Web Analytics Made Easy - Statcounter

برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (connect) به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه و با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور انجام می‌شود. - اخبار اجتماعی -

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ در راستای نیل به اهداف بلندمدت چشم‌انداز علمی کشور و بهره‌گیری از ذخایر علمی و حرفه‌ای سرمایه انسانی خارج از کشور، برنامه همکاری با متخصصان و کارآفرینان ایرانی خارج از کشور (connect) به منظور انتقال دانش، تجربه و ایده‌های فناورانه به داخل توسط مرکز تعاملات بین‌المللی علم و فناوری و با همکاری دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، پارک‌های علم و فناوری، شرکت‌های فناور و مراکز رشد و نوآوری منتخب کشور به عنوان «پایگاه میزبان» اجرا می‌شود تا در قالب حمایت از انجام پروژه‌های تحقیقاتی و فناورانه همچون پسادکتری، فرصت مطالعاتی، استاد مدعو و معین، راه‌اندازی کسب و کارهای فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و برگزاری سخنرانی و کارگاه‌های تخصصی به ارتباط مؤثر متخصص و مراکز علمی و فناوری برگزیده کشور یاری کند.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

اهداف این برنامه شامل موارد ذیل است:

استفاده از ظرفیت علمی و حرفه‌ای متخصصان ایرانی خارج از کشور در مراکز علمی، فناوری و صنعتی کشورارتقای سطح علمی و حرفه‌ای پایگاه‌های میزبانفراهم کردن شرایط مناسب جهت توسعه فناوری‌های نوظهور و پیشرفته در کشورفراهم کردن شرایط انتقال مهارت‌ها، روش‌ها و قابلیت‌های خدماتی نوین توسط متخصصان ایرانی خارج از کشور به داخلکمک به تأسیس شرکت‌های فناور در حوزه‌های فناوری پیشرفتهبا هدف حمایت از گستـرش فعالیت‌های فنـاورانـه، دانش‌آموختگـان 150 دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی برتـر براساس نظام ارزیـابی می‌توانند پس از اتمام دوره پسادکتری، از حمایت تأسیس شرکت نوپا یا اشتغال در شرکت‌های فناور نیز استفاده نمایند.دانش‌آموختگـان 150 دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی برتـر براساس نظام ارزیـابی می‌توانند حداقل یک سال پس از شروع دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی و استاد مدعو و حداکثر 6 ماه پس از اتمام دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی و استاد مدعو برای دریافت حمایت تأسیس شرکت نوپا درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.با توجه به تمام وقت بودن دوره پسادکتری، امکان همزمانی دوره تمدید پسادکتری و استفاده از تسهیلات تأسیس شرکت نیز وجود ندارد.در صورتیکه محقق درخواست تأسیس شرکت نوپا را پیش از گذشت یک سال از شروع دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی و استاد مدعو داشته باشد، انصراف از دوره و استفاده از تسهیلات تأسیس شرکت امکان‌پذیر خواهد بود.دانش‌آموختگـان 150 دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی برتـر براساس نظام ارزیـابی می‌توانند پس از پایان دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی و استاد مدعو یا انصراف از دوره، حداکثر تا 6 ماه برای دریافت حمایت اشتغال در شرکت‌های فناور درخواست خود را در سامانه ثبت نمایند.سایر متقاضیان می‌توانند صرفاً یک مرتبه از یکی از حمایت‌های دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی، همکاری به عنوان استاد مدعو و معین، تأسیس شرکت نوپا و اشتغال در شرکت‌های فناور استفاده نمایند.امکان استفاده متقاضیان از کلیه حمایت‌های دوره پسادکتری، فرصت مطالعاتی، همکاری به عنوان استاد مدعو و معین، فعالیت‌های فناورانه، اشتغال در شرکت‌های فناور و همکاری با مراکز نوآوری و شتاب‌دهنده به عنوان مربی و مشاور، همزمان با حمایت نظام‌وظیفه تخصصی فراهم است.

همکاری به عنوان استاد مدعو

شرایط برخورداری:

اساتید دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه 1 تا 300 براساس نظام ارزیابی با سابقه تدریس تمام وقت در خارج از کشور با کسب 300 امتیاز از جدول ارزیابیدانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا موسسأت تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه 1 تا 50 براساس نظام ارزیابی همراه با سابقه دوره پسادکتری در یکی از 50 دانشگاه برتر و کسب حداقل 400 امتیاز از جدول ارزیابی پیوست مربوطهگزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی‌های علمی-پژوهشی و سابقه تدریس در دانشگاه‌های معتبر خارج از کشور توسط پایگاه میزبان انجام می‌شود.

حمایت‌ها نیز شامل موارد ذیل است:

اختصاص مبلغ ماهانه معادل با حقوق دریافتی اساتید دانشگاه با درجه علمی مشابه در دانشگاه تهران پس از کسر کسورات قانونی جهت پرداخت حقوق و مزایاتامین هزینه بیمه‌ پایه (حرف و مشاغل آزاد) که به میزان 850 هزار تومان در حقوق ماهانه محقق در نظر گرفته شده است و متقاضی باید شخصاً نسبت به پرداخت آن (با حداقل دستمزد و نرخ 18 درصد) در وجه تأمین اجتماعی اقدام نماید.اختصاص مبلغ ماهیانه تا سقف 6 میلیون تومان جهت کمک هزینه اقامت در صورت نیاز متقاضی با ارائه اسناد مربوطه (اجاره‌نامه معتبر)بیمه تکمیلی متقاضی و افراد تحت تکفل توسط مرکز در قراردادهای بیشتر از 6 ماه ارائه می‌شود. برای دریافت این حمایت متقاضی باید بلافاصله پس از انعقاد قرارداد و جاری شدن بیمه پایه، نسبت به ثبت درخواست بیمه تکمیلی اقدام نماید.مبلغ ماهانه 17 میلیون تومان (معادل حقوق ماهانه استادیار پایه یک دانشگاه تهران) به صورت ناخالص پس از کسر کسورات قانونی (مالیات) جهت پرداخت حقوق به متقاضیان مشمول

فعالیت‌های فناورانه و تأسیس شرکت‌های نوپا

شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

دانش‌آموختگان دوره کارشناسی ارشد و دکتری دارای حداقل دو سال سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشور با سمت کارشناس، مشاور، محقق بخش تحقیق و توسعه (R&D) یا مدیر در یکی از مؤسسات یا شرکت‌های شاخص علمی، فناوری، پژوهشی و صنعتی خارج از کشور و افرادی که دارای تجربه راه‌اندازی کسب و کار هستند.دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه 1 تا 300 براساس نظام ارزیابی پیوست مربوطهمتقاضیانی که دوره پسادکتری یا دوره تکمیلی تخصصی/Fellowship خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه 1 تا 100 براساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند در صورت کسب حداقل 300 امتیاز براساس جدول ارزیابی پیوست مربوطهدانش آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی برتر با رتبه بالاتر از 300 براساس نظام ارزیابی، در صورتی که دوره کارشناسی یا کارشناسی ارشد خود را در یکی از دانشگاه‌های دولتی کشور (30 دانشگاه برتر بر اساس رتبه-بندی ISC) گذرانده‌اند.متقاضیانی که دوره فرصت مطالعاتی خود را به مدت حداقل یک سال در یکی از دانشگاه‌ها یا مؤسسات تحقیقاتی برتر با رتبه 1 تا 50 بر اساس نظام ارزیابی گذرانده‌اند و هزینه‌های دوره حداقل به مدت 6 ماه توسط دانشگاه مقصد پرداخت شده است، به همراه یک سال سابقه فعالیت در شرکت‌های فناور خارج از کشورامکان انجام فعالیت فناورانه از خارج از کشور برای دانش‌آموختگان دوره دکتری یکی از دانشگاه‌ها یا موسسات تحقیقاتی‌‌ برتر با رتبه 1 تا 70 براساس نظام ارزیابی وجود دارد.گزینش نهایی از بین داوطلبان حائز شرایط، با توجه به پیشینه، توانایی‌ها و براساس طرح کسب و کار فناورانه، توسط مرکز و پایگاه میزبان انجام می‌شود.متقاضیانی که از خارج از کشور قصد مدیریت پروژه را دارند برای انعقاد قرارداد باید طی ارسال ایمیل نماینده تیم را به پایگاه میزبان معرفی نمایند و در پروپوزال ارائه شده اعضاء تیم معرفی شوند.

یکی از موارد ذیل باید توسط پایگاه میزبان به‌عنوان خروجی طرح فناورانه در پایان قرارداد به مرکز ارائه شود:

تولید محصول اولیه (Prototype/MVP)ثبت شرکت و احراز صلاحیت به عنوان شرکت دانش‌بنیانتوسعه محصول یا اضافه کردن محصول به سبد فعلی

حمایت‌ها در این حوزه شامل موارد ذیل است:

حمایت مالی تا سقف 300 میلیون تومان جهت اجرای طرح حداکثر در 4 مرحله در مدت زمان اجرای پروژهپایگاه میزبان مجاز نیست هیچگونه مبلغی را بابت بیمه کسر کند.طبق قانون مالیات‌های مستقیم سازمان امور مالیاتی کشور، باب اول اشخاص مشمول مالیات، ماده 2، بند 2 پایگاه میزبان مجاز نیست هیچگونه مبلغی را بابت مالیات کسر کند.تامین محل استقرار توسط پایگاه میزبان در صورت درخواست متقاضی.

حمایت ودیعه مسکن

شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

دانش‌آموختگان 100 دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی‌‌ برتر براساس نظام ارزیابی با کسب حداقل 300 امتیاز براساس جدول ارزیابی پیوست مربوطه که عضو هیئت علمی یکی از دانشگاه‌های کشور باشند، می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

حمایت‌ها نیز به شرح ذیل است:

متقاضیان تا سقف 150 میلیون تومان جهت ودیعه مسکن به صورت وام دریافت خواهند کرد.

حمایت وام خرید یا ساخت مسکن

شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

اساتید و دانش‌آموختگان دوره دکتری با کسب حداقل 300 امتیاز و دانش‌آموختگان کارشناسی ارشد با کسب حداقل 200 امتیاز براساس جدول ارزیابی پیوست مربوطه می‌توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

نکته اینکه میزان وام و شرایط تخصیص آن مطابق با ابلاغ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.

پروژه جایگزین خدمت در خارج از کشور

شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

مشمولان غایب مقیم خارج از کشور که دارای شغل تمام وقت و دائمی در خارج از کشور هستند مشروط به اخذ تأیید کارگروه و قرارگیری در یکی از بندهای ذیل می‌توانند از این حمایت استفاده کنند.

دانش آموخته مقطع دکتری از 100 دانشگاه برتر دنیا و کسب حداقل 300 امتیازاساتید و محققان برجسته شاغل در دانشگاه‌ها و مراکز علمی تراز اول دنیا با مدرک دکتری از 200 دانشگاه برتر و کسب حداقل 350 امتیازمتخصصان شاغل در حوزه فناوری و موسسات شاخص علمی و فناوری با مدرک تحصیلی حداقل کارشناسی ارشد و کسب حداقل 200 امتیاز

حمایت‌ها نیز به شرح ذیل است:

انجام پروژه تحقیقاتی در سطح انتقال تکنولوژی یا دانش مرزی در بازه زمانی 12 الی 24 ماه در یکی از پایگاه‌های میزبان برنامه (بدون دوره آموزشی) و در نهایت دریافت کارت معافیت از خدمتتردد متناوب به کشور بدون محدودیت پس از صدور مجوز تا پایان پروژه

نکته‌ اینکه در زمان انجام پروژه وضعیت خدمتی فرد همچنان مشمول و غایب است و نمی‌تواند برای جذب هیئت علمی یا استخدام اقدام نماید.

پروژه جایگزین خدمت در داخل از کشور

شرایط برخورداری به شرح ذیل است:

دانش‌آموخته دوره کارشناسی ارشد یا دکتری حرفه‌ای مؤسسه‌های علمی خارج از کشور که دست‌کم 90 امتیاز از مجموع امتیازهای جدول پیوست مربوطه کسب کرده و توسط کارگروه برگزیده شده باشد.دانش‌آموخته دوره دکتری تخصصی مؤسسه‌های علمی خارج از کشور که دست‌کم 110 امتیاز از مجموع امتیازهای جدول پیوست مربوطه کسب کرده و توسط کارگروه برگزیده شده باشد.

تبصره 1: دوره‌های تخصص و فوق تخصص رشته‌های علوم پزشکی، معادل دوره «دکتری تخصصی» محسوب می‌شوند.

تبصره 2: دانشجویان و دانش‌آموختگان هر مقطع تحصیلی، برای بهره‌مندی از این تسهیلات، نمی‌توانند از شرایط مقاطع تحصیلی قبلی استفاده کنند.

تبصره 3: مدارک دوره‌های تحصیلی طی‌شده در خارج از کشور، باید توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی (حسب مورد) ارزشیابی و تأیید شده باشد.

حمایت‌ها نیز به شرح ذیل است:

متقاضیان برگزیده، دوره خدمت نظام‌وظیفه خود را در قالب «دوره آموزش نظامی» و اجرای «طرحی پژوهشی، فناورانه، فرهنگی یا مشابه ‌آن»، طی و کارت پایان خدمت دریافت می‌کنند.

تبصره 1: تعیین موضوع، مکان، زمان شروع و مدت اجرای طرح‌های مذکور در بند فوق، براساس مقررات و رویه‌های اجرایی نیروهای مسلح است که مدت آن، حداقل به میزان نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز (پس از کسر خدمت‌های قانونی دیگر با موافقت نیروهای مسلح) است.

نکات این سرفصل به شرح ذیل است:

مدارک تحصیلی خارج از کشور دانش‌آموختگان هریک از مراکز آموزش عالی، پژوهش و فناوری خارج از کشور باید تأییدیه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را داشته‌ باشد.موضوع و مکان اجرای طرح‌های این بند، براساس تشخیص ستاد کل نیروهای مسلّح تعیین می‌شود.زمان دوره خدمت نظام‌وظیفه تخصصی حداقل برابر با نیمی از دوره رسمی نظام‌وظیفه سایر مشمولان هم‌تراز است که براساس مدت زمان اجرای طرح تعیین می‌شود.متقاضیان این شیوه‌نامه مجازند قبل از دریافت کارت پایان خدمت، با اخذ گواهی بلامانع جهت استخدام از مرکز نخبگان نیروهای مسلح در دستگاه‌های غیرنظامی به استخدام درآیند.پرداخت حقوق و بیمه خدمات درمانی در دوره نظام‌وظیفه تخصصی، مطابق با مقررات ستاد کل نیروهای مسلّح صورت می‌پذیرد."خانه‌های خلاق و نوآوری" پدیده‌ فرهنگی در اکوسیستم نوآوری کشور به‌کارگیری نخبگان و متخصصان در دستگاه‌های اجرایی امکان‌پذیر شد

انتهای پیام/

صرافی ارز دیجیتال

منبع: تسنیم

کلیدواژه: معاونت علمی ریاست جمهوری معاونت علمی ریاست جمهوری دانشگاه یا موسسه تحقیقاتی اشتغال در شرکت های فناور براساس نظام ارزیابی ایرانی خارج از کشور کسب حداقل 300 امتیاز شرکت های فناور برتر با رتبه 1 تأسیس شرکت نوپا خارج از کشور کارشناسی ارشد دوره پسادکتری پایگاه میزبان میلیون تومان دانشگاه برتر استفاده کنند استاد مدعو حمایت ها نیز کسب حداقل نظام وظیفه موارد ذیل اجرای طرح حرفه ای یک سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۵۳۴۹۷۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جوکار: مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات خوبی انجام داد

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس در ارزیابی عملکرد مجلس یازدهم گفت: مجلس در رفع مشکلات حوزه‌های اقتصادی، مسکن، مسائل اجتماعی، بیمه، فناوری اطلاعات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات خوبی را انجام داده است.

محمد صالح جوکار ، درباره تببین نقاط قوت مجلس در مدت زمان سپری شده گفت: در دوره فعلی مجلس، انصافا اقدامات خوبی در حوزه قانون گذاری و همچنین حوزه نظارت صورت گرفت.

وی بیان کرد: البته باید این را هم بگوییم که این رویکردهای برشمرده شده مطلق و صد درصدی نبوده است.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس گفت: با این حال مجلس در رفع مشکلات حوزه‌های اقتصادی، مسکن، مسائل اجتماعی، بیمه، فناوری اطلاعات و حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات خوبی را انجام داده است.

جوکار تاکید کرد: مجلس در زمینه طرح هایی که نمایندگان ارائه کردند به فوریت عمل کرد.

وی با اشاره به طرح های ارائه شده به صحن علنی مجلس که گره از کار مردم باز کرد، اظهار داشت: طرح هایی نظیر تسهیل در صدور مجوزهای کسب و کار و جهش تولید مسکن گره از کار مردم باز کرد چراکه این طرح ها از جمله مطالبات مردم بود و هم توانست یک تغییر و تحولاتی را در حوزه اجرایی کشور ایجاد کند.

نماینده مردم یزد در مجلس با اشاره به تبیین نقاط قوت مجلس، تصریح کرد: به واقع باید گفت که ما امروز در حوزه آموزش قوانین در کشور مشکل داریم. یکی از مشکلاتی که مردم با آن مواجه هستند این است که قانون را به خوبی نمی دانند.

جوکار با بیان اینکه متاسفانه نهادی، قانون را به مردم آموزش نمی دهد، بیان کرد: ما در این بخش خلایی را حس می کنیم لذا برای دستاوردهایی که مجلس در حوزه قانون گذاری داشته و باید تبیین می شد، اقدامات خوبی صورت نگرفته است.

وی تاکید کرد: اینکه تببین نقاط قوت مجلس وظیفه مجلس بوده و یا صداوسیما باید بر روی آن فکر شود، چراکه از بسیاری مزایایی که از برکات قوانین ایجاد می شود، مردم استفاده نمی کنند و عده خاصی از این مزایا بهره برداری می کنند و صاحب این امتیازات می شوند.

رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس با بیان اینکه اقدامات مجلس باید به درستی برای مردم تببین شود، افزود: حتما این اقدام اثربخشی زیادی در جامعه خواهد داشت.

جوکار گفت: البته ما در مسائل داخلی مجلس و در مدت زمان سپری شده تحولاتی داشتیم. همچنین در این دوره هماهنگی خوبی بین کمیسیون ها و هیئت رئیسه مجلس رخ داد که این امر هم می تواند امری مهم قلمداد شود./آنا

دیگر خبرها

  • دستاورد‌های همکاری ایران، کره جنوبی و روسیه در ارتباطات
  • مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات خوبی انجام داد
  • نوری:ساعات درسی دانش‌آموزان خارج از مدرسه باید افزایش یابد
  • گردهمایی آینده‌پژوهان آموزش عالی برگزار می‌شود
  • جزئیات همکاری ایران با کره جنوبی و روسیه در حوزه ارتباطات
  • برنامه «میدون» کارآفرینان را در برج میلاد گردهم آورد
  • دشمنی‌ها با نظام اسلامی به خاطر کوتاه‌شدن دست اجانب از منابع کشور است
  • جوکار: مجلس در حمایت از شرکت‌های دانش بنیان اقدامات خوبی انجام داد
  • ۱۴ شرکت دانش بنیان در لرستان مورد حمایت قرار گرفتند
  • آغاز ثبت نام در هفتمین دوره طرح کیمیا دانشگاه صنعتی شریف