دکتر «مریم یارمحمدی توسکی» روز شنبه در گفت و گو با ایرنا افزود: کرونا بحرانی پیش‌بینی نشده در سطح گسترده بود که تبعات اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و جانی زیادی در پی داشت، حال این رسالت گروه‌های مرجع و اندیشه‌ورز است که با پژوهش‌های میدانی و کنکاش‌های عمقی، علاوه بر مداخلات هدفمند برای مهار بحران فعلی به پیامدهای پس از کرونا بیاندیشند و الگوهای کارآمد و مشارکتی را برای اصلاح ضعف‌ها و بهبود زیست مناسب اجتماعی را ارایه دهند.

وی گفت: شیوع کرونا در واقع تشکیل کلاس درس جهانی برای بازاندیشی شیوه زندگی مدرن بود و در این راستا هر جامعه برای حفظ و تداوم زیست اجتماعی خود ملزم به تغییراتی گسترده شده است و می‌طلبد با دقت آثار بحران‌آفرین و آسیب‌های به‌جای مانده از این تهدید بیولوژیکی را ارزیابی کرده و از دریچه بازنگری و شناخت رفتارهای ریسکی و خطا را با بازاندیشی،  اصلاح در همه سطوح کلان، میانی و خرد مناسبات اجتماعی در قالبی درازمدت و کارآمد مسیر زندگی آتی خود را امن‌تر کند.

عضو هیات علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی اراک بیان کرد: شیوع کووید ۱۹ تهدیدهای جدی و  فرصت‌هایی را ایجاد کرده، به‌طور مثال در حوزه زیست و آموزش مجازی، نوآوری‌ها و یا حداقل گوشزدهایی را در برداشته است.

دکتر توسکی ادامه داد: لزوم تقویت زیرساخت‌های اینترنتی، مهارت‌ورزی در عرصه مجازی، بسط آموزش‌های مجازی  در همه لایه‌های اجتماعی و عبور از شیوه‌های سنتی نظام تعلیم و تربیت  از موضوعاتی است که باید از هم‌اکنون در روال امور کارگزاران قرار بگیرد و همانطور که انقلاب الکترونیکی همه مناسبات انسان عصر مدرن را دگرگون ساخت و تصور بهره‌برداری آن تنها در تجارت و مناسبات مالی، تبلیغات، ارتباطات عمومی اجتماعی  بود باید نگاه‌ها فراتر رود.

وی ادامه داد:  بازنگری در حوزه آموزش کشوربا توجه به  مناطق مختلف و متنوع جفرافیایی و آب و هوایی  باید کاربردی‌تر باشد و آموزش غیرحضوری عمیق‌تر شود و از این منظر نیاز است که به درستی از ظرفیت فضای مجازی بهره گرفته شود.

دکتر توسکی بیان کرد: اگرچه اقدام وزارت آموزش و پرورش در راه‌اندازی آموزش مجازی همزمان با شیوع کرونا قابل تقدیر است اما نیاز دارد که  ضعف‌های آن با نگاهی تیزبین به نقد و نظر درآید، چرا که دوره آموزش معلم‌محور به سر آمده و باید شیوه نظام تعلیم و تربیت مبتنی بر بینش افزایی، پرورش استعداد و خلاقیت، استفاده بهینه از زمان، مهارت‌جویی مجازی و تقویت روحیه پرسشگری به پیش برود.

وی یادآور شد: بر اساس آمار منتشره ۲۰ درصد دانش‌آموزان دسترسی به عرصه مجازی و فناوری مبتنی بر اینترنت نداشته‌اند و شاید کرونا تلنگری بود تا به این مهم توجه شود، مهارت‌آموزی کاربردی در عرصه اینترنت و پیام‌رسان‌ها و بهبود زیرساخت‌های لازم  در نظام تعلیم و تربیت بایستی مورد توجه قرار گیرد و کیفیت آموزش‌در سطوح مختلف مدرسه و دانشگاه حداقل ، برای دوران پساکرونا نیاز به طراحی، تجهیز و اصلاحات اصولی دارد.

رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی ادامه داد: درس دیگر بحران کرونا توجه جدی به آسیب‌پذیری دهک‌های متوسط و پایین جامعه است که به نظر متخصصان اپیدومیولوژیست‌ها و دیگر متخصصان حوزه پزشکی، بحران کرونا، یگانه بحران زیستی نبوده و نیست و هر چه به‌ظاهر توانمندتر و مجهز به تکنولوژی‌های مدرن می‌شویم، دستکاری و مداخلات انسان به محیط زیستش گسترده‌تر دشده و اگر مدیریت نشود، فاجعه های انسانی دیگر قابل پیش بینی است.

این استاد دانشگاه ازاد اسلامی یادآور شد: باید در این بازنگری گسترده ، امنیت زیستی، اقتصادی و اجتماعی همه قشرهای اجتماعی از جمله شاغلان در کسب و کار سنتی، خرده فروشان، کارگران فصلی و مشاغل آزاد دیده شود و از فضای مجازی در این عرصه نیز می‌توان بهره جست.

دکتر توسکی افزود: برای مثال نیاز است متولیان و تصمیم‌سازان کلان اقتصادی آمادگی مناسب و کارا را در تداوم بحران کرونا و بحران‌هایی از این دست ایجاد کنند و مشکل درآمدزایی در این شرایط برای طبقات محروم، پایین و متوسط جامعه بسیار جدی و مهم است.

وی خاطرنشان کرد: کرونا علاوه بر اینکه نواقص نظام حمایتی و رفاه اجتماعی را نشان داد، آینه‌ای از اهمیت جلوه‌های همبستگی اجتماعی و مشارکت‌جویی را در بحران  هویدا کرد و شاید یک نگاه مهم کارگزاران و حلقه مدیریتی کشور پس از مهار کرونا این موضوع باشد که بر حذف کارهای موازی در نهادها و ساختارها تاکید کنند، مدیریت منابع فکری و مالی را در اولویت قرار دهند و از سوی دیگر همکاری بین بخشی بر مبنای راهبردهای اصولی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی را سرفصل کار قرار داده و با مطالعه ضعف‌ها در ساختار حمایتی ترمیم لازم در این حوزه صورت بگیرد.

رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی بیان کرد: تقویت گفتمان بازاندیشی از موضوعات ضروری در مدیریت پس از کرونا است و نیاز است که اتاق‌های فکر و استفاده از ایده‌های صاحبان اندیشه و علم به صورت عملی در مدیریت جمعی و حل مشکلات لحاظ شود.

توسکی گفت: حوزه اندیشه‌ورزی و مشارکت با اهل فن و تخصص نیاز عصر جدید است و این مهم موقت و لحظه‌ای نیست و باید در کنار این اصل مشارکت نهادینه شده مردم در لایه های مختلف ضمانت اثربخشی در  تصمیمات و سیاستگزاری‌ها بیابد و امید است که  با مشارکت اجتماعی، نشاط و بالندگی فکری و سرمایه اجتماعی ایجاد شده ، آهنگ توسعه منسجم‌تری داشته باشیم.

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی اراک گفت: شوک ناشی از بحران زیستی بیولویکی کرونا نباید مسئولان را از لزوم و اهمیت تغییراتی که باید در سبک زندگی، امور کارگزاری مردم و لایه‌های خدمات اجتماعی و فرهنگی مورد نیاز  غافل کند بلکه باید از فرصتی که پیش آمده نهایت بهره را  برد تا توانمندی‌های مقابله با بحران‌های ناشناخته را همدوش با ترمیم خسارات کرونا بهبود داد.

توسکی گفت: تغییر رفتارهای مردم در سطح بهداشتی، مناسبات درون خانواده، توجه به استعدادها و پرورش و باروری آن‌ها تفکر در خصوص آسیب‌هایی که سبک زندگی مدرن دارد از جمله موضوعاتی است که با شیوع کرونا در جامعه ایجاد شده و باید با برنامه‌های کارامد در راستای تقویت آن کوشید.

وی افزود: شیوع کرونا فرصتی ایجاد کرد که نهاد خانواده  تقویت و به‌عنوان یک واحد رسمی هویت مجدد یابد، اگر چه این فرصت  دل خود، تهدیداتی را هم داشته که در جای خود باید بررسی شود اما، فرصت ایجاد شده قابل تامل است و این درس مهمی بود که شاید خیلی از سیاست‌گذاری‌های متوجه خانواده این‌قدر در زمان کوتاه، نمایان نشده باشد و اهمیت خانواده‌، توانایی و راه‌گشایی آن در در مواجهه با بحران کرونا خود را نشان داد.

رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی ادامه داد: توانمندسازی و تقویت نهاد خانواده با الگوهای اثربخش رکنی در موقعیت‌های بحرانی محسوب می‌شود که باید آن را با حمایت‌های ساختاری ضعف‌ها و نواقص خود  ترمیم کرد .

استاد علوم اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی خاطرنشان کرد: سرمایه اجتماعی به‌عنوان یکی از داشته‌های پایه هر جامعه تعیین کننده توفیق برنامه و سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و اجتماعی یک کشور است که تاکنون به این مهم با وجود مطالعات متعدد ملی و دانشگاهی توجه در خور نشده است.

دکتر توسکی افزود: سرمایه اجتماعی ضامن تحقق رشد و توسعه دیگر انواع سرمایه از جمله سرمایه اقتصادی، انسانی و فرهنگی است و خوشبختانه در بحران کرونا سرمایه اجتماعی در سطح خرد و بین فردی و تاحدی گروهی احیا شد و فرصت خوبی است که تلاش شود شعاع این سرمایه مجدد متولد شده افزون شود.

وی گفت:  تنها سرمایه‌های اقتصادی و قدرت سیاسی در خط مقدم و تعیین کننده نیستند بلکه این سرمایه اجتماعی است که بر کیفیت ساختار جامعه اثر می‌گذارد و می‌طلبد که برای پسا کرونا در سایه شفافیت، اعتمادسازی و بازنگری در رویه‌های مشکل دار کوشش شود و درس‌های آموخته از کرونا عملیاتی شود و اصلاحات لازم به موقع و اصولی صورت بگیرد.

رئیس انجمن جامعه شناسی استان مرکزی تصریح کرد: انسان جزئی از چرخه جهان هستی و طبیعت است بنابراین تفکر در زمینه سبک زندگی فردگرا، مدرن و مصرفی و تلاش برای حذف نواقص آن شاید از موضوعاتی است که کرونا با جدیت آن را زیر سئوال برد و لزوم پیش‌آمادگی در برابر هر بحرانی از این دست را گوشزد کرد.

دکتر توسکی با تاکید بر اینکه راهبردها در حوزه زیست پساکرونا نباید در حد شعار و حرف باشد، گفت: باید به موضوعات نیازمند تحول و اصلاح، برای پساکرونا خردمندانه، عمیق و با برنامه نگریست و از پرسشگری و تفکر نقادانه در این سامان موضوعات هراسی نداشت.

وی یادآور شد: لزوم بازنگری در نظام سلامت و توجه ویژه به بهداشت روان، بهبود نظام اطلاع رسانی بحران، ضرورت بالا بردن استانه تحمل مردم در مصائب و نگاه علمی به کنترل مخاطرات خشونت، فقر و آسیب در همه دوران‌ها از جمله در شرایط سخت کرونا، از موضوعاتی است که پس از کرونا باید تصمیم سازان اجرایی و حوزه تفکر و اندیشه کشور به صورت جدی به آن بپردازند.

این استاد دانشگاه آزاد اسلامی افزود: هر کنشگر اجتماعی نیاز دارد که چتر حمایتی موثر و کارآمد را برای شرایط احتمالی بحران داشته باشد و این تکلیف ساختار کلان نظام اجتماعی است که مداخلات لازم را داشته باشد و با تدابیر درست و تغییرات عظیم در کارویژه‌های عملی بتواند شرایطی ایجاد کند که در صورت تکرار بحران ،جامعه آگاهانه توان عبور از معضلات را با کمترین خسارت جانی، مادی و معنوی داشته باشد.

ویروس کرونا از اسفندماه پارسال در کشور شایع شد و تاثیر گسترده‌ای را بر ابعاد مختلف جامعه داشت.

براساس آمار تاکنون ۱۴۶ هزار و ۶۶۸ نفر به طور قطعی به ویروس کرونا مبتلا شده و با فوت ۵۰ نفر در ۲۴ ساعت گذشته، تعداد جان باختگان کرونا در کشور به ۷ هزار و ۶۷۷ نفر رسید.

برچسب‌ها ویروس کرونا استان مرکزی سرمایه اجتماعی پروندهٔ خبری کرونا در ایران؛ آخرین اخبار و گزارش‌ها

منبع: ایرنا

کلیدواژه: ویروس کرونا استان مرکزی سرمایه اجتماعی ویروس کرونا استان مرکزی سرمایه اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی سرمایه اجتماعی بحران کرونا شیوع کرونا ضعف ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت www.irna.ir بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه این خبر را شایسته تذکر می‌دانید، خواهشمند است کد ۲۸۱۱۲۰۷۰ را به همراه موضوع به آدرس info@khabarban.com ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

دستور قاضی آمریکایی برای توقیف و مصادره نفتکش‌های ایرانی در مسیر ونزوئلا

انتقاد عباس عبدی از منتقدان نامه موسوی‌خوئینی‌ها به رهبر انقلاب

درخواست پدر روح‌الله زم از رییس قوه قضاییه

روحانی به مجلس احضار می‌شود

جدول قیمت گوشی هوآوی ۱۵ تیر ۹۹

خبر بعدی:

تغییرات در کتابخانه ملی با پایان دوره ۴ ساله اشرف بروجردی

با پایان دوره ۴ ساله مسؤولیت اشرف بروجردی، رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی، حالا نام گزینه‌های جدیدی برای مدیریت بر کتابخانه ملی شنیده می‌شود که مدیریت رسول جعفریان بیش از سایرین محتمل است.

به گزارش خبرنگار کتاب و ادبیات خبرگزاری فارس، ۲۸ اسفندماه سال ۹۵ بود که «اشرف بروجردی» با حکم رئیس‌جمهور برای یک دوره ۴ ساله به عنوان «رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران» منصوب شد و حالا با اتمام زمان این حکم خبرها دال بر تغییرات مدیریتی در کتابخانه ملی است.

بر اساس این گزارش، البته تغییرات مدیریتی پس از ماجرای آبگرفتگی بخشی از اسناد در آرشیو ملی قوت گرفته بود، اما هنوز زمان حکم بروجردی به اتمام نرسیده بود. اکنون با اتمام حکم دریافتی او از رئیس جمهور گزینه‌های تازه و جدیدی برای ریاست کتابخانه ملی مطرح شده‌اند.

در میان اسامی مطرح شده نام «حجت‌الاسلام والمسلمین رسول جعفریان»، رئیس کتابخانه مرکزی دانشگاه تهران و رئیس اسبق کتابخانه مجلس شورای اسلامی، بیش‌تر از سایر گزینه‌ها به گوش می‌رسد. در کارنامه جعفریان مدیریت در کتابخانه مجلس وجود دارد و او توانست تحولی جدی در روند کار این کتابخانه با دیجیتال‌سازی منابع ایجاد کند.

رسول جعفریان نهم تیرماه ۱۳۴۳ در خوراسگان اصفهان متولد شد. وی در ۱۳۵۵ تحصیل علوم دینی را آغاز کرد و دو سال بعد برای ادامه تحصیل به قم رفت. از ۱۳۶۰ به مطالعات تاریخی روی آورد و در ۱۳۶۳ نخستین کتاب وی چاپ شد.

رسول جعفریان دو بار جایزه کتاب سال ایران را دریافت کرده‌است؛ یک بار برای کتاب تاریخ سیاسی اسلام (سیره نبوی) و یک بار برای کتاب اطلس شیعه. او دو بار نیز برای کتاب جریان‌ها و سازمان‌های سیاسی مذهبی و کتاب اطلس شیعه، جایزه فارابی را دریافت کرده‌است.

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • «مسئله فلسفی»، پیش‌نیازِ هرگونه فلسفه‌ورزی
 • قیمت طلا، سکه و دلار امروز دوشنبه 99/04/16 + تغییرات
 • امارات کابینه جدید این کشور را با محوریت تغییرات در حوزه اقتصاد معرفی کرد
 • بررسی کرونا و پسا کرونا از منظر رسانه
 • مواجهه جوامع با پدیده کرونا و پساکرونا از منظر رسانه و سینما
 • پساکرونا؛ واقعیت‌های حاد بودریاری و گذار از مرحله تراژیک مواجهه
 • ۴ راهکار پیشنهادی رئیس اتاق تعاون برای مقابله تعاونی‌ها با تغییرات اقلیمی
 • پیشنهاد 4راهکار از سوی رئیس اتاق تعاون برای مقابله با تغییرات اقلیمی
 • ساختار دولت امارات تغییر می‎یابد
 • مناسبات تهران باکو در جنگ قره باغ/ از میانجیگری در تهران تا آموزش نظامیان آذربایجان
 • آخرین تغییرات نرخ طلا و سکه در ۱۵ تیر ۹۹
 • هماهنگی ارکان حکومتی برای مهار بحران کرونا در کرمان
 • اثرات جزایر گرمایی بر شهرها
 • هیچ رفتاری فراگیرتر از یادگیری نیست
 • حفاظت از محیط زیست با بازنگری در کسب و کار‌ها
 • کارفرما بعد از تاییدیه ما اقدام به تغییرات می‌کند
 • تغییرات جدید در راه اینستاگرام
 • ۳۸۵ شهرداری‌ و دهیاری‌ یزد شبکه‌ای گسترده برای خدمات‌رسانی هستند
 • افسردگی حتما در زندگی پساکرونایی ایرانیان افزایش می یابد