طلاق توافقی چیست

مراحل طلاق توافقی از جلسات مشاوره و دادگاه تا ثبت طلاق یکی از مهم ترین رویدادهای زندگی انسان ازدواج است که البته در برخی موارد به جدایی و طلاق منجر می‫شود.« طلاق» کلمه ای است که این روزها زیاد می‫شنویم ولی شاید همه به مسایل جزیی آن اشنا نباشند.

بسياري از زوجین، طلاق توافقی را بعنوان راهی اسان و کم هزینه برای انجام این جدایی انتخاب می کنند.

در این مطلب به شرایط طلاق توافقی و مراحل طلاق توافقی، تقاضای طلاق توافقی از سوی زن و مرد می پردازیم.

طلاق توافقی چیست؟

به طور خلاصه طلاق توافقی به طلاقی گفته می شود که زوجین به هر علتی تمایل دارند با تفاهم از هم جدا شوند هر توافقی که آن ها در خصوص مهریه، نفقه، جهیزیه، حضانت و ملاقات فرزند داشته باشند از نظر دادگاه محترم و قابل قبول خواهد بود.

به عنوان مثال زوجین توافق می کنند زوجه مهریه را در قبال طلاق ببخشد یا کل آن رادریافت کند و یا با شرایط توافق شده مهریه پرداخت شود و یا حتی بخشی از مهریه بخشش و بخشی ديگر پرداخت شود. بنابراین تمام موارد توافق در رای دادگاه منعکس خواهد گردید و قابلیت اجرا دارد.

رویه گروه وکلای پارسای چنين است که درآغاز توافقات زن و شوهر از آن ها پرسیده میشود و آنگاه صورتجلسه شده و به امضاء ایشان می رسد و در ادامه به وکالت از زوجین رأی دادگاه بر اساس توافق آن ها از دادگاه خانواده اخذ میشود.

طلاق توافقی

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی

کارت ملی؛شناسنامه؛ سند ازدواج( عقدنامه) زوجین.

مراحل طلاق توافقی ثبت دادخواست طلاق

در صورت تحقق عملی موردهای فوق، زوجین باید به یکی از دفترهای خدمات قضایی قوه قضاییه مراجعه و دادخواست طلاق توافقی را در آن جا ثبت کنند و بعد از دریافت پیامک باید به شعبه مربوطه دادگاه خانواده مراجعه نمایند.

مشاوره اجباری

دادگاه خانواده بدون جلب نظر مشاوره خانواده نمی تواند اقدام به صادر کردن رای گواهی عدم امکان سازش نماید.

بنابراین نخستین اقدام مراجعه به سامانه نوبت دهی طلاق( تصمیم) و ثبت اطلاعات زوجین در این سامانه است.

زوجین باید به مرکزهای غربالگری و مشاوره خانواده مراجعه نمایند. بعد از انجام جلسات مشاوره با مشاوران ذکر شده( حدودا ۵ جلسه)، چنانچه زوجین هم چنان بر تصمیم خویش مبنی بر طلاق پافشاری داشته باشند، مرکز مشاوره اقدام به صادر کردن گواهی عدم انصراف از طلاق می نماید.

طلاق توافقی و مراحل آن

مهریه

بسته به اینکه طلاق توافقی از چه راهی انجام شود. شرایط مهریه مختلف است. اگر زوجین هر دو خود و یا توسط وکیل طلاق توافقی، بخواهند مراحل را انجام دهند، می بایست توافقات خود را نهایی کند. در خصوص مهریه هم همین شرایط صادق است.

در واقع زوجین باید توافق کنند که آیا زوجه مهریه قسمتی یا تمام مهریه را دریافت نماید یا خیر. در بسياري از مواقع، در طلاق توافقی، زوجه در ازای مبلغ یا مالی مانند ماشین، ملک یا هر چیز دیگری بقیه مهریه را بخشش می نماید. همینطور گاهی وقت ها، زوجین در ازای مبلغی به صورت اقساط مالی مثلا دو میلیون تا مدت معین مثلا ۵ سال بقیه مهریه را بخشش می نماید.

چنانچه زوجه با وکالت طلاق به دادگاه مراجعه نماید، طبق عرف و رویه قضایی می بایست بخش اعظمی از مهریه خویش یعنی حداقل نصف آنرا به زوج بخشش نماید.

جهیزیه

زوجه در صورتی که فاکتور اجناسی را که خریداری نموده داشته باشد و یا سیاهه ای که در موقع عقد و یا پیش از آن به امضای داماد رسیده موجود باشد میتواند جهیزیه خود را از خانه شوهر استرداد نماید.

حضانت، نفقه و ملاقات فرزندان در طلاق توافقی

حضانت تا پیش از ۷ سالگی با مادر است و پس از ۷ سالگی با پدر در صورتی که این بین اختلاف وجود داشته باشد رفع آن با دادگاه است. البته در طلاق توافقی میتوان بر این امر توافق حاصل کرد که حضانت با چه کسی باشد.

نفقه فرزندان با پدر است حتی چنانچه فرزند با مادر زندگی کند ولی ضمن طلاق توافقی امکان دارد مادر برای گرفتن طلاق و یا شرط ضمن آن نفقه فرزند خود را برعهده گرفته و بر آن توافق کند که امر مستلزم آن است که به امضا دو طرف برسد.

ملاقات فرزندان هم بر اساس اصل بر آن است چنانچه زوج و زوجه در یک محل اقامت نداشته باشند هر کدام که فرزند در پیش وی نگهداری نمی شود، این حق قانونی را دارد که فرزند خود را ملاقات کند البته دیگر جزئیات این امر بر اساس توافق دو طرف است که باید ضمن توافق نامه در طلاق توافقی ذکر شود.

درصورتی که در هر یک از موارد فوق توافق حاصل نشود، دادگاه مطلقا اقدام به صدور رأی نخواهد کرد.

درخواست طلاق توافقی

طلاق توافقی در دوران نامزدی

مفهوم و تعریف نامزدی در قانون:براساس ماده 1035 قانون مدنی« وعده ازدواج ایجاد علقه زوجیت نمی کند اگر چه تمام مهر یا بخشی از مهریه که بین دو طرف برای موقع ازدواج مقرر گردیده پرداخته شده باشد .بنابراین هریک از زن و مرد مادام که عقد نکاح جاری نشده می تواند از وصلت خودداری کند و طرف ديگر نمیتواند به هیچ وجه وی را مجبور به ازدواج نموده یا از جهت صرف امتناع از وصلت مطالبه خسارتی نماید» .

با توجه به قانون مدنی نامزدی، نکاح نبوده و رابطه زوجیت را بهمراه ندارد بنابراین اگر دو طرف در دوران نامزدی با هم توافق کنند که نامزدی را به هم بزنند این توافق در قالب طلاق توافقی نمیگنجد و طلاق ویژه عقد نکاح دایم میباشد.

مفهوم و تعریف نامزدی در عرف: نامزدی در عرف معنی متفاوتی از نامزدی در قانون مدنی دارد، در عرف دختر و پسری که با هم عقد ازدواج منعقد می کنند و صیغه نکاح بین آن ها جاری میشود و تا هنگامی که آن ها مراسم ازدواج نگرفته و زیر یک سقف مشترک نرفته اند عرف در خصوص آن ها اصطلاح نامزدی را بکار میبرند ولی در واقع دختر و پسری که به این نحو بین آن ها عقد ازدواج دایم منعقد شده باشد از نظر قانونی زن و شوهر شمرده شده و در صورتی که بخواهند با توافق از یکدیگر جداشده و نامزدی را بهم بزنند باید در قالب طلاق توافقی این کار را انجام دهند.

مدارک لازم برای درخواست طلاق توافقی

احراز باردار بودن یا نبودن زوجه

احراز بارداری یا عدم بارداری زوجه از طرف دادگاه جهت صدور گواهی عدم امکان سازش الزامی است و برای این منظور راههای زیر وجود دارد :

الف) اقرار زوجه

اقرار زوجه مبنی بر عدم بارداری زوجه که در این صورت دادگاه با این اقرار اقدام به صدور گواهی عدم امکان سازش می نماید ولی اجرای صیغه طلاق در دفتر طلاق، منوط به آن است که زوجه قبلاً به ازمایشگاه پزشکی مراجعه کرده و بعد از انجام آزمایشات پزشکی مربوطه، گواهی عدم بارداری را به دفاتر طلاق ارائه نماید.

ب) مراجعه به ازمایشگاه

قبل از مراجعه به دادگاه خانواده، زوجه به ازمایشگاه پزشکی مراجعه کرده باشد و گواهی عدم بارداری را از ازمایشگاه فوق اخذ و به دادگاه ارائه نماید که در این صورت بعد از صدور گواهی عدم امکان سازش از طرف دادگاه خانواده، با مراجعه زوجین به دفاتر طلاق، دفاتر فوق اقدام به اجرای صیغه طلاق می نمایند.

نکته ۱:در صورتی که زوجه باکره باشد، نیازی به اعتراف زوجه به عدم بارداری و همینطور نیازی به ارائه گواهی عدم بارداری نیست. ولی بجای آن زوجه باید با معرفی نامه دادگاه به پزشکی قانونی( تنها پزشکی قانونی و نه ازمایشگاه پزشکی و یا پزشکان ديگر) مراجعه نماید و بعد از انجام آزمایشات و معاینات مربوطه،« گواهی سلامت بکارت» مبنی بر تائید دوشیزه و غیر مدخوله بودن را اخذ و به دادگاه ارائه نماید.

نکته ۲:در صورتی که زوجه یائسه باشد، نیازی به اقرار او به عدم بارداری و همینطور نیازی به ارائه گواهی عدم بارداری نیست.

ثبت نهایی طلاق

گرفتن نوبت برای طلاق توافقی نسبت به سایر انواع طلاق معمولاً کوتاهتر است. هنگامی که نوبت ثبت طلاق از طرف دادگاه تعيين گردید، لازم است به یکی از دفاتر رسمی طلاق مراجعه کنید تا آخرین مرحله طلاق توافقی انجام شود. البته این مرحله از طلاق توافقی هم وکیل تان به نیابت از شما میتواند حضور داشته باشد.

گردآوری: بخش زناشویی بیتوته

منبع: بیتوته

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه در مورد انتشار این خبر انتقاد یا پیشنهادی دارید لطفاٌ کد ۳۰۰۳۶۱۰۳ را به همراه موضوع به آدرس ایمیل [KHABARBAN] ارسال فرمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

پارلمان علیه برجام و به دنبال حفظ تحریم‌ها؛ چرا خودزنی می‌کنیم؟

کنایه هاشمی‌طبا به قالیباف و مصوبه مجلس: کشور را گاز انبری محاصره کردند/ رییس جمهور بودم، طرح مجلس را عملیاتی نمی‌کردم و زندان را به جان می‌خریدم

شلیک سردار مجلس به قلب برجام| مین‌گذاری زمین دیپلماسی؛ حالا چه خواهد شد؟

جزئیات جلسه غیرعلنی مجلس| طرح اخراج بازرسان آژانس؛ ایران با غنی‌سازی ۲۰ درصدی از برجام خارج می‌شود؟

۵ وسیله‌ای که نباید آن‌ها را به صورت آنلاین خریداری کنید!

خبر بعدی:

اعتراض قاتل به حکم برادرش را نیز گرفتار کرد

به گزارش گروه وبگردی باشگاه خبرنگاران جوان،  رسیدگی به این پرونده از ساعت ٩ شب هفتم آذر سال ٩٢ با گزارش کشف جسد مرد جوانی در بیابان‌های شهر آفتاب استان تهران آغاز شد. مرد جوان لباس خاته به تن داشت و خفه شده بود، در همان تحقیقات احتمال اینکه جنایت در محل دیگری رخ داده و بعد جسد به آنجا منتقل شده مطرح شد.

جسد مرد ناشناس به پزشکی قانونی منتقل شد، اما خیلی زود تیم جنایی موفق شد هویت مقتول را به دست آورد. وی بهنام ۴۴ ساله، ساکن نازی‌آباد بود و سوپرمارکتی در همان محل داشت. وقتی تیم جنایی به سراغ سهیلا همسر مقتول رفت او در تحقیقات اولیه مدعی شد از ۲ روز قبل خبری از شوهرش ندارد و نمی‌داند برای او چه اتفاقی رخ داده است. اما رفتار عجیب و هراس دختر ۱۰ ساله مقتول از مادرش شک تیم جنایی را بیشتر کرد.

بیشتر بخوانید:

ماجرای‌همسرکشی‌با ۱۲ ضربه چاقو!

در ادامه نیز مأموران دریافتند این زن با مردی غریبه ارتباط دارد بنابراین بار دیگر به سراغ سهیلا رفتند و این بار زن جوان راز جنایت را برملا کرد: من و شوهرم با هم اختلافات زیادی داشتیم. مدتی بعد با مردی به نام امیر که نصاب آسانسور بود، آشنا شدم. کم کم به امیر دل باختم و می‌خواستم با او ازدواج کنم، اما بهنام سد راهم بود. شب حادثه شوهرم وارد خانه شد و به اتاقش رفت. دقایقی بعد من در را برای امیر باز کردم که وارد شد و بعد از آن برادرش به همراه دو نفر دیگر از دوستانش وارد اتاق شدند و شوهرم را با یک شلوار خفه کردند، اما من و دخترم ندیدیم که دقیقاً چه کسی شوهرم را خفه کرد.»

دستگیری ۴ متهم
با اعتراف زن جوان، امیر و همدستانش بازداشت شدند و به قتل اعتراف کردند. مرد جوان به قتل با همدستی برادرش که در زمان جنایت نوجوان بود و دو نفر از همدستانش اعتراف کرد. با اعتراف ۵ متهم این پرونده، کیفرخواست آن‌ها صادر شد و متهمان در شعبه هشتم دادگاه کیفری استان تهران پای میز محاکمه رفتند.

دختر نوجوان مقتول در دادگاه کیفری گفت: «من برای چهار متهم این پرونده تقاضای قصاص دارم و از دادگاه می‌خواهم که مادرم را هم مجازات کند. این زن دیگر مادر من نیست و من می‌خواهم مجازات شود. پدرم مرد خوبی بود و وضع مالی خوبی هم داشت، اما مادرم مرتب او را اذیت می‌کرد.» بعد از آن امیر در جایگاه قرار گرفت و گفت: «من قبول دارم که مرتکب قتل شده‌ام، ولی قصدم قتل نبود.»

در نهایت با توجه به اظهارات متهمان، امیر به قصاص و همدستانش به زندان محکوم شدند. حکم در دیوان عالی کشور تأیید شد، اما امیر درخواست اعاده دادرسی داد و مدعی شد که در هنگام قتل برادر و دوستش نیز با او همدست بوده‌اند.

بدین ترتیب قضات دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی او را پذیرفته و پرونده به شعبه هم عرض ارسال شد. پس از محاکمه برادر و یکی از دوستان امیر، قضات دادگاه برای آن‌ها نیز مشارکت در قتل گرفته و پرونده برای ابلاغ به اجرای احکام دادسرای جنایی تهران فرستاده شد.

منبع: ایران

انتهای پیام/

دیگر خبرها

 • آیا می‌توان پولی را که اشتباها به حساب دیگری واریز شده، پس گرفت؟
 • پرداخت وام قرض الحسنه به بدهکاران مهریه/ ارائه وام ۷۰ میلیونی به زوجینی که صاحب فرزند سوم شوند
 • پیشنهاد نماینده آمریکا به زن رئیس جمهور ونزوئلا
 • اتحادیه اروپا: خواهان توافق با انگلیس البته نه به هر قیمتی هستیم/ هشدار درباره شکست مذاکرات برگزیت
 • رییس جمهوری ونزوئلا: الیوت آبرامز به همسرم پیشنهاد کرده که در ازای طلاق از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار می‌شود
 • تشویق زن مادورو به طلاق توسط آمریکا با وعده‌های توخالی
 • دستگیری 3 حفار غیرمجاز در فارسان
 • پیشنهاد نماینده ویژه آمریکا به همسر رییس جمهور ونزوئلا: در ازای طلاق از حمایت بی قید و شرط آمریکا برخوردار می شوید
 • تلاش آمریکا برای وسوسه کردن همسر مادورو به طلاق
 • آمریکا تلاش کرده همسر مادورو را به طلاق وسوسه کند
 • دولت جانسون: مذاکرات برگزیت به مرحله دشواری رسیده است
 • آلمان خواستار توافقی فراگیرتر با ایران شد | برجام کافی نیست
 • آلمان: توافقی فراتر از برجام با ایران لازم است
 • تابستان و پاییز پرازدواج در اردبیل؛ کاهش تولد در ۸ ماه اخیر
 • آلمان: بازگشت به برجام کافی نیست/خواستار توافقی فراگیرتر با ایران هستیم
 • رهایی از چوبه دار، پس از ۸ سال
 • نسخه جدید سامانه جامع خدمات مهندسان در تبریز راه‌اندازی شد
 • راهنمای مراحل ثبت تغییرات شرکت‌ها
 • فيلمنامه گم‌شده با موضوع دفاع مقدس در مراحل نهايي