مشاهده اخبار داغ روز

   

به گزارش مهر، رتبه بندی تایمز (timeshighereducation) یک نظام رتبه بندی بین المللی است که به رتبه بندی دانشگاه های دنیا می پردازد. این نظام رتبه بندی حدود یک هزار و ۴۰۰ موسسه آموزش عالی در سراسر دنیا را بررسی و ارزیابی کرده است.

رتبه بندی جهانی «آموزش عالی تایمز» یک جدول عملکرد جهانی است که دانشگاه ها را در تمام مأموریت های اصلی خود شامل «آموزش»، «تحقیق»، «انتقال دانش» و «چشم انداز بین المللی» داوری می کند.

همچنین در این نظام رتبه بندی ۱۳ شاخص عملکردی برای ارائه جامع ترین و متعادل ترین مقایسه ها، مورد اعتماد دانشجویان، دانشگاهیان، مدیران دانشگاه ها، صنعت و دولت ها استفاده شده است.

شاخص های عملکردی در پنج حوزه آموزش (محیط یادگیری)؛ تحقیق (حجم ، درآمد و شهرت)؛ استنادها (تأثیر تحقیق)؛ چشم انداز بین المللی (کارکنان، دانشجویان و تحقیقات) و درآمد صنعت (انتقال دانش) تقسیم شده اند.

آموزش یا تدریس (محیط یادگیری) ۳۰ درصد از امتیاز را شامل می شود که در این ارزیابی سالانه، نظرسنجی اعتبار ۱۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی به دانشجو ۴.۵ درصد، نسبت دکتری به لیسانس ۲.۲۵ درصد، نسبت دکتری به اعضای هیئت علمی ۶ درصد و درآمد نهاد دانشگاه ۲.۲۵ درصد تاثیر دارند.

رتبه بندی ۲۰۲۰ تایمز بین نوامبر ۲۰۱۸ و مارس ۲۰۱۹ انجام شده است و نظرات ۲۱ هزار دانشگاهی در سراسر دنیا با ترکیب جغرافیایی و موضوعات مختلف در این زمینه جمع آوری شده است. 

بخش تحقیق نیز ۳۰ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد. همچنین استناد (تأثیر تحقیق) نیز ۳۰ درصد امتیازات است که در این بخش شاخص تأثیر پژوهش به نقش دانشگاهها در گسترش دانش و ایده های جدید نگاه در نظر گرفته شده است. 

 ۱۲.۸ میلیون مقاله ژورنال و ۷۷.۴ میلیون استناد به مقالات الزویر و داده های پژوهشی شامل مقاله، اقدامات کنفرانس، کتاب و فصل های کتاب منتشر شده در طی پنج سال بررسی شده اند.

این داده ها شامل بیش از ۲۳ هزار و ۴۰۰ مجله دانشگاهی است که توسط بانک اطلاعات اسکوپوس و الزویر (Elsevier) و کلیه انتشارات نمایه شده بین سال های ۲۰۱۴ و ۲۰۱۸ فهرست بندی شده اند. استناد به این انتشارات در شش سال از ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ انجام شده است.

چشم انداز بین المللی شامل (اعضای هیئت علمی، دانشجویان ، پژوهش) ۷.۵ درصد از امتیازات را تشکیل می دهد که در این میان نسبت دانشجویان بین المللی ۲.۵ درصد، نسبت اعضای هیئت علمی بین المللی ۲.۵ درصد و همکاری بین المللی نیز ۲.۵ درصد در نظر گرفته شده است.

توانایی دانشگاه برای جذب دانشجو در دوره های مختلف تحصیلی از سراسر دنیا یکی از عوامل موفقیت دانشگاه در صحنه جهانی محسوب می شود.

درآمد از صنعت (انتقال دانش) ۲.۵ درصد امتیازات را به خود اختصاص می دهد که به منظور توانایی دانشگاه برای کمک به صنعت با نوآوری ها، اختراعات و مشاوره است که این امر مأموریت اصلی آکادمی جهانی معاصر محسوب می شود.

جدول ۱۰ دانشگاه برتر نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیف نام دانشگاه کشور رتبه ۲۰۲۰ رتبه ۲۰۱۹ ۱ آکسفورد انگلستان ۱ ۱ ۲ انستیتو فناوری کالیفرنیا انگلستان ۲ ۵ ۳ کمبریج آمریکا ۳ ۲ ۴ استانفورد آمریکا ۴ ۳ ۵ انستیتو فناوری ماساچوست MIT آمریکا ۵ ۴ ۶ پرینستون آمریکا ۶ ۷ ۷ هاروارد آمریکا ۷ ۶ ۸ ییل آمریکا ۸ ۸ ۹ شیکاگو انگلستان ۹ ۱۰ ۱۰ امپریال کالج لندن آمریکا ۱۰ ۹

جدول دانشگاه های ایرانی حاضر در نظام رتبه بندی بین المللی تایمز در ۲۰۲۰

ردیف نام دانشگاه رتبه ۲۰۲۰ ۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۵۱–۴۰۰  ۲ دانشگاه یاسوج ۴۰۱–۵۰۰ ۳ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰۱–۶۰۰  ۴ دانشگاه کاشان ۵۰۱–۶۰۰ ۵ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۵۰۱–۶۰۰ ۶ دانشگاه صنعتی شریف ۵۰۱–۶۰۰ ۷ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۵۰۱–۶۰۰ ۸ دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره) ۶۰۱–۸۰۰  ۹ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۶۰۱–۸۰۰  ۱۰ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱–۸۰۰  ۱۱ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰  ۱۲ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۶۰۱–۸۰۰  ۱۳ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰  ۱۴ دانشگاه تبریز ۶۰۱–۸۰۰  ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی تبریز ۶۰۱–۸۰۰  ۱۶ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰  ۱۷ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۸ دانشگاه اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۹ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۰ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۱ دانشگاه کردستان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۲ دانشگاه مازندران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۳ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۴ دانشگاه شیراز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۵ دانشگاه الزهرا (س) ۱۰۰۱+  ۲۶ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۱۰۰۱+  ۲۷ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+  ۲۸ دانشگاه بوعلی سینا همدان ۱۰۰۱+  ۲۹ دانشگاه گیلان ۱۰۰۱+  ۳۰ دانشگاه خوارزمی ۱۰۰۱+  ۳۱ دانشگاه سمنان ۱۰۰۱+  ۳۲ دانشگاه شاهد ۱۰۰۱+  ۳۳ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰۱+  ۳۴ دانشگاه شهید چمران اهواز ۱۰۰۱+  ۳۵ دانشگاه شهرکرد ۱۰۰۱+  ۳۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۰۰۱+  ۳۷ دانشگاه علوم پزشکی شیراز ۱۰۰۱+  ۳۸ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+  ۳۹ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+  ۴۰ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ 

از یک هزار و ۳۹۶ دانشگاه مورد بررسی در این نظام رتبه بندی ۴۰ دانشگاه ایرانی در رتبه های اعلام شده در رتبه بندی جهانی تایمز ۲۰۲۰ قرار گرفته اند. در رتبه بندی ۲۰۲۰ تعداد ۲۴ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۱۶ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند.

جدول رتبه بندی سال ۲۰۱۹ دانشگاه های ایرانی در رتبه بندی جهانی تایمز

ردیف نام دانشگاه رتبه ۲۰۱۹ ۱ دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل ۳۵۱–۴۰۰  ۲ دانشگاه صنعتی امیرکبیر ۵۰۱–۶۰۰  ۳ دانشگاه کاشان ۵۰۱–۶۰۰ ۴ دانشگاه علم و صنعت ایران ۶۰۱–۸۰۰  ۵ دانشگاه صنعتی اصفهان ۶۰۱–۸۰۰  ۶ دانشگاه علوم پزشکی مشهد ۶۰۱–۸۰۰ ۷ دانشگاه صنعتی شریف ۶۰۱–۸۰۰ ۸ دانشگاه صنعتی شیراز ۶۰۱–۸۰۰ ۹ دانشگاه تبریز ۶۰۱–۸۰۰ ۱۰ دانشگاه تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۱ دانشگاه علوم پزشکی تهران ۶۰۱–۸۰۰ ۱۲ دانشگاه شهید مدنی آذربایجان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۳ دانشگاه فردوسی مشهد ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۴ دانشگاه گیلان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۵ دانشگاه علوم پزشکی ایران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۶ دانشگاه اصفهان ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۷ دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۸ دانشگاه مازندران ۸۰۱–۱۰۰۰ ۱۹ دانشگاه شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۰ دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۱ دانشگاه شیراز ۸۰۱–۱۰۰۰ ۲۲ دانشگاه الزهرا (س) ۱۰۰۱+  ۲۳ دانشگاه بیرجند ۱۰۰۱+  ۲۴ دانشگاه خوارزمی ۱۰۰۱+  ۲۵ دانشگاه شهید باهنر کرمان ۱۰۰۱+  ۲۶ دانشگاه صنعتی شاهرود ۱۰۰۱+  ۲۷ دانشگاه ارومیه ۱۰۰۱+  ۲۸ دانشگاه یزد ۱۰۰۱+  ۲۹ دانشگاه زنجان ۱۰۰۱+ 

سال گذشته در رتبه بندی ۲۰۱۹ تعداد ۲۱ دانشگاه ایرانی در جمع هزار دانشگاه برتر و ۸ دانشگاه در رتبه ۱۰۰۱+ قرار گرفتند. در مجموع ۲۹ دانشگاه در رتبه بندی معرفی شده بودند.

منبع: الف

منبع این خبر، وبسایت www.alef.ir است و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۵۰۸۸۹۶۱ را به همراه موضوع به آدرس info@porsyar.com ارسال فرمایید.
با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع مطلب و کاربران است.
مطالب پیشنهادی:

عکسی که پربیننده‌ترین تصویر روز جهان شد

ادعای رسایی درباره انتخابات به نقل از هاشمی

(ویدئو) بند "اکراه در طلاق" چیست؟/ مجلس زندان برای مهریه را ممنوع می‌کند؟

خبر بعدی:

ارتباط دانشگاه و مجلس باید تقویت شود

نماینده مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی روز سه‌شنبه  در دیدار رئیس دانشگاه کردستان اظهار داشت: دانشگاه کردستان در جمع برترین دانشگاه‌های جهان قرار گرفته و در آخرین رتبه‌بندی بین‌المللی تایمز با عنوان The World University Ranking که برای سال ۲۰۲۰ منتشر شده، موفق به احراز رتبه ۸۰۱ تا یک هزار شده و این جای خرسندی و افتخار است.

سید مهدی فرشادان با اشاره به تعامل دانشگاه کردستان با مجمع نمایندگان اظهار داشت: دانشگاه می‌توانست خیلی قبل‌تر از اینها که قوانین هیأت علمی و تخصیص رشته های دکتری سختگریانه‌تر اعمال شود اقدامات لازم را در جهت افزایش تعداد هیأت علمی و رشته دکتری انجام دهد و این ناشی ازعدم ارتباط  مجلس و دانشگاه با یکدیگر است.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: اکنون ارتباط بین مدیران دانشگاهی و نمایندگان مجلس افزایش یافته و امیدواریم این ارتباط روز به روز بهتر و وسیع‌تر شود.

فرشادان افزود: کسانی که دل در گرو توسعه استان دارند راهکارها و اطلاعات صحیحی را به ما انتقال دهند تا در مدیریت کلان کشوری استفاده کنیم.

رئیس دانشگاه  کردستان نیز در این دیدار هم اظهار داشت: ‫دانشگاه کردستان به عنوان بزرگترین مجتمع آموزش عالی در استان  با دارا بودن بیشترین میزان دانشجو در استان کردستان دانشگاهی مادر محسوب می‌شود.‬

رحمت صادقی با اشاره به سرانه دانشجو در کشور گفت: به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر جمعیت کشور، حدود چهار هزار و ۵۳۰ دانشجو داریم و در کردستان نیز به ازای هر ۱۰۰ هزار نفر ۲ هزار ۶۹۰ دانشجو در حال تحصیل هستند. 

وی افزود: با توجه به جمعیت یک میلیون و ۶۰۰ هزار نفری کردستان و تخصیص یک هزار و ۲۰۰ میلیارد ریال بودجه، سرانه هر نفر ۸۵ هزار تومان خواهد بود که این رقم با توجه به میانگین کشوری یک میلیون  و ۲۰۰ هزار ریال است و ما جزو استانهای آخر کشور هستیم. 

وی با اشاره به حذف سطح بندی دانشگاه ها بر اساس کمی گفت: این نوع تقسیم بندی در سیستم وزارت خانه حذف شد اما اثرات آن هنوز وجود دارد و ضروری است تا رتبه بندی دانشگاه ها به لحاظ کیفی صورت گیرد.  

رئیس دانشگاه کردستان  به آمار رشته های دکترا در استانهای همجوار اشاره کرد و افزود: دانشگاه کردستان ۳۰ رشته دکتری و نزدیک به ۴۰۰ نفر هیأت علمی دارد که به نسبت قدمت دانشگاه از این نظر رشدی ندارد. 
وی کسب رتبه ۸۰۱تا هزار دانشگاه را افتخار و اعتبار بزرگی دانست و عنوان کرد: اگر ادعا می‌کنیم که دانشگاهی بین المللی با حضور دانشجویان خارجی داریم، باید در سیستم های بین المللی جایگاهی داشته باشیم که امسال در رتبه بندی تایمز موفق به کسب رتبه قابل توجه و معتبری شدیم.

صادقی یادآور شد:  با توجه به اینکه پژوهشکده‌های عرضه محور دارای ردیف بودجه هستند و تمامی دریاها و دریاچه‌های کشور دارای پژوهشکده بوده، لازم است برای احداث و راه اندازی پژوهشکده مطالعات و تحقیقاتی دریاچه زریبار مریوان ردیف بودجه تعریف شود.

رئیس دانشگاه کردستان تصریح کرد: کردستان به دلیل تپه ای بودن و توپوگرافی خاصی که دارد برای آماده سازی یک ساختمان نیازمند صرف هزینه ای به اندازه ساخت همان ساختمان دارد و این احداث دانشکده های جدید را با مشکل بودجه مواجه میکند.

وی در پایان سخنان خود از تلاش‌های دکتر مهدی فرشادان برای اضافه نمودن  پروژه احداث دانشکده اقتصاد و مدیریت و اختصاص ردیف بوده به این دانشکده تقدیر کرد.

مسوول نهاد رهبری در دانشگاه کردستان نیز در این دیدار افزود: به فرموده رهبر کبیر انقلاب دانشگاه مبدا تحولات است و ضروری است تا دانشگاه کردستان برای کارگزاران و مسئولین استانی  اهمیت ویژه داشته باشد.
حجت‌الاسلام محرم بیابانی افزود: هیأت علمی و اساتید دانشگاه باید در قید و بند کسی نباشند و آزاد بیندیشند و فکر کنند و بی شک ارتباط و حضور نمایندگان مجلس در نشست‌های دانشگاهی بسیار مهم است.
وی افزود: عزم و اراده برای تقویت و توسعه دانشگاه وجود دارد و باید از ظرفیتهای استان کردستان برای پیشبرد اهداف عالی دانشگاه بهره گرفت.

دانشگاه کردستان بیش از ۱۰ هزار دانشجو در ۳۰ رشته دکترا، ۱۰٤ رشته کارشناسی ارشدو ٥۲ رشته کارشناسی و ٤۰۰ عضو هیات علمی دارد.

دیگر خبرها

 • درجه‌بندی سنی فیلم‌های سینمایی؛ اتفاقی مثبت یا منفی؟!
 • شرکت های فناوری سرلیست برترین برندهای جهان
 • از ارسال لایحه رتبه‌بندی معلمان به مجلس تا خطر فرو نشست تهران
 • حضور دو دانشگاه مشهدی در نتایج رتبه‌بندی دانشگاه‌های جهان اسلام
 • رده بندی جدید فوتسال دنیا؛ ایران در رده پنجم جهان و اول آسیا
 • حضور ۳۵ دانشگاه ایران در رتبه بندی ISC
 • ۳۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌­بندی جهان اسلام حضور یافتند
 • ۳۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌بندی جهان اسلام قرار گرفتند
 • حضور ۳۵ دانشگاه از ایران در نظام رتبه بندی جهان اسلام
 • حضور ۳۵ دانشگاه ایرانی در نظام رتبه‌­بندی جهان اسلام
 • حضور ۴ دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان
 • ۱۶ دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان
 • اسامی دانشگاه‌های برتر دنیا اعلام شد
 • اسامی دانشگاه‌های برتردنیااعلام شد
 • حضور ۴ دانشگاه ایران در بین دانشگاه‌های برتر جهان +اسامی
 • دانشکده دندانپزشکی تهران در کنار دانشگاه‌های معتبر جهان ایستاد
 • دانشکده دندانپزشکی علوم پزشکی تهران موفق به کسب رتبه ۱۵۱ در رتبه‌بندی شانگ‌های شد
 • معرفی آثار مهم نویسندگان مشرق زمین به آلمانی‌ها در «۱۰۰۱ کتاب»
 • اجرای دو طرح بزرگ صنعتی ملایر 1000 نفر را شاغل می‌کند