سواستفاده های احساسی

سواستفاده های احساسی: مردان سوءاستفاده گر معمولاً خودشان قربانیان نوعی سوءاستفاده هستند. علامت های یک مرد سوء استفاده گر میتواند سواستفاده احساسی، کلامی، فیزیکی یا جنسی باشد. انواع سوء استفاده

سوء استفاده ابعاد مختلفی دارد که مهم ترین آنها عبارتند از سواستفاده احساسی، فیزیکی و جنسی.

_ سوء استفاده احساسی( عاطفی، روانی یا هیجانی) در سه گروه پرخاشگری، انکار و ناچیز شمردن تقسیم می شوند. هر کدام از این انواع شامل تهدید، اهانت، سرزنش، مسخره کردن ، فحاشی، فریاد زدن و... می شوند.

_ سوء استفاده فیزیکی شامل کتک زدن و هرگونه اعمال خشونت و آسیب فیزیکی است.

سوء استفاده جنسی به مفهوم انجام اعمال جنسی با اجبار و هنگامی که شخص میل به انجام دادن آن را ندارد. تجاوز جنسي یکی از شکل های سواستفاده جنسی است.

نشانه های سوء استفاده عاطفی

چه کسانی بیشتر مورد سواستفاده آدم ها قرار می گیرند؟

اشخاص دهن بین، کمرو و خجالتی، افرادی که مهارت ابراز وجود و رفتار قاطعانه ندارند، بیش از هر کس دیگری مورد سوء استفاده قرار می گیرند. اشخاص وابسته از نظر عاطفی به سایرین و افرادی که اعتماد به نفس پایینی دارند بیشتر طعمه اشخاص سوء استفاده گر می شوند.

وجود این ویژگی ها در بچه ها و زنان آنها را بیشتر در برابر اشخاص سودجو به خطر می اندازد و بیشتر آنها را در معرض ابتلا به اختلال استرس پس سانحه قرار می دهد. اغلب بچه ها پس از تجربه تلخ سوء استفاده جنسی به این اختلال دچار می شوند.

درد و رنج های سواستفاده عاطفی در حدی هستند که بسياري از اشخاص خودشان متوجه آن میشوند ، با این حال امکان دارد کسی انقدر در روابط عاطفی فرو رفته باشد که متوجه علایم و نشانه های سواستفاده عاطفی نشود. به همین جهت ما در این نوشته علایمی از سواستفاده عاطفی خواهیم گفت.

بهبودی از سوءاستفاده احساسی به میزان بهبودی از سوءاستفاده فیزیکی سخت است. سوءاستفاده احساسی سبب پایین آوردن اعتماد به نفس و بروز افسردگی می شود. چنين مردی امکان دارد به شما بگوید که دوستتان دارد یا تغيير می کند تا ترکش نکنید ولی هرچه بیشتر تلاش کنید وی را تغيير دهید، کنترل بیشتری روی شما پیدا می کند.

وعده های سرخرمن حالت عادی پیدا می کند. حتماً به رفتار و اعمال او هم توجه داشته باشید و نه تنها به حرفهایش. البته رابطه با چنين مردانی از همان اول این چنین نخواهد بود. اگر چنين بود زنان بدون معطلی آن مرد را رها می کردند.

سوء استفاده روانی

علامت های مردان سوءاستفاده گر

- سو استفاده کنندگان شما را تحقیر می کنند، خوار و خفیف می کنند، یا شما را در برابر دیگران مورد تمسخر قرار می دهند.

- آن ها با گستاخی تمام شما را« احمق»،« بازنده»، یا با صفاتی بسیار زشت که نمی توان آن ها را در این جا تکرار کرد، می نامند.

- آن ها شما را متهم می کنند که« خيلي حساس هستید» تا شما را از گفته های خشونت آمیزشان منحرف کنند.

- بعد از این که سوءاستفاده انجام گرفت، ناگهان از شخصی خشن و عصبانی به شخصی پشیمان و بامحبت تبدیل می شود.

- چنين مردی فکر نمی کند که مشکل دارد پس چرا باید دنبال کمک باشد؟ وی تقصیرها و خطاهای خویش را نمی پذیرد و آنرا به گردن بچگی یا عوامل خارجی می اندازد.

- فریاد زدن، جیغ کشیدن و ناسزا گفتن ، رفتارهایی است که برای ترساندن و حقیر و بی اهمیت نشان دادن شما بکار می رود. این رفتار حتی ممکن است با مشت زدن و پرت کردن اشیاء همراه باشد.

- شما حس می کنید که برای بیرون رفتن و یا تصمیم گرفتن احتیاج به اجازه دارید.

- آن ها به اخم متوسل میشوند تا توجه ها را به خودشان جلب کنند و به آنچه می خواهند برسند.

نشانه های مرد سواستفاده گر

- آن ها از تهدیدات زیرکانه یا صحبت های منفی برای ترساندن و تحت کنترل درآوردن شما استفاده می کنند.

- آن ها در خصوص بعضی چیزها با شما شوخی می کنند و سربه سرتان می گذارند که امکان دارد تا حدی درست باشند یا کاملاً ساختگی باشند. به هر جهت سبب میشوند که احمق بنظر بیایید.

- ممکن است درست درهنگام خارج شدن از منزل، به شما بگویند که موهایتان زشت یا لباس هایتان مثل دلقک هاست.

- در اختیار گرفتن دارایی های شخص مقابل برای کنترل بیشتر روی او

- آن ها هنگامی که می دانند چه موضوعی شما را ازار می دهد، مدام یا هر موقع که فرصتی بدست بیاورند، آن مسئله را پیش می کشند.

- هیچ احترامی برای مادر، خواهران یا هر زن دیگری قائل نیست. فکر می کند که زنان احمق و بی ارزش هستند.

سوء استفاده عاطفي

راه حل پایان دادن به بهره کشی احساسی چیست؟

بیشتر ناجی ها به جای تعلیم خویش فرمایی عاطفی، یعنی این که یاد بگیرند از خودشان مراقبت کنند، وقت و انرژی خویش را صرف نجات سایرین می کنند. بخاطر داشته باشیم که شما نمی توانید ناجی باشید، مگر آن که باور داشته باشید در درونتان یک قربانی دارید. با وجود این، امکان دارد بنظر برسد که برخی از اشخاص تنها قربانی یا ناجی هستند.

در شکل افراطی، افرادی هستند که همیشه دچار گرفتاری هستند و شدیداً احتیاج به کمک سایرین دارند یا افرادی که زندگی شان بدون کمک به دیگران معنايي ندارد که بیشتر افراد ما اغلب به شکلی متعادل تر بین این دو حالت در نوسان هستیم. ولی راه حل و راهکارها چیست:

حس درد را بشناسیم:درد وجود دارد ، پس برای دگرگون کردن درد، نخستین شرط این است که آنرا انکار نکنیم. درد را باید دید، لمس کرد و دانست که درد از ما جدا نیست. برای درمان هر درد باید مستقیم و بدون از دست دادن تعادل ذهن از بین درد عبور کرد. گاهی برای رسیدن به تعادل مجبوریم رشتهٔ وابستگی هایی را که خویش فرمایی عاطفی مان را از ما گرفته است از خود جدا کنیم.

مسوول دردهایمان باشیم:برای دگرگون کردن ذهن ناجی، ما خودمان باید مسوول دردمان باشیم و با درونمان برای شفای خودمان رابطه برقرار کنیم. هر وقت کسی را دیدید که درد دارد یا حس درماندگی می کند، بدانید که درد و درماندگی در شما هم هست. شما به کسی کمک نمی کنید، مگر آنکه خود را شبیه وی بدانید و همان حس درماندگی را در خودتان هم داشته باشید.

از درون خودمان کمک بخواهیم:ناجی باشید یا قربانی، بدانید که انرژی درون شما از جاری شدن بازمانده است. برای نجات افراد دیگر باید کمک کنید تا آن ها بتوانند خودشان مشکلات خویش را حل کنند. تا هنگامی که ما یا افراد دیگر، یکدیگر را راهکار مشکل یا مشکل ساز می بینیم، انرژی درونی مان فرصت جریان یافتن پیدا نمی کند.

برای جاری کردن انرژی و کمک گرفتن ، ناجی و قربانی، هر دو باید از درون خود کمک و راهنمايي بخواهند، زیرا ناجی نمی تواند ببیند و متوجه شود که خودش چه قدر نیازمند کمک است. شخصیت ناجی، آن قدر مشغول کمک کردن به افراد دیگر است که نمی تواند درد خودش را ببیند و هنگامی که متوجه عواطف خودش می شود، آنرا با پیدا کردن دیگری و مراقبت از او مخفی می کند.

از خودمان مراقبت کنیم:نجات دادن معمولاً الگویی ریشه دار است که از زمان بچگی با ماست. هنگامی که شما نقش ناجی را بازي می کنید، در واقع توان و قدرت شخصی را که نجاتش می دهید از بین می برید یا کاهش می دهید و از همه مهمتر ، شما از خودتان که تنها فردی است که میتواند انرژی درونتان را به حرکت درآورد و وضعیت را تغيير دهد، مراقبت نمی کنید.

عادت مراقبت از افراد دیگر را ترک کنیم:شما باید بپذیرید که بنا بر عادت به افراد دیگر کمک می کنید، زیرا از این که افراد دیگر شما را رها کنند وحشت دارید. معنای این وحشت این است که چنانچه من به نیازهای سایرین جواب ندهم، آن ها مرا ترک خواهند کرد و من تنها می مانم. گاهی کمک به افراد دیگر ریشه در ترس های ما از تنها ماندن دارد. حس طردشدگی، تنهایی و دیده نشدن سبب می شود که ما گاهی نقش ناجی را ایفا کنیم.

خویش فرمایی عاطفی را انجام دهیم:شگفت انگیزتر این که هر وقت ما از نظر عاطفی از خودمان حمایت و مراقبت می کنیم، یعنی خویش فرمایی عاطفی را انجام می دهیم، افراد دیگر هم ديگر نقش قربانی یا آزاردهنده را برای ما ایفا نخواهند کرد.

برای سروسامان به وضعیت زندگی، به خود و درون خود برویم تا ببینیم چند وقت است که« خودمان» در انتظار ما، تنها آن جا نشسته است.

با اگاهی کمک کنیم و کمک بخواهیم:یادمان باشد هنگامی که قرار است به کسی کمک کنیم یا از کنار او بودن حس تعادل و شادمانی کنیم، قرار نیست او را نجات بدهیم و هنگامی که به خودمان و او کمک کردیم، با میل درونی این کار را انجام داده ایم و از بی مهری ، تعلل در تصمیم گیری یا نگرفتن یک نتیجهٔ معلوم از سوی طرف مقابل ناراحت نشویم و یادمان باشد که هنگامی که از کسی کمکی می خواهیم، در واقع برای همان یک کار مشخصمان از وی کمک خواسته ایم و قرار نیست که او ما را نجات بدهد یا مسوول شکست های ما باشد.

روابط خویش را آگاهانه انتخاب کنیم:پس از یک دوستی یا رابطه، می توانیم از وابستگی به آن رها شویم و هنگامی که رابطه ای سرانجامی ندارد و شاید تنها به یک وقت گذرانی نه چندان مهم و گرانبها برایمان محدود شده، بهتر است به این رابطه که نوسانی از دیدن و ندیدن، میل و حسرت در آن نهفته است پایان دهیم.

از تغيير معیارهایمان نترسیم:بسياري از ما در برابر تغيير معیارها و محک زدن روابطمان ایستادگی می کنیم، تا جایی که امکان دارد تن به هر نوع تحقیر، توهین، بی احترامی ، ستم، فشار و استثماری در یک رابطه دهیم. نترسیم و راه نترسیدن را قدم به قدم و با کمک مشاوران آگاه یاد بگیریم تا در یک رابطهٔ بیمار نمانیم.

گردآوری: بخش زناشویی بیتوته

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۲۹۶۴۶۰۲۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

کیهان: به بندر حیفا حمله و به آنها تلفات سنگین انسانی وارد کنیم/ آمریکا و اسرائیل آمادگی جنگ را ندارند

رییس سابق اداره امنیت حفاظت قوه قضائیه دستگیر شد

بحران‌ اقتصادی را کش ندهید؛ مشکلات معیشتی حاصل از تحریم‌ها، امان مردم را بریده

محسن فخری‌زاده، دانشمند هسته‌ای و موشکی ایران ترور شد/فیلم و عکس

انفجار و تخریب ۲ واحد مسکونی در بجنورد / ۱۰ خانه آسیب دیدند

خبر بعدی:

نشانه‌های دخالت صهیونیست‌ها در ترور دانشمند ایرانی؛ واقعیت‌های قبل و بعد از شهادت فخری‌زاده

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان، با سابقه‌ای که صهیونیست‌ها در دشمنی با جمهوری اسلامی ایران و حامیان مقاومت دارند شکی نیست که ترور دکتر محسن فخری‌زاده با مدیریت سازمان جاسوسی رژیم صهیونیستی، موساد صورت پذیرفته، قطعاً ایالات متحده در این اقدام مشارکت جدی و همکاری داشته است، اما هر دو عامل نامبرده سکوت اختیار کرده‌اند و قطعاً تا مدت‌های مدید این سکوت را ادامه خواهند داد، ولی نشانه‌هایی که حکایت از عاملیت این دو دولت تروریست و تروریست‌پرور در ترور دکتر فخری‌زاده دارند، مشخص هستند.

دکتر فخری‌زاده در لیست ترور موساد

نیمه‌شب شنبه ۸ آذر ۱۳۹۹ روزنامه تایمز اسرائیل گزارشی را در خصوص ترور دکتر فخری‌زاده منتشر ساخت که در آن به یک نکته قابل توجه اشاره کرده بود. این روزنامه با اشاره به اینکه دکتر فخری‌زاده از سال ۲۰۰۷ توسط ایالات متحده در لیست تحریم قرار گرفته بود نوشت، نام دکتر فخری‌زاده به‌عنوان پدر هسته‌ای ایران، از سال‌ها قبل از آن در لیست ترور موساد قرار داشته است.

یادآوری این نکته ضروری است که تابستان سال ۱۳۹۸ نیز موساد از قرار دادن ۳ نام در فهرست ترور خود خبر داده بود که این سه نام عبارت بودند از: سید حسن نصرالله، دبیرکل حزب‌الله لبنان، سردار قاسم سلیمانی، فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و بهاء ابوالعطاء، فرمانده یگان موشکی جنبش جهاد اسلامی. دو نفر از این فهرست تاکنون ترور شده‌اند.

ارتش اسرائیل سال ۲۰۱۲ در گزارشی در سایت «اسرائیل دِفِنس» در خصوص دستگیری دکتر سید مجتبی عطاردی در آمریکا که با اتهام خرید دستگاه‌های آزمایشگاهی حساس صورت گرفته بود با نام بردن از دکتر فخری‌زاده وی را رئیس مؤسسه‌ای ذکر می‌کند که دکتر عطاردی یکی از نیرو‌های آن است.

گزارش سایت نظامی «اسرائیل دِفِنس» یک ماه قبل از ترور

سایت نظامی «اسرائیل دِفِنس» وابسته به ارتش رژیم صهیونیستی یک ماه قبل از ترور دکتر فخری‌زاده در گزارشی که استنادش به گزارشی از سازمان تروریستی «منافقین» بود مدعی شد ایران با وجود تمام تحریم‌های موجود، در حال ادامه پروژه بمب هسته‌ای است و مجری این پروژه نیز دکتر فخری‌زاده است.

این اقدام، بخشی از پروژه توجیهی رسانه‌های صهیونیستی است که همیشه قبل از ترور فیزیکی برای قانع کردن افکار عمومی خودشان آن را اجرا می‌کنند تا با ترور شخصیت فردی که قرار است ترور شود، ترور فیزیکی وی را امری منطقی و درست جلوه دهند.

چنین اقدامی پیش از ترور سردار سلیمانی نیز از سال ۲۰۱۵ توسط صهیونیست‌ها انجام شد و آن‌ها از آن زمان با پخش فیلم‌هایی از سردار سلیمانی در شبکه‌های مختلف ضمن معرفی تصویر ایشان، سردار سلیمانی را به‌عنوان عامل ناامنی در رژیم صهیونیستی توصیف کرده بودند.

سخنرانی نتانیاهو در سال ۲۰۱۸ و توئیتش در روز جمعه

بنیامین نتانیاهو در سال ۲۰۱۸ هنگامی که مدعی شد موساد حجم وسیعی از اسناد هسته‌ای ایران را به دست آورده و به تل‌آویو منتقل کرده است، ادعا کرد ایران در حال ادامه توسعه تجهیزات هسته‌ای‌اش برای دستیابی به بمب هسته‌ای است. هرچند شویی که نتانیاهو به‌راه انداخت اروپا و آژانس انرژی هسته‌ای را قانع نکرد و آن‌ها اعلام کردند از توقف پروژه‌ای که می‌توانست به بمب اتم ختم شود از سال ۲۰۰۳ مطلع بوده‌اند و اخبار نتانیاهو چیز تازه‌ای برای آن‌ها ندارد. نتانیاهو در آن شوی تلویزیونی یک اسم را به زبان آورد: «محسن فخری‌زاده». اما جمله‌ای که پس از آن گفت کلیدی‌تر و مهم‌تر بود او گفت: «این نام را به‌خاطر داشته باشید.»

روز جمعه زمانی که خبر ترور دکتر فخری‌زاده در تمام رسانه‌ها مخابره شد نتانیاهو در توئیتی شیطنت‌آمیز نوشت: شهروندان اسرائیل شنبه خوبی را برای شما آرزو می‌کنم.

پایگاه اطلاع‌رسانی عبری‌زبان اینتل تایمز هم به‌نقل از نتانیاهو نوشت: دوست دارم که لیستی را از مسائلی را که این هفته انجام دادم با شما در میان بگذارم، این لیست مفصل است، اما قادر نیستم همه چیز را برای شما فاش کنم.

هرچند این دور همزمانی نمی‌توانند به‌طور قطعی نشان دهند که رژیم صهیونیستی مجری این طرح بوده است، اما قرار دادن سوابق رژیم صهیونیستی و موساد در ترور دانشمندان هسته‌ای ایران کنار این واکنش، شکی باقی نمی‌گذارد که این اقدام از سوی صهیونیست‌ها رقم خورده است.

بیشتر بخوانید

جزئیاتی جدید از شیوه عملیات ترور شهید فخری‌زاده

اذعان یک مقام اطلاعاتی آمریکایی

روزنامه «تایمز اسرائیل» در همان گزارشی که طی آن دکتر فخری‌زاده را به‌عنوان یکی از اهداف سال‌های گذشته رژیم صهیونیستی معرفی کرد در ادامه به‌نقل روزنامه آمریکایی نیویورک تایمز نوشت: یک مقام اطلاعاتی دستگاه اطلاعاتی ایالات متحده که نخواست نامش فاش شود گفت فخری‌زاده توسط اسرائیل ترور شده است.

این اذعان و اعلام رسمی هرچند بدون نام صورت گرفته است شک‌ها در خصوص دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دکتر فخری‌زاده را به یقین تبدیل می‌کند.

اشاره تلویحی نویسنده جروزالم پست

فرانزمن نویسنده امنیتی روزنامه صهیونیستی «جروزالم پست» در مقاله‌ای روز شنبه با نمادین خواندن این ترور آن را دارای یک پیام واضح برای تمام دانشمندان هسته‌ای ایران توصیف کرد و گفت "این اقدام در تهران یک پیام کاملاً آشکار داشت و آن این‌که هرکس با سیستم هسته‌ای ایران در ارتباط باشد دیگر در امنیت نخواهد بود. "، این تهدید جدی از سوی یک نویسنده گستاخ صهیونیست اشاره‌ای تلویحی به تروری است که از سوی یک دولت تروریست ارائه شده است.

آنچه در فوق به آن‌ها اشاره شده نشانه‌های قطعی دست داشتن رژیم صهیونیستی در ترور دکتر فخری‌زاده است که تاکنون فقط با گذشت یک روز از ترور این نخبه ایرانی آشکار شده است. شواهد غیرمتقن بسیاری وجود دارند که اشارتی به دست داشتن رژیم صهیونیستی دارند و می‌توانند با قرار گرفتن کنار هم، ترور دکتر فخری‌زاده به‌دست صهیونیست‌ها را اتقان بخشند.

تجربه تاریخی نشان داده است که صهیونیست‌ها پس از گذشت چند سال به این اقدام اذعان خواهند کرد. علاوه بر اقدام امنیتی و تلاش اطلاعاتی برای تنبیه عاملان و مجریان این ترور، از همین حالا باید با این شواهد در مجامع جنایی و قضایی بین‌المللی اقدام حقوقی صورت گیرد تا با گذشت زمان و آشکار شدن مجرم و عامل اصلی بتوان آن را در قانون بین‌الملل دادگاهی کرد.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

 

دیگر خبرها

 • نشانه‌هایی جدی از نقش اسرائیل در ترور دانشمند ایرانی است
 • نشانه‌ای قوی از روند قیمت دلار | بازار ارز از فاز هیجان خارج شد؟
 • علت زرد شدن رنگ پوست چیست؟
 • مسی بعد از شادی گل احساسی؛ تا ابد دیه گو (عکس)
 • پایان دوران سواستفاده از نام استقلال و پرسپولیس | فعالیت غیر قانونی به نام سرخابی ها در فضای مجازی ممنوع می شود
 • این خرید به درد یونایتد می خورد (عکس)
 • درد دل مردم | برای مزایای مدیران سقف تعیین کنید!/ قرنطینه برای کارگران ساختمانی معنایی ندارد/ قوانین فسادزا که جیب مردم را خالی می‌کنند!
 • مصدومیت دیاباته؛ شیخ تمرین را رها کرد
 • افشاگری ظریف در خصوص اقدامات طرفداران ترامپ در کشور/ واکنش سردار سلیمانی به درد و دل های ظریف چه بود؟
 • ظریف: سردار سلیمانی همیشه در مقابل درد و دل‌هایم می‌گفت باید تحمل کنی/ می‌گویند ظریف جاسوس است/ قصدی برای کاندیداتوری در ۱۴۰۰ ندارم/ به امضای جان کری یا قسم اوباما اعتماد نکردیم
 • نشست «فاصله‌گذاری اجتماعی و روابط عاطفی» برگزار می‌شود
 • نیاز زنان به حمایت عاطفی
 • خاطرات کرونایی یک خبرنگار، زن خانه‌دار، کارمند و مدیر همدانی
 • نباید برای پاسخ به ترور شهید فخری‌زاده احساسی برخورد کرد/ مسئولان باید زمان و نوع انتقام را مشخص کنند
 • 8خوراکی که به دندان ها آسیب میزند
 • درمان درد ناشی از عفونت سینوس‌
 • نیازهای روحی و روانی زنان را جدی بگیرید
 • شناخت تفاوت سر دردهای کرونایی با سایر بیماری ها
 • طرح جهاد «آموزشی _تربیتی» عاطفی نژاد شروع به کار کرد