تامین مالی زنجیره‌ای  چه مساله ای را حل می کند؟ مهمترین مفاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی کاهش فاکتورسازی های صوری ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی کاهش متغیرهای پولی تورم زا

اقتصاد آنلاین- شادی همایونی؛ بر اساس تفاهمنامه میان وزارت صمت، بانک مرکزی و سازمان بورس، به جای شیوه سنتی دریافت تسهیلات مستقیم از بانک ها، فرآیند تامین مالی بنگاه ها به صورت پیوسته و در طول زنجیره های تامین و مبتنی بر جریان واقعی کالا و خدمات و با استفاده از ابزار های اعتباری مانند اوراق و فاینانس صورت خواهد گرفت.

این تفاهم نامه از آن جهت منعقد شده که تقاضای کاذب تسهیلات کاهش یابد و برنامه مقاوم سازی اقتصاد اجرا شود. 

این شیوه به کاهش ناترازی مالی نظام بانکی و کنترل رشد نقدینگی کمک خواهد کرد که در نهایت باعث تخفیف این متغیر تورم ساز در اقتصاد ایران خواهد شد. از سوی دیگر با توسعه ابزارهای تامین مالی به سمت بازار بدهی، بانک مرکزی از توان بالاتری برای مداخله در نرخ بهره و کنترل انتظارات تورمی بهره مند خواهد شد. به مرور بانک ها دو بخش کشاورزی و سطح خانوار را هم به این طرح اضافه خواهند کرد.

تامین مالی زنجیره‌ای  چه مساله ای را حل می کند؟

در حال حاضر به دلیل نرخ بهره حقیقی منفی بالا، صف تقاضای تسهیلات از موسسات مالی بیشتر از منابع است. از سوی دیگر بازدهی بالاتر بازارهای سرمایه گذاری به نسبت بخش تولید، باعث شده است تا منابع بانکی به سمت سوداگری منحرف بشود. عدم تعادل میان عرضه و تقاضای پول در سیستم بانکی به شکل گیری امضاهای طلایی منجر شده و دسترسی به تسهیلات بیشتر متکی به داشتن روابط بالاتر و خاص تر است. سیستم قدیمی وام دهی صرفا متکی بر تامین وثایق است؛ اما پلتفرم جدید این امکان را ایجاد کرده است که اعتبار اقتصادی به عنوان تضمین بازپرداخت تسهیلات مورد استفاده قرار بگیرد. پلتفرم جدید پرداخت وام راه حلی برای محدودیت منابع بانکی ارائه نمی کند؛ بلکه قرار است تا دسترسی تولید کنندگان به تسهیلات بانکی را تسهیل کند.

مهمترین مفاد تفاهمنامه تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی

در روش قدیمی دریافت سرمایه در گردش، خریدار، فروشنده و تامین کننده به صورت جداگانه به بانک مراجعه می کردند و هرکدام یک تقاضای منفک برای تامین مالی یک قرارداد ارائه می کردند؛ در شیوه جدید، یک نهاد جدید تحت عنوان SCF Platform )زیرساخت تامین مالی زنجیره ای)  ایجاد می شود. هر بنگاه تولیدی و یا خدماتی با مراجعه به این نهاد، خریدار و تامین کننده نهاده تولید را معرفی می کند و Platform SCF به عنوان واسط میان زنجیره تولید و بانک قرار می گیرد و فرآیند تامین مالی را مدیریت می کند. به عنوان مثال، فروشنده سنگ معدنی فاکتور فروش خود را بر روی سامانه بارگذاری می کند، اگر خریدار (شرکت تولیدکننده شمش)  درخواست خرید اعتباری داشت، بانک وارد عمل می شود و این معامله را تامین مالی می کند. این موضوع در تمام زنجیره قابل تکرار است.

در طرح جدید به صورت پایلوت، دولت به سراغ هفت زنجیره در صنایع کشور رفته و از این تعداد تنها چند بنگاه بزرگ را کانون اجرای سیاست خود قرار داده است. فاز اول طرح به شکل پایلوت و آزمایشی تا پایان سال خواهد بود. در سال ۱۴۰۱دامنه پوشش این سیاست بیشتر خواهد شد.

براساس برنامه دولت، در افق ۱۴۰۴ ، نیمی از تسهیلات سرمایه در گردش بخش تولید باید از این مکانیسم تامین شود.

در تجربه جهانی، Platform SCF ها عموما نهادی مستقل از بانک ها هستند؛ اما در ایران قرار است تا خود بانک ها این مسئولیت را برعهده بگیرند.

نکته قابل توجه این است که مکانیسم تامین مالی سرمایه درگردش در جهان به سرعت به سمت استفاده از پلتفرم بلاک چین حرکت می کند و ضروری است تا نظام بانکی ایران در این مرحله متوقف نشود و عقب ماندگی خود را با تسریع در ایجاد فین تک های مبتنی بر بلاک چین جبران کند.

کاهش فاکتورسازی های صوری

مکانیسم جدید تامین مالی با الکترونیکی کردن صدور فاکتور- از طریق سامانه جامع تجارت- به دنبال حذف فاکتورهای صوری است. در تجربه فعلی، بخش از سرمایه در گردش با استفاده از فاکتورهای صوری به سمت فعالیت های سوداگرانه منحرف می شود.

بانک مرکزی به بانک ها ابلاغ کرد که از سامانه جامع تجارت برای استعلام فاکتور استفاده کنند. بنابراین از این به بعد، فاکتور فیزیکی دیگر مبنای کار هیچ بانکی نخواهد بود. این موضوع در سطح جهانی هم تجربه شده است و اجرای آن به عنوان یک پروژه بزرگ برای تامین زیرساخت ها و پشتیبانی فنی، توجیه اقتصادی دارد. این شیوه همزمان، عملکرد نظام مالیات بر ارزش افزوده، مالیات بر تولید و مالیات بر درآمد را بهبود می دهد و ردیابی مسیر حرکت پول را تسهیل خواهد کرد.

ایجاد تنوع در ابزارهای تامین مالی

به دلیل محدودیت منابع بانکی برای پرداخت تسهیلات مورد نیاز بخش تولید، بانک مرکزی به دنبال تنوع در ابزارهای تامین مالی است. طرح جدید قرار است تا ابزار های اعتباری مانند اوراق گام )گواهی اعتبار مولد(، برات و همچنین فاینانس را فعال کند.

برات الکترونیکی: سامانه سفته و برات الکترونیکی در چارچوب پروژه خزانه داری الکترونیک با هدف فراهم آوردن ابزار لازم برای ارائه خدمات الکترونیک در تسهیلات بانکی از مردادماه عملیاتی شده است. بانک ها با دریافت تضامین لازم، برات را به عنوان یک سند تجاری معتبر و بدون ریسک منتشر می کنند که قابل انتقال در ادامه زنجیره تولید هم می باشد.

شیوه های مبتنی بر تنزیل: در حال طی مراحل تایید و عملیاتی شدن است.

شیوه های مبتنی بر تسهیلات: در بانک ها مورد استفاده است.

شیوه های مبتنی بر اوراق بهادارسازی اسناد تجاری: به دلیل عدم نهادسازی، این مورد در دستور کار قرار ندارد.

با اعتبارسنجی بهتر، ریسک تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند و برروی بهبود ناترازی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.

کاهش متغیرهای پولی تورم زا

با این طرح امکان خروج منابع از زنجیره تولید کاهش پیدا می کند و خلق نقدینگی جدید، مابه ازای تولید کالا و خدمات خواهد داشت و عملا رشد نقدینگی تورم زا نخواهد بود و تنها حجم پول را افزایش خواهد داد.

کاهش پرداخت تسهیلات نقدی به عنوان یکی از موتورهای رشد نقدینگی. با انتقال تسهیلات در طول زنجیره تولید )استفاده از برات برای تامین مالی( از حجم تسهیلات اعطایی برای واحد تولید نهایی کاسته خواهد شد.

تقاضای تسهیلات برای تولید صوری حذف خواهد شد و سرمایه در گردش بخش سوداگری و دلالی کاهش پیدا می کند.

با اعتبارسنجی بهتر، ریسک تسهیلات دهی بانک ها کاهش پیدا می کند و برروی بهبود ناترازی نظام بانکی تاثیر مثبت دارد.

گسترش طرح تامین اعتباری سرمایه در گردش به سه سطح اجرایی تامین مالی زنجیره تولید به طور کلی در سه سطح دنبال خواهد شد:

 سطح بنگاه های اقتصادی: همان مطالب بالا است و قرار است تا سرمایه در گردش بانک ها را تامین کند.

سطح خانوار (کارت خرید اعتباری): این امکان ایجاد شده تا از همین شیوه برای ایجاد اعتبار خرید برای خانوارها و بازپرداخت اعتبار در دوره زمانی مشخص استفاده شود. این مورد همان کارت های اعتباری است که در کشورهای دیگر مورد استفاده قرار می گیرد. شیوه نامه اجرایی آن به تازگی ابلاغ شده و افراد می توانند بعد از مصرف تسهیلات در زنجیره و خرید از طریق اعتبار، بدهی خود را در اقساط ماهانه پرداخت کنند. بانک مرکزی در تلاش است در شروع کار، سهام عدالت مبنای اعتبار قرار گیرد تا خانوارها با پشتوانه این سهام، امکان استفاده از مزایای کارت اعتباری را به دست آورند.

سطح مربوط به بخش کشاورزی: قرار است تا وزارتخانه های جهاد کشاورزی و تعاون با بانک مرکزی تفاهمنامه ای را امضا کنند تا همین امکاناتی که در بخش تولید فراهم شده است، برای بخش کشاورزی هم مهیا شود.

تامین مالی زنجیره ای بنگاه های اقتصادی؛ راهی در جهت اقتصاد مقاومتی

. ۱استفاده بهینه از منابع محدود بانکی در جهت رشد اقتصادی

. ۲ایجاد یک سامانه یکپارچه تجاری برای کاهش ناکارایی ها و ناکارآمدی های این بخش

. ۳کاهش آسیب پذیری بخش تولید در برابر رانت توزیع تسهیلات بانکی

. ۴الگوسازی از این تفاهمنامه برای ایجاد نهادها و ابزارهای مالی برای تنوع و کارآمدی نظام بانکی

. ۵افزایش پوشش حمایتی از تولید داخل در شرایط تحریمی

. ۶اطمینان بخشی به نظام تولید و افزایش پیش بینی پذیری اقتصاد

. ۷افزایش جریان نقدی در بخش تولیدات داخلی: با اجرای نهایی این طرح، بخش از تسهیلات بانکی در جهت افزایش تولیدات داخلی مصرف خواهد شد.

. ۸افزایش جذابیت خرید تولیدات داخلی: کارت های خرید اعتباری می تواند بخشی از نقدینگی و تقاضای بالفعل را به سمت خرید کالاهای تولید داخل هدایت کند.

. ۹کاهش تورم

. ۱۰کاهش هزینه تولید و افزایش قدرت رقابت تولیدات داخلی

. ۱۱افزایش درآمدهای پایدار بودجه با الکترونیکی شدن معاملات و کاهش فرصت فرار

این مطلب برایم مفید است بلی ۰ نفر این پست را پسندیده اند

عضویت در کانال تلگرام خبربان

منبع: اقتصاد آنلاین

کلیدواژه: سرمایه سرمایه گذاری سهام کارت اعتباری مالیات تسهیلات وام مسکن بنگاه اقتصادی تامین مالی زنجیره ای ابزارهای تامین مالی بنگاه های اقتصادی کاهش پیدا سرمایه در گردش تسهیلات بانکی تولیدات داخلی زنجیره تولید نظام بانکی بانک مرکزی بخش تولید بنگاه ها خواهد شد بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.eghtesadonline.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اقتصاد آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۴۱۳۵۹۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

فوری/ حداقل حقوق کارکنان برای سال آینده چقدر شد؟

شوک کرونا به اردو - احتمال غیبت دو ستاره اصلی

قیمت سکه و قیمت طلا امروز دوشنبه ۴ بهمن ۱۴۰۰ +جدول

زلزله بار دیگر مدارس برخی از نواحی آذربایجان‌شرقی را تعطیل کرد

زلزله دماوند در برخی مناطق شمالغرب استان تهران احساس شد

خبر بعدی:

مدیربانکی متعهد به پرداخت وام بدون ضامن شدند

به گزارش ایرنا، تسهیل شرایط اخذ وام مطالبه و دغدغه اصلی رییس جمهوری و تیم اقتصادی دولت سیزدهم است. در این راستا نیز گام‌هایی برداشته شده است.

وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در جلسه با مدیران عامل بانک‌های کشور جزئیات و شرایط دریافت تسهیلات با این شرایط را اعلام کردند تا همه افرادی که متقاضی دریافت وام‌های خرد هستند ناچار به پشت سرگذاشتن هفت خان نباشند و به کمک اعتباری سنجی موفق به دریافت تسهیلات خرد باشند.

جامعه هدف پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن در مرحله اول کارکنان، بازنشستگان و مستمری‌بگیران بخش‌های عمومی، دولتی و خصوصی که حقوق دریافت می‌کنند، هستند. در مراحل بعدی سایر اقشار جامعه می‌توانند از این طرح بهره‌مند شوند.

همچنین، ارائه تسهیلات به اشخاص فاقد رتبه اعتباری و رتبه‌های اعتباری پایین تر از C مطابق ضوابط و مقررات و بخشنامه‌های داخلی بانک خواهد بود.

چنانچه بانک مربوطه تشخیص دهد شرایط آسان‌تری برای پرداخت تسهیلات وجود دارد، بانک براساس رویه خود عمل می‌کند.

باید توجه داشت که اعطای تسهیلات خرد به دیگر مشتریان بانک که حساب در بانک دارند، طبق ضوابط هر بانک خواهد بود.

مشمولان طرح پردخت‌های خرد بدون ضامن 

در این مرحله شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران اجرایی دولتی همچون وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و شرکت‌های معتبر بخش خصوصی براساس تشخیص بانک که حقوق افراد به آن واریز می‌شود مشمول طرح هستند. متقاضیان باید رتبه اعتباری B، A و C باشد.

کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی به تشخیص بانک که حقوقشان در بانک مربوطه است و رتبه A و B را دارند.

همچنین کارکنان سایر شرکت‌های بخش خصوصی که رتبه C داشته باشند و حقوقشان نزد بانک مربوطه باشد می‌توانند تسهیلات دریافت کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد ۵۰ میلیونی

در پرداخت وام ۵۰ میلیون تومانی، شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق ارائه کنند. همچنین باید توان بازپرداخت تسهیلات توسط بانک احراز شود.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود و دارای رتبه A و B هستند علاوه بر نامه کسر از حقوق باید یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که رتبه C دارند باید یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته به بانک ارائه کنند.

کارکنان شرکت‌های خصوصی که حقوق آنها نزد بانک مورد نظر است یک ضامن معتبر و یک برگ چک یا سفته ارائه کنند.

شرایط دریافت وام‌های خرد تا ۱۰۰ میلیون تومان

شاغلان، بازنشستگان و مستمری بگیران تنها باید یک نامه کسر از حقوق به اضافه سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه A و B که حقوق آنها به بانک مربوطه واریز می‌شود نیز بایک یک ضامن معتبر، سفته یا چک ارائه کنند.

کارکنان بخش خصوصی با رتبه C نیز که حقوق آنها نزد بانک مربوطه واریز می‌شود در دریافت وام‌های ۱۰۰ میلیونی باید یک ضامن معتبر و سفته یا چک به بانک ارائه کنند.

همانطور که اشاره شد ۱۳ بانک روز گذشته در جلسه ضمن امضای صورتجلسه متعهد شدند وام‌هایی از این دست را به متقاضیانی که مشمول شرایط هستند پرداخت کنند. مدیران عامل بانک‌های ملی، سپه، مسکن، کشاورزی، صنعت و معدن، توسعه صادرات ایران، توسعه تعاون، پس بانک ایران، قرض الحسنه مهر ایران، تجارت، صادرات، ملت و رفاه کارکنان همگی با امضای صورتجلسه آمادگی خود برای پرداخت تسهیلات با شرایط جدید را اعلام کردند.

دیگر خبرها

  • پرداخت ۲۳۰هزار وام کارگشایی در ۱۴۰۰
  • اعطای وام یک میلیارد ریالی به سربازان مهارت دیده
  • پرداخت وام ویژه صد میلیونی با بازپرداخت 7 ساله / کدام بانک ها این وام را می دهند؟
  • جزئیات پرداخت وام ۱۰۰ میلیون تومانی به سربازان مهارت‌دیده
  • ضرورت بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی/ محور برنامه ریزی برای احیای واحدهای اقتصادی تعطیل و نیمه تعطیل باید مردم باشند
  • تاکید مخبر بر ضرورت بهره گیری از شیوه های نوین تامین مالی
  • اعطای وام یک میلیارد ریالی به سربازان مهارت دیده+ جزییات
  • تسهیلات ۵۰ و ۱۰۰ میلیونی بی ضامن به چه کسانی پرداخت می‌شوند؟
  • مدیربانکی متعهد به پرداخت وام بدون ضامن شدند
  • تخته گاز بانک ها در ایجاد نقدینگی/تأمین مالی دلالی و سفته بازی‌ها ممنوع!
دیگران می‌خوانند: