اندیشه سیاسی امام (حکومت در عصر حاضر) از جهت شکل و محتوا بر سه اصل قابل جمع استوار است؛ ۱- جمهوری اسلامی ۲- مردم‌سالاری دینی ۳- اسلام سیاسی. آیا شما به این معتقدید؟ و اگر کسی یا کسانی ۱۸۰ درجه مقابل هر سه بایستند، آنان را سلیقه‌ای در درون نظام می‌دانید یا مخالفان ماهوی/ ماهیتی نظام برآمده از اندیشه امام؟

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ پیش از ورود به بحث این نکته را متذکر شوم که صاحب این نوشته یکی از عشاق امام است (ان‌شاءالله).

اگر مخاطب این متن آن را به جناح مقابل اصلاحات ارجاع دهد، قطعاً معنادهی دیگری که منظور نویسنده نیست از آن استنباط خواهد کرد. نگارنده نسبت سیاسی با دو جناح عمده کشور ندارم. تاکنون از ۷۶۰۰ توئیتی که زده‌ام، یک مورد هم در تأیید جناح راست نیست. اما از آنجا که بخشی از جریان اصلاحات را با شاقول امام جزو نظام نمی‌دانم در نقد آنان نوشتم و سخت معتقد به احیای چپ هستم و برای این موضوع با اصلاح‌طلبان درون نظام هم جلسه داشته‌ام. نکته دیگری که لازم است جناب سیدحسن بداند اینکه، نگارنده سیاست خوانده‌ام، یعنی با مفاهیمی همچون دموکراسی، جمهوری، مشروطه، سکولاریسم، ملت، کشور، دولت، رقابت و مشارکت زندگی کرده‌ام.

  و، اما بعد... چند روز پیش شنیده شد سکولارترین بخش اصلاحات از کاندیداتوری جنابعالی استقبال یا از شما مطالبه حضور کرده‌اند. شما می‌دانید که سکولاریسم نقطه مقابل حرکت تاریخ‌ساز امام است و در ادامه خواهید دید این اتهامی برای اخراج رقیب نیست که نقل قول توأم با امانت را از آنان می‌آورم. علاوه بر اصرار بر سکولاریسم، بر تحریف امام نیز اصرار دارند و شما ساکت یا همسو هستید. علوی‌تبار درباره نسبت امام و مردم‌سالاری می‌گوید: «امام به مشارکت مردم اعتقاد داشت، اما به رقابت آنچنانی اعتقاد نداشت. به نوعی پوپولیسم بود و خب ما به دموکراسی اعتقاد داریم، یعنی هم به مشارکت و هم به رقابت». از نظر جنابعالی امام به رقابت اعتقاد نداشت و پوپولیسم بود؟ آیا همین اتهام را اکنون به نظام نمی‌زنند که دنبال مشارکت حداکثری هستند، اما زمینه رقابت را فراهم نمی‌کنند؟ آیا شما نیز معتقدید امام پوپولیسم بود؟ امامی که در اوج کوران جنگ که یاور می‌خواست حاضر نشد با قرائت ملی‌گرایی نیرو به جبهه بفرستد، پوپولیسم بود؟ امامی که با صراحت گفت اگر کسی با انگاره ملی‌گرایی برای آزادی خرمشهر کشته شود، شهید نیست، پوپولیسم بود؟   باز جای خوشبختی است که اتهام امروز به نظام همان اتهام به امام است و لااقل ما با این پیوستگی خوشحال می‌شویم. شاید بفرمایید نظرش را گفته چه اشکال دارد؟ به عنوان یک شهروند یا معلم اشکالی ندارد، اما برای ورود به حاکمیت اشکال دارد.   اندیشه سیاسی امام (حکومت در عصر حاضر) از جهت شکل و محتوا بر سه اصل قابل جمع استوار است؛ ۱- جمهوری اسلامی ۲- مردم‌سالاری دینی ۳- اسلام سیاسی. آیا شما به این معتقدید؟ و اگر کسی یا کسانی ۱۸۰ درجه مقابل هر سه بایستند، آنان را سلیقه‌ای در درون نظام می‌دانید یا مخالفان ماهوی/ ماهیتی نظام برآمده از اندیشه امام؟ در این مقوله، قبل از اینکه نگران تحریف امام باشیم، نگران آن هستیم که شما را از ریل امام خارج کنند و برای رسیدن به سکولاریسم/ مشروطه/ جمهوری حیات پیوسته شما با امام را گسسته کنند و در میدان عمل و رفتار نیز با الهام از «تئوری جین شارپ»، «انقلاب رنگی»، «راه چهارم» (محتوای جلسه حزب مشارکت در ماه‌های منتهی به انتخابات ۱۳۸۸) شما را به همان مسیری هدایت کنند که موسوی را هدایت کردند که پس از سال‌ها مجاهدت در راه امام و آرمان‌های انقلاب وی را به تقابل با نظام کشاندند و آن شد که همه می‌دانیم. اگر شما معتقدید آنچه سال ۸۸ بر کشور رفت، طراحی نبوده یا موسوی از طراحی بی‌خبر بود و یا تنشی بود که منشأ آن احمدی‌نژاد بود، مرا فرا بخوانید تا نتایج بررسی‌های آشکارم را تقدیم کنم.   صاحب جملات ذیل که از شما مطالبه حضور کرده‌است، اکنون از ارکان نهاد اجماع‌ساز اصلاح‌طلبان برای انتخابات ۱۴۰۰ می‌باشد، یعنی در تلاش است فردی را از بین کاندیدا‌های خود برای ریاست جمهوری برگزیند. به سؤال و جواب چندی پیش وی با خبرنگار توجه بفرمایید:   خبرنگار: به نظام ولایت فقیه و جمهوری اسلامی التزام دارید؟   علوی تبار: «التزام عملی به همون اندازه‌ای که یک مسیحی دارد» یعنی مسیحی چیزی به نام جمهوری اسلامی (ماهیت نظام) برایش معنا ندارد، اما از قوانین تبعیت می‌کند و در ادامه می‌گوید: «من از نظر شکل حکومت به جمهوریت معتقدم و از جهت محتوا به دموکراسی، حکومت را هم فرادینی دنبالشم.»   در عبارت بالا سه عنصر اساسی در مقابل قانون اساسی و اندیشه سیاسی امام وجود دارد.   ۱-جمهوریت به جای جمهوری اسلامی   ۲- دموکراسی به جای مردم‌سالاری دینی   ۳-سکولاریسم (فرادینی) به جای اسلام سیاسی   حال این فرد اصرار دارد که در جمهوری اسلامی مسئولیت داشته باشد و عنصر محوری باشد، اما از نظر ما با آن سه عنصری که تأکید می‌کند به دنبال براندازی نرم است، البته برای فرار از این موضوع در جای دیگری به خبرنگار می‌گوید: «برانداز را کسی می‌دانم که سلاح به دست بگیرد. درخواست تغییر نظام به روش غیرمسلحانه را براندازی نمی‌دانم!»   آقا سیدحسن نظر جناب عالی به عنوان میراث‌دار امام چیست؟   خبرنگار: شما پس اصلاح‌طلبید یا اپوزیسیون؟   علوی‌تبار: «من اصلاح‌طلب رادیکال هستم» جالب این است که خود را رادیکال می‌نامد، اما ایشان و دوستانش واژه تندرو را برای افرادی در جناح مقابل به کار می‌برند.   حالا این فردی که به حکومت غیردینی (فرادینی) اصرار دارد و صادقانه هم می‌گوید از شما می‌خواهد وارد گردونه انتخابات شوید. آیا می‌توان گفت ایشان سیدحسن خمینی را طرفدار جمهوری اسلامی (به جای جمهوری)، مردم‌سالار دینی (به جای دموکراسی) و نظام دینی (به جای نظام فرادینی) می‌داند و سپس به عنوان کاندیدای مطلوب خود انتخاب می‌کند؟ شما درباره ایشان و دوستانش چگونه فکر می‌کنید؟ ایشان و امثال ایشان را سلیقه‌ای در درون جمهوری اسلامی می‌دانید یا مقابل امام و درگیر با مبانی جمهوری اسلامی؟   اگر شما هم معتقدید باید از اندیشه امام عدول کرد یا به قول حجاریان باید بعد از امام مانند جانشینان مائو عمل کرد، بفرمایید تا ما هم توقعات خود از جناب عالی را تنظیم کنیم.   درک می‌کنم که اگر شما این جماعت را سلیقه‌ای در درون نظام بدانید، دوری آنان از قدرت شما را رنج می‌دهد، اما نگران آنیم که در ذهن شما این باشد که این‌ها خط امامی هستند، اما راهی به حکومت ندارند. شما مستحضرید که همین جماعت با همین نظارت استصوابی، مجلس ششم را در اختیار گرفتند (عین مجلس سوم که مثلاً نظارت استصوابی نبود) و خاتمی با همین قانون به انتخابات ورود کرد. حال چه اتفاقی افتاده است؟ آیا رهبر سال ۱۳۷۸ و ۱۳۷۶ نسبت به رهبر حال تغییر کرده است؟ فق‌های شورای نگهبان تغییر کرده‌اند یا عده‌ای «حکومت فرادینی» را فریاد می‌زنند به جای خود آینه می‌شکنند؟ اکنون شورای نگهبان واکنش نشان می‌دهد نه کنش؟ البته می‌دانم جریان اصلاحات دارای شخصیت‌های محترم، وزین و خدومی است که هر چند به روش‌های اداره کشور نقد دارند، اما به جهت ماهوی با آن درگیر نیستند و شما آنان را در دولت و مجلس می‌بینید، اما اجازه دهید تا جمهوری اسلامی هست به قول امام فقط «جمهوری اسلامی اسمی» نباشد. ما دوست نداریم مانند چین عکس امام (مائو) بر در و دیوار باشد، اما راه خودمان را برویم. امام به جامعیت اسلام معتقد بود و ما به جامعیت امام معتقدیم. شما مرزبندی امام با نهضت آزادی از اسناد لانه جاسوسی تا بیت آیت‌الله منتظری، تا انتخابات مجلس سوم را می‌دانید، امروز نسبت آنان با اصلاح‌طلبان رادیکال چیست؟ اگر امام اشتباه کرده دوست داریم از زبان شما بشنویم. شاید بفرمایید حق شهروندی دارند؛ شما می‌دانید همه این جماعتِ اندک و پر سروصدا حقوق بگیر جمهوری اسلامی هستند. حق شهروندی همین است که حیات اجتماعی دارند، حقوق‌بگیر نظامند و جز نقادی هنر دیگری هم ندارند، اما جمهوری اسلامی نباید به هر پلشتی تن دهد و ما آن را راه امام بدانیم. ما‌ها امانتدار امام هستیم و اگر قرار شد به امام پشت کنیم، جمهوری اسلامی نیز معنا ندارد. شاید بفرمایید، خب حالا این‌ها از من دعوت کردند، من که سراغ آنان نرفته‌ام و دستی دراز نکردم. پیشنهاد این است که مانند مرحوم ابوترابی عمل کنید، وقتی وی را در لیست کارگزاران گذاشتند، ابراز برائت کرد و خواستار حذف نام خود از آن لیست شد و امروز او مثال‌آوری از پاکی سیاسی برای ماست.   با نگاهی که سکولار‌ها امروز به ولایت فقیه دارند و آن را یکه‌سالاری (سند حزب مشارکت) درمقابل مردم‌سالاری و همه‌کاره کشور می‌دانند حتماً اگر امام بود از او می‌پرسیدند شما چه‌کاره بودید که برای مرحوم فهیم کرمانی دستور صادر کردید؟ مگر شما وزیر خارجه بودید که از اینجا برای لندن (سلمان رشدی) حکم صادر کردید؟ مگر شما خبرگان بودید که آیت‌الله منتظری را عزل کردید؟ چرا شما نسبت به منافقین حکم خدا را جاری کردید؟ شما چه‌کاره بودید که نهضت آزادی را بدون حضور در دادگاه، فاقد صلاحیت و رسمیت اعلام کردید و... باور حتم دارم که اعتبار اجتماعی امام این اجازه را نمی‌دهد وگرنه می‌دانند برای عبور از جمهوری اسلامی باید ابتدا از امام عبور کرد.   عزتمند باشد.   نویسنده:عبدالله گنجی انتهای پیام/

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: دانا

کلیدواژه: جمهوری اسلامی مردم سالاری درون نظام

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.dana.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «دانا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۱۵۵۸۴۶۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

آخرین روز ثبت‌نام داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری| رییسی و جهانگیری آمدند

درگیری در وزارت کشور؛ احمدی‌نژاد نیامده جنجال به پا کرد+فیلم و عکس

نامه اعضای هیات علمی دانشگاه شریف به مسئولان نظام: مرادی و یونسی را آزاد کنید

دستور رئیس‌جمهور به وزارت کشور درباره مصوبه انتخاباتی شورای نگهبان

واکنش کاربران به کری خوانی وزیر ارتباطات و سرمربی استقلال

خبر بعدی:

رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی معرفی شد

رئیس جدید مرکز تحقیقات پزشکی قانونی صبح امروز در مراسمی با حضور عباس مسجدی رییس سازمان پزشکی قانونی کشور معرفی شد. خبرگزاری میزان- عباس مسجدی صبح امروز یکشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه در مراسم تکریم و معارفه رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی کشور که در حاشیه جلسه شورای مدیران سازمان برگزار شد، با قدردانی از زحمات و تلاش‌های حسن زاده در مدت تصدی مرکز تحقیقات گفت: اقدامات بسیار خوبی در مجموعه مرکز تحقیقات در مدت مسئولیت دکتر حسن زاده به انجام رسید و یا در حال انجام است، اما به دلیل مسئولیت سنگین ایشان در مجموعه دانشگاه آزاد و درخواست مکرر ایشان جهت محول شدن مسئولیت مرکز تحقیقات به همکاران دیگر ناگزیر از این جابجایی شدیم، اما در عین حال از ایشان می‌خواهیم که همچنان از برکات حضور ایشان در سازمان بهره‌مند باشیم.
وی با آرزوی موفقیت برای صابری که از این پس مسئولیت اداره مرکز تحقیقات را بر عهده خواهد داشت، اظهار امیدواری کرد که روند پرسرعت انجام کار‌ها همچون گذشته ادامه یابد.
در این مراسم غلامرضا حسن زاده نیز با تأکید بر اینکه آشنایی با پزشکی قانونی و فعالیت در این سازمان نگاهم را به مجموعه پزشکی قانونی تغییر داد، تصریح کرد: افرادی متخصص و کارشناس در پزشکی قانونی مشغول فعالیت و ارائه خدمت هستند ضمن آنکه در این مجموعه کار‌ها واقدامات بزرگی در حال انجام است.
وی اظهار داشت: مرکز تحقیقات پزشکی قانونی باید بازویی برای تحقیق و اجرای فعالیت‌های پژوهشی سازمان باشد که برخی از این طرح‌ها به نتایج خوبی رسید و برخی نیز در حال انجام است.
رئیس سابق مرکز تحقیقات پزشکی قانونی به اقدامات این مرکز در حوزه فناوری‌های روز دنیا اشاره کرد و گفت: اقدامات بسیار خوبی در حوزه فناوری‌های مرتبط با پزشکی قانونی در مرکز تحقیقات به نتیجه رسیده و موضوع بیوبانک نیز در دست اقدام است که امیدواریم در دوره مدیریت جدید نیز پیگیری شود.
وی ساخت کیت ژنتیک را از دیگر اقدامات مرکز تحقیقات عنوان کرد و اظهار داشت: ساخت کیت‌های ژنتیک به همت نخبگان جوان و حمایت مرکز تحقیقات در حال انجام است و به زودی نهایی شده و به بهره برداری خواهد رسید.
 محسن صابری رئیس جدید مرکز تحقیقات نیز در این نشست با تشکر از اقدامات انجام شده، ابراز امیدواری کرد تا با همراهی تمامی ارکان سازمان و مجموعه مرکز تحقیقات خدمات شایسته و مناسبی به جامعه علمی کشور، سازمان پزشکی قانونی و مردم عزیز کشورمان ارائه شود.       بیشتر بخوانید:     مدیر کل جدید حوزه ریاست و روابط عمومی دیوان عدالت اداری معرفی گردید انتهای پیام/ برچسب ها: پزشکی قانونی تحقیقات پزشکی تودیع

دیگر خبرها

 • زخمی در بروجرد که با شهادت دانش آموزان افغانی تازه شد
 • آذری جهرمی: آقا فرهاد، گل هایت در تیم ملی را فراموش نمی کنیم!
 • صف طولانی شرکای روحانی برای ورود به پاستور/ موافقان وضع موجود در پی #دولت_سوم_روحانی
 • اکبر ترکان در گذشت + بیوگرافی و علت فوت
 • وقتی آقا کریم یار خودی را گیر انداخت!(گزارش تصویری)
 • سرلشکر باقری درگذشت والده امام جمعه تبریز را تسلیت گفت
 • جمعیت دانشجویی امام حسن مجتبی (ع) هرمزگان در ماه رمضان ۱۷ هزار پرس غذا در محلات حاشیه‌نشین توزیع کرد
 • مهلت ۴ روزه داوطلبان رد صلاحیت‌شده شوراها برای اعلام شکایت/ صلاحیت ۱۵۸ نفر مجدد تایید شد
 • سرلشکر باقری درگذشت والده حجت‌الاسلام آل هاشم را تسلیت گفت
 • رئیس جمهوری درگذشت والده امام جمعه تبریز را تسلیت گفت
 • انتخابات در دموکراسی آمریکایی یک ابزار است
 • پیام تسلیت روحانی به امام جمعه تبریز
 • سردار پاکپور درگذشت مادر امام جمعه تبریز را تسلیت گفت
 • پیام تسلیت روحانی در پی درگذشت والده نماینده ولی فقیه در استان آذربایجان شرقی
 • روحانی درگذشت والده امام جمعه تبریز را تسلیت گفت
 • تسلیت روحانی به امام جمعه تبریز
 • «منم بچه مسلمان» برنامه ای شاد و مفرّح ویژه خردسالان
 • شگفتی ساز‌ِ انتخابات رخ عیان کرد؛ جهانگیری نامزد ریاست‌ جمهوری شد!
 • شگفتی ساز‌ِ انتخابات رخ عیان کرد؛ جهانگیری نامزد ریاست‌جمهوری شد!