دکتر محمد جواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام، گفت: اطلاعات مستخرج از سامانه نماگرکووید-۱۹ (ISC COVID-۱۹ Visualizer) نشان می‌دهد که میزان رشد متوسط روزانه مبتلایان ویروس کووید-۱۹ در دنیا از ۲.۶۵ درصد در دهه دوم اردیبهشت به ۱.۷۸ درصد در دهه سوم اردیبهشت (۲۱ الی ۳۰ اردیبهشت) کاهش یافته است این در حالی است که در کشور میزان رشد متوسط روزانه در همین بازه زمانی از ۱.

۴ درصد به ۱.۴۸ درصد افزایش یافته است.

به گزارش گروه آموزش خبرگزاری برنا، دکتر دهقانی اظهار داشت: متوسط نرخ رشد روزانه بیماری در کشور در دهه دوم فروردین ماه ۵.۳۷ درصد بود که در دهه سوم همین ماه به ۲.۴۵ و دردهه اول اردیبهشت به حداقل میزان خود در طول ۳ ماه گذشته یعنی ۱.۳۲ درصد کاهش یافته بود. متاسفانه این میزان متوسط رشد روزانه در دهه دوم اردیبهشت به ۱.۴ افزایش و در دهه سوم مجدداً به ۱.۴۸ درصد افزایش یافت و این در حالی است که روند رشد متوسط روزانه سایر کشورها در همین بازه زمانی کاهشی بوده است. با توجه به اینکه روند رشد متوسط روزانه دنیا و نیز سایر کشورها در طول یک ماه گذشته به طور مستمر کاهشی بوده است ادامه این روند برای کشور نگران کننده است.

وی افزود: پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )، جهت تسریع فرایند اطلاع رسانی در زمینه یافته های جدید علمی در مورد ویروس کووید -۱۹ و کمک به پژوهشگران، سیاست‌گذاران حوزه سلامت و عموم مردم و نیز پاسخ دهی مطلوب به همه گیری جهانی، سامانه نماگرکووید -۱۹ ( ISC COVID-19 Visualizer ) را از ابتدای بروز بیماری راه اندازی کرده است. اطلاعات این پایگاه شامل جدیدترین مقالات علمی تمام متن منتشرشده و پیش چاپ و نیز آمار مربوط به وضعیت انتشار بیماری بر اساس نقشه جهانی از وضعیت همه‌گیری بیماری کووید -۱۹ بوده و با جستجو در آن تازه ترین آمار مبتلایان، مرگ و میر، درمان‌شدگان و همچنین نسبت های ابتلا به جمعیت به تفکیک هر کشور و مقایسه بر اساس نمودار زمانی-مکانی قابل مشاهده است. آدرس وبگاه این سامانه https://maps.isc.gov.ir/covid19/) ) بوده که از طریق وبگاه اصلی پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC ) https://www.isc.gov.ir) ) در دسترس می‌باشد. این سامانه همچنین به درخواست سازمان همکاری های اقتصادی کشورهای عضو دی هشت (D8) برای بهره برداری کشورهای عضو، در ماه گذشته با حضور نمایندگان کشورهای عضو این سازمان به دعوت مرکز بهداشت و حمایت اجتماعی سازمان D8 (D8-HSP) و نیز مرکز بهداشت جهانی ( Chatham House ) لندن به صورت ویدیو کنفرانس رونمایی و در وبگاه آن سازمان به آدرس (http://developing8.org/) قرار گرفت.

سرپرست ISC در ادامه گفت: در حال حاضر حدود ۱۸۰۰۹ مدرک از آخرین یافته های علمی در خصوص ویروس کووید -۱۹ در قالب مقاله تمام متن چاپ شده و پیش چاپ در این سامانه در دسترس محققان و پژوهشگران قرار دارد و البته این اطلاعات به طور روزانه به روز رسانی می‌شود. از این تعداد پژوهش، کشورهای آمریکا، چین و انگلیس به ترتیب با ۲۸۱۲، ۲۴۰۶و ۱۲۲۴ مقاله بیشترین مشارکت علمی را در مقایسه با سایر کشورهای دنیا در این حوزه داشته اند. سایر کشورها از جمله ایتالیا (۱۱۷۹ مدرک)، فرانسه (۴۴۷ مدرک)، کانادا (۴۳۹ مدرک)، هند (۴۱۷ مدرک)، آلمان (۴۱۲ مدرک) و استرالیا (۳۳۵ مدرک) به ترتیب در جایگاه های چهارم الی نهم قرار دارند. ضمناً کشور ایران با ۲۸۳ مقاله جایگاه دهم دنیا را در پژوهش و تحقیق و یافته های جدید در خصوص ویروس کووید -۱۹ دارد.

دهقانی ادامه داد: در این سامانه همچنین مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و پروتکل‌های صادر شده توسط سازمان‌های معتبر دنیا از جمله سازمان بهداشت جهانی ( WHO ) در حوزه بهداشت، سلامت و مقابله با شیوع بیماری کووید – ۱۹ قرار دارد که می‌تواند مورد استفاده عموم قرار گیرد. نتایج و آمار در سامانه کووید -۱۹ به همراه تحلیل مربوط به کشورهای مطرح دنیا، متوسط نرخ رشد روزانه در بازه های زمانی مختلف، درصد بهبود یافته ها و نیز درصد فوت شده ها در جدول ۱ نشان داده شده است:

 

جدول ۱: آمار تحلیلی سامانه نماگرکووید -۱۹ پایگاه استنادی علوم جهان اسلام ( ISC )-31 اردیبهشت 99

درصد فوت

شده ها

(کل)

درصد بهبود

یافته ها

(کل)

متوسط نرخ رشد روزانه

(درصد) دهه سوم

اردیبهشت

متوسط نرخ رشد روزانه

(درصد) دهه دوم اردیبهشت

متوسط نرخ رشد روزانه (درصد)

دهه اول اردیبهشت

متوسط نرخ رشد روزانه

(درصد)

دهه سوم فروردین

آمار ۳۰ اردیبهشت

(۱۹ می)

آمار ۲۰ اردیبهشت

کشور

۶.۵۲

۳۹.۹۴

۱.۷۸

۲.۶۵

۲.۹۶

۴.۷۲

۴,۹۸۲,۹۳۷

۴,۱۷۸,۱۵۴

دنیا

۵.۹۶

۲۳.۲

۱.۴

۲.۵۵

۳.۳۸

۵.۸

۱۵۷۰۵۸۳

۱۳۶۷۶۳۸

آمریکا

۰.۹۵

۲۵.۳۹

۳.۶۵

۷.۷۶

۸.۷۸

۱۹.۰۵

۲۹۹۹۴۱

۲۰۹۶۸۸

روسیه

۶.۳۶

۳۷.۴۷

۵.۷۷

۷.۴۵

۷.۴۶

۷.۸۶

۲۸۵۰۸۷

۱۶۲۶۹۹

برزیل

۹.۹۷

۷۰.۶۵

۰.۵۳

۱.۱۲

۱.۷۸

۲.۹۸

۲۷۸۸۰۳

۲۶۴۶۶۳

اسپانیا

۱۴.۲۱

NIL

1.28

2.87

۳.۲۵

۷.۰۶

۲۴۸۸۱۸

۱۲۰۰۶۷

انگلیس

۱۴.۲

۵۶.۱۷

۰.۳۵

۰.۷۴

۱.۳

۲.۵۳

۲۲۶۶۹۹

۲۱۹۰۷۰

ایتالیا

۱۵.۵

۳۴.۱۴

۰.۲۲

۰.۶۲

۰.۸۶

۳.۰۸

۱۸۰۸۰۹

۱۷۶۹۷۰

فرانسه

۴.۶۱

۸۷.۵۶

۰.۳۵

۰.۶۳

۱.۰۴

۲.۵۶

۱۷۷۸۲۷

۱۷۱۸۷۹

آلمان

۲.۷۷

۷۳.۶

۰.۹

۱.۶۷

۳.۱۵

۸.۴۹

۱۵۱۶۱۵

۱۳۸۶۵۷

ترکیه

۵.۷۲

۷۹.۳

۱.۴۸

۱.۴

۱.۳۲

۲.۴۵

۱۲۴۶۰۳

۱۰۷۶۰۳

ایران

۳.۱۱

۴۲.۶۶

۴.۷۲

۶.۷۸

۷.۰۷

۱۰.۱۱

۱۰۶۴۷۵

۶۷۱۶۱

هند

۲.۹۳

۳۶.۷۲

۳.۹۹

۷.۰۹

۸.۰۷

۱۱.۵۲

۹۹۴۸۳

۶۷۳۰۵

پرو

۵.۵۹

۹۴.۳۲

۰.۰۱

۰.۰۱

۰.۰۲

۰.۱۱

۸۲۹۶۰

۸۲۹۰۱

چین

۷.۴۸

۵۱.۴۱

۱.۴

۲.۶۱

۴.۲۷

۵.۳۸

۷۹۱۱۲

۶۸۸۴۸

کانادا

 

 

اطلاعات مستخرج از سامانه کووید -۱۹ در جدول یک نشان می‌دهد که در طول ده روز اخیر از ۲۱ اردیبهشت الی ۳۰ اردیبهشت (۱۰ الی ۱۹ می ۲۰۲۰) تعداد کل مبتلایان در دنیا از ۴۱۷۸۱۵۴ مورد به ۴۹۸۲۹۳۷ مورد افزایش یافته و بنابراین متوسط رشد روزانه این بیماری در ده روز اخیر در دنیا برابر با ۱.۷۸ درصد می باشد.

‌‌سرپرست ISC افزود: میزان رشد متوسط روزانه بیماری دنیا در دهه اول اردیبهشت برابر با ۲.۹۶ درصد و دردهه دوم اردیبهشت ۲.۸۵ درصد بود. بررسی ها نشان می‌دهد که در دهه سوم اردیبهشت متوسط جمعیت بهبود یافته در دنیا حدود ۴۰ درصد و نیز میزان فوتی ۶.۵۲ درصد می باشد.

دهقانی گفت: با این حال بیشترین درصد جمعیت بهبود یافته در میان ۱۴ کشور مطرح شده متعلق به چین با ۹۴.۳۲ درصد، آلمان با ۸۷.۵۶ درصد، ایران با ۷۹.۳ درصد، ترکیه با ۷۳.۶ درصد، اسپانیا ۷۰.۶۵ درصد، ایتالیا با ۵۶.۱۷ درصد، کانادا با ۵۱.۴۱ درصد، هندوستان با ۴۲.۶۶ درصد، برزیل با ۳۷.۴۷ درصد، پرو با ۳۶.۷۲ درصد، فرانسه با ۳۴.۱۴ درصد، روسیه ۲۵.۳۹ آمریکا با ۲۳.۲ درصد بوده است. میزان متوسط بهبود یافته دنیا تا این زمان ۳۹.۹۴ درصد می باشد.

وی ادامه داد: بیشترین درصد فوتی در میان کشورهای مورد بررسی دنیا به ترتیب متعلق به کشورهای فرانسه با ۱۵.۵ درصد، ایتالیا و انگلیس با ۱۴.۲ درصد، اسپانیا با ۹.۹۷ درصد، کانادا با ۷.۴۸ درصد، برزیل با ۶.۳۶ درصد، آمریکا با ۵.۹۶ درصد، ایران با ۵.۷۲ درصد، چین با ۵.۵۹ درصد، آلمان ۴.۶ درصد، هند با ۳.۱ درصد، پروه ۲.۹۳ درصد و روسیه ۰.۹۵ درصد می باشد. ضمناً میزان متوسط فوتی دنیا تاکنون ۶.۵۲ درصد بوده است.

آمار استخراج شده در سامانه نماگرکووید -۱۹ ISC و تحلیل محاسبه میزان متوسط رشد روزانه در بازه های ده روزه برای ۱۰ کشور مطرح دنیا در دو ماه اول سال ۹۹ (در شش دهه) در جدول۲ نشان داده شده است. همانطور که از جدول پیداست میزان متوسط رشد بیماری در دنیا در دهه اول فروردین از ۱۰.۴۷ درصد به ۸.۶ درصد و نیز ۴.۷ درصد در دهه های دوم و سوم اردیبهشت کاهش یافته است. این روند کاهشی در دهه اول، دوم و سوم اردیبهشت ماه به ترتیب با ۳ درصد، ۲.۶۵ درصد و ۱.۷۸ درصد به طور مستمر ادامه یافته است. این در حالی است که در طول این مدت با انتشار ویروس جمعیت بیشتری ازکشورهای دیگردچار بیماری ویروس کووید -۱۹ شده اند.

 

 

 

 

جدول ۲: میزان متوسط رشد روزانه در ۲ ماه اول سال ۹۹ در بازه های ۱۰ روزه (۳۱ اردیبهشت ۹۹)

 

دهه اول فروردین (درصد)

دهه دوم فروردین

(درصد)

دهه سوم فروردین

(درصد)

دهه اول اردیبهشت

(درصد)

دهه دوم اردیبهشت

(درصد)

دهه سوم اردیبهشت

(درصد)

دنیا

۱۰.۴۷

۸.۶

۴.۷

۳

۲.۶۵

۱.۷۸

برزیل

۳۲.۵

۲۱.۸۹

۱۴.۶۴

۷.۸۶

۷.۴۶

۵.۷۷

روسیه

۲۰.۳۱

۱۹.۴۹

۱۹.۰۵

۸.۷۸

۷.۷۶

۳.۶۵

ایران

۷.۵

۵.۳۷

۲.۴۵

۱.۳۲

۱.۴

۱.۴۸

آمریکا

۲۴.۴۳

۱۳.۴۱

۵.۸

۳.۳۸

۲.۵۵

۱.۴

انگلیس

۱۹.۵۷

۱۲.۰۲

۷.۰۶

۳.۲۵

۲.۸۷

۱.۲۸

ترکیه

۳۵.۳۴

۱۷.۸۵

۸.۴۹

۳.۱۵

۱.۶۷

۰.۹

اسپانیا

۱۵.۸۷

۶.۵۳

۲.۹۸

۱.۷۸

۱.۱۲

۰.۵۳

آلمان

۱۴.۲۹

۶.۸۸

۲.۵۶

۱.۰۴

۰.۶۳

۰.۳۵

ایتالیا

۸.۴۷

۴.۲

۲.۵۳

۱.۳

۰.۷۴

۰.۳۵

فرانسه

۱۳.۸۴

۱۰.۹

۳.۰۸

۰.۸۶

۰.۶۲

۰.۲۲

 

 

دهقانی اظهار داشت: همانطور که از جدول ۲ مشاهده می شود کاهش مستمر متوسط رشد روزانه در تمام بازه های ده روزه برای دنیا و تمام کشورهای مورد بررسی صادق است. به طور خاص کاهش نرخ متوسط رشد روزانه ابتلا ویروس در دهه دوم و دهه سوم اردیبهشت در برزیل از ۷.۴۶ به ۵.۷۷ درصد، روسیه ۷.۷۶ به ۳.۶۵ درصد آمریکا ۲.۵۵ به ۱.۴ درصد، انگلیس ۲.۸۷ به ۱.۲۸ درصد، ترکیه ۱.۶۷ به ۰.۹ درصد، اسپانیا ۱.۱۲ به ۰.۵۳ درصد، آلمان ۰.۶۳ به ۰.۳۵ درصد، ایتالیا ۰.۷۴ به ۰.۳۵ درصد و فرانسه ۰.۶۲ به ۰.۲۲ درصد مشاهده می شود.

وی خاطرنشان کرد: علیرغم روند کاهشی رشد متوسط روزانه بیماری در کشور در فروردین ماه، این روند در اردیبهشت متوقف و در مسیر افزایشی قرار گرفته است. اطلاعات فوق نشان می دهد که روند کاهشی رشد متوسط روزانه در دهه اول فروردین، دوم و سوم فروردین ماه ۷.۵ درصد، ۵.۳۷ درصد، ۲.۴۵ درصد ادامه داشت. این روند مناسب حتی در دهه اول اردیبهشت ادامه یافت و به رشد متوسط روانه ۱.۳۲ درصد رسید و این حداقل میزان متوسط رشد روزانه در طول ۳ ماه گذشته بود. متاسفانه در دهه دوم اردیبهشت ماه میزان نرخ متوسط رشد روزانه با اندکی افزایش به ۱.۴ درصد و در طول ۱۰ روز اخیر متوسط رشد روزانه بیماری در کشور به ۱.۴۸ درصد رسیده است.

 

منبع: خبرگزاری برنا

کلیدواژه: رشد کرونا ویروس کرونا پایگاه استنادی علوم جهان اسلام میزان متوسط رشد روزانه متوسط نرخ رشد روزانه دهه اول اردیبهشت رشد متوسط روزانه دهه دوم اردیبهشت دهه سوم اردیبهشت اردیبهشت متوسط روزانه بیماری نشان می دهد بهبود یافته ۱ ۴۸ درصد ویروس کووید دهه سوم دهه اول دهه دوم ماه گذشته یافته ها روز اخیر ۱ ۴ درصد ۶۵ درصد ۵ درصد ۶ درصد ۳ درصد ۷ درصد ده روز ۲ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.borna.news دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.borna.news بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۰۴۸۸۸۴ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

نماینده مجلس: ایران ۲۰ تا ۳۰ میلیارد دلار به سوریه پول داده است/ آینده کشور پر چالش است

اين سياست را اعدام‌ كنيد/ چرا افراد عادی محکوم به اعدام می‌شوند ولی افراد صاحب قدرت با اندکی مجازات و سپس تخفیف و آزادی مشروط مواجه شوند؟

سوئد در شوک یک جنایت؛ بریده شدن سر دختر سوئدی توسط پسر عراقی+عکس

مسکن گران می شود؟

چگونه خون خود را تصفیه کنیم؟

خبر بعدی:

سفرهای اخیر احتمال بروز موج جدید کرونا در شمال کشور را افزایش می دهد

رئیس مرکز مدیریت بیماری‌های واگیر وزارت بهداشت با تاکید بر اینکه از هموطنان علی‌الخصوص از تهرانی‌ها می‌خواهیم به استان‌های شمالی سفر نکنند، گفت: در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و افزایش مسافرت‌ها به استان مازندران، احتمال افزایش و سیر صعودی کرونا در این استان را شاهد خواهیم بود.

دکتر محمدمهدی گویا در حاشیه نشست با رئیس و معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بابل گفت: طرح غربالگری زندانیان در بیماری کرونا و همچنین قرنطینه زندانیان جدیدالورود و رعایت اصول بهداشتی، در جلوگیری از انتشار بیماری کرونا باید همچنان توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی با جدیت دنبال شود.

وی گفت: نحوه خدمات ارزیابی بیماری‌های آمیزشی و ایدز، خدمات بهداشت باروری، آموزش، مشاوره و توانمندسازی در حیطه‌های حرفه‌آموزی در مراکز ارتقای سلامت زنان آسیب پذیر" توسط دانشگاه‌ها باید ارتقا یابد.

گویا با تاکید بر اینکه از هموطنان علی‌الخصوص از تهرانی‌ها می‌خواهیم به استان‌های شمالی سفر نکنند، گفت: مسافرت‌های اخیر در سطح استان مازندران احتمال بروز موج جدید بیماری را افزایش خواهد داد.

وی ادامه داد: در صورت عدم رعایت فاصله گذاری اجتماعی و افزایش مسافرت‌ها به استان مازندران، احتمال افزایش و سیر صعودی این بیماری در این استان را شاهد خواهیم بود.

گویا گفت: دانشگاهای علوم پزشکی بابل و مازندران باید همچنان نسبت به پیامدهای احتمالی و آتی مسافرت‌ها حساسیت و آمادگی لازم را حفظ کنند.

بنابر اعلام کانال خبری وزارت بهداشت، وی تاکید کرد: شرط اول پیشگیری از بیماری همچنان رعایت جدی اصول بهداشتی است و مردم کمتر از خانه خارج شوند و به خصوص مراقب افراد مسن و بیماران زمینه‌ای، بیماران سرطانی و قلبی، ریوی و سایر افراد دارای بیماری حاد بوده واز حضور در مکان‌های شلوغ جدا خودداری کنند./ایسنا

اخبار کرونا در ایران و جهان را اینجا بخوانید

دیگر خبرها

 • جزییات افزایش قیمت مسکن در تهران
 • خدمت رایگان اینترنت برای مشترکان خانگی؛ به زودی/ رشد نقدینگی امسال ۱۶.۳ درصد کاهش می‌یابد
 • مقایسه حقوق کارگران با هزینه زندگی
 • جدول/ میانگین قیمت هر متر خانه در پایتخت ۱۷ میلیون تومان
 • افزایش قیمت مسکن در تهران به متری 17میلیون تومان
 • نرخ تورم کاهش خواهد یافت
 • متوسط قیمت مسکن در تهران در اردیبهشت ۹۹ اعلام شد
 • افزایش متوسط قیمت مسکن در تهران به متری 17 میلیون تومان+جدول
 • مقایسه حقوق کارگران با هزینه زندگی + آمار و جدول
 • معاش کارگران کجای برنامه دولت است؟
 • آرامش بازار مسکن تا دو ماه دیگر
 • معاش کارگران کجای برنامه دولت است؟/ افزایش هزینه های ثابت زندگی
 • دستیار سابق مورینیو سرمربی تیم کویتی می‌شود
 • رشد بیش از ۱۲درصدی تولید کاتد در سال جهش تولید
 • نرخ تورم عربستان چقدر است؟
 • رشد ١۴.٩ درصدی اجاره‌بها شهر تهران در زمستان ٩٨
 • رشد ۳۲ درصدی میزان بارش‌ها در کشور/افزایش ۱۵۰ درصدی بارش‌ها در برخی استان‌ها
 • کدام شهر‌ها در وضعیت «قرمز» شیوع کرونا هستند؟
 • یک کارشناس: رشد بازار مسکن ادامه نمی‌یابد