معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ بخشنامه‌ای ۲۰ بندی به دانشگاه‌ها خبر داد که در این بخشنامه، حذف نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ بدون احتساب در سنوات به درخواست دانشجو مجاز شد.

معاون آموزشی وزارت علوم از ابلاغ بخشنامه ای ۲۰ بندی به دانشگاه ها خبر داد که در این بخشنامه، حذف نیمسال تحصیلی ۹۹-۹۸ بدون احتساب در سنوات به درخواست دانشجو مجاز شد.

علی خاکی صدیق درباره آغاز آموزش حضوری دانشگاه‌ها و برنامه‌های وزارت علوم در صورت ادامه تعطیلی آموزش‌های حضوری دانشگاه‌ها گفت: تصمیم نهایی آغاز کلاس‌های حضوری دانشگاه‌ها برعهده ستاد ملی کرونا است هر زمان این ستاد اعلام کند ما موظف به اجرای آن هستیم.

وی ادامه داد: در صورتی که آغاز کلاس‌های حضوری دانشجویان به صلاحدید آن ستاد به تعویق افتد معاونت آموزشی وزارت علوم باید برنامه‌هایی جایگزین داشته باشد که دانشجویان حداقل ضرر را از این تأخیر داشته باشند.

معاون آموزشی وزیر علوم گفت: این برنامه‌ها در بخشنامه‌ای به دانشگاه‌ها ابلاغ شد.

متن کامل این بخشنامه به شرح زیر است:

با شیوع ویروس کرونا در جهان به دلیل سرعت بالای انتقال آن با گذشت زمانی کوتاه، بسیاری از کشورها سیاست تعطیلی تمام مقاطع تحصیلی و مؤسسات آموزشی را در اولویت برنامه‌های مبارزه با شیوع بیماری قرار دادند.

بنابر آمار دریافت شده از وبگاه یونسکو در ۹ فروردین ماه ۱۳۹۹، ۱۶۵ کشور تعطیلی سراسری مؤسسات آموزشی را در دستور کار قرار داده اند که این تعداد، آموزش بیش از ۵.۱ میلیارد فراگیر را برای تحصیل در همه مقاطع آموزشی شامل می‌شود.

در ایران نیز بر اساس سیاست ستاد ملی مبارزه با کرونا، از نخستین روزهای اسفندماه ۱۳۹۸ تا اطلاع ثانوی در سال ۹۹ تعطیلی سراسری همه آموزش‌های حضوری اعلام شد.

معاونت آموزشی وزارت علوم، برای به حداقل رساندن آسیب‌های ناشی از تعطیلی آموزش حضوری، سیاست‌های عملیاتی اتخاذ و اقداماتی در این راستا صورت گرفت که در گزارش جایگزینی آموزش الکترونیکی به جای آموزش حضوری در دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم به تاریخ ۲۶ اسفند ۱۳۹۸ مشروح آن آورده شده است.

در مستند حاضر، نکات، پیشنهادات و شیوه‌هایی در زمینه کاستن از آسیب‌های ناشی از تعطیلی آموزش حضوری در دانشگاه‌ها ارائه شده است. برخی از اصول و قواعد کلیدی که باید در ادامه فعالیت‌های آموزشی در نیمسال جاری در نظر گرفته شوند به شرح زیر است:

ستاد ملی کرونا تنها مرجع تعیین کننده زمان و ادامه تعطیلی یا آغاز آموزش حضوری دانشگاه‌ها

۱- هرگونه سیاست کلان در مورد تعیین زمان و ادامه تعطیلی یا آغاز آموزش حضوری در مؤسسات آموزشی و دانشگاه‌ها با ستاد ملّی مبارزه با کرونا است و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی وابسته به وزارت علوم، تابع آن سیاست خواهند بود. درهرصورت، نیمسال دوم تحصیلی ۱۳۹۹-۱۳۹۸ جزو دوره تحصیلی فعال دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور محسوب می‌شود و به دلیل لزوم تسلسل ورود دانشجویان جدید در مهرماه ۱۳۹۹و نیز لزوم دانش آموختگی برخی دانشجویان شاغل به تحصیل در آخرین نیمسال تحصیلی خود در نیمسال جاری، الزام اتمام نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ امر محرز و قطعی است.

۲- با توجه به تنوع زیرنظام‌های آموزشی و وجود تفاوت در سطوح مختلف دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی از نظر زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات، سابقه در آموزش و آموزش‌های غیرحضوری، حضور اعضای هیئت علمی مجرب و آماده برای ورود در عرصه‌های نوین آموزش‌های غیرحضوری، موقعیت مکانی دانشگاه از نظر همه گیری بیماری، تعداد و تنوع جمعیت دانشجویی، امکانات خوابگاهی و رفاهی، ارائه راه حل واحد برای همه دانشگاه‌ها ومؤسسات آموزش عالی ناممکن و غیر ضروری است.

از این رو دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی می‌توانند در چارچوب سیاست کلان ملّی، راهکارهای خود را برای حل مشکل و برون رفت از بحران در چارچوب مقررات آموزشی و باتوجه به مطالب و راهکارهای ارائه شده در این سند را طراحی و اجرا کنند. هدف اصلی به حداقل رساندن مشکلات فعلی و آتی و آسیب‌های ناشی از تعطیلی آموزش حضوری در نیمسال جاری است.

۳- بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در دانشگاه‌های پیش‌رو دنیا، آموزش الکترونیکی محوریت اصلی برنامه‌های آموزش غیر حضوری راداشته است. با توجه به زیرساخت‌های مناسب و دانش فنی موجود در زمینه آموزش‌های الکترونیکی در بسیاری از دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور، این شیوه جایگزین آموزش باید رویه قالب دانشگاه‌ها در تصمیم گیری برای تداوم و اتمام نیمسال جاری باشد.

۴- در صورت برخورد فعال وزارت علوم و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی، تهدید کووید ۱۹ می‌تواند تبدیل به فرصتی بی نظیر برای تحول در آموزش کشور و تقویت زیرساخت‌ها برای ارائه آموزش‌های متنوع غیر حضوری و بالا بردن سطح تاب آوری نظام آموزش عالی کشور در مواجه با شرایط مشابه احتمالی در آینده شود.

نظر به احتمال تداوم وضعیت فوق العاده ناشی از همه گیریِ ویروس کرونا در کشور با اعتنا و تأکید بر اصول چهارگانه بالا، موارد زیر با هدف تسهیل تداوم فرآیند آموزش در عین حفظ کیفیت آموزشی، مورد نظر است. به منظور کمک به تحقق این هدف، لازم است تاانعطاف مورد نیاز در مقررات تحصیلی که برای شرایط متعارف وضع شده است در نظر گرفته شوند. این موارد به شکل استثنایی و ویژه نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ است و تسری آن به نیمسال‌های بعدی مطلقاً مجاز نیست.

ملاحظه موارد قابل انعطافی که در اینجا ارائه شده است کمک خواهد کرد تا دانشجویان دوره‌های مختلف تحصیلی با فراغ بال بیشتری قادر باشند تا خود را با شرایط جدید تحصیل وفق دهند و پیشرفت تحصیلی آنان بر اساس میزان کوشش و ممارست شخصی آنها، مشابه وضعیت شرایط پیش از بحران قرار بگیرد. بر اساس این رهنمودها انتظار می‌رود که آموزش در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ در همه دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور با حفظ چارچوب‌های کلی و کیفیت مورد انتظار و با توجه به موارد زیر ادامه یابد و به پایان برسد.

آموزش الکترونیکی بدون محدودیت برای تمام دروس مجاز شد

۱- دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مبنای به پایان بردن نیمسال جاری را اتّکای حداکثری بر آموزش‌های الکترونیکی قرار دهند. آموزش الکترونیکی در نیمسال دوم ۱۳۹۹-۱۳۹۸ برای همه دروس شامل کلیه دروس عمومی و اختصاصی و در همه مقاطع تحصیلی بدون محدودیت و با مدیریت دانشگاه مجاز است.

برگزاری جلسات ترکیبی حضوری و غیرحضوری با تأیید دانشگاه مجاز شد

۲- به منظور ارائه سرفصل‌ها، برگزاری همه جلسات دروس نظری، به صورت غیرحضوری با اولویت آموزش به شیوه الکترونیکی مجاز است. با تشخیص معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، ترکیبی از جلسات حضوری وغیرحضوری نیز مجاز است و در صورت ضرورت، برگزاری کلاس‌ها به صورت «فشرده» به شرط حفظ ۱۶ جلسه کلاس برگزار شده، در شورای آموزش هر دانشگاه قابل بررسی و تصویب است.

انتقال دروس ناتمام به نیمسال بعدی مجاز شد

۳- در مواردی که به هر دلیل برگزاری جلسات و اتمام یک یا چند درس در نیمسال جاری امکانپذیر نباشد، برگزاری کلاس‌ها تا تکمیل طرح درس به تشخیص استاد درس و تأیید گروه آموزشی، اضافه برسقف واحدهای هر ترم به نیمسال بعدی قابل انتقال است؛ ضمن اینکه دانشگاه‌ها باید ملاحظه مشکلاتی که دراین صورت در تنظیمات نیمسال بعد ایجاد خواهد شد را در نظر داشته باشند.

حذف کامل واحدهای درسی نیمسال جاری مجاز شد

۴- حذف یک یا چند درس، بی توجه به لزوم رعایت حداقل واحدهای انتخابی در هر نیمسال، و یا حذف کامل واحدهای درسی نیمسال در صورت تقاضای دانشجو مجازاست و نیمسال حذف شده جزو سنوات تحصیل دانشجو محسوب نمی‌شود.

مدیریت زمانبندی برای کاهش آسیب در آموزش دانشجویان

۵- به دلیل محدودیت‌های متصور در پوشش کامل امکانات آموزشی و دانشجویی و فرهنگی همه دانشگاه‌ها درصورت انبساط زمانی نیمسال جاری تا فصل تابستان، و نیز ضرورت برگزاری بازه تابستانی مستقل از نیمسال جاری، دانشگاه‌ها باید زمانبندی نیمسال جاری را با لحاظ دروس عملی و کارورزی به نحوی مدیریت کنند که اولاً بازه تابستانی آموزش به ویژه برای دانشجویانی که با احتساب آن بازه، فارغ التحصیل می‌شوند لطمه نبیند و ثانیاً با تداخل برنامه نیمسال با بازه تابستان، کیفیت آموزش دانشجویان در دروس نیمسال جاری با آسیب یا اختلال مواجه نشود.

۶- انبساط زمانی نیمسال جاری باید با لحاظ عوامل اثرگذاری چون آزمون‌های سراسری و تحصیلات تکمیلی و مشکلات پدید آمده در نتیجه گرمای هوامدیریت شود.

ارائه دروس حذف شده نیمسال جاری، در تابستان مجاز شد

۷- برگزاری بازه تابستانی، برای ارائه دروس کارگاهی و آزمایشگاهی، دروس ناتمام و یا دروس حذف شده نیمسال جاری مجاز است.

افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویان مجاز شد

۸- در صورت لزوم با تشخیص معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی، افزایش یک نیمسال به سقف سنوات دانشجویانی که به دلیل حذف واحدهای درسی یا عدم امکان برخورداری از کلاس‌های حضوری یاغیرحضوری و برگزار نشدن جلسه دفاع از پایان نامه و رساله با کمبود سنوات مجاز مواجه شده اند، مجازاست.

مرجع تصمیم گیری درباره تعداد مجاز غیبت دانشجویان در کلاس‌های مجازی

۹- در مورد تعداد غیبت مجاز دانشجو در کلاس‌های دروس الکترونیکی برخط یا کلاس‌های حضوری درشورای آموزشی دانشگاه تصمیم گیری شود تا غیبت بیش از حد مجاز کنونی در مقررات تحصیلی، برای جلسات حضوری یا الکترونیکی / غیر حضوری، موجب حذف درس و جلوگیری از شرکت دانشجو در جلسه امتحان پایان دوره نشود.

امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا دو برابر قابل افزایش است

۱۰- در صورتی که محدودیت‌های زمانی و مکانی حاکم بر نیمسال جاری فراغت از تحصیل دانشجویانی را با تأخیر مواجه سازد، به جبران فرصت از دست رفته امکان برخورداری از دروس معرفی به استاد تا دو برابرقابل افزایش است.

تعویق زمان پایان نیمسال تحصیلی جاری امکان پذیر شد

۱۱- تعویق زمان یا بازه زمانی پایان نیمسال جاری تحصیلی، حسب مقتضیات و امکانات به تشخیص دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی، امکان پذیر است.

استفاده از امکانات آموزشی دانشگاه محل زندگی

۱۲- با توجه به عدم امکان جابه جایی تعدادی از دانشجویان برای استفاده از امکانات آموزش حضوری یا غیرحضوری دانشگاه مبدأ، این عده از دانشجویان با اطلاع و موافقت دانشگاه یا مؤسسه آموزش عالی مبدأ می‌توانند از امکانات آموزشی دانشگاه‌های محل زندگی یا استقرار خود به عنوان دانشجوی مهمان آزاد استفاده کنند. درهمین ارتباط از تمامی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی مقصد و مبدأ انتظار می‌رود که در صورت امکان، به تشخیص معاون آموزشی دانشگاه، همکاری و مساعدت لازم را با این عده از دانشجویان معمول دارند.

نحوه معافیت جریمه آموزشی دانشجویان

۱۳- به دلیل بروز مشکلات مالی در اقتصاد خانواده‌ها، در نیمسال جاری، موارد مشمول جریمه دانشجویانی که در شرایط متعارف تحصیل از مقررات آموزشی تخطی کرده اند، با مجوز هیئت امنا معاف در نظر گرفته شود.

امکان ثبت نمره دانشجویان در بازه تابستان

۱۴- امکان ثبت و ورود نمره دانشجویان در دروس نیمسال جاری در بازه تابستان و در نیمسال آتی ۱۴۰۰-۱۳۹۹ با موافقت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی امکان پذیر است. موضوع سقف و کف واحدهای مجاز دانشجو برای انتخاب پس از این نیمسال بر اساس معدل نیمسال جاری به نحوی مدیریت شود که دانشجو با کمترین آسیب مواجه شود.

حذف نیمسال تحصیلی بدون احتساب در سنوات به درخواست دانشجو مجاز شد

۱۵ - اگر به تشخیص دانشگاه شرکت دانشجویان در یک یا چند درس در کلاس‌های الکترونیکی مقدور نباشد، روند تحصیل دانشجو به نحوی هدایت شود که نیمسال تحصیلی وی بدون احتساب در سنوات و به درخواست دانشجوحذف شود.

حضور کیفی اساتید در کلاس‌های الکترونیکی

۱۶- موضوع حضور فیزیکی یا الکترونیکی (برخط -برون خط) اعضای هیئت علمی در کلاس‌های درس به روش مورد وثوق هر دانشگاه به نحوی مدیریت شود که کیفیت آموزش لطمه نبیند و سرفصل‌های برنامه درسی پوشش داده شود.

برگزاری کلاس‌های عملی در تابستان

۱۷- با تشخیص معاون آموزشی، جلسات دروس عملی می‌تواند به صورت فشرده برگزار شود. همچنین برای دروس عملی، دانشگاه می‌تواند با اختیار خود کلاس‌ها را در تابستان یا نیمسال اول ۱۴۰۰-۱۳۹۹ برگزار کند و نمره به نیمسال جاری انتقال یابد و ثبت شود.

برگزاری امتحانات به صورت حضوری

۱۸- در صورت استمرار وضعیت ویژه در کشور یا برخی مناطق، کلیه کلاس‌ها به روش الکترونیکی / غیرحضوری برگزار و امتحان پایانی به شکل حضوری انجام شود. در این صورت، دانشجو می‌تواند با نظر موافق دانشگاه مبدأ، مشروط به موافقت دانشگاه محل زندگی خود یا دانشگاه مقصد، به شکل حضوری، امتحان خود را در دانشگاه مقصد بدهد و نمره برای ثبت در کارنامه، توسط دانشگاه مقصد به دانشگاه مبدأ ارسال شود.

مهمانی دانشجویان در دانشگاه‌های محل زندگی به جز در دانشگاه‌های تهران مجاز شد

۱۹- مهمانی دانشجویان به دانشگاه‌های محل زندگی خانواده آنان، به جز درخواست مهمانی به دانشگاه‌های مستقر در شهر تهران، و دربازه زمانی که دانشگاه‌ها تعیین خواهند کرد و اطلاع رسانی می‌کنند، مجازاست. در صورت تأیید درخواست دانشجو توسط دانشگاه مبدأ، دانشگاه مقصد در حد مقدورات با درخواست‌ها موافقت کند.

شرایط برگزاری جلسات دفاع

۲۰ - همان طور که در نامه ۳۴۹۶۵۷ تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۸ تأکید شده بود، آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که پیش از بروز وضعیت فعلی، به تأیید استاد راهنما آمادگی دفاع داشته اند، اما به دلیل محدودیت‌های ناشی از شیوع بیماری، جلسه دفاع آنها برگزار نشده است، با عنایت به اهمیت و حساسیت تاریخ دانش آموختگی باید در اسرع وقت به روش الکترونیکی، حضوری یا نیمه حضوری با مراعات همه شروط و ضوابط برگزاری جلسه دفاع، تحت نظارت معاونت آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه، اقدام شود.

 

ساعت 24 /

لینک کوتاه خبر: bzna.ir/000HiP برچسب ها: کرونا ، آموزش تکمیلی ، وزارت علوم

منبع: بازار نیوز

کلیدواژه: کرونا آموزش تکمیلی وزارت علوم دانشگاه ها و مؤسسات آموزش عالی آموزشی و تحصیلات تکمیلی درخواست دانشجو آموزشی وزارت علوم حذف نیمسال تحصیلی آموزش الکترونیکی حضوری دانشگاه ها آموزش عالی کشور معاونت آموزشی آموزشی دانشگاه کلاس های حضوری آموزش حضوری نیمسال جاری معاون آموزشی امکانات آموزش دانشگاه ها دانشگاه ها بازه تابستان دانشگاه مبدأ دانشگاه مقصد تعطیلی آموزش دانشگاه ها تشخیص معاون دانشجو مجاز برنامه ها محل زندگی مجاز شد بر اساس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت bazarnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت bazarnews.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۷۴۴۰۵۳۳ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

جزئیات جدید از قتل ناموسی دختر نوجوان در گیلان توسط پدر

ائتلاف نافرجام؛ وقتی اصولگرایان بر سر کرسی‌های مجلس دعوا دارند، می‌خواهید مسائل مملکت را حل کنند؟

آسوشیتدپرس: نفتکش ایرانی تحریم‌های آمریکا را شکست

واکنش‌ها به قتل دختر نوجوان تالشی توسط پدر بخاطر ارتباط با یک پسر

بازار جهانی نفت طی ۲ ماه آینده متعادل می‌شود

خبر بعدی:

لزوم آموزش هنر در نظام تحصیلی

هنرهمواره در طول تاریخ از جایگاه ویژه‌ای برخوردار بوده است. الهام بخش بودن هنر جهت بروز ابداعات و اختراعات و نیز روایتگر بودن تاریخ تمدن انسان ها از مهم‌ترین آنهاست. در واقع مورخین با بهره‌گیری از نقاشی‌های ایجاد شده روی دیوار غارها و مجسمه‌های آیینی گرفته تا نقوش روی سفالینه‌ها و پارچه‌ها و نیز نقش برجسته‌های روی دیوارهای معابد و کاخ ها توانسته‌اند پیام گذشتگان خود را دریافت و به نسل های بعدی منتقل کنند.

انسان با ذهن خلاقش از نقاشی به ابداع خط می‌رسد و ابداع خط شروعی برای توسعه و انتقال افکار و اندیشه‌ها می‌شود.
گرچه بعد از ابداع خط، هنر همچنان جایگاه ویژه خود را حفظ کرد و هنرمندان نه تنها وقایع پیرامون خود، بلکه همه آرزوهای دست نیافته، احساسات به ثمر رسیده یا سرکوب شده، رنج‌ها یا لذت‌هایش را به تصویرکشانده‌اند و مادامی که بشر بر این کره خاکی زندگی کند، هنر نیز با او خواهد ماند. بنابراین پرورش استعدادهای هنری از دوران طفولیت بسیار حائز اهمیت است.
طفل در ابتدا صداها را می‌شنود. او شادی‌ها و خشم‌ها و عشق‌ها و نفرت‌ها را به‌صورت اصوات شنیده و در ذهنش از آنان موسیقی می‌سازد. هنگامی که چشمانش باز می‌شود در ذهنش آنچه را که می‌بیند پردازش کرده و یک تابلو نقاشی، یک فیلم یا یک سازه تصور می‌کند وهنگامی که بتواند از ابزار استفاده کند شروع به خلق اثر هنری می‌کند، تا زمانی که برای ذهن خلاق کودک محدودیتی ایجاد نشود، براحتی نقاشی می‌کند، مجسمه‌های گلی و خمیری می‌سازد. کاغذها را با اشکال آزاد بریده و به هم می‌چسباند وبا ضربه زدن بر اشیا یا دمیدن برآنها تولید صدا می‌کند و به خیال خود موسیقی می‌نوازد. آنان به مانند اجداد غارنشین خود ذهنی آزاد و خلاق دارند. با نگاهی کوتاه به نقاشی‌های کودکان و نیز نقاشی‌های انسان های نخستین متوجه خواهیم شد که هر دو گروه بدون هیچ دغدغه‌ای آزادانه می‌توانند پیام های ذهنی خود را به ما منتقل کنند.
خواندن و نوشتن از ملزومات زندگی هر فردی به‌ شمار می‌رود، اما نبایستی سهم هنر را در توسعه علم نادیده بگیریم. کودک نیاز دارد که در کنار داده‌های علمی، همچنان قوه خلاقه خود را پرورش دهد. همان‌طور که درس‌هایی مانند ریاضی ، علوم ، جغرافیا و... در همه دوران تحصیلی دانش‌آموز به‌صورت متوالی تدریس می‌شود، مهم است که واحد درسی هنر به‌صورت کاملاً علمی توسط استادان هنرمند تدریس شود. هدف از تدریس هنر در دوران تحصیلی می‌بایست تقویت خلاقیت با بهره‌گیری از همه حواس دانش‌آموز باشد. (از جمله فعالیت‌هایی که برای دانش‌آموزان بیش فعال توصیه می‌شود انجام کار هنری است.) دانش‌آموزان را تشویق به خوب دیدن، خوب شنیدن کرده سپس از او می‌خواهند که در ذهن خود آنها را تجزیه و تحلیل کرده، با آرزوها و تخیلات خود بیامیزد و در قالب یک نقاشی، مجسمه، نمایش، موسیقی یا یک سازه با وسایل دور ریختنی خلق اثر کند. بنابراین برای اینکه جامعه‌ای نوآور و خلاق داشته باشیم ناگزیر به گنجاندن هنر در دوران تحصیلی کودکان و نوجوانان که مهم‌ترین دوران رشد ذهنی و روحی آنان است، هستیم.  هنر هر سرزمین بخش مهمی از فرهنگ آن سرزمین است و می‌تواند نشانگر وضعیت اجتماعی، فرهنگی و حتی سیاسی مقطع زمانی بروز و ایجاد هر اثر هنری باشد. در واقع یک هنرمند، در زمان خلق اثر تأثیر‌پذیری بسزایی از محیط اطراف خود دارد و وقایع زمانه خود را به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اثر خود نشان می‌دهد. مصادیق زیادی در اثبات این نظر در موزه‌ها، اماکن تاریخی و بناهای ملی یا مذهبی کشور‌های مختلف یافت می‌شود، بنابراین هنرمندان نقش بسزایی در ثبت غیرمستقیم احوال زمانه خود دارند لذا آشنا شدن با هنر هر کشور می‌تواند ما را با سابقه فرهنگی و اجتماعی آن کشورها آشنا کند. ولی نقطه عطف اتصال و ارتقای هنر پیشینیان یک جامعه هنر مطلوب زمانه، نظام آموزشی هر کشور است.
 در بخش آموزش توجه نظام مند به نحوه تدریس مبانی و اصول هنر در مقاطع مختلف بسیار حائز اهمیت است درصورتی‌که آموزش‌های تکنیکی هنر در مدارس همزمان و متناسب با مطالعات تاریخ هنر باشد، دانش‌آموزان بهتر و کارآمدتر با مقوله فرهنگ و تمدن کشورها از جمله فرهنگ‌ و هنر غنی کشورمان آشنا می‌شوند آموزش هدفمند هنر در مدارس و پیگیری ارائه کارهای عملی هنری توسط دانش‌آموزان منجر به این خواهد شد که والدین هم در کنار دانش‌آموزان اطلاعات هنریشان بالا برود. آشنا کردن والدین و دانش‌آموزان با تاریخ هنر، اقتصاد هنر و تکنیک‌های هنری می‌تواند در سال های بالاتر تحصیلی در انتخاب رشته مناسب بسیار تأثیرگذار باشد. توجه به یک نکته بسیار ضروری است و آن هم استعدادیابی صحیح دانش‌آموزان در انتخاب رشته هنری است. انتخاب صحیح رشته هنری ناشی از یک نظام صحیح استعداد‌یابی نه تنها باعث جلوگیری از اتلاف وقت، هزینه و احتمالاً سرخوردگی هنرجویان خواهد شد، بلکه سرعت توانمند شدن ایشان را در کسب تکنیک‌های هنر مربوطه دو چندان می‌کند.‌

دیگر خبرها

 • امتحانات دانشگاه علوم پزشکی مشهد به صورت حضوری برگزار می شود
 • دستورالعمل جدید برای بازگشایی دانشگاه‌ها اعلام شد
 • دستورالعمل جدید برای بازگشایی دانشگاهها اعلام شد
 • استخدام مشاور و مددکار اجتماعی در مقطع تحصیلی کارشناسی طی سال جاری
 • بلاتکلیفی دانشجویان خارج از کشور برای بازگشت به خانه/ دانشجویان خارجی چگونه ترم تحصیلی خود را به پایان می‌رسانند؟
 • چه دانشجویانی مجاز به حذف ترم هستند؟
 • امکان همکاری با استادان ایرانی خارج از کشور در شیوه آموزش مجازی
 • مرکز پژوهش‌های مجلس ملاحظات بازگشایی دانشگاه‌ها را ارائه کرد / شروع نیمسال اول از ابتدای شهریورماه
 • سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از شهریور آغاز شود
 • زمان آغاز سال تحصیلی جدید
 • ثبت‌نام دبیرستان سمای دانشگاه آزاد اسلامی اشکذر آغاز شد
 • آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از شهریور
 • امتحانات نهایی نهم و دوازدهم مدارس حضوری است
 • ۷۷ کلاس درس تا پایان شهریور در خراسان‌جنوبی افتتاح می‌شود
 • دانش آموزان البرزی جامانده از شبکه آموزشی شاد به مدارس مراجعه کنند
 • آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاه‌ها از شهریور/ تغییر زمان پذیرش دانشجو
 • آغاز سال تحصیلی جدید دانشگاهها از شهریور/ تغییر زمان پذیرش دانشجو
 • مهلت ثبت درخواست مرخصی بدون احتساب سنوات دانشجویان دانشگاه خوارزمی اعلام شد
 • دلیل برگزاری حضوری امتحانات پایه نهم چیست؟