کمیته انضباطی آرای جدید خود را اعلام کرد.

کمیته انضباطی آرای خود را در خصوص تیم های مختلف لیگ فوتبال اعلام کرد.

به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، کمیته انضباطی با تشکیل جلسه درخصوص موارد زیر تصمیم گیری کرد و آرای صادره ابلاغ شد:

درخصوص تخلفات محمد زارع کشتی فومنی از عوامل منتسب به باشگاه گل ریحان البرز در مسابقه با تیم شهرداری آستارا در تاریخ 21/04/1400 مبنی بر حضور در کنار زمین مسابقه با اسلحه و تحریک تیم به خروج از زمین مسابقه باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده و با عنایت به گزارش مقامات رسمی مسابقه و صورتجلسه تنظیمی که بیانگر حمل اسلحه قلابی توسط مشارالیه و حضور ایشان در کنار زمین مسابقه و انجام اقدامات تحریک آمیز می باشد در نتیجه تخلفات انتسابی به محمد زارع کشتی فومنی که علی رغم ابلاغ مصون از دفاع باقیمانده محرز و مسلم تشخیص و بر اساس مواد 51 ، 59 و 117 مقررات انضباطی مصوب 1397 حکم بر محرومیت دو ساله ایشان بنا بر تعریف مندرج در ماده 38 مقررات مذکور از کلیه فعالیت های مرتبط با فوتبال ، فوتسال و فوتبال ساحلی و نیز پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال جریمه نقدی صادر میگردد و باتوجه به تحقق مسئولیت تضامنی باشگاه گل ریحان درخصوص موضوع مستند به ماده 50 مقررات یاد شده این باشگاه نیز به پرداخت مبلغ سیصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد .

رای صادره با رعایت ماده 103 مقررات انضباطی قابل اجرا بوده و ظرف مدت یک هفته قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

**

گزارش مقام های رسمی مسابقه فوتبال  بین دو تیم شاهین شهرداری بوشهر (میزبان) و  استقلال ملاثانی (میهمان) از سری مسابقات  لیگ دسته اول کشور که در تاریخ 28/04/1400 در ورزشگاه شهید مهدوی بوشهر به داوری مختاری و با حضور  نماینده فدراسیون انجام گردید حاکی از تخلفاتی بشرح ذیل می باشد: کمیته انضباطی با بررسی دقیق گزارش و تطبیق موضوع با مقررات انضباطی و با توجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده به شرح آتی رأی لازم صادر می نماید. مطابق با مواد 103 و 112 از مقررات انضباطی مصوب 19/12/1397 مجمع فدراسیون فوتبال، موارد قطعی این رأی به محض ابلاغ لازم الاجرا بوده و موارد غیر قطعی آن نیز ظرف مهلت یک هفته پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد . ضمناً تجدیدنظرخواهی مانع از اجرای حکم محکومیت غیرقطعی غیرنقدی نخواهد بود در مورد بازیکنان و مربیان،باشگاهها نیز حق تجدیدنظرخواهی دارند و دارای مسئولیت تضامنی در خصوص محکومیت نقدی بازیکنان و مقامات رسمی می باشند.

درخصوص گزارشهای ارسالی از مقامات رسمی مبنی بر تخلفات متعدد علیرضا منصوریان سرمربی تیم آلومینیوم اراک مبنی بر بدرفتاری در قبال مقام رسمی مسابقه و غیر رسمی (داور و مربی تیم تراکتور) در مسابقه تیم آلومینیوم اراک با گل گهر سیرجان در جام حذفی مورخ 24/04/1400 و در هفته 28 لیگ برتر مقابل تیم تراکتور مورخ 29/04/1400 و ابلاغ تخلفات به مشار الیه و عدم ارائه لایحه دفاعیه اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای می نماید : باتوجه به سابقه آ علیرضا منصوریان مبنی بر انجام تخلفات متعدد، اعضای کمیته انضباطی پس از ملاحظه مستندات مستند به مواد 54 و 55 و به لحاظ ماده 92 مقررات علیرضا منصوریان را به سه جلسه محرومیت قطعی از حضور در مسابقات رسمی فوتبال و مبلغ یک میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم می نماید .همچنین یک جلسه محرومیت تعلیقی قبلی ایشان نیز به محرومیت قطعی تبدیل می گردد این رای ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف است . ضمناً در مورد جریمه نقدی باتوجه به مقررات انضباطی باشگاه آلومینیوم اراک متضامناً با متخلف مسئول پرداخت جریمه می باشد.

**

درخصوص تخلف صورت گرفته از سوی حامد لک دروازه بان تیم پرسپولیس در مسابقه با تیم ماشین سازی تبریز مبنی بر بدرفتاری مشارالیه در قبال مقام غیر رسمی باتوجه به مستندات ارائه شده ، اعضای کمیته انضباطی بدین شرح اعلام رای می نماید : باتوجه به عدم سابقه انضباطی حامد لک در این فصل از مسابقات و اوضاع و احوالی که منجر به تخلف شده است اعضای کمیته انضباطی با در نظر گرفتن مواد 93 و 94 مقررات انضباطی وفق مواد 13 و 54 و 117 مقررات انضباطی حامد لک را به یک جلسه تعلیقی به مدت شش ماه و مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید . ضمناً وفق ماده 50 مقررات انضباطی باشگاه پرسپولیس نیز به مبلغ 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد . این رای در قسمت محرومیت تعلیقی قطعی ودر قسمت جریمه نقدی تا 7 روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف می باشد.

**

درخصوص تخلفات باشگاه هوادار تهران مبنی بر نقض مقررات راجع به برگزاری مسابقات و فراهم ننمودن مقدمات لازم برای برگزاری مسابقه منتهی به اخلال در سه مسابقه و سوء رفتار تیمی ناشی از دریافت بیش از 5 اخطار توسط بازیکنان تیم هوادار در بازی با تیم شهرداری آستارا در تاریخ 28/04/1400 باتوجه به مجموع اوراق و محتویات پرونده ازجمله گزارش مقامات رسمی و قطع برق در بین دو نیمه مسابقه هرچند درخصوص عمدی بودن آن دلیلی احراز نگردیده ولی به لحاظ مسئولیت مطلق باشگاه میزبان درخصوص سازماندهی برگزاری مسابقه تخلفات انتسابی به باشگاه هوادار تهران محرز و مسلم تشخیص و باتوجه به شدت بی نظمی و آثار ناشی از این تخلف و اخلالی که در سه مسابقه ای که به صورت همزمان درحال برگزاری بوده ایجاد شده است مستند به مواد 51 ، 58 ، 84 (بند 5) ، 97 و 117 مقررات انضباطی مصوب 1397 باشگاه هوادار به پرداخت مبلغ سه میلیارد ریال جریمه نقدی و برگزاری سه مسابقه خارج از ورزشگاه خانگی در مسابقات فصل آتی در ورزشگاهی به تشخیص سازمان لیگ فوتبال محکوم می گردد . رای صادره ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد و پرونده جهت رسیدگی به تخلفات بازیکنان این باشگاه از حیث بدرفتاری نسبت به مقام رسمی مسابقه مفتوح می باشد.

**

درخصوص تخلف فیروز کریمی سرمربی تیم تراکتور تبریز مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی در بازی آلومینیوم اراک و نظر به گزارش مقام رسمی اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی و مقررات برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد 51 و 117 مقررات انضباطی فیروز کریمی را باتوجه به صحبت های ایشان در جلسه مطبوعاتی بعد از مسابقه با تیم پرسپولیس که در آن با کلمات و جملات غیر اخلاقی و موهن موجبات تکدر خاطر جامعه فوتبال را فراهم آورده است مستحق تخفیف و تعلیق مجازات شناخته نشده و بر این اساس به یک جلسه محرومیت قطعی و پرداخت 500 میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد . باشگاه تراکتور نیز بابت این تخلف مستند به ماده 50 مقررات انضباطی 500 میلیون ریال جریمه نقدی می گردد . این رای قابل اجرا و در مورد محرومیت قطعی و نسبت به جریمه نقدی ظرف مدت 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف می باشد . ضمناً یادآوری می گردد وفق بند 4 ماده 31 مقررات انضباطی باشگاه تراکتور در پرداخت جریمه فیروز کریمی مسئولیت تضامنی دارد.

**

درخصوص تخلف مجتبی حسینی سرمربی تیم ذوب آهن اصفهان مبنی بر عدم حضور در جلسه مطبوعاتی مسابقه با نساجی مازندران و نظر به گزارش مقام رسمی مسابقه اعضای کمیته انضباطی حسب مقررات انضباطی آئین نامه برگزاری مسابقات و بخشنامه های صادره وفق مواد 51 و 117 مقررات انضباطی آقای مجتبی حسینی را به یک جلسه محرومیت تعلیقی به مدت سه ماه از بابت همین تخلف و پرداخت پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می نماید . ضمناً تیم ذوب آهن نیز بابت این تخلف مستند به ماده 50 مقررات انضباطی به پانصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم می گردد . لازم به توضیح است که چنانچه مجتبی حسینی همین تخلف را در مسابقات بعدی تکرار نماید محرومیت تعلیقی ایشان به محرومیت قطعی تبدیل خواهد شد . این رای در مورد محرومیت تعلیقی قطعی و در مورد جریمه نقدی 7 روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی در کمیته محترم استیناف است . ضمناً یادآور می گردد وفق بند 4 ماده 31 مقررات انضباطی باشگاه ذوب آهن در پرداخت جریمه مجتبی حسینی مسئولیت تضامنی دارد.

**

مهرداد خادمی سرمربی تیم علم و ادب تبریز بابت نشر اکاذیب و توهین نسبت به مقامات فدراسیون فوتبال از جمله رییس کمیته داوران به استناد ماده ۷۱ مقررات انضباطی به دو جلسه محرومیت از همراهی تیم خود و پرداخت مبلغ یکصد میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید. رای صادره قابل اجرا بوده و ظرف مدت هفت روز قابل تجدید نظر خواهی نزد کمیته استیناف می باشد.

اخبار داغ 

این زن با شورت بدن نما در المپیک جنجال کرد + عکس امیر قلعه نویی مقابل دوربین طرفداری: به دغدغه های مردم رسیدگی کنید، در حق نسل جوان جفا شده است فیروز کریمی: وقتی بیرون روی دارم، چرا باید در کنفرانس شرکت کنم؟! کیمیا علیزاده و در آغوش گرفتن ناهید کیانی پس از برد مقابل او / عکس استیون جرارد: رئال مادرید از من می خواست در لیورپول جنگ درست کنم و برای جدایی فشار بیاورم خواستگاری کردن مکس کروزه از معشوقه اش در جریان مصاحبه تلویزیونی در المپیک توکیو

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: طرفداری

کلیدواژه: 500 میلیون ریال جریمه نقدی مقررات انضباطی باشگاه اعضای کمیته انضباطی 117 مقررات انضباطی آلومینیوم اراک محرومیت تعلیقی مسئولیت تضامنی ماده 50 مقررات محرومیت قطعی جلسه محرومیت پرداخت مبلغ فیروز کریمی درخصوص تخلف مقامات رسمی رسمی مسابقه مجتبی حسینی گزارش مقام سرمربی تیم مقام رسمی رای صادره حامد لک یک جلسه ظرف مدت مواد 51

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tarafdari.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «طرفداری» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۲۶۳۶۵۸۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

والیبال ایران جهانی شد

قیمت دلار ۲۷ شهریور ماه۱۴۰۰

مجوز مصرف ۲ واکسن کرونا برای افراد زیر ۱۸ سال صادر شد

ستاد کرونا: احتمال آغاز پیک ششم کرونا از شرق کشور در اواخر مهر ماه

شایع‌ترین بیماری روده را با یک قرص ارزان‌قمیت درمان کنید

خبر بعدی:

برآورد تولید 200 هزار تن چغندرقند در اسلام‌آبادغرب

ایسنا/کرمانشاه مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام‌آبادغرب پیش بینی کرد: امسال تولید چغندرقند در این شهرستان به بیش از 200 هزار تن برسد.

کامران کریمی در گفت و گو با ایسنا، با بیان اینکه امسال 3400 هکتار چغندرقند در شهرستان اسلام آبادغرب کشت شده، گفت: این شهرستان بیشترین سطح زیرکشت و تولید چغندرقند در استان کرمانشاه را دارد.

کریمی متوسط عملکرد مزارع چغندر قند را 60 تن در هکتار اعلام کرد و افزود:  پیش بینی می‌شود امسال تولید محصول در این شهرستان به  بالغ بر 200 هزار تن برسد.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان اسلام‌آبادغرب با بیان اینکه متوسط عیار چغندر قند تولیدی در شهرستان 16و جزو عیارهای خوب تولیدی در کشور است، گفت: چغندرقند تولیدی در این شهرستان به دلیل عیار بالای قند از کیفیت بالایی برخوردار بوده و مورد توجه کارخانه‌های قند است. 

 کریمی سپس با اشاره به فعال بودن کارخانه قند اسلام آبادغرب، گفت: حدود 150 هزار تن از چغندرقند تولیدی در شهرستان اسلام آبادغرب در کارخانه قند فعال در همین شهرستان فرآوری می‌شود و مابقی تولیدات این شهرستان برای فرآوری به کارخانه قند بیستون و یا کارخانه‌های قند دیگر استان‌ها فرستاده می‌شود.

 به گفته‌ کریمی کار برداشت چغندرقند در اراضی شهرستان اسلام‌آبادغرب به صورت موردی شروع شده و تا اواخر آبان ادامه پیدا خواهد کرد.

انتهای پیام

دیگر خبرها

 • پدرام کریمی و دوست فوتبالیستش + عکس
 • کمیته مقررات زدایی و مبارزه با فساد در هرمزگان تشکیل می‌شود
 • داماد جهیزیه عروس مشهدی را دزدید / حامد با دختر دیگری سروسر داشت !
 • حمله اراکی ها به منصوریان؛ روحیه هنرپیشگی را کنار بگذار!
 • اردو ۱۴ روزه شاگردان منصوریان در خارج از آبادان
 • ابلاغ مصوبه تنقیحی درباره صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی
 • خطیبی شاگردان منصوریان را فراری داد
 • احضار وریا غفوری به کمیته انضباطی باشگاه
 • وریا غفوری باید در کمیته انضباطی استقلال پاسخگو باشد
 • وام قرض الحسنه به بیماران خاص دزفول اعطا می‌شود
 • واتس‌اپ ۲۶۷ میلیون دلار جریمه شد
 • تمرینات تیم تراکتور از فردا آغاز می‌شود
 • واکنش منصوریان درباره هیولایی به نام «م.ب» در استقلال ؛ افشاگری درباره وصیت جالب پدر منصوریان
 • خشم وریا غفوری از باشگاه استقلال!
 • علیمنصور درباره حواشی استقلال چه گفت؟
 • وام قرض الحسنه به بیماران خاص دزفول پرداخت می‌شود
 • بهره مندی بیماران خاص در دزفول از وام قرض الحسنه
 • مصوبه تنقیحی صنایع کوچک و شهرک‌ها و نواحی صنعتی ابلاغ شد
 • کرونا، شکاف طبقاتی را چگونه آشکارتر کرد / پولدار‌ها با زیرپاگذاشتن مقررات به سفر می‌روند، جریمه‌اش را هم می‌دهند
دیگران می‌خوانند: