Web Analytics Made Easy - Statcounter

فرارو- متوسط قیمت مسکن در منطقه یک تهران ظرف شش ماه ابتدایی سال ۱۵ درصد افزایش پیدا کرد. آمار‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد میانگین ارزش خانه‌های منطقه یک از متری ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در فروردین به ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان در شهریور ارتقا پیدا کرده است. افزایش ۱۵ درصدی قیمت مسکن در گران‌ترین منطقه تهران درحالی اتفاق افتاده که این عدد کمترین میزان رشد نسبت به تمام مناطق پایتخت است و در سه منطقه ۱۶، ۱۸ و ۲۰ شاهد جهش ۴۰ تا ۴۳ درصدی ارزش خانه‌ها بودیم.

بیشتر بخوانید: اخبار روز خبربان

به‌جز ضرب‌شست خانه‌های جنوب شهر به املاک نیاوران و کامرانیه، بررسی‌ها نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن ظرف نیم‌سال ابتدایی در مناطق غربی تهران نسبت به شرق پایتخت بیشتر بوده است.

رشد قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران؛ بین ۱۵ تا ۳۰ درصد

به گزارش فرارو، قیمت مسکن در منطقه یک تهران به متری ۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان رسیده است. آمار‌های رسمی نشان می‌دهد ابتدای سال خرید هر متر آپارتمان مسکونی در منطقه یک تهران ۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان تمام می‌شده است. با این اوصاف رشد قیمت مسکن در منطقه یک تهران به‌عنوان گران‌ترین نقطه بازار مسکن در نیم‌سال اول حدود ۱۵ درصد برآورد می‌شود. مناطق سه و دو که بعد از منطقه یک، گران‌ترین نقاط بازار مسکن محسوب می‌شوند، به‌ترتیب ۲۶ و ۳۱ درصد رشد قیمت داشتند. فرودین امسال متوسط قیمت مسکن در منطقه دو ۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به‌ثبت رسید و در شهریور به ۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان ارتقا پیدا کرد. در منطقه سه هم متوسط قیمت مسکن از ۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۷۵ میلیون تومان رسید.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شمالی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

یک

۷۵ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۸۷ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۲ میلیون تومان

۱۵ درصد

دو

۴۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۶۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۱ درصد

سه

۵۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۷۵ میلیون تومان

۱۵ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۲۶ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران؛ بین ۲۲ تا ۴۳ درصد

قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران ظرف نیم‌سال ابتدایی بین ۲۲ تا ۴۳ درصد رشد داشته است. در منطقه ۱۶ متوسط قیمت مسکن از متری ۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان به ۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد تا جهش ۴۳ درصدی ارزش خانه‌ها در این نقطه نسبت به تمام مناطق تهران بیشتر باشد. در منطقه ۲۰ که شهریور امسال میانگین ارزش آپارتمان‌های مسکونی به متری ۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رسید، شاهد رشد ۴۲ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم. در دیگر منطقه جنوبی تهران، یعنی منطقه ۱۸، میزان رشد قیمت مسکن تقریبا معادل ۴۰ درصد برآورد می‌شود. چون میانگین قیمت خانه‌های این نقطه از ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان به مرز ۲۲ میلیون تومان رسید. میزان رشد قیمت مسکن در مناطق ۱۷، ۱۵ و ۱۹ طی نیم‌سال ابتدایی ۱۴۰۱ نیز به‌ترتیب ۳۳، ۲۲ و ۲۰ درصد برآورد می‌شود که می‌توانید جزئیات قیمت مسکن در این مناطق را در جدول زیر مشاهده کنید.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق جنوبی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

۱۵

۱۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

چهار میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۲۲ درصد

۱۶

۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۴۳ درصد

۱۷

۱۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

پنج میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۳۳ درصد

۱۸

۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۲ میلیون تومان

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۴۰ درصد

۱۹

۱۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۱ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

سه میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۲۰ درصد

۲۰

۱۶ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۳ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

شش میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۴۲ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق شرقی تهران؛ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد

قیمت مسکن در شرق تهران ظرف شش ماه ابتدایی ۱۴۰۱ بین ۲۰ تا ۲۴ درصد ارتقا پیدا کرده است. در منطقه ۱۴ که شاهد رشد ۲۴ درصدی متوسط قیمت مسکن بودیم، ارزش هر مترمربع آپارتمان مسکونی از ۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان رسید. خریداران مسکن در منطقه ۱۳، شهریور امسال بابت هر مترمربع به‌طور میانگین ۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان پرداختند درحالی این رقم در اولین ماه امسال ۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان به‌ثبت رسید تا رشد قیمت مسکن در این منطقه حدود ۲۲ درصد محاسبه شود. همین عدد میزان رشد قیمت مسکن در منطقه هشت ظرف نیم‌سال ابتدایی امسال درنظر گرفته می‌شود. متوسط قیمت مسکن در منطقه هشت از متری ۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان به ۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تغییر پیدا کرد. در منطقه چهار نیز متوسط قیمت مسکن در شهریور متری ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان بود درحالی که در فروردین معاملات مسکن این منطقه با میانگین ۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان صورت گرفت.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق شرقی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

چهار

۳۷ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۰ درصد

هشت

۳۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان

هفت میلیون تومان

۲۲ درصد

۱۳

۳۱ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۳۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۲ درصد

۱۴

۲۶ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۳۲ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

شش میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۲۴ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق غربی؛ بین ۲۸ تا ۳۷ درصد

قیمت مسکن در مناطق غربی تهران طی شش ماه ابتدایی امسال بین ۲۸ تا ۳۷ درصد رشد داشته است. خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی در منطقه ۲۱ الان ۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان آب می‌خورد درحالی که فروردین امسال بانک مرکزی میانگین ارزش هر متر از خانه‌های این نقطه تهران را ۲۴ میلیون تومان اعلام کرد. در منطقه ۲۲ متوسط قیمت مسکن با رشد ۳۵ درصدی از متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان به ۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا کرد. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۹ که شهریور امسال به متری ۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان رسید، درقیاس با ابتدای سال ۳۰ درصد بالا آمده است. در منطقه پنج نیز رشد ۲۸ درصدی میانگین ارزش خانه‌ها باعث شد تا خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی، در شهریور حدود ۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان تمام شود.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق غربی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

پنج

۴۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۵۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۱۲ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۲۸ درصد

۹

۲۵ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۸۰۰ هزار تومان

۳۰ درصد

۲۱

۲۴ میلیون تومان

۳۳ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۳۷ درصد

۲۲

۳۳ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۴۴ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۱۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۵ درصد

رشد قیمت مسکن در مناطق مرکزی تهران؛ بین ۱۸ تا ۳۸ درصد

میانگین قیمت مسکن در مرکز تهران ظرف شش ماه بین ۱۸ تا ۳۸ درصد ارتقا پیدا کرد. در منطقه ۱۲ که شاهد رشد ۳۸ درصدی ارزش خانه‌های این منطقه بودیم، شهریور امسال خرید هر مترمربع آپارتمان مسکونی ۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان هزینه داشت. داده‌های بانک مرکزی نشان می‌دهد این عدد در فروردین ۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بوده است. در منطقه ۱۱ میانگین قیمت خانه با رشد ۲۳ درصدی به متری ۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسیده است. متوسط قیمت مسکن در منطقه هفت، شهریور امسال به متری ۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید تا شاهد رشد ۳۲ درصدی ارزش خانه‌های این نقطه باشیم. قیمت خانه در منطقه ۱۰ که الان متری ۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان است، نسبت به ابتدای سال ۳۴ درصد افزایش پیدا کرده است. متوسط قیمت مسکن در منطقه ۱۲ نیز به متری ۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان رسید تا در این نقطه تهران رشد قیمت مسکن نسبت به ابتدای سال معادل ۳۸ درصد باشد.

مقایسه تغییرات قیمت مسکن در مناطق غربی تهران

منطقه

متوسط قیمت فروردین

متوسط قیمت شهریور

میزان رشد قیمت

درصد رشد قیمت

شش

۴۹ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۵۸ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان

۹ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان

۱۸ درصد

هفت

۳۲ میلیون و ۴۰۰ هزار تومان

۴۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

۱۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳۲ درصد

۱۰

۲۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان

۳۱ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

هشت میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۳۴ درصد

۱۱

۲۴ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۲۹ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

پنج میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۲۳ درصد

۱۲

۲۰ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان

۲۷ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان

هفت میلیون و ۷۰۰ هزار تومان

۳۸ درصد

صرافی ارز دیجیتال

منبع: فرارو

کلیدواژه: قیمت مسکن مترمربع آپارتمان مسکونی متوسط قیمت مسکن در منطقه میلیون و ۷۰۰ هزار تومان میلیون و ۸۰۰ هزار تومان میلیون و ۱۰۰ هزار تومان میلیون و ۹۰۰ هزار تومان میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میلیون و ۵۰۰ هزار تومان میلیون و ۳۰۰ هزار تومان میلیون و ۶۰۰ هزار تومان رشد قیمت مسکن در مناطق مناطق غربی تهران متوسط قیمت فروردین درصدی ارزش خانه ها متوسط قیمت شهریور منطقه یک تهران هزار تومان رسید نیم سال ابتدایی افزایش پیدا ارتقا پیدا میزان رشد قیمت هزار تومان درصد رشد قیمت شهریور امسال میلیون تومان میانگین ارزش هفت میلیون جنوبی تهران ۱۸ میلیون ۴۹ میلیون ۱۵ میلیون ۳۹ میلیون ۳۲ میلیون نشان می دهد ۳۱ میلیون ابتدای سال ۹ میلیون ۲۴ میلیون تهران ظرف ۷۵ میلیون شاهد رشد ۱۵ درصد ۳۸ درصد ۲۲ درصد ۲۴ درصد ۴۳ درصد شش ماه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت fararu.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فرارو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۵۳۲۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۰۰۲۲۱۰۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش 19.4 درصدی نرخ تورم متوسط دوازده ماهه/ جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ثبات قیمت دلار

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی بانک مرکزی، طرح برخی ادعاها نسبت به عملکرد اقتصادی دولت در یکسال اخیر با استناد به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه در شرایطی مطرح شده است که بر اساس گزارش بانک مرکزی از تحولات شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در مناطق شهری، نرخ تورم دوازده ماهه در زمان آغاز به کار دولت سیزدهم به رقم 59.3 درصد در شهریور ماه 1400 رسیده بود، لیکن به دنبال سیاست‌های به کارگرفته شده و اقدامات اجرایی در زمینه مدیریت موثرتر روند تحولات کل‌های پولی، ثبات بخشی به بازار ارز، نظارت بر قیمت کالاها و خدمات و تامین مناسب کالاهای اساسی، نرخ تورم از آن مقطع زمانی به بعد روند نزولی به خود گرفت و به رقم 46.2 درصد در پایان سال 1400 رسید که موید کاهش 13.0 واحد درصدی نرخ تورم است.

*کاهش نرخ تورم متوسط دوازده ماهه

در همین ارتباط نرخ تورم نقطه به نقطه نیز با 25.3 واحد درصد کاهش از 54.9 درصد در شهریورماه سال 1400 به 29.5 درصد در اسفندماه این سال رسید.

اگرچه روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه از ابتدای سال جاری متاثر از آثار تورمی اجرای تکلیف قانونی طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها و حذف تخصیص ارز ترجیحی متوقف و در چهار ماه ابتدایی سال جاری مطابق انتظار با روند افزایشی مواجه شد، لیکن با توجه به اینکه سیاست مذکور نوعاً موجب اصلاح قیمتی شماری از کالاهای مشمول دریافت ارز ترجیحی به صورت مستقیم و غیرمستقیم می‌شد، سطح تورم کالاهای اساسی خوراکی از مردادماه سال جاری به مسیر پیشین خود بازگشت و در مجموع تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از مردادماه سال جاری با کاهش همراه گردیده که این امر در آبان ماه سال جاری نیز استمرار داشته و از 45.8 درصد در مردادماه سال جاری به 43.3 درصد در آبان‌ماه رسیده است.

ضمن آنکه نرخ تورم متوسط دوازده ماهه در آبان ماه سال جاری معادل 39.9 درصد به ثبت رسید که نسبت به نرخ تورم زمان استقرار دولت سیزدهم (59.3 درصد) کاهش 19.4 درصدی را نشان می‌دهد.

*11.7 درصد تورم به دلیل اصلاح قیمت کالاهای اساسی

بر اساس محاسبات انجام شده حدود 11.7 واحد درصد از افزایش تورم شکل گرفته در طول سال جاری مربوط به اصلاح قیمت‌ کالاهای اساسی در اجرای طرح مردمی‌سازی یارانه‌ها است. 

بنابراین با کسر آثار تورمی اجرای این طرح که اجرای آن بنا بر ضرورت‌های اقتصادی اجتناب‌ناپذیر بوده است، سطوح پایین‌تری از نرخ تورم نیز در نتیجه تدابیر و اقدامات انجام شده قابل تحقق بود.

از این‌رو، اشاره صرف به افزایش نرخ تورم نقطه به نقطه بدون توجه به مناسبات و شرایط اقتصادی دوره اخیر از جمله اجرای طرح بزرگ مردمی‌سازی یارانه‌ها، ارزیابی یکجانبه و به دور از انصاف خواهد بود.

به ویژه آنکه در دوره اخیر اغلب اقتصادهای جهانی متاثر از عواملی همچون افزایش قیمت‌های جهانی در حوزه انرژی و اقلام کالاهای اساسی با روند افزایشی تورم مواجه بوده‌اند.

در خصوص ادعای افزایش شدید نرخ ارز در دولت سیزدهم و ثبت ارقامی در حدود 350 هزار ریال در روزهای گذشته نیز می‌بایست به این نکته اشاره نمود که پیش از این نیز در سال ۱۳۹۹ نرخ دلار در بازار حواله و اسکناس و همچنین در بازار غیررسمی افزایش قابل توجهی را تجربه نمود و در عین حال بازار ارز با التهابات و نوسانات شدید قیمتی مواجه بود. 

*رشد 113 درصد قیمت دلار در سال 1399

به طوری که نرخ دلار در بازار غیررسمی و نرخ حواله دلار از حدود به ترتیب 150 و 135 هزار ریال در ابتدای سال ۱۳۹۹ به حدود 320 و 270 هزار ریال در مهرماه 1399 رسید. به عبارتی ظرف مدت شش‌ماه، به ترتیب رشدهای 113.3 و 100 درصدی را تجربه نمود. 

بنابراین طی ماه‌های سپری شده از فعالیت دولت سیزدهم، رویکرد بانک مرکزی بر این بوده است که با ساماندهی و عمق‌بخشی به بازار رسمی حواله و اسکناس، نرخ‌های ارز در این دو بازار را به سمت سطوح تعادلی (متناسب با مولفه‌های بنیادین اقتصاد) هدایت نماید و در این میان ضمن تلاش برای تقویت عرضه در این بازار و پاسخگویی به کلیه نیازهای واقعی ارزی، زمینه‌های معامله در بازار غیررسمی را با جدیت کاهش داده و به حداقل برساند.

متأثر از اقدامات بعمل آمده، متوسط نرخ دلار در هر دو بازار رسمی (حواله و اسکناس) و بازار غیررسمی روند نسبتاً با ثباتی را تجربه نمود؛ به طوری که انحراف معیار نرخ دلار در بازار غیررسمی (به عنوان سنجه‌ای از نوسانات نرخ ارز) در نیمه دوم سال ۱۴۰۰ نسبت به نیمه نخست سال مزبور حدود ۴۲ درصد کاهش یافت. 

پایان پیام/

دیگر خبرها

  • متوسط قیمت سکه در بازار چقدر بوده است؟
  • ۵۰۰ میلیارد تومان ناقابل برای یک عمارت لاکچری! | سوپر میلیاردرها این خانه ها را می خرند
  • زیر و بم خانه‌سازی دولتی در پایتخت
  • قیمت‌های عجیب اجاره مسکن در جنوب تهران
  • قیمت مسکن در جنوب پایتخت +جدول
  • تورم آبان ؛ حداقل ۴۶ درصد!
  • یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری در این منطقه ۱۵ میلیارد تومان! | جدیدترین قیمت آپارتمان های ۱۰۰ متری در تهران
  • کاهش ۱۹.۴ درصدی نرخ تورم متوسط دوازده ماهه/ جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ثبات قیمت دلار
  • کاهش 19.4 درصدی نرخ تورم متوسط دوازده ماهه/ جزئیات برنامه بانک مرکزی برای ثبات قیمت دلار
  • خرید و فروش مسکن با قیمت های متعارف در منطقه مرکزی تهران+ جدول