ششصد و هفتاد فرعی از شصت و هفت اصلی قطعه اول تفکیکی (67/6670/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و دو فرعی از سه اصلی (3/502) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و نود و یک فرعی از یک اصلی (1/591) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پانصد و نود و دو فرعی از یک اصلی (1/592) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (3778)122/0 واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره بیست و دو هزار و سیصد و چهل و نه و بیست و یک هزار و هفتصد و هشتاد پنج فرعی از شش هزار و نهصد و سی و سه اصلی (22349 و 6933/21785) واقع در محدوده منطقه 6 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو فرعی از دوهزار و نهصد و شصت و یک اصلی (2961/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهار هزار و هفتصد و هفتاد و پنج فرعی از چهل و دو اصلی (42/4775) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک های ثبتی به شماره (118/21655/2 و 118/21656/3 و 118/18/4) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک هزار و چهارصد و هشتاد و یک فرعی از هفت اصلی (7/1481) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و سی فرعی از چهل اصلی قطعه بیستم تفکیکی (40/930/20) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و بیست و پنج فرعی از هفتاد اصلی (70/925) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نود ونه فرعی از سی و شش اصلی قطعات اول و دوم و سوم و پنجم و ششم تفکیکی (6و5و3و2و36/399/1) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره ششصد و چهل و چهار فرعی از یک اصلی (1/644) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی ( 9230 و 9229 و2110 و 2/2109 ) واقع در محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نود و سه فرعی از سی و یک اصلی (31/93) واقع در محدوده منطقه 1  شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره (1/761/5) و ( 1/1063/8) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهرتهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (298 و 122 و 3335/313 و 3333 و 3332 و 3330) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و پانصد و دو (1502) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص عرصه مربوط به پلاک ثبتی آپارتمانی به شماره هفت‌هزار و ششصد و هفتاد فرعی از هفتاد و نه اصلی قطعه اول تفکیکی (79/7670/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره دویست ونود وچهار فرعی از سی و شش اصلی قطعه چهل و یک تفکیکی(36/294/41) و دویست و نود و پنج فرعی از سی و شش اصلی قطعه چهل تفکیکی (36/295/40) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی 118/537/50

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و پنج فرعی از چهل اصلی (40/35) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و هفتاد و سه فرعی از دوهزار و سیصد و نود و پنج اصلی (2395/473) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و پانزده فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/115) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و صد و شانزده فرعی از نود و دو اصلی قطعه چهار تفکیکی (92/3116/4) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی سیصد و هشتاد و یک فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/381) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش هزار و پانصد و هفتاد و پنج فرعی از چهل و هفت اصلی (47/6575) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره سی و شش فرعی از پنج اصلی قطعه هشتم تفکیکی (5/36/8) سی و هفت فرعی از پنج اصلی قطعه نهم تفکیکی (5/37/9) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش‌ هزار و نهصد و چهل و هشت فرعی از یک اصلی قطعه اول تفکیکی (1/6948/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و چهل و چهار فرعی از چهار اصلی (4/144) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و هشتاد و یک فرعی از شش هزار و هفتصد و بیست اصلی (6720/181) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و ششصد و شصت فرعی از سه اصلی قطعه سوم تفکیکی (3/2660/3) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه فرعی از سیصد و نود اصلی (390/3) واقع در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و چهل و چهار فرعی از بیست و پنج اصلی (25/244) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و پنجاه و سه فرعی از شصت و نه اصلی (69/253) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و ششصد و چهل فرعی از بیست و پنج اصلی (25/4640) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

 

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و هفت فرعی از هفتاد و دو اصلی قطعه پانصد و پنجاه و هفت تفکیکی (72/207/557) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفتصد و سی و پنج فرعی از سی و یک اصلی قطعه ششم تفکیکی (31/735/6) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از چهارصد و بیست و نه اصلی (429/1 ) واقع در محدوده منطقه 20 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارصد و شصت و پنج فرعی از شصت و هشت اصلی (68/465) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و شش هزار و چهارصد و چهل و هشت فرعی از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (2395/36448/1) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزارو هفتصد و پانزده فرعی از سی و پنج اصلی قطعه صد تفکیکی (25/1715/100) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دویست و سه فرعی از سی و دو اصلی قطعه چهل و سه تفکیکی (32/203/43) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و سی و پنج فرعی از یک اصلی قطعه اول تفکیکی (1/335/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهار فرعی از هزار و پانصد و پنجاه و هشت اصلی قطعه سوم تفکیکی (1558/4/3) و چهار فرعی از چهار هزار و سی و شش اصلی قطعه سوم تفکیکی ( 4036/4/3 ) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شصت و نه فرعی از دو اصلی قطعه اول تفکیکی (2/69/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارصد و چهل و دو فرعی از سه اصلی قطعه دوم تفکیکی (2/ 44۲ /3) و چهارصد و چهل و سه فرعی از سه اصلی قطعه سوم تفکیکی (3/443/3) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شش هزار و چهارصد و هفتاد فرعی از صد و بیست و یک اصلی قطعه چهارم تفکیکی (121/6470/4) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزارو بیست و سه فرعی از چهل و سه قطعه هفدهم تفکیکی (43/1023/17) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره (617) 38/90 واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیزده فرعی از دوهزار و پانصد و نود و چهار اصلی (2594/13) واقع در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و دو هزار و شصت و نه فرعی از هفتاد و دو اصلی (72/32069) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دوازده‌هزار و هشتصد و بیست و پنج فرعی از هفتاد اصلی (70/12825) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارهزار و چهارصد و شصت و پنج فرعی از چهار اصلی قطعه سیزدهم تفکیکی (4/4465/13) و چهارهزار و چهارصد و شصت و شش فرعی از چهار اصلی قطعه چهاردهم تفکیکی (4/4466/14) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از دوهزار و شصت و شش اصلی (2066/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و چهار فرعی از سه اصلی (3/3004) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه فرعی از هزار و پانصد و چهل و دو اصلی قطعه تفکیکی (1542/3/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و شصت و شش فرعی از یک اصلی قطعه دوم تفکیکی (1/966/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از دو هزار و هفتاد و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (2074/1/1) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفتصد و هفتاد و هشت فرعی از نود و سه اصلی قطعه پنجم تفکیکی (93/778/5) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیزده فرعی از نهصد و پنجاه اصلی (950/13) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و دویست و بیست و هشت فرعی از سی و چهار اصلی قطعه اول تفکیکی (34/2228/1) واقع در محدوده منطقه 3 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و نهصد و بیست و نه (3929) واقع در محدوده منطقه 12 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره پنج فرعی از صد و هفتاد و سه اصلی (173/5) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره چهارهزار و چهارصدو شصت و هفت فرعی از چهار اصلی قطعه پانزدهم تفکیکی (4/4467/15) و چهارهزار و چهارصد و شصت و هشت فرعی از چهار اصلی قطعه شانزدهم تفکیکی (4/4468/16) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره هزار و هشتصد و چهل و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/1848) و چهار هزار و نهصد و پنجاه و هشت فرعی از سی و یک اصلی (31/4958) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره یک فرعی از هزار و پانصد و چهل و دو اصلی قطعه اول تفکیکی (1542/1/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و سیصد و پنجاه و نه فرعی از چهل و چهار و چهل و پنج اصلی قطعه سوم تفکیکی (45/2359/3 و44) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و چهارصد و شصت و هفت فرعی از دوهزار و صد و شش اصلی قطعه سی‌ام تفکیکی (2106/1467/30) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره نهصد و سی و دو فرعی از چهار اصلی (4/932) واقع در محدوده منطقه 21 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره چهار هزار و نود و چهار فرعی از هزار و هشتصد و شصت و سه اصلی قطعه پنجاه و سه تفکیکی (1863/4094/53) واقع در محدوده منطقه 22 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران درخصوص پلاک ثبتی به شماره دوهزا و صد و پنجاه و یک فرعی از هفتاد اصلی قطعه ششصد و یازده تفکیکی (70/2151/611) واقع در محدوده منطقه 6 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاکهای ثبتی به شماره سه هزار و چهارصد و چهارده فرعی از دو هزا رو سیصد و نود و پنج اصلی قطعه چهارم تفکیکی (2395/3414/4) و صد و سیزده هزار و پانصد و هفده فرعی از دوهزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (2395/113517/1) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نود و دو فرعی از هفت اصلی قطعه شصت و یکم تفکیکی (7/392/61) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دوارده فرعی از سه هزار و هفتصد و چهل و هشت اصلی (3748/12) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفده هزار و پانصد و بیست و سه فرعی از دو اصلی قطعه هفتاد و هفت تفکیکی (2/17523/77) واقع در محدوده منطقه 18 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره بیست و پنج هزار و ششصد و سی و پنج فرعی از دو هزار و سیصد و نود و پنج اصلی قطعه ششم تفکیکی (2395/25635/6) واقع در محدوده منطقه 2 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سه هزار و نهصد و هفتاد فرعی از هفتاد و نه اصلی قطعه هفتاد و دو تفکیکی (79/3970/72) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره صد و نود و پنج فرعی از دو اصلی قطعه بیست و چهارم تفکیکی (2/195/24) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هزار و ششصد و شصت و یک فرعی از هشت اصلی (8/1661) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سی و هشت هزار و ششصد و چهل فرعی از صد و بیست و سه اصلی قطعه اول تفکیکی (123/38640/1) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتصد و سی و دو فرعی از چهل و دو اصلی (42/832) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهارهزار و نهصد و هشتاد و هفت فرعی از چهار اصلی قطعه پنجاه تفکیکی (4/4987/50) واقع در محدوده منطقه 19 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و چهل و پنج فرعی از هفتاد و نه اصلی (79/345) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره دو هزار و ششصد و بیست فرعی از سی و سه اصلی قطعه اول تفکیکی (33/2620/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره سیصد و نه فرعی از سیصد و هفتاد و پنج اصلی (375/309) واقع در محدوده منطقه 5 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هشتصد و نود و سه فرعی از سی و پنج اصلی قطعه اول تفکیکی (35/893/1) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره شانزده هزار و دویست و نه فرعی از چهل و پنج اصلی (45/16209) واقع در محدوده منطقه 4 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره هفت فرعی از هزار و دویست و هجده اصلی قطعه دوم تفکیکی (1218/7/2) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره چهل و دو فرعی از شش هزار و هشتصد و دوازده اصلی (۶۸۱۲/۴۲) واقع در محدوده منطقه 7 شهرداری تهران

مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص پلاک ثبتی به شماره نه هزار و دویست و هفتاد و شش فرعی از هشت اصلی (۸/۹۲۷۶) واقع در محدوده منطقه 1 شهرداری تهران

 

انتهای پیام/

منبع: باشگاه خبرنگاران

مطالب پیشنهادی:

"دختر آبی" در بازجویی چه گفته بود؟| توضیحات سخنگوی قوه قضاییه: "سحر خدایاری" شخصیت متعادلی نداشت اما آنقدر شخصیت داشت که اشتباه خود را بپذیرد

عکس جنجالی ساره بیات و محمدرضا گلزار

نوحه‌خوانی مداح عرب در دیدار موکب‌داران عراقی با رهبر انقلاب + فیلم

کلیدواژه: شهرداری تهران شورای شهر

منبع این خبر، وبسایت www.yjc.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۱۷۹۰ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
خبر بعدی:

آیات قرآن مبانی دفاع مقدس را در باغ موزه تبیین می‌کنند/ ایجاد موزه زیرزمینی و بیمارستان صحرایی

به گزارش خبرنگار ایکنا؛ علی‌اصغر جعفری، مدیرعامل موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی در نشست خبری تببین برنامه‌های دفاع مقدس که امروز چهارشنبه، ۲۷ شهریورماه در محل این موزه برگزار شد، با بیان اینکه دفاع مقدس شناسنامه عزت و اقتدار ایران اسلامی است، گفت: ملت ایران با اقتدار توانست تهدید جنگ را به فرصت تبدیل کند، همچنین ذخیره بزرگی که از دفاع مقدس باقی مانده  موجب اقتدار ایران شده است.   نمایشگاه شکار کرکس با محوریت پهپاد‌های ساقط شده وی در ادامه با بیان اینکه با آغاز هفته دفاع مقدس بیش از ۴۰ برنامه توسط موزه انقلاب دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اجرا می‌شود، گفت: در روز ۳۰ شهریورماه نمایشگاه‌های شکار کرکس‌ها و پایان داعش با به نمایش گذاشته‌شدن پهپاد‌های ساقط شده و سالم بر زمین نشانده شده از جمله پهپاد آمریکایی IRQ۱۷۰ برپا می‌شود.

وی افزود: در نمایشگاه پایان داعش نیز مجموعه‌ای از ادوات، تجهیزات و اسنادی که از سوریه و عراق به موزه منتقل شده است در معرض دید عموم قرار می‌گیرد، ضمن اینکه در عصر روز نخست نیز همایش صلح جهانی برپا می‌شود.

جعفری با بیان اینکه یکی از برنامه‌های موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی برپایی نمایشگاه دستآورد‌های هوا و فضا است؛ گفت: نمایشگاه راه و شهرسازی، همایش تجلیل از پییشکسوتان دفاع مقدس، رونمایی از فاز مقاومت موزه‌های پنج گانه با محوریت کشور‌های محور مقاومت، یادآواره شهدای دیده‌بان و شب خاطره عکاسان دفاع مقدس، همایش علی اکبریان با محوریت جوانان، تجلیل از بازنشستگان نیرو‌های مسلح و اجرای تئاتر موزه‌ای نیز دیگر برنامه‌های این موزه در هفته دفاع مقدس را تشکیل می‌دهند.   مدیرعامل مجموعه باغ موزه دفاع مقدس با بیان اینکه بیش از ۷ هزار شهید زن جان خود را تقدیم انقلاب اسلامی و کشور کرده‌اند، گفت: همایش عصمت عاشورایی با همکاری شورای زنان دفاع مقدس برگزار و از بانوان جانباز و ایثارگر تجلیل می‌شود، همچنین برنامه کرسی‌های روایتگری سرباز در دفاع مقدس نیز با همکاری سپاه سید‌الشهدا نیز برگزار می‌شود.

جعفری در ادامه با اشاره به اجرای برنامه ویژه عملیات ثامن‌الائمه با حضور شهروندان آبادانی در ایام هفته دفاع مقدس از همایش از مدرس تا سنگر با همکاری حوزه‌های علمیه خبر داد و گفت: در این همایش به نقش روحانیت در دفاع مقدس پرداخته می‌شود.

آغاز به کار ارکستر سمفونیک دفاع مقدس
وی ادامه داد: برنامه دیگری نیز با عنوان انتهای خیابان سرو برگزار می‌شود که در آن به نقد و بررسی فیلم‌های دفاع مقدس پرداخته می‌شود، افتتاحیه جشنواره شعر چاوشی بیداران و تجلیل از برگزیدگان آن، پیاده‌روی خانوادگی باغ موزه با عنوان همایش حضور، اجلاس حمایت از کودکان غزه با همکاری اتحادیه کودکان مخالف اشغالگری، اجرای برنامه تعزیه به مدت ۱۰ شب، رونمایی از اپلیکیشن و کتابخانه دیجیتال با بیش از ۳ هزار کتاب و رونمایی از برخی عناوین جدید نشر در حوزه دفاع مقدس، آغاز به کار ارکستر سمفونیک دفاع مقدس با بیش از ۵۰ نوازنده کشور، هوشمند سازی تالار‌ها و رونمایی از پرتابل جامع به عنوان بزرگترین موزه پرتابل موزه‌ای ایران و خاورمیانه برنامه‌های دیگر هفته دفاع مقدس این موزه را تشکیل می‌دهد.
ایجاد موزه زیرزمینی دفاع مقدس
وی در ادامه با اشاره به بازگشایی ورودی شمالی موزه دفاع مقدس از ایجاد موزه زیر زمینی در حدفاصل ایستگاه متروی شهید همت و شهید حقانی با همکاری شهردای تهران خبر داد و گفت: شهردار تهران با این موضوع موافقت کرده و پس از تصویب کمیسیون عمران و شهرسازی کار ایجاد این موزه را آغاز می‌کنیم و سعی داریم در این موزه آثاری از شهر موشکی، کانال‌های زیرزمینی دوران جنگ تحمیلی و.. به نمایش در می‌آید.
راه‌‍اندازی بیمارستان صحرایی و بخش سنگرسازان بی سنگر
جعفری با اشاره به افتتاح دیتا سرور باغ موزه دفاع مقدس از راه‌اندازی بیمارستان صحرایی در این موزه خبر داد و تصریح کرد: با توجه به نقش بی‌بدیل جامعه پزشکی و پرستاری کشور با همکاری سپاه محمد رسول‌الله (ص)، این بیمارستان صحرایی در باغ موزه ایجاد و در آن به نقش بهداری رزم و جانفشانی شهدای جامعه پزشکی پرداخته می‌شود همچنین قرار است با همکاری وزارت جهاد کشاورزی بخشی در موزه با عنوان سنگرسازان بی‌سنگر راه‌اندازی کنیم.
انتخاب آیات قرآن برای بخش‌های موزه
وی افزود: در مباحث دینی نیز مسجد جامع خرمشهر در باغ موزه را تبدیل به یک مرکز قرآنی کرده و از فعالیت‌های قرآنی مختلف جامعه قرآنی کشور نیز حمایت می‌کنیم. ضمن اینکه کمیته‌ای قرار است برای هر بخش از این باغ موزه یک آیه مناسب انتخاب کرده تا افراد بدانند مبانی دفاع مقدس ما قرآنی بوده است.

مدیرعامل موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی بیان کرد: یکی از کار‌های خوب که در سال گذشته انجام دادیم تهیه اطلس گردشگری دفاع مقدس بود که فاز اول آن برای تهران با همکاری شهرداری‌های مناطق ۲۲ گانه آماده شده و فاز دوم آن نیز برای استان‌های درگیر جنگ نیز به زودی آماده می‌شود.
بازدید رایگان از موزه در هفته دفاع مقدس
وی با اشاره به رایگان بودن بازدید از این موزه در هفته دفاع مقدس گفت: با همکاری وزارت آموزش و پرورش قرار است روزانه دانش‌آموزان برای بازدید از موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی اعزام شوند، ضمن اینکه قرار است اعزام کاروان‌های راهیان نور دانش‌آموزی نیز از موزه دفاع مقدس صورت بگیرد.   جعفری یادآور شد: با همکاری شبکه یک سیما برنامه خاک پاک ویژه دفاع مقدس پخش می‌شود، این برنامه به صورت جُنگ بوده و در باغ موزه ضبط می‌شود.

تشکیل بخش شهدای ارمنی در دانشگاه‌های ارمنستان وی با اشاره به اهمیت شهدای اقلیت دینی اظهار کرد: با همکاری سفارت ارمنستان قرار است کرسی شهدای ارمنی در یکی از دانشگاه‌های این کشور خبر داد.

مدیرعامل موزه دفاع مقدس و انقلاب اسلامی با تأکید بر اهمیت تبیین علمی دفاع مقدس اظهار کرد: تمامی عملیات‌های ما در جنگ بر اساس مبانی علمی و مطالعاتی بوده و چنانکه برای یک عملیات تا دو سال بر روی آن وقت صرف می‌شد تا بتوان عملیات را انجام و در آن پیروز شد بر این اساس ما نیز باید بتوانیم به تبیین نظری و علمی دفاع مقدس بپردازیم، در این راستا ما بیش از ۶۵ پروژه تحقیقاتی انجام دادیم، همچنین از ۱۰۵ پایان‌نامه ارشد و دکتری حمایت کرده و بر هر پایان‌نامه دوره کارشناسی ارشد ۴ تا ۵ میلیون و پایان‌نامه دوره دکتری نیز ۶ تا ۷ میلیون از جانب موزه دفاع مقدس کمک شده است ضمن اینکه برنامه‌های حمایتی دیگری مانند انتشار این پایان‌نامه‌ها را در برنامه‌های خود داشته‌ایم.
انتهای پیام

دیگر خبرها

 • پیشرفت 65 درصدی عملیات آسفالت معابر فرعی منطقه 3 قزوین
 • بازگشت پیشنهاد ایجاد تشکل‌های صنفی توسط هنرمندان به کمیسیون فرعی
 • ثبت تغییرات برای انواع شرکت در موسسه ثبتی ذهن ناب
 • یارانه ۸۰۰ هزار نفر دیشب قطع شد/ کسی در دولت پاسخگوی گران شدن قبوض آب و برق و گاز نیست/ قرارداد افسانه ای ایران و چین در برزخ خبری
 • مصدومیت ۳۸۲ نفر براثر حوادث کار در مازندران
 • آخرین وضعیت شهرستان شدن بندر امام خمینی و حریم و محدوده شهری
 • برنامه پرواز فرودگاه بین المللی گرگان، چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ماه
 • پیش بینی دمای استان گلستان، چهارشنبه بیست و هفتم شهریور ماه
 • بایگانی الکترونیک ٣٧ درصد از اسناد املاک آذربایجان‌غربی
 • ۲۰ اثر تاریخی استان فارس در فهرست آثار ملی ثبت شد
 • مرکز شیرازشناسی و ۲۰ اثر تاریخی فارس در فهرست آثار ملی ثبت شد
 • تخلفات ثبتی دوربین‌های پلیس خراسان رضوی اطلاع‌رسانی می‌‌شود
 • مرکز شیرازشناسی و 20 اثر تاریخی فارس ثبت ملی شد
 • ثبت مرکز شیراز شناسی و ۲۰ اثر تاریخی فارس در فهرست آثار ملی
 • ۲۱ اثر تاریخی فارس در فهرست آثار ملی به ثبت رسید
 • درهای بسته باغ های تاریخی به روی مردم/مسئولان ازتحول سخن می گویند
 • بیمه سلامت به شرط ارزیابی وُسع/اگر باغ شهر خوب است باید برای همه خوب باشد/تعیین تکلیف پسماندهای روی در ایستگاه آخر
 • کلید گشایش درب‌ باغ بیرم‌آباد بر روی کرمانی‌ها، در دستان آستان قدس رضوی
 • پیش بینی دمای استان گلستان، سه شنبه بیست و ششم شهریور ماه