Web Analytics Made Easy - Statcounter
به نقل از «مهر»
2022-09-26@18:39:57 GMT

انتشار ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم

تاریخ انتشار: ۱ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۷۳۳۲۲

انتشار ضرایب دروس سوابق تحصیلی دیپلم های نظام قدیم

به گزارش خبرنگار مهر، جزئیات تصمیم شورای سنجش و پذیرش دانشجو در خصوص پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ براساس مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در اینجا منتشر شده است.

نکات اجرایی و فنی برای اجرای این مصوبه در جلسات ۳۱ مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۱ و ۳۲ مورخ ۱۵ شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو بررسی و مصوب شد که به شرح ذیل است:

۱.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

نام و ضرایب دروس سابقه تحصیلی دیپلم نظام ۳-۳-۶ و دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ از طریق آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ اعلام شد.

۲. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی است.

میزان تأثیر سوابق تحصیلی دیپلم نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی و علوم انسانی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، ۳۰ درصد با تأثیر قطعی و میزان تأثیر سوابق تحصیلی پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی ۱۰ درصد (در مجموع ۴۰ درصد) با تأثیر قطعی در نمره کل سابقه تحصیلی است.

۳. سهم نمره کل سابقه تحصیلی پایه دوازدهم نظام ۳-۳-۶ یا دیپلم و پیش دانشگاهی نظام سالی واحدی / ترمی واحدی در گروه‌های آزمایشی هنر و زبان‌های خارجی آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۶ درصد با تأثیر قطعی و فقط شامل دروس عمومی سابقه تحصیلی است و مابقی به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

۴. حداکثر سهم دروس عمومی و سهم دروس تخصصی در نمره کل سابقه تحصیلی (به جز سهم دروس تخصصی سوابق تحصیلی برای گروه‌های هنر و زبان که مطابق بند ۳ اقدام می‌شود) به ترتبی برای سال ۱۴۰۲ در مجموع عمومی و تخصصی ۴۰، برای سال ۱۴۰۳ در مجموع عمومی و تخصصی ۵۰ و در سال ۱۴۰۴ و بعد از آن در مجموع عمومی و تخصصی ۶۰ است.

۵. ملاک عمل سابقه تحصیلی، نمرات امتحان نهایی تا پایان خردادماه سال پذیرش دانشجو و آخرین فایل دریافتی از وزارت آموزش و پرورش تا تاریخ تعیین شده توسط سازمان سنجش آموزش کشور است.

۶. در آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ و بعد از آن برای داوطلبانی که سابقه تحصیلی ناقص دارند یا کلاً ً سابقه تحصیلی ندارند، سهم نمره کل سابقه تحصیلی به نسبت سوابق تحصیلی موجود داوطلب در گروه درخواستی (به جز دروس عمومی)، اعمال می‌شود و مابقی سهم نمره کل سابقه تحصیلی تا سقف سهم دروس تخصصی مطابق جدول بند ۴ به سهم نمره کل آزمون اختصاصی (کنکور) اضافه می‌شود.

تبصره: همه داوطلبان (اعم از دانش آموزان و فارغ التحصیلان شاخه‌های نظری، فنی و حرفه‌ای و کاردانش تمامی نظام‌های آموزش و پرورش) باید دارای دروس عمومی سابقه تحصیلی باشند و درصورت عدم وجود، باید برای تولید آن از طریق وزارت آموزش و پرورش اقدام کنند.

۷. طبق بند ۲-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، برای هر داوطلب یک نمره کل سابقه تحصیلی حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی وی با توجه به ضرایب سوابق تحصیلی مندرج در بند ۱ این اطلاعیه ساخته می‌شود.

۸. عناوین و ضرایب دروس آزمون اختصاصی (که توسط سازمان سنجش آموزش کشور برگزار می‌شود) به تفکیک گروه‌های آزمایشی اعلام شده است.

۹. در هر نوبت آزمون اختصاصی، کارنامه نمرات شامل نمرات خام و نمره کل آزمون اختصاصی (طبق بند ۱-۲ ماده ۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) حاصل از میانگین وزنی نمرات تراز شده دروس تخصصی آن نوبت آزمون، برای هر گروه آزمایشی که داوطلب شرکت کرده، اطلاع رسانی می‌شود.

۱۰. پذیرش دانشجو برای ورود به دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی در کشور یک بار در سال انجام می‌شود. اگر داوطلب در نوبت‌های مختلف آزمون در گروه‌های آزمایشی اصلی (علوم ریاضی و فنی، علوم تجربی، علوم انسانی) مختلفی شرکت کرده است فقط برای پذیرش یک گروه آزمایشی اصلی به علاوه گروه‌های شناور هنر و زبان‌های خارجی (در صورت شرکت در آزمون اختصاصی این گروه‌ها) می‌تواند اقدام کند و باید قبل از پذیرش گروه آزمایشی خود را اعلام کند.

۱۱. برای پذیرش در سال ۱۴۰۲، نمره کل نهایی مربوط به گروه درخواستی داوطلب طبق بندهای ۲ و ۳ ماده ۳ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی و سایر بندهای مربوط در این اطلاعیه، از ترکیب بیشترین نمره کل آزمون اختصاصی در نوبت‌های آزمون اختصاصی دارای اعتبار گروه درخواستی و نمره کل سابقه تحصیلی گروه درخواستی (میانگین وزنی نمرات تراز شده سابقه تحصیلی دروس عمومی و تخصصی طبق بند ۲-۲ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی) ساخته می‌شود.

۱۲. ملاک علمی برای پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی، نمره کل نهایی مربوط به سال پذیرش دانشجو (بند ۱۱ این اطلاعیه) است. رتبه در سهمیه و رتبه کشوری بر اساس نمره کل نهایی ساخته می‌شود.

۱۳. در کارنامه نهایی برای پذیرش همان سال، نمره کل آزمون اختصاصی، نمرات دروس سابقه تحصیلی تا پایان خرداد ماه آن سال مربوط به گروه درخواستی، نمره کل سابقه تحصیلی، نمره کل نهایی گروه آزمایشی درخواستی، رتبه داوطلب در سهمیه و رتبه کشوری داوطلب در گروه آزمایشی درخواستی اطلاع رسانی می‌شود.

جداول مربوط به ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ریاضی فیزیک نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه علوم ریاضی و فنی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی ۱ زبان فارسی ۳ ۸.۹۳
۲ ادبیات فارسی ۳ ۸.۹۳
۳ عربی ۳ ۹.۸۶
۴ تعلیمات دینی و قرآن ۳ ۱۳.۶۲
۵ زبان خارجی ۳ ۱۲.۶۲
تخصصی ۶ حسابان ۵.۸۸
۷ هندسه ۲ ۴.۶۳
۸ جبر و احتمال ۳.۹۲
۹ فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۸.۳۴
۱۰ شیمی ۳ و آزمایشگاه ۷.۴۹
پیش‌دانشگاهی عمومی ۱ زبان فارسی  ۶.۱۶
۲ معارف اسلامی ۴.۸۸
تخصصی ۳ حساب دیفرانسیل و انتگرال ۱.۹۶
۴ فیزیک (ریاضی) ۲.۷۸

جداول مربوط به ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم تجربی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه علوم تجربی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی ۱ زبان فارسی ۳ ۸.۹۳
۲ ادبیات فارسی ۳ ۸.۹۳
۳ عربی ۳ ۹.۸۶
۴ تعلیمات دینی و قرآن ۳ ۱۳.۶۲
۵ زبان خارجی ۳ ۱۲.۶۲
تخصصی ۶ زمین شناسی ۲.۵۶
۷ ریاضی ۳ ۶.۸۸
۸ زیست شناسی ۲ و آزمایشگاه ۹.۰۲
۹ فیزیک ۳ و آزمایشگاه ۴.۶۴
۱۰ شیمی ۳ و آزمایشگاه ۹.۹۱
پیش‌دانشگاهی عمومی ۱ زبان فارسی  ۶.۱۶
۲ معارف اسلامی ۴.۸۸
تخصصی ۳ زیست شناسی ۳.۰۰
۴ فیزیک (تجربی) ۱.۵۵

جداول مربوط به ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم ادبیات و علوم انسانی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی ۱ زبان فارسی تخصصی ۱۶.۹۶
۲ تعلیمات دینی و قرآن ۳ ۱۵.۴۵
۳ زبان خارجی ۳ ۱۲.۵۴
تخصصی ۴ ریاضی ۶.۰۰
۵ ادبیات فارسی تخصصی ۲.۹۲
۶ آرایه های ادبی ۲.۹۲
۷ عربی ۳ ویژه علوم انسانی ۳.۸۳
۸ تاریخ ایران و جهان ۲ ۷.۰۰
۹ جغرافیا ۲ ۶.۰۰
۱۰ جامعه شناسی ۲ ۷.۰۰
۱۱ فلسفه و منطق ۵.۱۰
پیش‌دانشگاهی عمومی ۱ زبان فارسی  ۵.۸۴
۲ معارف اسلامی ۵.۲۱
تخصصی ۳ ادبیات فارسی ۱.۹۵
۴ عربی  ۱.۲۸

جداول مربوط به ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم علوم و معارف اسلامی نظام سالی واحدی/ ترمی واحدی در گروه علوم انسانی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی ۱ زبان فارسی تخصصی ۱۶.۹۶
۲ اصول وعقاید ۳ ۱۵.۴۵
۳ زبان خارجی ۳ ۱۲.۵۴
تخصصی ۴ ریاضی ۶.۰۰
۵ ادبیات فارسی تخصصی ۷.۰۲
۶ عربی ۳ ویژه علوم معارف ۵.۸۱
۷ تاریخ اسلام ۲ ۴.۵۰
۸ جامعه شناسی ۲ ۳.۴۳
۹ فلسفه و منطق ۴.۵۹
۱۰ اخلاق ۲ ۳.۵۰
۱۱ تفسیر و علوم قرآنی ۲ ۵.۲۵
پیش‌دانشگاهی عمومی ۱ زبان فارسی  ۵.۸۴
۲ اصول و عقاید ۵.۲۱
تخصصی ۳ ادبیات عرب ۲.۱۵
۴ فقه و اصول ۱.۷۵

جداول مربوط به ضرایب سوابق تحصیلی نظام سالی واحدی/ترمی واحدی برای کنکور سال ۱۴۰۲

ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم های نظام سالی واحدی/ترمی واحدی در گروه های هنر و زبان های خارجی
سابقه تحصیلی نوع ردیف نام درس سابقه تحصیلی ضریب
دیپلم عمومی ۱ زبان فارسی ۳ (ریاضی و تجربی) زبان فارسی تخصصی (ادبیات و علوم انسانی و علوم و معارف اسلامی) ۸.۱۱ ۱۶.۲۲
ادبیات فارسی ۳ (ریاضی و تجربی) ۸.۱۱
۲ عربی ۳/ عربی ۳ ویژه علوم انسانی/ عربی ۳ ویژه علوم معارف ۹.۰۵
۳ تعلیمات دینی و قرآن ۳/ اصول عقاید ۳ ۱۲.۳۹
۴ زبان خارجی ۳ ۱۱.۸۰
پیش‌دانشگاهی عمومی ۱ زبان فارسی ۵.۴۱
۲ معارف اسلامی/ اصول و عقاید ۴.۱۳

این ضرایب در جلسه ۳۲ پانزدهم شهریور ۱۴۰۱ شورای سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شده است.

کد خبر 5595581 صرافی ارز دیجیتال

منبع: مهر

کلیدواژه: نظام قدیم سازمان سنجش شورای سنجش کنکور 1402 کنکور 1401 دانشگاه تهران وزارت علوم تحقیقات و فناوری دانشگاه های علوم پزشکی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه ها مهسا امینی سازمان سنجش شهریه دانشجویان ثبت نام دانشجویان وزارت علوم دانشگاه آزاد اسلامی اعضای هیات علمی معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی ضرایب سوابق تحصیلی دیپلم آزمون سراسری سال ۱۴۰۲ گروه های آزمایشی علوم ریاضی و فنی زبان خارجی ۳ ۱۲ ۲ معارف اسلامی گروه درخواستی نمره کل نهایی علوم انسانی تأثیر قطعی عمومی و تخصصی ۳ و آزمایشگاه پذیرش دانشجو گروه آزمایشی ادبیات فارسی فارسی تخصصی دروس عمومی علوم تجربی دروس تخصصی برای پذیرش آموزش عالی هنر و زبان سهم دروس طبق بند تخصصی ۳ شناسی ۲

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۷۳۳۲۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

با آن سابقه ننگین حقوق بشری چطور به موعظه جهان می‌نشیند!

سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی به توئیت وزیر امور خارجه آمریکا واکنش نشان داد.

به گزارش شبکه اطلاع رسانی راه دانا؛ ناصر کنعانی، سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان با انتشار پیامی در صفحه توییتری خود نوشت:

ایالات متحده با آن سابقه ننگین حقوق بشری هم در داخل و هم خارج از کشور، چطور به خود جرأت داده و خود را در موضع برتر اخلاقی می‌بیند و به موعظه جهان می‌نشیند؟

آقای بلینکن باید به یاد داشته باشد که او وزیر خارجه کشوری است که پلیس آن تنها در ۹ ماه، ۷۳۰ نفر که بسیاری از آن‌ها سیاه‌پوست بوده‌اند را به ضرب گلوله کشته است.

 

دیگر خبرها

  • معلمان بازنشسته چطور از مزایای رتبه‌بندی استفاده کنند؟
  • شرایط بهره‌مندی کامل معلمان از مزایای رتبه‌بندی
  • جزئیات ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ کاردانی‌ فنی‌ و حرفه‌ای اعلام شد
  • جزئیات ثبت نام پذیرفته‌شدگان‌ نهایی در کاردانی‌ ویژه فنی‌حرفه‌ای
  • آشنایی با سوابق اعضای جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام
  • نحوه پذیرش در رشته محل های کم متقاضی برای کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد
  • نحوه پذیرش در رشته محل‌های کم متقاضی کنکور ۱۴۰۲ اعلام شد
  • نتایج پذیرش بدون آزمون دانشگاه آزاد اعلام شد
  • تمام تغییرات کنکور ۱۴۰۲
  • با آن سابقه ننگین حقوق بشری چطور به موعظه جهان می‌نشیند!